Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne?"

Transcriptie

1 Extra effect met Ster Extra Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne?

2 Door de inzet van Ster Extra zenden we niet alleen een boodschap, maar is de consument ook interactief bezig en daardoor blijft de actie top-of-mind. Redmar Roelofs van Mona > > Inleiding 5 > > Onderzoeksopzet 8 > > Resultaten 9 > > Reclame-effecten 9 > > Merkeffecten 10 > > Activatie 12 > > Conclusies en aanbevelingen 14 > > Onderzoeksverantwoording 16 > > Onderzoeksreeks 21 2 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 3

3 INLEIDING Bij Ster geloven we in reclame en vooral in reclame die werkt. We zien dat televisie nog steeds het meest invloedrijke reclamemedium in Nederland is. Sterker nog: we kijken meer tv dan ooit. Maar er is wel wat veranderd: steeds meer Nederlanders kijken televisie met een tablet of smartphone in de hand. Onderzoek van Thinkbox (Screen Life, 2012) toont aan dat deze zogenaamde multi-screeners langer in de huiskamer blijven zitten én meer tv-reclames kijken. Ze hebben meer vertrouwen in tv-reclame en komen er vaker door in actie. Met Ster Extra springt Ster sinds 2012 in op die ontwikkeling. De app Ster Extra werkt als verlengstuk van een tv-commercial. Terwijl de commercial op tv te zien is, toont de app de commercialversterkende premiumactie, zoals een winactie. Eén click op tablet of smartphone leidt consumenten rechtstreeks naar de premium van de adverteerder. Dat Ster Extra in staat is om leads te generen, is inmiddels bewezen. Maar in hoeverre is de app in staat om merken te activeren? Wat is het effect van een tv-commercial en wat voegt Ster Extra daaraan toe? Op deze vragen geven we in deze onderzoeksuitgave antwoord. herkend en de commercial en de boodschap worden beter herinnerd. Daarnaast zorgt Ster Extra voor positieve effecten op spontane merkbekendheid, merkkennis, een positieve mening over het merk/product en overweging. < Vastgesteld is dat televisiekijkers door het gebruik van de app op een actieve manier deelnemen aan reclame. Uit het onderzoek blijkt dat een commercial hierdoor beter wordt opgenomen in het geheugen. De commercial wordt beter 4 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 5

4 Wat is Ster Extra? Ster Extra werkt als verlengstuk van een tv-commercial. Terwijl de commercial op televisie te zien is, verschijnt er op het second screen een commercialversterkend premium. Bijvoorbeeld een winactie, merkactivatie of samplingsactie. Zo activeer je je campagne direct. Met Ster Extra is contact met de consument met één click op tablet of smartphone gelegd. Extra s voor consumenten Consumenten downloaden Ster Extra om gebruik te kunnen maken van de speciale premiums. De premiums zijn tot dertig minuten na het reclameblok beschikbaar. Dit versterkt de noodzaak om er snel gebruik van te maken. Als de consument een reclameblok kijkt, laat de speciale Ster Extra Ident (in de linkerbovenhoek van de tv-commercial) weten dat er kortingen of exclusieve aanbiedingen via de app te bemachtigen zijn. Winnaar AMMA Award 2012 Ster Extra is in 2012 bekroond met een AMMA Award in de categorie Beste Media-innovatie. Volgens de jury was Ster Extra de absolute winnaar: Ster Extra speelt fantastisch in op de trend om bestaande media te koppelen aan nieuwe. merkactivatie samplingactie winactie 6 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 7

5 Onderzoeksopzet Samen met onderzoeksbureau MetrixLab is onderzocht wat de toegevoegde waarde is van de inzet van Ster Extra naast een tv-commercial. Vijf campagnes waarbij tv en Ster Extra zijn ingezet, zijn getest onder drie groepen: 1) Een groep die niets van de campagne gezien heeft; 2) Een groep die alleen de tv-commercial gezien heeft; 3) Een groep die de tv-commercial én de premium in Ster Extra gezien heeft. Door de respondenten in te delen in de mate waarin ze betrokken zijn bij een campagne, ontstaat een beeld van wat elke fase in betrokkenheid (engagement) toevoegt aan de vorige fase (zie figuur hieronder). Voor iedere groep is gekeken wat de reclame-effecten (reclameherinnering en -herkenning) en merkeffecten (kennis en houding) zijn van een campagne. De volledige onderzoeksverantwoording vind je op pagina 16. < RESULTATEN Reclame-effecten De inzet van Ster Extra naast een tv-commercial zorgt ervoor dat mensen de tv-commercial beter herkennen én herinneren. Mensen die zowel een tv-commercial als de bijbehorende premium op Ster Extra hebben gezien, herkennen de tvcommercial hebben gezien. Daarnaast herinneren zij de reclame en boodschap beter dan mensen die alleen de tv-commercial hebben gezien. De combinatie van tv en Ster Extra zorgt dus voor meer impact. beter dan mensen die alleen de tv-commercial herkenning tv-commercial reclameherinnering Boodschapherinnering Geen blootstelling 35% Geen blootstelling 17% Geen blootstelling 11% Effect tv-campagne Toegevoegd effect Ster Extra TV 60% TV 35% TV 27% TV + Ster Extra 74% TV + Ster Extra 51% TV + Ster Extra 43% Niet blootgesteld aan campagne TV-commercial gezien TV-commercial + premium gezien Significante verschillen met 95% betrouwbaarheid t.o.v. vorige groep 8 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 9

6 Merkeffecten Ster Extra zorgt dus voor een betere herinnering van commercial en boodschap. Uit ons onderzoek blijkt dat deze betere herinnering ook zorgt voor meer merkeffecten. Op verschillende niveaus is Ster Extra van toegevoegde waarde voor een merk. De app zorgt voor meer effect van een campagne op kennisdoelstellingen (spontane merkbekendheid en merkkennis) en doelstellingen op houding (positieve mening en overweging). Kennis Uit het onderzoek blijkt dat spontane merkbekendheid en de kennis over een merk toenemen door de inzet van Ster Extra (zie tabel). Houding Niet alleen kennisaspecten, maar ook elementen die de houding bepalen t.o.v. een merk zijn te beïnvloeden met Ster Extra. De inzet van een tv-commercial zorgt voor een positievere mening over een merk. Ster Extra versterkt dit effect nog meer. Pas als men een merk kent én positief beoordeelt, bestaat de kans dat men het overweegt te kopen. Overweging is dus lastiger te beïnvloeden dan kennis. Toch zorgt Ster Extra ook op deze doelstelling voor meerwaarde. Men kan meerdere merken overwegen, maar heeft voor slechts één merk een voorkeur. Voorkeur creëren is vaak een langetermijnproces, wat ook blijkt uit het onderzoek. De resultaten laten geen significant verschil zien tussen de groepen. Met andere woorden: voor merkvoorkeur is meer tijd/inzet nodig, bijvoorbeeld meerdere campagnes. De inzet van Ster Extra zorgt voor meer betrokkenheid bij ons merk en creëert ambassadeurs voor Quooker. Walter Peteri van Quooker Merkeffecten geen blootstelling tv commercial tv + ster extra Spontane merkbekendheid 35% 44% 57% Merkkennis 67% 79% 89% Positieve mening 64% 76% 85% Overweging 33% 40% 49% Significante verschillen met 95% betrouwbaarheid t.o.v. vorige groep. Ster Extra is van toegevoegde waarde voor je merk 10 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 11

7 Hoe krijg je de doelgroep in actie? De inzet van Ster Extra versterkt een tv-campagne, zelfs als kijkers geen gebruikmaken van de aanbieding in de premium. Maar hoe optimaliseer je deze versterking en creëer je een zo hoog mogelijke (merk)activatie? Uit het onderzoek blijkt dat deelname aan een Ster Extra premium sterkt afhangt van likeability (vind ik de actie leuk?) en vooral van relevantie (is het iets voor mij?). Om een hoge deelname aan een actie te realiseren, is het dus belangrijk om deze goed te laten aansluiten op de interesses van de doelgroep. Acties in Ster Extra Uit onderzoek onder gebruikers van Ster Extra (2012) blijkt dat winacties, kortingsbonnen en samples het meest gewaardeerd worden. Als we kijken naar alle Ster Extra acties van de afgelopen twee jaar, dan valt op dat met name de winacties en samples populair zijn. Al verschilt het per product en/of merk welke actie goed werkt en dus aansluit bij de doelgroep. Ook de vormgeving van de actie speelt een essentiële rol. Een adverteerder kan bijvoorbeeld kiezen voor een display, video of diashow. Afhankelijk van de branche werkt de ene uiting beter dan de andere. Hiernaast volgt een aantal tips om de activatie te optimaliseren. Autobranche > > Gebruik van een video in Ster Extra zorgt voor een bovengemiddeld aantal clicks; > > Premiums met een luxe uitstraling doen het goed. Deze kenmerken zich door een donkere achtergrond en een duidelijke afbeelding van een (glimmende) auto. Toerismebranche > > Binnen de toerismebranche zijn winacties het meest succesvol; > > De visual komt als beste advertentievorm uit de bus; in deze branche is men met name geïnteresseerd in acties en niet zozeer in aanvullende informatie of beelden. Medische branche > > Binnen de medische branche vindt men sampling en winacties het interessantst. 12 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 13

8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Het inzetten van Ster Extra naast een tv-commercial zorgt voor meerwaarde. Het gebruik van de app zorgt ervoor dat tv-kijkers op een actieve manier deelnemen aan reclame. Uit dit onderzoek blijkt dat hierdoor de inzet van Ster Extra naast een tv-campagne ervoor zorgt dat; 1) De commercial beter wordt opgenomen in het geheugen. De commercial wordt beter herkend en de commercial en de boodschap worden beter herinnerd; 2) De commercial hoger scoort op merkeffecten; kennis (spontane merkbekendheid en merkkennis) en houding (positieve mening en overweging). echt meedoen aan een actie? Zorg er dan voor dat deze goed aansluit bij de interesses van de doelgroep. Deelname hangt namelijk af van hoe leuk en vooral hoe relevant ze een actie vinden. Dat Ster Extra in staat is om leads te generen, was al bekend. Uit deze resultaten blijkt daarnaast dat reclame-effecten en merkeffecten significant hoger zijn als je Ster Extra inzet naast je tv-commercial. Daarom mag Ster Extra niet ontbreken in de media-mix! < Bovenstaande effecten treden op als mensen in aanraking komen met een premium. Alleen het zien van premiums in Ster Extra zorgt dus al voor toegevoegde waarde op een tv-commercial. Maar wil je ervoor zorgen dat mensen ook Meer weten? Wil je meer weten over het inzetten van Ster Extra naast je tv-commercial? Kijk dan op of neem contact op met één van onze accountmanagers via voor een advies op maat. 14 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 15

9 ONDERZOEKSVERANTWOORDING Achtergrond en doelstelling De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar crossmediale effecten van reclamecampagnes. Voor het onderzoek naar Ster Extra zijn de bevindingen over synergie van belang. Dit betekent dat het geheel meer is dan de som der delen, oftewel = 3. Uit eerder onderzoek blijkt dat er een diepere reclameverwerking plaatsvindt als men via verschillende mediumtypen wordt blootgesteld aan reclame. In ons onderzoek is gekeken naar de combinatie van tv-campagnes en second screen. Het biedt antwoord op de vraag: Wat is het effect van contact met de tvcommercial en wat voegt Ster Extra daaraan toe? Methode: single-source meting Eerdere onderzoeken naar crossmediale effecten van reclamecampagnes gaan vooral over gebruik (leads, clicks, bereik). In dit onderzoek is ervoor gekozen om ook te kijken naar de effecten die het gebruik van second screen naast tv heeft op een merk. Het onderzoek is gebouwd op een single sourcemeting waarbij merkeffecten via een klassieke vragenlijst worden uitgevraagd in combinatie met een geheel nieuwe passieve registratie van het gebruik van een second screen app. Hiervoor zijn met gerichte werving drie contactgroepen samengesteld en deze groepen zijn vergeleken op basis van hun mediagedrag en betrokkenheid (engagement) bij een campagne. Hierbij is gebruikgemaakt van een contactkans-analyse ofwel opportunity to see (OTS). Hierdoor ontstaat een beeld van wat elke volgende fase in betrokkenheid toevoegt aan de vorige fase. Contactgroepen Geen blootstelling aan campagne De methode die is gebruikt maakt het mogelijk om te analyseren of men in contact is geweest met de tv-commercial en/of de Ster Extra uiting. Om het effect van beide uitingen te meten, is er ook een controlegroep samengesteld, bestaande uit mensen die niet in contact zijn geweest met de uitingen. Deze groep bestaat uit 724 respondenten. Tv-commercial gezien Door enkele gerichte vragen over het mediagedrag te combineren met het uitzendschema van de campagne, is een OTS berekend voor alle respondenten. Iedereen die voldoende mogelijkheid had de tv-commercial te zien valt in de groep tvcommercial gezien. Deze groep bestaat uit 2551 respondenten. Tv-commercial en premium in Ster Extra gezien Voor het vaststellen van het contact met de Ster Extra uiting zijn enkele vragen gesteld aan personen met een profiel in de app. Als men aangaf de app te hebben gebruikt, werd de Ster Extra uiting getoond met de vraag of men zich kon herinneren deze actie in Ster Extra te hebben gezien. Daarnaast is ook gebruikgemaakt van een passieve meting. Via de server van Ster Extra is van alle respondenten (na hun toestemming) vastgesteld of ze tijdens de campagneperiode de app hebben bezocht en de premium hebben gezien. Op basis van codes kon het gedrag van de respondenten worden geregistreerd. Door de antwoorden van de vragenlijsten te combineren met de passieve tracking (het geregistreerde gedrag op de server) ontstond de mogelijkheid om effecten te analyseren op basis van OTS met Ster Extra en de premiums in de app. Deze groep bestaat uit 390 respondenten. Om de verschillende groepen met elkaar te kunnen vergelijken, zijn deze ten opzichte van elkaar gewogen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de MOA Gouden Standaard jaar. Steekproef Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van twee panels: het OpinionBar panel (MetrixLab) en het Ster Expert panel. Het OpinionBar panel bevat ongeveer personen in verschillende huishoudens, die via meer dan 300 websites worden gerekruteerd. Het Ster Expert panel is door Ster samengesteld en bestaat uit ongeveer 1400 leden: personen die een profiel hebben in Ster Extra. Om de conditie tv-commercial en premium in Ster Extra gezien te vormen, zijn in beide panels mensen met een actief Ster Extra profiel benaderd. Op deze manier zijn de daadwerkelijke Ster Extra gebruikers meegenomen in het onderzoek. 16 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 17

10 Variabelen De effecten zijn gemeten met behulp van een online vragenlijst. Spontane merkbekendheid Spontane merkbekendheid is gemeten door te vragen welke merken men zoal kent. De vraag luidt: Als u denkt aan [product/dienst], aan welke merken denkt u dan? Schrijf alle merken op die u kunt bedenken. Merkkennis Om te bepalen hoe goed men een merk kent, is gevraagd: Kunt u aangeven in hoeverre u een beeld hebt van onderstaande [product/dienst] merken? De antwoordcategorieën bestaan uit: geen enkel beeld, beperkt beeld, redelijk beeld en een duidelijk beeld. Positieve evaluatie De positieve evaluatie is gemeten met de volgende vraag: Wat is uw algemene indruk van de onderstaande [product/dienst] merken? Door het slepen van kaartjes met de logo s van de merken (merken waarvan men een beeld heeft), kon men zijn/ haar oordeel geven: zeer positief, positief, niet negatief/niet positief, negatief of zeer negatief. Overweging Om overweging te meten zijn de logo s getoond van de merken waarvan men heeft aangegeven deze te kennen. Vervolgens luidt de vraag: Stel, u zou op dit moment [product/dienst] gaan kopen, welke merken overweegt u dan? Door op een logo te klikken, kon men een merk selecteren. Ook kon men kiezen voor ander(e) merk(en) of geen van deze. Merkvoorkeur Voor voorkeur zijn wederom de logo s getoond van merken die men kent, alleen is de vraag dit keer: En als u nu zou moeten kiezen, welk merk heeft dan uw voorkeur? Men kon één merk aanklikken of kiezen voor weet niet. Reclameherinnering Reclameherinnering is gemeten met de vraag: Voor welke [product/dienst] merken uit onderstaande lijst heeft u in de afgelopen 2 weken zeker reclame gezien, gehoord of gelezen? De lijst bestaat uit merken waarvan men heeft aangegeven er bekend mee te zijn. Herinnering boodschap Herinnering van de boodschap is gemeten aan de hand van twee vragen: 1) U gaf aan dat u in de afgelopen 2 weken reclame van [product/dienst] hebt gezien, gehoord of gelezen. Kunt u zich nog herinneren waar de reclame over ging? Met de antwoordopties: nee, gedeeltelijk, ja. Indien men de boodschap herinnert ( ja en gedeeltelijk ) is vervolgens ongeholpen (open vraag) en geholpen de boodschap uitgevraagd. Herkenning tv-commercial Na het tonen van de commercial(s) is de vraag gesteld of men de uiting onlangs op tv heeft gezien? Hierbij zijn de antwoordopties: zeker wel, misschien, zeker niet. < 18 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 19

11 Onderzoeksreeks Dit is een uitgave in de onderzoeksreeks van Ster. Hieronder staan alle onderzoeksuitgaven die Ster tot nu toe heeft uitgebracht. Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op. De toegevoegde waarde van een online videocommercial naast een televisiecampagne Waardering werkt Een andere kijk op doelgroepen Radio in de mediamix De creatie van radiocommercials Over winnen met Oranje De creatie van tv-commercials De effectieve inzet van tv-campagnes De invloed van de positie van een tv-commercial op effectiviteit Kinderen & tv-reclame Device Impact Factor Extra effect met Ster Extra 20 Extra effect met Ster Extra Extra effect met Ster Extra 21

12

13 Ster versterkt je tv-campagne 2014 Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met de afdeling research. T Laapersveld 70 Postbus AH Hilversum

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes?

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes? De effectieve inzet van tv-campagnes Wat maakt een tv-campagne tot een succes? Na een halfjaar afwezigheid op tv is onze top of mind merkbekendheid met 9% gedaald. Marketingmanager winkelketen binnen retailbranche

Nadere informatie

Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne?

Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne? 9 Bereik je doel met tv Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Ontdek de kracht van tv > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Kijk op tv-commercials. Wat werkt in een tv-commercial?

Kijk op tv-commercials. Wat werkt in een tv-commercial? 8 Kijk op tv-commercials Wat werkt in een tv-commercial? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Wat werkt in een tv-commercial? > > Samenvatting 4 > > Inleiding 6 > > Onderzoeksvraag 7 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Kinderen & tv-reclame. Tips & tricks voor tv-commercials gericht op kinderen

Kinderen & tv-reclame. Tips & tricks voor tv-commercials gericht op kinderen 11 Kinderen & tv-reclame Tips & tricks voor tv-commercials gericht op kinderen Reclame Het belooft is leuk. een heel mooi jaar te worden. Mama vindt reclame ook leuk. En papa vindt het grappig. > > Samenvatting

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences.

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences. Op donderdag 16 mei hebben SPOT, Media Brands Marketing Sciences en MarketResponse in Hilversum de uitkomsten gepresenteerd van het Media Browsing onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse

Nadere informatie

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING IAB Nederland December 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ONLINE VIDEO ADVERTISING... 4 1.1 Wat is online video advertising?.... 5 1.2 Standaard advertentieformats...

Nadere informatie

Whitepaper MailMonitorBenchmark Hoe haal ik meer uit mijn direct mail? Oktober 2014

Whitepaper MailMonitorBenchmark Hoe haal ik meer uit mijn direct mail? Oktober 2014 Whitepaper MailMonitorBenchmark Hoe haal ik meer uit mijn direct mail? Oktober 2014 MailMonitorBenchmark is een initiatief van DMmediaplein, onderzocht door Metrixlab in opdracht van PostNL en gerealiseerd

Nadere informatie

De kracht van herhaling

De kracht van herhaling De kracht van herhaling Remarketing is effectief! Remarketing is een relatief nieuwe tool van Google, welke de marketeer in staat stelt om een beter gebruik te maken van de gegevens die een klant achterlaat

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Versie 1.0 Datum mei 2014 Status Definitief AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

WHITEPAPER FACEBOOK ADVERTISING

WHITEPAPER FACEBOOK ADVERTISING WHITEPAPER FACEBOOK ADVERTISING Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&D Interactive Media worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

www.auto-insite.nl RETARGETING BANNERS EFFECTIEF INZETTEN

www.auto-insite.nl RETARGETING BANNERS EFFECTIEF INZETTEN www.auto-insite.nl RETARGETING BANNERS EFFECTIEF INZETTEN RETARGETING BANNERS EFFECTIEF INZETTEN Als autodealer doet u uw best om zo veel mogelijk bezoekers in uw showroom te krijgen. Maar hoe zit het

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Adviesrapport. De Meerse. Beroepsproduct schouwburg. Acalya Cingoz, 431353. Inleverdatum: 28.09.2012

Adviesrapport. De Meerse. Beroepsproduct schouwburg. Acalya Cingoz, 431353. Inleverdatum: 28.09.2012 Beroepsproduct schouwburg De Meerse Acalya Cingoz, 431353 Adviesrapport Inleverdatum: 28.09.2012 Student: Acalya Cingoz Student nr: 431353 Communicatie, Hogeschool InHolland Diemen Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie