Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek"

Transcriptie

1 Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten (adviezen)... 7 Management samenvatting... 8 Inleiding

3 Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Stichting Wijkgezondheidscentrum Velserbroek (SWV). Er is onderzoek verricht naar de tevredenheid van de cliënten betreffende verschillende onderdelen van de huisartsenpraktijk; er is voornamelijk gekeken naar: - Assistenten - Huisartsen Het betreft de huisartsenpraktijken: Bos, Vester, Peters. In de enquête zijn tevens vragen opgenomen betreffende de algemene organisatie van de huisartsenpraktijk. In de CEO enquête 2013 zijn vragen opgenomen die in de CEO enquête 2011 en ook opgenomen waren; er is gekeken of de resultaten verbeterd zijn. Alle enquêtevragen zijn verwerkt in zowel tabellen als grafieken en zijn te vinden in de bijlagen. Bij een aantal vragen is, naast een algemene tabel, een uitgewerkte tabel per huisarts opgenomen. In de samenvatting kunt u kort en bondig vinden wat de uitkomsten zijn van het rapport. 1 Deze rapporten zijn indien gewenst op te vragen 3

4 Geslacht/Leeftijd De volgende vragen zijn gesteld: 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Aan de hand van de ingevulde enquêtes kan worden geconstateerd dat van de 331 ingevulde enquêtes er 63% is ingevuld door vrouwen en 37% is ingevuld door mannen (ratio circa 3:1). Wat betreft de leeftijden blijkt dat de leeftijdsgroep van 31 t/m 60 jaar de meeste enquêtes heeft ingevuld (61,4%) Assistentes De volgende vragen zijn gesteld: 1. Vond u de artsen en andere medewerkers van uw huisartsenpraktijk behulpzaam? 2. Beoordeelde de assistente goed dat u een afspraak nodig had met de arts? 3. Behandelde de assistente u met respect? 4. Had de assistente voldoende tijd voor u? 80% van de ondervraagden vindt dat de medewerkers binnen de huisartsenpraktijk behulpzaam zijn. 67% van de ondervraagden geeft aan dat de assistente goed beoordeelde dat er een afspraak met de huisarts nodig was. 29,7% geeft aan dat dit meestal het geval is. De meeste geënquêteerden vinden dat de ze met respect door de assistenten worden behandeld (83,4%). 23,4% van de ondervraagden vult in dat de assistente meestal voldoende tijd heeft aan de balie. Conclusie In dit onderzoek geeft 67% aan dat de assistente goed beoordeelde dat er een afspraak met de huisarts nodig was, in 2011 was dat slechts 49,8% Meer cliënten ervaren dat de medewerkers van de huisartsenpraktijk behulpzaam zijn. Tevredenheid hierover is gestegen van 73,2% (CEO van 2011) naar 80,7%. 4

5 Huisartsen De volgende vragen zijn gesteld: 1. Luisterde uw huisarts aandachtig naar u? 2. Toonde uw huisarts belangstelling voor uw persoonlijke situatie? 3. Nam uw huisarts u serieus? 4. Behandelde uw huisarts u met respect? 5. Had uw huisarts voldoende tijd voor u? 6. Was uw huisarts bereid met u te praten over fouten of over zaken die, naar uw mening, niet goed zijn gegaan? 7. Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd? 8. Naam huisarts/hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd? De vragen in deze categorie zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de ervaringen van de cliënten in de omgang met de huisarts. Uit de antwoorden van de cliënten blijkt er een verschil te zitten tussen aandacht/respect voor de cliënt en het time-management van de huisartsen. Zo vindt 82,5% dat de huisarts voldoende aandacht heeft tijdens het spreekuur, en vindt 93,4% dat ze met respect worden behandeld. 71,6% geeft aan dat de huisarts voldoende tijd heeft, waarbij moet worden opgemerkt dat meerdere cliënten aangeven dat de huisarts vaak naar het computerscherm kijkt tijdens het consult. Bij de vraag of ze binnen 15 minuten van de afgesproken tijd behandeld worden meldt 21,6% van de cliënten dat dit altijd het geval is. 51,5% geeft aan dat dit meestal het geval is. 59,4% van de ondervraagden vindt dat er met de huisarts goed valt te praten over mogelijke fouten die er gemaakt zijn. Conclusie In dit onderzoek geeft 21,6% aan binnen 15 minuten te worden geholpen, dat was in 2011 nog maar 10,2%. Het percentage geënquêteerden dat tevreden is over de aandacht van de huisarts voor de patiënt is gestegen van 76,9% in 2011 naar 82,5% in Meer cliënten vinden dat de huisarts hen serieus neemt, het percentage is gestegen van 78,5% naar 83,5%. 5

6 Algemeen De volgende vragen zijn gesteld: 1. Hoe vaak heeft u problemen ervaren met de openingstijden van de huisartsenpraktijk in het GC (tussen 8.00 en uur)? 2. In hoeverre was het een probleem om uw huisartsenpraktijk telefonisch te bereiken? 3. Hoe ervaart u het avondspreekuur van uw huisarts in het gezondheidscentrum op maandag, dinsdag en woensdag? 4. Is het u bekend hoe u huisartsenhulp inroept in avond, nacht en weekend? Deze vragen zijn bedoeld te onderzoeken hoe de cliënt de openingstijden en bereikbaarheid ervaart. Openingstijden: 74,1% geeft aan dat de openingstijden van het gezondheidscentrum nooit een probleem zijn. Telefonische bereikbaarheid: Zoals elk jaar vragen we de cliënten wat hun beleving is betreft de telefonische bereikbaarheid. 92,7% van de ondervraagden geeft aan dat dit meestal/nooit een probleem is. Avondspreekuur: Ongeveer de helft van de geënquêteerden heeft de vraag ingevuld over het avondspreekuur van de huisartsen op maandag, dinsdag en woensdag. Hiervan geeft 43% aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van het avondspreekuur. Avond-/nacht-/weekend: 72,9% van de ondervraagden geeft aan te weten hoe huisartsenhulp in te roepen in avond, nacht en weekend. Conclusie Dit jaar bleek 43% van de patiënten niet op de hoogte te zijn van het avondspreekuur. Dat is best nog veel, maar in 2012 was dat nog 59%, dus er is sprake van een flinke verbetering in de bekendheid van het avondspreekuur. De tevredenheid betreffende de openingstijden van het gezondheidscentrum is verbeterd ( van 69,1% naar 74,1%). Een mogelijke oorzaak hiervan is dat meer mensen op de hoogte zijn van het avondspreekuur (57% tegenover 39,2% in 2012) De tevredenheid over de telefonische bereikbaarheid is gestegen van 90,3% naar 92,7%. 6

7 Aandachtspunten (adviezen) Wachttijd: Over het algemeen zijn de cliënten het minst tevreden over de wachttijd. De meeste cliënten geven aan dat ze meestal binnen 15 minuten na hun afspraak worden geholpen. Uit de ervaringen met de uitstekende informatievoorziening bij de nieuwe telefooncentrale blijkt dat communicatie over de wachttijd cruciaal is (tevredenheid over telefonische bereikbaarheid in 2011 was 60%; met de nieuwe telefooncentrale in 2012, 90% en in %). Er zijn meerdere opties om wachtende cliënten te informeren; informatie aan de balie geven, wachttijden doorgeven via het WachtkamerInformatieSysteem (regelmatig updaten), met een nummertjes systeem werken dat via het WIS per huisarts wordt doorgegeven (is wel structureel meer werk aan de balie). Uit intern overleg moet blijken voor welke optie gekozen wordt. Avondspreekuur: Hoewel dit verbeterd is zijn er nog steeds mensen die niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om in de avond terecht te kunnen bij de huisartsenpraktijk. Op dit moment wordt deze informatie verspreid op alle mogelijke manieren. Onlangs is hierover een stukje in de gezonde krant opgenomen. Er kan eventueel nog extra informatie gegeven worden aan de hand van flyers. 7

8 Management samenvatting Assistenten In dit onderzoek geeft 67% aan dat de assistente goed beoordeelde dat er een afspraak met de huisarts nodig was, in 2011 was dat slechts 49,8% Meer cliënten ervaren dat de medewerkers van de huisartsenpraktijk behulpzaam zijn. Tevredenheid hierover is gestegen van 73,2% (CEO van 2011) naar 80,7%. Huisartsen In dit onderzoek geeft 21,6% aan binnen 15 minuten te worden geholpen, dat was in 2011 nog maar 10,2%. Het percentage geënquêteerden dat tevreden is over de aandacht van de huisarts voor de patiënt is gestegen van 76,9% in 2011 naar 82,5% in Meer cliënten vinden dat de huisarts hen serieus neemt, het percentage is gestegen van 78,5% naar 83,5%. Algemeen Dit jaar bleek 43% van de patiënten niet op de hoogte te zijn van het avondspreekuur. Dat is best nog veel, maar in 2012 was dat nog 59%, dus er is sprake van een flinke verbetering in de bekendheid van het avondspreekuur. De tevredenheid betreffende de openingstijden van het gezondheidscentrum is verbeterd ( van 69,1% naar 74,1%). Een mogelijke oorzaak hiervan is dat meer mensen op de hoogte zijn van het avondspreekuur (57% tegenover 39,2% in 2012) De tevredenheid over de telefonische bereikbaarheid is gestegen van 90,3% naar 92,7%.

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229 s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Als medische hulp niet kan wachten Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld 1 Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 2 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie