INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix"

Transcriptie

1 INHOUD Property Law Series v Woord vooraf vii Dankwoord ix INLEIDING Keuze van het onderwerp Opzet en centrale onderzoeksvraag Onderzoeksmethode Afbakening van het onderwerp Plan ALGEMEEN DEEL Inleiding Hoofdstuk I. Begrippen Afdeling I. Afgeleide wijze van eigendomsverkrijging versus oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging Afdeling II. Monisme versus dualisme Afdeling III. Traditionalisme versus consensualisme Afdeling IV. Beschikkingsbevoegdheid Afdeling V. Titel tot overdracht Afdeling VI. Causale versus abstracte stelsels van overdracht Hoofdstuk II. Rechtshistorische analyse Afdeling I. Authentiek Romeins recht Pre-justiniaanse periode A. Klassieke leveringshandelingen Mancipatio en in iure cessio Traditio B. Dematerialisering van de klassieke leveringshandelingen in het pre-justiniaanse Romeinse recht xi

2 2. Justiniaanse periode A. Ondergang van een aantal klassieke leveringshandelingen B. Verdere dematerialisering van de traditio Tussenbesluit Afdeling II. Vroegmiddeleeuws recht Frankisch recht Feodaal recht Tussenbesluit Afdeling III. Gerecipieerd Romeins recht Overdracht van onroerende goederen A. Noorden van Frankrijk Coutumes de nantissement B. Midden en zuiden van Frankrijk Glossatoren en Postglossatoren Overdracht van roerende goederen Tussenbesluit Afdeling IV. Modern natuurrecht Afdeling V. Franse Revolutie Afdeling VI. Voorbereidende werken van de Code civil Het bestaan van een verbintenis om juridisch te leveren Het bestaan van een juridische leveringshandeling Besluit hoofdstuk II Hoofdstuk III. Typologie van de verschillende overdrachtsstelsels Afdeling I. Dualistische stelsels van overdracht Leveringshandeling als voorwaarde voor de overdracht A. Bezitsoverdracht Nederlands recht Duits recht B. Goederenrechtelijke overeenkomst Nederlands recht Duits recht Al dan niet een (geldige) titel als voorwaarde voor de overdracht Afdeling II. Monistische stelsels van overdracht Afdeling III. Hybride stelsels van overdracht Angelsaksisch recht A. Gemengd stelsel van overdracht Monistisch stelsel van overdracht Dualistisch stelsel van overdracht B. Causaal en/of abstract stelsel van overdracht C. Voorwaarde van beschikkingsbevoegdheid xii

3 2. Draft Common Frame of Reference A. Dualistisch en causaal stelsel van overdracht Juridische leveringshandeling als voorwaarde voor de overdracht Geldige titel als voorwaarde voor de overdracht B. Derdenbescherming Besluit hoofdstuk III Besluit algemeen deel DEEL II. INTERNE VERHOUDING: JURIDISCHE LEVERINGSPLICHT EN LEVERINGSHANDELING Inleiding Hoofdstuk I. Bijzondere toepassingsgevallen Afdeling I. Beding van eigendomsvoorbehoud Inleiding Termijn of voorwaarde A. Algemeen B. Modaliteiten van verbintenissen Geen modaliteit van een overeenkomst Invloed op het bestaan van de verbintenis Juridische structuur van het beding van eigendomsvoorbehoud A. Modaliteit van de leveringshandeling Eerste verklaringsmodel: modaliteit van de translatieve overeenkomst Tweede verklaringsmodel: modaliteit van de verbintenis tot juridische levering van het goed Derde verklaringsmodel: modaliteit van de leveringshandeling B. Opschortende voorwaarde van de leveringshandeling Belang kwalificatie als termijn of voorwaarde Kwalificatie als opschortende voorwaarde C. Retroactieve werking van de opschortende voorwaarde op goederenrechtelijk niveau Positie van de partijen bij een beding van eigendomsvoorbehoud A. Positie van de koper Hangende de betaling van de koopprijs Bij betaling van de koopprijs xiii

4 B. Positie van de verkoper bij niet-betaling van de koopprijs Besluit Afdeling II. Soortgoederen en alternatieve verbintenissen Overdracht van soortgoederen A. Begripsomschrijving Soortgoederen Verkoop bij gewicht, getal of maat Verkoop bij de hoop B. Structuur van de (wettelijk) uitgestelde eigendomsoverdracht van niet-geïndividualiseerde soortgoederen Geldige verbintenisrechtelijke overeenkomst Uitgestelde eigendomsoverdracht bij niet-geïndividualiseerde soortgoederen C. Positie van de partijen bij samenloop Bijzondere toepassing: alternatieve koop A. Omschrijving B. Uitoefening keuzerecht Besluit Afdeling III. Overdracht van toekomstige goederen Toekomstige goederen als voorwerp van zakelijke en/of persoonlijke rechten De levering van toekomstige goederen A. Constructie van de levering bij voorbaat B. Beschikkingsonbevoegdheid bij de totstandkoming van het goed Verschillende rechtsvergelijkende opvattingen Levering bij voorbaat is (niet) samenloopbestendig Besluit Besluit hoofdstuk I Hoofdstuk II. De goederenrechtelijke overeenkomst Inleiding Afdeling I. Juridische kwalificatie van de juridische leveringshandeling Eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling Goederenrechtelijke overeenkomst Afdeling II. Juridisch regime van de juridische leveringsplicht en -handeling Ontstaan van de juridische leveringsplicht Nakoming van de juridische leveringsplicht A. De goederenrechtelijke overeenkomst als uitvoeringshandeling xiv

5 1. De totstandkoming van de goederenrechtelijke overeenkomst Het tijdstip van de goederenrechtelijke overeenkomst B. Rechtsgevolgen Nakoming van de juridische leveringsplicht Niet-nakoming van de juridische leveringsplicht Onmogelijkheid tot nakoming van de juridische leveringsplicht A. Juridische onmogelijkheid tot nakoming van de juridische leveringsplicht Oorzaak van de juridische onmogelijkheid: nemo plusregel Gevolgen van de juridische onmogelijkheid B. Feitelijke onmogelijkheid tot nakoming van de feitelijke en/of juridische leveringsplicht Juridische grondslag voor de bevrijding van de feitelijke leveringsplicht bij vreemde oorzaak Tenietgaan van het goed bij translatieve overeenkomsten Afdeling III. Bijzondere rechtsfiguren Rechtstreekse levering Beding ten behoeve van een derde Vertegenwoordiging A. Verbintenisrechtelijke overeenkomst tot overdracht B. Juridische leveringshandeling Onmiddellijke vertegenwoordiging Middellijke vertegenwoordiging Afdeling IV. Toepasselijk recht Besluit hoofdstuk II Besluit deel II DEEL III. EXTERNE VERHOUDING: WERKELIJKE INBEZITSTELLING Inleiding Hoofdstuk I. Tegenwerpelijkheid van de overdracht Afdeling I. Zakelijke rechten met relatieve werking: een contradictie in de termen? Contractrelativiteit en tegenwerpelijkheid van subjectieve rechten Gradueel verschil in tegenwerpelijkheid van subjectieve rechten xv

6 Afdeling II. Bezit als publiciteitsvereiste voor de tegenwerpelijkheid aan beschermde derden Bezit als publiciteitsvereiste A. Wat is bezit? B. Verval van bezit als publiciteitselement voor de schuldeisers Bescherming van het rechtmatige vertrouwen van de schuldeisers Vermindering van de schijnsolvabiliteit Bezit als noodzakelijke voorwaarde voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht aan beschermde derden A. Dubbele verkoop: toepassing van de rechtsverkrijgende functie van bezit? B. Dubbele verkoop: toepassing van de publiciteitsfunctie van bezit? Rechtshistorische analyse Rechtsvergelijkende analyse Afgeleide wijze van eigendomsverkrijging Derden die beschermd worden door het vereiste van inbezitstelling A. Roerende (on)lichamelijke goederen B. Werkelijke inbezitstelling van het goed C. Categorieën van beschermde derden Opeenvolgende verkrijgers van eenzelfde goed Conflict met beperkt zakelijk gerechtigde Conflict met samenlopende schuldeisers van de overdrager Tussenbesluit Hoofdstuk II. Tegenwerpelijkheid van de overdracht en bezit geldt als titel Afdeling I. Materieel toepassingsdomein Voorwaarde van bezit Voorwaarden voor bezitsbescherming A. Voorwaarde van goede trouw B. Voorwaarde van deugdelijk bezit C. Voorwaarde van een wettige titel Afdeling II. Personeel toepassingsdomein Derde- en vierde-verkrijgers Bezitters van een beperkt zakelijk recht Samenlopende schuldeisers Besluit deel III xvi

7 ALGEMEEN BESLUIT Bibliografie Trefwoordenregister xvii

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1

INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels................................................. 1 I. Juridische kwalificatie:

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3 Voorwoord v DEEL I. ALGEMEEN Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy.................................................... 3 I. Ter inleiding

Nadere informatie

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting.

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting. 2012 2013 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting Promotor : Prof. dr. Matthias STORME De transnationale Universiteit Limburg

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 2012-2013 I. Inleiding 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissen- en zakenrecht = algemene rechtsregels mbt vermogen van (natuurlijke en rechts)personen Persoonlijke

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 A 32 227 (R 1904) Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel en Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel

Nadere informatie

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2008-2009 De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten Promotor: V. SAGAERT Co-promotor:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht Samenvatting Recht Hoofdstuk 1: Het begrip recht = een geheel van regels dat uiterlijke menselijke gedragingen regelt, die in een bepaalde maatschappij door een daartoe bevoegd orgaan worden opgelegd en

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Zakenrechtelijke perikelen bij de verkoop van een aandeel in mede-eigendom: Molenaers revisited

Zakenrechtelijke perikelen bij de verkoop van een aandeel in mede-eigendom: Molenaers revisited Zakenrechtelijke perikelen bij de verkoop van een aandeel in mede-eigendom: Molenaers revisited Ruud JANSEN & Matthias E. STORME verschenen in Tijdschrift voor bblgisch Burgerlijk Recht 2007, 373-378 1.

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' De kwalitatieve verplichting

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' De kwalitatieve verplichting De kwalitatieve verplichting Verzorging binnenwerk: G.J. Wiarda Instituut, Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Boothstraat 6, 3512 BW Utrecht 2006 N.C. van Oostrom/Boom Juridische

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V., gevestigd te (1562 KS) Kolblei 2 te Krommenie. Koper:

Nadere informatie

9 JULI 1957. WET TOT REGELING VAN DE VERKOOP OP AFBETALING EN VAN ZIJN FINANCIERING

9 JULI 1957. WET TOT REGELING VAN DE VERKOOP OP AFBETALING EN VAN ZIJN FINANCIERING 9 JULI 1957. WET TOT REGELING VAN DE VERKOOP OP AFBETALING EN VAN ZIJN FINANCIERING HOOFDSTUK I. WERKINGSSFEER. Artikel 1. Onder verkoop op afbetaling in de zin van deze wet wordt verstaan elke overeenkomst,

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4.

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. 1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. Verschil tussen samengevoegde en hoofdelijke verbintenissen...5

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES)

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) Julie Kerckaert Basisbegrippen van recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 1: Wat is recht?... 4 Hoofdstuk 1: Het recht een geheel van gedragsregels... 4 1. Enkele

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren.

ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren. ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren. I. Algemeen 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto's en motoren. 2.Uitsluitend

Nadere informatie