Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV"

Transcriptie

1 Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van t/m Geaccrediteerd door :

2 Inleiding In opdracht van Kraamzorg JoNa BV zijn door de Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) de cliëntervaringen onderzocht. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijst 'CQI Kraamzorg' (CQ index versie 3.2). Deze lijst is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gevalideerd. * De resultaten uit deze rapportage zijn gebaseerd op de periode van dataverzameling tussen t/m De door Kraamzorg JoNa BV aangeleverde cliënten ontvingen een uitnodiging per e mail met daarin een persoonlijke link naar de website van Qualizorg, waar zij in een beveiligde omgeving (https) de vragenlijst konden invullen. Cliënten waarvan geen e mailadres bekend was, werden via een brief uitgenodigd om de enquête op de website van Qualizorg in te vullen (brief met een link naar de vragenlijst en unieke gebruikersnaam en wachtwoord). De cliënten zijn maximaal vier keer benaderd voor deelname aan het onderzoek (maximaal drie herinneringen). De opzet van deze rapportage is als volgt. Begonnen wordt met een weergave van de algemene beoordeling over de instelling in relatie tot de benchmark van alle deelnemende instellingen gemeten bij Qualizorg B.V., hierna volgt een weergave de berekende themascores van de CQI Kraamzorg van de instelling in relatie tot dezelfde benchmark, vervolgens de resultaten per afzonderlijke vraag voor de praktijk en als laatste een weergave van de responsgegevens. Voor een nadere uitleg van de onderdelen, is per hoofdstuk aan het begin van de pagina een uitleg gegeven. Let op! Er worden alleen resultaten weergegeven indien de N waarde voor het onderdeel minimaal 10 is. Indien de N waarde lager is, zult u hier geen data zien. * Het CKZ is per 2013 opgeheven en de taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar het CVZ (College voor Zorgverzekeringen)

3 Algemene beoordeling De algemene beoordeling betreft een score van 0 tot 10 en geeft weer hoe de beoordeling van de cliënten over de kraamzorgaanbieder/kraambureau (instelling) is. Het gaat hier om vraag 58: 'Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder / het kraambureau?'. De resultaten worden weergegeven in een grafiek met verdelingen in percentages van de scores en daarnaast wordt een gemiddelde weergegeven. Van boven naar beneden staan achtereenvolgens: de scores van de instelling, de benchmark van alle deelnemende instellingen Onderaan het overzicht staat een trendgrafiek, met het verloop van de scores op de algemene beoordeling van het afgelopen jaar voor de kraamzorginstelling in vergelijking tot de benchmark van alle deelnemende kraamzorginstellingen van de Kraamzorg Prestatie Monitor. Grafiek 1 De scores van de algemene beoordeling ( t/m ) 33% 64% Kraamzorg JoNa BV 8,78(n=114) 38% 59% Alle deelnemende instellingen 8,67(n=617) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cijfer 9-10 Cijfer 6-8 Cijfer Grafiek 2 Trendgrafiek Algemene beoordeling ( t/m ) 8 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

4 Themascores CQI Kraamzorg De CQI Kraamzorg bevat 5 thema's waarop gerapporteerd wordt. Deze 5 thema's omvatten verschillende items/vragen en vormen samen een gemiddelde (met een minimum score van 1 en een maximum score van 4), gemeten vanuit de ervaring van de cliënt. De volgende 5 thema's en bijbehorende vragen zijn te onderscheiden*: Bejegening. Dit thema bevat vragen met betrekking tot de benadering, aandacht en actief luisteren van de kraamverzorgende(n). Het gaat hier om vraag 30, 31, 32 en 33. Autonomie. Dit thema bevat vragen met betrekking tot de vraag in hoeverre er rekening gehouden werd met de cliënt en in hoeverre de cliënt zelf kon meebeslissen. Het gaat hier om vraag 49, 50 en 51. Hygiëne. Dit thema bevat vragen over de hygiëne tijdens de kraamzorgperiode. Het gaat hier om vraag 40, 41 en 42. Begeleiding. Dit thema bevat vragen over advies en voorlichting en in hoeverre de cliënt zelfvertrouwen kreeg in de omgang met de baby. Het gaat hier om vraag 38, 43, 44 en 45. Deskundigheid. Dit thema bevat vragen over de ervaren deskundigheid van de kraamverzorgende(n). Het gaat hier om vraag 34, 35, 36 en 37. Van links naar rechts staan achtereenvolgens: de scores van de instelling, de benchmark van alle deelnemende instellingen Onderaan het overzicht staat een trendgrafiek, met het verloop van de scores op de thema's van het afgelopen jaar voor de apotheek in vergelijking tot de benchmark van alle deelnemende instellingen van de Kraamzorg Prestatie Monitor. *Zie ook het menu "Resultaten per vraag"" voor de bijbehorende vragen waarnaar verwezen wordt. 4 Grafiek 3 Staafgrafiek thema Bejegening ( t/m ) Bejegening Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638)

5 Grafiek 4 Trendgrafiek thema Bejegening ( t/m ) Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

6 Grafiek 5 Staafgrafiek thema Autonomie ( t/m ) Autonomie Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 6 Trendgrafiek thema Autonomie ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

7 Grafiek 7 Staafgrafiek thema Hygiene ( t/m ) Hygiene Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 8 Trendgrafiek thema Hygiene ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

8 Grafiek 9 Staafgrafiek thema Begeleiding ( t/m ) Begeleiding Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 10 Trendgrafiek thema Begeleiding ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

9 Grafiek 11 Staafgrafiek thema Deskundigheid ( t/m ) Deskundigheid Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 12 Trendgrafiek thema Deskundigheid ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

10 Resultaten per vraag In onderstaand overzicht staan de resultaten van alle afzonderlijke vragen van de CQI Kraamzorg. Per vraag staan de antwoordcategorieën vermeld en hoe vaak het betreffende antwoord is gegeven (frequentie). Daarnaast staat ook het percentage van het totaal gegeven antwoorden voor deze vraag. Onderaan treft u het totaal van gegeven antwoorden op de betreffende vraag. 1. Heeft u in de afgelopen 3 maanden kraamzorg gekregen? Ja ,3 Nee Deze vragenlijst is niet op u van toepassing 2 1,7 Totaal Heeft u vóór de bevalling een gesprek gehad met iemand v.d. kraamzorgaanbieder? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag 9 1 0,9 Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 57 48,7 Ja, tijdens een groepsbijeenkomst / groepsintake 0 0 Ja, er is telefonisch contact geweest 59 50,4 Totaal Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? Nee 8 7,1 Ja ,9 Totaal

11 5. Kreeg u informatie over de taken die wel of niet bij de kraamverzorgende horen? Nee 8 7,1 Ja ,9 Totaal Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? Nee 5 4,4 Ja ,6 Totaal Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag 9 1 0,9 Ja ,1 Totaal Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Minder dan 49 uur 24 21,4 49 uur Meer dan 49 uur 5 4,5 Weet ik niet 18 16,1 Totaal

12 9. Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de zorg die u zou krijgen? Nee, geen afspraken Nee, alleen mondelinge afspraken 25 21,9 Ja Waar bent u bevallen? Thuis 31 27,2 Ziekenhuis De vragenlijst gaat verder bij vraag ,4 Kraamhotel / geboortecentrum 12 10,5 Anders 1 0,9 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag ,5 Ja 35 79,5 Totaal Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? Nee, de bevalling ging te snel 8 22,9 Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 0 0 Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 0 0 Ja De vragenlijst gaat verder bij vraag ,1 Totaal

13 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was bij de bevalling? Vanwege privacy mogen deze resultaten niet getoond worden bij respons lager dan Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? , , , , ,7 Totaal Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? Nee 8 10,7 Ja De vragenlijst gaat verder bij vraag ,3 Totaal

14 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 2 20 Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar 1 10 De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 0 0 Er was geen kraamzorg afgesproken 1 10 Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen 3 30 Anders 3 30 Totaal Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? Vanwege privacy mogen deze resultaten niet getoond worden bij respons lager dan Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Nee, minder 22 19,3 Nee, meer Ja precies zoals afgesproken De vragenlijst gaat verder bij vraag Niet van toepassing, er was niets afgesproken De vragenlijst gaat verder bij vraag ,6 19. Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? Gemiddelde: 42,87 STD: 14,92 Kleinste waarde: 4 Grootste waarde: 67

15 20. Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 16 37,2 Meerling 1 2,3 Conditie baby 0 0 Conditie moeder 11 25,6 Problemen met voeding 3 7 Kosten 0 0 Eigen verzoek 5 11,6 Tekort aan kraamverzorgenden 0 0 Anders 7 16,3 Totaal Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Te weinig 6 5,3 Net voldoende 9 7,9 Voldoende 61 53,5 Ruim voldoende 32 28,1 Te veel 6 5,3

16 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 8 7 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden 1 0,9 Ja De vragenlijst gaat verder bij vraag ,1 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? Vanwege privacy mogen deze resultaten niet getoond worden bij respons lager dan Heeft u begeleiding gekregen bij het geven van borstvoeding? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag ,8 Ja 82 71,9 Niet van toepassing De vragenlijst gaat verder bij vraag ,3 25. Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? Nee 5 6,1 Ja 77 93,9 Totaal Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij de flesvoeding? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag ,8 Ja 48 42,1 Niet van toepassing De vragenlijst gaat verder bij vraag ,1

17 27. Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? Nee 0 0 Ja Totaal Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? Nooit 1 0,9 Soms 1 0,9 Meestal 15 13,2 Altijd 97 85,1 29. Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 4 3,5 Altijd ,5

18 30. Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 11 9,6 Altijd ,5 31. Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 7 6,1 Altijd ,9 32. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 6 5,3 Altijd ,7

19 33. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 2 1,8 Altijd ,2 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? Nooit 0 0 Soms 2 1,8 Meestal 21 18,4 Altijd 91 79,8 35. Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? Nooit 1 0,9 Soms 2 1,8 Meestal 20 17,5 Altijd 91 79,8

20 36. Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? Nooit 0 0 Soms 3 2,6 Meestal 20 17,5 Altijd 91 79,8 37. Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 26 22,8 Altijd 87 76,3 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? Nooit 1 0,9 Soms 7 6,1 Meestal 23 20,2 Altijd 83 72,8

21 39. Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? Nooit 0 0 Soms 6 5,3 Meestal 30 26,3 Altijd 74 64,9 Niet van toepassing 4 3,5 40. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? Nooit 2 1,8 Soms 1 0,9 Meestal 13 11,4 Altijd Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 7 6,1 Altijd

22 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving? Nooit 2 1,8 Soms 3 2,6 Meestal 9 7,9 Altijd ,7 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor zelfvertrouwen in de omgang met uw baby? Nooit 0 0 Soms 2 1,8 Meestal 15 13,2 Altijd 97 85,1 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? Nooit 1 0,9 Soms 2 1,8 Meestal 27 23,7 Altijd 84 73,7

23 45. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies over bv. hygiëne, verzorging, voeding? Nooit 0 0 Soms 5 4,4 Meestal 24 21,1 Altijd 85 74,6 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? Nee 11 9,6 Ja ,4 47. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? Nooit 93 81,6 Soms 19 16,7 Meestal 1 0,9 Altijd 1 0,9

24 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke achtergrond? Nee 3 2,6 Ja ,4 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 8 7 Altijd ,1 50. Werkte(n) de kraamverzorgende(n) zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden? Nooit 1 0,9 Soms 6 5,3 Meestal Altijd 66 57,9

25 51. Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? Nooit 1 0,9 Soms 0 0 Meestal Altijd 97 85,1 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? Nooit 1 0,9 Soms 2 1,8 Meestal 9 7,9 Altijd ,5 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? Groot probleem 0 0 Klein probleem 6 5,3 Geen probleem 72 63,2 Niet van toepassing 36 31,6

26 54. Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? Nooit 3 2,6 Soms 7 6,1 Meestal 24 21,1 Altijd 80 70,2 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? Nooit 6 5,3 Soms 4 3,5 Meestal 22 19,3 Altijd 82 71,9 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? , , , , , , ,1

27 57. Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet 1 0,9 Waarschijnlijk niet 4 3,5 Waarschijnlijk wel 30 26,3 Beslist wel 79 69,3 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder / het kraambureau? , , , , , , ,1

28 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder / dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet 0 0 Waarschijnlijk niet 3 2,6 Waarschijnlijk wel 23 20,2 Beslist wel 88 77,2 60. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Nee 55 48,2 Ja 59 51,8 61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Uitstekend 22 19,3 Zeer goed 38 33,3 Goed 45 39,5 Matig 8 7 Slecht 1 0,9

29 62. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? Uitstekend 29 25,4 Zeer goed 53 46,5 Goed 32 28,1 Matig 0 0 Slecht Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Uitstekend 33 28,9 Zeer goed Goed 36 31,6 Matig 4 3,5 Slecht Wat is uw leeftijd? Jonger dan 18 jaar t/m 24 jaar 7 6,1 25 t/m 34 jaar 93 81,6 35 t/m 44 jaar 14 12,3 45 jaar en ouder 0 0

30 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Geen opleiding 0 0 Lager onderwijs 0 0 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 5 4,4 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 12 10,5 Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 47 41,2 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 4 3,5 Hoger beroepsonderwijs 38 33,3 Wetenschappelijk onderwijs 8 7 Anders 0 0

31 Responsgegevens In onderstaande tabel staan de belangrijkste proces en responsgegevens van de instelling over de afgelopen 12 maanden. In deze tabel staat van links naar rechts: Het aantal aangeboden activiteiten. Dit betreft het aantal aangeboden cliënten vanuit de portal of uw software. Het aantal verstuurde enquêtes door Kraamzorg Prestatie Monitor voor de instelling. Totale respons. Het totaal aan ingevulde enquêtes voor de instelling. Daaronder wordt een trendgrafiek weergegeven met de belangrijkste proces en responsgegevens van de afgelopen 12 maanden voor de instelling. Naam Kraamzorg JoNa BV Grafiek 13 Trendgrafiek proces en responsgegevens ( t/m ) 200 Aantal Ingevulde enquetes Kraamzorg JoNa BV Activiteiten Kraamzorg JoNa BV Uitnodigingen Kraamzorg JoNa BV

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Van 0-0-0 tot --0 In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de CQ-index Fysiotherapie van de afgelopen 65 dagen voor uw praktijk. Elk

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Helmersstraat

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Helmersstraat Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Helmersstraat ARGO BV 2015 Vervolgmeting voor Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl O.C. Damman M. Hendriks D.M.J. Delnoij P. Spreeuwenberg ISBN-10: 90-6905-823-5 ISBN-13: 978-90-6905-823-8

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Stichting Oogziekenhuis Eindhoven. Verslag patiënttevredenheidsonderzoek

Stichting Oogziekenhuis Eindhoven. Verslag patiënttevredenheidsonderzoek Stichting Oogziekenhuis Eindhoven Verslag patiënttevredenheidsonderzoek 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1.1 Over het OZE..... p. 3 1.2 Doel patiënttevredenheidsonderzoek... p. 3 1.3 Opbouw rapport

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD INHOUD Competenties...5 Samenvatting...6 Osteopathie...7 De onderneming...9 1. Patiënttevredenheid...10 1.1 Waarom meten...10 2. Het patiënttevredenheidsonderzoek...12 2.1 Kwalitatief of kwantitatief...13

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 712UDSSRUW 3*-*' Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Divisie

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie