PICA seminar 22 april Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra"

Transcriptie

1 PICA seminar 22 april 2013 Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra Hoe om te gaan met fluctuaties in ziekenhuisprocessen teneinde de toegankelijkheid op een efficiënte manier te verbeteren? En Paul Joustra Hoe inzichten uit de dagelijkse praktijk kunnen bijdragen aan een verbeterde toegankelijkheid.

2 Waarom betere toegankelijkheid gewenst? Toestand patiënt - Om periode van onzekerheid en ongemak te verkorten - Met lage wachttijd bewezen grotere kans op volledig herstel en lagere sterftekans voor verschillende oncologische aandoeningen en hartafwijkingen Toenemende concurrentie - Lage toegangstijd in top 3 voor keuze ziekenhuis - Meer mogelijkheden om ziekenhuizen te vergelijken

3 Waarom niet gewoon capaciteit uitbreiden? Budgetrestricties Door vergrijzing verwacht tekort zorgpersoneel

4 Onderzoeksvragen Hoe kunnen de toegangstijd, wachttijd en doorlooptijd op efficiënte wijze worden verlaagd 1. Door fluctuaties in ziekenhuisprocessen te reduceren? 2. Door samenvoegen of juist scheiden van diverse patiëntgroepen? 3. Door proactief te managen?

5 Inzichten patiëntenlogistiek 1. Variatie veroorzaakt wachttijd 2. Wachttijd is niet lineair 3. Schaalgrootte speelt een belangrijke rol bij wachttijd

6 Inzichten patiëntenlogistiek 1. Variatie veroorzaakt wachttijd 2. Wachttijd is niet lineair 3. Schaalgrootte speelt een belangrijke rol bij wachttijd

7 Inzichten patiëntenlogistiek 1. Variatie veroorzaakt wachttijd 2. Wachttijd is niet lineair 3. Schaalgrootte speelt een belangrijke rol bij wachttijd

8 Inzichten patiëntenlogistiek 1. Variatie veroorzaakt wachttijd 2. Wachttijd is niet lineair 3. Schaalgrootte speelt een belangrijke rol bij wachttijd Doorlooptijd Benuttingsgraad

9 Inzichten patiëntenlogistiek 1. Variatie veroorzaakt wachttijd 2. Wachttijd is niet lineair 3. Schaalgrootte speelt een belangrijke rol bij wachttijd Doorlooptijd Benuttingsgraad

10 Inzichten patiëntenlogistiek 1. Variatie veroorzaakt wachttijd 2. Wachttijd is niet lineair 3. Schaalgrootte speelt een belangrijke rol bij wachttijd

11 Onderzoeksvragen Hoe kunnen de toegangstijd, wachttijd en doorlooptijd op efficiënte wijze worden verlaagd 1. Door fluctuaties in ziekenhuisprocessen te reduceren? 2. Door samenvoegen of juist scheiden van diverse patiëntgroepen? 3. Door proactief te managen?

12 Welke fluctuaties in ziekenhuisprocessen? Zorgvraag (aantal patiënten, aandoeningen, fitheid) Procestijd (consult, operatie, behandeling) Capaciteit (beschikbare slots per subspecialisme en urgentieniveau)

13 Typering van fluctuaties Natuurlijke variatie Kunstmatige variatie Focus op verminderen kunstmatige fluctuaties

14 Effect van verlagen fluctuaties Laten zien aan de hand van twee case studies: Radiotherapie MRI

15 Radiotherapie afdeling Doorlooptijd tot bestraling verkorten voor spoed- en electieve patiënten First Consultation Polikliniek OPD Voorbereiding Preparation Radiation treatment Bestraling Treeknorm: 80% binnen een week voor spoedpatiënten en 80% binnen 3 weken voor electieve patiënten Oplossing van afdeling: 4 e bestralingsapparaat aanschaffen

16 Radiotherapie afdeling - Wachtrijtheorie - Computersimulatie Aangetoond dat extra bestralingsapparaat niet voldoende is voor norm. En dat door capaciteit polikliniek beter te spreiden gedurende jaar de norm wel gehaald kan worden

17 MRI modaliteit Toegangstijd MRI te verlagen (later) Maar wachttijd in wachtruimte beperkt houden Resultaten data-analyse Veel verschillende geplande scanduren Wegkijken door radioloog om kwaliteit te controleren Scans met wegkijken vertonen veel meer variatie Oplossing: Standaardiseren protocollen

18 Onderzoeksvragen Hoe kunnen de toegangstijd, wachttijd en doorlooptijd op efficiënte wijze worden verlaagd 1. Door fluctuaties in ziekenhuisprocessen te reduceren? 2. Door samenvoegen of juist scheiden van diverse patiëntgroepen? 3. Door proactief te managen?

19 Effect samenvoegen of scheiden patiëntgroepen Laten zien aan de hand van drie case studies: MRI Endoscopie Radiotherapie

20 MRI modaliteit van radiologie afdeling Toegangstijd verkorten tot MRI-scan 80% van electieve patiënten binnen 2 weken

21 MRI modaliteit van radiologie afdeling Toegangstijd verkorten tot MRI-scan door samenvoegen van drie medisch verschillende maar logistiek vergelijkbare patiëntgroepen waardoor toegangstijd van 40 dagen naar 10 dagen

22 Endoscopie afdeling Toegangstijd verkorten voor scopie : Alle spoedpatiënten binnen 24 uur 95% electieve patiënten binnen 3 weken Net als bij MRI is capaciteit verdeeld over spoed en electieve patiëntgroepen van verschillende subspecialismen (soorten scopiën) In tegenstelling tot MRI nu veel randvoorwaarden voor planning - Beperkt aantal scopiën - Per arts verschillende specialisaties en beschikbaarheid - Onderzoekskamer niet voor alle soorten scopiën geschikt

23 Endoscopie afdeling Analyse met simulatie voor minimale capaciteit per groep lineair programmeren voor herverdelen capaciteit zodat patiënt in geschikte behandelkamer met beschikbare, gespecialiseerde arts Oplossing Capaciteit voor spoedpatiënten halveren zonder dat het percentage overboekingen sterk toeneemt Bovendien twee electieve patiëntgroepen samenvoegen, maar juist scheiden semi-spoed en spoedpatiënten

24 Vervolg radiotherapie afdeling Alternatief voor fluctuaties in capaciteit poli verlagen: Capaciteit poli verdelen over spoed en electieve patiënten Focus op poli: type 1 is spoed en type 2 is electief Trade-off: 1. Geen onderscheid spoed en electieve patiënten: ook electieve groep moet aan spoed target voldoen 2. Wel onderscheid spoed en electieve patiënten: 3. elke patiëntgroep moet aan eigen target voldoen

25 Vervolg radiotherapie afdeling Resultaten wachtrijtheorie met standaard M M s formules en: ρ 1 = bezetting spoed ρ 2 = bezetting electief W p = wachttijd samen W 1 = wachttijd spoed

26 Vervolg radiotherapie afdeling Resultaten simulatie Huidige situatie: gelijke capaciteit nodig maar service level in gescheiden situatie beter Verschillende alternatieve scenario s Hoe stringenter spoed target hoe voordeliger om capaciteit te scheiden Met jockeying van electieve naar spoed wachtrij daalt benodigde capaciteit Patiëntmix en schaalgrootte beïnvloeden keus niet

27 Onderzoeksvragen Hoe kunnen de toegangstijd, wachttijd en doorlooptijd op efficiënte wijze worden verlaagd 1. Door fluctuaties in ziekenhuisprocessen te reduceren? 2. Door samenvoegen of juist scheiden van diverse patiëntgroepen? 3. Door proactief te managen?

28 Effect proactief management Laten zien aan de hand van twee case studies: Operatiecentrum Oogheelkunde

29 Operatiecentrum Overwerk en percentage annuleringen reduceren door Geplande operatieduur beter inschatten met regressie-analyse Zelfde soort operatie en door dezelfde chirurg

30 Operatiecentrum Overwerk en percentage annuleringen reduceren door Geplande operatieduur beter inschatten met regressie-analyse Bij Neurochirurgie en Gynaecologie kan operatieduur inderdaad veel accurater ingeschat worden Voor Oogheelkunde beperkte verbetering mogelijk

31 Oogheelkunde afdeling Wachttijd voor operatie structureel beheersbaar maken door gevolgen van veranderende patiëntmix inzichtelijk te maken

32 Oogheelkunde afdeling Alle operatieduren optellen is niet voldoende want uit regressie-analyse bleek dat benutting OK afhankelijk is - gemiddelde operatieduur - percentage annuleringen - wachttijd operatie (en dus urgentie patiënt) Interactief tool in Excel ontwikkeld zodat afdelingshoofd zelf beslissingen kan nemen over patiëntmix om gevolgen inzichtelijk te krijgen voor toekomstig benodigde OK-capaciteit Om tijdig capaciteit uit te breiden of patiëntmix anders te sturen

33 Antwoorden op onderzoeksvragen 1. Minder fluctuaties in zorgvraag, procestijden en capaciteit leiden tot betere toegankelijkheid 2. Samenvoegen of juist scheiden a. van patiëntgroepen met verschillende spoedcategorieën is afhankelijk van het verschil in urgentie b. van medisch verschillende maar logistiek vergelijkbare patiëntgroepen leidt tot lagere toegangstijden 3. Proactief handelen op operationeel, tactisch en strategisch niveau zorgt voor een betere toegankelijkheid

34 Antwoorden op onderzoeksvragen

35 Antwoorden op onderzoeksvragen

36 Antwoorden op onderzoeksvragen

37 Antwoorden op onderzoeksvragen

38 Afsluiting Vragen? Contactinformatie

Investeren in Endo-Suites

Investeren in Endo-Suites Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten Endo-Suites Z.M. Jiang Juli 2007 De digitale OK Endoscopische toren Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

OK-planning en Scheduling Een overzicht van het onderzoek binnen CHOIR, Universiteit Twente

OK-planning en Scheduling Een overzicht van het onderzoek binnen CHOIR, Universiteit Twente OK-planning en Scheduling Een overzicht van het onderzoek binnen CHOIR, Universiteit Twente Dr.ir. Erwin W. Hans Associate prof. Operations Management and Process Optimization in Healthcare dep. Operational

Nadere informatie

Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE

Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE PUE Het is algemeen geaccepteerd dat er iets moet gebeuren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van datacenters terug te dringen. Er is immers nu al sprake van een significant energieverbruik en een

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

Kiezen voor kwaliteit

Kiezen voor kwaliteit Rapport Kiezen voor kwaliteit Portfoliokeuzes van ziekenhuizen zorgen voor hogere kwaliteit en lagere kosten The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

2. Hoe pakt u werkdruk & psychische belasting aan? 12 2.1 Het 5W-model. 12 2.2 Willen 13 2.3 Weten 14 2.4 Wegen 17 2.5 Werken 18 2.

2. Hoe pakt u werkdruk & psychische belasting aan? 12 2.1 Het 5W-model. 12 2.2 Willen 13 2.3 Weten 14 2.4 Wegen 17 2.5 Werken 18 2. Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Leeswijzer 3 I Achtergrond en aanpak 1. Wat is werkdruk & psychische belasting? 5 1.1 De belangrijkste begrippen 5 1.2 Hoe ontstaat werkdruk & psychische belasting? 6 1.3 Wat

Nadere informatie

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Bedrijfscase 2007 Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Eindverslag Natasia Buitenman Joeri Fokke Bas Meeuwissen Renée van Odenhoven Vincent Onos Managementsamenvatting Het callcenter

Nadere informatie

PATIËNTGERICHT ORGANISEREN VAN SNELDIAGNOSE

PATIËNTGERICHT ORGANISEREN VAN SNELDIAGNOSE PATIËNTGERICHT ORGANISEREN VAN SNELDIAGNOSE TOEPASSEN VAN BEDRIJFSKUNDIGE PRINCIPES IN DE ONCOLOGIE Redactie Sanne Heintzbergen en Wim van Harten VOORWOORD Dit boekje gaat over het verbeteren van de organisatie

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven Praktijkgids 2011-2012 Deze Praktijkgids is een document in ontwikkeling. Na afloop van het

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing W H I T E P A P E R V O O R B E D R I J V E N Samenvatting Nieuwe, revolutionaire resultaten van wereldwijde onderzoeken hebben de echte

Nadere informatie

In Service Operation is de manier van

In Service Operation is de manier van servicemanagement Cruciaal onderdeel ontb Vergeet het Task schedule proces n In het boek Service Operation, onderdeel van ITIL versie 3, wordt Service Operation de fabriek van de IT genoemd. Maar een fabriek

Nadere informatie

ZORGLOGISTIEK DEFINITIEF OP DE KAART

ZORGLOGISTIEK DEFINITIEF OP DE KAART ZORGLOGISTIEK DEFINITIEF OP DE KAART Na dertig jaar langzaam uit de kinderschoenen WOORD: GUUS DE VRIES BEELD: MARIANA KRIMPF Waar liggen de wortels van de zorglogistiek? Net als bij de uitvinding van

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie 4.5 Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie In de huidige

Nadere informatie

Business Case Medicatieveiligheid

Business Case Medicatieveiligheid Business Case Medicatieveiligheid Juni 2009 Vilans Postbus 8228 3503 RE Utrecht Tel: 030-7892300 Info@vilans.nl www.vilans.nl Marijke Wigboldus Hans de Vos Burchart Jan Akkermans Willem de Boer Vilans

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

SPROOKJES WIJ GELOVEN IN. In dit artikel wordt beschreven hoe met behulp van een. process management

SPROOKJES WIJ GELOVEN IN. In dit artikel wordt beschreven hoe met behulp van een. process management Klachtenproces bij transavia.com ondergaat een herontwerp WIJ GELOVEN IN SPROOKJES Binnen het vakgebied proces management is er een overvloed aan publicaties waarin een theoretische benadering centraal

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: 72484 Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten. The Easiest Place to do Business

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten. The Easiest Place to do Business ENGLISH U Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten The Easiest Place to do Business Onze tweede strategische pijler richt zich op onze klanten. We willen onze klanten de beste ervaring bieden. Met onze

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement nader verklaard

Capaciteitsmanagement nader verklaard Capaciteitsmanagement nader verklaard Michel Adang, Cvision Cvision B.V. Molenstraat 40 d Postbus 340 5240 AH Rosmalen Telefoon 073 522 67 18 Fax 073 522 67 17 E-mail mail@cvision.nl www.cvision.nl 2 Wat

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Lillian van Zanten Adviseur/Onderzoeker divisie III 6 oktober 2008 1 Persoonlijke achtergrond september 1995 augustus 2001 Atheneum, Han

Nadere informatie