Stichting Oogziekenhuis Eindhoven. Verslag patiënttevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Oogziekenhuis Eindhoven. Verslag patiënttevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Stichting Oogziekenhuis Eindhoven Verslag patiënttevredenheidsonderzoek 2010

2 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1.1 Over het OZE..... p Doel patiënttevredenheidsonderzoek... p Opbouw rapport en enquête p Onderzoekspopulatie.. p. 4 2 Evaluatie gegevens 2.1 Algemene gegevens. p Toegankelijkheid en bereikbaarheid p Informatievoorziening.. p Bejegening en begeleiding. p Behandelingsresultaat p Faciliteiten.. p Totaalbeoordeling p Kruisverbanden... p Conclusie.... p. 16 Bijlagen. p Enquêteformulier 2. De verzamelde data 2

3 1 Algemene gegevens 1.1 Over het OZE Oogziekenhuis Eindhoven (OZE) is een zelfstandig behandelcentrum waarin medisch specialistische zorg op het gebied van de oogheelkunde wordt gegeven. Aan het OZE zijn twee oogartsen verbonden. Het OZE houdt zich bezig met de reguliere (verzekerde) oogheelkunde zorg zoals: functie onderzoeken staar operaties controles en behandeling van glaucoom controles en behandeling van diabetes patiënten controles en behandeling van netvlies problematiek hoornvlies afwijkingen optometrie traanfilm en traanweg problemen 1.2 Doel Patiëntentevredenheidsonderzoek Het doel van het OZE is dat patiënt deskundig geholpen worden ter verbetering of ondersteuning van hun gezondheid. Stichting OZE wil door middel van een patiënttevredenheidsonderzoek de mening weten van de patiënt over de kliniek, de geleverde diensten, de bejegening en de informatie die vanuit de kliniek gegeven wordt. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om positieve punten, maar vooral ook de knelpunten te signaleren. De positieve punten kunnen de kliniek versterken en aan de knel- of verbeterpunten kan door de kliniek worden gewerkt. Het onderzoek heeft uiteindelijk ten doel de kliniek, dienstverlening en informatie te verbeteren. 1.3 Opbouw rapport en enquête De vragen in de enquête zijn opgedeeld in categorieën. Deze categorisering is -voor zover mogelijk-, in dit verslag overgenomen in de verschillende hoofdstukken. In het hoofdstuk 2 worden de vragen, een samenvatting van de antwoorden en een korte conclusie per vraag beschreven. Per paragraaf wordt één categorie beschreven, waardoor dit hoofdstuk 2 in totaal uit zeven paragrafen bestaat (de paragrafen 2.1 t/m 2.7). In hoofdstuk 3 worden enkele kruisverbanden uitgewerkt. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4, geeft de eindconclusie en de eindconclusies per categorie aan. In de bijlage is zowel het enquêteformulier als een uitdraai van de door respondenten ingevoerde data te vinden. In de uitdraai van de data is in tabellen en grafieken precies te zien hoe vaak bepaalde antwoorden door respondenten gegeven worden. De eerste zeven enquêtevragen gaan over eigenschappen van de respondent en over hoe de respondent bij het OZE terecht is gekomen. In de volgende acht vragen (vanaf de achtste tot de vijftiende vraag) wordt de respondent gevraagd een mening te geven over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het OZE. De vragen 3

4 16 t/m 18 gaan over de informatie die de respondent wel/ niet ontvangen heeft van het OZE. De bejegening en begeleiding die de respondent ervoer in het OZE wordt nagevraagd in de vragen 19 t/m 26. Het resultaat van de behandeling/het onderzoek wordt nagevraagd in de vragen 27 t/m 31. Hoe tevreden de respondenten zijn met de faciliteiten die het OZE aanbiedt, wordt gevraagd in de vraag 32 a t/m d. Als laatste wordt de respondent in de vragen 33 en 34 gevraagd een eindbeoordeling te geven over het OZE en of zij indien dit nodig mocht blijken-, in de toekomst weer zullen kiezen voor het OZE. Op vrijwel iedere vraag kan de geënquêteerde een cijfer tussen de 1 en 10 aankruisen. De schaalverdeling van deze cijfers waarbij geldt: 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed. 1.4 Onderzoekspopulatie Het patiënttevredenheidsonderzoek is gebaseerd op een enquête die door patiënten van het OZE ingevuld is. De enquêtes werden aan patiënten meegegeven in de periode oktober december Het hiervoor gebruikte formulier is in de bijlage van dit verslag te vinden. De enquête werd uitgedeeld aan alle patiënten die in deze periode voor onderzoek of behandeling bij het OZE kwamen. Zij kregen het enquêteformulier mee na het onderzoek of de behandeling. In totaal zijn er in de onderzoeksperiode 57 enquêtes ingevuld. In 2010 waren er 2793 patiënten die het OZE bezochten voor een onderzoek of behandeling (de groep waarop deze enquête zijn toepassing heeft). De resultaten geven een betrouwbaarheid van de gegevens geldend over de gehele populatie (alle patiënten in 2010) van ongeveer 85%, daar de spreiding van de kenmerken veelal eenzijdig naar het positieve uitvallen. Eindhoven, mei 2011 Praktijkadres: Stichting Oogziekenhuis Eindhoven Tongelresestraat DG Eindhoven T KvK nr

5 2 Evaluatie gegevens 2.1 Algemene gegevens Samenvatting en conclusie per vraag 1. Geslacht? Van de 57 respondenten hebben 54 aangegeven van welk geslacht zij zijn. In de onderzochte populatie zijn er net iets meer vrouwen dan mannen: respectievelijk 31 (57%) vrouwen en 24 mannen (43%). 2. Uw leeftijd? Al de respondenten hebben op deze vraag geantwoord. De grootste groep respondenten zijn patiënten van 70 jaar of ouder (31 respondenten = 54%). In de middencategorie van 30 tot 70 jaar zijn er 25 respondenten die de enquête ingevuld hebben (=44%). Eén enkele respondent is jonger dan 30 jaar (2%). 3. Hoe bent u bij ons ziekenhuis terecht gekomen? Onder deze vraag kon gekozen worden voor antwoordcategorieën. Hieronder worden de categorieën in de tabel aangegeven, waarachter de verdeling van de respondenten. De grootste groep respondenten komen bij het OZE terecht via een kennis/ vriend/ familie. Deze mond tot mond reclame is de belangrijkste reden dat patiënten bij het OZE terecht komen. De redenen die op een tweede plaats komen, zijn: via de huisarts, via de medisch specialist (waarbij de antwoorden onder anders, namelijk meegenomen) en van oudsher (nieuwe categorie, 5x). De 13 respondenten uit de categorie anders, namelijk hebben de volgende antwoorden opgeschreven: 5x was vroeger (>10 jr. geleden) al eens bij dr. Meurs geweest al lang geleden zelf gekozen van oudsher behandeling begin jaren 80 was in Maxima in behandeling 3x persoonlijk contact uit eigen beweging een afspraak per telefoon 5

6 2x transport keuring bedrijfskeuring overigen: 3x andere oogarts oogarts Hendrikx-Kolie advertentie in de krant 4. U woont? In deze vraag konden de respondenten aangeven of ze dichtbij het ziekenhuis, een half uur met de auto/bus vanaf het ziekenhuis of langer dan een half uur met de auto/bus van het ziekenhuis af wonen. Twee respondenten hebben deze vraag niet ingevuld. De meeste respondenten blijken dichtbij dan wel ongeveer een half uur rijden vanaf het ziekenhuis te wonen, respectievelijk 22 respondenten (40%) en 28 respondenten (51%). Maar enkele respondenten komen van verderaf naar het ziekenhuis toe: in totaal 7 respondenten (13%) waarvan twee respondenten die er met de bus langer over doen. 5. In welke provincie bent u woonachtig? Eén respondent heeft deze vraag niet ingevuld. Al de respondenten die deze vraag invulden, zijn afkomstig uit de provincie Noord-Brabant. 6. Wat is de reden dat u gekozen heeft voor behandeling in ons ziekenhuis? Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord. Van de 56 respondenten die de vraag beantwoord hebben, geven 17 respondenten (30%) aan dat de behandelend specialist voor hen als belangrijkste reden geldt voor het laten behandelen in het OZE. Eveneens 17 respondenten (30%) geeft aan dat de goede naamsbekendheid de reden is om het OZE te kiezen voor behandeling. Een derde uitspringende reden (genoemd door 13 repondenten = 23%), is dat respondenten het OZE hebben gekozen op aanbeveling van anderen. De overige antwoorden worden ongeveer evenveel genoemd bij respondenten. Bij anders, namelijk staan de volgende antwoorden ingevuld: opticien (2x) ziekenhuis is makkelijk bereikbaar expertise en kwaliteit Het resultaat op deze vraag wordt hieronder in de tabel en grafiek uiteengezet: 6

7 7. Hoe vaak heeft u tot nu toe ons ziekenhuis bezocht? Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. De meeste respondenten (38 respondenten = 67%), die de enquête hebben ingevuld zijn mensen die 6 keer of al vaker het OZE bezocht hebben. 10 Respondenten (18%) heeft het OZE 3 tot 5 keer bezocht. 9 Respondenten (16%) hebben het OZE 1 of 2 keer bezocht. 2.2 Toegankelijkheid en bereikbaarheid Samenvatting en conclusie per vraag 8. Is de weg naar ons ziekenhuis goed te vinden? Alle respondenten hebben deze vraag ingevuld. De overgrote meerderheid vindt dat de weg naar het OZE goed te vinden is en hebben een cijfer van 8 of hoger gegeven (51 respondenten, 89%). Twee enkele respondenten geven een cijfer lager dan een 5. In de open opmerking aan het einde van de vragenlijst is hierop geen toelichting gegeven. 9. Hoe reist u naar ons ziekenhuis? Op één na hebben alle respondenten deze vraag beantwoord. De grootste groep respondenten komen met de auto naar het OZE (47, 84%). Lopende komt geen enkele respondent. De andere respondenten komen met de fiets of met het openbaar vervoer, respectievelijk 10 (18%) en 7(13%). Eén respondent gaf bij de opmerkingen aan dat parkeren een probleem is. 10. Hoe is ons ziekenhuis telefonisch bereikbaar? Alle respondenten geven aan dat het OZE goed telefonisch bereikbaar is. Een cijfer lager dan een 7 wordt niet gegeven. 11. Is ons ziekenhuis u voldoende tegemoet gekomen bij het plannen van uw afspraak (datum/tijdstip)? Alle respondenten geven aan dat het OZE goed tegemoet gekomen is bij het plannen van hun afspraak. Een cijfer lager dan een 7 wordt niet gegeven. 12. Hoe beoordeelt u de openingstijden van ons ziekenhuis? Drie van de in totaal 57 respondenten hebben geen antwoord op deze vraag gegeven. Al de 54 respondenten die een antwoord gegeven hebben, geven aan de openingstijden van het OZE te beoordelen met een 7 of hoger. En hiervan geven slechts 5 respondenten (9%) het cijfer 7, de anderen geven een hoger cijfer. 13. Heeft u de behandeling van uw zorgverzekeraar vergoed gekregen? Het antwoord op deze vraag geeft een indicatie over de financiële toegankelijkheid tot het OZE. 55 Respondenten (van de 57) hebben een antwoord gegeven op deze vraag. 37 Respondenten (67%) hebben hun behandeling vergoed gekregen. Bij 17 respondenten (31%) is het antwoord nog niet bekend. Eén respondent (2%) heeft de behandeling niet vergoed gekregen van zijn/haar zorgverzekeraar. 7

8 14. Werd u, eenmaal in de wachtkamer, snel genoeg geholpen? Drie respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. De antwoorden op deze vraag liggen verspreid over de 5 tot en met 10 (op een schaal van 1=slecht tot 10 = goed). Eén enkele respondent heeft het cijfer 1 gegeven. Hieronder is in tabel en grafiekvorm de antwoorden weergegeven: 15. Heeft u buiten kantoortijden contact met ons gezocht in verband met een spoedvraag en wie heeft u kunnen bereiken? Twee respondenten hebben geen antwoord gegeven op deze vraag. De meeste respondenten (53, 96%), hebben buiten kantoortijden geen contact gezocht met het OZE in verband met een spoedvraag. Twee respondenten deden dit wel. Eén respondent heeft hierop direct kunnen spreken met een medewerker van het OZE en één respondent heeft niemand kunnen bereiken en het antwoordapparaat had niet aangegeven met wie contact opgenomen kon worden. 2.3 Informatievoorziening Samenvatting en conclusie per vraag 16. Heeft ons ziekenhuis u voldoende geïnformeerd over onderstaande onderwerpen 52 Respondenten hebben deze vraag ten minste op één onderdeel ingevuld. De meeste respondenten gaven een goed aan bij het beantwoorden van de vragen. Enkele keren werden er onvoldoendes gegeven. De meest onvoldoendes worden door de respondenten gegeven over de informatievoorziening rond de volgende onderwerpen: alternatieve behandelingen binnen en buiten ons ziekenhuis de vergoeding van de gegeven behandeling (en eventuele eigen kosten) waar u met spoedvragen/voor hulp terecht kunt buiten openingstijden Door één respondent werden de volgende opmerkingen opgeschreven bij deze vraag: weinig uitleg van de specialist over eventuele gevolgen, zeer beknopt, wel vakkundig en daar gaat het toch om! Hieronder is in een tabel weergegeven hoe vaak per vraag goed, voldoende of onvoldoende is geantwoord: 8

9 Goed Voldoende Onvoldoende a. Routebeschrijving en telefonische bereikbaarheid 37 (79%) 10 (21%) 0 b. Informatie omtrent uw ziektebeeld 42 (82%) 7 (14%) 2 (4%) c. De behandeling die wij u kunnen bieden 41 (80%) 9 (18%) 1 (2%) d. Wie bij de behandeling betrokken zijn 35 (81%) 7 (16%) 1 (2%) e. Hoe de behandeling uitgevoerd zal gaan worden 34 (77%) 10 (23%) 0 f. Hoe u zich dient voor te bereiden op de behandeling 29 (73%) 10 (25%) 1 (3%) g. Alternatieve behandelingen binnen en buiten ons ziekenhuis 10 (40%) 8 (32%) 7 (28%) h. De resultaten die u kunt verwachten na de behandeling 26 (76%) 6 (18%) 2 (6%) i. Hoe om met gaan met (nieuwe) medicatie 22 (67%) 10 (30%) 1 (3%) j. De risico s die de behandeling met zich meebrengt 22 (76%) 4 (14%) 3 (10%) k. De vergoeding van de gegeven behandeling (en eventuele eigen kosten) 17 (65%) 3 (12%) 6 (23%) l. Hoe omgegaan wordt met uw persoonlijke bezittingen en gegevens 23 (77%) 4 (13%) 3 (10%) m. Waar u terecht kunt met uw vragen 24 (69%) 10 (29%) 1 (3%) n. Waar u terecht kunt als u niet tevreden bent over de behandeling 15 (58%) 8 (31%) 3 (12%) o. Waar u met spoedvragen/voor hulp terecht kunt buiten openingstijden 13 (52%) 7 (28%) 5 (20%) p. Welke faciliteiten er zijn voor uw begeleider (indien u iemand meeneemt) 14 (56%) 10 (40%) 1 (4%) 17. Hoe ervaart u de mogelijkheid tot het stellen van uw vragen aan de medewerkers/ specialist? 52 Respondenten hebben deze vraag beantwoord. De meeste respondenten gaven aan de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan medewerkers binnen het OZE, goed te vinden (41 respondenten, 79%). Tien respondenten (19%) gaven een voldoende als beoordeling en 1 (2%) een onvoldoende. 18. Voldoet de aan u meegegeven schriftelijke informatie aan uw verwachtingen? Deze vraag werd door 46 respondenten (81%) van de 57, beantwoord. Mogelijk werd deze vraag als een dubbele vraag beschouwd (zie twee vragen hierboven). Een enkele respondent vond niet dat de meegegeven schriftelijke informatie aan zijn/ haar verwachtingen voldeed en gaf het cijfer 1. Maar liefst 10 (22%) van de respondenten gaven een 10 als beoordeling aan de meegegeven schriftelijke informatie. Overige respondenten geven een cijfer tussen de 6 en 9. Deze resultaten staan hieronder weergegeven in een tabel en grafiek: 2.4 Bejegening en begeleiding Samenvatting en conclusie per vraag 19. Hoe vindt u het baliepersoneel in de omgang? Een cijfer lager dan een 7 werd niet gegeven. In totaal beantwoorden 53 (95%) van de 57 respondenten deze vraag. 9

10 20. Hoe vindt u het ondersteunend personeel bij uw behandeling in de omgang? Eén respondent gaf een 6 als cijfer op deze vraag. De overige respondenten een 7 of hoger. In totaal waren er 48 (84%) van de 57 respondenten die een antwoord gaven op deze vraag. 21. Hoe ervaart u het contact met de medisch specialist? Eén respondent (2%) gaf een 5 als cijfer op deze vraag, één respondent (2%) een cijfer 6 en 2 respondenten (4%) een cijfer 7. De overige respondenten (92%) een 8 of hoger. In totaal waren er 54 (95%) van de 57 respondenten die een antwoord gaven op deze vraag. 22. Hoe professioneel wordt u behandeld door de behandelend specialist? Een cijfer lager dan een 7 werd niet gegeven. In totaal beantwoorden 53 (95%) van de 57 respondenten deze vraag. 23. Kreeg u voldoende tijd om een weloverwogen keuze te maken voor een behandeling? Eén respondent (2%) ervoer dat hij/zij niet voldoende tijd heeft gekregen om een weloverwogen keuze te maken voor een behandeling. Deze respondent gaf een 4 als cijfer op deze vraag. Een enkel respondent (2%) gaf een cijfer 6. De overgrote meerderheid van de respondenten (96%) gaven een cijfer 7 of hoger. Deze vraag is beantwoord door 42 respondenten (74% van de 57). In tabel- en grafiekvorm: 24. Hoe worden uw vragen beantwoord door het baliepersoneel? Een cijfer lager dan een 7 werd niet gegeven. In totaal beantwoorden 51 (98%) van de 57 respondenten deze vraag. 25. Hoe worden uw vragen beantwoord door het ondersteunend personeel? Eén maal werd een 5 als beoordeling op deze vraag gegeven (2%). Alle andere respondenten die deze vraag invulden (42 respondenten van de 57, ofwel 74%), gaven een 7 of hoger als cijfer. 26. Hoe worden uw vragen beantwoord door uw behandelend specialist? Eén respondent (2%) gaf een 2 als cijfer/antwoord op deze vraag en één respondent (2%) een 6. De overige respondenten (96%) een cijfer 7 of hoger. In totaal waren er 51 (89%) van de 57 respondenten die op deze vraag een antwoord gaven. 10

11 2.5 Behandelresultaat Samenvatting en conclusie per vraag 27. Welke behandeling heeft u gekregen binnen ons ziekenhuis? 48 Respondenten van de 57 hebben een antwoord ingevuld op deze vraag. De enquête is met name ingevuld door respondenten die bij het OZE kwamen voor een onderzoek/(jaarlijkse) controle dan wel voor een staaroperatie. Hiernaast zijn er enkele respondenten die een cataractoperatie ondergingen, verschillende behandelingen ondergingen, een glaucoom of een medicatie of laserbehandeling kreeg. Ingeschat geven deze respondenten de algehele populatie van patiënten van het OZE goed weer. Hieronder zijn de antwoorden op deze open vraag zo veel mogelijk gebundeld weergegeven: 18x jaarlijks onderzoek ivm hoge bloeddruk controle controle periodieke oogkeuring staaroperatie jaren geleden + controles ivm suiker controle op glaucoom diabetes controle 1x per jaar jaarlijkse controle visus gezichtsveld onderzoek geen oogonderzoek scan keuring oogdruk/gezichtsveld controle en consult t.a.v. oogontsteking heel goed onderzoek oogonderzoek jaarlijkse diabetescontrole ogen bij de eerste afspraak bij dr. Meurs bleek dat onze 6 jarige dochter goed kan zien en geen verdere behandeling nodig is 6x verschillende behandelingen ondervonden ingreep ooglid ontsteking oogboldruk + ingegroeide wimper oogbehandeling medicatie voor rode ogen medicatie/onderzoek mbt hoornvliesbeschadiging en mogelijk in de toekomst een transplantatie 15x staaroperatie staaroperatie staar, spataders staar aan beide ogen staar, 2x laser, MD staaroperatie staar en laseroperatie staaroperatie staaroperatie staaroperatie aan beide ogen staaroperatie staar staar verschillende laserbehandelingen en staaroperatie enkel operaties + oogoperatie 5x glaucoom glaucoom en laserbehandeling laserbehandeling (oogboldrukverlaging) laser behandeling laserbehandeling => ooginfarct. 4x cateract operatie rechteroog 2 nieuwe lenzen ooglens nieuwe lens en laserbehandeling 28. Voldoet de behandeling in ons ziekenhuis aan uw verwachting? Op deze vraag werd geen onvoldoende geantwoord. Eén respondent gaf aan dat aan zijn/haar verwachtingen matig werd voldaan door het OZE. Al de andere respondenten (52, 98%) gaven aan dat aan hun verwachtingen goed tot uitstekend werd voldaan. In totaal gaven 53 respondenten (93% van het totaal) antwoord op deze vraag. Hieronder is het resultaat op deze vraag in een tabel en grafiek weergegeven: 11

12 29. Is door de behandeling die u kreeg in ons ziekenhuis uw situatie verbeterd? Eén respondent (2%) gaf aan dat zijn/haar situatie door de behandeling in het OZE verslechterd is. Negen respondenten (20%) gaven aan dat hun situatie beter noch slechter geworden is. Bij 32 respondenten (70%) was hun situatie enigszins tot sterk verbeterd door de behandeling die zij in het OZE kregen. Vier respondenten (8%) gaven aan dat ze nu volledig klachtenvrij waren door de behandeling die zij kregen in het OZE. In totaal gaven 45 respondenten (79%) een antwoord op deze vraag. 30. Zijn er na de behandeling complicaties bij u opgetreden die u niet verwachtte? In totaal waren er 3 respondenten (7% van diegenen die antwoord gaven op deze vraag), die na de behandeling in het OZE complicaties kregen die zij niet verwachtten. Bij 39 respondenten (93%) traden geen onverwachte complicaties op. In totaal hebben 42 respondenten (74%) deze vraag beantwoord. 31. Heeft u na uw behandeling nog voldoende contact gehad met ons ziekenhuis over de resultaten van uw behandeling? De respondenten beoordeelden het contact met het OZE over de resultaten na de behandeling die zij ondergingen, als voldoende tot goed. Deze vraag werd door 47 (82%) respondenten beantwoord. 2.6 Faciliteiten Samenvatting en conclusie per vraag 32. Wilt u aangeven hoe u de volgende zaken beoordeelt : Deze vraag is opgedeeld in 4 categorievragen a t/m d. In totaal werd bij deze vraag door 56 respondenten (98%) een antwoord ingevuld bij ten minste één van de categorieën. a. De locatie van ons ziekenhuis, de ruimtes en de inrichting Alle op één na van de respondenten (55 van de 56 respondenten, 98%), gaven voor de locatie, de ruimtes en de inrichting een 7 of een hoger cijfer. Eén respondent gaf een cijfer 6. Eén respondent gaf de volgende opmerking aan het einde van de enquête over deze vraag: parkeren is een probleem. b. De veiligheidsmaatregelen in ons ziekenhuis (nooduitgang) Door 5 respondenten (15%) werden de veiligheidsmaatregelen binnen het OZE ervaren als een cijfer 6 of lager. 12

13 De cijfers die gegeven werden door de andere respondenten (28, 85%) liggen verspreid over de 7 tot de 10, met de nadruk op de 8. Als open opmerking bij deze vraag werd opgeschreven: nooduitgang minder goed, als de lift uit valt zit je wel op de 2 e verdieping met trap. c. De faciliteiten en de apparatuur waar gebruik van gemaakt is Eén respondent (2%) ziet de faciliteiten en de apparatuur binnen het OZE als een cijfer 6 waardig. Al de andere 49 respondenten (98%) gaven hiervoor een cijfer 7 of hoger. Eén respondent gaf de volgende opmerking aan het einde van de enquête over deze vraag: onvoldoende (ontspannend) leesmateriaal in de wachtruimte, vooral voor patiëntbegeleiders. d. De hygiëne binnen ons ziekenhuis Eén respondent (2%) gaf de hygiëne binnen het OZE een cijfer 6. Al de andere 50 respondenten (98%) gaven hiervoor een cijfer 7 of hoger. 2.7 Totaalbeoordeling Samenvatting en conclusie per vraag 33. Totaal cijfer voor ons ziekenhuis : Het totaal cijfer wat voor het OZE gegeven wordt in de enquête, komt op een schaal van 1=slecht tot 10=goed, niet onder het cijfer 7. Het gemiddelde cijfer is een 8,6. Deze vraag is door alle respondenten (98%) op één na, beantwoord. Hieronder zijn de antwoorden in tabel- en grafiekvorm weergegeven: 34. Zou u in de toekomst indien noodzakelijk- weer kiezen voor een behandeling in ons ziekenhuis? 54 (98%) Van de 55 respondenten die deze vraag ingevuld hebben, geven aan dat zij in de toekomst weer zullen kiezen voor een behandeling in het OZE, mocht dit nodig zijn. Eén respondent zegt hierop nee (2%). Er zijn geen respondenten die het antwoord misschien ingevuld hebben. Uw opmerkingen : De opmerkingen die bij deze enquête door respondenten beschreven zijn, zijn veelal complimenten voor (de medewerkers van) het OZE. Enkele aanbevelingen/opmerkingen zijn hierboven verwerkt bij de specifieke vraag waar de opmerking betrekking op heeft. De lijst met opmerkingen is te vinden in de uitdraai van de resultaten in de bijlage. 13

14 3 Kruisverbanden In het onderzoek zijn geen grote verschillen tussen de antwoorden van de respondenten te vinden. Hierdoor is het beperkt interessant kruisverbanden te maken. Een andere gevolg hiervan is dat er uit de kruisverbanden vanwege het kleine aantal respondenten die afwijkend antwoorden, nauwelijks conclusies getrokken kunnen worden. Hooguit kan een kruisverband een richting aangeven voor nader onderzoek of kan aantonen dat bepaalde relaties niet vanzelfsprekend zijn opgetreden. Hieronder zijn enkele (willekeurige) kruisverbanden beschreven. Van de mensen die dichtbij wonen komt 76% (16 respondenten) met de auto, 33% komt met de fiets (33%): Met de bus (en fiets) is het OZE prima te vinden. 2 Respondenten die met de auto reizen hebben een onvoldoende gegeven op de vraag of de weg naar het OZE goed te vinden: Het antwoord op de vraag of de behandeling binnen het OZE voldoet aan de verwachtingen die hij/zij had, heeft niet (altijd) een directe relatie met het resultaat van de behandeling. In de tabel hieronder is te zien dat de respondent van wie de situatie verslechterd is, toch aangeeft dat de behandeling goed voldoet aan zijn/haar verwachting: Deze respondent heeft aangegeven ook in de toekomst weer te kiezen voor het OZE. Ook is er geen directe relatie tussen het hebben van een onverwachte complicatie met het niet voldoen aan de verwachtingen. 14

15 Diegenen die ja hebben geantwoord bij het optreden van een onverwacht complicatie, hebben toch aangegeven dat de behandeling goed tot uitstekend voldoet aan de verwachting, zoals in onderstaande tabel is te zien: Alhoewel een onvoldoende voor de veiligheidsmaatregelen van een respondent van middelbare leeftijd kwam, werden de meest 6-en gegeven door respondenten van 70 jaar en ouder. Zie hiervoor onderstaande tabel: 15

16 4 Conclusie Samenvattend blijkt uit het onderzoek dat de patiënten over het algemeen tevreden zijn over de behandeling, de medewerkers en anderszins van/binnen het OZE. Het OZE wordt gewaardeerd met een eindcijfer van een 7 of hoger, met het gemiddelde op de 8,6. Op één na zal iedereen mocht dit nodig zijn-, in de toekomst weer kiezen voor het OZE. Aandachtspunten voor het OZE die voort zijn gekomen uit dit onderzoek, liggen op het gebied van de veiligheidsmaatregelen en (een aantal onderwerpen in de) informatievoorziening. Per categorie kan concluderende het volgende gezegd worden: Algemene gegevens De respondenten die participeerden aan dit onderzoek zijn als volgt te typeren: Respondenttype 1 : Een vrouw van 70 jaar of ouder. Zij komt via mond tot mond reclame bij het OZE terecht en woont dicht bij het OZE. Zij komt met name bij het OZE vanwege de specialist en vanwege de naamsbekendheid van het OZE. Zij komt 6x tot vaker voor onderzoek/behandeling bij het OZE. Verder blijkt uit vragen uit een andere categorie dat zij met de auto komt en komt voor een onderzoek/(jaarlijkse) controle. Respondenttype 2 : Man van middelbare leeftijd. Hij komt via de huisarts bij het OZE terecht, woont ongeveer een half uur rijden vanaf het OZE maar nog wel in Noord-Brabant. Hij kiest voor het OZE op aanbeveling van anderen en komt uiteindelijk zo n 6x tot vaker voor onderzoek/behandeling bij het OZE. Verder blijkt uit vragen uit een andere categorie dat hij met de auto komt en komt voor een staaroperatie. Toegankelijkheid en bereikbaarheid De weg naar het OZE is goed te vinden. De weg naar het OZE is soms minder goed te vinden met de auto dan met de bus/fiets en parkeren vormt soms een probleem. De grootste groep respondenten komt met de auto, ook die respondenten die dichtbij het OZE wonen. Waarschijnlijk wordt deze laatstgenoemde groep respondenten met de auto opgehaald en meegenomen naar het OZE door een begeleider. Het OZE is telefonisch goed bereikbaar. Het OZE wordt als flexibel ervaren bij het inplannen van afspraken. Men is tevreden over de openingstijden en financieel is het OZE ook goed toegankelijk doordat de zorgverzekeraar vrijwel altijd de behandeling vergoed. Iets minder tevreden lijkt men te zijn over de wachttijd in de wachtkamer. En alhoewel er nauwelijks buiten kantoortijden voor een spoedvraag gebeld wordt naar het OZE, kan men niet altijd iemand bereiken indien men belt. 16

17 Informatievoorziening Respondenten waarderen de informatievoorziening binnen het OZE en de schriftelijke informatie voldoet aan de verwachtingen. Ook ervaart men dat er genoeg mogelijkheden zijn tot het stellen van vragen aan medewerkers of de medisch specialist. Alleen op het gebied van enkele onderwerpen ervaren respondenten dat hen onvoldoende informatie is gegeven. Het gaat hierbij om de onderwerpen alternatieven voor behandeling binnen/buiten het OZE, de vergoeding van de behandeling en waar men terecht kan met spoedvragen/-hulp buiten openingstijden. Bejegening en begeleiding De manier waarop de verschillende medewerkers in het OZE omgaan met patiënten (cq. de respondenten zelf), wordt over het algemeen als zeer positief ervaren. De specialist wordt gezien als zeer professioneel. Over het algemeen ervaart men dat men voldoende tijd krijgt om een overwogen keuze te maken voor een behandeling. Op enkele uitzonderingen na ervaart men dat de eigen vragen goed worden beantwoord door de verschillende medewerkers binnen het OZE. Behandelresultaat De meeste respondenten komen bij het OZE voor een onderzoek /(jaarlijkse) controle dan wel voor een staaroperatie. De behandeling voldeed bij de respondenten aan de verwachtingen (op een uitzondering na). Ook de respondenten van wie de situatie na de behandeling verslechterd was en/of die te maken kregen met onverwachte complicaties, gaven aan dat de behandeling voldeed aan de verwachting. De nazorg wordt als voldoende ervaren. Bij het behandelresultaat is op te merken is dat 3 (van de 57) respondenten een complicatie hebben gekregen die zij niet hadden verwacht. Faciliteiten De locaties, ruimtes, inrichting, faciliteiten en de hygiëne worden als zeer positief ervaren. De veiligheidsmaatregelen worden door een aantal als minder goed gewaardeerd. Dit heeft deels te maken met de leeftijd gezien dat de meeste cijfers 6 gegeven werden door respondenten van 70 jaar en ouder. ** 17

18 Bijlage 1: Enquêteformulier 18

19 Patiënttevredenheidsonderzoek 2010 A. ALGEMENE VRAGEN 1. Geslacht: man vrouw 2. Uw leeftijd: tot 30 jaar 30 tot 70 jaar 70 jaar of ouder 3. Hoe bent u bij ons ziekenhuis terecht gekomen? Via de huisarts Via zorgbemiddeling van de verzekeraar Via een medisch specialist Via een kennis/vriend/familie Via een andere zorgverlener Via een advertentie Via de opticien Anders, namelijk via 4. U woont : Dichtbij het ziekenhuis Ongeveer een half uur met de auto/bus van het ziekenhuis Langer dan een half uur met de auto/bus van het ziekenhuis 5. In welke provincie bent u woonachtig? 6. Wat is de reden dat u gekozen heeft voor behandeling in ons ziekenhuis? De behandelend specialist De goede naamsbekendheid Op aanbeveling van mijn huisarts Op aanbeveling van anderen Snellere behandeling dan in een ander ziekenhuis Betere expertise en kwaliteit dan in een ander ziekenhuis De persoonlijke benadering Geen specifieke reden Anders, nl.. 7. Hoe vaak heeft u tot nu toe ons ziekenhuis bezocht? 1 tot 2 keer 3 tot 5 keer 6 keer of vaker B. TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID 8. Is de weg naar ons ziekenhuis goed te vinden? 9. Hoe reist u naar ons ziekenhuis? Te voet Per fiets Per auto Met het openbaar vervoer 10. Hoe is ons ziekenhuis telefonisch bereikbaar? 11. Is ons ziekenhuis u voldoende tegemoet gekomen bij het plannen van uw afspraak (datum/ tijdstip)? 12. Hoe beoordeelt u de openingstijden van ons ziekenhuis? 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed z.o.z.

20 Patiënttevredenheidsonderzoek Heeft u de behandeling van uw zorgverzekeraar vergoed gekregen? Ja Nee Gedeeltelijk Nog niet bekend 14. Werd u, eenmaal in de wachtkamer, snel genoeg geholpen? 15. Heeft u buiten kantoortijden contact met ons gezocht in verband met een spoedvraag? Ja Nee Indien van toepassing: heeft u het antwoordapparaat gekregen met informatie over wie te bellen heeft u direct met een specialist van ons ziekenhuis kunnen spreken (eventueel na doorverbinden) heeft u direct een medewerker van ons ziekenhuis kunnen spreken (eventueel na doorverbinden) heeft u niemand kunnen bereiken / het antwoordapparaat gaf niet aan met wie ik contact op kon nemen C. INFORMATIEVOORZIENING 16. Heeft ons ziekenhuis u voldoende geïnformeerd over onderstaande onderwerpen : Goed Voldoende Onvoldoende a. Routebeschrijving en telefonische bereikbaarheid b. Informatie omtrent uw ziektebeeld c. De behandeling die wij u kunnen bieden d. Wie bij de behandeling betrokken zijn e. Hoe de behandeling uitgevoerd zal gaan worden f. Hoe u zich dient voor te bereiden op de behandeling g. Alternatieve behandelingen binnen en buiten ons ziekenhuis h. De resultaten die u kunt verwachten na de behandeling i. Hoe om met gaan met (nieuwe) medicatie j. De risico s die de behandeling met zich meebrengt k. De vergoeding van de gegeven behandeling (en eventuele eigen kosten) l. Hoe omgegaan wordt met uw persoonlijke bezittingen en gegevens m. Waar u terecht kunt met uw vragen n. Waar u terecht kunt als u niet tevreden bent over de behandeling o. Waar u met spoedvragen/voor hulp terecht kunt buiten openingstijden p. Welke faciliteiten er zijn voor uw begeleider (indien u iemand meeneemt) 17. Hoe ervaart u de mogelijkheid tot het stellen van uw vragen aan de medewerkers/ specialist? Goed Voldoende Onvoldoende 18. Voldoet de aan u meegegeven schriftelijke informatie aan uw verwachtingen? 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed z.o.z.

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2011 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Deze rapportage heeft betrekking op de verslagperiode 01-11-2012 tot 20-03-2013.. Máxima Medisch Centrum Afdeling Kwaliteit & Veiligheid TEL: 9126

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Enquete patienttevredenheidonderzoek 2009. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquete patienttevredenheidonderzoek 2009. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Enquete patienttevredenheidonderzoek 2009 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Benadering Assistentes...2 2 Specialist / Behandeling...4 3 Bereikbaarheid/toegankelijkheid...7 4 Heeft u uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Peildatum: maart 2014 Brenda Pekkeriet, Huisarts Huisartsenzorg Pekkeriet 17 maart 2015 info@huisartsenzorgpekkeriet.nl 1 Aanleiding Om

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podologie / podoposturaletherapie te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 5-12-2016

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2012 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Laseren en lenzen. Mensen zien. Mensen laten zien.

Laseren en lenzen. Mensen zien. Mensen laten zien. Laseren en lenzen Mensen zien. Mensen laten zien. De verschillende behandelingen Ooglaserbehandeling Er zijn verschillende laserbehandelingen om de sterkteafwijking van uw oog te corrigeren, waarna u niet

Nadere informatie

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem.

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem. Geachte heer/ mevrouw, Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van de

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein februari 2017 Inleiding Onder de naam Patiëntenvertellen biedt bureau Klantenvertellen tandartsen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête Mondhygiënistenpraktijk Doorn. maart 2013

Rapportage patiëntenenquête Mondhygiënistenpraktijk Doorn. maart 2013 Rapportage patiëntenenquête Mondhygiënistenpraktijk Doorn maart 2013 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Staaroperatie met plaatsing van een premium kunstlens

Staaroperatie met plaatsing van een premium kunstlens Staaroperatie met plaatsing van een premium kunstlens Informatie voor patiënten Deze folder bevat een toestemmingsformulier dat u moet inleveren voor de operatie. F1104-3121 juli 2014 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Datum aanmaak rapport:10-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 22-4-2017 tot 29-4-2017

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Uitslag Patiënten Enquête

Uitslag Patiënten Enquête Uitslag Patiënten Enquête December 2011 Een onderzoek naar patiënttevredenheid. Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Introductie Voor u ligt het rapport patiënttevredenheid 2011. Omdat wij als dermatologisch

Nadere informatie

CEO Clienten ErvaringsOnderzoek gezondheidscentrum Velserbroek. Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

CEO Clienten ErvaringsOnderzoek gezondheidscentrum Velserbroek. Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek CEO 2017 Clienten ErvaringsOnderzoek gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek INTRO Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Stichting Wijkgezondheidscentrum

Nadere informatie

ENQUETE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2016

ENQUETE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2016 ENQUETE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2016 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE... 3 DE PRAKTIJKRUIMTE... 4 Hoe heeft u de bereikbaarheid van de praktijk ervaren.... 4 Totaalbeeld bereikbaarheid van de praktijk

Nadere informatie

Bereikbaarheid van de praktijk

Bereikbaarheid van de praktijk Bereikbaarheid van de praktijk Hoe tevreden bent u over de dagelijkse openingstijden van de praktijk? 2 0 0, 3 0 0, 4 2 0,3% 5 1 0,1% 6 13 1,8% 7 62 8,4% 8 285 38,6% 9 189 25,6% 10 171 23,1% n.v.t. 14

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Resultaten van de patiënten enquête 2010

Resultaten van de patiënten enquête 2010 FYSIO HUIS patiënten enquête Resultaten patiëntenenquête Fysiohuis Resultaten van de patiënten enquête Inleiding In het kader van de doelstelling van het kwaliteitsjaarplan van om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage:

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: 2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: voelt u zich op uw gemak (gesteld) hier 5.9 42.2 52 hoe vindt u de hygiëne in de praktijk 6.2 67 26.8

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 13-12-2016 tot 31-1-2017

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr. Rapport Inhoudsopgave Inleiding Conclusie Resultaten Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.nl Inleiding Meest patiëntvriendelijk De prijs voor meest

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

DE KIBBELHOF Aangepast Vakantieverblijf

DE KIBBELHOF Aangepast Vakantieverblijf Klanten enquete Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen, uw beoordelingen worden anoniem verwerkt. Met u antwoorden kunnen wij onze dienstverlening aan u nog verbeteren.

Nadere informatie

staaroperatie in dagopname

staaroperatie in dagopname patiënteninformatie staaroperatie in dagopname Uw oogarts heeft bij u staar geconstateerd. U heeft met uw arts afgesproken dat u een staaroperatie aan uw oog krijgt. Hoe moet u zich voorbereiden? Hoe gaat

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Is er een expertisecentrum?

Is er een expertisecentrum? Hand-out perspectief lysosomale stapelingsziekten 05-06-2014 De ervaringen met de zorg van patiënten met lysosomale stapelingsziekten zijn door middel van een online enquête onderzocht, in het kader van

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7 Vragenlijst 2015, Gehele jaar Stichting Zuilen / Ondiep GEZond 1. Hoe vaak heeft u afgelopen jaar contact gehad met het gezondheidscentrum? n = (209) O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage:

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: 2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: onvoldoende voldoende goed zeer goed voelt u zich op uw gemak (gesteld) 5.9 42.2 52 hier hoe vindt

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Patiënt tevredenheids onderzoek. Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar?

Patiënt tevredenheids onderzoek. Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar? Bereikbaarheid/toegankelijkheid Patiënt tevredenheids onderzoek Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar? - Ik heb de praktijk niet gebeld Was de oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verslagjaar 2014, oktober 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de bruidsparen gepeild Huwelijksvoltrekkingen 2006 Bij de gemeente Lelystad heeft het gehele jaar 2006 een klanttevredenheidsonderzoek huwelijksvoltrekking plaatsgevonden.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Laserbehandeling van het oog

Laserbehandeling van het oog OOGHEELKUNDE Laserbehandeling van het oog BEHANDELING Laserbehandeling van het oog Binnenkort komt u naar het St. Antonius Ziekenhuis voor een laserbehandeling. Deze behandeling wordt uitgevoerd met behulp

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts:

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 1 2 3 4 Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 5 M.K. Kate (1107-2) 6 7 Datum aanmaak rapport:17-11-2016 8 9 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Polikliniek Oogheelkunde

Polikliniek Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde U bent doorverwezen naar polikliniek Oogheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In deze folder wordt informatie gegeven over de gang van zaken op de polikliniek. Als u na het

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie