BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT"

Transcriptie

1 BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS, PROF.MR. S.C.J.J. KORTMANN, VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DECANEN IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 9 OKTOBER 2008 OM UUR PRECIES DOOR JAN WILLEM PIETER MARIA VAN DER VELDEN GEBOREN OP 16 NOVEMBER 1971 TE NIJMEGEN KLUWER - DEVENTER

2 INHOUDSOPGAVE AFKORTINGEN XIII DEELI ALGEMEEN HOOFDSTUK1 INLEIDING Onderwerp van het onderzoek Probleemstelling Begrippen Afbakening Plan van aanpak 17 HOOFDSTUK 2 HISTORISCH, TOEZICHTRECHTELIJK EN FISCAAL KADER Een blik in de geschiedenis: van certificering naar beleggingsfonds Overheidstoezicht op beleggingsinstellingen Beleggen versus ondernemen 27 a. Wat rechtvaardigt het zwaardere toezicht op beleggingsinstellingen? 28 b. Waarin Hgt het onderscheid tussen beleggen en andere ondernemingsactiviteiten? Onderscheid beleggingsmaatschappij en beleggingsfonds 37 a. Definities van de Wft lopen spaak 39 b. Systeem van het toezicht op beleggingsinstellingen 41 c. Is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid een beleggingsmaatschappij? 43 d. Voorstel: herdefinieren beleggingsmaatschappij Fiscale relevantie 47 a. Transparantie voor de vennootschapsbelasting 47 b. Fiscale gevolgen van kwalificatie als personenvennootschap 50 c. Beheerder hoeft geen BTW af te dragen 52 DEEL II GOEDERENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN HOOFDSTUK 3 EIGENDOM VAN HET FONDSVERMOGEN Een eeuw discussie over de eigendom van het fondsvermogen Een kwestie van vertegenwoordiging Bewaren ten name van het beleggingsfonds 64 VII

3 3.4 Relevantie van de vraag wie fungeert als rechthebbende 66 a. Biedt het fondsvermogen verhaal voor prive-schuldeisers? 67 b. Zijn de deelnemers aansprakelijk boven het bedrag van hun inbreng? 69 c. Kan de samenstelling van de deelnemers wijzigen? 69 d. Kunnen de beheerder en de bewaarder worden vervangen? Conclusie ten aanzien van de eigendom van het fondsvermogen 72 HOOFDSTUK 4 DE DEELNEMERS ALS EIGENAARS VAN HET FONDSVERMOGEN Complicates in verband met gemeenschappelijke eigendom 77 a. Overdracht, inkoop en uitgifte van deelnemingsrechten vergen levering van aandeel in goederen en schulden 77 b. De bevoegdheid van de beheerder 80 c. Evenredige gerechtigdheid van deelnemers versus afdeling BW 86 d. Beperkte overdraagbaarheid of royeerbaarheid van participaties versus afdeling BW 90 e. Conclusie Bewaring door de bewaarder: houderschap van niet-belichaamde goederen? 95 a. Inning van vorderingen door de vruchtgebruiker en de pandhouder 99 b. Substitutie bij pandrecht, vruchtgebruik en gemeenschap 101 c. Stille cessie 105 d. Kwaliteitsrekeningen 108 e. De Wet giraal effectenverkeer 113 f. Conclusie: houderschap van goederen in eigen naam Directe verkrijging van rechten op naam en registergoederen 115 a. KasAss/Drying en directe verkrijging van rechten op naam 116 b. Art. 3:110 BW en verkrijging van registergoederen 122 c. Modehuis Nolly en bezwaren tegen directe verkrijging van bepaalde soorten goederen Conclusie als de deelnemers gemeenschappelijke eigenaars zijn 126 HOOFDSTUK 5 DE BEWAARDER ALS EIGENAAR VAN HET FONDSVERMOGEN Eigendom ten titel van beheer Goederenrechtelijk getinte bepalingen in de Wft: bewaren en beschikken 130 a. De bewaarder verkrijgt de activa... en de passiva? 130 b. De bewaarder mag soms slechts optreden voor een beleggingsfonds 134 c. De bewaarder kan niet zonder de beheerder beschikken? 138 VIII

4 5.3 Goederenrechtelijk getinte bepalingen in de Wft: afgescheiden vermogen 143 a. Afgescheiden vermogen onder de vroegere Wtb 143 b. Art. 4:45 Wft: afgescheiden vermogen? 145 c. Art. 4:45 Wft: de bewaarder is met zijn prive-vermogen subsidiair aansprakelijk 150 d. Art. 4:45 Wft: de bewaarder heeft meerdere hoedanigheden 150 e. Een afgescheiden vermogen en een aparte bewaarder: teveel van het goede? 153 f. Art. 4:45 Wft: reikwijdte 155 g. Art. 4:45 Wft: een Nederlandse trust? Het afschermen van het fondsvermogen buiten de Wft, een mogelijke ontwikkeling Een bijzondere zekerheid: art. 3:259 BW geeft deelnemers een pandrecht 163 a. De heersende opvatting: participaties zijn geen certificaten 164 b. Enkele andere geluiden in de literatuur 165 c. Art. 3:259 BW 166 d. Terminologie ten tijde van het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek 168 e. Wetsgeschiedenis van art en (ontwerp) BW 171 f. Conclusie: art. 3:259 BW is toepasselijk op beleggingsfondsen 179 DEEL III VERBINTENISRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN HOOFDSTUK 6 TUSSEN WIE VERBINTENISSEN? Inleiding De positie van het fondsvermogen en de verbintenisrechtelijke inrichting Rechtsverhoudingen in het licht van de Wft 191 a. Een weinig overzichtelijke wet 191 b. Overeenkomst van beheer en bewaring en voorwaarden van het beleggingsfonds 193 c. Verbintenissen van de beheerder en de bewaarder jegens de deelnemers 197 d. Verbintenissen tussen de beheerder en de bewaarder 199 e. Verbintenisrechtelijke verhouding tussen de deelnemers onderling 200 f. Conclusie: verbintenissen volgens de toezichtwetgeving Rechtspraak over de rechtsverhoudingen 203 a. Union II 203 b. OAMF Rentefonds 205 c. Vastgoed Mixfonds Literatuur over de rechtsverhoudingen 211 IX

5 6.6 Conclusie: tussen wie verbintenissen? 217 HOOFDSTUK 7 VERHOUDING MET DE DEELNEMERS ONDER DE LOEP Behoorlijk beheer en bewaring: verplichtingen jegens de gezamenlijke deelnemers 221 a. Wetsgeschiedenis 222 b. Literatuur 223 c. Argumenten voor gemeenschappelijke aanspraken Verbintenisrechtelijke rechtspositie van de deelnemers 228 a. Toetreding bij uitgifte van deelnemingsrechten 228 b. Rechtsopvolgers onder bijzondere titel 230 c. Onderlinge verbintenissen tussen de deelnemers? 237 HOOFDSTUK 8 INHOUD VAN DE VERBINTENISSEN Handelen in belang van de deelnemers en gelijke behandeling Beleggingstransacties voor het fonds Rekening en verantwoording aan deelnemers Bewaren: administratie en eigendom ten titel van beheer Toezicht op de beheerder Beheervergoeding Bewaarvergoeding Liquidatie en uitkeringen aan deelnemers Benoeming en ontslag van de beheerder en de bewaarder Wijziging van de voorwaarden 261 a. Wijzigen zonder instemming van de deelnemers? 261 b. Royementsbevoegdheid als compensatie voor ontbrekende zeggenschap 263 c. Conclusie: geen eenzijdige wijziging zonder beeindigingsbevoegdheid 267 HOOFDSTUK 9 KWALIFICATIE VAN DE INTERNE VERHOUDINGEN Inleiding Drie korte vragen 269 a. Zijn de fondsvoorwaarden algemene voorwaarden? 269 b. Is de bewaarder bewaarnemer? 275 c. Verkrijgt de bewaarder de eigendom in strijd met art. 3:84 lid 3 BW? Kwalificatie als lastgeving en handelen voor andermans rekening 281 a. Is de beheerder lasthebber? 282 b. Is de bewaarder lasthebber? 285 c. Analoge toepassing van de lastgevingsbepalingen 287

6 d. Voor wiens rekening handelt de beheerder als de bewaarder eigenaar is? 291 e. Voor wiens rekening handelt de beheerder als de deelnemers rechthebbenden zijn? 295 f. Voor wiens rekening handelt de bewaarder? 297 g. Lastgevingsbepalingen en beleggersgiro 300 h. Conclusie: handelen voor andermans rekening Kwalificatie van beleggingsfondsen als personenvennootschap 301 a. Inleiding 301 b. Kenmerken van personenvennootschappen en beleggingsfondsen 303 c. Een overeenkomst tussen de deelnemers 304 d. Samenwerking 305 e. Inbreng door alle vennoten 320 f. Beheerder en bewaarder wel of niet mede-vennoot? 321 g. Beleggen een beroep of bedrijf? 326 h. Conclusie kwalificatie als personenvennootschap 328 HOOFDSTUK 10 GEVOLGEN VAN TEKORTKOMINGEN Tekortkomingen van de beheerder of de bewaarder Beheerder moet foute transacties terugdraaien Aan wie wordt de schadevergoeding betaald? Exoneratie Opschorting en ontbinding 341 a. Criteria voor opschorting en ontbinding 342 b. Complex met betrekking tot het beheer 344 c. Complex met betrekking tot de bewaring Conclusie 351 HOOFDSTUK 11 SAMENVATTING Onderzoeksvragen Het onderzoek in vogelvlucht Historisch, toezichtrechtelijk en fiscaal kader 357 a. Historische opmerkingen 357 b. Toezichtrechtelijke opmerkingen 358 c. Fiscale opmerkingen Goederenrechtelijke aspecten 360 a. Eigendom van het fondsvermogen 360 b. Deelnemers als eigenaar 361 c. Bewaarder als eigenaar Verbintenisrechtelijke aspecten 364 a. Tussen wie verbintenissen? 364 b. Verhouding met de deelnemers nader bezien 365 c. Inhoud van de verbintenissen 367 XI

7 d. Drie korte kwalificatievragen 369 e. Lastgeving of handelen voor andermans rekening? 370 f. Personenvennootschap? 371 g. Gevolgen van tekortkomingen 373 Summary 377 Trefwoorden 387 Literatuur 391 Jurisprudence 417 Curriculum vitae XII

Beleggingsfondsen en civielrechtelijke praktijk

Beleggingsfondsen en civielrechtelijke praktijk J.W.P.M. van der Velden 1 Inleiding Beleggers kiezen er dikwijls voor om gezamenlijk te beleggen. Zo kunnen zij hun beleggingen beter spreiden, kostenvoordelen behalen, profiteren van andermans expertise

Nadere informatie

Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor eme ere e

Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor eme ere e Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor eme ere e l~incfft~wywacc~ / T D B ~4X~%L~ Vastgoedfondsen zijn diliwijls vormgegeven als fonds voor gemene rekening. In dit artilcel komen de volgende civielrechtelijke

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Reactie op prof. mr. W.A.K. Rank en mr. B. Bierman, Aangaan van verplichtingen voor rekening van een FGR: aansprakelijkheid en verhaal, FR

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

De vermogensscheidingsregeling voor beleggingsinstellingen als (alternatief) model voor de bescherming van derivatenbeleggers

De vermogensscheidingsregeling voor beleggingsinstellingen als (alternatief) model voor de bescherming van derivatenbeleggers De vermogensscheidingsregeling voor beleggingsinstellingen als (alternatief) model voor de bescherming van derivatenbeleggers M r. E. W. K u i j p e r * 1 Inleiding Deelnemen in een beleggingsfonds en

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Prospectus. BND Paraplufonds

Prospectus. BND Paraplufonds Prospectus BND Paraplufonds Versie d.d. 1 januari 2015 I. Definities...3 II. Belangrijke informatie...4 III. Algemene beschrijving...4 3.1 Opzet paraplustructuur...4 3.2 Fonds voor gemene rekening...5

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78658

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Aandeelhouders 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING)

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) DEFINITIES EN INTERPRETATIE Artikel 1. 1.1. De volgende woorden en begrippen hebben in deze Statuten de volgende betekenissen: Gelieerde

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Inleiding De kwaliteitsrekening is voorwerp geweest

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22.1 Inleiding Het financiële recht kan een belangrijke rol spelen in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Het zal bijvoorbeeld

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Executie pandrecht op aandelen

Executie pandrecht op aandelen schap eming Executie pandrecht op aandelen Inleiding Voor niets gaat de zon op. Zo zal bij iedere bancaire financiering van een onderneming door een vreemd-vermogenverschaffer enerzijds worden gekeken

Nadere informatie