Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent"

Transcriptie

1 Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014

2 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen bij KB (uiterlijk 01/01/17). 2. Wet van 24 juni 2013

3 Het nieuwe pandrecht 1. Totstandkoming 2. Gevolgen.

4 I. Totstandkoming

5 Totstandkoming 1. Wijze van totstandkoming 2. Voorwerp 3. Gewaarborgde schuldvordering.

6 A. Wijze van totstandkoming 6

7 Consensualisme Principe Pandovereenkomst is voortaan een consensuele overeenkomst (art. 2) Uitzondering Als pandgever een consument is, is. pandovereenkomst in principe een vormelijke overeenkomst (art. 4) Nieuw Pandovereenkomst afgesloten door vertegenwoordiger voor rekening van een of meer begunstigden (art. 3)

8 Tegenwerpelijkheid pandrecht 1. Registratie in pandregister (registerpand) 2. Buitenbezitstelling (vuistpand)

9 Bewijs pandovereenkomst Registerpand Bewijs door geschrift met nauwkeurige aanduiding van (art. 4): - bezwaarde goederen - gewaarborgde schuldvorderingen - maximaal. bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn Als pandgever consument is: geschrift moet de waarde van de verpande goederen vermelden Vuistpand Bewijs met alle middelen van recht, tenzij pandgever een consument is (art. 40)

10 Pandregister: algemeen 1. Online register, elektronisch raadpleegbaar (art. 26) 2. Verdere uitwerking bij KB vereist (art. 26) 3. Pandhouder zorgt zelf voor registratie van pandrecht (art. 29)

11 Te registreren gegevens (art. 30) 1. Identiteit pandhouder (of vertegenwoordiger) 2. Identiteit pandgever 3. Aanduiding bezwaarde goederen 4. Aanduiding gewaarborgde schuldvorderingen 5. Maximaal gewaarborgde bedrag 6. Aansprakelijkheidsverklaring pandhouder

12 Te raadplegen gegevens (art. 31) 1-6. Cf. de te registreren gegevens 7. Registratienummer 8. Datum registratie

13 Pandregister: toegang (art. 34) 1. Pandgever 2. Pandhouder 3. Bepaalde categorieën van personen bepaald bij KB

14 Pandregister: kosten (art. 28) Principe Retributie (bedrag te bepalen bij KB) Uitzondering Kosteloos voor:. - Pandgever - Bepaalde categorieën personen bepaald bij KB

15 Termijn van de registratie (art. 35) 1. Tien jaar 2. Hernieuwbaar

16 B. Voorwerp 16

17 Registerpand 1. Elk roerend goed (lichamelijk of onlichamelijk) 2. Bepaald geheel van roerende goederen 3. Ook toekomstige goederen Uitzonderingen (blijven onderworpen aan bijzondere wetgeving): - Inpandgeving financiële activa - Inpandgeving intellectuele eigendsomrechten

18 Vuistpand 1. Een of meer lichamelijke roerende goederen 2. Schuldvorderingen 3. Geldsom 4. Ook toekomstige goederen

19 C. Gewaarborgde schuldvordering 19

20 Gewaarborgde schuldvorderingen 1. Pandovereenkomst kan gevestigd worden tot zekerheid van een of meer bestaande of toekomstige schuldvorderingen (art. 10) Bepaalbaarheidsvereiste Pandovereenkomst vermeldt maximaal gewaarborgde bedrag 2. Bepaalde of onbepaalde duur

21 Omvang pandrecht (art. 12) 1. Hoofdsom gewaarborgde schuldvordering 2. Bijhorigheden (interest, schadebeding, kosten van uitwinning) Als pandgever een consument is: bijhorigheden mogen niet groter zijn dan 50% van de hoofdsom

22 II. Gevolgen

23 Gevolgen 1. Rechten en plichten van pandhouder en pandgever 2. Uitoefening van het pandrecht.

24 A. Rechten en plichten van pandhouder en pandgever 24

25 Registerpand (1) Geen buitenbezitstelling vereist Pandgever: - Plicht om als een goed pandgever voor de verpande goederen te zorgen (art. 16) - Recht op gebruik verpande goederen overeenkomstig hun bestemming (art. 17) - Recht op verwerking van goederen die bestemd zijn voor verwerking (tenzij anders overeengekomen) (art. 18) - Recht op beschikking binnen normale bedrijfsvoering (tenzij anders overeengekomen) (art. 21)

26 Registerpand (2) Geen buitenbezitstelling vereist Pandhouder - Inspectierecht (art. 16) - Als pandgever in ernstige mate aan zijn verplichtingen tekortschiet, kan de pandhouder vorderen dat de bezwaarde goederen aan hem worden afgegeven of onder een gerechtelijk sekwester worden geplaatst (art. 22)

27 Vuistpand (1) Buitenbezitstelling vereist Pandhouder - Plicht om als een goed pandhouder voor de verpande goederen te zorgen (art. 43) - Geen gebruiksrecht (art. 42) - Aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de verpande goederen, die het gevolg zijn van zijn nalatigheid (art. 43) - Recht op terugbetaling van nuttige kosten tot behoud en tot onderhoud (art. 43) - Segregatieplicht (bij pand op vervangbare zaken) (art. 44)

28 Vuistpand (2) Buitenbezitstelling vereist Pandgever - Inspectierecht (art. 43) - Als pandhouder in ernstige mate aan zijn verplichtingen tekortschiet, kan de pandgever de verpande goederen terugvorderen (art. 45)

29 B. Uitoefening 29

30 Voorrang Pandrecht geeft pandhouder recht van voorrang Pandhouder heeft het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de bezwaarde goederen (art. 1)

31 Uitoefening 1. Volgrecht 2. In natura vereiste? 3. Uitwinning.

32 1. Volgrecht

33 Volgrecht (art ) Principe Pandhouder heeft volgrecht 1. Beschikking. binnen normale bedrijfsvoering Uitzonderingen 2. Beschikking met toestemming pandhouder 3. Toepassing artikel 2279 BW

34 2. In natura-vereiste?

35 In natura-vereiste? 1. Principe: zakenrechtelijk specialiteitsbeginsel 2. Bijzondere regels: - Verwerking - Onroerendmaking - Vermenging. 3. Zakelijke subrogatie

36 Verwerking (art. 18) 1. Verwerking is in principe toegestaan 2. Als door toegestane verwerking een nieuw goed ontstaat pandrecht bezwaart nieuw goed 3. Niet toegestane verwerking toepassing art. 570 e.v. BW. 4. Verwerking met goederen van derden en afscheiding is onmogelijk of economisch niet verantwoord pandrecht bezwaart nieuw goed als het oorspronkelijk verpande goed het voornaamste was of de hoogste waarde had derde heeft dan een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking tegen pandhouder

37 Onroerendmaking (art. 19) 1. Onroerendmaking tast pandrecht niet aan 2. Conflict met hypothecaire schuldeiser: anterioriteitsregel (art. 57).

38 Vermenging (art. 20) 1. Vermenging tast pandrecht niet aan 2. Als meerdere pandhouders pandhouders behouden hun pandrecht. in verhouding tot hun respectievelijke aanspraken

39 3. Uitwinning

40 Uitwinning Onderscheid pandgever is consument: - geen uitvoerbare titel vereist - verplichte tussenkomst rechter pandgever is geen consument - geen uitvoerbare titel vereist - geen verplichte tussenkomst rechter

41 Pandgever is consument 1. Bestaande regeling wordt grotendeels behouden (art. 46) 2. Geen uitvoerbare titel vereist. 3. Wel verplichte rechterlijke tussenkomst: pandhouder moet zich tot de rechter wenden om: - verpande goed aan hem te laten toewijzen - toestemming te krijgen om goed openbaar of onderhands te laten verkopen 4. Quid als pandgever het goed niet vrijwillig afgeeft?

42 Pandgever is geen consument (1) 1. Geen uitvoerbare titel vereist 2. Geen verplichte rechterlijke tussenkomst. 3. Pandhouder is gerechtigd goed te verkopen of te verhuren (art. 47) 4. Overeenkomst over wijze van uitwinning mogelijk 5. Quid als pandgever het goed niet vrijwillig afgeeft?

43 Pandgever is geen consument (2) Procedure (1) 1. Voorafgaande kennisgeving (art. 48) Per aangetekend schrijven. Aan wie? - schuldenaar (en derde pandgever) - andere pandhouders - schuldeisers die op de bezwaarde goederen beslag hebben gelegd - quid met hypothecaire schuldeisers?

44 Pandgever is geen consument (3) Procedure (2) 1. Voorafgaande kennisgeving (art. 48) Inhoud? - Bedrag gewaarborgde schuldvordering - Omschrijving bezwaarde goederen - Voorgenomen wijze van uitwinning - Recht om de goederen te bevrijden door betaling.

45 Pandgever is geen consument (4) Procedure (3) 2. Wachttermijn van 10 dagen (3 dagen als bederfbare goederen). 3. Recht op bevrijding door betaling

46 Pandgever is geen consument (5) Procedure (4) 4. Uitwinning (art. 51 t.e.m. 53) - Openbare verkoop - Onderhandse verkoop (pandhouder mag niet optreden als koper) - Verhuring - Toe-eigening (mits toestemming pandgever).

47 Pandgever is geen consument (6) Procedure (5) 5. Verdeling van de opbrengst (art. 55, 57-58) Pandhouder: recht van voorrang. Meerdere pandhouders: rangorde wordt in de regel bepaald naar de datum waarop hun pandrecht tegenwerpelijk werd gemaakt (door registratie of buitenbezitstelling) Saldo: komt toe aan pandgever

48 Pandgever is geen consument (7) Procedure (6) 6. Rechterlijke controle Ad interim (art. 54). A posteriori (art. 56)

49 Rangconflicten (1) (art. 57) 1. Meerdere pandhouders Rang wordt bepaald naar datum van registratie / buitenbezitstelling Gelijke datum = gelijke rang. 2. Conflict met hypothecaire schuldeiser: anterioriteitsregel

50 Rangconflicten (2) (art. 58) 4. Volgende schuldeisers hebben voorrang op pandhouders: a. Verkoper onder eigendomsvoorbehoud b. Onbetaalde verkoper met voorrecht. c. Onderaannemer met voorrecht d. Retentor met schuldvordering voor kosten tot behoud van het verpande goed

51 Graag bereid uw vragen te beantwoorden

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx Krachtlijnen nieuw pandrecht Jan Tuerlinckx I. Inleiding 2 1. Verouderd zekerheidssysteem Wildgroei aan verouderde zekerheidsrechten verspreid in verschillende wetboeken Zekerheidsrechten niet afgestemd

Nadere informatie

BURGERLIJK PAND OUD RECHT

BURGERLIJK PAND OUD RECHT BURGERLIJK PAND OUD RECHT * burgerlijk pand = bijzonder voorrecht = overeenkomst waarbij een SA tot zekerheid van zijn schuld een goed afgeeft aan de SE, waardoor SE een voorrecht krijgt op dit goed (1)

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

Newsletter INTRO. Januari 2014

Newsletter INTRO. Januari 2014 Newsletter Januari 2014 INTRO Beste lezer, Uiterlijk op 1 december 2014 zal de nieuwe Pandwet van kracht gaan, die een impact zal hebben op de dagelijkse werking binnen veel sectoren. Waar op heden nog

Nadere informatie

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET?

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET? MEMORANDUM Van : Dieter Veestraeten, Astrea CVBA Datum : 12 oktober 2017 Re: : De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 19/2016 van 27 april 2016

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 19/2016 van 27 april 2016 1/7 Advies nr 19/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies betreffende een wetsontwerp houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen (CO-A-2016-015)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

HET NIEUWE PANDRECHT: VERGELIJKING MET DE HYPOTHEEK

HET NIEUWE PANDRECHT: VERGELIJKING MET DE HYPOTHEEK HET NIEUWE PANDRECHT: VERGELIJKING MET DE HYPOTHEEK Aantal woorden: 37871 Thijs Geerinckx Studentennummer: 01202889 Promotor: Prof. Dr. Joke Baeck Copromotor: Sandra Callewaert Masterproef voorgelegd voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV-450 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft. Brussel, 30 april 2012 SAMENVATTING

Nadere informatie

ONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK

ONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 ONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK WAT DE ZAKELIJKE ZEKERHEDEN OP ROERENDE GOEDEREN BETREFT Zijn gevolgen voor

Nadere informatie

1. Hypothese 1: Auto nog niet geleverd aan de koper

1. Hypothese 1: Auto nog niet geleverd aan de koper ALTERNATIEVE ZEKERHEIDSMECHANISMEN Persoonlijke zekerheden geven de schuldeiser een extra schuldenaar. De klassieke zakelijke zekerheden geven een recht van voorrang op de opbrengst van een goed waarop

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

VOORRECHTEN 1. KENMERKEN VOORRECHTEN

VOORRECHTEN 1. KENMERKEN VOORRECHTEN VOORRECHTEN - artikel 12 hyp.w. - recht om bij voorrang betaald te worden met de opbrengst van het goed waarop de zekerheid gevestigd is - zakelijk zekerheidsrecht geen zakelijk recht - beheer en beschikkingsrecht

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2013-03 Reinhard STEENNOT Michel TISON De bescherming van de consument Challenging the Prudential Supervisor: liability bij pandovereenkomsten versus (regulatory)

Nadere informatie

Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen

Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen Juni 2016 Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden De hervorming van het juridisch stelsel met betrekking tot roerende zakelijke

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/13 Advies nr 22/2012 van 4 juli 2012 Betreft: Adviesaanvraag over het ontwerp van wet tot modernisering van het recht betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen (CO-A-2012-021) De Commissie

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

Borrowing Base kredietverlening onder de nieuwe Pandwet

Borrowing Base kredietverlening onder de nieuwe Pandwet de invoering van flexibiliteit in de standaardformule voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het spreadrisico (vier jaar) en het aandelenrisico (zeven jaar) 136 ;

Nadere informatie

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter HYPOTHEEK - wettige reden van voorrang bij samenloop: (voorrechten en) hypotheek - enkel op onroerende goederen (uitzonderlijk op roerende goederen, bv schip) - 3 soorten: (1) conventionele hypotheek (2)

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN Eric DIRIX Raadsheer in het Hof van Cassatie Buitengewoon Hoogleraar aan de K.U. Leuven Roger DE CORTE Hoogleraar aan de U.Antwerpen en de U.

Nadere informatie

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Reinout Vleugels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Reinout Vleugels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Vennootschapsrecht Reinout Vleugels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Vennootschapsrecht I. Wetgeving II.

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar Inleiding Advies van 11 januari 2012 1. Luidens de artikelen

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...

LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v DANKWOORD..... ix LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN................ xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE.............1 DEEL I: ALGEMENE THEORIE VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...3

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE PANDAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Vitavis Lardinoisstraat 16 5611 ZZ Eindhoven Telefoon: 088-5439200 Kvk: 17192142

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Vitavis Lardinoisstraat 16 5611 ZZ Eindhoven Telefoon: 088-5439200 Kvk: 17192142 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen

Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen door PROF. DR. K. BYTTEBIER, Directeur Centrum Economisch Recht V.U.B.; Advocaat te Brussel INHOUDSTAFEL ALGEMENE BIBLIOGRAFIE 21 I. Voorbereidende werken 21 Rechtsleer

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR Master Rechten Insolventierecht Vanmeenen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR SAMENVATTING LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT INLEIDING: INSOLVENTIERECHT NADER BEKEKEN

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Digitaal faillissementsdossier: Aangifte van schuldvorderingen. Hasselt 18/04/2017 Nazareth 21/04/17 Grobbendonk 27/04/17

Digitaal faillissementsdossier: Aangifte van schuldvorderingen. Hasselt 18/04/2017 Nazareth 21/04/17 Grobbendonk 27/04/17 Digitaal faillissementsdossier: Aangifte van schuldvorderingen Hasselt 18/04/2017 Nazareth 21/04/17 Grobbendonk 27/04/17 DYZO vzw het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden www.dyzo.be info@dyzo.be

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD. B legt beslag op onroerend goed Y en betwist het eigendomsrecht van C.

EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD. B legt beslag op onroerend goed Y en betwist het eigendomsrecht van C. EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD ALGEMENE ONDERRICHTINGEN 1. Schrijf leesbaar en voldoende uitgewerkt (gestructureerd, maar niet te zeer enkel een schema, dus in beginsel met volle

Nadere informatie

Goederenrecht en zekerheden

Goederenrecht en zekerheden Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be Goederenrecht en zekerheden Goederenrecht en zekerheden Vermogen als verhaalobject Vermogen = geheel van goederen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ELECTRADE V.O.F. Zakelijke klanten

Algemene Voorwaarden ELECTRADE V.O.F. Zakelijke klanten Algemene Voorwaarden ELECTRADE V.O.F. Zakelijke klanten ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 3 ARTIKEL 3 Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 3 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

WOORD VOORAF. S.C.J.J. Kortmann februari 2017 N.E.D. Faber

WOORD VOORAF. S.C.J.J. Kortmann februari 2017 N.E.D. Faber WOORD VOORAF Beperkte rechten vormen een belangrijk onderdeel van het goederenrecht. De wet regelt het ontstaan van beperkte rechten alsmede het tenietgaan van beperkte rechten. In art. 3:81 lid 2 BW wordt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 15/12/567 F. Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 30 oktober 2012 Curator Rechter Commissaris Activiteiten

Nadere informatie

Het nieuw regime van berichten van beslag, delegatie, overdracht, verzet en collectieve schuldenregeling: belangrijke gevolgen voor de loonoverdracht

Het nieuw regime van berichten van beslag, delegatie, overdracht, verzet en collectieve schuldenregeling: belangrijke gevolgen voor de loonoverdracht Het nieuw regime van berichten van beslag, delegatie, overdracht, verzet en collectieve schuldenregeling: belangrijke gevolgen voor de loonoverdracht De wet van 29 mei 2000 die grondig de bekendmaking

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling.

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel INLEIDING RECHT DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 9.00-11.00 UUR Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-2014 EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VERSUS PANDVESTIGING

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-2014 EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VERSUS PANDVESTIGING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VERSUS PANDVESTIGING Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Ariadne Koutsis

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0948 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2014 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

EEN KRITISCHE BLIK OP ZEKERHEDEN, PRIJSREGULERING EN ONTSLAG

EEN KRITISCHE BLIK OP ZEKERHEDEN, PRIJSREGULERING EN ONTSLAG EEN KRITISCHE BLIK OP ZEKERHEDEN, PRIJSREGULERING EN ONTSLAG EEN KRITISCHE BLIK OP ZEKERHEDEN, PRIJSREGULERING EN ONTSLAG Editor: Ignace Claeys Auteurs Joke Baeck Ludo Cornelis Piet François Piet Lambrecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer: Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints Jeroen Dusseldorp Studentnummer: 0241664 27-2-2014 Zekerheden Omschrijving en inschatting financieel belang van de zekerheid Inschatting feitelijke en juridische

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Voorrecht van de onderaannemer Pand op de handelszaak Datum 25 maart 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Formulier voor SAMENWERKING

Formulier voor SAMENWERKING OBJECTIEVE VERKOOP & PROFILING Overheidsgoederen en verplicht te verkopen Private Goederen www.cibnet.org > Hulp nodig? > tel. 070 21 00 81 PART NL 1_1 v.1003111823 Formulier voor SAMENWERKING 1. De volgende

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Verpanding van merken

Verpanding van merken Verpanding van merken M.W. Wiegerinck 1 1. Inleiding Tijdens mijn studie was ik student-assistent van Wim Reehuis. Ik assisteerde hem bij de herziening van het boek Goederenrecht ten behoeve van de twaalfde

Nadere informatie

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT:

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT: TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting")

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding Onderwerp van het onderzoek Probleemstelling Verantwoording Plan van behandeling 7

Hoofdstuk 1 Inleiding Onderwerp van het onderzoek Probleemstelling Verantwoording Plan van behandeling 7 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF VII Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderwerp van het onderzoek 1 1.2 Probleemstelling 4 1.3 Verantwoording 6 1.4 Plan van behandeling 7 Hoofdstuk 2 Generale zekerheidsrechten in

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1. Definities In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis

Nadere informatie

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T Rolnummer 4322 Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 april 2010 Betreft onderzoek pandrecht

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 april 2010 Betreft onderzoek pandrecht > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Voorrechten en zekerheden bij grensoverschrijdende insolventie naar Belgisch en Europees internationaal privaatrecht

Voorrechten en zekerheden bij grensoverschrijdende insolventie naar Belgisch en Europees internationaal privaatrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 Voorrechten en zekerheden bij grensoverschrijdende insolventie naar Belgisch en Europees internationaal privaatrecht Masterproef van

Nadere informatie

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009 Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud Johan Jol September 2009 Voorbode: Programma Faillissement en haar crediteuren Verhaalsmogelijkheden Rangorde

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : h/o Lexion, Lexion Venue Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 12 februari 2013 Curator Rechter Commissaris

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78022

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/80 NL:TZ:0000002989:F001 09-02-2016 mr. F. el Houzi mr. J.C.A.T. Frima Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van Rechtbank

Nadere informatie

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan - 1 - Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan Het beschikken over een zakelijk recht van hypotheek voor de goede uitvoering van de verbintenissen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) lnsolventienummer: F.01/16/97 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000003969:F001 Datum uitspraak: 23-02-2016 Curator: mr. C.A.M. de Bruijn R-C: mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming Vencais Vastgoed B.V.

Nadere informatie

Algemene Bepalingen van Verpanding van Voorraden en/of Inventaris en/of Vorderingen

Algemene Bepalingen van Verpanding van Voorraden en/of Inventaris en/of Vorderingen Algemene Bepalingen van Verpanding van Voorraden en/of Inventaris en/of Vorderingen bestaand uit: I II III Gemeenschappelijke Bepalingen Bepalingen voor Verpanding van Voorraden en/of Inventaris Bepalingen

Nadere informatie

Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3

Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Hendriks Metaal Industrie

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Vervoerrecht. Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud. 2. Retentierecht en opslag. 1. Inleiding

Vervoerrecht. Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud. 2. Retentierecht en opslag. 1. Inleiding Vervoerrecht Opdrachtgever failliet: retentierecht is zilver, pandrecht is goud In veel logistieke voorwaarden staan bepalingen over retentierecht en pandrecht. Deze zijn bedoeld om de logistiek dienstverlener

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/288 NL:TZ:0000013941:F001 13-06-2017 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Enviro-ICS B.V. Activiteiten

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie