Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie"

Transcriptie

1 Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie Inleiding Critical Chain Project Management is een methode om projecten te plannen en bewaken en is afgeleid van de management theorie Theory of Constraints (TOC) van Eliyahu Goldratt. CCPM combineert inzichten in zowel menselijk gedrag als het bestaan van onzekerheid in projecten en is daarmee een nuttige aanvulling op bestaande projectmethoden als PRINCE2 en IPMA (niet te verwarren met systeemontwikkelmethoden uit de ICT zoals Agile en Scrum). Deze introductie biedt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderwerpen van CCPM en is derhalve geen compleet overzicht van de theorie. Uitgangspunt bij de uitleg is onderstaande, eenvoudige projectplanning: Traditioneel projectmanagement In een ideale wereld, eentje zonder onzekerheid en met voorspelbaar menselijk gedrag, is het mogelijk om een planning van taken en uitvoerenden exact uit te voeren zoals de begin- en eindtijden in die planning zijn vastgesteld. De wereld van projecten is echter geen ideale wereld

2 Onzekerheid opvangen in buffers Het is onmogelijk de duur van elke taak precies te voorspellen. Traditioneel wordt dit opgevangen door extra tijd als buffer aan elke taak toe te voegen. Het is hierbij gebruikelijk dat er zodanig veel buffertijd toegevoegd zodat er ongeveer een 90% kans bestaat dat de taak in die tijd uitgevoerd kan worden. In de praktijk bestaat het risico van het stapelen van veiligheid op veiligheid, aangezien iedere verantwoordelijke voor het inschatten van de duur van een taak zijn/haar eigen veiligheid toevoegt (en dus buffer op buffer stapelt). Het toevoegen van een veiligheidsbuffer in elke taak resulteert in een significante toename van de duur van het project: + verspilling door menselijk gedrag De werkelijkheid over het effect van de buffers die per taak in het project zijn opgenomen, is dat deze grotendeels verspild worden door menselijk gedrag. Studenten Syndroom Dit is de neiging om zo laat mogelijk met een taak te starten. Voorbeeld: Een taak duurt 3 dagen en moet vrijdag klaar zijn. Wanneer wordt hiermee gestart? Dit zal vaak woensdag zijn. Wat gebeurt er daarna in geval van een tegenslag? Inderdaad, de geplande eindtijd wordt niet gehaald. Wet van Parkinson Dit is het fenomeen dat de tijd die gepland wordt om een taak te laten duren ook daadwerkelijk verbruikt wordt. Voorbeeld: Een taak duurt gepland 5 dagen, maar blijkt na aanvang al na 3 dagen afgerond te kunnen worden. Wat gebeurt er? Waarschijnlijk is dat de voortgang afneemt en de taak alsnog na ongeveer 5 dagen klaar. De potentiele tijdswinst wordt dus verspild. Als de taak wel na 3 dagen wordt afgerond is de vraag wanneer de volgende taak start. Inderdaad, waarschijnlijk zoals gepland na 5 dagen. Ook dan wordt de potentiele tijdswinst dus verspild.

3 + het effect van slechte Multitasking Een belangrijke bron van het niet realiseren van een taak in de geplande tijd is Multitasking. Multitasking ontstaat wanneer een individu werkt aan meer dan een taak tegelijkertijd. Er is sprake van goede multitasking als twee of meer taken werkelijk gelijktijdig aan elkaar verlopen, zoals bellen met klanten, onderweg naar een vergadering. Er is sprake van slechte Multitasking als de ene taak gestopt wordt om de andere taak te starten en andersom. Een groot deel van het werk komt dan niet ten goede aan voltooiing van de taak tijd, maar voor het onderbreken en opstarten van werk. Verspilling Geen Multitasking Taak A Taak B Taak C Multitasking - Theoretisch A B C A B C Multitasking Werkelijk (+start-stop tijden) A B C A B C = Nooit te vroeg, soms op tijd, meestal te laat Onvermijdelijk resulteert bovenstaande projectplanning in combinatie met menselijk gedrag in overwerk of overschrijding van de deadline, ondanks de enorme hoeveelheden ingesloten veiligheid. Dit is de voornaamste reden dat de meeste projecten nooit te vroeg, soms op tijd, meestal te laat zijn en veel capaciteit verspillen. Meer detailleren, meer controleren, meer Een traditionele benadering om de prestaties projecten te verbeteren is om te proberen te plannen op een gedetailleerder niveau. Feitelijk wordt hiermee bovenstaande effecten verder versterkt. Meer taken betekent dat de totale hoeveelheid van veiligheid in het project toeneemt. Menselijk gedrag blijft naar rato voor verspilling zorgen. Kortom, het bestendigt het onderliggende probleem!

4 Critical Chain Project Management (CCPM) doet het anders CCPM erkent dat de ongewenste gedragseffecten zijn te wijten aan de combinatie van ingebouwde buffers en vaste begin- en eindtijden. Hiertoe worden allereerst 2 belangrijke stappen genomen: 1. Verwijderen van Slechte Multitasking 2. Strippen van veiligheid uit de individuele taken en toewijzen aan het einde van het project in een project buffer. Project beschermen in projectbuffer Het is goed verdedigbaar om veiligheidsbuffers aan het project als geheel toe te wijzen, omdat het voltooien van het totale project nu eenmaal een groter belang kent, dan het afronden van individuele taken. Met het verplaatsten van veiligheid uit de individuele taken naar de projectbuffer, ziet de planning er als volgt uit: Bijkomend voordeel is dat het aggregeren van veiligheid er voor zorgt dat er in totaal minder veiligheid nodig is voor dezelfde mate van bescherming. Dit komt omdat door in het inkorten van de individuele taken er uiteindelijk ook minder tijd verspild wordt (Student Syndroom, Wet van Parkinson). Hoe lang moet de projectbuffer dan zijn? Een goede vuistregel voor een projectbuffer om een 90% kans op tijdige afronding te garanderen is gelijk aan 50% van de duur van de langste keten van projecttaken: Hiermee wordt de totale projectduur met 25% terug gedrongen! De vuistregel van 50% komt voort uit de aanname dat 50% van de traditioneel geplande taaktijden veiligheid betreffen. Hier kan natuurlijk ook een meer behoudende inschatting worden gemaakt door bijvoorbeeld 25% veiligheid te veronderstellen. Natuurlijk wordt tijd gewonnen op de totale projectduur.

5 Critical Chain De langste keten van taken wordt de Critical Chain genoemd. De Critical Chain is belangrijk, want het zijn deze taken die de projectduur bepalen. De overige projecttaken hebben in principe geen invloed op de doorlooptijd, zolang de Critical Chain beïnvloed wordt Critical Chain beschermen met voedingsbuffer Maar wat nu als er problemen optreden buiten de Critical Chain zodanig dat een vertraging wordt opgelopen die de Critical Chain negatief beïnvloedt? Dit is absoluut ongewenst en dient voorkomen te worden. Hoe? Door ook de aanvoerketen aan de Critical Chain te beschermen met een buffer. De zogenaamde voedingsbuffer. Voor het bepalen van de lengte van deze voedingsbuffer geldt dezelfde vuistregel als voor de projectbuffer (een x% van de duur van de taken die deel uitmaken van het voedingspad). Dit leidt tot het volgende resultaat: Merk op dat de taken buiten de Critical Chain zo laat mogelijk gepland zijn. Dit is mogelijk omdat hier middels de voedingsbuffer al voldoende bescherming wordt geboden. Later starten biedt het voordeel dat er zo lang mogelijk geanticipeerd kan worden op veranderde situaties en ook dat resources vrij zijn voor andere doeleinden. Traditionele voortgang Nu er een robuuste planning is opgesteld en het project van start kan gaan, is het zaak om de uitvoering en voortgang te bewaken en tijdig in te grijpen indien nodig. Traditioneel wordt het bepalen van voortgang vooral bepaald door de voortgang van de individuele taken te bepalen. Het zal herkenbaar zijn dat dit veelal niet leidt tot een uniforme bepaling van de voortgang van het project. Veel taken zijn snel en lang voor 95% gereed, worden op het einde alsnog overschreden, hetgeen meestal direct tot uitloop leidt. In een Critical Chain planning met strategisch geplaatste buffers is het bepalen van de voortgang veel eenduidiger.

6 CCPM voortgang Bij het bewaken van voortgang in een CCPM planning wordt primair gestuurd op het verbruik van de buffers: Als een taak uitloopt, wordt tijd uit de buffer geconsumeerd. Als een taak eerder is afgerond, wordt deze tijd terug gegeven aan de buffer. Het vergelijken van het percentage van de tijd die verstreken in het pad voor de buffer, met het percentage van de verbruikte buffer, geeft een indicatie van de voortgang van dat pad. Het bepalen van de voortgang in de Critical Chain geeft een beeld van de voortgang van het project als geheel. Verwachte voortgang In bovenstaand geeft de verticale lijn de verwachte voortgang op dit moment aan. In de taakbalken is de werkelijke voortgang aangegeven. Het verschil tussen de werkelijke voortgang en de verwachte voortgang wordt de penetratie van de projectbuffer genoemd. Groen, Geel, Rood Het verbruiken van buffers is niet noodzakelijk een probleem. Hiervoor zijn buffers juist bedoeld. De kans dat het project wordt afgerond zonder het verbruiken van buffer is zo goed als nihil. Waar het om is de mate van bufferpenetratie ten opzicht van het percentage van de verstreken doorlooptijd. Om dit te beoordelen wordt elke buffer in 3 zones opgedeeld: Groen = geen actie Geel = verhoogde staat van alertheid, blijf bij het plan, grijp niet in Rood = ingrijpen en actie ondernemen om het project uit de rode zone te halen

7 Het verloop van het project kan worden weergegeven is een koortsgrafiek : % bufferconsumptie % Critical Chain Gereed Een koortsgrafiek vertelt niet alleen iets over een lopend project, maar levert tevens waardevolle informatie voor toekomstige projecten. Projecten die zich grotendeels in de groene zone bewegen zijn waarschijnlijk te hoog in tijd ingeschat. Het omgekeerde geldt voor projecten die zich structureel in de rode zone bewegen. Daarnaast zijn in een koortsgrafiek ook meerdere projecten tegelijkertijd te volgen, zoals in bovenstaand voorbeeld is gebeurd. Meer weten? De Management Praktijk levert tijdelijke CCPM projectmanagers of leid uw eigen projectmanagers op. Ter ondersteuning is krachtige planningssoftware leverbaar. Geïnteresseerd geraakt in CCPM en snel willen starten het toepassen ervan? Kijk op Mail naar Of bel

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Waterschapshuis: opdrachtgever of opdrachtnemer?

Waterschapshuis: opdrachtgever of opdrachtnemer? Waterschapshuis: opdrachtgever of opdrachtnemer? Ir. Derk K. Kremer Het TAX-i project van de waterschappen staat momenteel negatief in het nieuws: te laat, te duur en nog steeds niet klaar. Het lijkt er

Nadere informatie

Appendix A Projectplanning in de praktijk

Appendix A Projectplanning in de praktijk Appendix A Projectplanning in de praktijk Inleiding In de volgende paragrafen worden zes cases beschreven. Deze cases beschrijven hoe de projectplanning in een specifieke organisatie is ingevuld. Binnen

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Auteur Antoinette Kemper Bert-Jan Karrenbeld Koen Mulder Datum

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Naam: Mathias Baveld Studentnummer: S0170496 Opleiding: Bedrijfswetenschappen Examinator:

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Processen aan de lopende band?

Processen aan de lopende band? Processen aan de lopende band? Een onderzoek naar het verbeteren van de processen bij Profile Tyrecenter Vermeulen Bachelorthesis Reinder Koning - februari 2010 Processen aan de lopende band? Een onderzoek

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

1 Antwoorden vragen uit de organisatie tbv FAQ

1 Antwoorden vragen uit de organisatie tbv FAQ 1 Antwoorden vragen uit de organisatie tbv FAQ In dit document zijn antwoorden geformuleerd op de vragen die vanuit de Ondernemingsraad (OR) aan het project UP zijn gesteld. De vragen komen met name vanuit

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie