INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE..."

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNT: HET OVERLIJDEN VAN DE AANDEELHOUDER...11 A. Overlijden veronderstelt een fysieke persoon...11 HOOFDSTUK 2. GEVOLGEN VOOR DE VENNOOTSCHAP...15 A. Volkomen rechtspersonen worden in de regel niet ontbonden...15 B. Het wegvallen van de statutair zaakvoerder leidt wel tot de ontbinding van de Comm.V.A C. Het dalen van het aantal vennoten onder het vereiste wettelijk mimumaantal kan tot ontbinding leiden...18 D. Besluit...23 HOOFDSTUK 3. GEVOLGEN VOOR DE ERFGERECHTIGDEN...25 A. De nalatenschap valt open Tijdstip en plaats Erfopvolging van aandelen in het IPR...26 B. Omvang van de nalatenschap Voorwerp van het erfrecht...28 C. Overgang gebeurt ná aanvaarding...34 D. Geen overgang van tijdelijke en voorwaardelijke rechten, of rechten intuitu personae...36 E. Eigen rechten erfgenamen...37 F. Besluit...38 xiii

2 HOOFDSTUK 4. OMVANG VAN DE NALATENSCHAP VAN EEN AANDEELHOUDER IN EEN VENNOOTSCHAP MET VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID A. Principe: aandelen B. Bijzonder geval: de coöperatieve vennootschap Algemeen Uitzonderingen Rechten en plichten van de erfgenamen HOOFDSTUK 5. DE WETTELIJKE OVERGANG VAN AANDELEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP A. Algemeen B. Overgang van toonderaandelen Geen formaliteiten C. Overgang van aandelen op naam Algemeen Identificatie erflater-aandeelhouder Formaliteiten overgang Identificatie erfgenamen Overgang volstortingsplicht a. Algemeen b. Vóór de uitoefening van het optierecht c. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving d. Gehoudenheid van de mede-erfgenamen ná de erfovergang D. De overgang van andere effecten in de naamloze vennootschap E. De overgang van gedematerialiseerde effecten in de naamloze vennootschap HOOFDSTUK 6. DE OVERGANG VAN AANDELEN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID A. Algemeen B. Principieel beperkte overdraagbaarheid C. Weigering instemming Gevolgen D. Formaliteiten overgang Wijze van instemming Inschrijving in het register van aandelen E. Overgang volstortingsplicht HOOFDSTUK 7. DE OVERGANG VAN AANDELEN IN DE EENPERSOONSBVBA (EVBA) A. Algemeen B. Bijzondere regelingen Uitoefening aandeelhoudersrechten Bestuur van de vennootschap xiv

3 C. Overgang van de aandelen D. Overgangsbeperkingen HOOFDSTUK 8. INVLOED VAN HET HUWELIJKSGOEDEREN- RECHT A. Algemeen B. Scheiding van goederen C. Gemeenschapsstelsel Inleiding Bepaling aandeelhouderschap a. De wettelijke bewijsregeling b. Voorhuwelijkse aandelen c. Om niet verworven aandelen d. Onder bezwarende titel verworven aandelen Het eigendomsvermoeden van artikel 1405, 4e B.W. Gevolgen van het gemeenschappelijk karakter van de aandelen De artikelen 1400 en 1401 B.W a. Artikel 1400 B.W / Toebehoren van eigen aandelen / Onverdeelde eigendom van één van de echtgenoten / Zaakvervanging, belegging en wederbelegging / Beroepsgoederen b. Het artikel 1401, 5e B.W / De vier stellingen / Totstandkoming en kritiek / De (vroegere) jurisprudentiële oplossing / Besluit HOOFDSTUK 9. DE ERFOVERGANG A. Betekenis van het optierecht Algemeen Gerechtigdheden vóór de uitoefening van het optierecht De termijn van beraad Gerechtigdheden ná de uitoefening van het optierecht Het ontstaan van de onverdeeldheid a. Overgangsfase Beperking bevoegdheden b. Beheersrechten op aandelen c. Vruchten van de nalatenschap d. Schulden van de nalatenschap HOOFDSTUK 10. DE TOEBEDELING VAN DE NALATENSCHAP A. Inleiding B. De erfgerechtigdheid op aandelen in vruchtgebruik van een langstlevende echtgenoot xv

4 1. Inleiding Het recht van vruchtgebruik a. Algemene kenmerken / Zakelijk, maar tijdelijk recht / Recht op andermans zaak / Op welke goederen? b. Rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar / Basisverplichting van de vruchtgebruiker: instandhoudings- en teruggaveplicht / Verhouding tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar c. De schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik Kenmerken van het erfrechtelijk vruchtgebruik Erfrechtelijk vruchtgebruik op aandelen a. Inleiding b. Het beheer over de aandelen / Vooraf / De lidmaatschapsrechten i) Het stemrecht ii) Het recht op informatie iii) De vervreemding of herbelegging van de aandelen c. Het genot en gebruik van de aandelen / De dividenden / Uitkeringen uit de reserves / Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves / Scrips, uitgiftepremies en bijkomende aandelen bij kapitaalverhoging / Reële kapitaalvermindering Aflossing van kapitaal Liquidatiesaldi / Volstortingsplicht C. De verdeling van de nalatenschap Definitie Samenstelling van de erfmassa Inbreng van aandelen a. Algemeen b. Het regime van artikel 853 B.W c. Inbreng van aandelen tussen bloedverwanten (artikel 868 B.W.) d. Inbreng van aandelen aan en door de langstlevende echtgenoot (artikel 858 bis B.W.) / Inleiding / Inbreng aan de langstlevende echtgenoot / Inbreng door de langstlevende echtgenoot De verdelingsregels uit het Burgerlijk Wetboek De tijdsgeest bij de redactie van het Burgerlijk Wetboek Het door de Wetgever beoogde systeem Het Franse voorbeeld Het Nederlandse en Duitse recht xvi

5 VOORLOPIG BESLUIT DEEL II. DE RESERVATAIRE ERFOVERGANG VAN AANDELEN HOOFDSTUK 1. BEKNOPTE HISTORISCHE INLEIDING OORSPRONG EN GRONDSLAGEN VAN DE RESERVEREGELING A. Het geschreven recht B. Het gewoonterecht C. De revolutionaire periode D. De Code Civil E. Wijzigingen aan de inhoudelijke reserveregeling F. Wijzigingen op het vlak van de reservataire gerechtigden HOOFDSTUK 2. TECHNIEK VAN DE RESERVEREGELING A. Fictief herstel van het vermogen van de overledene Artikel 922 B.W. 379 B. Het schattingsmoment Algemeen Ogenblik van het overlijden van de decujus Het écart tussen artikel 868 B.W. en artikel 922 B.W C. Het in rekening brengen van de gedane schenkingen Het imputatievraagstuk Algemeen Giften van aandelen aan niet-reservatairen Giften van aandelen aan reservatairen Giften van aandelen aan reservatairen die de nalatenschap verwerpen Giften van aandelen aan reservatairen zonder vrijstelling van inbreng, die de individuele reserve overschrijden D. Het herstel van de voorbehouden nalatenschap De opname van de reserve Algemeen Eenheid van de erfboedel Vaststelling van de reserve in waarde Opname van de reserve uit de erfboedel via de verdeling a. Bepaling van de reserve als pars hereditatis b. Herstel van de nalatenschap ten opzichte van de reservatairen / Algemeen / Beschikkingen om niet met vrijstelling van inbreng aan erfgerechtigden Inbreng bij overschrijding beschikbaar gedeelte / Beschikkingen om niet in aanwezigheid van een langstlevende echtgenoot xvii

6 4/ Beschikkingen om niet aan derden Inkorting i) De vordering tot inkorting Persoonlijke, individuele, deelbare en facultatieve vordering van de reservatairen ii) Karakter en draagwijdte van de vordering tot inkorting HOOFDSTUK 3. BESLUIT VRIJE EN ONBELASTE RESERVE? DEEL III. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN ALGEMEEN BESLUIT A. Het overlijden van de aandeelhouder Gevolgen voor de vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid en voor de erfgerechtigden Voorwerp van de erfovergang B. Invloed van het huwelijksgoederenrecht C. Overgang van rechten en plichten verbonden aan de aandelen D. Erfrechtelijk vruchtgebruik op aandelen E. Inbreng van aandelen F. De wettelijke verdelingsregels G. Grondslagen van de reserveregeling H. Techniek van de reserveregeling Fictief herstel van het vermogen van de overleden aandeelhouder I. Het imputatievraagstuk J. Inkorting van aandelen K. Kwalitatieve reserve L. Slotbedenking ALGEMENE BIBLIOGRAFIE VAN DE MEEST GERAADPLEEGDE WERKEN ZAAKREGISTER xviii

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

privé-vermogenvermogen

privé-vermogenvermogen FAMILIAAL VERMOGENSRECHT VENNOOTSCHAPSRECHT Inleiding Prof. Dr. Johan Du Mongh KU Leuven Advocaat Johan Du Mongh 1 Johan Du Mongh 2 Het huwelijksgoederenrecht speelt op het ogenblik van inbreng van privé-vermogenvermogen

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Aandeelhouders 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht...

BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht... Voorwoord............................... v Fiscaal recht.................. v Zoektocht naar de betekenis............. v Terug naar de bron................ vi Deel I Artikelsgewijze commentaar bij het wetboek

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (2)

Vennootschapsrecht (2) Vennootschapsrecht (2) 1. HET KAPITAAL BEGRIP EN FUNCTIE... 3 A. OMSCHRIJVING... 3 1 Definitie... 3 2 Verband met aansprakelijkheidsbeperking... 3 3 Verband kapitaalplicht en rechtspersoonlijkheid... 3

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen 3de bach Rechten Vennootschappen, verenigingen en stichtingen Ofte Vennootschapsrecht Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R33 8.70 EUR Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Luc Stolle Meritius Advocaten-Avocats Advocaat aan de balie te Gent Overzicht Conflict-vermijdende maatregelen Conflict-beheersende maatregelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie