CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek"

Transcriptie

1 CentERpanel jaargang 24, nummer Inleveren pensioen Opletten met gratis software Prinsjesdag 2014 Patiënteninformatie Evaluatie CentERpanel 2014 Instituut voor dataverzameling en onderzoek

2 Inleveren pensioen 40 van de deelnemers bereid pensioen in te leveren voor verantwoord beleggen Als het beleggingsbeleid van pensioenfondsen aansluit bij de ideeën van deelnemers over verantwoord beleggen, dan is ruwweg veertig procent bereid daarvoor pensioen in te leveren. Dat concluderen onderzoekers Rachel Pownall en Arian Borgers, verbonden aan TIAS/Tilburg University. In maart 2011 zijn in het CentERpanel 1806 panelleden hierover bevraagd. Pownall en Borgers onderzochten welke beleggingen deelnemers graag uitgesloten willen zien. Daarnaast vroegen ze welke criteria deelnemers belangrijk vinden bij de selectie van ondernemingen om in te investeren. Vervolgens was de vraag of deelnemers bereid zijn te betalen als pensioenfondsen deze voorkeuren volgen. Voor zo n veertig procent van de deelnemers is dat dus het geval. Hierbij geldt dat hoe sterker de voorkeuren zijn, des te sterker de bereidheid is daarvoor in te leveren. Verder is het zo dat deelnemers met een hogere opleiding en een hoger inkomen significant vaker willen betalen voor hun voorkeuren. Mannen en drinkers (iedereen die wekelijks minstens één glas alcohol drinkt) zijn juist significant minder vaak bereid pensioen in te leveren. vaak vanuit dat die vooral maximaal moeten renderen. We vroegen ons af of dat uitgangspunt nog steeds standhoudt bij de groeiende maatschappelijke betrokkenheid, en blijkbaar vindt er dus een kentering plaats. Ze stelt verder dat pensioenfondsen nauwelijks rekening houden met persoonlijke waarden en wensen bij het samenstellen van investeringsfondsen. Gezien de resultaten is er volgens haar reden dit wel te doen. Klanten van investeringsmaatschappijen hebben sterk uiteenlopende ideeën over het soort investeringen dat het bedrijf voor hen moet doen. De grootste aversie hebben deelnemers tegen beleggingen in de wapenindustrie en in bedrijven die mensenrechten schenden. Investeringen in tabak en alcohol roepen minder weerstand op, met name deelnemers die zelf roken en/of drinken hebben daarmee minder moeite. Volgens de onderzoekers ondergraven de resultaten de algemene aanname dat maximaal rendement het belangrijkste is. We zien dat mensen steeds vaker maatschappelijk verantwoorde producten verkiezen boven alternatieven, ook al zijn die geregeld duurder, zo stelt Pownall. Hierbij geldt waarschijnlijk het uitgangspunt dat je meer betaalt voor een beter product. Maar in geval van investeringen gaan we er Bron: IPNederland (vakblad voor de Nederlandse pensioenfondssector), 12 augustus, auteur Olaf Boschman Meer weten? In het tijdschrift Journal of Behavioral and Experimental Finance van maart 2014, pp is het artikel verschenen, getiteld Attitudes towards socially and environmentally responsible investment. 2 3

3 Opletten met gratis software Het internet staat vol met gratis software. Volledige programma s waar door de ontwikkelaars veel tijd in is gestoken. Vaak gaat dat gratis dan ook vergezeld door andere programma s die zich onopvallend laten mee-installeren. Op die programma s zit u waarschijnlijk niet te wachten. Hieronder enkele voorbeelden: JAVA ADOBE Ook Adobe wordt veel gebruikt. Bekende programma s zijn bijvoorbeeld Adobe Reader of Adobe Flash. Beide programma s hebt u nodig om websites of bestanden te kunnen bekijken. Helaas heeft Adobe een overeenkomst gesloten met McAfee (een anti-virus programma) dat, wanneer u niet goed oplet, automatisch geïnstalleerd wordt. De kans is zeer groot dat u al een goed werkende virusbescherming hebt, en wordt er zo volstrekt onnodig een tweede aan toegevoegd. Let ook hier goed op het vinkje wanneer u het programma gaat installeren. Wanneer u een programma gaat installeren krijgt u meestal de mogelijkheid om te kiezen voor een standaard (standard) of aangepaste (custom) installatie. Kies in zo n geval altijd voor de aangepaste installatie. Mocht er een verborgen optie meekomen, dan wordt deze vanaf dat moment zichtbaar. Zie hieronder voor een voorbeeld: Een veel gebruikt programma dat nodig is om sommige pagina s te kunnen bekijken is JAVA. Wanneer u gewend bent om tijdens het installeren alleen maar op next te drukken, wordt automatisch de heel vervelende Ask-toolbar geïnstalleerd. Haal dus de vinkjes weg bij Install de Ask Toolbar en Set and keep Ask as my default. Op die manier wordt Ask niet geïnstalleerd. Standaard of aangepaste installatie? Misschien overbodig om te vermelden. maar kies altijd alleen voor het programma dat u wilt downloaden en installeren. De overige opties hebt u absoluut niet nodig. 4 5

4 Politiek op Prinsjesdag belangrijker dan traditie In het weekend na Prinsjesdag is een vragenlijst voorgelegd over de tradities van Prinsjesdag en over een aantal politieke onderwerpen. Wij wilden weten hoe mensen met Prinsjesdag meeleven en of de rituelen rond Prinsjesdag belangrijker zijn dan de inhoud. De meeste panelleden (57) hebben de troonrede niet gezien maar hebben het nieuws over de troonrede wel gevolgd (72). Televisie, kranten en tijdschriften blijven de belangrijkste bronnen van het nieuws, slechts 6 heeft het nieuws voornamelijk via internet en/of de sociale media gevolgd. Groot deel is niet geïnteresseerd in de hoedjes maar kan wel meezingen Prinsjesdag gaat gepaard met een aantal tradities. Een klein deel van de panelleden (9) is er wel eens bij geweest in Den Haag en heeft de rijtoer of de troonrede zelf meegemaakt. Dat zijn vaker 55-plussers, mensen die vrijwilligerswerk doen, met pensioen zijn of huisvrouw/huisman zijn. Het zijn ook vaker panelleden die in een sterk stedelijk gebied wonen, waarschijnlijk uit Den Haag of directe omgeving. Veel meer panelleden dan verwacht, ongeveer een kwart, zijn wel eens in de Tweede Kamer geweest (op Prinsjesdag of op een andere dag). Daarbij is er een groot verschil tussen hoger en lager opgeleiden: van de panelleden met een universitaire opleiding is 43 er wel eens geweest, terwijl dat bij panelleden met een vmbo opleiding 14 is. De verwachting was dat men ook geïnteresseerd is in Prinsjesdag vanwege het feestelijk karakter en de pracht en praal waarmee het gepaard gaat. Dat blijkt maar ten dele het geval: 46 is helemaal niet geïnteresseerd in de kleding en de hoedjes en 27 let op het algemene feestelijke beeld en niet speciaal op de hoeden of jurk van koningin Máxima. Een andere traditie die bij Prinsjesdag hoort is het zingen van het Wilhelmus als de koning op het Binnenhof aankomt. Bijna alle panelleden (84) kunnen in ieder geval het eerste couplet helemaal meezingen en 32 kent ook nog het zesde couplet. Hier zien we dat vrouwen en protestanten het Wilhelmus vaker kennen: van degenen die zichzelf tot de PKN rekenen kent 61 het eerste en het zesde couplet, terwijl dit 22 is bij de rooms-katholieken en bij de helft van de bevolking die zichzelf niet tot een religie rekent. Kritisch op de inhoud van de troonrede In de troonrede werd dit jaar gesproken over voorzichtig herstel. Hoe geloofwaardig vindt men dat na een aantal jaren op rij economische achteruitgang? De helft kan hier wel in meegaan en daarbij zijn vooral de hoger opgeleiden veel positiever gestemd dan de anderen en is de groep tussen de 35 en 44 jaar het meest positief. Ouderen zijn juist opvallend negatief. Dit komt nog meer naar voren bij de vraag of men dit jaar meer, minder of evenveel heeft uitgegeven dan vorig jaar. Hierbij geven 65-plussers vaker aan dat zij minder hebben uitgegeven. In de toelichting geven de panelleden aan dat het pensioen hetzelfde blijft of minder wordt en dat alles wel duurder wordt. Panelleden die meer hebben uitgegeven hebben dat vaak gedaan om duurzame spullen aan te schaffen (bv. meubels of een auto), een extra aflossing op de hypotheek te doen, maar ook de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering en het collegegeld van studerende kinderen wordt genoemd. De maatregelen die in de troonrede zijn aangekondigd raken de meeste mensen, en vooral in negatieve zin. Hierbij valt op dat panelleden met een lager inkomen iets vaker dan panelleden met een hoger inkomen denken dat zij er door de maatregelen op achteruit gaan. Een kwart van de bevolking is niet geïnteresseerd in politieke onderwerpen, maar de resterende drie kwart is tamelijk of zelfs zeer geïnteresseerd. De geïnteresseerden zijn vaker mannen, wonen vaker in stedelijk gebied en zijn hoger opgeleid. Jongeren lopen het minst warm voor de politiek en zodoende zien we ook onder studenten en scholieren weinig belangstelling. Naast het voorzichtige economische herstel waren de internationale ontwikkelingen ook een onderwerp in de troonrede. De meeste panelleden maken zich wel een beetje (58) of veel (15) zorgen om de veiligheid in Nederland naar aanleiding van de internationale spanningen. Hier maakt opleiding niet uit, wel maken vrouwen zich wat meer zorgen dan mannen en zien we dat degenen die zich tot de PKN of de RK kerk rekenen, en de kleine groep die zich tot de Islam rekent, zich meer zorgen maken. Prinsjesdag leeft Prinsjesdag is een politieke traditie die leeft onder de Nederlandse bevolking: de meeste panelleden volgen het nieuws over de troonrede en voelen zich betrokken bij de politiek. Ouderen verwachten minder vaak dat het eind van de economische crisis ook voor hen persoonlijk in zicht komt. Hoewel onderzoeken laten zien dat ouderen een betere financiële positie hebben dan ooit, ervaren panelleden dat zelf anders. Zij gaan uit van de verwachting die zij voor hun pensionering hadden en vinden de resultaten nu tegenvallen. Jongeren, ook studenten en scholieren, lijken zich opvallend afzijdig te houden van de politiek. Zij zijn hier veel minder mee bezig dan ouderen en zijn ook minder vaak zelf in de Tweede Kamer geweest. De kloof tussen politiek en burger lijkt voor 65-plussers over de inhoud te gaan en voor jongeren over politieke interesse in brede zin. 6 7

5 Patiënteninformatie Informatievoorziening rondom de patiënt De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid en voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg. Daarover brengt hij strategische beleidsadviezen uit. Die schrijft de Raad vanuit het perspectief van de burger. In juli is een advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede op basis van een vragenlijst die werd voorgelegd aan 2730 CentERpanelleden (71) hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Kern van het advies Dit advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/ burger/verzekerde (verder patiënt genoemd) kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij dat kan en wil. In eerste instantie via internet door een muisklik op een knop op een website (naar analogie van Blue Button, een initiatief van de overheid in de VS), uiteindelijk in de vorm van een levenslang persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Het PGD bevat (digitale) kopieën van bestaande (elektronische) medische dossiers van zorgaanbieders/zorgverleners (verder te noemen zorgaanbieders) en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. Ten behoeve van de patiënt dient er voor het PGD in aanvulling op het medisch beroepsgeheim, dat voor zorgaanbieders geldt, een patiëntgeheim te komen dat de patiënt beschermt tegen de oneigenlijke invloed van politie en opsporingsdiensten, schade- en levensverzekeraars, financiële instellingen, ICT-bedrijven en andere, al dan niet commerciële partijen die macht kunnen uitoefenen om toegang te krijgen tot de inhoud van het PGD. Ten behoeve van kwaliteitsverbetering en vermindering van administratieve lasten moeten gegevens door zorgaanbieders eenmalig, uniform en gestandaardiseerd worden vastgelegd, geschikt voor hergebruik. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dient aan haar systeemverantwoordelijkheid invulling te geven door regie te voeren om de noodzakelijke veranderingen voor een informatievoorziening rondom de patiënt te realiseren. Dat is niet alleen in het belang van de patiënt, maar vooral ook voor zorgverlening, bestuur, beleid, uitvoering, onderzoek en toezicht, met als basis zoveel mogelijk registratie aan de bron. Daarnaast bepleit dit advies dat niet-identificeerbare gezondheidsgegevens transparant dienen te zijn voor publieke doeleinden, zoals beleids-, uitvoerings- en onderzoeksdoeleinden. Bij het ontwerp van systemen die dit mogelijk maken, moet de privacy van patiënten centraal staan (Privacy by design), zodat deze gegarandeerd is. Welke problemen lost dit advies op? De RVZ constateert op dit moment de volgende problemen: de patiënt heeft geen overzicht over zijn eigen gegevens bij zorgverleners; de zorgaanbieder heeft geen compleet overzicht van de gegevens van de patiënt; er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor publieke doeleinden in de zorg, zoals beleids-, uitvoerings- en onderzoeksdoeleinden; privacy lijkt tot nu toe nog vaak een struikelblok te zijn om niet tot het individu te herleiden gezondheidsgegevens beschikbaar te stellen voor publieke doeleinden in de zorg; bij informatie-overdracht tussen zorgaanbieders is vaak sprake van dubbele gegevensverstrekking; er is onvoldoende interoperabiliteit tussen zorginformatiesystemen en onvoldoende bereidheid om wel aanwezige informatie met elkaar te delen. Wat zijn de gevolgen voor de patiënt? Door het PGD kan de patiënt altijd en overal over zijn gezondheidsgegevens beschikken, waardoor hij meer partner in zijn zorg/behandeling wordt en de kwaliteit en betaalbaarheid van de aan hem verleende zorg toeneemt als gevolg van een betere informatievoorziening. Verder nemen zijn keuzemogelijkheden en bewustwording over zijn gezondheid toe. Wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders? Door eenmalige, uniforme, gestandaardiseerde vastlegging aan de bron en meervoudig hergebruik neemt de administratieve lastendruk uiteindelijk af. De kwaliteit van de klinische registraties neemt toe. Door het PGD kan de zorgaanbieder, met toestemming van de patiënt, over betere informatie beschikken waardoor de kwaliteit van de zorgverlening toeneemt. Ook van patiënten zonder PGD beschikken zorgaanbieders over betere informatie door registratie aan de bron. Bovendien ondersteunt het PGD partnership tussen patiënt en zorgaanbieder. De informatieoverdracht tussen zorgaanbieders verbetert. Wat zijn de gevolgen voor zorgverzekeraars? Door betere kwaliteitsinformatie kunnen zorgverzekeraars betere zorg inkopen. Wat zijn de gevolgen voor de overheid? De overheid krijgt de beschikking over betere niet tot het individu te herleiden stuurinformatie. De overheid (VWS) moet in het kader van haar systeemverantwoordelijkheid de regie nemen om het voorgaande te verwezenlijken. Het Kwaliteitsinstituut moet proactief gaan handelen op tempo, inhoud en tot stand komen van de professionele standaarden, meetinstrumenten en registraties voor de kwaliteit van zorg. Met de decentralisatie van zorgtaken krijgen gemeenten van begin af aan de kans de informatievoorziening rondom de patiënt op te bouwen. Wilt het hele rapport lezen? U kunt dit vinden op de website van de RVZ: 8 9

6 Evaluatie CentER panel In het CentERpanel is een vragenlijst afgenomen met als doel het evalueren van o.a. de vragenlijsten en de helpdesk van CentERdata. De vragenlijst is in augustus voorgelegd aan in totaal 2555 panelleden van 16 jaar en ouder. Uiteindelijk hebben 1748 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons van 52,6. De vragenlijsten De meeste mensen vinden actualiteitenvragenlijsten het leukst en interessantst om in te vullen. Vragenlijsten met een economische inslag worden over het algemeen het vervelendst gevonden, gevolgd door vragenlijsten met een wetenschappelijk experiment. Welk soort vragenlijsten vindt u het om in te vullen? vragenlijsten: waarin de actualiteit centraal staat vragenlijsten met een economische inslag over sociale thema s met wetenschappelijke experimenten leukst 51,3 6,2 28,4 14,1 interessantst 37,7 10,5 26,5 25,3 vervelendst 4,2 51,8 12,6 31,4 Leuk Panelleden van 65 jaar en ouder vinden actualiteitenvragenlijsten vaker leuk dan jongeren onder de 35 jaar Jongeren onder de 35 jaar geven vaker dan panelleden van 65 jaar en ouder aan vragenlijsten met een sociaal thema leuk te vinden Panelleden van 65 jaar en ouder vinden vragenlijsten met een economische inslag vaker leuk 25 t/m 34-jarigen geven vaker aan wetenschappelijke experimenten leuk te vinden dan panelleden van 65 jaar en ouder Hogeropgeleiden vinden wetenschappelijke experimenten vaker leuk Mannen geven vaker aan vragenlijsten over actualiteiten en vragenlijsten met een economische inslag leuk te vinden Vrouwen geven vaker aan vragenlijsten over sociale thema s leuk te vinden Interessant Panelleden van 65 jaar en ouder vinden vaker actualiteitenvragenlijsten en vragenlijsten met een economische inslag interessant Panelleden tussen de 25 en 44 jaar vinden vaker wetenschappelijke experimenten interessant Lager opgeleiden vinden vaker actualiteitenvragenlijsten interessant Mannen vinden vragenlijsten met een economische inslag interessanter Vrouwen vinden vragenlijsten over sociale thema s interessanter Vervelend Panelleden jonger dan 24 jaar vinden vaker vragenlijsten waarin de actualiteit centraal staat het vervelendst om in te vullen Panelleden van 65 jaar en ouder vinden wetenschappelijke experimenten vaker het vervelendst om in te vullen dan jongere panelleden Panelleden tussen de 25 en 44 jaar vinden vragenlijsten met een economische inslag vaker het vervelendst om in te vullen Hoger opgeleiden vinden vragenlijsten over sociale thema s vaker het vervelendst om in te vullen Mannen vinden vragenlijsten met sociale thema s vaker vervelend om in te vullen Vrouwen vinden vragenlijsten met economische thema s vaker vervelend om in te vullen De meeste panelleden vinden de vragen niet erg ingewikkeld. Ook hebben ze weinig moeite met het bedienen van de toetsen om de vragen te beantwoorden. Iets meer dan de helft van de panelleden heeft een hekel aan informatie opzoeken om de vragen te kunnen beantwoorden. Panelleden ouder dan 65 jaar vinden de vragen vaker ingewikkeld. Hetzelfde geldt voor lager opgeleiden, zij moeten ook vaker lang nadenken over de antwoorden. Bij de meeste panelleden (62) is er niet echt een specifieke vragenlijst bijgebleven. Wanneer panelleden aangeven dat er wel vragenlijsten zijn bijgebleven, zijn dit de financiële vragenlijsten (over inkomen/werk/pensioenen (19)), de vragenlijsten over gezondheid en zorg (13,4), en de vragenlijsten over voedsel zoals die over tomaten en de bio-industrie (11,9). Uitspraken over vragenlijsten mee eens niet mee eens of oneens mee oneens Ik vind de vragen vaak erg ingewikkeld 7,3 20,4 72,3 Ik heb moeite met het bedienen van de toetsen die moeten worden gebruikt om te antwoorden Ik heb er een hekel aan als ik informatie moet opzoeken om de vragen te kunnen beantwoorden 3,8 5 91,2 56,2 22,4 21,3 Ik moet vaak lang nadenken over de antwoorden 6,5 28,1 65,5 Panelleden geven aan gemiddeld 17,8 minuten per week te besteden aan het invullen van de vragenlijsten. Iets meer dan veertien procent vindt de vragenlijsten vaak lang. 81,4 geeft aan dat de vragenlijsten afwisselend lang en kort zijn

7 Wat vindt u van de lengte van de vragenlijsten? De meeste vragenlijsten zijn erg lang 2,8 Meer dan de helft van de vragenlijsten is erg lang 11,6 De vragenlijsten zijn afwisselend lang en kort 81,4 Meer dan de helft van de vragenlijsten is kort 3,9 De meeste vragenlijsten zijn erg kort 0,3 Rapportcijfer vragenlijsten De panelleden geven de vragenlijsten van CentERdata gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer. De apparatuur/het internet De meeste panelleden (79,3) vullen de vragenlijsten in op de PC of op de laptop. Opvallend is dat vooral panelleden van 65 jaar en ouder aangaven een desktop PC te gebruiken voor het invullen van de vragenlijsten. Panelleden tussen de 25 en 44 jaar gaven vaker aan een tablet te gebruiken. Maakte u het laatste half jaar voor het invullen van de vragenlijsten meestal gebruik van een computer/laptop, een simpc, of een ander apparaat? Desktop computer 41,8 Laptop 37,5 simpc 1,4 Tablet 16,7 Smartphone 2,3 Anders 0,3 Een groot percentage van de panelleden geeft aan dagelijks gebruik te maken van het internet (buiten het invullen van de vragenlijsten). Maakt u weleens gebruik van internet (anders dan voor het invullen van vragenlijsten)? Nee, bijna nooit 5,7 Ja, ongeveer 1 keer per jaar 0,6 Ja, een paar keer per jaar 1,1 Ja, ongeveer 1 keer per maand 0,6 Ja, ongeveer 1 keer per week 3,1 Ja, een paar keer per week 18,2 Ja, 7 dagen per week 70,6 Vergoeding De meeste panelleden vinden de financiële vergoeding die ze krijgen voor het invullen van de vragenlijsten precies goed (72). 92,9 vindt het precies goed dat de uitbetaling een keer per kwartaal gebeurt. Vindt u in het algemeen de (financiële) vergoeding voor het invullen van de vragenlijsten te laag, precies goed, of te hoog? Te laag 27,8 Precies goed 72 Te hoog 0,2 Wat vindt u van de periode (een keer per kwartaal) waarop de uitbetaling van de vergoeding plaatsvindt? Te lange periode tussen de uitbetalingen 3,8 Precies goed 92,9 Te korte periode tussen de uitbetalingen 3,3 Contact tussen panelleden en panelbeheer Als panellid kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de helpdesk van CentERdata. Dit kan door een opmerking te plaatsen via het hoofdscherm op de vragenlijstpagina, via of per telefoon. Het merendeel van de panelleden (97,7) heeft het laatste halfjaar de helpdesk niet gebeld. Van de panelleden die wel gebeld hebben, geeft 54,3 aan dit gedurende werkdagen te doen. 28,6 neemt contact op tijdens het weekeinde, en 17,1 geeft aan dit in het weekeinde én op werkdagen te doen. Degenen die de helpdesk bellen, doet dit vanwege technische problemen met de computer of internetverbinding (42,5), omdat ze hun inloggegevens kwijt zijn (7,5), om door te geven dat iemand in zijn/haar huishouden niet meer meedoet (12,5), omdat hij/zij de vraag niet begreep (7,5), om door te geven wanneer hij/zij geen vragenlijsten in kan vullen (7,5), of omdat ze tijdens het invullen van een vragenlijst niet verder kunnen (30). In 75 van de gevallen worden de panelleden direct geholpen, 27,5 wordt teruggebeld, 10 kreeg geen gehoor en 5 geeft aan niet te zijn geholpen. Zo n 95 van de panelleden die wel eens gebeld heeft, geeft aan dat ze vriendelijk te woord zijn gestaan door de helpdesk medewerkers. Bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over de helpdesk van CentERdata? 1 = beslist wel, 5 = beslist niet Totaal Medewerkers van de helpdesk staan mij vriendelijk te woord ,5 0 2,5 100 Problemen of vragen worden snel opgelost en/of beantwoord ,5 2,5 100 De oplossing van problemen of het antwoord op vragen is over het algemeen goed Een groot percentage van de panelleden geeft aan dagelijks gebruik te maken van het internet (buiten het invullen van de vragenlijsten). 52,5 40 2,5 2,5 2,5 100 De helpdesk is goed bereikbaar 47,5 40 7,5 2,5 2,

8 Over het algemeen zijn de panelleden tevreden met de helpdesk van CentERdata. Dit blijkt ook uit het rapportcijfer dat de helpdesk krijgt: een 8,5 Panelleden maken meer gebruik van de knop opmerking maken dan van de telefonische helpdesk. 14,7 van de panelleden geeft aan dit te hebben gedaan. Panelleden maakten vooral gebruik van de knop om door te geven wanneer men geen vragenlijst in kon vullen (42,5). Waarvoor hebt u de knop Stuur bericht aan panelbeheer gebruikt? Om door te geven wanneer ik geen vragenlijsten kon invullen 42,5 Omdat er technische problemen waren met mijn computer of simpc 9,6 Omdat ik tijdens het invullen van een vragenlijst niet verder kon 16,9 Omdat ik een vraag uit een vragenlijst niet begreep 5,7 Om een verhuizing door te geven of een gewijzigd adres 10 Om een vraag te stellen over een vergoeding 6,1 Om door te geven dat een lid van het huishouden uit huis is 8,8 Ergens anders voor 28 Wat vindt u van de uitnodigings ? Ik hoef niet zo nodig via een herinnerd te worden dat ik de vragenlijsten kan invullen 12,1 Ik vind het prettig om via een eraan herinnerd te worden dat ik de vragenlijsten kan invullen 82,2 Ik heb nog nooit zo n gehad 5,6 Totaal 100 Wat vindt u van de herinnerings ? Wanneer panelleden langer dan 2 weken geen vragenlijst hebben ingevuld sturen wij een herinneringskaartje. 10,3 geeft aan wel eens zo n kaartje ontvangen te hebben, 80,8 hiervan vindt dit een prettige manier om herinnerd te worden. Op welke manier wordt u het liefst herinnerd om de vragenlijsten in te vullen? Telefonisch 1,6 Via een kaartje 2,6 Via een brief 0,6 Via e-mai 88,1 Ik hoef niet herinnerd te worden om de vragenlijsten in te vullen 13,2 Wat vindt u van het panelblad De CentERpanel? Ik lees de CentERpanel bijna helemaal en vind het leuk om op die manier op de hoogte te worden gehouden 42,3 Ik lees de CentERpanel maar half, ik blader er doorheen 43 Ik lees de CentERpanel nooit 14,7 Totaal 100 Waar zou u meer over willen lezen in De CentERpanel? Meer algemene informatie voor panelleden 37,5 Meer onderzoeksresultaten 72,2 Andere onderwerpen 6,9 Wat vindt u van de website Ik vind wat ik zoek op de website 9,6 Ik heb de website nog nooit bezocht 40,5 Ik mis informatie op de website 0,2 Ik wist niet dat deze website er was 49,7 Totaal 100 Ongeveer de helft van de panelleden wist niet dat er een website voor panelleden is en 40,5 heeft de website nog nooit bezocht. We nodigen u graag uit om er eens een kijkje op te nemen! 14 15

9 Antwoordnummer 60685, 5000 WB Tilburg T: , E: 16

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek. jaargang 21, nummer

CentERpanel. Instituut voor dataverzameling en onderzoek. jaargang 21, nummer CentERpanel jaargang 21, nummer 2-2011 Vragenlijst Evaluatie CentERpanel 2011 Diervriendelijk stemmen Dank Het KOPPEL-onderzoek Instituut voor dataverzameling en onderzoek Evaluatie CentERpanel 2011 In

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008 Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann 10 December 2008 Agenda Inleiding Hoe is het feest gevierd? Sinterklaas en bestedingen Cadeaus en tevredenheid

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen?

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? L. Wigersma (KNMG) A. Brabers, M. Reitsma en J. de Jong ( NIVEL) Kijken artsen en zorggebr vijf jaar na de herziening van het zorgstelsel anders aan

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld.

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld. Hieronder volgen drie voorbeelden van deelnemer tevredenheid vragenlijsten. Vragenlijst Tevredenheid deelnemers zorgboerderijen Versie voor deelnemers (1) Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

De Nederlander weet niet wat Big Data is, maakt zich zorgen over data misbruik en is niet bereid data te delen ook al doet hij het wel

De Nederlander weet niet wat Big Data is, maakt zich zorgen over data misbruik en is niet bereid data te delen ook al doet hij het wel De Nederlander weet niet wat Big Data is, maakt zich zorgen over data misbruik en is niet bereid data te delen ook al doet hij het wel Kent men Big Data? 80% van de Nederlanders weet niet wat Big Data

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Informatievoorziening rondom de patiënt

Patiënteninformatie. Informatievoorziening rondom de patiënt Patiënteninformatie Informatievoorziening rondom de patiënt Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, juli 2014 Raad

Nadere informatie

24 december Onderzoek: Armoede in Nederland?

24 december Onderzoek: Armoede in Nederland? 24 december 2016 Onderzoek: Armoede in Nederland? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Monitor Direct Marketing

Monitor Direct Marketing Monitor Direct Marketing Consumentenonderzoek naar telemarketing en colportage Tilburg, 29 juni 2010 Jorna Leenheer (j.leenheer@uvt.nl) m.m.v. Tom de Groot Hoofdpunten Colportage wordt samen met telemarketing

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Inventarisatie belangstelling voor opleiding

Inventarisatie belangstelling voor opleiding Inventarisatie belangstelling voor opleiding Onderzoek in het CentERpanel in opdracht van Adviescommissie vraagfinanciering mbo datum 17 januari 2017 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 1.0 classificatie

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Onderzoek onder representatief panel datum mei 15 auteur(s) Boukje Cuelenaere Joris Mulder versie V2. classificatie CentERdata, Tilburg, 15

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

22 augustus Onderzoek:

22 augustus Onderzoek: 22 augustus 2014 Onderzoek: EenVandaag Economische Monitor 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak.

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz, behorend bij de ehealth-monitor 2017. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Technologie moet kwaliteit van zorg dienen. TVZ: Tijdschrift voor Postprint Version 1.0 Journal website http://www.tvzdirect.nl/tvz/huidgenummer78.php Pubmed link DOI Technologie

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podologie / podoposturaletherapie te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie