De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes?"

Transcriptie

1 De effectieve inzet van tv-campagnes Wat maakt een tv-campagne tot een succes?

2 Na een halfjaar afwezigheid op tv is onze top of mind merkbekendheid met 9% gedaald. Marketingmanager winkelketen binnen retailbranche > > Inleiding 5 > > Onderzoeksopzet 6 > > Resultaten 9 > > Kennis - hoe vergroot je kennis over je merk? 9 > > Houding - hoe verbeter je het imago van je merk? 16 > > Houding - hoe creëer je merkvoorkeur? 20 > > Gedrag - hoe scoor je op koopintentie? 24 > > Conclusies en aanbevelingen 26 > > Onderzoeksverantwoording 28 > > Onderzoeksreeks 32 2 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 3

3 INLEIDING Televisie is een krachtig medium. Adverteerders weten dit als geen ander en zetten hier massaal op in. Maar wanneer is een tv-campagne effectief? Wat moet je doen, of juist laten, om je tv-campagne tot een succes te maken? Ster geeft in dit onderzoek inzicht in welke mate mediadruk, mediastrategie en de branche waarin je opereert een rol spelen bij het bereiken van campagnedoelstellingen. Voordat je gericht een tv-campagne kunt inzetten is de allerbelangrijkste eerste stap om duidelijk de doelstelling van je campagne te formuleren. Wil je effect sorteren op kennis, houding of het gedrag van mensen ten opzichte van je merk? Op basis van de geformuleerde doelstelling(en) kun je vervolgens bepalen welke campagnestrategie in te zetten. De resultaten van dit veelomvattende Ster-onderzoek delen wij graag zodat adverteerders hun tv-campagne nog effectiever kunnen inzetten. En met radio naast tv voeg je nog meer waarde toe aan je campagne. Voor meer informatie over deze toegevoegde waarde attenderen we je op ons onderzoek Radio in de mediamix. < Als je vooral de kennis over je merk wilt verhogen, dus meer naams- of merkbekendheid wilt creëren, speelt mediadruk een dominante rol. Zijn doelstellingen op houding en gedrag, zoals imago- en koopintentie belangrijker dan gaan creatie en beoordeling van de commercial een grotere rol spelen. Wil je meer weten over welke elementen in tv-commercials belangrijk zijn voor verschillende doelstellingen, dan wijzen we je graag op onze publicatie De creatie van tv-commercials. 4 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 5

4 Onderzoeksopzet Bij Ster hebben we veel kennis over uiteenlopende mediumtypen. Met ons onderzoeksinstrument AdMeasure volgen en testen wij diverse campagnes en commercials van adverteerders om inzicht te krijgen in de effectiviteit van een radio-, tv-, of internetcampagne. In de loop der jaren is AdMeasure uitgegroeid tot een uitgebreide database met resultaten van diverse campagnes, allemaal volgens dezelfde methodiek gemeten. Hierdoor weten we dat diverse elementen van invloed zijn op het bereiken van je doelstelling met een tv-campagne. In dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of en in welke mate campagnekenmerken (strategie, aantal GRP s), de inhoud en beoordeling van een tv-commercial van invloed zijn op het behalen van bepaalde communicatiedoelstellingen. Onderstaande communicatiefunnel geeft de hiërarchie in communicatiedoelstellingen aan. Onder de communicatiedoelstellingen in de funnel, vallen verschillende subdoelstellingen: COMMUNICATIEFUNNEL KENNIS Merkbekendheid Boodschapoverdracht HOUDING Imago Voorkeur GEDRAG Koopintentie Hoe verder de doelstellingen in de funnel staan, des te lastiger te beïnvloeden. Voor koopintentie is in eerste instantie kennis nodig (de consument moet weten dat het merk of product bestaat), vervolgens moet de houding ten opzichte van dit merk of product gunstig zijn voordat tot aanschaf wordt overgegaan. > > Dit onderzoek is het resultaat van 130 tv-campagnes die binnen AdMeasure zijn gevolgd. Van al deze campagnes wordt de link gelegd naar effectiviteit van de commercial op doelstellingen als bekendheid, boodschapoverdracht, imago, voorkeur en koopintentie. Hierdoor kunnen voorspellingen op doelstellingsniveau worden gemaakt; > > Bij alle gevolgde campagnes is een commercialtest uitgevoerd om de kwaliteit van de uiting te bepalen. Hiervoor is iedere commercial getest onder minimaal 100 respondenten binnen de inkoopdoelgroep van de adverteerder. Alle respondenten gaven hun oordeel op 70 stellingen, gerelateerd aan communicatiedoelstellingen zoals merkbekendheid, boodschapoverdracht, koopintentie en imago; > > Daarnaast zijn alle commercials beoordeeld aan de hand van een inhoudsanalyse. Hiervoor zijn alle commercials bekeken en gecodeerd op bijna 60 inhoudskenmerken. Uitgebreidere informatie over de inhoudskenmerken en de elementen die positief werken in tv-commercials kun je vinden in de Ster onderzoeksuitgave De creatie van tv-commercials. De campagnekenmerken (zoals GRP-inzet, Share of Voice, strategie), de uitkomsten van de commercialtest en de inhoudsanalyse van de commercials zijn verwerkt in een analyse per (sub)doelstelling in de communicatiefunnel. Hierbij is gekeken welke van bovenstaande kenmerken de belangrijkste beïnvloeders zowel positief als negatief zijn voor de groei op de verschillende (sub)doelstellingen. De in deze uitgave beschreven groei op communicatiedoelstellingen is relatieve groei. Dit betekent dat de groei is gerelateerd aan wat een merk nog maximaal kan stijgen. De volledige onderzoeksverantwoording vind je op pagina 28. < 6 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 7

5 RESULTATEN Kennis - hoe vergroot je kennis over je merk? Kennis is de eerste doelstelling in de communicatiefunnel. Hier dien je als merk het eerste aan te werken. Op de subdoelstellingen die onder deze hoofddoelstelling vallen, merkbekendheid en boodschapoverdracht, zul je sneller effecten realiseren dan op doelstellingen op het gebied van houding en gedrag. Maar wat is dan raadzaam? De Share of Voice staat voor het aandeel van de mediadruk (bijvoorbeeld in GRP s) van een adverteerder ten opzichte van de totale mediadruk van de concurrenten binnen een bepaalde periode. Daarnaast is de absolute grootte van je campagne (GRP s) van groot belang voor effect op top of mind merkbekendheid. Merkbekendheid vergroten? Vooral mediadruk belangrijk Voor de meeste doelstellingen die onder kennis vallen is de mediadruk van groot belang. Zowel voor de merkbekendheid als de boodschapoverdracht van een merk zien we dat een hogere mediadruk en een hogere Share of Voice bijdragen aan kennisdoelstellingen. Hierbij geldt: hoe groter hoe beter. De gemiddelde Share of Voice van de 130 campagnes die we hebben meegenomen in deze analyses is bijna 46% binnen de subbranche. Wanneer de Share of Voice toeneemt, zal het effect stijgen in de groei op top of mind merkbekendheid. Share of Voice belangrijkste beïnvloeder voor top of mind merkbekendheid De belangrijkste beïnvloeder van top of mind merkbekendheid is de relatieve grootte van de campagne, ofwel Share of Voice. 8 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 9

6 Om te groeien op top of mind merkbekendheid is het ook van belang om rekening te houden met de branche waarin je actief bent. Zo blijkt voor de Retailbranche, zoals hierboven beschreven, zowel de absolute als relatieve Share of Voice campagnegrootte van belang. Het genereren van veel contactmomenten en liefst dominant zijn in de branche hebben een positief effect op merkbekendheid. Binnen de branches Lichaamsverzorging en Vervoermiddelen is een hoge Share of Voice en dominant zijn in de branche het belangrijkst. Voor de branche Financiële Dienstverlening ligt het anders: daar is het sturen op bereik en het aantal contactmomenten belangrijker dan de relatieve grootte van de campagne. Het is, kortom, belangrijk om rekening te houden met de branche om te bepalen waar je focus ligt; relatieve en/of absolute campagnegrootte. Creatie van commercial Voor het verhogen van merkbekendheid speelt de kwaliteit van de commercial een minder belangrijke rol. Wel zijn er een paar elementen in de commercial die de bekendheid van je merk positief kunnen beïnvloeden: inzet van een bekend persoon, het duidelijk in beeld brengen van je logo en het toevoegen van een tag-on met aanbieding, actie of prijs. Meer informatie over de invloed van deze elementen is beschreven in de uitgave De creatie van tv-commercials. MERKBEKENDHEID CASE In een sterk concurrerende markt is de inzet van commercials op televisie onmisbaar om bekendheid van je merk op te bouwen en op peil te houden. Mediadruk is daarbij, zoals hiervoor toegelicht, de bepalende factor voor het creëren en handhaven van top of mind merkbekendheid. Dat het belangrijk is om aanwezig te blijven op tv (ook al geniet je een hoge merkbekendheid) onderschrijven de cijfers van een winkelketen binnen de Retailbranche. Hieruit blijkt dat hun top of mind merkbekendheid met 9% is gedaald na een halfjaar afwezigheid op tv. -9% FACTOREN DIE VAN POSITIEVE INVLOED ZIJN OP TOP OF MIND MERKBEKENDHEID Share of Voice Absolute omvang campagne in GRP s Een bekend persoon Tonen van het logo Aanbieding noemen Kijk voor deze en meer cases op ster.nl/kennis. Hier staan diverse voorbeelden van campagnes in de praktijk. 10 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 11

7 Campagnegrootte bepalend voor spontane merkbekendheid Ook voor het verhogen van spontane merkbekendheid is de campagnegrootte (GRP s) het belangrijkste. Hierbij gaat het niet alleen om de GRP s tijdens de campagne. Ook de GRP s ingezet in de subbranche voor de start van de campagne spelen een rol; hoe meer concurrenten hebben ingezet in de periode voorafgaand aan jouw campagne, hoe lastiger het voor jouw merk is om te groeien op merkbekendheid. Zo is het ook lastiger om effect te realiseren op merkbekendheid wanneer je merk binnen een drukke branche valt. Zoals de branche Voedingsmiddelen; gemiddeld sorteren deze campagnes al 3,8% minder relatieve groei op spontane merkbekendheid, omdat in deze branche veel geadverteerd wordt. Tv én radio spelen belangrijke rol Om spontane merkbekendheid te verhogen zien we, naast tv, ook een belangrijke rol weggelegd voor radio. De conclusies uit eerder uitgevoerd radio-onderzoek* worden onderschreven: de aanwezigheid van radio in de mediamix zorgt voor extra effect. Wanneer radio wordt meegenomen in de mediamix zien we dat de spontane merkbekendheid gemiddeld 1,8% hoger ligt dan wanneer radio niet wordt meegenomen. Met name in de volgende branches zorgt de combinatie van televisie en radio voor groei op spontane merkbekendheid: Financiële Dienstverlening, Vervoermiddelen, Retail en Media & Vrije tijd. * Kijk voor meer informatie in onze uitgave Radio in de mediamix Spontane merkbekendheid kenmerk pos/neg GRP s ingezet tijdens campagne + GRP-druk in subbranche voor start campagne - Logo langer in beeld + GRP s ingezet vóór start campagne - Aanwezigheid van radio in de mediamix + Bursting, dripping of continu? Voor de inzet van je campagne heb je de keuze uit verschillende strategieën zoals bursting, dripping en continu. Bij een bursting strategie is de mediadruk geconcentreerd in enkele weken met vaak meer dan 100 GRP s per flight. Bij een dripping strategie wordt de campagne gedurende een iets langere periode op en af ingezet, met vaak minder dan 100 GRP s per flight. Bij een continu strategie wordt de mediadruk gelijkmatig verdeeld over een lange periode. De keuze voor de juiste strategie hangt af van de branche en de soort campagne. Specifiek voor de branche Vervoermiddelen zien we dat spreiding van de campagne en de combinatie van radio naast televisie aan te raden is om spontane merkbekendheid te verhogen. Deze dripping strategie heeft ook aantoonbaar effect op (top of mind en spontane) merkbekendheid in de Voedingsmiddelenbranche. Een geconcentreerde inzet in enkele weken is vooral effectief voor de Financiële Dienstverlening (met name voor top of mind merkbekendheid) en Media & Vrije tijd (voor spontane merkbekendheid). Tot slot zien we in de Retailbranche een positief effect wanneer de mediadruk over een lange periode gelijkmatig wordt verdeeld (continu strategie). 12 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 13

8 Campagnegrootte (aantal GRP s) belangrijk voor boodschapoverdracht Om kennis over je merk te vergroten is het belangrijk om de boodschap van je campagne duidelijk naar voren te laten komen in de tv-commercial. Dit lijkt een open deur, maar gemiddeld vindt (slechts) 60% van de respondenten dat de boodschap duidelijk naar voren komt in de commercial. Hoe kan dat beter? Voor effect op boodschapoverdracht is de campagnegrootte (GRP s) belangrijk. Hiervoor geldt: meer GRP s hebben een positief effect op boodschapoverdracht en de hoeveelheid GRP s die door andere merken binnen de branche al zijn ingezet voor de start van de campagne hebben een negatief effect. Om de boodschap van je campagne goed bij het publiek over te laten komen, speelt naast mediadruk, de inhoud en vorm van de commercial een belangrijke rol. Een langere spot zorgt bijvoorbeeld voor een sterkere boodschapoverdracht, evenals een maximum aantal van 3 boodschappen. De uitgave De creatie van tv-commercials? biedt hierin meer inzicht. Merkbekendheid vergroten Kortom, het is belangrijk om eerst kennis over je merk te verhogen. Mediadruk speelt hier een belangrijke rol, al zijn er ook elementen in een tv-commercial* die extra effect opleveren. Een hoge mediadruk en Share of Voice (jouw mediadruk ten opzichte van die van je concurrenten in een bepaalde periode) dragen bij aan merkbekendheid De absolute grootte van de campagne (GRP s) is heel belangrijk, zowel voor merkbekendheid als boodschapoverdracht De kwaliteit van een commercial is minder belangrijk voor het verhogen van merkbekendheid maar er zijn wel elementen die helpen: gebruik van merknaam en logo, maximaal 3 boodschappen en het inzetten van een beroemdheid * Voor meer informatie over wat werkt in een tv-commercial zie De creatie van tv-commercials. 14 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 15

9 Houding - hoe verbeter je het imago van je merk? Onder de doelstelling houding - imago verstaan wij subdoelstellingen die aangeven hoe de consumenten tegen het merk sympathie voor jouw merk. met de commercials van de concurrentie, hoe beter voor de aankijken. Wanneer de doelgroep voldoende kennis heeft over een merk/product, kunnen zij een (positieve) houding Niet alleen de mate van inzet is van belang, ook de wijze aannemen tegenover het merk. Ook kan op basis van kennis de waarop wordt ingezet heeft invloed op sympathie voor je merk. attitude ten opzichte van het merk veranderen; hoe meer kennis Zo blijkt dat de inzet van meerdere mediumtypen (bijvoorbeeld de consument heeft over een merk, hoe concreter men zich een radio en tv) voor de branches Financiële Dienstverlening en mening kan vormen of deze kan bijstellen. Retail voor een hoger effect op sympathie zorgt. Voor een positieve houding ten opzichte van je merk zijn de Uiteraard is het ook makkelijker om als merk sympathiek aspecten sympathie, betrouwbaarheid, onderscheidend zijn en gevonden te worden door mensen die geïnteresseerd zijn in het prijs-kwaliteitperceptie van belang. Deze aspecten bepalen voor product. In de groep mensen die interesse heeft in het product, een groot deel het imago van een merk. zien we 26% meer stijging op de doelstelling sympathie dan bij consumenten die geen interesse hebben. Relevantie van het Verhoog sympathie voor je merk met mediadruk merk of product voor de consument is voor deze doelstelling Om als merk sympathiek gevonden te worden is de Share of dan ook zeker van belang. Voor een adverteerder is dit een Voice (het aandeel van de mediadruk van een adverteerder moeilijk te beïnvloeden kenmerk, maar het is wel belangrijk om ten opzichte van de totale mediadruk van de branche) de hier rekening mee te houden. belangrijkste beïnvloeder. Een hogere Share of Voice zorgt voor een stijging op de doelstelling sympathie, zonder dat er Kortom, sympathie is afhankelijk van relevantie van het merk ook maar iets wordt gewijzigd in de opzet van de commercial. voor de consument, en is ook te beïnvloeden met mediadruk. Hoe meer de consument jouw commercial ziet in vergelijking Scoor inhoudelijk op betrouwbaarheid De doelstelling betrouwbaarheid is in dit onderzoek opgebouwd uit verschillende componenten: veiligheid, degelijkheid en zorgvuldigheid. Om goed op betrouwbaarheid te scoren zijn inhoudelijke elementen van een reclame en commercialbeoordelingen belangrijker dan mediakenmerken (zoals hoeveelheid GRP s). Verrassend genoeg blijken dieren in de commercial de grootste beïnvloeder. Het gezegde trouwe hond is hier dus van toepassing. Als er één of meerdere dieren in je commercial voorkomen, scoort deze zelfs zo n 5% hoger op betrouwbaarheid. Mochten dieren niet echt passen in je commercial dan kan ook een aantal andere zaken in creatie zorgen voor effect op deze doelstelling. Kijk in de uitgave De creatie van tv-commercials als je hier meer over wilt weten. Voor een aantal branches geldt dat, naast de kwaliteit van de commercial, een dripping mediastrategie (spreiding van de campagne) zorgt voor een hoger effect op betrouwbaarheid. Dit gaat op voor de branches Financiële Dienstverlening, Retail, Media en Vrije tijd en Lichaamsverzorging. Voor Retail geldt bovendien dat, als je wilt groeien op betrouwbaarheid, een zo groot mogelijk deel van de campagne GRP s in het primetime 16 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 17

10 tijdvak moet worden ingezet. Verder is opvallend dat in de Vervoerbranche juist een geconcentreerde media-inzet (bursting) voor groei op betrouwbaarheid zorgt. Voor een onderscheidende campagne werkt spreiding Of een tv-campagne onderscheidend is, wordt bepaald aan de hand van verschillende imago-items: origineel, vrolijk en uniek. Wanneer men onderscheidend wil zijn met de campagne werkt een dripping strategie (spreiding van de campagne) beter dan een bursting strategie (geconcentreerde campagne) om dit effect te realiseren. Wanneer je een bursting strategie hanteert en in een korte periode veel adverteert, kan dit overkomen als een overload waardoor je als minder onderscheidend wordt ervaren. Opvallend is dat we voor de branche Lichaamsverzorging wel een positieve correlatie zien met een bursting strategie. Onderscheidend zijn kenmerk pos/neg Dripping strategie (spreiding campagne) + Eerder ingezette GRP s voor dezelfde campagne - Commercial eindigt met noemen product of merknaam + Voor verbeteren prijs-kwaliteitperceptie, is hogere Share of Voice van belang Wanneer het doel van je campagne is om de prijskwaliteitperceptie bij de consument te verhogen, is het te verwachten effect op deze doelstelling bij een hogere Share of Voice, groter. Dit geldt vooral voor de branches Vervoermiddelen, Voedingsmiddelen en Retail. Ook zien we bij personen die al interesse hebben in het product dat zij een hogere prijs-kwaliteitperceptie van het merk of product hebben. Gemiddeld is het effect op de doelstelling in deze groep geïnteresseerden al zo n 15% hoger. Daarnaast moet de boodschap in de commercial eerlijk overkomen om de prijs-kwaliteitperceptie te verbeteren. Tussen de minder eerlijk overkomende commercial en de eerlijker overkomende commercials zien we een verschil in effect op deze doelstelling van bijna 3%. Een nieuwe commercial kan ook helpen. Als een commercial nieuw is, scoort de campagne gemiddeld 1,6% hoger op de doelstelling prijskwaliteitperceptie verhogen. 18 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 19

11 Houding - hoe creëer je voorkeur voor je merk? In hoeverre de consument een voorkeur heeft voor een bepaald merk of product, wordt onderverdeeld naar diverse subdoelstellingen. Een basisvoorwaarde hierbij is wel dat de doelgroep het merk al kent (zie Kennis ) en het merk een positief imago heeft (zie Houding - imago ). Mediadruk belangrijkste element om overwogen te worden Voor adverteerders is het uiteraard belangrijk dat hun merk of product behoort tot het beperkt aantal merken dat de consument, bij het nemen van de aankoopbeslissing, in overweging neemt. Dit onderzoek laat zien dat de Share of Voice van het merk in de desbetreffende campagneperiode hiervoor de belangrijkste beïnvloeder is. Dat is opvallend, Ik ben overtuigd van de kracht van goede, eerlijke en vooral onderscheidende marketinginspanningen. Apenheul is een fantastisch park, dat weet iedereen in Nederland, maar we moeten net dat zetje geven om het park ook daadwerkelijk te komen bezoeken. Susan Fledderus, marketing & communicatie manager, Dierenpark Apenheul omdat eerder gezegd werd dat doelstellingen op het gebied van houding moeilijker te beïnvloeden waren met mediadruk. Het is binnen de branches Retail en Voedingsmiddelen gemakkelijker om een groei op de doelstelling overweging te bewerkstelligen. Dit komt waarschijnlijk omdat er binnen deze branches ook relatief veel aanbiedingen worden genoemd in een commercial. Een aanbieding werkt namelijk goed om door de consument in overweging genomen te worden. Voor de Retailbranche groei je op overweging wanneer je een bursting strategie inzet. Voor de Voedingsmiddelenbranche daarentegen is een dripping strategie aan te bevelen. Het product of het merk moet natuurlijk wel bij de consument passen. Als dit niet zo is, zul je als merk minder snel overwogen worden. Dit blijkt ook uit de commercialtests. Hoe meer mensen aangeven dat het merk niet bij hen past, hoe lager het te verwachten effect op overweging. Hier kun je nog wel het een en ander aan doen qua creatie van de commercial*. Het blijkt namelijk dat humor in de vorm van een verrassing zorgt voor extra effect op deze doelstelling. Hierbij kun je denken aan een commercial die je op het verkeerde been zet of een commercial met een verrassend einde. *Zie voor meer informatie De creatie van tv-commercials Om merkvoorkeur te creëren moet je dominant aanwezig zijn Wanneer je als merk overwogen wordt door consumenten, wil je dat deze consumenten een voorkeur hebben voor jouw merk of product. Voor veel adverteerders geldt dat dominante aanwezigheid binnen de branche een positief effect heeft op overweging en voorkeur. Qua inhoud van de commercial zien we dat consumenten juist minder voorkeur krijgen voor jouw merk wanneer je in de commercial een vergelijking maakt met de concurrentie. Bewijs leveren over waarom jouw merk nu juist beter is dan een ander merk, werkt dus niet om effect te realiseren op deze doelstelling. Maar wat werkt wel? In creatie heeft een aantal elementen impact op deze doelstelling. Bijvoorbeeld: hoe korter de commercial, hoe groter het te verwachten effect op voorkeur. Daarnaast is het sterk communiceren van de voordelen van het merk of product van belang. 20 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 21

12 Onbekend maakt onbemind Na merkvoorkeur is de volgende stap in de funnel het aanbevelen van een merk. Voordat men jouw merk gaat aanbevelen bij anderen is het belangrijk om bekend te zijn als merk. Onbekend maakt onbemind en dat geldt voor deze doelstelling zeer sterk. Dit zien we tevens terug in de commercialtest: wanneer een commercial goed scoort op de stelling ik zou dit merk echt gaan missen als het er niet meer is, zorgt dit voor een hogere kans dat mensen je merk aanbevelen bij een ander. Wanneer iemand echt fan is van het product of merk, zal hij dit sneller aanbevelen bij een ander. Gemiddeld is het effect onder deze groep fans zo n 3,4% hoger. Voor het aspect aanbevelen is de creatie van een tv-commercial erg belangrijk. Het blijkt dat een verhalende setting (storytelling) in een tv-commercial zorgt voor extra effect op aanbevelen. Een commercial die een verhaal vertelt met een duidelijk begin, midden en eind werkt hier dus goed. Daarnaast zorgen bekende personen en het tonen van het logo aan het begin van de hoofdspot voor een kleine extra groei op de doelstelling aanbevelen. Ook het noemen van de merknaam aan het einde van de hoofdspot zorgt voor een kleine groei op de doelstelling. Kijk voor meer informatie over wat werkt in een tv-commercial in de uitgave De creatie van tv-commercials. Merkhouding verbeteren Kortom, als je de houding van je doelgroep ten opzichte van je merkt wilt verbeteren, is zowel mediadruk als de inhoud en kwaliteit van je commercial van belang. Een hoge mediadruk en Share of Voice (jouw mediadruk ten opzichte van die van je concurrenten in een bepaalde periode) hebben een positief effect op sympathie voor een merk en op overweging Wanneer men onderscheidend wil zijn met de campagne werkt een dripping strategie (spreiding van de campagne) beter dan een bursting strategie (geconcentreerde campagne) Qua vorm van de commercial geldt onder andere: kinderen en dieren dragen bij aan eerlijkheid en betrouwbaarheid en hoe korter de commercial, hoe groter het effect op voorkeur (hoofdspot 10 à 15 seconden) Voor meer informatie over wat werkt in een tv-commercial zie De creatie van tv-commercials vanaf pagina 16 P22/23: Bij figuur over merkhouding missen twee iconen. Ik stuur twee potentiële iconen mee. Kind zou er (samen met vader of moeder) afgeknipt kunnen worden; hebben we volgens mij eerder gedaan. Qua spreiding heb ik een mogelijk geschikte afbeelding gevonden, graag de tekst daaraf knippen. 22 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 23

13 Gedrag - hoe scoor je op koopintentie? 24 De effectieve inzet van tv-campagnes Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat consumenten ook daadwerkelijk tot aanschaf van je merk of product overgaan. Onder de hoofddoelstelling Gedrag vallen de acties van de consument ten opzichte van het merk. In dit onderzoek focussen we op koopintentie. Koopintentie laatste stap tot aanschaf Om daadwerkelijke verkoop van je product te realiseren, moet de consument uiteraard de intentie hebben om het merk of product aan te schaffen. Het is daarom voor veel adverteerders van belang om effect te realiseren op de doelstelling koopintentie. Dat is de onderste, en daarmee lastigste te bereiken, onderdeel van de communicatiefunnel. Voor koopintentie is het bekendheidsniveau van het merk vooraf van belang. Kwaliteit commercial en waardering tv-programma van belang Voor alle branches geldt dat zowel de kwaliteit van de uiting als de waardering van tv-programma s rond de campagne van belang zijn voor het te realiseren effect op koopintentie. Het blijkt dat een hogere waardering voor een televisieprogramma leidt tot een hogere waardering van de commercial die rondom dat programma wordt uitgezonden. Dit leidt vervolgens tot een hogere koopintentie. Deze bevinding hebben wij in meerdere onderzoeken teruggevonden. Uit eerder onderzoek van Ster ( De invloed van de positie van een tv-commercial op effectiviteit. Wat vindt ons brein? ) bleek dat de beleving van een programma invloed heeft op de effectiviteit van commercials. En uit het Device Impact Factor-onderzoek bleek dat ook commercials uitgezonden vóór hooggewaardeerde programma s een positiever effect hebben op reclamebeleving*. Inzetten rondom kwaliteitsprogramma s is dus aan te bevelen. Verder zien we dat een geconcentreerde inzet in enkele weken (bursting strategie) effectief is voor de branches Lichaamsverzorging en Media & Vrije tijd als het gaat om groei op koopintentie. Voor de Retail- en Voedingsmiddelenbranche is een meer gespreide inzet (dripping strategie) effectief. Daarnaast blijkt de combinatie van televisie en radio een positief effect te hebben op koopintentie en dan met name in de branches Media & Vrije tijd, Retail en Vervoermiddelen. *Voor alle informatie hierover attenderen we je graag op de uitgave Waardering werkt. Naast deze campagnekenmerken is ook in creatie een aantal elementen die een positief effect laten zien op koopintentie. Dit zijn onder andere het noemen van de merk- of productnaam, het gebruiken van geluiden die gedeeltelijk realistisch zijn aan de setting (je ziet dat het regent en dat hoor je ook) en het gebruiken van een Nederlandse slogan. Koopintentie verhogen Voordat je koopintentie kunt realiseren moet je merk bekend zijn bij je doelgroep; zet dus altijd eerst in op merkbekendheid. Verder zijn de volgende aspecten van belang: Kwaliteit van de commercial en waardering van de tv-programma s rondom de commercial zijn van positieve invloed op koopintentie Het is belangrijk dat je in de commercial je merk- of productnaam noemt Het inzetten van een Nederlandse slogan zorgt voor een betere verkoop De effectieve inzet van tv-campagne 25

14 Conclusies en aanbevelingen Bij Ster delen wij graag de inzichten verkregen uit AdMeasure om adverteerders te ondersteunen bij het effectief inzetten van hun tv-campagne. Alles begint bij het van tevoren vaststellen welke doelstelling(en) men met een campagne wil realiseren. Dit bepaalt het startpunt voor creatie en inzet van de campagne. In dit onderzoek hebben we inzichtelijk gemaakt of en in welke mate campagnekenmerken (strategie, GRP s) van invloed zijn op het behalen van de communicatiedoelstellingen. De hiërarchie in communicatiedoelstellingen loopt volgens de communicatiefunnel kennis, houding en gedrag. De dieper in de funnel gelegen doelstellingen - houding en gedrag - gelden als moeilijker te beïnvloeden doelstellingen. Voor het verhogen van merkvoorkeur, het laten aanbevelen van je merk én voor koopintentie geldt dat een bepaalde mate van merkbekendheid een belangrijke voorwaarde is voor effect. Het volgen van de hiërarchie in de communicatiefunnel is dus aan te bevelen: eerst bekendheid (kennis), dan houding en dan pas gedrag. Wat werkt per doelstelling? > > Voor de doelstellingen die onder kennis vallen, zien we dat vooral een hoge mediadruk bijdraagt aan de merkbekendheid bij de consument. Daarnaast spelen voor het verhogen van spontane merkbekendheid de inzet van tv én radio een belangrijke rol. > > Voor imagodoelstellingen (houding) zien we dat naast mediadruk, de inhoud van de commercial belangrijk is. Zo dragen kinderen en dieren in de commercial bij aan betrouwbaarheid. En ook om sympathiek en/of onderscheidend gevonden te worden, zijn commercialkenmerken en -beoordelingen belangrijk. > > Om voorkeur voor een merk (houding) te ontwikkelen, moet je merk bekend zijn bij de doelgroep én moet het merk een positief imago hebben. Mediadruk en creatie spelen hier allebei een belangrijke rol. Hoe korter de tv-commercial, hoe groter het effect op merkvoorkeur en ook humor in de vorm van een verrassing draagt positief bij aan voorkeur voor een merk. Bovendien heeft een verhalende commercial extra effect op het aanbevelen van een product. > > Het is voor veel adverteerders uiteraard belangrijk om effect te sorteren op koopintentie (gedrag). Dit is het lastigst te beïnvloeden. Spontane merkbekendheid is een belangrijke eerste stap. Voor effect op koopintentie is daarnaast zowel de kwaliteit van de commercial als de waardering van tv-programma s rondom de commercial van belang. Inzetten rondom kwaliteitsprogramma s is voor deze doelstelling dus aan te bevelen. < 26 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 27

15 Onderzoeksverantwoording Zoals beschreven in de inleiding is de basis voor het effectiviteitsadvies van AdMeasure gevormd door data die we verkregen waarbij het eerste blok gecentreerd is rond de vierde week van 0-metingen en 2 blokken van 2 a 3 effectmetingen uit trackingstudies, commercialtests en een inhoudsanalyse. en het tweede blok rond de zevende week na de start van de De groei op communicatiedoelstellingen (effectiviteit) en campagne (laatste meetpunt). verklarende variabelen zijn hieruit gedistilleerd. Deze data zijn gebruikt om een multivariaat model te bouwen dat relaties legt Daarnaast is bij het vaststellen van de huidige multivariate tussen de kwaliteit van de commercial (pretest-onderzoek), de effectiviteitsmodellen gebruikgemaakt van een grote set mediadruk/mediastrategie en de reclamedoelstellingen. aan inhoudskenmerken. Deze inhoudskenmerken zijn per commercial handmatig getagd (bijvoorbeeld Speelt er een In totaal hebben we 130 verschillende campagnes geëvalueerd bekend persoon mee in de commercial?, Is er sprake van die de basis vormen van de huidige modellen. De campagnes humor? etc.). zijn zo goed mogelijk representatief gekozen voor de populatie van campagnes die bij Ster worden gevoerd. Het effectiviteits-adviesmodel van AdMeasure voorspelt het effect van televisiecampagnes op communicatiedoelstellingen. Om mediadruk aan te tonen is verdeling gemaakt in kleine Deze doelstellingen zijn voortgekomen uit raadpleging van campagnes (< 350 GRP s), middelgrote ( GRP s) en relevante literatuur, kennis van Prof. Dr. W.F. Van Raaij en de grote (minstens 600 GRPs). Een gemiddelde campagne ligt onderzoeksbureaus met wie Ster samenwerkt. Nadien zijn net iets boven de 400 GRP s per week. de doelstellingen geverifieerd met behulp van statistische analyse op de tracking data (Cronbach s Alpha). AdMeasure Voor de 130 campagnes in dit onderzoek wordt bij het vaststellen van de effectiviteit van een campagne gebruikgemaakt onderzoeksbureau MarketResponse ontwikkeld is een onderzoeksinstrument dat samen met onafhankelijk is. Databewerkingen De trackingdata en commercialtestdata zijn bewerkt om modellering te faciliteren. Er is voor gekozen om gemiddelde scores op de schaalvragen in ogenschouw te nemen. Daarnaast is gekeken naar topscores (% eens) en probleemscores (% oneens) op de schaalvragen. Op deze manier worden effecten van controversiële campagnes goed meegenomen. Per model is uiteindelijk gekozen voor de variant die de hoogst verklaarde variantie oplevert. In de multivariate modellen van AdMeasure wordt een relatie gelegd tussen commercialtestresultaten, investeringen, campagnestrategiegegevens, inhoudskenmerken en het effect op de reclamedoelstellingen zoals gemeten in het trackingonderzoek. Voor het bouwen van deze modellen is gebruikgemaakt van relevante theoretische kennis (theoretische verwachting van bijdrage van variabelen aan effecten), statistische technieken en de Ordinary Least Squares (OLS) techniek voor het bouwen van de uiteindelijke modellen. In de modellen is het effect in groei op de reclamedoelstelling als doelvariabele gebruikt. Voor deze doelvariabele zijn verschillende definities bekeken. Op basis van analyses is gekozen voor de meest optimale variant (hoogste verklaarde variantie en hoogste correlatie met aantal ingezette GRP s). Uiteindelijk is gekozen voor de volgende definitie: de gemiddelde positieve afwijking over de meegenomen weken t.o.v. de startwaarde (=waarde in de 0-meting). De meegenomen weken zijn (voor de trackings die via de originele methodiek zijn uitgevoerd) zoals gemeld 2 blokken van 2 a 3 effectmetingen (=weken) waarbij het eerste blok gecentreerd is rond de 4-meting en het tweede blok rond de 7-meting. Per doelstelling variëren de precieze weken van de 2 blokken, maar deze liggen wel altijd rond de genoemde metingen. Voor de trackings die volgens de nieuwe methodiek zijn uitgevoerd zijn de 2 effectmetingen meegenomen. Bij een negatieve afwijking (dus een lagere waarde dan de startwaarde) is ervoor gekozen het effect voor de betreffende meting op nul te zetten. Tijdens het modelleren zijn alleen variabelen meegenomen die een relatief groot 1-op-1-verband hebben met de doelvariabele. Om dit 1-op-1-verband te meten is gebruikgemaakt van correlaties. Op deze manier blijft het aantal variabelen, dat meegenomen is, in de modellering behapbaar. Dit is noodzakelijk gezien het aantal waarnemingen (130 campagnes). 28 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 29

16 Daarnaast zijn de nodige transformaties toegepast op de verklarende variabelen, zoals log-transformaties en worteltransformaties. Middels dergelijke transformaties zijn ook niet-lineaire verbanden tussen de verklarende variabelen en de doelvariabele in kaart te brengen. Er is in de modellen zo veel mogelijk gewerkt met alle beschikbare campagnes. Wel is per doelstelling bekeken of er campagnes zijn die uitschieters vertonen op de belangrijke variabelen. Wanneer de uitschieter(s) op een individuele campagne zo groot is/zijn dat deze individuele campagne te veel invloed heeft op het uiteindelijke model dan is ervoor gekozen de betreffende campagne buiten de modellering te houden. De analyse van de voorspelfouten ( errors ) heeft aangetoond dat deze willekeurig zijn verdeeld. Er zijn geen relevante patronen te onderkennen in de distributie van de fouten die erop duiden dat de modellen bepaalde verbanden niet weten aan te tonen. Het enige patroon dat is gevonden, houdt verband met de correctie die is uitgevoerd op de doelwaarde als zich in de campagneperiode daarin een verslechtering heeft voorgedaan (dan zijn deze op 0 gezet). Interrelaties tussen de verschillende doelvariabelen zijn, voor zover relevant, aangebracht. Lagere doelvariabelen zoals bekendheid zijn, indien ze voldoende verklaren, meegenomen om de hogere doelvariabelen zoals merkattitude en loyaliteit te voorspellen. Relatieve groei Bij de verschillende metingen wordt de relatieve groei op de doelstellingen in kaart gebracht. Bijvoorbeeld: > > Adverteerder X heeft een spontane merkbekendheid van 5% en kan dus nog maximaal 95% groeien. > > Adverteerder X groeit door de ingezette campagne van een spontane merkbekendheid van 5% naar een spontane merkbekendheid van 8%, dit is een groei van 3 puntprocent (=8%-5%). > > Voor adverteerder X is dan de relatieve groei op de doelstelling merkbekendheid 2,85% (dat is 95% (nog te groeien) (/100) maal 3% (de groei op de doelstelling)) Verklaarde variantie Uit de verschillende analyses zijn 11 modellen ontstaan. Hieronder per model het percentage verklaarde variantie: KENNIS houding imago merk voorkeur gedrag Top of mind merkbekendheid Spontane merkbekendheid Boodschapoverdracht Sympathiek Betrouwbaarheid Onderscheidend Prijs/kwaliteit Overweging Voorkeur Aanbevelen Koopintentie R²=26,5% R²=43,6% R²=38,9% R²=31,7% R²=42,4% R²=44,8% R²=35,9% R²=39,8% R²=32,8% R²=51,0% R²=32,0% 30 De effectieve inzet van tv-campagnes De effectieve inzet van tv-campagne 31

17 Onderzoeksreeks Dit is een uitgave in de onderzoeksreeks van Ster. Hieronder staan alle onderzoeksuitgaven die Ster tot nu toe heeft uitgebracht. Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op. De toegevoegde waarde van een online videocommercial naast een televisiecampagne Waardering werkt Een andere kijk op doelgroepen Radio in de mediamix De creatie van radiocommercials Over winnen met Oranje De creatie van tv-commercials De effectieve inzet van tv-campagnes De invloed van de positie van een tv-commercial op effectiviteit Kinderen & tv-reclame Device Impact Factor Extra effect met Ster Extra 32 De effectieve inzet van tv-campagnes

18

19 Ster versterkt je tv-campagne 2014 Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met de afdeling research. T Laapersveld 70 Postbus AH Hilversum

Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne?

Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne? 9 Bereik je doel met tv Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Ontdek de kracht van tv > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING IAB Nederland December 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ONLINE VIDEO ADVERTISING... 4 1.1 Wat is online video advertising?.... 5 1.2 Standaard advertentieformats...

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

E-mail Benchmark. created by

E-mail Benchmark. created by E-mail Benchmark 2014 Voorwoord Voorwoord E-mailmarketing ontwikkelt zich (nog steeds) razendsnel. Werd twee jaar geleden nog geroepen dat social media e-mail ging vervangen, anno 2014 is wederom gebleken

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences.

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences. Op donderdag 16 mei hebben SPOT, Media Brands Marketing Sciences en MarketResponse in Hilversum de uitkomsten gepresenteerd van het Media Browsing onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

17. Vaststelling van de effecten van marketing- 33. communicatie op het Internet

17. Vaststelling van de effecten van marketing- 33. communicatie op het Internet 17. Vaststelling van de effecten van marketing- 33. communicatie op het Internet L.P. HOEK en W.F. VAN RAAIJ SAMENVATTING In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de factoren die van belang zijn

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie