Wiskunde en zorg: achtergronden voor een betere planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wiskunde en zorg: achtergronden voor een betere planning"

Transcriptie

1 Wiskunde en zorg: achtergronden voor een betere planning NVZ/VLM Masterclass patiëntenlogistiek Prof.dr. Ger Koole PICA, kenniscentrum patiëntenlogistiek VU/VUmc

2 Doel bijdrage masterclass Inzicht relatie vraag en aanbod onder fluctuaties en onzekerheid Inzicht vermogen en onvermogen wiskundig modelleren in de zorg Enkele beginpunten voor een meer rationele planning en capaciteitsmanagement Weten hoe de vervolgstappen te zetten

3 Wiskunde in de zorg is in Institute for Healthcare Improvement (IHI), VS

4 Inhoud Wat is plannen? Rol van fluctuaties en onzekerheid bij plannen Enkele wiskundige modellen voor plannen en het managen van capaciteit Geïllustreerd a.d.h.v. voorbeelden uit de zorg Zelf er mee aan de slag

5 Wat is plannen in de zorg? Een plan is een bedenksel dat een intentie weergeeft om iets te bereiken (wikipedia) Afstemming zorgvraag en aanbod (van behandelingen, bedden, MRI-slots, enz.) Het iets, het doel van de planning, moet duidelijk zijn Vb: minder dan 5% weigeringen, wachtlijst korter dan 4 weken

6 Lange en korte termijn Lange vs. korte termijn Vb: aantal bedden vs. toewijzen MRI slots OK, van lang naar kort: sessieindeling / patiënttoewijzing / operationele bijsturing Strategisch/tactisch vs. operationeel Capaciteitsbepaling vs. capaciteitsbenutting

7 De ideale wereld Geen fluctuaties Voorbeeld vraag naar exact 2 OHO s per dag elke patiënt precies 1 dag IC 2 geoormerkte IC bedden voor OHO s Geen weigeringen, 100% bezetting OK en IC Is dit realistisch? Nee: aantal OHO s fluctueert in realiteit, en soms IC bed bezet door spoedpatiënt

8 Fluctuaties Voorbeelden: Weekend minder operaties s Nachts minder spoed s Zomers minder afspraken Variatie in ligduren Kunstmatig Natuurlijk Kunstmatig Natuurlijk (?) Classificatie: Intern/kunstmatig/vermijdbaar vs. Extern/natuurlijk/onvermijdelijk

9 Onzekerheid Soms zijn fluctuaties vantevoren bekend (dag/nacht patroon SEH), soms niet (exacte aantal aankomsten): onzekerheid Onzekerheid is informatie die je nog niet hebt maar die wel nodig is (Galbraith) Voorbeelden: aantal aankomsten acute patiënten operatiedurenligduren (LoS) Beschikbaarheid personeel (ziekte, te laat) Informatie nodig om capaciteit af te stemmen op vraag

10 Fluctuaties & onzekerheid onzeker niet onzeker Overdag meer spoed dan s nachts Ligduren, aantal spoed, enz. Alle OK s op 1 dag Geen communicatie extern intern

11 Vermijden fluctuaties Interne fluctuaties vermijden Focused factories voor voorspelbare electieve zorg Planning op basis van rationele argumenten, geen verworven rechten Hoe om te gaan met externe fluctuaties?

12 Omgaan met fluctuaties in vraag Antwoord logistiek: vooruitwerken Korte termijn onzekerheid: veiligheidsvoorraad (meer op de plank dan gemiddelde dagelijkse behoefte) Lange termijn fluctuatie: seizoensvoorraad (bijv. kerstartikelen) Relevant voor logistiek disposables en medicijnen

13 Omgaan met fluctuaties in vraag Vooruitwerken onmogelijk in zorg (want dienst) Dus: of aanbod afstemmen op maximum vraag, gevolg: lage produktiviteit/hoge kosten of aanbod tussen gemiddelde en maximum vraag met wachttijden (nawerken) en/of afzeggingen/doorverwijzingen als gevolg

14 Wiskundige modellen Wiskundige modellen om: afweging capaciteit wachttijd/weigeringen te kwantificeren Planning te optimaliseren en/of planningsmethoden te vergelijken Benaderingen van de werkelijkheid Controle of benadering goed (genoeg) is heet validatie Vaak te implementeren in rekenhulpen (in bijv Excel)

15 Wiskundige modellen Bouwstenen: aankomstproces, proceslogica, behandelingsduren Wiskundige beschrijving van onzekerheid: kansrekening Oplossen: Soms een formule Vaak alleen computersimulatie

16 Wat is simulatie? Voorbeeld: bereken de oppervlakte van een cirkel met straal 1 Methode: kies willekeurige punten in een vierkant van 2x2, bereken % in een cirkel met straal 1 die in vierkant valt Bepalen of punt in cirkel valt m.b.v. Pythagoras: c<1 als a²+b²<1 a c Demo m.b.v. Excel b

17 Wat is simulatie? Vb: 79 keer van 100 in cirkel Dan: cirkel beslaat 79% van 4, dus opp. ong x 4 = 3.16 Maar ook: formule voor opp. cirkel: π r², met r=1 de straal van de cirkel Conclusies: Oppervlakte = We kunnen nu π berekenen Simulatie is niet erg nauwkeurig, gebruik een formule als je kan a b c

18 Wiskundige modellen Achtereenvolgens: Ligduren + OK planning Geplande aankomsten + poliplanning Ongeplande aankomsten + capaciteitsberekeningen verpleegeenheden

19 Lig- en behandelduren Lig- en behandelduren zijn onvoorspelbaar (behalve bij bijv. fysiotherapeut) Karakteriseren duren: Gemiddelde, ALOS (average length of stay) Met standaard deviatie, maat voor afwijking van gemiddelde Vb: 2,3,2,3: gem 2.5, std dev 1 1,4,5,0: gem ook 2.5, std dev 2.38 Zelf proberen in Excel mbv STDEV

20 Lig- en behandelduren Ligduren (LOS) hebben vaak dikke staart (hoge std.dev): veel korte en enkele heel lange liggers Voorbeelden zonder en met dikke staart, CT = std.dev / ALOS N =575 ALOS = 67 Median = 48 C T = 0, Frequentie 0_12 12_24 24_36 36_48 48_60 60_72 72_84 84_96 96_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _252 Meer LOS [hr] 0 96_100 0_4 4_8 8_12 12_16 16_20 20_24 24_28 28_32 32_36 36_40 40_44 44_48 48_52 52_56 56_60 60_64 64_68 68_72 72_76 76_80 80_84 84_88 88_92 92_96 Frequentie Meer N =494 ALOS = 18 Median = 5 C T = 2,6 LOS [hr]

21 OK planning Vast aantal, variabiliteit operatieduren van belang Vraag: gegeven geplande operaties op een OK, wat is kans/duur van overschrijding? Van belang: gem. operatieduur maar ook variabiliteit Wiskundetool: normale verdeling

22 Rekenregels normale verdeling Gekarakteriseerd door gemiddeldeµen standaard deviatieσ Normale verdeling Frequency µ ±σbedekt ca. 68%, µ ± 2σ bedekt ca. 95% NORMDIST functie in Excel: bijvoorbeeld =NORMDIST(1,0,1,TRUE) = 0.84

23 Rekenregels sommen en OK duren Elk som is ongeveer normaal verdeeld Voor lengte som kan je gemiddeldes en varianties = σ *σ optellen Bruikbaar voor berekenen OK duren Voorbeeld: sessielengte 8 uur 2 operaties van gem 2 uur met σ 1 uur 2 operaties van gem 1 uur met σ 0.5 uur Kans op overschrijding? Excel berekening

24 Aankomstproces Gepland Op afroep beschikbaar (OK planning, gedaan) Ingeplande afspraken (polibezoeken) Ongepland Spoed Inloopspreekuur Maken van afspraken

25 Ingeplande afspraken Aankomstmomenten niet helemaal voorspelbaar (no shows, niemand exact op tijd) Wat zijn de beste afspraakmomenten? Het beste voor wie? Experimenteren met obp.math.vu.nl/healthcare/software/ges

26 Ongeplande aankomsten Spoed: grote populatie met elk kleine kans Poisson verdeling Histogram Poisson verdeling met gemiddelde 6:

27 Vb Poisson verdeling CT scan met 10 vrije slots voor klinische patiënten Aantal klinische CT-patiënten is Poisson verdeeld met historisch gemiddelde 8.5 Wat is de kans dat er meer dan 10 zijn? Oplossingen: Formule doorrekenen Excel het laten doen: =1-POISSON(10,8.5,TRUE) = Monte Carlo simulatie (demo Crystal ball)

28 Aankomsten EHH VUmc Poisson Kans Aantal arrivals op de EHH per dag

29 Het Erlang B wachtrij model Modelleert verpleegeenheid met weigeringen Poisson aankomsten, willekeurige LOS Webtool: obp.math.vu.nl/healthcare/masterclass

30 Het Erlang B wachtrij model Invoer: 3 van: Gemiddelde vraag per dag ALOS Aantal bedden % Weigeringen Bezetting Uitvoer: andere 2

31 Het Erlang B wachtrij model Vraag vaak onbekend, wel bezetting (=instroom * ALOS / aantal bedden) Experiment: neem willekeurige input voor vraag, ALOS, # bedden. Bekijk output. Verdubbel nu vraag en # bedden: schaaleffecten

32 Validatie Erlang B model Erlang B modelleert niet: Seizoenseffecten Weekeffecten Ad hoc beslissingen t.a.v. LOS en capaciteit Ook Erlang C met wachten i.p.v. weigeren (supermarktmodel)

33 Complexere processen Wachtrijmodellen alleen voor eenvoudige systemen Discrete-event simulatie voor o.a. zorgpaden Refused Admission Emergency patient First Cardiac Aid FCA Emergency PTCA Coronary Care Unit CCU Normal Care clinical ward Home Re-admission Other nursing unit Rest

34 Conclusies Capaciteitsmanagement rationeel te onderbouwen Kennis van relevante wiskundige kennis schaars in ziekenhuizen Verder lezen: obp.math.vu.nl/healthcare Verder leren:

PICA workshop Excelleren in zorglogistiek. VUmc, 15 juni 2011

PICA workshop Excelleren in zorglogistiek. VUmc, 15 juni 2011 PICA workshop Excelleren in zorglogistiek VUmc, 15 juni 2011 1 PICA Patientflow Improvement Centre Amsterdam Platform voor logistiek in de zorg Ontstaan uit samenwerking tussen VU en VUmc Kennisdeling:

Nadere informatie

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra PICA seminar 22 april 2013 Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra Hoe om te gaan met fluctuaties in ziekenhuisprocessen teneinde de toegankelijkheid op een efficiënte manier te verbeteren?

Nadere informatie

PICA. Patient flow Improvement Center Amsterdam. Kenniscentrum voor patiëntenlogistiek en capaciteitsmanagement

PICA. Patient flow Improvement Center Amsterdam. Kenniscentrum voor patiëntenlogistiek en capaciteitsmanagement Patient flow Improvement Center Amsterdam Kenniscentrum voor patiëntenlogistiek en capaciteitsmanagement Juni 2007, Amsterdam Initiatiefnemers Ir. Dhr. M.F. Caljouw Dhr. L. de Haan Prof. Dr. Ger Koole

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Management van de beddencapaciteit in het. Medisch Spectrum Twente. Medisch Spectrum Twente

Bacheloropdracht. Management van de beddencapaciteit in het. Medisch Spectrum Twente. Medisch Spectrum Twente Management van de beddencapaciteit in het Medisch Spectrum Twente Bacheloropdracht Medisch Spectrum Twente Karlijn Alferink Julia Schnetgöke s1256165 s1131133 Begeleiders: Universiteit Twente dr. J.S.

Nadere informatie

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Lillian van Zanten Adviseur/Onderzoeker divisie III 6 oktober 2008 1 Persoonlijke achtergrond september 1995 augustus 2001 Atheneum, Han

Nadere informatie

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering.

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Uitleg en inzicht . In deze digitale folder leest u wat u kunt verwachten bij ons medisch acceptatieproces. Hoe zorgt u ervoor dat

Nadere informatie

Investeren in Endo-Suites

Investeren in Endo-Suites Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten Endo-Suites Z.M. Jiang Juli 2007 De digitale OK Endoscopische toren Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten

Nadere informatie

specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom

Nadere informatie

HOTFLO SYMPOSIUM 2014

HOTFLO SYMPOSIUM 2014 HOTFLO SYMPOSIUM 2014 WELKOM IN DE WERELD VAN CAPACITEITSMANAGEMENT WELKOM IN DE WERELD VAN HOTFLO WELKOM OP HET SYMPOSIUM Programma 10.00 uur 11.00 uur John Taks, Marcel de Jong, Wybren de Graaf 11.00

Nadere informatie

Over wiskundig modelleren en call centers

Over wiskundig modelleren en call centers Toegepaste wiskunde is meer dan het oplossen van wiskundige modellen. Vaak is het opstellen van het model even belangrijk als het oplossen ervan. Ger Koole laat aan de hand van problemen die spelen bij

Nadere informatie

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Bedrijfscase 2007 Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Eindverslag Natasia Buitenman Joeri Fokke Bas Meeuwissen Renée van Odenhoven Vincent Onos Managementsamenvatting Het callcenter

Nadere informatie

OK-planning en Scheduling Een overzicht van het onderzoek binnen CHOIR, Universiteit Twente

OK-planning en Scheduling Een overzicht van het onderzoek binnen CHOIR, Universiteit Twente OK-planning en Scheduling Een overzicht van het onderzoek binnen CHOIR, Universiteit Twente Dr.ir. Erwin W. Hans Associate prof. Operations Management and Process Optimization in Healthcare dep. Operational

Nadere informatie

SCM in het ziekenhuis Logistiek in de zorg steeds serieuzer onder de loep

SCM in het ziekenhuis Logistiek in de zorg steeds serieuzer onder de loep Kostenbesparing in de zorg is een almaar belangrijker thema. Patiënten goed en snel laten doorstromen is hierbij van buitengewoon belang. In het ErasmusMC groeit wat dit betreft een nieuwe onderzoekslijn.

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen

Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2009 2010 Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Bed Capacity Planning Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven Praktijkgids 2011-2012 Deze Praktijkgids is een document in ontwikkeling. Na afloop van het

Nadere informatie

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer -

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - 2013 Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - Versie 1 januari 2013 Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 Productie en Voorraadbeheer I: Hoofdstuk 2 Voorraadbeheer Ir. Paul Durlinger Durlinger

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Pensioen aanvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

thema GEZONDHEIDSZORG

thema GEZONDHEIDSZORG STAtOR periodiek van de VVS jaargang 6 nummer 1-2 juni 2005 thema GEZONDHEIDSZORG Sneller beter en de rol van besliskunde Hoogervorsts optimaliseringsprobleem Design for Six Sigma in de patiëntenlogistiek

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Logistiek en Transport

Logistiek en Transport 3de bach TEW (PSW) Logistiek en Transport smvt Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 164 3.50 EUR 1 Logistieke kosten 1.1 Het concept bedrijfslogistiek Business logistics of

Nadere informatie

Center for Healthcare Operations Improvement & Research www.utwente.nl/choir

Center for Healthcare Operations Improvement & Research www.utwente.nl/choir Zorglogistiek / Operations Management onderzoek in Universiteit Twente s multi-disciplinaire onderzoekscentrum: Center for Healthcare Operations Improvement & Research www.utwente.nl/choir e.w.hans@utwente.nl

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

focus IC december 2013 benchmarken op de IC

focus IC december 2013 benchmarken op de IC Nationale Intensive Care Evaluatie focus IC december 2013 benchmarken op de IC In dit nummer: De funnelplot: intelligent benchmarken Niet de getallen tellen, maar de interpretatie Ronnie van Diemen: De

Nadere informatie

OBUG Benelux Connect 2010

OBUG Benelux Connect 2010 ONAFHANKELIJK VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE ORACLE-PROFESSIONAL April 2010, jaargang 13, Special Prijs 12,95 OBUG Benelux Connect 2010 Terugblik op jaarlijks congres Fusion in Progress Forms2Future Sneller ontwikkelen

Nadere informatie