Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne?"

Transcriptie

1 9 Bereik je doel met tv Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne?

2 Het belooft een heel mooi jaar te worden. Ontdek de kracht van tv > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Uitgangspunten onderzoek 6 > > Resultaten 12 > > Kennis 12 > > Top of mind naamsbekendheid 12 > > Spontane naamsbekendheid 15 > > Boodschapoverdracht 18 > > Houding - imago 21 > > Sympathiek 22 > > Betrouwbaar 23 > > Onderscheidend 25 > > Goede prijs/kwaliteitverhouding 28 > > Houding - voorkeur 31 > > Evoked Set 31 > > Voorkeur 34 > > Aanbevelen 36 > > Gedrag 38 > > Koopintentie 38 > > Conclusies en aanbevelingen 41 > > Onderzoeksverantwoording 42 > > Onderzoeksreeks 46 2 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 3

3 Samenvatting Televisie is en blijft een krachtig medium. Adverteerders weten dit. Maar hoe zorg je ervoor dat je alles uit je campagne op tv haalt? Dit onderzoek biedt inzicht in het effect van campagne-inzet, inhoud van de commercial en beoordeling van de tv-commercial door consumenten op doelstellingen als spontane naamsbekendheid (kennis), voorkeur (houding) en koopintentie (gedrag). Hierin wordt de volgorde van de communicatiefunnel: eerst kennis, vervolgens houding en uiteindelijk gedrag, aangehouden én aanbevolen. Wat blijkt: Voor kennisdoelstellingen als naams- en merkbekendheid geldt dat vooral mediadruk belangrijk is. Doelstellingen op houding en gedrag, zoals imago en koopintentie? Dan worden creatie en beoordeling van de commercial belangrijker. Voor houding en gedrag geldt dat je merkbekendheid al op een bepaald niveau moet zitten. Bijvoorbeeld: wil je merkvoorkeur verhogen of dat mensen je merk aanbevelen en kopen, dan is merkbekendheid een belangrijke voorwaarde voor effect. inleiding Uiteraard wil je als adverteerder weten wat je bereikt met een campagne op tv. Als adverteerder is het belangrijk van tevoren goed stil te staan bij de communicatiedoelstelling én de doelgroep van de campagne. Wanneer dit bekend is, wordt bekeken hoe het merk gevestigd is in het brein van deze doelgroep. Kennen zij het merk al? En zo ja, wat is dan het imago van het merk? Wat is het duwtje dat de consument nodig heeft om jouw product of dienst daadwerkelijk aan te schaffen? Ster vindt het belangrijk dat adverteerders hun doel bereiken en wil hierin meedenken. Hiervoor heeft Ster o.a. het unieke onderzoeksinstrument Ster AdMeasure ontwikkeld. Hierin worden uiteenlopende campagnes gevolgd en getest en wordt de groei op verschillende communicatiedoelstellingen in kaart gebracht. Ook bieden we via dit onderzoeksinstrument adverteerders de mogelijkheid een commercial te testen en inzicht te krijgen in effectiviteit van een radio-, televisie-, of internetcommercial. Vanuit AdMeasure weten we dat er verschillende elementen van invloed zijn op het bereiken van je doelstelling met een tv-campagne. In dit onderzoek geeft Ster inzicht in de effecten van; 1) (campagne)inzet (onder andere GRP s), 2) de inhoud van de commercial en 3) de kwaliteit van de commercial zoals gemeten in AdMeasure, op het bereiken van je doelstelling. < 4 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 5

4 uitgangspunten onderzoek In dit onderzoek maken we inzichtelijk of en in welke mate campagnekenmerken (strategie, aantal GRP s), de inhoud en beoordeling van een tv-commercial invloed hebben op het behalen van de communicatiedoelstellingen. Op de pagina hiernaast staat in de communicatiefunnel de hiërarchie in communicatiedoelstellingen: kennis, houding en gedrag. Kennis staat hierbij voor het informeren van doelgroepen en het creëren van bekendheid. Houding is de volgende stap en staat voor de beïnvloeding van de doelgroepen in hoe zij staan tegenover het merk en/of product. Gedrag bevat doelstellingen die echt een actie inhouden zoals informatie opzoeken en een product kopen. In dit onderzoek maken we qua gedrag de intentie om informatie op te zoeken of een product te kopen inzichtelijk. Voor dit onderzoek is in houding onderscheid gemaakt tussen imago en voorkeur. De eerste staat voor de beïnvloeding van de consument in hoe deze tegenover het merk of product staat en de tweede staat voor het beïnvloeden van de consument in hun voorkeur. Onder de verschillende communicatiedoelstellingen in de funnel, vallen verschillende subdoelstellingen: communicatiefunnel Kennis Houding - imago Houding - voorkeur Top of mind naamsbekendheid Spontane naamsbekendheid Boodschapoverdracht Sympathiek Betrouwbaarheid Onderscheidend Prijs/kwaliteit Evoked Set Voorkeur Aanbevelen Gedrag Koopintentie Hoe lager de doelstellingen in de funnel staan, des te lastiger te beïnvloeden. Voor koopintentie is immers in eerste instantie kennis nodig (de consument moet weten dat het merk of product bestaat), vervolgens moet de houding ten opzichte van dit merk of product gunstig zijn, alvorens tot aanschaf wordt overgegaan. 6 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 7

5 130 televisiecampagnes gevolgd Binnen Ster AdMeasure wordt de link gelegd naar effectiviteit van de commercial op doelstellingen als bekendheid, boodschapoverdracht, imago, voorkeur en koopintentie. Inmiddels heeft Ster 130 televisiecampagnes gevolgd : van al deze campagnes zijn bovenstaande kenmerken inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen voorspellingen op doelstellingsniveau worden gemaakt. De verschillende producten waarvoor reclame wordt gemaakt in een campagne zijn ingedeeld volgens de Product Color Matrix (van Weinberger et al.1994), omdat er bij het maken van de statische modellen vanuit wordt gegaan dat reclames voor producten met een hogere betrokkenheid en motivatie op een andere manier worden verwerkt dan producten met een lagere betrokkenheid en motivatie. Commercialtest op kwaliteit Bij alle gevolgde campagnes is een commercialtest uitgevoerd om de kwaliteit van de uiting te bepalen. Hiervoor is iedere commercial getest onder minimaal 100 respondenten binnen de inkoopdoelgroep van de adverteerder. Aan de respondentenis gevraagd om hun oordeel te geven op 70 stellingen, gerelateerd aan communicatiedoelstellingen zoals merkbekendheid, boodschapoverdracht, koopintentie en imago. Hoog risico Laag risico functioneel Witte producten (autobanden, verzekeringen, zakelijke diensten) Blauwe producten (levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, aspirine) expressief Rode producten (sportauto, reizen, cosmetica) Gele producten (bier, sigaretten, koffie, candybars) Inhoudsanalyse van commercials Daarnaast zijn alle commercials beoordeeld op inhoud door middel van een zogenaamde inhoudsanalyse. Hiervoor zijn alle commercials bekeken door twee codeurs. Alle commercials zijn gecodeerd op bijna 60 inhoudskenmerken, zoals zitten er mannen of vrouwen in de commercial en wordt er een prijspromotie gecommuniceerd. Meer informatie over de inhoudskenmerken en de effecten hiervan op de commercialbeoordeling vindt u in de onderzoeksuitgave Kijk op tv-commercials van Ster. Bron: Weinberger, Campbell & Brody, Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 9

6 Zowel de campagnekenmerken (zoals GRP-inzet, Share of Voice, strategie) als de uitkomsten van de commercialtest (de uitkomsten op de 70 stellingen) als de inhoudsanalyse van de commercials (beoordeling van de inhoud op zo n 60 inhoudskenmerken) zijn meegenomen in een analyse per (sub-)doelstelling. Hierbij is gekeken welke van bovenstaande kenmerken de belangrijkste beïnvloeders (zowel positief als negatief) zijn voor de groei op de verschillende doelstellingen. De in deze uitgave beschreven groei op communicatiedoelstellingen is relatieve groei. Dit betekent dat de groei is gerelateerd aan wat een merk nog maximaal kan stijgen. Een uitgebreidere uitleg hierover is te vinden in de onderzoeksverantwoording, in het laatste hoofdstuk van deze uitgave. Voor alle doelstellingen is een infographic gemaakt, zodat in één oogopslag te zien is wat wel en niet werkt voor een bepaalde doelstelling. Hierin zijn zowel inhoudelijke kenmerken van de commercial, als campagnekenmerken (media-inzet en dergelijke) als de commercialtestuitslagen meegenomen. Per kenmerk staat door middel van een pijl aangegeven of dit kenmerk een positieve (pijl omhoog) dan wel negatieve (pijl omlaag) invloed heeft. Infographic: Een voorbeeld (Koopintentie merk) Kenmerk Geluiden gedeeltelijk realistisch aan setting Meningsverandering consument; commercial geeft betere mening over merk Gebruikgemaakt van een Nederlandse slogan Spontane bekendheid Product colormatrix wit Waardering umfeld Gemiddelde score uit commercialtest op eerlijk Merk- en productnaam worden genoemd Positief/negatief In bovenstaande infographic is te zien welke kenmerken een positieve of negatieve invloed hebben op de groei op de doelstelling koopintentie. De kenmerken staan in rangvolgorde waarbij de bovenste de meeste invloed heeft. < 10 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 11

7 Resultaten KENNIS - HOE VERGROOT JE KENNIS OVER JE MERK? De overkoepelende doelstelling kennis bestaat uit verschillende subdoelstellingen met betrekking tot het geven van informatie. Onder kennis verstaan wij de naamsbekendheid van het merk, het inzicht in het merk of product en waar het merk voor staat. Kennis is de eerste doelstelling in de communicatiefunnel. Hier dien je als merk het eerste aan te werken. Op de subdoelstellingen die onder deze hoofddoelstelling vallen, zul je als merk sneller effecten kunnen bereiken dan op doelstellingen op het gebied van houding en gedrag. mediadruk van de concurrenten binnen een bepaalde periode. Daarnaast is de absolute grootte van de campagne (GRP s) van groot belang voor effect op top of mind naamsbekendheid. Hierbij geldt: hoe groter hoe beter. De gemiddelde Share of Voice van de 130 campagnes die we hebben meegenomen in deze analyses is bijna 46% binnen de (sub-)branche. Wanneer de Share of Voice toeneemt, zal het effect stijgen in de groei op top of mind naamsbekendheid. Voor kennisdoelstellingen als het verhogen van bekendheid en boodschapoverdracht is vooral mediadruk belangrijk. Voor de meeste doelstellingen die onder kennis vallen is de mediadruk van groot belang. Zowel voor de naamsbekendheid als de boodschapoverdracht van een merk zien we dat een hogere mediadruk en een hogere Share of Voice bijdragen aan kennisdoelstellingen. Om aan te tonen in welke mate mediadruk van belang is, is een verdeling gemaakt in kleine campagnes (minder dan 350 GRP s), middelgrote campagnes ( GRP s) en grote campagnes (minstens 600 GRP s). Het gemiddelde van de campagnes ligt net iets boven de 400 GRP s per week. Top of mind naamsbekendheid verhogen De belangrijkste beïnvloeder van top of mind naamsbekendheid is de relatieve grootte van de campagne ofwel Share of Voice. De Share of Voice staat voor het aandeel van de mediadruk (bijvoorbeeld in GRP s) van een adverteerder ten opzichte van de totale Share of voice is de belangrijkste beïnvloeder van top of mind naamsbekendheid. Zet een beroemdheid in Voor top of mind naamsbekendheid is mediadruk dus erg belangrijk. De kwaliteit van de commercial speelt een minder grote rol voor deze doelstelling in vergelijking met andere doelstellingen. Wel zijn er een paar elementen in de commercial die top of mind bekendheid positief kunnen beïnvloeden. Zo heeft het gebruikmaken van een bekend persoon in de commercial een gunstige invloed; een bekend persoon levert een gemiddelde relatieve stijging van 2% van de top of mind naamsbekendheid op. Logo langer in beeld Ook het in beeld brengen van je logo speelt een rol. Hier geldt: hoe langer in beeld, hoe groter de bijdrage aan de bekendheid. Verder zien we gunstige effecten in de groei op top of mind naamsbekendheid wanneer de prijs, een aanbieding of een actie wordt gecommuniceerd in de commercial (of in de tag-on). 12 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 13

8 Daarnaast is het, wanneer je doelstelling top of mind bekendheid is, aan te bevelen om met de commercial voort te borduren op de al bekende proposities van het merk. Wanneer je met de commercial bevestigt wat de consument al weet over het merk, heeft dit een gunstig effect. Infographic 1: Top of mind naamsbekendheid Kenmerk Positief/negatief Share of Voice Humor in de vorm van een verrassing Productcategorie Retail Aanbieding genoemd Branche voedingsmiddelen Commercial laat zien dat het merk echt bij consument past Spontane naamsbekendheid verhogen De doelstelling spontane naamsbekendheid van het merk ligt in het verlengde van de doelstelling top of mind bekendheid. Ook voor deze doelstelling is de campagnegrootte (GRP s) de belangrijkste schakel om het meeste effect te realiseren. Hierbij gaat het niet alleen om de GRP s die zijn ingezet tijdens de campagne. Ook de GRP s die zijn ingezet in de subbranche voor de start van de campagne spelen een rol; hoe meer door concurrenten is ingezet in de periode voorafgaand aan jouw campagne, hoe lastiger het is om te groeien op naambekendheid met jouw campagne. Zo is het ook lastiger om effect te realiseren op naamsbekendheid wanneer je merk binnen een drukke branche valt. Zoals de branche voedingsmiddelen; gemiddeld sorteren deze campagnes al 3,8% minder relatieve groei op spontane naamsbekendheid, omdat in deze branche veel geadverteerd wordt. Voor het verhogen van spontane naamsbekendheid spelen tv én radio een belangrijke rol. Voor deze doelstelling zien we, naast tv, ook een belangrijke rol weggelegd voor het mediumtype radio. De conclusies uit het eerder uitgevoerde radio-onderzoek ( Radio in de mix, Ster 2012) worden onderschreven: de aanwezigheid van radio in de mediamix zorgt voor extra effect. Wanneer radio wordt meegenomen in de mediamix zien we dat de spontane naamsbekendheid gemiddeld 1,8% hoger ligt dan wanneer radio niet wordt meegenomen. 14 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 15

9 Sprekende personages scoren beter Ook voor spontane naamsbekendheid is de kwaliteit van de commercial van minder groot belang in vergelijking met andere doelstellingen. Toch is ook hier een aantal zaken waar in creatie rekening kan worden gehouden. Wanneer personages in de commercial bijvoorbeeld zelf spreken, levert dit al een gemiddelde stijging op van 2,3% in naamsbekendheid. Dit geldt zelfs wanneer je de gedachten van de personages in de commercials hoort. Dat het personage in de commercial zelf spreekt, komt in de AdMeasure-database in iets meer dan een derde van de gevallen voor; in 35% van de commercials zit een personage dat zelf spreekt. Logo, actie of prijs zorgen voor extra effect Ook voor spontane bekendheid geldt dat hoe langer het logo in beeld komt, hoe groter het gerealiseerde effect is. Tot slot kan een tag-on met aanbieding, actie of prijs zorgen voor extra effect. Gemiddeld scoren commercials met een dergelijke tag-on 3,7% hoger op de doelstelling spontane naamsbekendheid. In de database zien we dat dit nog vrij weinig wordt gedaan; nog geen 14% van de commercials heeft een tag-on waarin een aanbieding, actie of prijs wordt gecommuniceerd, terwijl dit zeer goed werkt voor het verhogen van de prijs-kwaliteitperceptie bij de consument. Infographic 2: Spontane naamsbekendheid Kenmerk GRP s ingezet tijdens campagne GRP-druk in subbranche voor start campagne Logo langer in beeld gebracht Branche voedingsmiddelen Aanbieding actie of prijs wordt genoemd Er wordt door de personages zelf gesproken De commercial bevestigt wat de consument al weet over het merk GRP s ingezet voor start campagne Aanwezigheid van radio in de mediamix Positief/negatief 16 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 17

10 Zorg voor een duidelijke boodschap Om effect te realiseren op de doelstelling boodschapoverdracht is het belangrijk om de boodschap van de campagne duidelijk naar voren te laten komen in de tv-commercial. Dit lijkt logisch, maar gemiddeld is de boodschapoverdracht in tv-commercials maar zo n 60%. Dat wil zeggen dat gemiddeld (slechts) 60% van de respondenten vindt dat de boodschap duidelijk naar voren komt in de commercial. Maak een onderscheidende commercial Inhoudelijk is het bij deze doelstelling zaak om een onderscheidende commercial te maken. Een onderscheidende commercial scoort over het algemeen goed op de elementen origineel, vrolijk en uniek. De uitgave Kijk op tv-commercials (Ster, december 2012) biedt meer inzicht in wat werkt in een tv-commercial. Wanneer de commercial hoog scoort op de stelling deze commercial is net als zoveel andere commercials, het is het oude liedje, zien we dat dit een negatief effect heeft op de boodschapoverdracht. Om een boodschap duidelijk over te brengen komt een langere commercial goed van pas. Iedere seconde die de commercial langer duurt, levert een effect op van gemiddeld 0,19% stijging op de doelstelling boodschapoverdracht. In onze database heeft een commercial een gemiddelde lengte van 25,9 seconden. De kortste commercial is 5 seconden. De langste duurt 70 seconden. Ook blijkt uit eerder onderzoek dat boodschappen beter overkomen bij de consument wanneer er wordt uitgegaan van maximaal 3 boodschappen in een commercial, ongeacht de lengte van de commercial. Een herkenbare en realistische setting in een commercial zorgt voor meer effect op boodschapoverdracht. Door gebruik te maken van een voor de kijkers herkenbare en realistische setting (oftewel een slice of life -setting) waarbij het lijkt alsof de commercial een scène is uit het leven, sorteer je meer effect op boodschapoverdracht. Gemiddeld scoren commercials hiermee bijna 3% hoger op deze doelstelling. Naast deze inhoudelijke kenmerken is voor effect op boodschapoverdracht ook de campagnegrootte (GRP s) belangrijk. Hiervoor geldt: meer GRP s hebben een positief effect op boodschapoverdracht en de hoeveelheid GRP s die door andere merken binnen de branche al zijn ingezet voor de start van de campagne hebben een negatief effect. 18 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 19

11 Infographic 3: Boodschapoverdracht Kenmerk De proposities in de commercial zijn duidelijk Langere spotlengte hoofdspot Commercial wordt als het oude liedje ervaren door de consument GRP s ingezet voor start campagne Commercialsetting = slice of life GRP s ingezet tijdens campagne Positief/negatief HOUDING - HOE VERBETER JE HET IMAGO VAN JE MERK? Onder de doelstelling houding - imago verstaan wij subdoelstellingen die aangeven hoe de consumenten tegen het merk aankijken. Ziet men het merk op een positieve manier? Met andere woorden, wat is in de ogen van de doelgroep het imago van het merk? Wanneer de doelgroep voldoende kennis heeft over een merk/product kunnen zij een positieve houding aannemen tegenover het merk. Ook kan op basis van kennis de attitude ten opzichte van het merk veranderen; hoe meer kennis de consument heeft over een merk, hoe concreter men zich een mening kan vormen of deze kan bijstellen. Voor imagodoelstellingen is zowel de mediadruk als de inhoud van de commercial belangrijk. Imago is in dit onderzoek opgesplitst in drie onderdelen; sympathie, betrouwbaarheid en onderscheidend zijn. Voor de imagodoelstelling sympathiek overkomen kijken we naar de vraag die hier in de commercialtest specifiek is gesteld: In hoeverre vindt u <merk> sympathiek?. Daarnaast leggen we een imagoblok voor bestaande uit 12 items. Op dit blok hebben we een factoranalyse toegepast om te zien welke items qua gegeven antwoorden hetzelfde patroon laten zien en dus min of meer inwisselbaar met elkaar zijn. Uit deze factoranalyse volgde het resultaat dat deze 12 items (in grote lijnen) te beschrijven zijn in 2 factoren. Hieruit kwamen de factor betrouwbaar (bestaande uit veilig/degelijk/zorgvuldig/eerlijk/prettig/succesvol/vervelend) en de factor onderscheidend (bestaande uit origineel/uniek/vrolijk/actief/zelfverzekerd) naar voren. 20 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 21

12 Verhoog sympathie voor je merk met mediadruk Om als merk sympathiek gevonden te worden is de Share of Voice (het aandeel van de mediadruk van een adverteerder t.o.v. de totale mediadruk van de (sub)branche) de belangrijkste beïnvloeder. Een hogere Share of Voice zorgt voor een stijging op de doelstelling sympathiek, zonder dat er ook maar iets wordt gewijzigd in de opzet van de commercial. Hoe meer de consument wordt geconfronteerd met jouw commercial in vergelijking met de commercials van de concurrentie, hoe beter het dus is voor de sympathie voor jouw merk. Bekend maakt in dit geval dus bemind. Infographic 4: Sympathiek Kenmerk Hogere Share of Voice Interesse in reclame over het product Positief/negatief Uiteraard is het ook makkelijker om als merk sympathiek gevonden te worden door mensen die al geïnteresseerd zijn in reclame over het product. In de groep mensen die interesse heeft in het product, zien we 26% meer stijging op de doelstelling sympathiek dan bij consumenten die geen interesse hebben. Relevantie van het merk of product voor de consument is voor deze doelstelling dan ook zeker van belang. Voor een adverteerder is dit een moeilijk te beïnvloeden kenmerk, maar het is wel belangrijk om hier rekening mee te houden. Tag-on zorgt voor extra effect op sympathie Hoe meer respondenten het eens zijn met deze commercial spreekt me aan, hoe groter het te verwachten effect op sympathiek. Verder ligt er voor effect op deze doelstelling ook een taak weggelegd voor een tag-on. Wanneer de tag-on duidelijk in lijn is met de hoofdcommercial zorgt dit voor extra effect op sympathie, gemiddeld zo n 2,3%. De commercial spreekt aan De tag-on ligt in lijn met de hoofdcommercial Scoor inhoudelijk op betrouwbaarheid De doelstelling betrouwbaarheid is in dit onderzoek opgebouwd uit verschillende componenten, te weten: veiligheid, degelijkheid en zorgvuldigheid. Voor deze doelstelling zijn inhoudelijke kenmerken en commercialbeoordelingen belangrijker dan mediakenmerken. Verrassend genoeg blijken dieren in de commercial de grootste beïnvloeder. Het gezegde trouwe hond is hier dus van toepassing. Als er één of meerdere dieren in de commercial voorkomen, scoort deze zelfs zo n 5% hoger op betrouwbaarheid. Kortom, sympathie is afhankelijk van relevantie van het merk voor de consument, maar is ook te beïnvloeden met mediadruk. Qua inhoud van de commercial laat een tag-on een positief effect zien op sympathie. 22 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 23

13 Als dieren niet echt passen in je commercial, kan ook een aantal andere zaken in creatie zorgen voor effect op deze doelstelling. Het gebruik van geluiden in de commercial die realistisch zijn aan de setting of situatie zorgen bijvoorbeeld voor een hogere score van 1,7% op betrouwbaarheid. Hier worden geluiden onder verstaan die je verwacht bij het beeld dat je ziet. Je ziet bijvoorbeeld een drukke snelweg en je hoort dan ook auto s voorbijrazen. Dieren in een tv-commercial hebben een positief effect op betrouwbaarheid. De commercialsetting kan ook een koppeling laten zien tussen het product en de levensstijl waar het in past. Een voorbeeld is een tv-commercial voor een duurdere shampoo waarin een vrouw in een mooi groot huis onder een chique regendouche haar haar wast. Infographic 5: Betrouwbaar Kenmerk Commercial bevat dieren Commercial komt eerlijk over Geluiden zijn realistisch aan de setting Koppeling in commercial tussen product en lifestyle Logo komt aan het begin van de hoofdspot in beeld Positief/negatief Als het merklogo aan het begin van de spot wordt getoond, heeft dit een positief effect op betrouwbaarheid. Het is voor de kijker dan meteen duidelijk wie de afzender is van de commercial, waardoor deze niet voor (onaangename?) verrassingen komt te staan. Tot slot blijkt het voor deze doelstelling belangrijk dat de commercial goed scoort op eerlijkheid. Als de commercial op dit aspect goed scoort, is het te verwachten effect op betrouwbaarheid ook hoger. Voor een onderscheidende campagne werkt spreiding beter Of een tv-campagne onderscheidend is, wordt bepaald aan de hand van verschillende imago-items: origineel, vrolijk en uniek. Wanneer men onderscheidend wil zijn met de campagne werkt overigens een dripping strategie (spreiding van de campagne) beter dan een bursting strategie (geconcentreerde campagne) om dit effect te realiseren. Wanneer je een bursting strategie hanteert en in een korte periode veel adverteert, kan dit overkomen als een overload waardoor je als minder onderscheidend wordt ervaren. Wanneer er al veel GRP s voor deze campagne zijn ingezet voor de start van deze flight, wordt de campagne logischerwijs als minder onderscheidend gezien. De consument heeft de commercial immers al eens eerder voorbij zien komen. 24 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 25

14 Je onderscheiden als merk is binnen bepaalde productcategorieën gemakkelijker te bereiken dan in andere categorieën. Zo is binnen de productcategorie Fast Moving Consumer Goods (FMCG) het te verwachten effect op deze doelstelling sowieso hoger. En ook is het voor expressieve producten met hoog risico (ook wel productcategorie rood genoemd. Voorbeelden hiervan zijn reizen, make-up en sportwagens) gemakkelijker om middels een tv-campagne effect op onderscheidend te realiseren. Dit zijn dusdanige high involvement producten, dat het gemakkelijker is om je als adverteerder hiermee te onderscheiden. Uit de commercialtest blijkt dat het belangrijk is dat de commercial goed scoort op de items eerlijk en zelfverzekerd. Een eerlijke en zelfverzekerde tv-commercial onderscheidt zich van andere tv-commercials. Hiermee kun je met de campagne totaal gemiddeld zo n 20% meer groeien op onderscheidend. Qua creatie zien we dat wanneer de hoofdcommercial (dus niet de tag-on) eindigt met de product- of merknaam, dit zorgt voor extra effect op de doelstelling onderscheidend. Infographic 6: Onderscheidend Kenmerk Bursting strategie (geconcentreerde campagne) Product Color Matrix: Rood De tag-on ligt in lijn met de hoofdcommercial Commercial eindigt met noemen product of merknaam Eerder ingezette GRP's voor dezelfde campagne Humor in commercial is gerelateerd aan product Merk komt zelfverzekerd over in commercial Merk komt eerlijk over in commercial Positief/negatief 26 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 27

15 Prijs-kwaliteitperceptie verhogen door grotere mediadruk Wanneer het doel van een campagne is om de prijs-kwaliteitperceptie bij de consument te verhogen, is het te verwachten effect op deze doelstelling bij een hogere Share of Voice, groter. Ook zien we bij personen die al interesse hebben in het product dat zij een hogere prijs-kwaliteitperceptie van het merk of product hebben. Gemiddeld is het effect op de doelstelling in deze groep geïnteresseerden al zo n 15% hoger. Bij duurzame goederen is het lastiger scoren op prijs-kwaliteitperceptie Bij de productcategorie durables geldt het omgekeerde. Onder durables worden meer duurzame goederen verstaan, zoals auto s, speelgoed, computerapparatuur etc. Bij dergelijke goederen is het moeilijker om te scoren op de doelstelling prijs-kwaliteit. Gemiddeld groeien campagnes binnen deze productcategorie zo n 1,2% minder op deze doelstelling. Waar dit aan ligt, is onbekend. Je zou denken dat durables over het algemeen wat duurder zijn dan FMCG s, waardoor zij minder goed scoren op een doelstelling als prijs-kwaliteitsperceptie verhogen. Toch is dit niet het geval. Er is in dit onderzoek geen direct verband tussen de prijs van het product en de groei op de doelstelling prijs-kwaliteitperceptie verhogen. Het lijkt dus niet uit te maken hoe duur het product is waarvoor je adverteert. Laat boodschap eerlijk overkomen Waarschijnlijk een open deur, maar het succesvol overbrengen van de prijs-kwaliteitverhouding van het merk in de commercial (een hogere score op commercial-aspect commercial benadrukt de goede prijs-/kwaliteitverhouding ) zorgt voor een hoger effect op de prijs/kwaliteitsperceptie bij de consument. Ook dient de (boodschap in de) commercial eerlijk over te komen. Tussen de minder eerlijk overkomende commercial en de eerlijker overkomende commercials zien we een verschil in effect op deze doelstelling van bijna 3%. Een nieuwe commercial kan ook helpen. Als een commercial nieuw is, scoort de campagne gemiddeld 1,6% hoger op de doelstelling prijs-kwaliteitperceptie verhogen. Muziek in commercials heeft drukkend effect op prijs-kwaliteitperceptie Wat qua creatie voor deze doelstelling minder goed werkt, is het gebruik van muziek in de commercial. Dit heeft juist een drukkend effect op de prijs-kwaliteitperceptie. Als een boodschap over prijs-kwaliteit in de vorm van een grap wordt gebracht, ontstaat een klein positief effect op de doelstelling prijs-kwaliteit. Ook als een mannenstem in de commercial te horen is, zien we een klein effect van gemiddeld bijna 1% meer groei. Om de perceptie van de prijs-kwaliteitverhouding te verhogen, is een hogere Share of Voice van belang. 28 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 29

16 Infographic 7: Prijs-kwaliteitperceptie Kenmerk Muziek in de commercial Nieuwe commercial Interesse in reclame over het product Hogere Share of Voice Productcategorie Durable Voice-over is een man Hogere score op Commercial benadrukt de goede prijs/kwaliteitverhouding van <merk> Hogere score op Wat er gezegd wordt over <merk> is naar mijn gevoel niet eerlijk Positief/negatief HOUDING - HOE CREËER JE VOORKEUR VOOR JE MERK? De doelstelling houding-voorkeur bestaat uit verschillende subdoelstellingen die aangeven in hoeverre de consument een voorkeur heeft voor een bepaald merk of product. Een basisvoorwaarde hierbij is dat de doelgroep het merk kent (zie Kennis ) en het merk een positief imago heeft (zie Houding - imago ). Om tot voorkeur voor een merk te komen, moet een merk bekend zijn bij de doelgroep én moet het merk een positief imago hebben. Mediadruk belangrijk om opgenomen te worden in evoked set Voor veel merken en producten is evoked set een belangrijke doelstelling. Evoked set bestaat uit een beperkt aantal merken dat, door de consument, bij het nemen van de aankoopbeslissing in overweging wordt genomen. Je moet als merk dus in de evoked set worden opgenomen om een effect op verkoop te creëren. Dit onderzoek laat zien dat de Share of Voice van het merk in de desbetreffende campagneperiode de belangrijkste beïnvloeder is van een effect op evoked set. Deze doelstelling is hierin bijzonder, omdat eerder gezegd werd dat doelstellingen op het gebied van houding moeilijker te beïnvloeden waren door middel van mediadruk. Voor deze doelstelling geldt dat ook mediadruk van groot belang is. Boodschap uit de commercial maakt deel uit van de grap 30 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 31

17 Zowel mediadruk als creatie van de commercial is van belang om in de evoked set van je doelgroep te worden opgenomen. Het is binnen de branches retail en voedingsmiddelen gemakkelijker om een groei op de doelstelling evoked set te bewerkstelligen. Dit komt waarschijnlijk omdat er binnen deze branches ook relatief veel aanbiedingen worden genoemd in een commercial. Een aanbieding werkt namelijk goed om in de evoked set van de consument te worden opgenomen. Het product of het merk moet natuurlijk wel bij de consument passen. Als dit niet zo is, zul je als merk minder snel in de evoked set worden opgenomen. Dit blijkt ook uit de commercialtests. Hoe meer mensen aangeven dat het merk niet bij hen past, hoe lager het te verwachten effect op evoked set. Hier kun je nog wel het een en ander aan doen qua creatie van de commercial. Het blijkt namelijk dat humor in de vorm van een verrassing zorgt voor extra effect op deze doelstelling. Hierbij kun je denken aan een commercial die je op het verkeerde been zet of een commercial met een verrassend einde. Infographic 8: Evoked set Kenmerk Share of Voice Humor in de vorm van een verrassing Branche is 'Retail' Er wordt een aanbieding in de commercial en/of tag-on genoemd Branche is 'voedingsmiddelen' Commercial laat zien dat het 'echt mijn merk is' Positief/negatief 32 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 33

18 Merkvoorkeur creëren: concurrentievergelijking werkt niet. Wat wel? Wanneer je als merk in de evoked set van consumenten zit, wil je dat deze consumenten een voorkeur hebben voor jouw merk of product. We zien dat consumenten juist minder voorkeur krijgen voor jouw merk wanneer je in de commercial een vergelijking maakt met de concurrentie. Bewijs leveren over waarom jouw merk nu juist beter is dan een ander merk, werkt dus niet om effect te realiseren op deze doelstelling. Maar wat werkt wel? Ook humor in de vorm van een verrassing zorgt voor extra effect op deze doelstelling. Daarnaast is het sterk communiceren van de voordelen van het merk of product van belang. Wanneer deze voordelen goed overkomen, sorteer je meer groei op de doelstelling merkvoorkeur. Met andere woorden: mensen krijgen voorkeur voor je merk wanneer zij de voordelen hiervan inzien. Infographic 9: Merkvoorkeur Hoe korter de tv-commercial, hoe groter het effect op voorkeur. Allereerst is dit afhankelijk van de productcategorie. Bijvoorbeeld productcategorie rood, voor producten als make-up, sportauto s en reizen is het gemakkelijker om effect op deze doelstelling te realiseren. Bij deze producten is het effect al gemiddeld bijna 2% hoger. Dit geldt eveneens voor bekende merken. Wanneer consumenten het merk al spontaan kunnen noemen, is het gemakkelijker effect te realiseren op voorkeur. Wanneer er dus aan de naamsbekendheid van het merk wordt gebouwd, heeft dit ook zin voor de doelstelling het vergroten van merkvoorkeur. In creatie zijn er een paar zaken die impact hebben op deze doelstelling. Bijvoorbeeld: hoe korter de commercial, hoe groter het te verwachten effect op voorkeur. In de database zien we een gemiddeld grotere groei op deze doelstelling voor commercials waarvan de hoofdspot 10 à 15 seconden duurt. Kort maar krachtig dus. Kenmerk GRP-druk in de subbranche voor start campagne Geen vergelijking maken of bewijs leveren in commercial Langere spotlengte hoofdspot Product Color Matrix rood Spontane bekendheid merk Humor in de vorm van een verrassing Commercial laat zien dat merk bepaalde voordelen heeft Er is direct oogcontact tussen (de) personage(s) in de commercial en de kijker Positief/negatief 34 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 35

19 Jouw merk laten aanbevelen bij anderen Voordat men jouw merk gaat aanbevelen bij anderen is het belangrijk om bekend te zijn als merk. Onbekend maakt onbemind en dat geldt voor deze doelstelling zeer sterk. Wanneer men niet bekend is met het product, zal men dit ook minder snel aanbevelen. Dit zien we tevens terug in de commercialtest: als men een merk echt gaat missen als het er niet meer is, werkt dit goed op aanbevelen. Natuurlijk, wanneer iemand echt fan is van het product of merk, zal hij dit sneller aanbevelen bij een ander. Gemiddeld is het effect onder deze groep fans zo n 3,4% hoger. Een en ander is ook afhankelijk van de branche. In de voedingsmiddelenbranche is het makkelijker om met een tv-campagne effect Het vertellen van een verhaal in een tv-commercial heeft een positief effect op aanbevelen. op aanbevelen te realiseren. Dit geldt ook voor expressieve producten met laag risico (product color matrix geel), zoals bier. In de financiële branche is dit lastiger. We zien een duidelijk verschil tussen producten met een laag en een hoog risico. Een verhalende setting (storytelling) in een tv-commercial zorgt voor extra effect op aanbevelen. Een commercial die een verhaal vertelt met een duidelijk begin, midden en eind werkt hier dus goed. Daarnaast zorgen bekende personen en het tonen van het logo voor het eerst aan het begin van de hoofdspot voor een kleine extra groei op de doelstelling aanbevelen. Ook het noemen van de merknaam aan het einde van de hoofdspot zorgt voor een kleine groei op de doelstelling. Infographic 10: Aanbevelen Kenmerk Spontane bekendheid Branche is voedingsmiddelen Product-/merknaam voor het eerst aan het einde van de hoofdspot genoemd Commercialsetting = slice of life Product color matrix geel Commercialsetting is een mini-drama Branche is financiën Eens met de stelling Ik zou het merk missen als het er niet meer was Logo komt voor het eerst aan het begin van de hoofdspot in beeld De hoofdcommercial bevat bekend persoon/bekende personen Share of Voice Positief/negatief 36 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 37

20 GEDRAG - HOE SCOOR JE OP KOOPINTENTIE? Onder de hoofddoelstelling Gedrag vallen de acties van de consument ten opzichte van het merk. Het kan hier gaan om informatie op te zoeken of om het merk te kopen. In dit onderzoek focussen we op koopintentie. Hoe hoger de waardering voor omgeving commerical, hoe hoger het effect op koopintentie Om daadwerkelijke verkoop van je product te realiseren, moet de consument natuurlijk wel de intentie hebben om het merk of product aan te schaffen. Het is daarom voor veel adverteerders van belang om effect te realiseren op de doelstelling koopintentie. Deze doelstelling is van veel factoren afhankelijk. Allereerst moet er natuurlijk effect worden gerealiseerd op met name spontane bekendheid. Binnen de branches zien we verschillende effecten op koopintentie. Voor functionele producten met een hoog risico (die vallen in product color matrix wit, bijvoorbeeld zakelijke diensten) is het lastiger om met een tv-campagne effect op koopintentie te realiseren. Wat op deze doelstelling geldt voor alle branches, is dat zowel de kwaliteit van de uiting als de waardering van tv-programma s rond de campagne van belang zijn voor het te realiseren effect op koopintentie. Uit eerder onderzoek van Ster ( Waardering werkt ) bleek al dat een hogere waardering voor een televisieprogramma leidt tot een hogere waardering van de commercial die rondom dat programma wordt uitgezonden. Dit leidt vervolgens tot een hogere koopintentie. In dit onderzoek wordt deze conclusie wederom onderstreept: hoe hoger de waardering voor de omgeving waarin je commercial te zien is, hoe hoger de effecten op koopintentie. Inzetten rondom kwaliteitsprogramma s is voor deze doelstelling dus aan te bevelen. Voor koopintentie is zowel de kwaliteit van de uiting als de waardering van tv-programma s rondom de uiting van belang. In creatie zijn een paar zaken die een positief effect laten zien op koopintentie. Dit zijn onder andere het noemen van de merk- of productnaam, het gebruiken van geluiden die gedeeltelijk realistisch zijn aan de setting (je ziet dat het regent en dat hoor je ook) en het gebruiken van een Nederlandse slogan. 38 Bereik je doel met tv Bereik je doel met tv 39

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes?

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes? De effectieve inzet van tv-campagnes Wat maakt een tv-campagne tot een succes? Na een halfjaar afwezigheid op tv is onze top of mind merkbekendheid met 9% gedaald. Marketingmanager winkelketen binnen retailbranche

Nadere informatie

Hits voor radiocommercials Wat werkt in een radiocommercial?

Hits voor radiocommercials Wat werkt in een radiocommercial? 6 Hits voor radiocommercials Wat werkt in een radiocommercial? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Wat werkt in een radiocommercial? > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvraag 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

de creatie van tv-commercials Wat maakt een tv-commercial tot een succes?

de creatie van tv-commercials Wat maakt een tv-commercial tot een succes? de creatie van tv-commercials Wat maakt een tv-commercial tot een succes? Als adverteerder wil je met mooi, creatief werk scoren op je doelstellingen (KARWEI) > > Inleiding 5 > > Onderzoeksopzet 6 > >

Nadere informatie

Kijk op tv-commercials. Wat werkt in een tv-commercial?

Kijk op tv-commercials. Wat werkt in een tv-commercial? 8 Kijk op tv-commercials Wat werkt in een tv-commercial? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Wat werkt in een tv-commercial? > > Samenvatting 4 > > Inleiding 6 > > Onderzoeksvraag 7 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio. Radio in de mediamix 1

Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio. Radio in de mediamix 1 Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio Radio in de mediamix 1 Zonder radio laat je effect liggen > > Inleiding 5 > > Onderzoeksopzet 6 > > Resultaten > > Kennis - het effect van radio op

Nadere informatie

De creatie van radiocommercials Wat maakt een radiocommercial tot een succes? De creatie van radiocommercials 1

De creatie van radiocommercials Wat maakt een radiocommercial tot een succes? De creatie van radiocommercials 1 De creatie van radiocommercials Wat maakt een radiocommercial tot een succes? De creatie van radiocommercials 1 Het is natuurlijk geweldig als blijkt dat de spots de luisteraar aanspreken. Nationaal Fonds

Nadere informatie

Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne?

Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne? Extra effect met Ster Extra Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne? Door de inzet van Ster Extra zenden we niet alleen een boodschap, maar is de consument ook interactief bezig

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen...

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... 1 Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... Een effectstudie naar de toegevoegde waarde van dagbladen aan de hand van de Unilever s A-merk campagne: Niet voor niets Amsterdam, oktober 2009 2

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

Richtlijnen Advertising

Richtlijnen Advertising Notitie Serviceorganisatie Bezoekadres: Wijnhaven 69, Rotterdam Postadres: Postbus 1130 3000 BC Rotterdam Internet: rotterdam.nl Van: Matilde Mauricio Monteiro Telefoon: 010 267 6000 E-mail: rotterdamhuisstijl@rotterdam.nl

Nadere informatie

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 TELEVISIE 2016 wordt hoe dan ook een mooi jaar. Met nu al een legendarische sportzomer. En de publieke omroep is

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere Tv-commercial Wat werkt wel en wat werkt niet? Stephan van Furth September 2014

10 tips voor een effectievere Tv-commercial Wat werkt wel en wat werkt niet? Stephan van Furth September 2014 10 tips voor een effectievere Tv-commercial Wat werkt wel en wat werkt niet? Stephan van Furth September 2014 Aanleiding en doel van inhoudsanalyse van 250 Tv-commercials Aanleiding & onderzoeksopzet Al

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

Q-music Nederland B.V. De Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstraat 10D 1096 BK Amsterdam Telefoon: 020-79 70 500

Q-music Nederland B.V. De Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstraat 10D 1096 BK Amsterdam Telefoon: 020-79 70 500 Q-music Nederland B.V. De Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstraat 10D 1096 BK Amsterdam Telefoon: 020-79 70 500 Q-music wil elke dag plezier, energie en een goed gevoel brengen in het leven van

Nadere informatie

Hoorcollege. Strategische Media. Week 7, 10 januari 2012

Hoorcollege. Strategische Media. Week 7, 10 januari 2012 Hoorcollege Strategische Media Week 7, 10 januari 2012 Inhoud Media-onderzoek Succesvolle cases MC-instrumenten vs MC-doelstellingen Tapwedstrijd Heineken Beertender in Bijenkorf: categoriebehoefte Print

Nadere informatie

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio RADAR: Radio AD Awareness & Respons Inz Inzichten in de effectiviteit van radio Tom van Hulst, research director RAB januari 2010 Wat is RAB RADAR Multi-media campagne effect onderzoek met standaard opzet

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten,

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten, MULTI-MIB DELA De Marketing & Research afdeling binnen VMMa, onderzoekt de impactresultaten van reclamecampagnes. Dit onderzoek, genaamd Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB), is EFFIE Approved. Sinds

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting Effectiviteit muziek in TV reclame Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting The role of music in commercials, a nostalgic approach Ronald Veldman, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

over winnen met oranje Adverteren tijdens een EK of WK voetbal

over winnen met oranje Adverteren tijdens een EK of WK voetbal 7 over winnen met oranje Adverteren tijdens een EK of WK voetbal Het belooft een heel mooi jaar te worden. Adverteren tijdens een EK of WK voetbal > > Samenvatting 4 > > Voorbeschouwing 6 > > Opstelling

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 2, 7 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC Onderwerp WC 1 31 aug Introductie crossmedia Creatieve strategieontwikkeling. 2 7 sep De stappen in het

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Radio, de emotionele multiplier

Radio, de emotionele multiplier Radio, de emotionele multiplier We weten allemaal dat wanneer je vrolijk bent, je veel beter reageert. Vraag maar eens iets aan iemand die geïrriteerd of erg moe is, dan zal het antwoord absoluut anders

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland

IPTV in Noordoost-Friesland IPTV in Noordoost-Friesland een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Door Junior Consult Agenda Over Junior Consult Het onderzoek Conclusies Aanbevelingen Over Junior Consult

Nadere informatie

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DesignEffect Waarom is het instrument DesignEffect ontwikkeld? Blauw Research heeft, in samenwerking met de werkgroep Design & Effectiviteit van

Nadere informatie

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Briefing mediaplan Beoordeling Using Media Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Mediaplan Parship: Tijdslijn Week 3 jan: def. briefing mediaplan in werkcollege Week 10 jan: geen werkcollege

Nadere informatie

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital

AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital AANBOD 2017 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Inkoopmogelijkheden televisie, radio en digital VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Een nieuw jaar met veel nieuwe programma s, terugkerende kaskrakers en mooie ontwikkelingen

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Over gezinsaankopen wordt veel overleg gevoerd binnen families. Alle gezinsleden

Nadere informatie

Kansen pre-rolls worden nog nauwelijks benut

Kansen pre-rolls worden nog nauwelijks benut publiekscommunicatie Kansen pre-rolls worden nog nauwelijks benut Juni 2013 > Inleiding publiekscommunicatie Kijkgedrag verschuift steeds meer van tv naar online, en advertentiebudgetten volgen. Steeds

Nadere informatie

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Just Stream It De effectiviteit van online video 4 november 2008 MIE, Rotterdam Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Agenda 2 Online video is booming Uitgesteld kijken Grootschalig

Nadere informatie

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor In contact met het merk: merkbelevingsmonitor Het meten van de effectiviteit van marketing- en communicatie-inspanningen is en blijft een hot issue. Marketing intelligence van KPN ontwikkelde samen met

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR (Radio AD Awareness & Respons) 1. Wat is de RAB RADAR 2. De vraagstelling 3. RAB RADAR in de praktijk 4. Voorbeelden rapportage 5. Informatie Wat is de

Nadere informatie

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Het meten van imago aspecten met behulp van de KS techniek Imago speelt in het aankoopbeslissingsproces van consumenten vaak een doorslaggevende rol.

Nadere informatie

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving Effecten van embedded advertising en de bijbehorende regelgeving dr. Eva van Reijmersdal (dr.) Sophie Boerman Universiteit van Amsterdam Vandaag Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen 1. Likeability

Nadere informatie

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument - Marieke van Westerlaak 2007 - 1. Inleiding Libelle Idee, Libelle Balans, Libelle

Nadere informatie

De invloed van de positie van EEN tv-commercial op effectiviteit. Wat vindt ons brein?

De invloed van de positie van EEN tv-commercial op effectiviteit. Wat vindt ons brein? 10 De invloed van de positie van EEN tv-commercial op effectiviteit Wat vindt ons brein? De onderbewuste werking van reclame Wat doet een tv-commercial in ons brein? Heeft één en dezelfde commercial een

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Inhoudsopgave ATLAS onderzoek 2013 4 De wereld van BlowUPs 9 Bewustzijn 5 Het ATLAS onderzoek 10 Imago 6 Onderzoeksopzet 11 Impact

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Kinderen & tv-reclame Tips voor tv-commercials gericht op kinderen

Kinderen & tv-reclame Tips voor tv-commercials gericht op kinderen Kinderen & tv-reclame Tips voor tv-commercials gericht op kinderen Reclame is leuk. Mama vindt reclame ook leuk. En papa vindt het grappig. > > Inleiding 5 > > Onderzoeksopzet 7 > > Resultaten 8 > > Houding

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 5, 28 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Casestudie AXE advertentie

Casestudie AXE advertentie Casestudie AXE advertentie Op de eday te Rotterdam op 14 september 2006 heeft DiepbiZniZ Consulting 10 testdeelnemers een vijftal advertenties laten bekijken. Een opvallende en komische advertentie is

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR Mediaplanning Les 2 Inhoud Les 2 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR In de media Mediaselectie Mediumbeoordelingscriteria Dekking / bereik Communicatievermogen

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Device Impact Factor Op welk device heeft je videocommercial de meeste impact? Device Impact Factor 1

Device Impact Factor Op welk device heeft je videocommercial de meeste impact? Device Impact Factor 1 Device Impact Factor Op welk device heeft je videocommercial de meeste impact? Device Impact Factor 1 Ik kijk nooit iets op de computer, want op televisie heb je veel beter beeld. Google Glass interview

Nadere informatie

Kinderen & tv-reclame. Tips & tricks voor tv-commercials gericht op kinderen

Kinderen & tv-reclame. Tips & tricks voor tv-commercials gericht op kinderen 11 Kinderen & tv-reclame Tips & tricks voor tv-commercials gericht op kinderen Reclame Het belooft is leuk. een heel mooi jaar te worden. Mama vindt reclame ook leuk. En papa vindt het grappig. > > Samenvatting

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel.

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel. Optimel Puur Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel Branche: Food Mediabureau/reclamebureau: MEC / N=5 Campagneperiode: Juli t/m oktober

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 6, 5 oktober 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Visual Transfer Onderzoek

Visual Transfer Onderzoek 1 Visual Transfer Onderzoek Radio 538 en Initiative Media in samenwerking met The Audience Profile Company ShowBizCity, 5 februari 1998 2 Visual Transfer literatuur: Basis hypothese Opgeslagen beelden

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003 Lekenpraatje Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen 6 november 2003 Meneer de rector, hooggeachte commissie, highly learned opponent, dames en heren. Zoals

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil Preentatie van onderzoekreultaten Martijn Brinkhoff mei 2008 Inhoud Aanleiding Theorie over multimedia-effecten Doel van het onderzoek Onderzoekmethode

Nadere informatie

Onderzoek optimalisatie radio effect

Onderzoek optimalisatie radio effect 1 Onderzoek optimalisatie radio effect Kobalt Media Kennis Centrum John Faasse & Karin Schut Amstelveen, 9 juni 2004 2 Inhoud Achtergrond Doelstelling Onderzoeksopzet Resultaten Radio luistergedrag Campagneresultaten

Nadere informatie

De learnings van dagbladreclame via analyse op RRO-database

De learnings van dagbladreclame via analyse op RRO-database De learnings van dagbladreclame via analyse op RRO-database Stephan van Velthoven, Kobalt Master Class Cebuco Dagblad Academy 25 november 2009 De learnings van dagbladreclame Wat we al weten... SWOCC analyses

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Adverteren in tijdschriften: wat trekt de aandacht en wat leidt af? Lex van Meurs, Intomart GfK

Adverteren in tijdschriften: wat trekt de aandacht en wat leidt af? Lex van Meurs, Intomart GfK 1 Adverteren in tijdschriften: wat trekt de aandacht en wat leidt af? Lex van Meurs, Intomart GfK Adverteren in tijdschriften: de onderzoeksvragen 2 1. Welke kenmerken van een advertentie trekken aandacht?

Nadere informatie

Whitepaper: De effecten van communicatie op loyaliteit. Rapportage onderzoek onder donateurs van goede doelen

Whitepaper: De effecten van communicatie op loyaliteit. Rapportage onderzoek onder donateurs van goede doelen Whitepaper: De effecten van communicatie op loyaliteit Rapportage onderzoek onder donateurs van goede doelen Juni, 2014 Inleiding Hilversum, juni 2014 Geachte lezer, Voor u ligt de whitepaper van het onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 7 Consumentenonderzoek

Bijlage 7 Consumentenonderzoek Bijlage 7 Consumentenonderzoek Inhoudsopgave Inleiding 50 Methode 50 Resultaten 50 Conclusie 52 Discussie 52 Bijlagen 53 Enquêtevragen 53 Uitkomsten van de enquête 55 10 Inleiding B- yo 2 go! is een nieuw,

Nadere informatie

Zijn reclameboodschappen leuk? Effect van reclame op Nederlandse consumenten

Zijn reclameboodschappen leuk? Effect van reclame op Nederlandse consumenten Zijn reclameboodschappen leuk? Effect van reclame op Nederlandse consumenten Reclame is bedoeld om consumenten te verleiden tot het kopen van producten en diensten. Wat werkt in reclame en wat niet, voor

Nadere informatie

VIDEO IMPACT ONDERZOEK

VIDEO IMPACT ONDERZOEK VIDEO IMPACT ONDERZOEK INHOUD Samenvatting Achtergrond en doelstelling Onderzoeksopzet Resultaten Impact van video Gebruik en beleving van video Conclusies en aanbevelingen SAMENVATTING (1) Grootschalig

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

WHYTV PARTNER- SHIPS WORK.

WHYTV PARTNER- SHIPS WORK. WHYTV PARTNER- SHIPS WORK. De Sponsoring Impact Monitor Plus (SPIM+) is een onderzoek van vmmtv, uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau InSites Consulting. SPIM + Zoals de naam het aangeeft

Nadere informatie

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder De klantbeleving in Nederland in 2010 Stephan van Gelder 1 Inhoudsopgave! Beleving! Onderzoek! Resultaten! Naar klantmoment! Naar branche! Naar bedrijf! Conclusie Samenvatting van de resultaten gratis

Nadere informatie

Communicatieplan Frysk

Communicatieplan Frysk plan Frysk 2012-2015 1. Inleiding Het communicatieplan Frysk is vooral intern gericht; de communicatiedoelstellingen beogen een verandering binnen de gemeentelijke organisatie. De toepassing van het gewijzigde

Nadere informatie

De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7

De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7 Pagina 2/7 De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7 De meeste klantoordelen uit het vervoerplan zijn zogenaamde dissatisfiers. Een dissatisfier gaat

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

12/4/2014. Effectiviteit. If you don t understand PEOPLE. you don t understand BUSINESS. Creatie. Media. Weet wat mensen drijft

12/4/2014. Effectiviteit. If you don t understand PEOPLE. you don t understand BUSINESS. Creatie. Media. Weet wat mensen drijft Weet wat mensen drijft Groei bewerkstelligen door het effectief bereiken en beraken van je doelgroep Groei bewerkstelligen door inzet van communicatie If you don t understand PEOPLE you don t understand

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie