Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)"

Transcriptie

1 Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting van deze kwaliteitsindicatoren werd overeengekomen tijdens het overleg tussen afgevaardigden van de zorgverzekeraars, DSCA, NFK en DICA op 4oktober 2013 in de Domus Medica in Utrecht. Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten minste bekend/ingevuld moeten zijn: locatie van de tumor datum van de operatie postoperatieve overlevingsstatus Patiënten met een wait- and- see beleid (zonder resectie van de tumor) zijn niet meegenomen in de berekening van de indicatoren. Patiënten die een resectie ondergaan vanwege een dubbeltumor en patiënten die behandeld zijn middels een transanale procedure worden wisselend meegenomen in de berekening van de indicatoren, zie hiervoor de specificatie onderaan dit document. Indicatoren DSCA Uitvraag per Over periode Inclusiecriteria DSCA Exclusiecriteria DSCA 1 april 2014 Patiënten met een operatiedatum van tot en met Alle primaire colorectale carcinomen, waarvoor een deel van het colon (incl. rectum) is geresecteerd via open of laparoscopische chirurgie, transanale excisie van een rectumtumor via TEM procedure of open transanale benadering Alle primaire rectumtumoren, waarvoor een wait- and- see strategie is afgesproken (ook zonder resectie). Indien de tumor na meer dan 6 maanden na diagnose recidiveert bij een wait- and- see beleid, en hiervoor een resectie plaatsvindt, dient deze resectie niet in de DSCA te worden geregistreerd Endoscopische resecties, dysplastische poliepen, sarcomen, carcinoïden, melanomen, GISTen en lymfomen Loco- regionale of afstandrecidieven van een colorectaal carcinoom

2 1 Deelname aan de DSCA Teller Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig is Noemer Aantal patiënten met een colorectaal carcinoom 2 Volume colon- en rectumoperaties Teller a Aantal patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom Teller b Aantal patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom Teller c Aantal patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een dubbeltumor a. beide colon b. beide rectum c. colon en rectum 3 Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair coloncarcinoom, bij wie 10 of meer lymfeklieren uit het resectiepreparaat zijn onderzocht Teller Aantal patiënten bij wie 10 of meer lymfeklieren uit het resectiepreparaat zijn onderzocht Noemer Aantal patiënten dat een operatie heeft ondergaan vanwege een primair coloncarcinoom, inclusief dubbeltumoren (rectumtumoren worden geëxcludeerd) 4 Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair rectumcarcinoom, dat pre- operatief in een multidisciplinair team wordt besproken (norm >90%) Teller Aantal patiënten dat preoperatief in een multidisciplinair team is besproken Noemer Aantal patiënten dat een operatie heeft ondergaan vanwege een primair rectumcarcinoom, inclusief transanale procedures (colontumoren en dubbeltumoren worden geëxcludeerd) 5 Percentage patiënten, dat een electieve resectie ondergaat vanwege primair colorectaal carcinoom, bij wie preoperatief het gehele colon in beeld is gebracht Teller Aantal patiënten bij wie preoperatief het gehele colon in beeld is gebracht Noemer Aantal patiënten dat een electieve resectie heeft ondergaan vanwege een primair colorectaal carcinoom, inclusief transanale procedures

3 6 Percentage patiënten, jonger dan 75 jaar, dat een resectie ondergaat vanwege een stadium III coloncarcinoom, dat met aanvullende chemotherapie wordt behandeld Teller Aantal patiënten dat met aanvullende chemotherapie is behandeld Noemer Aantal patiënten, jonger dan 75 jaar, die een resectie heeft ondergaan vanwege een primair stadium III coloncarcinoom die 30 dagen na de operatie in leven zijn (rectumtumoren en dubbeltumoren worden geëxcludeerd) 7 Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom, bij wie de circumferentiële resectie marge (CRM) bekend is Teller Aantal patiënten waarbij de CRM is ingevuld Noemer Aantal patiënten dat een resectie heeft ondergaan vanwege een primair rectumcarcinoom (colontumoren, dubbeltumoren en transanale procedures worden geëxcludeerd) 8 Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij wie de CRM positief is Teller Aantal patiënten bij wie de CRM positief is Noemer Aantal patiënten dat een resectie heeft ondergaan vanwege een primair rectumcarcinoom, waarbij de CRM is ingevuld (colontumoren, dubbeltumoren en transanale procedures worden geëxcludeerd) 9 Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege een ct4 rectumcarcinoom, dat een vorm van preoperatieve radiotherapie heeft ondergaan. Teller Aantal patiënten dat een vorm van preoperatieve radiotherapie heeft ondergaan Noemer Aantal patiënten dat een resectie heeft ondergaan vanwege een primair ct4 rectumcarcinoom (colontumoren, dubbeltumoren en transanale procedures worden geëxcludeerd) 10 Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom, bij wie (a) een re- interventie en (b) re- operatie is verricht Teller a Aantal patiënten waarbij een re- interventie is verricht (zowel indien radiologisch als chirurgisch) Teller b Aantal patiënten waarbij een re- operatie is verricht (alleen chirurgisch, zijnde laparoscopie of laparotomie) Noemer Aantal patiënten dat een resectie heeft ondergaan vanwege een primair colorectaal carcinoom (transanale procedures worden geëxcludeerd)

4 Gecorrigeerd* percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom, bij wie een re- interventie is verricht * gecorrigeerd voor geslacht, BMI, leeftijd, Charlson co- morbiditeit score, ASA classificatie, neo- adjuvante therapie, preoperatieve tumorcomplicaties, tumorlocatie, ingreep, urgentie ingreep, uitgebreide resectie ivm tumordoorgroei/metastasen, pt stadium, pm stadium Gecorrigeerd* percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom, bij wie re- operatie is verricht * gecorrigeerd voor geslacht, BMI, leeftijd, Charlson co- morbiditeit score, ASA classificatie, neo- adjuvante therapie, preoperatieve tumorcomplicaties, tumorlocatie, ingreep, urgentie ingreep, uitgebreide resectie ivm tumordoorgroei/metastasen, pt stadium, pm stadium 11 Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair colon carcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen PA en enige vorm van therapie Teller Aantal patiënten dat < 5 weken na PA is gestart met enige vorm van therapie Noemer Aantal patiënten dat een resectie heeft ondergaan vanwege een primair colon carcinoom (rectumtumoren, dubbeltumoren, niet electieve resecties en patiënten die chirurgisch zijn voorbehandeld worden geëxcludeerd) Mediane wachttijd tussen PA en enige vorm van therapie wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend 12 Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair rectum carcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen PA en enige vorm van therapie Teller Aantal patiënten dat < 5 weken na PA is gestart met enige vorm van therapie Noemer Aantal patiënten dat een resectie heeft ondergaan vanwege een primair rectum carcinoom (colontumoren, dubbeltumoren, niet electieve resecties en patiënten die chirurgisch zijn voorbehandeld worden geëxcludeerd) Mediane wachttijd van PA tot behandeling wordt tevens voor deze patiëntenpopulatie berekend De volgende indicatoren komen onder disclaimer* beschikbaar: 13 Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom, dat een gecompliceerd beloop heeft (over 2013) Teller Aantal patiënten bij wie een gecompliceerd beloop optreedt Noemer Aantal patiënten dat een operatie heeft ondergaan vanwege een coloncarcinoom (rectumtumoren en dubbeltumoren worden geëxcludeerd) Gecorrigeerd* percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom, dat een gecompliceerd beloop heeft (over 2013)

5 * gecorrigeerd voor geslacht, BMI, leeftijd, Charlson co- morbiditeit score, ASA classificatie, preoperatieve tumorcomplicaties, tumorlocatie, urgentie ingreep, uitgebreide resectie ivm tumordoorgroei/metastasen, pt stadium, pm stadium 14 Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom dat binnen 30 dagen of tijdens de opname overlijdt (over 2012 en 2013) Teller Aantal patiënten dat binnen 30 dagen of tijdens de opname is overleden Noemer Aantal patiënten dat een operatie heeft ondergaan vanwege een coloncarcinoom (rectumtumoren en dubbeltumoren worden geëxcludeerd) Gecorrigeerd* percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom dat binnen 30 dagen of tijdens de opname overlijdt (over 2012 en 2013) * gecorrigeerd voor geslacht, BMI, leeftijd, Charlson co- morbiditeit score, ASA classificatie, preoperatieve tumorcomplicaties, tumorlocatie, urgentie ingreep, uitgebreide resectie ivm tumordoorgroei/metastasen, pt stadium, pm stadium 15 Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat een gecompliceerd beloop heeft (over 2013) Teller Aantal patiënten dat een gecompliceerd beloop had Noemer Aantal patiënten dat een operatie heeft ondergaan vanwege een rectum- carcinoom (colontumoren, dubbeltumoren en transanale procedures worden geëxcludeerd) Gecorrigeerd* percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat een gecompliceerd beloop heeft (over 2013) *gecorrigeerd voor geslacht, BMI, leeftijd, Charlson co- morbiditeit score, ASA classificatie, neo- adjuvante therapie, preoperatieve tumorcomplicaties, type resectie, urgentie ingreep, uitgebreide resectie ivm tumordoorgroei/metastasen, ct stadium, cm stadium 16 Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat binnen 30 dagen of tijdens de opname overlijdt (over 2012 en 2013) Teller Aantal patiënten dat binnen 30 dagen of tijdens de opname is overleden Noemer Aantal patiënten dat een operatie heeft ondergaan vanwege een rectumcarcinoom (colontumoren, dubbeltumoren en transanale procedures worden geëxcludeerd) Gecorrigeerd* percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat binnen 30 dagen of tijdens de opname overlijdt (over 2012 en 2013)

6 *gecorrigeerd voor geslacht, BMI, leeftijd, Charlson co- morbiditeit score, ASA classificatie, neo- adjuvante therapie, preoperatieve tumorcomplicaties, type resectie, urgentie ingreep, uitgebreide resectie ivm tumordoorgroei/metastasen, ct stadium, cm stadium * Disclaimer (te ondertekenen door zorgverzekeraars alvorens toegang tot de informatie over indicatoren 13, 14, 15 en 16 te verkrijgen): Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat harde uitkomstindicatoren zoals "gecompliceerd beloop" en mortaliteit steekproefgewijs in de ziekenhuizen geverificeerd moeten te worden voorafgaand aan externe beschikbaarheid. Hiervoor zijn persoons identificerende gegevens noodzakelijk. Om dit conform de privacywetgeving mogelijk te maken waren landelijk sluitende afspraken tussen DICA, de bewerker (MRDM), ziekenhuizen, NVZ en NFU noodzakelijk, waarbij tegelijkertijd de structurele financiering door de ziekenhuizen is gerealiseerd. Hierover vond afstemming met Zorgverzekeraars Nederland plaats. Op dit moment liggen alle noodzakelijke overeenkomsten ter ondertekening in de ziekenhuizen voor en is de verwachting dat de dataverificatie in Q2 van 2014 kan plaatsvinden. In afwachting daarvan zijn onderstaande indicatoren echter wel inzichtelijk voor de interne kwaliteitsdiscussie tussen het betreffende ziekenhuis en zorgverzekeraar. Onder het voorbehoud dat deze niet extern gepubliceerd worden of voor ziekenhuisvergelijkingen, zorginkoop of anderszins gebruikt worden. In overleg met Zorgverzekeraars Nederland komen onderstaande indicatoren beschikbaar na aanvinken van onderstaande disclaimer. Hierbij verklaar ik dat de indicatoren 13, 14, 15 en 16 door ons alleen gebruikt zullen worden voor de interne kwaliteitsdiscussie tussen het betreffende ziekenhuis en de zorgverzekeraar. De genoemde indicatoren zullen niet extern gepubliceerd worden, voor ziekenhuisvergelijkingen, zorginkoop of anderszins gebruikt worden.

7 SONCOS indicatoren Uitvraag per Peildatum 1 april januari a. Worden er op uw ziekenhuislokatie patiënten met primair coloncarcinoom behandeld? b. Worden er op uw ziekenhuislokatie patiënten met primair rectumcarcinoom behandeld? *Indien a. en b. met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden 2 Hoeveel medisch specialisten met aantoonbare expertise en ervaring in de diagnostiek en behandeling van dikke darm kanker zijn er werkzaam op uw ziekenhuislokatie? a. Chirurgen: Antwoord: Aantal: <CC> - b. Maag- darm- leverartsen*: Antwoord: Aantal: <CC> - c. Internist- oncologen: Antwoord: Aantal: <CC> - d. Radiotherapeuten**: Antwoord: Aantal: <CC> - e. Radiologen: Antwoord: Aantal: <CC> - f. Pathologen: Antwoord: Aantal: <CC> - * Een internist met het deelcertificaat MDL/endoscopie kan hier ook als MDL- arts worden opgevoerd (conform SONCOS document) ** Een radiotherapeut is werkzaam op uw ziekenhuislokatie als hij/zij daar ook patiënten ziet op een poliklinisch spreekuur 3 Zijn alle relevante disciplines aanwezig bij het wekelijkse multidisciplinair overleg? (conform SONCOS- normen) - a. Een NVvH gecertificeerd GE- chirurg of chirurg- oncoloog? - b. Een Maag- darm- lever arts? - c. Een Internist- oncoloog? - d. Een Radiotherapeut? - e. Een Radioloog? - f. Een Patholoog? - g. Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? 4 a. Is er een mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg*? b. Uit welk referentiecentrum is deze vertegenwoordiger afkomstig? Antwoord: <naam>

8 * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg 5 Zijn de volgende faciliteiten beschikbaar op uw ziekenhuislokatie en zo niet met welk ziekenhuis zijn er schriftelijke afspraken gemaakt over verwijzing van patiënten, waarbij het service level is vastgelegd? (conform SONCOS document) a. Een adequaat conform eisen NVMDL ingerichte endoscopie afdeling met dagcentrum voor bewaking na ingreep: - eigen ziekenhuislokatie: b. Een multislice CT- scan: - eigen ziekenhuislokatie: c. Een MRI- scan geschikt voor pre- operatieve evaluatie rectumcarcinoom: - eigen ziekenhuislokatie: d. 24/7 beschikbaarheid interventie- radiologie voor behandeling complicaties na darmoperaties: - eigen ziekenhuislokatie: e. Een stomapolikliniek met stomaverpleegkundige: - eigen ziekenhuislokatie f. faciliteiten voor bestraling en chemotherapie voorafgaand aan operatie: - eigen ziekenhuislokatie: 6 a. Worden lokaal uitgebreide of recidief rectumcarcinomen verwezen naar een centrum? b. Naar welk centrum worden lokaal uitgebreide of recidief rectumcarcinomen verwezen? Antwoord: <naam> 7 Wordt op uw ziekenhuislokatie bij alle patiënten met darmkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST- meter) 8 Worden darmkanker patiënten in uw ziekenhuis verwezen naar de klinische geneticus wanneer daar een indicatie voor is? Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gestelde normen o U voldoet niet aan de volgende normen:..

9 Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen:.. Opmerkingen:

rapportages 2012 Investeer in kwaliteit

rapportages 2012 Investeer in kwaliteit rapportages 2012 Investeer in kwaliteit 1 rapportages 2012 investeer in kwaliteit voorwoord Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) faciliteert klinische uitkomst van zorgregistraties. Gegevens

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom H Indicatorenset Colorectaal Carcinoom Uitvraag 2012 over verslagjaar 2011 Definitieve versie okt. 2011 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen E-mail: info@zichtbarezorg.nl Samengesteld door:

Nadere informatie

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom H Indicatorenset Colorectaal Carcinoom Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen

Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen 1 2 3 4 5 6 7 Richtlijn Colorectaal Carcinoom en Colorectale Levermetastasen 2014 Richtlijn Colorectaal carcinoom en colorectale levermetastasen NOG NIET GEAUTORISEERD 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

Darmkanker, wat nu? April 2015

Darmkanker, wat nu? April 2015 Darmkanker, wat nu? April 2015 Inleiding U bent verwezen naar het ziekenhuis voor darmonderzoek. Uit de onderzoeken die eerder bij u zijn uitgevoerd, blijkt dat er bij u sprake is van (een sterke verdenking

Nadere informatie

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden 157 Introductie In de Westerse wereld is het aantal mensen dat slokdarmkanker krijgt de laatste jaren sterk toegenomen. In 1989 werd de diagnose

Nadere informatie

Europese. richtlijnen. eituva borstkankerscreening. en -diagnostiek

Europese. richtlijnen. eituva borstkankerscreening. en -diagnostiek land Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island bourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland ja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen Zorg voor Uitkomst Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen 2014 Ik vind het mooi dat bij Zorg voor Uitkomst gekeken wordt naar de kwaliteit van leven van een patiënt. Toen ik voor

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Inhoudsopgave 1. Introductie...

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting Management Samenvatting Inleiding Zorgverzekeraars streven op het brede terrein van cure, care en preventie naar voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg, gezondheid en kwaliteit van leven van hun

Nadere informatie

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg DSCA DSCA dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg 1 rapportages 2011 3 rapportages 2011 rapportages 2011 transparantie,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage 2 Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen

Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen Cijfers over de oncologische zorg in Nederland; een globale verkenning van de verdeling en variatie van de oncologische zorg tussen verschillende

Nadere informatie

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? Dr. H.J. Hoekstra 1 CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? REDE uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Chirurgische

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012 Thoraxcentrum Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Productie en personeel 7 3. Afdeling Cardiologie 11 3.1. Patiëntenzorg 3.2. Onderzoek 3.3. Onderwijs & opleiding 4. Afdeling Cardiothoracale

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie