Bestel het snel op tilburg.nl! Marketingplan, pilot kanaalsturing in Tilburg (versie 1.0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestel het snel op tilburg.nl! Marketingplan, pilot kanaalsturing in Tilburg (versie 1.0)"

Transcriptie

1 Bestel het snel op tilburg.nl! Marketingplan, pilot kanaalsturing in Tilburg (versie 1.0) De stappen 1. Uitgangspositie 2. Situatieanalyse 3. SWOT & Confrontatiematrix 4. Bepalen strategische opties 5. Bepalen doelstellingen 6. Doelgroep bepaling / segmentatie 7. Positionering dienstverlening 8. Marketinginstrumenten 9. Actieplan 10.Feedback & Evaluatie

2 Stap 1: Uitgangspositie Missie: Modern bestuur bieden voor tevreden en betrokken burgers Marktafbakening: afnemers: burgers (zelfstandig rechtshandelen) - WOZ: huiseigenaren - Uittreksels en Akten: - Standaard/basis, woningbouwvereniging (Uittreksels) afkomstig uit GBA - Geboorte, Overlijden, Huwelijk, Scheiden (Akten) afkomstig uit Burgelijke Stand - Verhuizingen: studenten, intermediairs (onderwijsinstelling, makelaars, projectontwikkelaars, verhuurders, Direct Wonen, overigen) - Online afspraak maken: alle burgers functies: WOZ: online bezwaar maken gem. belastingen, Belastingdienst, Waterschap, digitaal inzien taxatieverslag Uittreksels/aktes: school/studie, trouwen, verhuizen, verzekering, emigreren, Verhuizingen: verplicht, stufi, PP, RB, uitkering, huurtoeslag, Belastingdienst & andere afnemers, TNT, kinderbijslag Afspraak maken (online): niet wachten bij 6 hardlopers, na uur in winkel kunnen Doelstelling: - Kanaalgericht: meer balieklanten naar het internetkanaal loodsen en vertrouwd laten raken met de dienstverlening via internet. - Productgericht: toename in afname van producten via het internetkanaal (digitaal loket) (en afname via balie). Subdoelstellingen: - Beoordelen welke sturingsmiddelen effectief zijn. - Beoordelen of doelgroepsegmentatie bijdraagt aan een effectieve sturing. Startpositie: Overzicht afname per product op het digitale kanaal (aantal) Toename inzage taxatie burger wordt mogelijk veroorzaakt door bekendheid digid irt. verplichting Belastingdienst.

3 Stap 1: Uitgangspositie Vervolg startpositie: - Aantal afgegeven uittreksels GBA en BS: Uittreksels/verklaringen GBA: percentage tov totaal percentage tov totaal percentage tov totaal t/m okt. percentage tov periode Centrum ,08% ,53% ,55% ,67% Berkel-Enschot ,74% ,88% 689 3,03% 563 2,88% Udenhout 519 1,77% 506 1,70% 329 1,45% 279 1,43% Reeshof ,09% ,71% ,87% ,26% Tilburg-Noord ,26% ,91% ,53% ,08% Internet ,59% ,62% ,91% ,87% Informatievoorziening (bulk) ,47% ,65% ,66% ,81% TOTAAL ,00% ,00% ,00% ,00% 98% 100% 76% 66% T.o.v Uittreksels BS: percentage tov totaal percentage tov totaal percentage tov totaal t/m okt. percentage tov periode Centrum ,91% ,81% ,41% ,58% Berkel-Enschot 544 6,91% 560 6,75% 190 2,14% 167 2,11% Udenhout 33 0,42% 51 0,61% 67 0,76% 78 0,99% Reeshof 214 2,72% 556 6,70% 631 7,12% 584 7,38% Tilburg-Noord ,32% ,52% ,68% ,20% Internet ,80% ,54% ,15% ,94% Informatievoorziening (bulk) ,92% ,07% ,74% ,79% TOTAAL ,00% ,00% ,00% ,00% 100% 105% 113% 100% T.o.v. 2005

4 Stap 1: Uitgangspositie Vervolg startpositie: - Aantal binnenverhuizingen: Aantal Binnenverhuizingen: t/m okt. Aantal binnenverhuizingen Aantal intergemeentelijke verhuizingen Waarvan aangifte via internet % 16% 31% 45% 49%

5 Stap 1: Uitgangspositie Vervolg startpositie: Aantal bezoekers Stadswinkels: percentage tov totaal percentage tov totaal percentage tov totaal t/m okt. percentage tov periode Centrum Reisdocumenten ,99% ,73% ,35% ,31% Afhalen reisdocumenten ,33% ,82% ,23% ,52% Rijbewijzen ,27% ,04% ,23% ,66% Uittreksels/Verklaringen ,78% ,87% ,49% ,46% Migratie ,66% ,40% ,06% ,69% Burgerlijke Stand ,88% ,92% ,10% ,13% Binnenverhuizing ,51% ,89% ,75% ,01% Informatieverstrekking ,75% ,40% ,35% ,86% Overlijdensaangifte 28 0,03% 50 0,05% 40 0,04% 30 0,03% Naturalisatie ,03% 962 0,94% ,00% 816 0,91% Kwijtschelding 341 0,35% 318 0,31% - 0,00% - 0,00% Belastingen ,60% ,19% ,96% ,00% Inleveren brondocumenten - 0,00% 335 0,33% 786 0,75% 764 0,85% Bouwen en Wonen ,08% ,87% ,41% ,52% Parkeren ,63% ,28% ,38% ,36% Verkiezingen 42 0,04% 103 0,10% 28 0,03% 5 0,01% Afspraken ,66% ,31% ,22% ,79% Overige 395 0,41% 556 0,55% 699 0,67% 814 0,90% TOTAAL ,00% ,00% ,00% ,00% 100% 105% 107% 93% T.o.v Aantal NO Shows ligt onder de 2% (zowel bij afspraken als bij vrije inloop)

6 Stap 1: Uitgangspositie Vervolg startpositie: In de onderstaande figuur is duidelijk te zien dat veel klanten niet weten dat producten via de website geregeld kunnen worden: 100 % Tabel: Figuur Percentage 2.4a Wist klanten u dat dat u wist de volgende dat het product zaken via via de de website website kunt verkijgen/regelen regelen? is (per kanaal) Verhuizing doorgeven Uittreksel GBA opvragen Afspraak paspoort/rijbew ijs Melding schade aan openbaar gebied Balie Telefoon Internet Indienen bezw aarschrift Div. vergunningen aanvragen WOZ-w aarde aanvragen Kw ijtschelding gem. belastingen aanvragen Winst welke behaald kan worden (aantal): (Nog potentie bepalen mbv doelgroepanalyse) Winst die we kunnen halen percentage baliebezoek ers die het niet w eet aantal te behalen WOZ 70% 1257 (obv belastingaantal centrum) Uittreksels GBA 59% 9249 (obv uittreksel gba totaal minus internet en bulk) Verhuizing 43% 4813 (obv totaal aantal binnenverhuizingen minus internetaangiften)

7 Stap 1: Uitgangspositie Vervolg startpositie: Aantal baliebezoekers per stadswinkel/servicepunt (alleen voor de relevante producten):

8 Stap 2: Situatieanalyse Extern T.o.v. Uitgangspositie Kansen 1. Gericht communiceren over voorkeurskanaal 2. Benaderen vatbare doelgroepen (jongeren, tweeverdieners, etc) 3. Online assortiment is conform verwachting burger 4. Klant vindt Internet voorkeurskanaal voor afname producten 5. Klant is steeds meer gewend om internet voor dienstverlening te gebruiken (tuurlijk kun je online je gemeentezaken regelen) 1. 3 punten 2. 5 punten 3. 2 punten 4. 5 punten 5. 4 punten Bedreigingen 1. Klanten zijn gewoontedieren (kanaaltrouw) 2. Onduidelijkheid gebruik nieuwe media / angst nieuwe media 3. Informatie-overload bij de burger (campagnes komen niet aan) 4. Productinteresse zeer laag / desinteresse (leuker kunnen we het niet maken) 1. 5 punten 2. 3 punten 3. 4 punten 4. 5 punten Waarderen middels 5 (hoogste) tot 1 (laagste) binnen de kolommen Bepaal de belangrijksten (top 5 7) en beoordeel ze t.o.v. de uitgangspositie.

9 Stap 2: Situatieanalyse Intern Relevant v/d klant Zwakten 1. Aanbod op het verkeerde moment/plaats 2. Ontbreken interne overeenstemming en draagvlak 3. Ontbreken eenduidige kanaalsturing (product breed) 1. 5 punten 2. 4 punten 3. 4 punten Sterkten 1. Klantgericht en willen aansluiten bij burgerlogica (wil) 2. Vele digitale mogelijkheden, innovatief 3. Draagvlak mbt digitale bevordering 4. Goed opgeleide mensen 1. 5 punten 2. 4 punten 3. 2 punten 4. 5 punten Waarderen middels 5 (hoogste) tot 1 (laagste) binnen de kolommen Bepaal de belangrijksten (top 5 7) en beoordeel ze t.o.v. de concurrent en relevantie voor de klant.

10 Stap 3: SWOT - confrontatiematrix 1. Hoe kan ik door vatbare doelgroepen eenduidiger naar ons voorkeurskanaal (= internet) te sturen, de klant aan dit kanaal laten wennen en de kanaaltrouwheid doorbreken? 2. Hoe kan ik door producten aan te bieden daar waar de vraag ontstaat de interesse voor dat product verhogen en de informatie erover gerichter geven? 3. Hoe kan ik door aan te sluiten bij de burgerlogica, vatbare doelgroepen verleiden tot het gebruik van het digitaal loket?

11 Stap 4: Bepalen strategische opties Probleem 1: Hoe kan ik door vatbare doelgroepen eenduidiger naar ons voorkeurskanaal te sturen, de klant aan dit kanaal laten wennen en de kanaaltrouwheid doorbreken? Opties: Op de overige kanalen (balie en telefoon) de klant goed voorlichten over ons voorkeurskanaal en de voordelen. Op de juiste momenten informeren over het gevraagde product (aanbod dichter bij de vraag brengen). Aansluiting zoeken door klanten die al op het digitale kanaal zitten te benaderen (links en banners op andere sites. Vb: reisbureaus, makelaars, onderwijs e.d.) Onderzoek doen naar de vatbare doelgroepen en hun levensstijl.

12 Stap 4: Bepalen strategische opties Probleem 2: Hoe kan ik door producten aan te bieden daar waar de vraag ontstaat de interesse over dat product verhogen en de informatie erover gerichter geven? Opties: Inleven in de klant en zijn/haar informatiebehoefte en daarop inhaken. Intermediairs laten meedenken over de informatiewijze e.d. Intermediairs inzetten onderdeel te laten uitmaken van de service.

13 Stap 4: Bepalen strategische opties Probleem 3: Hoe kan ik door aan te sluiten bij de burgerlogica, vatbare doelgroepen verleiden tot het gebruik van het digitaal loket? Opties: Voordelen van het gebruik DL laten ervaren en benadrukken. Onderzoek doen naar de vatbare doelgroepen en hun levensstijl (bijv. taalgebruik, plaats van informatie). Zorgen voor de juiste informatie en middelen op de juiste plaats op het juiste moment. (Ter bevordering van gebruiksgemak, informatie makkelijk te vinden)

14 Stap 5: bepaling doelstelling, voor het product: WOZ Verminderen van hoeveelheid informatie per post. De klant voor informatie direct verwijzen naar internet. Informatiefolder beschikbaar stellen op het digitaal loket (pdf). (beperkt) doelgroepenonderzoek en analyse: Analyseren van gegevens van voorgaande jaren over onze klanten en de wijze van contact zoeken. (verwachting) Registeren van gegevens tijdens de pilot over de klanten en de wijze van contact zoeken. Toetsen van bovenstaande gegevens: verwachting vs werkelijkheid. Doel: antwoord op de vraag: Kan doelgroepsegementatie een bijdrage leveren aan gerichtere kanaalsturing en heeft dit effect op de klanttevredenheid?

15 Stap 5: bepaling doelstelling, voor het product: Akten/Uittreksels Bekendheid geven over de mogelijkheid dat het product via internet te bestellen is. Aantal aanvragen van dit product via de balie halveren en via digitaal loket verhogen. Intermediairs betrekken in de service om zodoende vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. (Bijv. door instellen SLA uittreksel direct naar intermediair ipv eerst naar aanvrager ) Mogelijkheden onderzoeken om intermediairs toegang te verschaffen systemen (vb. voor inzage gegevens GBA). (beperkt) doelgroepenonderzoek en analyse: Analyseren van gegevens van voorgaande jaren van de bestellingen over de klanten en kanaalkeuze. Bepalen van potentie balieklanten die te verleiden zijn naar internet. (obv. Doelgroepsegmentatie en verwachtingen. Doel: antwoord op de vraag: Kan doelgroepsegementatie een bijdrage leveren aan gerichtere kanaalsturing en heeft dit effect op de klanttevredenheid?

16 Stap 5: bepaling doelstelling, voor het product: Verhuizingen Bekendheid geven over de mogelijkheid dat het doorgeven van een verhuizing naar Tilburg digitaal mogelijk is. (Gebruikersvoordeel: Regel het makkelijk en snel) Aantal meldingen via de balie terugdringen tov meldingen per internet (percentage). Intermediairs betrekken om zodoende vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Mogelijkheden onderzoeken om intermediairs toegang te verschaffen systemen (vb. doorgeven door woningbouwcorp.). (beperkt) doelgroepenonderzoek en analyse: Analyseren van gegevens van voorgaande jaren over de klanten, binnen-/buitenverhuizing en kanaalkeuze. Registeren van gegevens tijdens de pilot over de klanten en de wijze van doorgifte verhuizing. Doel: Gerichter inzetten van communicatiemiddelen en - momenten, afgestemd op de doelgroep.

17 Stap 5: bepaling doelstelling, voor het product: Afsprakenservice Bekendheid geven over de mogelijkheden van werken op afspraak. (Gebruikersvoordeel: zo geregeld en meteen aan de beurt bij de balie) Benoemen van de voordelen van deze service. (bijv. SLA servicetijd instellen) Aantal inlopers verlagen. Intermediairs betrekken om zodoende de service op het moment dat deze benodigd is te verlenen. Instellen SLA kado als men toch langer dan x min. moest wachten na afspraak gemaakt te hebben (beperkt) doelgroepenonderzoek en analyse: Analyseren van gegevens van voorgaande jaren: welke klanten maken wél gebruik van de afsprakenservice via internet (en zo mogelijk: welke bellen hiervoor?). Doel: antwoord op de vraag: Zijn er kanaalvoorkeuren te bespeuren voor specifieke doelgroepen? Kan hier in de toekomst op worden gestuurd?

18 Stap 6: Doelgroepbepaling 1. WOZ. Alle huizenbezitters. Klanten die alsnog een folder aanvragen via de telefoon. Klanten die alsnog informatie via de balie opvragen. 2. Akten/Uittreksels Klanten die aan de balie komen voor: Akten: geboorte, overlijden, huwelijk en scheiding. Uittreksel: standaard, bewijs van Nederlanderschap, woningbouwvereniging. Intermediairs die deze producten nodig hebben (onderwijs, rijschool, woningbouwcorp. etc.). Balie- en receptiepersoneel 3. Verhuizingen Intermediairs waar potentiële klanten komen die naar of binnen Tilburg verhuizen (makelaars, projectontwikkelaars, TNT, woningbouwcorp. etc.) Balie- en receptiepersoneel 4. Afsprakenservice Alle baliebezoekers. Balie- en receptiepersoneel Intermediairs (bijv. reisbureaus) waar potentiële (balie)klanten komen voor producten waarvoor een afspraak gemaakt kan worden

19 Stap 7: Positionering 1. Hoe willen we gezien worden? Als een gemeente die z n zaakjes goed heeft geregeld voor de burger (aanvraag producten) Zeker en snel op Tilburg.nl Regel het makkelijk en snel op Tilburg.nl Bestel het snel op Tilburg.nl Innovatieve gemeente die durft te experimenteren (denk aan sms, SLA s, Inzet Intermediairs) De gemeente zie je ook overal! (productaanbod op het juiste moment; reisbureau, makelaar, bouwmarkt) Aansluiten bij de doelgroep

20 Stap 7: Positionering Boodschappen: Gemeente saai? Blijf toch thuis! Wij staan dag en nacht voor u klaar! Ga naar het digitaal loket op Weet u het wel? Veel is te regelen via Rookverbod gemeente? Niet bij het digitaal loket! Ga naar Zeker en snel? Op tilburg.nl! Bestel het snel op tilburg.nl!

21 Stap 8: Marketinginstrumenten 1. WOZ Geen folder meer meesturen met mailing gemeentelijke belastingen. In de brief die wordt meegestuurd met het belastingaanslagbiljet direct sturen naar Ondervragen klanten die alsnog bellen/langskomen (verzamelen klantinformatie mbt kanaalkeuze en hun beslispunten). Inzet hostess en servicebalie om balieklanten kennis te laten maken met het product via internet. 2. Akten/Uittreksels Inzet hostess en servicebalie om balieklanten kennis te laten maken met het product via internet. Zo mogelijk: inrichten van een Vitual Office (zie notitie Ericsson). Inzet van een bluetoothzuil voor (het gericht) versturen van mobiele berichten op geselecteerde locaties. (zie notitie Ericsson en/of Creactiv). Ondervragen klanten die alsnog bellen/langskomen (verzamelen klantinformatie mbt kanaalkeuze en hun beslispunten). Klanten die dit product via internet bestellen belonen met iets extra s: service om een e-card (digitale groet) te mogen versturen. Inzet intermediairs voor: Informeren klant over de mogelijkheden product via internet bestellen; Mogelijk inzetten servicebalie op locatie; Intermediairs toegang verschaffen tot systeem gemeente. 3. Verhuizingen Ondervragen klanten die alsnog bellen/langskomen (verzamelen klantinformatie mbt kanaalkeuze en hun beslispunten). Klanten stimuleren voor aangifte via internet door een attentie toe te sturen (sleutelhanger, muntje, nee/nee sticker). E-card service aanbieden als extraatje. Inzet van een bluetoothzuil voor (het gericht) versturen van mobiele berichten op geselecteerde locaties. (zie notitie Ericsson en/of Creactiv). Inzet intermediairs voor: Informeren klant over de mogelijkheden om het via internet door te geven; Mogelijk inzetten servicebalie op locatie; Intermediairs toegang verschaffen tot systeem gemeente. 4. Afsprakenservice Inzet intermediairs voor: informeren klant over de mogelijkheden om afspraak via internet te maken; mogelijk inzetten servicebalie op locatie. Gebruikmaken van narrow-casting, blue-casting en/of sms-broadcasting om de afsprakenservice te promoten. E-card service aanbieden als extraatje. Gebruikmaken van de mogelijkheid om een sms te versturen om de klant te herinneren aan de afspraak (+ mogelijk extra infoservices; zie notitie Ericsson). Instellen van SLA Binnen gegarandeerde tijd geholpen anders een kadootje! Filmpje maken ter promotie.

22 Stap 8: Marketinginstrumenten Marketingmix: Gezien vanuit de aanbieder (4 p s). 1. Product WOZ: Verminderen analoge informatiestroom. Digitale informatie benadrukken/beschikbaar stellen. Taxatieverslag is digitaal in te zien. SLA: Eerder een reactie bij indiening van digitaal bezwaarschrift (ipv per post). Verhuizen: Aanbieden van een attentie voor degenen die de aanmelding via Digitaal Loket doen (bijv. sleutelhanger, muntje, nee/nee sticker). Aanbieden van mogelijkheid tot versturen van een digitaal kaartje (e-card voor doorgeven verhuizing aan vrienden). Akten/Uittreksels: Akten: geboorte, overlijden, huwelijk en scheiden Uittreksels: Bewijs van Nederlanderschap, tbv Woningbouwvereniging, gemeentelijke basis administratie Bewijs: van Ongehuwdheid en van Uitschrijving Eigen Verklaring Als extra service toesturen van het product direct naar intermediair ipv naar aanvrager die het daarna zelf weer moet afgeven. Verwerkingstijd verkorten? Afsprakenservice: Geen/kortere wachttijden bij de balie. Uitbreiden producten waarvoor je een afspraak kan maken. SLA: Gegarandeerde maximum wachttijd, anders een attentie!

23 Stap 8: Marketinginstrumenten Vervolg marketingmix: 2. Prijs WOZ: GRATIS! Verhuizen: GRATIS! Akten/Uittreksels: Akten kosten 10,80 en wordt binnen 3 werkdagen thuisbezorgd. Uittreksels kosten 7,95 en wordt binnen 3 werkdagen thuisbezorgd. Bewijs ongehuwdheid en bewijs van uitschrijving kosten 7,95 en wordt binnen 3 werkdagen thuisbezorgd. Eigen Verklaring kost 19,75 en wordt binnen 3 werkdagen thuisbezorgd. Uitzoeken of we hier korting kunnen/willen geven tov balieafname? Afsprakenservice: GRATIS!

24 Stap 8: Marketinginstrumenten Vervolg marketingmix: 3. Plaats WOZ: Afname via de gemeentelijke kanalen. Inzien bij intermediairs (vb: makelaars die taxatieverslagen digitaal kunnen inzien) Verhuizen: Afname via de gemeentelijke kanalen. Doorgeven van de verhuizing bij intermediair (via internetzuil oid). Akten/Uittreksels: Afname via de gemeentelijke kanalen. Aanvragen van het product bij de intermediair (via internetzuil oid). Inzage van de gegevens door de intermediair (via internetverbinding). Afsprakenservice: Afname via de gemeentelijke kanalen. Aanmaken van een afspraak bij de intermediair (via internetzuil oid).

25 Stap 8: Marketinginstrumenten Vervolg marketingmix: 4. Promotie WOZ: Actualiseren informatie waarin direct naar internet wordt verwezen (folder, informatiepagina huis-aan-huis blad). Bijvoegen begeleidende brief waarin direct naar internet wordt verwezen. Alle informatie goed op internet hebben staan. Verhuizen: Informatie bij intermediairs neerleggen. Informatie geven bij relevante bijeenkomsten (opleveringen e.d.) dmv narrowcasting e.d. E-card als extraatje aanbieden. Akten/Uittreksels: Links en banners plaatsen op sites van intermediairs. Narrow-casting/Blue-casting/SMS-broadcasting toepassen op diverse plaatsen (bibliotheek, UVT/onderwijsinstellingen, Rijschool e.d.). Zorgen voor links en banners op de websites van intermediairs. Afsprakenservice: Narrow-casting/Blue-casting/SMS-broadcasting toepassen bij de balie. Informatie hierover bij de intermediairs neerleggen. Sturen van een (herinnerings)sms naar mobiel (personaltouch). E-card als extraatje aanbieden. Inhoudelijke filmpjes maken. Aanpassen eigen mailings (advies om afspraak te maken op tilburg.nl)

26 Stap 8: Marketinginstrumenten Matrix marketingmix (samenvatting): WOZ AKTEN/UITTREKSELS PRODUCT PRIJS PLAATS 1. SLA: sneller reactie bij digitaal bezw aarschrift. 1. Direct toesturen van akte/uittreksel naar intermediair 2. Geen folder meer meesturen. 2. Aanbieden van E-card nadat bestelling is gedaan. 3. Taxatieverslag digitaal beschikbaar. 4. Meer informatie op internet beschikbaar. 5. Op verzoek toesturen van een folder per post. GRATIS 1. Akten kosten 10, Uittreksels kosten 7, Bew ijs ongehuw dheid en bew ijs van uitschrijving kosten 7, Eigen Verklaring kost 19, Uitzoeken of w e hier korting kunnen/w illen geven tov balieafname? 1. Gemeentelijke kanalen 1. Gemeentelijke kanalen. 2. Aanvraag bij/door intermediair (internetzuil). 3. Inzage door de intermediair in de systemen. PROMOTIE 1. Actualiseren informatie w aarin direct naar internet w ordt verw ezen. 1. Links en banners plaatsen op sites van intermediairs. 2. Bijvoegen begeleidende brief w aarin direct naar internet w ordt verw ezen. 2. Narrow -casting/blue-casting/sms-broadcasting toepassen. 3. Alle informatie goed op internet hebben staan. 3. Zorgen voor links en banners op de w ebsites van intermediairs. 4. SLA: Eerder een reactie bij indiening van digitaal bezw aarschrift (ipv per post). 4. Inhoudelijke filmpjes maken. VERHUIZEN AFSPRAKENSERVICE PRODUCT Bij doorgifte verhuizing via internet: kadootje toesturen! SLA: Gegarandeerde w achttijd balie bij vooraf gemaakt afspraak. 2. Aanbieden van E-card nadat doorgifte is gedaan. SLA: aanbieden kadootje als w achttijd w ordt overschreden. Uitbreiden producten w aarvoor een afspraak gemaakt kan w orden. GRATIS GRATIS PRIJS PLAATS 1. Gemeentelijke kanalen. 1. Gemeentelijke kanalen. 2. Doorgifte bij/door intermediair (internetzuil). 2. Afspraak maken bij/door intermediair (internetzuil). 1. Folder bij intermediairs neerleggen. 1. Narrow -casting/blue-casting/sms-broadcasting toepassen bij de balie. 2. Informatie geven bij relevante bijeenkomsten (opleveringen e.d.). 2. Informatie hierover bij de intermediairs neerleggen. PROMOTIE 3. Sturen van een (herinnerings)sms naar mobiel (personaltouch). 4. Inhoudelijke filmpjes maken.

27 Stap 9: Actieplan 1. Overleggroepen per product instellen (januari 2009) 2. Technische overleggroep instellen (januari 2009) 3. Communicatieplan opstellen (januari 2009) 4. Overleg met intermediairs (februari 2009) 5. Uitvoeringsplan gereed (februari 2009) 6. Tevredenheidsonderzoek opstellen (maart 2009) 7. Uitvoering pilot (maart mei 2009) 8. Tevredenheidsonderzoek (mei 2009) 9. Evaluatie pilot (juni 2009)

28 Stap 10: Evaluatie De effectiviteit wordt beoordeeld door: Analyseren aantallen: Bezoekers digitaal loket, balie, telefoon, internet Afname per product per kanaal (aantal) Afgegeven folders WOZ Hostess gebruik Opkomst percentage balie Verstuurde/aangevraagde berichten via bluecasting Analyseren onderwerpen Wie belt waarvoor? (neemt die af/toe?) Wie gaat naar balie waarvoor? (neemt die af/toe?) Tevredenheidsonderzoek uitvoeren Hyves inzetten (mening peilen specifieke doelgroep) Nog concretiseren met ZET + Telematica (telco op )

Kanalen in Balans - Kanaalsturing - ten gunste van het digitale kanaal

Kanalen in Balans - Kanaalsturing - ten gunste van het digitale kanaal Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer Novay / Teerling, M. & de Vos, H. Onderzoek Kanalen in Balans Startdatum 1 juni 2007 Einddatum 1 mei 2009 Categorie Werkwijze en dienstverlening Kanalen in Balans - Kanaalsturing

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Kanaalsturing in Emmen

Kanaalsturing in Emmen Kanaalsturing in Emmen Een begin Jan Willem Bos Afdelingshoofd KCC Vertrekpunten Emmen Klant moet kanaal kunnen kiezen o Kwaliteit & niveau van de dienstverlening is over alle kanalen gelijk Kanaal switchen

Nadere informatie

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening 1. Hoe vaak heeft u gemiddeld per dag contact met burgers? Percentage reacties Aantal reacties De gehele dag door, meer dan 10

Nadere informatie

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op dienstverlening 2017 De vier Zaanse principes van dienstverlening 1 Inhoud 1 Doelstellingen visie op dienstverlening...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Ontwikkelingen...2 1.3 Doelstelling en afbakening...3

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD?

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? Onderzoek naar de publieke dienstverlening van de gemeente Maasgouw Rekenkamercommissie Maasgouw SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE MAASGOUW Externe voorzitter Dhr. Drs.

Nadere informatie

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Tot uw dienst Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Maart 2013 1 BESTUURLIJKE NOTA... 3 1. Inleiding... 3 2. Doel van het onderzoek...

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Thema. Kabri gaat digitaal. Praktijkvoorbeeld Kabri www.kabri.nl

Thema. Kabri gaat digitaal. Praktijkvoorbeeld Kabri www.kabri.nl Praktijkvoorbeeld Kabri www.kabri.nl Kabri gaat digitaal Rob Aalpol, directeur van Kabri Kantoorefficiency te Zutphen, werd een aantal jaren geleden geconfronteerd met een belangrijke ontwikkeling in de

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Alles is dienstverlening

Alles is dienstverlening november 2009 Voor iedereen die werkt bij de Gemeente Breda SPECIAL Alles is dienstverlening Snel, deskundig, vriendelijk Eén overheid Klikken > bellen > balie Column 1.000 gemeentelijke balies Wie even

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 Sittard, 20 mei 2014 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Programma Dienstverlening Inleiding De Unie van Waterschappen heeft een Visie op Dienstverlening,

Nadere informatie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie GBBO Maakt dienstverlening makkelijk Euclideslaan 60 3584BN Utrecht 030 27 460 26 www.gbbo.nl Rick Koopman Effecten van toptakenwebsites en elf tips om het aandeel digitale transacties te verhogen In opdracht

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie