DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51"

Transcriptie

1 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral I. Inleiding II. Afbakening tegenover het recht van opstal, erfpacht en huur A. Principes van fiscale en civiele herkwalificatie B. Recht van opstal Gebruiks- en genotsrechten Beschikkingsrecht Inventaris en borgstellingsplicht Andere plichten voor de opstalhouder vruchtgebruiker Duur Besluit: herkwalificatie mogelijk? C. Recht van erfpacht Gebruiks- en genotsrechten Beschikkingsrecht Inventaris- en borgstellingsplicht Andere plichten voor erfpachter vruchtgebruiker Duur Besluit: herkwalificatie mogelijk? D. Huur Gebruiks- en genotsrechten Beschikkingsrecht Inventaris- en borgstellingsplicht Plichten voor huurder/verhuurder en vruchtgebruiker/blote eigenaar Duur Besluit: herkwalificatie mogelijk? III. Besluit v

2 DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen I. Inleiding II. De wettelijke gebruiks- en beschik kings bevoegdheden van de vruchtgebruiker A. Het recht om het goed te gebruiken B. Het recht om de vruchten te genieten C. Beperkingen Het goed in stand houden De bestemming van het goed respecteren Het goed beheren als een goede huisvader D. Nuanceringen op het algemeen kader Onduidelijkheid over de invulling van het gebruik en genot Beschikkingsbevoegdheid in hoofde van de vruchtgebruiker a. De daad van beschikking is een daad van beheer b. De daad van beheer is een daad van beschikking III. Contractuele modulering van de gebruiks- en beschikkingsbevoegd heden van de vruchtgebruiker A. Inleiding B. Inperking Beperkingen via onoverdraagbaarheidsclausules Beperkingen via bijkomende positieve verplichtingen lastens de vruchtgebruiker a. Interne bijkomende positieve verplichtingen b. Externe bijkomende positieve verplichtingen Vruchtgebruik of huur? B. Uitbreiding Verruimde bevoegdheden wat betreft gebruik en genot De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen? Vruchtgebruik met conventionele beschikkingsbevoegdheid IV. Besluit DE CONTRACTUELE GRENZEN VAN DE DUUR VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK Mathieu Muylle I. Inleiding rechtshistorisch II. De duur van het gewone vruchtgebruik A. De duur bij vruchtgebruik van natuurlijke personen: een tijdelijk en persoonsgebonden recht B. De duur bij vruchtgebruik van rechts personen: een tijdelijk recht met een maximumduur van dertig jaar vi

3 C. Uitzonderingen of oneigenlijke uitzonderingen op de duurbeperkingen in het vigerend recht Bij natuurlijk personen a. Overdracht van vruchtgebruik aan een derde b. Vruchtgebruik op het hoofd van een derde c. Vruchtgebruik gevestigd op meerdere hoofden d. Tussenbesluit Bij rechtspersonen: de duurbeperking van artikel 619 BW onder vuur De voortijdige beëindiging van de duur a. De geldigheid van contractuele beëindigingsmechanismen b. Wettelijke beëindigingsmechanismen: de vervallenverklaring van het recht c. Bedingen die in de voortzetting van het recht voorzien: de hernieuwing of de verlenging van het vruchtgebruik D. Duuroverschrijding en sancties bij het overschrijden van de duur III. Besluit QUASI-VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Ann Apers en Alain-Laurent Verbeke I. Inleiding: begrip en oorsprong van quasi-vruchtgebruik II. Automatisch quasi-vruchtgebruik A. Regime B. Toepassingsgebied quasi-vruchtgebruik uit aard goed III. Conventioneel quasi-vruchtgebruik A. Regime conventioneel aanpassen? B. Toepassingsgebied conventioneel aanpassen? C. Toepassing: Schenking met voorbehoud van conventioneel quasivruchtgebruik Conclusie VRUCHTGEBRUIK OP ALGEMEENHEDEN: CONTRACTUELE GRENZEN EN GEVOLGEN Elien Dewitte en Vincent Sagaert I. Feitelijke en juridische algemeenheden: algemene uitgangspunten II. Vruchtgebruik op een feitelijke of juridische universaliteit: eigenlijk of oneigenlijk vruchtgebruik? III. Zakelijke subrogatie binnen universaliteiten vii

4 IV. De bevoegdheden van een vrucht gebruiker op een universaliteit A. Perspectieven voor ruime bevoegdheden B. Beperkingen op de ruime bevoegdheden V. Het lot van meer- en minwaarden in de universaliteit VI. Contractuele modulering van de bevoegdheden van de vruchtgebruiker VII. Toepassing op een handelszaak VIII. Toepassing op een effecten portefeuille A. Vruchtgebruik op aandelen: eigenlijk of oneigenlijk vruchtgebruik? B. Bevoegdheden van een vruchtgebruiker op een effectenportefeuille IX. Toepassing op een maatschap VRUCHTGEBRUIK OP ONLICHAMELIJKE GOEDEREN Sofie Bouly en Dorothy Gruyaert I. Inleiding II. Vruchtgebruik op zakelijke rechten A. Zakelijke rechten als voorwerp van een recht van vruchtgebruik? B. Vruchtgebruik op vruchtgebruik Vruchtgebruik op het recht van vruchtgebruik Vruchtgebruik op de met vruchtgebruik bezwaarde grond Vruchtgebruik op het door de vruchtgebruiker opgerichte gebouw C. Vruchtgebruik op erfpacht Vruchtgebruik op het recht van erfpacht Vruchtgebruik op de met erfpacht bezwaarde grond Vruchtgebruik op het door de erfpachter opgerichte gebouw D. Vruchtgebruik op opstal Vruchtgebruik op het recht van opstal Vruchtgebruik op de met opstal bezwaarde grond Vruchtgebruik op het door de opstalhouder opgerichte gebouw E. Vruchtgebruik op erfdienstbaarheid F. Kritische beschouwingen bij vruchtgebruik op zakelijke rechten Het tenietgaan van het vruchtgebruik De invloed van een overdrachtsbeperking of -verbod De praktische implicaties van de theoretische driedeling III. Vruchtgebruik op schuldvorderingen A. Schuldvorderingen als voorwerp van een recht van vruchtgebruik? viii

5 B. Ontstaan van een vruchtgebruik op een schuldvordering C. Bestaan van een vruchtgebruik op een schuldvordering Rechten en plichten van de blote eigenaar Rechten en plichten van de vruchtgebruiker a. Algemeen gebruiksrecht en vruchtgenot b. Inningsbevoegdheid ten aanzien van de schuldvordering D. Tenietgaan van een vruchtgebruik op een schuldvordering IV. Besluit CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN, OPPORTUNITEITEN EN VALKUILEN Alexis Lemmerling en Alain van Doorslaer de ten Ryen I. lnleiding II. Fiscale aandachtspunten A. Horizontale splitsing Standpunt fiscale administratie Standpunt rulingcommissie van 8 februari Herkwalificatie in recht van opstal B. Verticale Splitsing Artikel 9 W.Succ Voorafgaande schenking Directe belastingen III. Bespreking van de clausules A. Duur B. Staat van het goed C. Borgstelling D. Genot E. Onderhoud herstellingen F. Werken Lot van de uitgevoerde werken G. Lasten en belastingen H. Verzekering I. Vervreemdingsverbod J. Verkoop van het onroerend goed K. Indien privatieve kavel deel uitmakend van een regime van gedwongen mede-eigendom L. Indien vruchtgebruiker vennootschap is ix

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

Inleiding tot het privaatrecht

Inleiding tot het privaatrecht 1ste bach Rechten Inleiding tot het privaatrecht Carette Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R01 7.80 EUR INLEIDING TOT HET PRIVAATRECHT 1 Deel I: Situering van het Privaatrecht...

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder RUTGER VAN BOVEN Adviseur Studiedienst IAB Het Decreet d Allarde 1 bepaalt dat eenieder het recht heeft om in mededinging met anderen en met respect voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden.

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden. Het onderscheid tussen openbaar en privaat domein heeft geen wettelijke grondslag, vermits het uitsluitend voortvloeit uit de rechtsleer en de rechtspraak. De juridische afbakening van deze aangelegenheid

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening

Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening 26/10/2011 (LES 4) Woningbouw 1.Toepassingsgebied (art. 1) Het moet gaan om: - Een wederkerige overeenkomst - Tot eigendomsovergang/ verbintenis te bouwen - Te bouwen of in aanbouw zijnde (verkoper) Voltooiingsverplichting

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Deze Bijlage is enkel geldig indien ondertekend door elke Partij. Overeenkomstig artikel 24.3 geeft Elia haar toestemming met de verdeling of de overdracht

Nadere informatie

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar 6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar Federale Overheidsdienst Financiën - 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie