CONTRACTDWANG. I.S.J. Houben KLUWER TSF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACTDWANG. I.S.J. Houben KLUWER TSF"

Transcriptie

1 CONTRACTDWANG I.S.J. Houben KLUWER TSF Deventer 00

2 .... UJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING Voorwerp van onderzoek Omschrijving en afbakening Algemeen Directe en indirecte contractdwang Feitelijke contractdwang Contract Plan van behandeling XV ENERGIE Algemeen De elektriciteitssector De gassector Privatisering Toezicht Waterleverantie Plan van behandeling netbeheerder leverancier Algemeen Noodleverantie Bijzonderheden gassector netbeheerder Ontheffing Onvoldoende capaciteit Bestaande verplichtingen Technische redenen Veiligheid en betrouwbaarheid transportnet Hinder of geknoei met meters

3 VI Inhoudsopgave Wanbetaling Illegale huisvesting leverancier Wanbetaling Illegale huisvesting in het verleden nu Toegang tot infrastructuur Noodzaak toegang tot infrastructuur Onderhandelde of gereguleerde toegang Publiek belang; universele dienstverplichtingen Wat zijn universele dienstverplichtingen? Waarom universele dienstverplichtingen? Welke diensten moeten als universele dienstverplichtingen gelden? Ex ante of ex post regulering: specifieke regelgeving of algemeen mededingingsrecht? De (aanvullende) rol van het algemeen mededingingsrecht OPENBAAR PERSONENVERVOER Algemeen Openbaar vervoer per trein Beheer hoofdspoorweginfrastructuur Vervoer Openbaar vervoer over de weg Plan van behandeling beheerder hoofdspoorweginfrastructuur openbaar vervoerder Wanbetaling Verstoring rust, orde en veiligheid vroeger Spoorwegvervoer Openbaar vervoer over de weg nu

4 VII POST EN TELECOMMUNICATIE Post eigenaar netwerk postbedrijf Telecommunicatie netwerkbeheerder/eigenaar Verplichtingen voor partijen met aanmerkelijke marktmacht Verplichtingen voor alle aanbieders: interoperabiliteit Toegang tot de kabel aanbieder diensten via het netwerk 'VRIJE' BEROEPSBEOEFENAREN De notaris Ministerieplicht Strijd met het recht of de openbare orde Zorgplicht notaris Verklaring in akte Vaststelling feiten Geheimhoudingsplicht als reden voor dienstweigering Persoonlijke omstandigheden Incourante tijd of plaats De notaris ontbeert specialistische kennis Niet-betaling Reden van verplichte inschakeling notaris Rechtszekerheid Derdenbescherming Voorkomine eeschillen

5 vm Inhoudsopgave Informatie-assymmetrie De gerechtsdeurwaarder Persoonlijke omstandigheden aan zijde gerechtsdeurwaarder Geen voorschot ontvangen Buiten het ambtsgebied Overig Redenen voor de verplichte inschakeling gerechtsdeurwaarder Hoor en wederhoor Ordelijke executie De advocaat procureur advocaat Redenen voor verplichte inschakeling advocaat en procureur Bescherming rechtzoekenden Functioneren rechtsorde Contra-argumenten De arts Directe contractdwang? Indirecte contractdwang Inschrijving in huisartsenpraktijk Geneeskundige behandelingsovereenkomst De omvang van de praktijk Geografische ligging praktijk Ontbreken vertrouwensband Arts ontbeert vereiste bekwaamheid Gewetensbezwaren; verschil in levensbeschouwing Staking Hulpverleningsplicht ander Strijd met medische standaard Inschatting hulpvraag Financiele redenen Medisch zinloze behandeling

6 IX. 6 De apotheker Financiele redenen 6.. Geen of onbetrouwbaar recept 6.. Medicijnbewaking 6.. Persoonlijke overtuiging VERZEKERING verzekeraar 8.. Directe contractdwang 8.. Indirecte contractdwang 9... Discriminatie 9... Willekeurige of kennelijk onredelijke weigering 6. verzekeringnemer WAM 6.. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen verzekeraar 69. verzekeringnemer 7. Zelfregulering 7 Naar meer gevallen van contractdwang? 7. als reactie op onverzekerbaarheid 7. Nieuwe ziektekostenverzekering: acceptatieplichten? MEDEDINGINGSRECHT 'Wettelijk' kader De relevante markt 79.. De machtspositie 80.. Het misbruik 8. Jurisprudentie over leveringsweigering Misbruik van machtspositie door leveringsweigering 8

7 Algemeen Staken van leveranties aan vaste klanten Weigering onderdelen te leveren Intellectuele eigendomsrechten De essential facilities doctrine Bronner Onontbeerlijkheid Beoordeling van de essential facilities doctrine Jurisprudentie na Bronner GVG beschikking IMS Health Telegraaf/NOS en HMG DE TOTSTANDKOMINGSFASE Blote prestatieplicht of contracteerplicht? Blote prestatieplicht Het verplicht sluiten van een contract past binnen het systeem past binnen privaatrecht betekent niet dat er geen wilsovereenstemming is Aannemen van contract wenselijk Overeenkomst is meer dan prestaties over en weer Verklaring verschaft duidelijkheid De praktijk Energie Openbaar vervoer Post Telefonie Vrije beroepsbeoefenaren Verzekering Van sluiten van contract naar contracteerplicht Het openbaar aanbod Omschrijving van het openbaar aanbod De verhouding tussen openbaar aanbod en contractdwang, maar geen openbaar aanbod Samenlopen van openbare aanbiedingen en contractdwang Wei een openbaar aanbod, geen contractdwang

8 XI... Toegang tot openbare gelegenheden: een overeenkomst? 6... Contracteerplicht of nakoming? 7... Rechterlijk oordeel over weigering toegang: willekeur en discriminatie 9. Verhouding tussen openbaar aanbod en contractdwang: conclusie Nietigheid op grond van artikel :0 BW 7 Vernietiging vanwege een wilsgebrek 8. : gebrekkig gevormde wil? 8. Beroep op wilsgebrek beperkt? 9 6 Afgebroken onderhandelingen UlTVOERING Opschorting, ontbinding en opzegging. Algemeen. Opschorting, ontbinding en opzegging overeenkomst door netbeheerder of leverancier van energie 6.. De netbeheerder 6.. De leverancier 7. Opschorting, ontbinding en opzegging vervoersovereenkomst door vervoerder 6. Opschorting, ontbinding en opzegging overeenkomst van postvervoer door TPG 66. Opschorting, ontbinding en opzegging overeenkomst vaste telefonie door KPN 67.6 Opschorting, ontbinding en opzegging overeenkomst van opdracht door advocaat, notaris en gerechtsdeurwaarder 7.6. Algemeen 7.6. Advocaat en procureur 7.6. Notaris 7.6. Gerechtsdeurwaarder 7.7 Opschorting, ontbinding en opzegging overeenkomst van opdracht door arts 7.8 Opschorting, ontbinding en opzegging verzekeringsovereenkomst door verzekeraar 77 Beroep op overmacht 80. Eerder wanprestatie bij contractdwang? 80. Overmacht 8.. Algemeen 8.. Overmacht netbeheerder of energieleverancier 8... Overmacht netbeheerder 8... Overmacht leverancier 8.. Overmacht openbaar vervoerder 88.. Overmacht TPG Post 90.. Overmacht KPN bij vaste telefonie 9..6 Overmacht notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder 9

9 xii Inhoudsopgave Overmacht arts Overmacht verzekeraar REMEDIES TEGEN CONTRACTWEIGERING Grondslag van de vordering in het civiele recht Bijzondere wetsbepalingen Onrechtmatige daad Nakoming en niet-nakoming Redelijkheid en billijkheid Rechtsvorderingen in civilibus Nakoming c.q. gebod of verbod Schadevergoeding in natura Schadevergoeding in geld Executie civiel vonnis Effectuering elders De Europese Commissie NMa Sectoriele toezichthouders OPTA DTe Vervoerkamer Tuchtrechter Beroepscommissie Wtz Commissie Gelijke Behandeling Geschillencommissies Verhouding civiele rechter en toezichthouders SLOTBESCHOUWTNG 7 7 Ratio Machtsonevenwicht Machtspositie 9.. Afhankelijkheid van de diensten of producten 0. Ten onrechte gemaakt onderscheid. Slachtofferbescherming Beschikbaarheid van welke producten of diensten rechtvaardigt contractdwang?

10 XIII Totstandkoming en uitvoering contract Effectuering van contractdwang Effectiviteit contractdwang Marktfalen Welke regulering? Alternatieven voor (wettelijke) regulering voldoende gerechtvaardigd? Toekomstige ontwikkeling contractdwang SUMMARY LlTERATUURLIJST RECHTSPRAAKREGISTER TREFWOORDENREGISTER 7 7 8

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

Carré 56 5017 JE Tilburg +31(0)6 178 388 60 +31(0)6 144 304 53 info@fiss-wise.com www.fiss-wise.com bank: 57 03 60 870 bic/swift: ABNANL2R btw:

Carré 56 5017 JE Tilburg +31(0)6 178 388 60 +31(0)6 144 304 53 info@fiss-wise.com www.fiss-wise.com bank: 57 03 60 870 bic/swift: ABNANL2R btw: uitdagend eenvoudig Algemene voorwaarden 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid Ontstaat op de zorgverzekeringsmarkt onder de zorgverzekeraars een collectieve machtspositie, en tot welke mededingingsrechtelijke knelpunten kan het bestaan van een collectieve machtspositie op die markt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V.

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Deze voorwaarden zijn een uitbreiding op de Algemene Voorwaarden van ITSD B.V. en van toepassing indien klant betreffende diensten en of producten afneemt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging. 3. Overmacht. 2. De uitvoering van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging. 3. Overmacht. 2. De uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN noodzakelijk zal Fiss-wise de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 982 Liberalisering energiemarkten Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

TMT IT & Telecom Algemene Verzekeringsvoorwaarden

TMT IT & Telecom Algemene Verzekeringsvoorwaarden TMT IT & Telecom 1 1. Inhoudsopgave 2. De belofte van Hiscox aan u 2 3. Omschrijving van de dekking 3 4. Hoeveel Hiscox maximaal zal vergoeden 8 5. Wat Hiscox niet zal vergoeden 9 6. Uw verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Backup

Algemene voorwaarden Online Backup Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 1.2 1.3 Algemene voorwaarden Online Backup ETB Automatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 54340918 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING 1.1 uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V.

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen op onder nummer 2001/92 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Ingangsdatum 1 maart 2010 Versie NL_maart_2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Het Service Contract 9 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Studio Daan & Ed

Algemene voorwaarden. Studio Daan & Ed Algemene voorwaarden Studio Daan & Ed 1. Algemeen 1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan: de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 1.2 Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld,

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Facilitair 9 Hoofdstuk 3 Marketing en Communicatie 9 Hoofdstuk 4 Secondment en Consultancy 10

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InterNLnet

Algemene Voorwaarden InterNLnet Algemene Voorwaarden InterNLnet Artikel 1 Begripsomschrijving InterNLnet: een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V.. Aansluiting: de door InterNLnet aangeboden wijze van verbinding tussen de Klant en één

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Artikel 1. Definities Versie november 2014 De in deze inkoopvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide termen hebben de betekenis als hieronder aangegeven.

Nadere informatie