Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV"

Transcriptie

1 Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van t/m Geaccrediteerd door :

2 Inleiding In opdracht van Kraamzorg JoNa BV zijn door de Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) de cliëntervaringen onderzocht. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijst 'CQI Kraamzorg' (CQ index versie 3.2). Deze lijst is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gevalideerd. * De resultaten uit deze rapportage zijn gebaseerd op de periode van dataverzameling tussen t/m De door Kraamzorg JoNa BV aangeleverde cliënten ontvingen een uitnodiging per e mail met daarin een persoonlijke link naar de website van Qualizorg, waar zij in een beveiligde omgeving (https) de vragenlijst konden invullen. Cliënten waarvan geen e mailadres bekend was, werden via een brief uitgenodigd om de enquête op de website van Qualizorg in te vullen (brief met een link naar de vragenlijst en unieke gebruikersnaam en wachtwoord). De cliënten zijn maximaal vier keer benaderd voor deelname aan het onderzoek (maximaal drie herinneringen). De opzet van deze rapportage is als volgt. Begonnen wordt met een weergave van de algemene beoordeling over de instelling in relatie tot de benchmark van alle deelnemende instellingen gemeten bij Qualizorg B.V., hierna volgt een weergave de berekende themascores van de CQI Kraamzorg van de instelling in relatie tot dezelfde benchmark, vervolgens de resultaten per afzonderlijke vraag voor de praktijk en als laatste een weergave van de responsgegevens. Voor een nadere uitleg van de onderdelen, is per hoofdstuk aan het begin van de pagina een uitleg gegeven. Let op! Er worden alleen resultaten weergegeven indien de N waarde voor het onderdeel minimaal 10 is. Indien de N waarde lager is, zult u hier geen data zien. * Het CKZ is per 2013 opgeheven en de taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar het CVZ (College voor Zorgverzekeringen)

3 Algemene beoordeling De algemene beoordeling betreft een score van 0 tot 10 en geeft weer hoe de beoordeling van de cliënten over de kraamzorgaanbieder/kraambureau (instelling) is. Het gaat hier om vraag 58: 'Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder / het kraambureau?'. De resultaten worden weergegeven in een grafiek met verdelingen in percentages van de scores en daarnaast wordt een gemiddelde weergegeven. Van boven naar beneden staan achtereenvolgens: de scores van de instelling, de benchmark van alle deelnemende instellingen Onderaan het overzicht staat een trendgrafiek, met het verloop van de scores op de algemene beoordeling van het afgelopen jaar voor de kraamzorginstelling in vergelijking tot de benchmark van alle deelnemende kraamzorginstellingen van de Kraamzorg Prestatie Monitor. Grafiek 1 De scores van de algemene beoordeling ( t/m ) 33% 64% Kraamzorg JoNa BV 8,78(n=114) 38% 59% Alle deelnemende instellingen 8,67(n=617) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cijfer 9-10 Cijfer 6-8 Cijfer Grafiek 2 Trendgrafiek Algemene beoordeling ( t/m ) 8 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

4 Themascores CQI Kraamzorg De CQI Kraamzorg bevat 5 thema's waarop gerapporteerd wordt. Deze 5 thema's omvatten verschillende items/vragen en vormen samen een gemiddelde (met een minimum score van 1 en een maximum score van 4), gemeten vanuit de ervaring van de cliënt. De volgende 5 thema's en bijbehorende vragen zijn te onderscheiden*: Bejegening. Dit thema bevat vragen met betrekking tot de benadering, aandacht en actief luisteren van de kraamverzorgende(n). Het gaat hier om vraag 30, 31, 32 en 33. Autonomie. Dit thema bevat vragen met betrekking tot de vraag in hoeverre er rekening gehouden werd met de cliënt en in hoeverre de cliënt zelf kon meebeslissen. Het gaat hier om vraag 49, 50 en 51. Hygiëne. Dit thema bevat vragen over de hygiëne tijdens de kraamzorgperiode. Het gaat hier om vraag 40, 41 en 42. Begeleiding. Dit thema bevat vragen over advies en voorlichting en in hoeverre de cliënt zelfvertrouwen kreeg in de omgang met de baby. Het gaat hier om vraag 38, 43, 44 en 45. Deskundigheid. Dit thema bevat vragen over de ervaren deskundigheid van de kraamverzorgende(n). Het gaat hier om vraag 34, 35, 36 en 37. Van links naar rechts staan achtereenvolgens: de scores van de instelling, de benchmark van alle deelnemende instellingen Onderaan het overzicht staat een trendgrafiek, met het verloop van de scores op de thema's van het afgelopen jaar voor de apotheek in vergelijking tot de benchmark van alle deelnemende instellingen van de Kraamzorg Prestatie Monitor. *Zie ook het menu "Resultaten per vraag"" voor de bijbehorende vragen waarnaar verwezen wordt. 4 Grafiek 3 Staafgrafiek thema Bejegening ( t/m ) Bejegening Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638)

5 Grafiek 4 Trendgrafiek thema Bejegening ( t/m ) Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

6 Grafiek 5 Staafgrafiek thema Autonomie ( t/m ) Autonomie Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 6 Trendgrafiek thema Autonomie ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

7 Grafiek 7 Staafgrafiek thema Hygiene ( t/m ) Hygiene Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 8 Trendgrafiek thema Hygiene ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

8 Grafiek 9 Staafgrafiek thema Begeleiding ( t/m ) Begeleiding Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 10 Trendgrafiek thema Begeleiding ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

9 Grafiek 11 Staafgrafiek thema Deskundigheid ( t/m ) Deskundigheid Kraamzorg JoNa BV (n=116) Alle deelnemende instellingen (n=638) 4 Grafiek 12 Trendgrafiek thema Deskundigheid ( t/m ) 3.5 Gemiddelde Score Kraamzorg JoNa BV Alle deelnemende instellingen

10 Resultaten per vraag In onderstaand overzicht staan de resultaten van alle afzonderlijke vragen van de CQI Kraamzorg. Per vraag staan de antwoordcategorieën vermeld en hoe vaak het betreffende antwoord is gegeven (frequentie). Daarnaast staat ook het percentage van het totaal gegeven antwoorden voor deze vraag. Onderaan treft u het totaal van gegeven antwoorden op de betreffende vraag. 1. Heeft u in de afgelopen 3 maanden kraamzorg gekregen? Ja ,3 Nee Deze vragenlijst is niet op u van toepassing 2 1,7 Totaal Heeft u vóór de bevalling een gesprek gehad met iemand v.d. kraamzorgaanbieder? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag 9 1 0,9 Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 57 48,7 Ja, tijdens een groepsbijeenkomst / groepsintake 0 0 Ja, er is telefonisch contact geweest 59 50,4 Totaal Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? Nee 8 7,1 Ja ,9 Totaal

11 5. Kreeg u informatie over de taken die wel of niet bij de kraamverzorgende horen? Nee 8 7,1 Ja ,9 Totaal Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? Nee 5 4,4 Ja ,6 Totaal Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag 9 1 0,9 Ja ,1 Totaal Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? Minder dan 49 uur 24 21,4 49 uur Meer dan 49 uur 5 4,5 Weet ik niet 18 16,1 Totaal

12 9. Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de zorg die u zou krijgen? Nee, geen afspraken Nee, alleen mondelinge afspraken 25 21,9 Ja Waar bent u bevallen? Thuis 31 27,2 Ziekenhuis De vragenlijst gaat verder bij vraag ,4 Kraamhotel / geboortecentrum 12 10,5 Anders 1 0,9 11. Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag ,5 Ja 35 79,5 Totaal Was de kraamverzorgende op tijd aanwezig om te helpen bij de bevalling? Nee, de bevalling ging te snel 8 22,9 Nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 0 0 Nee, de kraamverzorgende kwam te laat 0 0 Ja De vragenlijst gaat verder bij vraag ,1 Totaal

13 13. Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was bij de bevalling? Vanwege privacy mogen deze resultaten niet getoond worden bij respons lager dan Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? , , , , ,7 Totaal Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? Nee 8 10,7 Ja De vragenlijst gaat verder bij vraag ,3 Totaal

14 16. Waarom was de kraamverzorgende niet snel aanwezig nadat u thuis kwam? Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 2 20 Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar 1 10 De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 0 0 Er was geen kraamzorg afgesproken 1 10 Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen 3 30 Anders 3 30 Totaal Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? Vanwege privacy mogen deze resultaten niet getoond worden bij respons lager dan Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? Nee, minder 22 19,3 Nee, meer Ja precies zoals afgesproken De vragenlijst gaat verder bij vraag Niet van toepassing, er was niets afgesproken De vragenlijst gaat verder bij vraag ,6 19. Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? Gemiddelde: 42,87 STD: 14,92 Kleinste waarde: 4 Grootste waarde: 67

15 20. Wat was de reden dat u meer of minder uren kraamzorg heeft gehad? Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 16 37,2 Meerling 1 2,3 Conditie baby 0 0 Conditie moeder 11 25,6 Problemen met voeding 3 7 Kosten 0 0 Eigen verzoek 5 11,6 Tekort aan kraamverzorgenden 0 0 Anders 7 16,3 Totaal Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? Te weinig 6 5,3 Net voldoende 9 7,9 Voldoende 61 53,5 Ruim voldoende 32 28,1 Te veel 6 5,3

16 22. Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? Nee, 2 verschillende kraamverzorgenden 8 7 Nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden 1 0,9 Ja De vragenlijst gaat verder bij vraag ,1 23. Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? Vanwege privacy mogen deze resultaten niet getoond worden bij respons lager dan Heeft u begeleiding gekregen bij het geven van borstvoeding? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag ,8 Ja 82 71,9 Niet van toepassing De vragenlijst gaat verder bij vraag ,3 25. Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? Nee 5 6,1 Ja 77 93,9 Totaal Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij de flesvoeding? Nee De vragenlijst gaat verder bij vraag ,8 Ja 48 42,1 Niet van toepassing De vragenlijst gaat verder bij vraag ,1

17 27. Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? Nee 0 0 Ja Totaal Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? Nooit 1 0,9 Soms 1 0,9 Meestal 15 13,2 Altijd 97 85,1 29. Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 4 3,5 Altijd ,5

18 30. Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 11 9,6 Altijd ,5 31. Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 7 6,1 Altijd ,9 32. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 6 5,3 Altijd ,7

19 33. Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? Nooit 0 0 Soms 0 0 Meestal 2 1,8 Altijd ,2 34. Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? Nooit 0 0 Soms 2 1,8 Meestal 21 18,4 Altijd 91 79,8 35. Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? Nooit 1 0,9 Soms 2 1,8 Meestal 20 17,5 Altijd 91 79,8

20 36. Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? Nooit 0 0 Soms 3 2,6 Meestal 20 17,5 Altijd 91 79,8 37. Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 26 22,8 Altijd 87 76,3 38. Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? Nooit 1 0,9 Soms 7 6,1 Meestal 23 20,2 Altijd 83 72,8

21 39. Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? Nooit 0 0 Soms 6 5,3 Meestal 30 26,3 Altijd 74 64,9 Niet van toepassing 4 3,5 40. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? Nooit 2 1,8 Soms 1 0,9 Meestal 13 11,4 Altijd Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 7 6,1 Altijd

22 42. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving? Nooit 2 1,8 Soms 3 2,6 Meestal 9 7,9 Altijd ,7 43. Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor zelfvertrouwen in de omgang met uw baby? Nooit 0 0 Soms 2 1,8 Meestal 15 13,2 Altijd 97 85,1 44. Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? Nooit 1 0,9 Soms 2 1,8 Meestal 27 23,7 Altijd 84 73,7

23 45. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies over bv. hygiëne, verzorging, voeding? Nooit 0 0 Soms 5 4,4 Meestal 24 21,1 Altijd 85 74,6 46. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? Nee 11 9,6 Ja ,4 47. Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? Nooit 93 81,6 Soms 19 16,7 Meestal 1 0,9 Altijd 1 0,9

24 48. Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke achtergrond? Nee 3 2,6 Ja ,4 49. Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? Nooit 0 0 Soms 1 0,9 Meestal 8 7 Altijd ,1 50. Werkte(n) de kraamverzorgende(n) zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden? Nooit 1 0,9 Soms 6 5,3 Meestal Altijd 66 57,9

25 51. Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? Nooit 1 0,9 Soms 0 0 Meestal Altijd 97 85,1 52. Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? Nooit 1 0,9 Soms 2 1,8 Meestal 9 7,9 Altijd ,5 53. Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? Groot probleem 0 0 Klein probleem 6 5,3 Geen probleem 72 63,2 Niet van toepassing 36 31,6

26 54. Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? Nooit 3 2,6 Soms 7 6,1 Meestal 24 21,1 Altijd 80 70,2 55. Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? Nooit 6 5,3 Soms 4 3,5 Meestal 22 19,3 Altijd 82 71,9 56. Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? , , , , , , ,1

27 57. Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet 1 0,9 Waarschijnlijk niet 4 3,5 Waarschijnlijk wel 30 26,3 Beslist wel 79 69,3 58. Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder / het kraambureau? , , , , , , ,1

28 59. Zou u deze kraamzorgaanbieder / dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? Beslist niet 0 0 Waarschijnlijk niet 3 2,6 Waarschijnlijk wel 23 20,2 Beslist wel 88 77,2 60. Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? Nee 55 48,2 Ja 59 51,8 61. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Uitstekend 22 19,3 Zeer goed 38 33,3 Goed 45 39,5 Matig 8 7 Slecht 1 0,9

29 62. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? Uitstekend 29 25,4 Zeer goed 53 46,5 Goed 32 28,1 Matig 0 0 Slecht Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? Uitstekend 33 28,9 Zeer goed Goed 36 31,6 Matig 4 3,5 Slecht Wat is uw leeftijd? Jonger dan 18 jaar t/m 24 jaar 7 6,1 25 t/m 34 jaar 93 81,6 35 t/m 44 jaar 14 12,3 45 jaar en ouder 0 0

30 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Geen opleiding 0 0 Lager onderwijs 0 0 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 5 4,4 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 12 10,5 Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 47 41,2 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 4 3,5 Hoger beroepsonderwijs 38 33,3 Wetenschappelijk onderwijs 8 7 Anders 0 0

31 Responsgegevens In onderstaande tabel staan de belangrijkste proces en responsgegevens van de instelling over de afgelopen 12 maanden. In deze tabel staat van links naar rechts: Het aantal aangeboden activiteiten. Dit betreft het aantal aangeboden cliënten vanuit de portal of uw software. Het aantal verstuurde enquêtes door Kraamzorg Prestatie Monitor voor de instelling. Totale respons. Het totaal aan ingevulde enquêtes voor de instelling. Daaronder wordt een trendgrafiek weergegeven met de belangrijkste proces en responsgegevens van de afgelopen 12 maanden voor de instelling. Naam Kraamzorg JoNa BV Grafiek 13 Trendgrafiek proces en responsgegevens ( t/m ) 200 Aantal Ingevulde enquetes Kraamzorg JoNa BV Activiteiten Kraamzorg JoNa BV Uitnodigingen Kraamzorg JoNa BV

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) t.b.v. aanlevering technische databaseversie 1.2 30-1-2014 Harmen van Oene Inhoud Inhoud... 2 1 Documenthistorie... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Van 0-0-0 tot --0 In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de CQ-index Fysiotherapie van de afgelopen 65 dagen voor uw praktijk. Elk

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Peritoneale en Hemodialyse Thuis. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst

Peritoneale en Hemodialyse Thuis. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Peritoneale en Hemodialyse Thuis totaal alle pilotdialysecentra Ervaringenvragenlijst Belangenvragenlijst april 2009 (versie 2*) Inhoud

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Incura FYSIO PRESTATIE MONITOR

Incura FYSIO PRESTATIE MONITOR Incura FYSIO PRESTATIE MONITOR 2012 Incura Fysio 1 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inleiding 3. Praktijk Instellingen instellen 4. Aanlevercriteria 5. Contact 6. Zelfhulp en handleidingen 7. Versie informatie 2012

Nadere informatie

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar.

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. praktijkstempel Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. Vragenlijst bestemd voor ouder(s) / verzorger(s) van patiënten jonger dan12 jaar, die een logopedisch

Nadere informatie

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden:

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden: Gelre Kraamzorg Liefdevol begin De kraamverzorgenden van Gelre Kraamzorg bieden persoonlijke en professionele zorg zodat jij en je gezin tijdens de kraamtijd onbezorgd kunnen genieten van een liefdevol

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal Werkinstructie Qualizorg GGz-portal versie 1.1 Zorgaanbieder 5 mei 2015 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Rapportages inzien... 4 Account wijzigen... 7 Inloggen Heeft uw GGZ-instelling CQI-gegevens laten aanleveren

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling 2 Gefeliciteerd met uw kind! Vaak verloopt een zwangerschap en bevalling voorspoedig. Mocht uw kind na de bevalling toch extra zorg nodig hebben dan kan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Deze rapportage heeft betrekking op de verslagperiode 01-11-2012 tot 20-03-2013.. Máxima Medisch Centrum Afdeling Kwaliteit & Veiligheid TEL: 9126

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012 NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Jaarrapport 2011-2012 juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

het beste van alle werelden

het beste van alle werelden het beste van alle werelden Huiselijk, comfortabel en veilig Waar wilt u bevallen en genieten van uw kraamtijd? Als u zwanger bent, dan groeit u naar het moment van de bevalling en de kraamtijd toe. U

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

van Dag met de Kraamzorg

van Dag met de Kraamzorg van Dag met de Kraamzorg Prof. dr Gouke J. Bonsel ErasmusMC Rotterdam 9 sep 2014 Nederland in beroering 2008-2013 Perinatale sterfte onaanvaardbaar hoog en ongelijk Grote rol (75%!) voor organisatiefactoren,

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D JKRAAMZORGPRAKTI Kraamzorg van Kraamzorgpraktijk Purmerend K P U R M E R E N D Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Cliëntervarings Indicatoren en Etalageplus-informatie voor de Eerstelijns Verloskunde

Cliëntervarings Indicatoren en Etalageplus-informatie voor de Eerstelijns Verloskunde Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Cliëntervarings Indicatoren en Etalageplus-informatie voor de Eerstelijns Verloskunde Meetinstrumentontwikkeling

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 316 Vragen van het lid

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie