Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP"

Transcriptie

1 Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde vr internatinaal vakbndswerk p het gebied van Arbeidsveiligheid en gezndheid p de werkplek.in samenwerking met de BKDP (Trade Unin Assciatin Belarusian Cngress f Demcratic Trade Unins ) Trade Unin FNV Bndgenten, The Netherlands

2 Train the Trainer Handbek 1

3 Train the Trainer Handbek INHOUD VOORWOORD:... 7 HOOFDSTUK 1 : INFORMATIE VOORAF VOOR DE DOCENT, DE TRAINER...11 Train the Trainer: Het management en sanctiebeleid De OS&H cmmissie Van rapprteren naar leren: De methde: Dialgen: HOOFDSTUK 2: DE TAAK EN DE ROL VAN EEN TRAINER De rde draad dr de training: De leerdelstellingen: Een Casus: Huiswerktaken HOOFDSTUK 3: DE OPRICHTING EN WERKWIJZE VAN DE OS&H COMMISSIE De OS&H Cmmissie als werknemers vertegenwrdiging HOOFDSTUK 4: DE METHODE TRAIN THE TRAINER VAN WIM DEKKERS EN TON KITZEN Vrbereiding seminar 1: SEMINAR 1: DEEL 1: De 12 mdules Vrblad mdule 1: De beleidsintentie Vrblad mdule 2: Organisatie van de OS&H zrg Vrblad mdule 3: Organisatie van de OS&H deskundigheid Vrblad mdule 4: Overleg en samenwerking Vrblad mdule 5: OS&H beleidsvering Vrblad mdule 6: Het stellen VAN OS&H nrmen

4 Train the Trainer Handbek Vrblad mdule 7: Prcedures en vrschriften Vrblad mdule 8: Cmmunicatie (met werknemers, ver de vlgende punten): Vrblad mdule 9: Ongevallen en ndprcedures Vrblad mdule 10: Ziekteverzuim en preventie Vrblad mdule 11: Investeringen, inkp, nderhud Vrblad mdule 12: Rndgang, nderzek Vragenlijst mdule 1: De Beleidsintentie Vragenlijst mdule 2: De OS&H zrg en de rganisatie hiervan Vragenlijst mdule 3: Organisatie van OS&H deskundigheid: Vragenlijst mdule 4: Overleg en samenwerking p beleidsniveau Vragenlijst mdule 5: OS&H - beleidsvering Vragenlijst mdule 6: Het stellen van OS&H nrmen Vragenlijst mdule 7: Prcedures en vrschriften Vragenlijst mdule 8: Cmmunicatie met werknemers Vragenlijst mdule 9: Ongevallen en ndprcedures Vragenlijst mdule 10: Ziekteverzuimbegeleiding en preventie Vragenlijst mdule 11: Investeringen, inkp en nderhud Vragenlijst mdule 12: Rndgangen en nderzeken DEEL 2: BELEID OP OS&H De basisbegrippenlijst vr de werknemerscmmissie OS&H Belarus DE MASTER CHECKLIST: TRAIN THE TRAINER Een plssingstabel met aanpak van een cncrete OS&H kwestie De aanpak: Cnclusie: SEMINAR TWEE: SEMINAR DRIE: HOOFDSTUK 5 DE WET EN HET BELEID Algemene Wet en Regelgeving ) De arbeidsveiligheidswet: ) De milieuwetgeving ) De prduct veiligheidswetgeving Waarden en Nrmen De werkgever en leidinggevende: De rl van de werknemer: Missie en Beleid HOOFDSTUK 6 DE WET: *UNOFFICIAL TRANSLATION (BY BKDP) LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS Vervlg Wet

5 Train the Trainer Handbek HOOFDSTUK 7 EEN PROTOCOL OPSTELLEN Prtcl OS&H en Werknemers HOOFDSTUK 8 GEVAARLIJKE STOFFEN, PROCES EN PRODUCTVEILIGHEID Checklist gevaarlijke stffen... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. Gevaarlijke situatie: Te hanteren grenswaarden Risic s, Gevaarlijke stffen en bijzndere grepen OS&H en zwangerschap. Giftige stffen vr de vrtplanting: The Questinnaire HOOFDSTUK 9 GEVAAR VOOR BRAND EN EXPLOSIE Brand Znnering van een bedrijf Gevaren zne indeling Vrzrgsmaatregelen in znes waar gevaar aanwezig is Fasenleer: fasen en fasevergangen Stikstf HOOFDSTUK 10: RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) Vrwrd De OS&H cmmissie en RI&E Plan van aanpak SAMENVATTING: De RI&E Belarus De ijsberg therie Risic-evaluatie Het ARBOHUIS HOOFSTUK 11: TOEZICHT, INSPECTIES EN AUDITS

6 Train the Trainer Handbek TOEZICHT: INSPECTIE: AUDIT: OBSERVEREN: HOOFDSTUK 12: VERVOER EN OPSLAG Verver van gevaarlijke stffen: HOOFDSTUK 13: WERKEN ONDER BUITENGEWONE HETE OMSTANDIGHEDEN Heatstress (hittestres) Geleiding... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. Mechanische energie De warmtebelasting index WBGT Indeling metablisme klassen 0 tt Praktijk Bltstelling aan ku De kerntemperatuur van het lichaam Speciale grepen De Maatregelen HUMIDEX Humidex Prtcl Hittestress in de mijnbuw: Persnlijke bescherming HOOFDSTUK 14 SCHOEISEL De geharmniseerde nrmen vr vetbescherming: De basiseisen vr vetbescherming: HOOFDSTUK 15 GELUID Geluid p de werkplek Het gehr en he we hren

7 Train the Trainer Handbek Gehrschade: De nrm: De OS& H cmmissie Een vrbeeld van gede aanpak: TOT SLOT

8 Train the Trainer Handbek VOORWOORD Vr u ligt het handbek Train the Trainer Internatinale Arbeidsveiligheid Het is geschreven m werknemers, vakbnden en veiligheidscmmissies binnen bedrijven in Wit Rusland te helpen m de arbeidsmstandigheden in hun werkmgeving te verbeteren.wij zelf hebben het handbek steeds gebruikt als basis vr het training van medewerkers, die vervlgens geneg kennis phalen m k in hun bedrijf mensen te kunnen trainen. Train the Trainer dus, maar waarm dan dit handbek? De internatinale arbeidsrganisatie ILO schat dat wereldwijd 2,2 miljen mensen jaarlijks verlijden ten gevlge van hun werk. Dr een ngeluk f dr bijvrbeeld kanker, verrzaakt dr het werken met chemicaliën. Veilig kunnen werken is dus erg belangrijk. Tn en Wim: It is ur view that cmplex systems always fail in cmplex ways, and we believe it wuld be wrng t reduce the cmplexities and weaknesses assciated with these systems t sme simple explanatin. T ften, accident investigatins blame a failure nly n the last step in a cmplex prcess, when a mre cmprehensive understanding f that prcess culd reveal that earlier steps might be equally r even mre culpable. Werknemers zien de vlgende redenen m veilig te werken: Zelfbehud en zrg vr de familie De veiligheid van de cllega s Vakmanschap en prfessinaliteit. Een vakman werkt netjes en veilig Het bedrijfsbeleid verbeteren Dit handbek en deze trainingsmethde kunnen hierbij helpen. De meest uiteenlpende deelnderwerpen p gebied van arbeidsmstandigheden kunnen met dit handbek wrden uitgewerkt. Hiervr vindt nauwe samenwerking plaats met de BKDP (Trade Unin Assciatin Belarusian Cngress Of Demcratic Trade Unins). Dit handbek is k een handig naslagwerk p gebied van arbeidsmstandigheden. Ons internatinale trainingsprgramma Train the Trainer is pgebuwd rndm dit handbek. Alle nderwerpen die in dit handbek aan de rde kmen wrden in de seminars uitgebreid tegelicht. De seminars In de Train the Trainer methde laat de trainer in drie seminars van twee dagdelen de cursisten een checklist in drie stappen pbuwen en invullen en vrziet tevens in de ndige basisinfrmatie (die p de werkplek meestal ntbreekt). 7

9 Train the Trainer Handbek De checklist Dr middel van deze checklist in drie stappen wrdt p een eenvudige manier het veiligheidsbeleid geïnventariseerd en wrdt uitgelegd wat de beste aanpak is vr verbetering van de werkplek, en uiteindelijk de aanpak van een cncrete OS&H (Occupatinal Safety and Health; Veiligheid en Gezndheid p het Werk) kwestie. Het pbuwen en invullen gebeurd in drie stappen met de vlgende hfdthema s Stap 1: Uitleg van de trainingsmethde en het prichten en werken van en in de veiligheidscmmissie. Tevens wrdt in 12 mdules de werkpleksituatie duidelijk in beeld gebracht. Hierin legt deze veiligheidscmmissie alles vast en benemt de belangrijkste verbeterpunten. Stap 2: Inventarisatie van arbeidsveiligheid p de werkplek en een verbeterplan maken. De veiligheidscmmissie legt weer alles vast en benemt weer de belangrijkste verbeterpunten. Men nemt dit een risic inventarisatie en evaluatie (RIE) en het vastleggen heet plan van aanpak. Stap 3: Gezndheidsbeleid en rganisatie p de werkplek, en de rl van de vakbnd. Tevens gaan we terug naar uitleg van de trainingsmethde in stap 1 en stap 2 maar nu met de aanpak via nze trainer methde. We leggen weer alles vast en benemen de belangrijkste verbeterpunten. Hiervr is dr ns een speciale checklist ntwikkeld. Tt slt Het lijkt meilijk maar dr de stappen in de checklist te vlgen wrdt de plssing al snel duidelijk. Dr deze structuur te vlgen staat men sterker dan veiligheidscmmissie (sterken dan de cmmissie f sterker als cmmissie?) in nderhandeling met de werkgever, en k in de discussie met cllega s. Huiswerk Vraf en tussen de drie seminars is er huiswerk. Maak dit bij vrkeur samen met de leden van de veiligheidscmmissie f de grep die arbeidsmstandigheden wil verbeteren binnen het bedrijf. De trainer geeft dit huiswerk vraf p. De huiswerktaak met niet te grt zijn. Aan het eind van ieder seminar zal huiswerk wrden meegegeven vr het vlgende seminar. Dit zu een pdracht meten zijn die de werknemers maken met de eigen cllega's p de werkvler f, als er een veiligheidscmmissie is pgericht in het bedrijf, samen met deze cmmissie. Verantwrding De huiswerktaken zullen samen met de BKDP wrden pgezet; de BKDP geeft het leerdel aan. Evaluatie en terugkppeling van de cursus dient aan de BKDP te wrden gedaan. De BKDP verstrekt tevens de certificaten na afsluiting van de training. Er dienen minimaal 4 weken te liggen tussen nderlinge seminars maar niet meer dan 8 weken, pdat de aandacht niet verslapt. 8

10 Train the Trainer Handbek Waarm deze methde? Het idee vr nze Train the Trainer methde is ntstaan in het vrjaar van Wim Dekkers en Tn Kitzen, die al geruime tijd vakbndswerk deden in nder andere Wit Rusland, vnden dat er meer structuur mest kmen m geznd en veilig werken ng beter tt zijn recht te laten kmen. De cllega s in Wit Rusland kunnen z gericht werken aan verbeteringen p hun werkplek. We vnden k dat er een cmpleet pakket mest zijn m de werk mstandigheden te verbeteren. We hebben na een vrbereidingsseminar in het najaar van 2009 en de allereerste training, de cmplete methde Train the Trainer kunnen tepassen en de gehele checklist kunnen invullen. Dit eerste handbek is daarp tegeschreven. Inmiddels heeft er k een evaluatie plaatsgevnden p het hfdkantr van de BKDP. Dit handbek kan verigens k gebruikt wrden in andere landen in de wereld m de werkmstandigheden vlgens de trainer methde en de checklist p te pakken en te verbeteren. In de eerste drie seminars in 2009 en 2010 is de basis gelegd vr dit handbek. Train the Trainer is dus begnnen mdat wij vinden dat ged vakbndswerk p gebied van arbeidsmstandigheden een pbuwende structuur met hebben. Alleen dan vindt verbetering plaats. Het bleek al snel dat het prgramma een eerste aanzet is m te kmen tt dit werkzame handbek ver arbeidsmstandigheden. Dit handbek met greien met de tijd en is een handreiking aan cllega vakbndsleden in Wit Rusland. Znder hun hulp was het pstellen van dit handbek niet mgelijk geweest. Immers, uiteindelijk is het geznde nderbuikgevel van werknemers k heel belangrijk. Het trainingsprgramma en tips vr invulling: Het praktijk trainingsprgramma Train the Trainer met gezien wrden als de uitvering van het handbek. Zals eerder aangegeven zullen k huiswerktaken wrden pgezet m mee te nemen naar het eerste seminar. Dit handbek is de kern waar alles m draait. Men met steeds p zek naar de vragen: welke rechten heb je als werknemer p de werkvler wel en niet en welke actie met genmen wrden m ze te krijgen. Aan de hand van deze antwrden vindt steeds bijstelling van dit handbek plaats. Iemand wrdt aangesteld m het handbek ptimaal bij te huden en bij te werken. De getrainde specialisten p het gebied van arbeidsmstandigheden wrden tegevegd aan het netwerk van OS&H en Milieu van de BKDP. De getrainde specialisten krijgen tevens tegang tt de website Train the Trainer.nl van Tn en Wim. Tijdens de start van het eerste seminar vindt uitleg van het trainingsprgramma plaats. Ok wrden risic s uit het eigen bedrijf gebruikt in de cursus; men bespreekt en evalueert deze middels vragen als: wat is er inmiddels gebeurd ; zijn er verbeteringen ; etc. TIP Ok is het ged m tijdens de cursus in (liefst kleine) werkgrepen te werken. Iedere werkgrep met bestaan uit werknemers met verschillende functies: van veiligheidsinspecteurs tt arbeiders p de werkvler. Dr middel van lting wrdt bepaald wie de 9

11 Train the Trainer Handbek wrdverder is en wie terugkppelt naar de grep. Zdende krijgt iedereen de kans m rapprteur te zijn. Tt slt met het Train the Trainer prgramma aansturen p het thema zelfredzaamheid van kaderleden p de werkvler. Ok met meer diepgang wrden gegeven aan het prgramma dr middel van ft's en film. TIP Verder met de begrting en het eventueel aanschaffen van middelen steeds wrden besprken evenals de mgelijkheden die er hiervr in het bedrijf wel en niet zijn en de redenen hiervr. Veel plezier met het lezen en gebruiken van dit handbek. Tn Kitzen & Wim Dekkers 10

12 Train the Trainer Handbek HOOFDSTUK 1 Infrmatie vraf vr de dcent, de trainer Train the Trainer: Integrale aanpak veiligheid en gezndheid p de werkplek Om binnen een bedrijf, in welk land dan k, waar k ter wereld, de veiligheidscultuur te versterken, met altijd wrden gekzen vr een integrale aanpak van gede rapprtage en vrlichting. Indien hierver geen dialg bestaat zal het management van een bedrijf altijd kmen met de invering van sanctiebeleid. Of het management is z direct dat sancties znder verleg wrden ingeverd. Kan men hier niets aan den? Een gede dialg zrgt ervr dat sancties niet ndig zijn f wrden vrkmen. Dr kennis te vergaren p het gebied van veiligheid en gezndheid van het prces f binnen het bedrijf waarin men werkt en dr de in deze training aangereikte methde van Train the trainer kan de dialg p gang kmen. Echter alles staat en valt met de wil van het bedrijf m te verbeteren. Om sanctiebeleid sciaal en eerlijk te laten plaatsvinden is deze Train the Trainer methdiek een ged hulpmiddel. Maar wat is Gede praktijk m de veiligheidscultuur te verbeteren? De Train the Trainer methde en het handbek zijn gebaseerd p het verhgen van het veiligheidsbewustzijn en daarvr zijn de vlgende drie punten van belang: Waarneembare aspecten van veiligheid Nrmen en waarden ten pzichte van veiligheid De ngeschreven regels/vernderstellingen ten pzichte van veiligheid. Dit veiligheidsbewustzijn wrdt versterkt dr veiligheidstrainingen te ntwikkelen en uit te veren. Deze training Train the Trainer is hiervr de basis en ns inziens k een ged uitgangspunt. Ok met er een pen cmmunicatie zijn tussen enerzijds werknemers afgevaardigden en werkgever en anderzijds werknemers afgevaardigden en vakbnd, p frequente basis. Melding en registratie meten wrden vereenvudigd; dit werkt drempelverlagend. Er wrden tijdens de start van de training 12 mdules en vragenlijsten gemaakt. Die kunnen dienen vr gesprekken (De dialg) van werknemers en directie f het middel management. Deze wrden in iedere mdule verder uitgewerkt. Het management en sanctiebeleid In veel landen in de wereld wil men het verbeteren van arbeidsmstandigheden afdwingen dr het pleggen van straffen f sancties. Als een bedrijf dit sanctiebeleid wil inveren zal het management zeggen dat dit gebeurt m mensen te cnfrnteren met afwijkend gedrag. Op zich is hier niets p tegen, maar het met dan wel sciaal vr werknemers zijn en de regels en prcedures meten 11

13 Train the Trainer Handbek juist en duidelijk zijn. Dit handbek helpt u dit juist in te schatten, en die kennis te gebruiken in uw dagelijkse werk. De OS&H cmmissie Een vakbnd en k een Occupatinal Safety & Health Cmmissie zu meten streven naar het maken van gede afspraken ver sanctiebeleid en uiteindelijk met er k een belningsbeleid tegenver staan. Daarm wrdt de rl van de vakbnd p het gebied van arbeidsmstandigheden k behandeld en meegenmen in nze master checklist. Dit trainingsprgramma geeft hulpmiddelen en handvaten vr verbeteringen. Van rapprteren naar leren: Heel veel nadruk in dit handbek en in de seminars wrdt gelegd p van rapprteren naar leren. Dit lpt als een rde draad dr de dialg met werkgevers. Dit rapprtagesysteem dat ntwikkeld zal meten wrden geeft dan in alle lkale teams meer aandacht aan het nderwerp veiligheid. Men met werkverleg huden en het nderwerp veiligheid met in het werkverleg nadrukkelijk aan de rde kmen. Een fasering van het rapprtage systeem zu bijvrbeeld als vlgt kunnen plaatsvinden. Ontwikkelen van een rapprtage systeem Het maken van een instructie/infrmatiefilm hierver en de ntwikkeling van psters Maken van vragenlijsten vr gesprekken tussen werknemers vertegenwrdiging f veiligheidscmmissie en het management ver dit rapprtage systeem, zdat ged geleerd wrdt welke vragen he te stellen. Veiligheidstraining ntwikkelen en het rapprtage systeem in het Train the Trainer cncept vrmgeven Uitvering van dit rapprtage systeem en steeds terug laten kmen in de OH&S training Het del van Train the Trainer: De sfeer die bij veel bedrijven p de werkvler leeft (k Nederland ) is: We den het al jaren p deze wijze en er is ng nit iets gebeurd. Vervlgens is het aantal bedrijfsngevallen wel ng steeds ntzettend hg. Ok het imag van bedrijven staat p het spel; bij grte incidenten en rampen gaat dit heel ver en kan een heel bedrijf de dupe wrden. Met verlies van alle werkgelegenheid. De methde Met de Train the Trainer methde kan men kmen tt een dialg m samen met het management van een bedrijf een verbetertraject in te zetten en m samen te veranderen. Dit det het management mdat het imag vr een bedrijf heel belangrijk is. Met een duur wrd nemt men dit maatschappelijk verantwrd ndernemen. 12

14 Train the Trainer Handbek Het management met ervan vertuigd zijn dat het veiligheidsbewustzijn mhg met. (Dit wil het management meestal k wel zelf.) Echter, veilig werken staat meestal p gespannen vet met snel werken. Als het management van het bedrijf veiligheid en gezndheid samen met de mensen p de werkvler ppakt resulteert dit in: Het reduceren van ngevallen Het verkleinen van discrepantie tussen beleid en gedrag p de werkvler Het besparen p hge ksten van gezndheidszrg Het verbeteren van het imag van het bedrijf en dat bespaart p termijn veel geld Let p! Het gaat hier landelijk m miljenen dllars p jaarbasis die binnen bedrijven uiteindelijk kunnen wrden bespaard. Dit is geld dat kan wrden ingezet m veiligheid te verbeteren en uiteindelijk kmt men k p hger plan met het verbeteren van de werkmstandigheden Het trainingsprgramma kan k naadls aansluiten p OH&S verbeterprgramma s van de verheid. Wat te den? Dit handbek wrdt verder ntwikkeld in samenwerking met de BKDP en betrkken partijen. Hierin wrdt het beleid weergegeven vr de medewerkers, p z n manier dat het begrijpelijk is vr de werkvler. De training Train the Trainer is uitgangspunt vr dit handbek en hierp gebaseerd. De vakbnd en Veiligheidscmmissies zuden samen met het management het handbek gefaseerd kunnen implementeren binnen het bedrijf. Train the Trainer gericht p Veiligheid en Gezndheid p de Werkvler kan dus de dialg p veiligheidsgebied zijn tussen management, de OS&H cmmissies en de vakbnd. Dit dialg kan dr middel van dit handbek ged wrden nderbuwd. Eventueel kan men de training met instructie- f infrmatiefilmpjes nderbuwen. Er zijn gede bestaande films verkrijgbaar ver geluid, werken met gevaarlijke stffen, brand en explsie enzvrt. Veel filmpjes zijn terug te vinden p internet. Dit handbek is tevens van nut bij werkverleg f de zgenaamde Tlbx Meetings m veiligheid bespreekbaar te maken p de werkvler, maar k in werkverleg en in OS&H cmmissies. Het handbek is k handig m gericht vragen p te stellen. Verdere vrdelen zuden kunnen zijn: De vrtgang in de ntwikkeling van individuele medewerkers kan wrden gevlgd Het geeft een beeld van waar de veiligheidscultuur van de rganisatie p dat mment staat, en waar het naar te wilt Het levert actuele input p vr tlbx meetings en de vrtgang van pleidingen 13

15 Train the Trainer Handbek Het legt uitermate belangrijke ervaringen pgedaan tijdens de invering van een veiligheidsbeleid vast Dialgen Heel belangrijk tijdens het starten met de methde binnen het bedrijf is het verkennen van de weerstand. Hierbij zijn drie dialgen van belang: 1. De werkgevers: (dialg A) In de vrafgaande inleiding is aangegeven dat werkgevers en werknemers echt meten willen verbeteren. 2. De vakbnd: (dialg B) De nderhandelingen tussen vakbnd, werknemers en werkgever zijn van zeer grt belang. 3. De werknemers: (dialg C) Medewerkers hebben prductie sms tt heilige nrm verheven. Om veiligheidsbewustzijn te realiseren, met een gedragsverandering wrden bereikt. Dat klinkt lastig, maar eigenlijk is het heel simpel: Praat met de medewerkers. Verken waarm iemand weerstand heeft tegen de verandering. Breng de discussie p gang. De dat p een psitieve manier. Dan kunnen er twee dingen gebeuren: Men is het wel eens: Als werkgever en OS&H cmmissie / werknemer het eens zijn ver het inzetten van een verbetertraject kan gestart wrden met cncreet invullen ervan. Men is het niet eens: Als werkgever, en OS&H cmmissie / werknemer het ng niet eens zijn ver het in te zetten verbetertraject kan de vakbnd en OS&H cmmissie- werknemer het prgramma gebruiken m samen inzicht te krijgen he de situatie te verbeteren. 14

16 Train the Trainer Handbek HOOFDSTUK 2 De taak en de rl van een trainer De trainer: Hij is een materie deskundige Hij heeft kennis van zaken. Deze kennis is bezien vanuit de verheid, de BKDP en zijn cllega trainers in geregeld verleg. Hij weet uitleg en presentatie af te stemmen p de delgrep. Hij weet zveel als mgelijk aansluiting te zeken bij de situatie ter plaatse. Hij is een ervaringsdeskundige: De ervaringsdeskundige geeft tijdens een seminar uitleg he hij / zij p het bedrijf met nderstaande zaken mgaat. De praktijk dus! Hij kan de inhud van een nderwerp wat in het seminar wrdt behandeld,vertalen naar de achterban maar k naar de veiligheidscmmissie vr het verleg met het management van het bedrijf. Als medewerkers willen reageren p naceptabele vrstellen van het het management weet de trainer advies te geven vr de juiste aanpak vr verleg. Verder met een trainer getraind zijn in de vlgende kwesties: He en waarver/waarvr krijg je leden geïnteresseerd? He win je vertruwen van de achterban? He ga je m met management/leiding (strijd; calitie; cnsensus;)? He blijf je n speaking terms? Of: fcussen p resultaat. Ok belangrijk Een thema in de training altijd pbuwen rndm vakbndswerk. In het bedrijf samen met de cursisten analyseer je het thema en maak je risic s helder. Laat de mensen zveel mgelijk zelf aangeven welke plssing zij wensen. Maak vervlgens een taakverdeling vr aanpak van die risic s (wie det wat).gebruik kennis en training uit dit handbek, vanuit internet etc. Prbeer te werken aan een plan van aanpak; gebruik dit vr pbuw van vakbndswerk in het bedrijf. Werk aan het bespreekbaar maken van prblemen/ knelpunten bij de achterban in het bedrijf. Leer de mensen he te rganiseren gebruik cmputers, maak een plan vr verdere pleidingsbeheften. He wrd je trainer in Occupatinal Safety and Health? In dit handbek wrdt vr elk prgrammanderdeel beschreven he je te werk met gaan. Dit gaat aan de hand van eenvudige vragenlijsten. De trainer met werken met gestelde leerdelen. Deze wrden benemd in verleg met de BKDP en in de uitndiging/ agenda vr het seminar aan deelnemers verteld. De trainer neemt zeer ruim de tijd m de deelnemers te leren kennen. Hij neemt k zeer ruim de tijd m de deelnemers kennis te laten maken met de uitleg en pzet van de training. 15

17 Train the Trainer Handbek De rde draad dr de training: Wat staat er in de wet? Wat is Occupatinal Safety and Health in het bedrijf? Wat is Occupatinal Safety and Health in de vakbnd? Ok zal de trainer het spelersveld behandelen en benemen van Occupatinal Safety and Health binnen de deelnemende bedrijven. Een zeer belangrijk uitgangspunt is m tijdens start van de training te achterhalen: Wat wil de cursist na de training weten /kunnen? Dat zijn delstellingen in termen van cmpetenties. Wat zijn cmpetenties? Dat zijn die cmbinaties van kennis en vaardigheden die ndig zijn m p bepaalde terreinen je werk te den. In het geval van trainers zijn de belangrijkste cmpetenties: Didactische kennis en vaardigheden Kunnen werken met grepen en grepsprcessen. Inzicht in arbeidsverhudingen binnen bedrijven. Plannen van aanpak kunnen maken en daar (mee) ver adviseren met gevel vr die arbeidsverhudingen. Kunnen werken met het Occupatinal Safety and Health - instrumentarium (krt gezegd: wat zegt de wet en wat is haalbaar) We hebben in verleg met BKDP aangeven welke vrwaarden vraf ndig zijn m de training te kunnen geven. Selectie De BKDP selecteert p basis van vldende vrwaarden. Het materiaal van de training maar k het handbek is in drie thema s pgebuwd. 1 De OS&H cmmissie (de prichting ervan 2 Risic s benemen en aanpakken 3 Organisatie p de achtergrnd zals en de werkwijze) vakbnd en gezndheidsdienst 16

18 Train the Trainer Handbek Opzet Het speelveld, De training Nieuwe Trainer Vaste afspraken BDKP Nieuwe trainers Vaste afspraken BDKP De trainer We hebben binnen dit handbek en training een eerste aanzet gedaan maar: Het belangrijkste del van de training is m bven water te krijgen wat trainers allemaal kunnen: Het met gaan m wat je in de beperkende mstandigheden wel kan en he je daar een begin mee kan maken. Uiteindelijk zullen de trainers tevens een Win - Win situatie kunnen creëren vr werknemer en bedrijf. Wij beseffen heel ged dat er beperkende factren zijn, net als in Nederland, waar je rekening mee met huden m de delen van de training te bereiken. Ok is het belangrijk m als trainer stil te staan bij wat je pmerkt: Zien / Hren / Velen. Leg vast wat je pmerkt Dit is belangrijk vr een latere besluitenlijst en het verdere verlp van de training. Bijvrbeeld met betrekking tt de inhud: als je merkt dat de bijdrage niet verkmt p de cursisten f niet wrdt begrepen. Kijk p basis hiervan f je samen met de rganisatie, de BKDP, de afspraken kunt bijstellen en dus het prgramma kunt aanpassen De leerdelstellingen De trainer heeft tegang tt bendigde infrmatie en heeft de kennis. Het leerdel van de deelnemers met hier p kunnen aansluiten. De trainer is in staat leerdelen te stellen, ver te brengen en samen met de deelnemers te bereiken, en hij/zij maakt afspraken vr evaluatie 17

19 Train the Trainer Handbek Vrbeelden van leerdelen De deelnemers kunnen hun cllega s aanspreken. De deelnemers kunnen verbeteringen dr hun verwrven kennis p de juiste manier beschrijven. De deelnemers kunnen verbeteringen afdwingen in hun bedrijf. De deelnemers kunnen een beschrijving (een ft) maken van hun bedrijf en dus vastleggen he het bedrijf in elkaar steekt. De deelnemers weten te bserveren wat fut is en wat ged gaat. Een Casus Een efening maken is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit kan een makkelijke f meilijke efening zijn maar belangrijk is altijd: Neem een vrbeeld waar de deelnemers zich in herkennen. Maak een selectie en maak het gemeenschappelijk vr de grep. Trainers p gebied van Occupatinal Safety and Health en milieu in Wit Rusland staan vr een grte en meilijke pgave. Enerzijds, lijkt p papier alles ged geregeld: Er zijn instanties die verantwrdelijk zijn vr Occupatinal Safety and Health. Er zijn duidelijke prcedures en de vakbndsleden zijn daarvan p de hgte. Men dient klachten in, er wrden rapprtages gemaakt en dssiers aangelegd, de verantwrdelijke persnen den keurig hun plicht. Anderzijds, cnstateer je nmiddellijk als je p de werkvler kmt dat er veel ernstige prblemen zijn die al jaren bestaan en die niet wrden verhlpen. Denk aan het veren van een dialg; dat kan hier plssing brengen. De belangrijkste verschillen tussen Belarus en de rest van Eurpa zijn: In Nederland/ rest van Eurpa ligt de discussie van vakbnden, OS&H cmmissie - werknemers en management meer p het niveau van: welke nrmen wrden tegepast en welk beleid is ndzakelijk. Bij de start van een training is er altijd een srt vanzelfsprekendheid dat nrmen f beleid iets heel anders zijn dan de werkelijkheid. Wij prberen altijd duidelijk te maken in de training dat dit niet z is. De Nederlandse rechtsstaat bijvrbeeld is zdanig ingericht dat sancties zelfs naar bedrijven mgelijk zijn. In andere landen is er sms een individuele schadevergeding na een ngeval. He met de training nu verlpen? Het allerbelangrijkste is m samen bespreken en zichtbaar maken he het in de praktijk gaat, wat de trainers nu al den, wat de resultaten zijn, en waarm zveel zaken niet wrden pgelst. 18

20 Train the Trainer Handbek Het leerdel Tt de cnclusie kmen f er plssingen van de instanties zullen kmen f niet. Indien er geen plssingen kmen, wat dan? Wat is de rl van de vakbnd? Ok vlgen de vragen: - Wat is de situatie in dit land? - He grt is hier dit besef bij werkgevers? - Ziet men de vakbnd als een bedreiging f als een vrij machtels rgaan dat men rustig kan negeren? Het gaat er dus m, m samen te bedenken he wij de dialg kunnen starten. Dit vrmt de kernvraag die de trainers zullen meten beantwrden vrdat het mgelijk is m verder na te denken ver een succesvlle aanpak van de Occupatinal Safety and Health - prblemen. Om de kernvraag te beantwrden kunnen we denken aan klassieke zaken zals: het afnemen van enquêtes en interviews met cllega s. Ok is het belangrijk m met cllega s p de werkplek een inventarisatie te maken van de prblemen en een discussie te veren ver de beste aanpak binnen de OS&H Cmmissie. Belangrijk hierbij is bijvrbeeld: wat te den pdat mensen hun prductiebnus niet verliezen als zij met persnlijke beschermingsmiddelen gaan werken. Nadenken ver de gede dialg tussen werkgever en werknemer. Het werkverleg kan een vrbeeld zijn van die dialg. Tijdens de training gaan we hier aandacht aan besteden. Onderdeel van de training zal zijn: Een rllenspel van verleg tussen werknemer en de manager Safety stickers maken ver bijvrbeeld gehrschade, beschermingsmiddelen enz. die mensen p hun helm kunnen plakken, p machines f in de kleedkamers. Safety pamfletten maken en bespreken he en wanneer deze te verspreiden: bijvrbeeld als de situatie nveilig blijft, er ngelukken gebeuren, in verleg met het bedrijf. Huiswerktaken 1. Breng de vrnaamste Safety and Health prblemen p je bedrijf in kaart. 2. Wat is tt nu gedaan m deze prblemen p te lssen en he werkt het nu? 3. Wat is er als gevlg daarvan verbeterd, f niet? 4. Waarm zijn zveel prblemen niet verhlpen, waarm werkt het systeem niet? 5. Wat kunnen wij zelf den pdat de prblemen wel wrden pgelst? Vr het tweede seminar gaan de trainers de bvengenemde 5 vragen k met hun cllega s p de werkplek bespreken en in de vlgende training kmen we hierp terug met het resultaat en de cnclusies van deze discussies. 19

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie