ASCO 2014 mammacarcinoom C.P. Schröder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASCO 2014 mammacarcinoom C.P. Schröder"

Transcriptie

1 ASCO 2014 mammacarcinoom C.P. Schröder

2 disclosures Potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijke relevante studies Sponsoring of onderzoeksgeld geen geen Support clinical trials Novartis, Roche: made available to UMCG

3 focus systeemtherapie mammacarcinoom tumor kenmerken tumoromgeving kenmerken patiënt kenmerken

4 tumorkenmerken mammacarcinoom Harbeck, JCO 2012

5 ER als target: adjuvante therapie premenopauzaal Ovariële functie suppressie (OFS); plus AI of tam combinatie SOFT/TEXT trials; FU 5,7 jaar; DFS primaire eindpunt fase 3, +/- eerder chemotherapie (n=2.694 vs 1.996) SOFT TEXT Pagani NEJM 2014

6 ER als target: adjuvante therapie premenopauzaal SOFT/TEXT: 5 jaar DFS 91,1% vs 87,3% (AI vs tam, p<0,001) geen overall survival (OS) verschil Pagani NEJM 2014

7 ER als target: adjuvante therapie premenopauzaal SOFT/TEXT toxiciteit Pagani NEJM 2014

8 ER als target: adjuvante therapie premenopauzaal OFS; plus AI of tam: duidelijk DFS met AI vs tam naast OFS toxiciteit +++ nog niet duidelijk impact op OS (korte FU) OFS: nodig na huidige chemotherapie met tam? ZIPP, Cochrane overview: nee (echter meest CMF) vgl met tam alleen (TEXT): VOLGT NOG!

9 ER als target: adjuvante therapie premenopauzaal OFS; plus AI of tam: NOT READY FOR PRIME TIME

10 HER2 als target: adjuvant

11 HER2 als target: dual targeting Piccart ASCO 2014

12 HER2 als target: adjuvant trastuzumab +/- lapatinib na chemo (ALTTO trial) Internationale fase 3 studie N=6281 ptn (excl lapatinib alleen arm), analyse na 4,5 jaar Piccart ASCO 2014

13 HER2 als target: adjuvant ALTTO geen significant DFS verschil, geen OS verschil lage event rate! Piccart ASCO 2014

14 HER2 als target: adjuvant neo-adjuvant toch geen surrogate voor adjuvante outcome! we need to understand our failures, and rethink our approach to adjuvant and neo-adjuvant treatment in (breast) cancer Sledge ASCO 2014

15 HER2 als target: adjuvant wat doen we met de kleine tumoren? meta-analyse T1 HER+ tumoren 5 RCTs +/- trastuzumab (HERA, FinHER, B31, PACS04, N9831) n=4220 met T1 tumor (80% T1c). HR tras (zowel ER- als ER+) HER2+, ER- O Sullivan ASCO 2014

16 HER2 als target: adjuvant NCCN prospective cohort study database , alle T1a-bN0M0 tumoren (n=4113) n=520 HER2+; n=257 zonder systeemtherapie OS (FU 6 jaar) T1a T1a T1b T1b HER2+, HER2+, HER2+, HER2+, ER+ ER+ ER- ER- Geen chemo, geen tras 95% (n=102) 94% (n=49) 95% (n=89) 91% (n=17) Chemo +/- tras 100% (n=33) 100% (n=32) 99% (n=110) 96% (n=88) Vas-Luiz JCO 2014, Winer ASCO 2014 educational sessie

17 HER2 als target: adjuvant Taxol-trastuzumab (APT trial) single arm, N0, kleine HER2+ tumoren, n=406 (50%: T1a-b) primair eindpunt: DFS hypothese: 3yr failure rate 9,2% vs 5% (null vs alternative) Winer ASCO 2014

18 HER2 als target: adjuvant APT trial paclitaxel + trastuzumab may be considered for patients with low-risk stage I, HER2 positive disease

19 HER2 als target: adjuvant de-escaleren chemotherapie-trastuzumab bij kleine HER2+ tumoren optie: APT studies: targeted therapie zonder chemotherapie Winer ASCO 2014

20 HER2 als target: gemetastaseerd

21 HER2 als target: gemetastaseerd Zephir studie - baseline HER2-PET, FDG-PET (na 1 cyclus): voorspellend voor T-DM1 respons op CT (na 3 cycli)? - exploratory analysis per patient, n=60 ptn Gebhart, ASCO 2014

22 ZEPHIR STUDY RECRUITMENT Groningen First patient included 05 May 2012 Amsterdam Nijmegen Antwerpen Brussels Presented by: G Gebhart at ASCO patients included today: 56 patients analyzed 2 patients excluded -No RECIST 1.1 lesions -No late assessment 2 patients not evaluable - Death before HER2 imaging - Consent withdraw 22

23 HER2 als target: gemetastaseerd Zephir studie combinatie HER2-PET en FDG-PET: beste voorspellende waarde volgt per lesie analyse. Uitbreiding naar n=105 ptn! Gebhart, ASCO 2014

24 HER2 als target: gemetastaseerd ASCO 2014: misschien geen grootse veranderingen

25 HER2 als target: gemetastaseerd ASCO 2014: misschien geen grootse veranderingen die hebben we recent al gehad!

26 ontwikkelingen richtlijnen

27 HER2 als target: gemetastaseerd dringend nodig: de-escalatie! PERTAIN studie: pertuzumab, trastuzumab +/- anti-hormonaal?

28 tumorkenmerken proliferatie

29 proliferatie als target: platinum bij TNBC platinum neo-adjuvant betere pcr? ja: CALGB 40603; Geparsixto (SABCS 2013) nee: GEICAM (ASCO 2014) vraagtekens bij voorspellende waarde neo-adjuvant! Sikov SABCS 2013, von Mickwitz Lancet Oncol 2014, Santonja ASCO 2014

30 proliferatie als target bij TNBC platinum bij TNBC? NOT READY FOR PRIME TIME

31 TNBC

32 TNBC LHRH analoog ttv chemotherapie (POEMS) Fase 3, TNBC, n=257, gem 38 jaar Primair eindpunt: ovariëel falen (135 evalueerbaar) Secundair: zwangerschap, DFS, OS (218 evalueerbaar) Moore ASCO 2014

33 TNBC POEMS trial Primair eindpunt: minder ovariëel falen (amenorhoe, FSH postmenopauzaal) met LHRH analoog. Secundair eindpunt: OS zeker niet slechter Moore ASCO 2014

34 TNBC LHRH analoog bij TNBC tijdens adjuvante chemotherapie: DOEN

35 therapie o.b.v. tumor kenmerken ER+: - OFS + AI: prematuur HER2+: - neo-adjuvant: geen surrogaat voor adjuvant - APT adjuvant: optie bij kleine HER2+ tumoren (mn T1bN0 HER2+, ER-) - de-escalatie: studies (adjuvant, MBC) TNBC: - platinum: prematuur - premenopauzaal: LHRH analoog bij chemotherapie

36 tumor omgevingskenmerken moduleren omgeving voor anti-tumor effect

37 moduleren tumoromgeving: bisfosfonaten EBCTGC meta analyse n=7 adjuvante bisfosfonaten trials (n=>17.000) OS winst bij postmenopauzale vrouwen Coleman, SABCS 2013, ESMO guidelines Ann Oncol 2014

38 moduleren tumoromgeving: bisfosfonaten zoledroninezuur 4 vs 12 wk (OPTIMIZE-2) MBC met botmetastasen eindpunt: efficacy/toxicity Hortobagyi, ASCO 2014

39 moduleren tumoromgeving: bisfosfonaten OPTIMIZE-2 12 wk non inferior t.o.v. 4 wk effectiviteit: idem toxiciteit: minder dose adjustments bij 1x/12 wk. Skeletal related events Hortobagyi, ASCO 2014

40 moduleren tumoromgeving: bisfosfonaten bisfosfonaten adjuvant postmenopauzaal: toevoegen aan hormonale therapie gemetastaseerd: zoledroninezuur kan 1x/12 wk

41 tumoromgeving: immuuninfiltratie NCCTG N9831 immuunprofiel analyse adjuvante trial +/- trastuzumab (n=3505) n=1282 tumor samples (plus validatie): 14-gene immune enrichment profiel voorspelt trastuzumab effect Immune profiel+/trastuzumab+ Immune profiel-/trastuzumab+ Immune profiel- /trastuzumab- Immune profiel+/trastuzumab- Perez, ASCO 2014

42 moduleren tumoromgeving: immuuninfiltratie immuuninfiltratie STUDIES!

43 moduleren tumoromgeving: angiogenese remming AC-taxol +/- bevacizumab (E5103 trial) fase 3, adjuvant, HER2 negatief, N+ e/o grote tumor n= 4950 geen DFS verschil, geen OS verschil Miller ASCO 2014

44 moduleren tumoromgeving: angiogenese Bevacizumab adjuvant: BEATRICE (n=2591), TNBC, chemo +/- bev: DFS=, OS=, toxiciteit BETH (n=3509), HER2+, chemo, tras +/- bev: DFS=, OS=, toxiciteit Bevacizumab bij MBC: E2100; Ribbon 1 en 2; AVADO; AVEREL (+ trastuzumab); LEA (+ hormonaal) ongeacht subtype: marginale verbetering PFS, OS=, toxiciteit Mayer ASCO 2014

45 moduleren tumoromgeving: angiogenese bevacizumab: GEEN ROL BIJ MAMMACARCINOOM Miller, Mayer ASCO 2014

46 therapie o.b.v. tumor omgevingskenmerken bisfosfonaten: - adjuvant: toevoegen aan hormonale therapie postmenopauzaal - botmeta s: interval zoledroninezuur 1x/12 wk immuuninfiltratie - lijkt prognostisch en predictief bij HER2+ en TNBC studies angiogenese remming: - niet zinvol bij mammacarcinoom

47 patiënt kenmerken

48

49 patiënt kenmerken: lifestyle obesity is the new smoking Cliff Hudis, ASCO 2014 presidential adress

50 patiënt kenmerken: lifestyle EBCTCG meta-analyse: ptn in adjuvante trials Obese (BMI 30) vs normaal (BMI kg/m2) ER+ BC, premenopauzaal: mortaliteit BC Pan ASCO 2014

51 patiënt kenmerken: lifestyle obesity matters: a call for action educatie materiaal professionals en patienten

52 lifestyleadviezen ook domein van medische oncologie

53 patiënt kenmerken: leeftijd 65+, na MST: hormonaal +/- RT 3 RCTs (Hughes, BASO, PRIME), totaal 3097 ptn, FU 5-15 jaar low risk: T1 of tot 3 cm; N0, gr 1,2; ER+ LRR <5% zonder RT GEEN survival verschil National Cancer Data Base: n= ptn, ER+ BC na MST + hormonale therapie RT: 84,9% (in 1998) naar 75,1% (in 2011) Kabolizadeh Asco 2014

54 patiënt kenmerken: leeftijd 65+; ER+ T1N0; gr 1,2: bij hormonale behandeling na MST is combinatie met RT niet nodig!

55 ASCO 2014 mammacarcinoom conclusies nu in praktijk HER2+: adjuvant: APT schema optie bij kleine HER2+ tumoren waarbij anti-her2/chemotherapie zinvol is (mn T1bN0 HER2+, ER-) TNBC: adjuvant: LHRH analoog tijdens chemotherapie voor behoud ovariële functie bij premenopauzale vrouwen

56 ASCO 2014 mammacarcinoom conclusies nu in praktijk Bisfosfonaat: adjuvant: toevoegen aan hormonale therapie postmenopauzaal MBC: bij botmeta s: zoledroninezuur naar 1x/12 wk Lifestyle: ook het domein van medisch oncoloog Leeftijd: 65+ en hormonale therapie na MST: RT vaak niet nodig

57 ASCO 2014 mammacarcinoom conclusies (nog) niet voor praktijk ER+: adjuvant: ovariële functie suppressie + AI HER2+: de-escalatie zonder chemotherapie bij kleine tumoren/mbc mn HER2+, ER+ HER2+ en TNBC: immuuninfiltratie TNBC: platinum algemeen: angiogenese remming

58 Dank voor uw aandacht

Post-ASCO. Behandeling van melanoom en niercelcarcinoom John Haanen

Post-ASCO. Behandeling van melanoom en niercelcarcinoom John Haanen Post-ASCO Behandeling van melanoom en niercelcarcinoom John Haanen Disclosure belangen John Haanen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Onderzoeksgeld

Nadere informatie

Programmacommissie. www.nvmo.org

Programmacommissie. www.nvmo.org Programmacommissie Dr. E.W. Muller, voorzitter Dr. L.V. Beerepoot Drs. M.M.E.M. Bos Prof. dr. V. Cocquyt Prof. dr. J. De Grève Dr. J.E.A. Portielje Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen Prof. dr. J.B. Vermorken

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

Toepasselijke zorgverzekering In dit geschil zijn de volgende bepalingen uit de zorgverzekeringspolis van belang.

Toepasselijke zorgverzekering In dit geschil zijn de volgende bepalingen uit de zorgverzekeringspolis van belang. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: High-intensity focused ultrasound (HIFU) bij prostaatcarcinoom HIFU wordt toegepast bij gelokaliseerd prostaatcarcinoom. Er is onvoldoende bewijs van hoog niveau

Nadere informatie

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1 Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Mogelijkheden van de PET-scan in de oncologie Dilemma s bij de behandeling van gemetastaseerd hoofd/halscarcinoom

Nadere informatie

Eribuline-mesylaat is een synthetisch analogon van

Eribuline-mesylaat is een synthetisch analogon van BOM Commissie BOM bepaalt klinische plaats van eribuline bij MBC en ipilimumab bij MM De commissie BOM oordeelde onlangs, naar aanleiding van in The Lancet gepubliceerde resultaten van de EMBRACE-studie,

Nadere informatie

Kennisdocument over borstkanker: de laatste ontwikkelingen

Kennisdocument over borstkanker: de laatste ontwikkelingen Kennisdocument over borstkanker: de laatste ontwikkelingen Borstkanker Onderzoek Groep Inhoudsopgave Zeldzame indicaties bij borstkanker pagina 3-4 Moleculaire pathologie pagina 5-6 Borstchirurgie pagina

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM Samenstelling van de commissie:

Nadere informatie

Niels versus Sonja. Gedoemd te verliezen door Sonja. VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

Niels versus Sonja. Gedoemd te verliezen door Sonja. VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands Niels versus Sonja Gedoemd te verliezen door Sonja Belangenverklaring NAAM : Sonja Zweegman ORGANISATIE: Hematologie In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), zijn

Nadere informatie

Fertiliteit na behandeling van volwassen patiënten met hemato-oncologische aandoeningen en borstkanker

Fertiliteit na behandeling van volwassen patiënten met hemato-oncologische aandoeningen en borstkanker Tijdschr. voor Geneeskunde, 63, nr. 19, 2007 doi: 10.2143/TVG.63.19.2000171 941 PENTALFA: VRUCHTBAARHEID NA KANKERTHERAPIE 1 Fertiliteit na behandeling van volwassen patiënten met hemato-oncologische aandoeningen

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Rectumcarcinoom. Dankert Woutersen radiotherapeut-oncoloog

Rectumcarcinoom. Dankert Woutersen radiotherapeut-oncoloog Rectumcarcinoom Dankert Woutersen radiotherapeut-oncoloog Wat staat u te wachten? Wat, waarom, wanneer, hoeveel Landelijke richtlijn Bijwerkingen Overwegingen Voorstel voor indicaties 2 maart 2006 Rectumcarcinoom

Nadere informatie

Nieuwe anti-tumor therapie

Nieuwe anti-tumor therapie Nieuwe anti-tumor therapie ontwikkelingen in de moleculaire pathologie therapie op maat Ed Schuuring Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie Hoofd Laboratorium Moleculaire Pathologie Hoogleraar Moleculaire

Nadere informatie

Hoofd-Hals Journaal 46

Hoofd-Hals Journaal 46 Hoofd-Hals Journaal 46 In dit nummer: Uitreiking Erepenning Onderzoeksdag NWHHT 2011 Verslag huishoudelijke vergadering 2011 Symposium PWHHT Nederlandse werkgroep Hoofd-Hals tumoren Inhoudsopgave 1. Redactioneel

Nadere informatie

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014 nummer 1 september 2014 jaargang 17 SPECIALE EDITIE: ESPEN congres 2014 journaal Sorgente SORGENTE JOURNAAL Een woord vooraf Van 6 tot en met 9 september was het 36 ste ESPEN (European society for clinical

Nadere informatie

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010 2011 Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het Pieter-Jan DE MUNCK Promotor: Prof. Dr. Wim Ceelen

Nadere informatie

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale Onderwerp: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom Samenvatting: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie combineert het lokaal verwarmen van

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

35e jaargang 2013 nummer 3 issn 1381 4842 GENEESKUNDE. F-methylcholine PET bij prostaatcarcinoom. BelNuc abstracts. F-labeling van biomoleculen

35e jaargang 2013 nummer 3 issn 1381 4842 GENEESKUNDE. F-methylcholine PET bij prostaatcarcinoom. BelNuc abstracts. F-labeling van biomoleculen 35e jaargang 2013 nummer 3 issn 1381 4842 T I J D S C H R I F T V O O R N U L E A I R E GENEESKUNDE 18 F-methylcholine PET bij prostaatcarcinoom BelNuc abstracts 18 F-labeling van biomoleculen INHOUD

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK

ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht T 030 2845750 E kwaliteitsbureau@nvab-online.nl W www.nvab-online.nl Kerngroep I. van

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

PREVENTIE RECIDIEF SPONTANE VROEGGEBOORTE. Versie 1.0

PREVENTIE RECIDIEF SPONTANE VROEGGEBOORTE. Versie 1.0 PREVENTIE RECIDIEF SPONTANE VROEGGEBOORTE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 28-03-2007 Methodiek Evidence based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Omschrijving van het probleem Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CH 9 The purpose of this thesis was to investigate the effect of modifiable lifestyle factors on fecundity, pregnancy complications and perinatal outcome, and the

Nadere informatie

30-3-2015. Waarom beademen belangrijk is. 2-3x beter! Overleving Arrest Noord-Holland. Overleving in Europa

30-3-2015. Waarom beademen belangrijk is. 2-3x beter! Overleving Arrest Noord-Holland. Overleving in Europa 60% Overleving Arrest Noord-Holland Ruud Koster Academisch Medisch Centrum Amsterdam 50% 40% 30% 20% % 0% 1995 2006 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Totale overleving Overleving bij schokbaar 1e ritme

Nadere informatie

Inventarisatie centrale zorgverlener

Inventarisatie centrale zorgverlener Inventarisatie centrale zorgverlener Welke ervaringen zijn er met de centrale zorgverlener? Een verkennend literatuuronderzoek Februari 2011. In opdracht van de Hartstichting. Dr. Ir. Helene Voogdt-Pruis

Nadere informatie

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Nadere informatie

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda &

Nadere informatie