Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP"

Transcriptie

1 Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde vr internatinaal vakbndswerk p het gebied van Arbeidsveiligheid en gezndheid p de werkplek.in samenwerking met de BKDP (Trade Unin Assciatin Belarusian Cngress f Demcratic Trade Unins ) Trade Unin FNV Bndgenten, The Netherlands

2 Train the Trainer Handbek 1

3 Train the Trainer Handbek INHOUD VOORWOORD:... 7 HOOFDSTUK 1 : INFORMATIE VOORAF VOOR DE DOCENT, DE TRAINER...11 Train the Trainer: Het management en sanctiebeleid De OS&H cmmissie Van rapprteren naar leren: De methde: Dialgen: HOOFDSTUK 2: DE TAAK EN DE ROL VAN EEN TRAINER De rde draad dr de training: De leerdelstellingen: Een Casus: Huiswerktaken HOOFDSTUK 3: DE OPRICHTING EN WERKWIJZE VAN DE OS&H COMMISSIE De OS&H Cmmissie als werknemers vertegenwrdiging HOOFDSTUK 4: DE METHODE TRAIN THE TRAINER VAN WIM DEKKERS EN TON KITZEN Vrbereiding seminar 1: SEMINAR 1: DEEL 1: De 12 mdules Vrblad mdule 1: De beleidsintentie Vrblad mdule 2: Organisatie van de OS&H zrg Vrblad mdule 3: Organisatie van de OS&H deskundigheid Vrblad mdule 4: Overleg en samenwerking Vrblad mdule 5: OS&H beleidsvering Vrblad mdule 6: Het stellen VAN OS&H nrmen

4 Train the Trainer Handbek Vrblad mdule 7: Prcedures en vrschriften Vrblad mdule 8: Cmmunicatie (met werknemers, ver de vlgende punten): Vrblad mdule 9: Ongevallen en ndprcedures Vrblad mdule 10: Ziekteverzuim en preventie Vrblad mdule 11: Investeringen, inkp, nderhud Vrblad mdule 12: Rndgang, nderzek Vragenlijst mdule 1: De Beleidsintentie Vragenlijst mdule 2: De OS&H zrg en de rganisatie hiervan Vragenlijst mdule 3: Organisatie van OS&H deskundigheid: Vragenlijst mdule 4: Overleg en samenwerking p beleidsniveau Vragenlijst mdule 5: OS&H - beleidsvering Vragenlijst mdule 6: Het stellen van OS&H nrmen Vragenlijst mdule 7: Prcedures en vrschriften Vragenlijst mdule 8: Cmmunicatie met werknemers Vragenlijst mdule 9: Ongevallen en ndprcedures Vragenlijst mdule 10: Ziekteverzuimbegeleiding en preventie Vragenlijst mdule 11: Investeringen, inkp en nderhud Vragenlijst mdule 12: Rndgangen en nderzeken DEEL 2: BELEID OP OS&H De basisbegrippenlijst vr de werknemerscmmissie OS&H Belarus DE MASTER CHECKLIST: TRAIN THE TRAINER Een plssingstabel met aanpak van een cncrete OS&H kwestie De aanpak: Cnclusie: SEMINAR TWEE: SEMINAR DRIE: HOOFDSTUK 5 DE WET EN HET BELEID Algemene Wet en Regelgeving ) De arbeidsveiligheidswet: ) De milieuwetgeving ) De prduct veiligheidswetgeving Waarden en Nrmen De werkgever en leidinggevende: De rl van de werknemer: Missie en Beleid HOOFDSTUK 6 DE WET: *UNOFFICIAL TRANSLATION (BY BKDP) LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS Vervlg Wet

5 Train the Trainer Handbek HOOFDSTUK 7 EEN PROTOCOL OPSTELLEN Prtcl OS&H en Werknemers HOOFDSTUK 8 GEVAARLIJKE STOFFEN, PROCES EN PRODUCTVEILIGHEID Checklist gevaarlijke stffen... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. Gevaarlijke situatie: Te hanteren grenswaarden Risic s, Gevaarlijke stffen en bijzndere grepen OS&H en zwangerschap. Giftige stffen vr de vrtplanting: The Questinnaire HOOFDSTUK 9 GEVAAR VOOR BRAND EN EXPLOSIE Brand Znnering van een bedrijf Gevaren zne indeling Vrzrgsmaatregelen in znes waar gevaar aanwezig is Fasenleer: fasen en fasevergangen Stikstf HOOFDSTUK 10: RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) Vrwrd De OS&H cmmissie en RI&E Plan van aanpak SAMENVATTING: De RI&E Belarus De ijsberg therie Risic-evaluatie Het ARBOHUIS HOOFSTUK 11: TOEZICHT, INSPECTIES EN AUDITS

6 Train the Trainer Handbek TOEZICHT: INSPECTIE: AUDIT: OBSERVEREN: HOOFDSTUK 12: VERVOER EN OPSLAG Verver van gevaarlijke stffen: HOOFDSTUK 13: WERKEN ONDER BUITENGEWONE HETE OMSTANDIGHEDEN Heatstress (hittestres) Geleiding... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. Mechanische energie De warmtebelasting index WBGT Indeling metablisme klassen 0 tt Praktijk Bltstelling aan ku De kerntemperatuur van het lichaam Speciale grepen De Maatregelen HUMIDEX Humidex Prtcl Hittestress in de mijnbuw: Persnlijke bescherming HOOFDSTUK 14 SCHOEISEL De geharmniseerde nrmen vr vetbescherming: De basiseisen vr vetbescherming: HOOFDSTUK 15 GELUID Geluid p de werkplek Het gehr en he we hren

7 Train the Trainer Handbek Gehrschade: De nrm: De OS& H cmmissie Een vrbeeld van gede aanpak: TOT SLOT

8 Train the Trainer Handbek VOORWOORD Vr u ligt het handbek Train the Trainer Internatinale Arbeidsveiligheid Het is geschreven m werknemers, vakbnden en veiligheidscmmissies binnen bedrijven in Wit Rusland te helpen m de arbeidsmstandigheden in hun werkmgeving te verbeteren.wij zelf hebben het handbek steeds gebruikt als basis vr het training van medewerkers, die vervlgens geneg kennis phalen m k in hun bedrijf mensen te kunnen trainen. Train the Trainer dus, maar waarm dan dit handbek? De internatinale arbeidsrganisatie ILO schat dat wereldwijd 2,2 miljen mensen jaarlijks verlijden ten gevlge van hun werk. Dr een ngeluk f dr bijvrbeeld kanker, verrzaakt dr het werken met chemicaliën. Veilig kunnen werken is dus erg belangrijk. Tn en Wim: It is ur view that cmplex systems always fail in cmplex ways, and we believe it wuld be wrng t reduce the cmplexities and weaknesses assciated with these systems t sme simple explanatin. T ften, accident investigatins blame a failure nly n the last step in a cmplex prcess, when a mre cmprehensive understanding f that prcess culd reveal that earlier steps might be equally r even mre culpable. Werknemers zien de vlgende redenen m veilig te werken: Zelfbehud en zrg vr de familie De veiligheid van de cllega s Vakmanschap en prfessinaliteit. Een vakman werkt netjes en veilig Het bedrijfsbeleid verbeteren Dit handbek en deze trainingsmethde kunnen hierbij helpen. De meest uiteenlpende deelnderwerpen p gebied van arbeidsmstandigheden kunnen met dit handbek wrden uitgewerkt. Hiervr vindt nauwe samenwerking plaats met de BKDP (Trade Unin Assciatin Belarusian Cngress Of Demcratic Trade Unins). Dit handbek is k een handig naslagwerk p gebied van arbeidsmstandigheden. Ons internatinale trainingsprgramma Train the Trainer is pgebuwd rndm dit handbek. Alle nderwerpen die in dit handbek aan de rde kmen wrden in de seminars uitgebreid tegelicht. De seminars In de Train the Trainer methde laat de trainer in drie seminars van twee dagdelen de cursisten een checklist in drie stappen pbuwen en invullen en vrziet tevens in de ndige basisinfrmatie (die p de werkplek meestal ntbreekt). 7

9 Train the Trainer Handbek De checklist Dr middel van deze checklist in drie stappen wrdt p een eenvudige manier het veiligheidsbeleid geïnventariseerd en wrdt uitgelegd wat de beste aanpak is vr verbetering van de werkplek, en uiteindelijk de aanpak van een cncrete OS&H (Occupatinal Safety and Health; Veiligheid en Gezndheid p het Werk) kwestie. Het pbuwen en invullen gebeurd in drie stappen met de vlgende hfdthema s Stap 1: Uitleg van de trainingsmethde en het prichten en werken van en in de veiligheidscmmissie. Tevens wrdt in 12 mdules de werkpleksituatie duidelijk in beeld gebracht. Hierin legt deze veiligheidscmmissie alles vast en benemt de belangrijkste verbeterpunten. Stap 2: Inventarisatie van arbeidsveiligheid p de werkplek en een verbeterplan maken. De veiligheidscmmissie legt weer alles vast en benemt weer de belangrijkste verbeterpunten. Men nemt dit een risic inventarisatie en evaluatie (RIE) en het vastleggen heet plan van aanpak. Stap 3: Gezndheidsbeleid en rganisatie p de werkplek, en de rl van de vakbnd. Tevens gaan we terug naar uitleg van de trainingsmethde in stap 1 en stap 2 maar nu met de aanpak via nze trainer methde. We leggen weer alles vast en benemen de belangrijkste verbeterpunten. Hiervr is dr ns een speciale checklist ntwikkeld. Tt slt Het lijkt meilijk maar dr de stappen in de checklist te vlgen wrdt de plssing al snel duidelijk. Dr deze structuur te vlgen staat men sterker dan veiligheidscmmissie (sterken dan de cmmissie f sterker als cmmissie?) in nderhandeling met de werkgever, en k in de discussie met cllega s. Huiswerk Vraf en tussen de drie seminars is er huiswerk. Maak dit bij vrkeur samen met de leden van de veiligheidscmmissie f de grep die arbeidsmstandigheden wil verbeteren binnen het bedrijf. De trainer geeft dit huiswerk vraf p. De huiswerktaak met niet te grt zijn. Aan het eind van ieder seminar zal huiswerk wrden meegegeven vr het vlgende seminar. Dit zu een pdracht meten zijn die de werknemers maken met de eigen cllega's p de werkvler f, als er een veiligheidscmmissie is pgericht in het bedrijf, samen met deze cmmissie. Verantwrding De huiswerktaken zullen samen met de BKDP wrden pgezet; de BKDP geeft het leerdel aan. Evaluatie en terugkppeling van de cursus dient aan de BKDP te wrden gedaan. De BKDP verstrekt tevens de certificaten na afsluiting van de training. Er dienen minimaal 4 weken te liggen tussen nderlinge seminars maar niet meer dan 8 weken, pdat de aandacht niet verslapt. 8

10 Train the Trainer Handbek Waarm deze methde? Het idee vr nze Train the Trainer methde is ntstaan in het vrjaar van Wim Dekkers en Tn Kitzen, die al geruime tijd vakbndswerk deden in nder andere Wit Rusland, vnden dat er meer structuur mest kmen m geznd en veilig werken ng beter tt zijn recht te laten kmen. De cllega s in Wit Rusland kunnen z gericht werken aan verbeteringen p hun werkplek. We vnden k dat er een cmpleet pakket mest zijn m de werk mstandigheden te verbeteren. We hebben na een vrbereidingsseminar in het najaar van 2009 en de allereerste training, de cmplete methde Train the Trainer kunnen tepassen en de gehele checklist kunnen invullen. Dit eerste handbek is daarp tegeschreven. Inmiddels heeft er k een evaluatie plaatsgevnden p het hfdkantr van de BKDP. Dit handbek kan verigens k gebruikt wrden in andere landen in de wereld m de werkmstandigheden vlgens de trainer methde en de checklist p te pakken en te verbeteren. In de eerste drie seminars in 2009 en 2010 is de basis gelegd vr dit handbek. Train the Trainer is dus begnnen mdat wij vinden dat ged vakbndswerk p gebied van arbeidsmstandigheden een pbuwende structuur met hebben. Alleen dan vindt verbetering plaats. Het bleek al snel dat het prgramma een eerste aanzet is m te kmen tt dit werkzame handbek ver arbeidsmstandigheden. Dit handbek met greien met de tijd en is een handreiking aan cllega vakbndsleden in Wit Rusland. Znder hun hulp was het pstellen van dit handbek niet mgelijk geweest. Immers, uiteindelijk is het geznde nderbuikgevel van werknemers k heel belangrijk. Het trainingsprgramma en tips vr invulling: Het praktijk trainingsprgramma Train the Trainer met gezien wrden als de uitvering van het handbek. Zals eerder aangegeven zullen k huiswerktaken wrden pgezet m mee te nemen naar het eerste seminar. Dit handbek is de kern waar alles m draait. Men met steeds p zek naar de vragen: welke rechten heb je als werknemer p de werkvler wel en niet en welke actie met genmen wrden m ze te krijgen. Aan de hand van deze antwrden vindt steeds bijstelling van dit handbek plaats. Iemand wrdt aangesteld m het handbek ptimaal bij te huden en bij te werken. De getrainde specialisten p het gebied van arbeidsmstandigheden wrden tegevegd aan het netwerk van OS&H en Milieu van de BKDP. De getrainde specialisten krijgen tevens tegang tt de website Train the Trainer.nl van Tn en Wim. Tijdens de start van het eerste seminar vindt uitleg van het trainingsprgramma plaats. Ok wrden risic s uit het eigen bedrijf gebruikt in de cursus; men bespreekt en evalueert deze middels vragen als: wat is er inmiddels gebeurd ; zijn er verbeteringen ; etc. TIP Ok is het ged m tijdens de cursus in (liefst kleine) werkgrepen te werken. Iedere werkgrep met bestaan uit werknemers met verschillende functies: van veiligheidsinspecteurs tt arbeiders p de werkvler. Dr middel van lting wrdt bepaald wie de 9

11 Train the Trainer Handbek wrdverder is en wie terugkppelt naar de grep. Zdende krijgt iedereen de kans m rapprteur te zijn. Tt slt met het Train the Trainer prgramma aansturen p het thema zelfredzaamheid van kaderleden p de werkvler. Ok met meer diepgang wrden gegeven aan het prgramma dr middel van ft's en film. TIP Verder met de begrting en het eventueel aanschaffen van middelen steeds wrden besprken evenals de mgelijkheden die er hiervr in het bedrijf wel en niet zijn en de redenen hiervr. Veel plezier met het lezen en gebruiken van dit handbek. Tn Kitzen & Wim Dekkers 10

12 Train the Trainer Handbek HOOFDSTUK 1 Infrmatie vraf vr de dcent, de trainer Train the Trainer: Integrale aanpak veiligheid en gezndheid p de werkplek Om binnen een bedrijf, in welk land dan k, waar k ter wereld, de veiligheidscultuur te versterken, met altijd wrden gekzen vr een integrale aanpak van gede rapprtage en vrlichting. Indien hierver geen dialg bestaat zal het management van een bedrijf altijd kmen met de invering van sanctiebeleid. Of het management is z direct dat sancties znder verleg wrden ingeverd. Kan men hier niets aan den? Een gede dialg zrgt ervr dat sancties niet ndig zijn f wrden vrkmen. Dr kennis te vergaren p het gebied van veiligheid en gezndheid van het prces f binnen het bedrijf waarin men werkt en dr de in deze training aangereikte methde van Train the trainer kan de dialg p gang kmen. Echter alles staat en valt met de wil van het bedrijf m te verbeteren. Om sanctiebeleid sciaal en eerlijk te laten plaatsvinden is deze Train the Trainer methdiek een ged hulpmiddel. Maar wat is Gede praktijk m de veiligheidscultuur te verbeteren? De Train the Trainer methde en het handbek zijn gebaseerd p het verhgen van het veiligheidsbewustzijn en daarvr zijn de vlgende drie punten van belang: Waarneembare aspecten van veiligheid Nrmen en waarden ten pzichte van veiligheid De ngeschreven regels/vernderstellingen ten pzichte van veiligheid. Dit veiligheidsbewustzijn wrdt versterkt dr veiligheidstrainingen te ntwikkelen en uit te veren. Deze training Train the Trainer is hiervr de basis en ns inziens k een ged uitgangspunt. Ok met er een pen cmmunicatie zijn tussen enerzijds werknemers afgevaardigden en werkgever en anderzijds werknemers afgevaardigden en vakbnd, p frequente basis. Melding en registratie meten wrden vereenvudigd; dit werkt drempelverlagend. Er wrden tijdens de start van de training 12 mdules en vragenlijsten gemaakt. Die kunnen dienen vr gesprekken (De dialg) van werknemers en directie f het middel management. Deze wrden in iedere mdule verder uitgewerkt. Het management en sanctiebeleid In veel landen in de wereld wil men het verbeteren van arbeidsmstandigheden afdwingen dr het pleggen van straffen f sancties. Als een bedrijf dit sanctiebeleid wil inveren zal het management zeggen dat dit gebeurt m mensen te cnfrnteren met afwijkend gedrag. Op zich is hier niets p tegen, maar het met dan wel sciaal vr werknemers zijn en de regels en prcedures meten 11

13 Train the Trainer Handbek juist en duidelijk zijn. Dit handbek helpt u dit juist in te schatten, en die kennis te gebruiken in uw dagelijkse werk. De OS&H cmmissie Een vakbnd en k een Occupatinal Safety & Health Cmmissie zu meten streven naar het maken van gede afspraken ver sanctiebeleid en uiteindelijk met er k een belningsbeleid tegenver staan. Daarm wrdt de rl van de vakbnd p het gebied van arbeidsmstandigheden k behandeld en meegenmen in nze master checklist. Dit trainingsprgramma geeft hulpmiddelen en handvaten vr verbeteringen. Van rapprteren naar leren: Heel veel nadruk in dit handbek en in de seminars wrdt gelegd p van rapprteren naar leren. Dit lpt als een rde draad dr de dialg met werkgevers. Dit rapprtagesysteem dat ntwikkeld zal meten wrden geeft dan in alle lkale teams meer aandacht aan het nderwerp veiligheid. Men met werkverleg huden en het nderwerp veiligheid met in het werkverleg nadrukkelijk aan de rde kmen. Een fasering van het rapprtage systeem zu bijvrbeeld als vlgt kunnen plaatsvinden. Ontwikkelen van een rapprtage systeem Het maken van een instructie/infrmatiefilm hierver en de ntwikkeling van psters Maken van vragenlijsten vr gesprekken tussen werknemers vertegenwrdiging f veiligheidscmmissie en het management ver dit rapprtage systeem, zdat ged geleerd wrdt welke vragen he te stellen. Veiligheidstraining ntwikkelen en het rapprtage systeem in het Train the Trainer cncept vrmgeven Uitvering van dit rapprtage systeem en steeds terug laten kmen in de OH&S training Het del van Train the Trainer: De sfeer die bij veel bedrijven p de werkvler leeft (k Nederland ) is: We den het al jaren p deze wijze en er is ng nit iets gebeurd. Vervlgens is het aantal bedrijfsngevallen wel ng steeds ntzettend hg. Ok het imag van bedrijven staat p het spel; bij grte incidenten en rampen gaat dit heel ver en kan een heel bedrijf de dupe wrden. Met verlies van alle werkgelegenheid. De methde Met de Train the Trainer methde kan men kmen tt een dialg m samen met het management van een bedrijf een verbetertraject in te zetten en m samen te veranderen. Dit det het management mdat het imag vr een bedrijf heel belangrijk is. Met een duur wrd nemt men dit maatschappelijk verantwrd ndernemen. 12

14 Train the Trainer Handbek Het management met ervan vertuigd zijn dat het veiligheidsbewustzijn mhg met. (Dit wil het management meestal k wel zelf.) Echter, veilig werken staat meestal p gespannen vet met snel werken. Als het management van het bedrijf veiligheid en gezndheid samen met de mensen p de werkvler ppakt resulteert dit in: Het reduceren van ngevallen Het verkleinen van discrepantie tussen beleid en gedrag p de werkvler Het besparen p hge ksten van gezndheidszrg Het verbeteren van het imag van het bedrijf en dat bespaart p termijn veel geld Let p! Het gaat hier landelijk m miljenen dllars p jaarbasis die binnen bedrijven uiteindelijk kunnen wrden bespaard. Dit is geld dat kan wrden ingezet m veiligheid te verbeteren en uiteindelijk kmt men k p hger plan met het verbeteren van de werkmstandigheden Het trainingsprgramma kan k naadls aansluiten p OH&S verbeterprgramma s van de verheid. Wat te den? Dit handbek wrdt verder ntwikkeld in samenwerking met de BKDP en betrkken partijen. Hierin wrdt het beleid weergegeven vr de medewerkers, p z n manier dat het begrijpelijk is vr de werkvler. De training Train the Trainer is uitgangspunt vr dit handbek en hierp gebaseerd. De vakbnd en Veiligheidscmmissies zuden samen met het management het handbek gefaseerd kunnen implementeren binnen het bedrijf. Train the Trainer gericht p Veiligheid en Gezndheid p de Werkvler kan dus de dialg p veiligheidsgebied zijn tussen management, de OS&H cmmissies en de vakbnd. Dit dialg kan dr middel van dit handbek ged wrden nderbuwd. Eventueel kan men de training met instructie- f infrmatiefilmpjes nderbuwen. Er zijn gede bestaande films verkrijgbaar ver geluid, werken met gevaarlijke stffen, brand en explsie enzvrt. Veel filmpjes zijn terug te vinden p internet. Dit handbek is tevens van nut bij werkverleg f de zgenaamde Tlbx Meetings m veiligheid bespreekbaar te maken p de werkvler, maar k in werkverleg en in OS&H cmmissies. Het handbek is k handig m gericht vragen p te stellen. Verdere vrdelen zuden kunnen zijn: De vrtgang in de ntwikkeling van individuele medewerkers kan wrden gevlgd Het geeft een beeld van waar de veiligheidscultuur van de rganisatie p dat mment staat, en waar het naar te wilt Het levert actuele input p vr tlbx meetings en de vrtgang van pleidingen 13

15 Train the Trainer Handbek Het legt uitermate belangrijke ervaringen pgedaan tijdens de invering van een veiligheidsbeleid vast Dialgen Heel belangrijk tijdens het starten met de methde binnen het bedrijf is het verkennen van de weerstand. Hierbij zijn drie dialgen van belang: 1. De werkgevers: (dialg A) In de vrafgaande inleiding is aangegeven dat werkgevers en werknemers echt meten willen verbeteren. 2. De vakbnd: (dialg B) De nderhandelingen tussen vakbnd, werknemers en werkgever zijn van zeer grt belang. 3. De werknemers: (dialg C) Medewerkers hebben prductie sms tt heilige nrm verheven. Om veiligheidsbewustzijn te realiseren, met een gedragsverandering wrden bereikt. Dat klinkt lastig, maar eigenlijk is het heel simpel: Praat met de medewerkers. Verken waarm iemand weerstand heeft tegen de verandering. Breng de discussie p gang. De dat p een psitieve manier. Dan kunnen er twee dingen gebeuren: Men is het wel eens: Als werkgever en OS&H cmmissie / werknemer het eens zijn ver het inzetten van een verbetertraject kan gestart wrden met cncreet invullen ervan. Men is het niet eens: Als werkgever, en OS&H cmmissie / werknemer het ng niet eens zijn ver het in te zetten verbetertraject kan de vakbnd en OS&H cmmissie- werknemer het prgramma gebruiken m samen inzicht te krijgen he de situatie te verbeteren. 14

16 Train the Trainer Handbek HOOFDSTUK 2 De taak en de rl van een trainer De trainer: Hij is een materie deskundige Hij heeft kennis van zaken. Deze kennis is bezien vanuit de verheid, de BKDP en zijn cllega trainers in geregeld verleg. Hij weet uitleg en presentatie af te stemmen p de delgrep. Hij weet zveel als mgelijk aansluiting te zeken bij de situatie ter plaatse. Hij is een ervaringsdeskundige: De ervaringsdeskundige geeft tijdens een seminar uitleg he hij / zij p het bedrijf met nderstaande zaken mgaat. De praktijk dus! Hij kan de inhud van een nderwerp wat in het seminar wrdt behandeld,vertalen naar de achterban maar k naar de veiligheidscmmissie vr het verleg met het management van het bedrijf. Als medewerkers willen reageren p naceptabele vrstellen van het het management weet de trainer advies te geven vr de juiste aanpak vr verleg. Verder met een trainer getraind zijn in de vlgende kwesties: He en waarver/waarvr krijg je leden geïnteresseerd? He win je vertruwen van de achterban? He ga je m met management/leiding (strijd; calitie; cnsensus;)? He blijf je n speaking terms? Of: fcussen p resultaat. Ok belangrijk Een thema in de training altijd pbuwen rndm vakbndswerk. In het bedrijf samen met de cursisten analyseer je het thema en maak je risic s helder. Laat de mensen zveel mgelijk zelf aangeven welke plssing zij wensen. Maak vervlgens een taakverdeling vr aanpak van die risic s (wie det wat).gebruik kennis en training uit dit handbek, vanuit internet etc. Prbeer te werken aan een plan van aanpak; gebruik dit vr pbuw van vakbndswerk in het bedrijf. Werk aan het bespreekbaar maken van prblemen/ knelpunten bij de achterban in het bedrijf. Leer de mensen he te rganiseren gebruik cmputers, maak een plan vr verdere pleidingsbeheften. He wrd je trainer in Occupatinal Safety and Health? In dit handbek wrdt vr elk prgrammanderdeel beschreven he je te werk met gaan. Dit gaat aan de hand van eenvudige vragenlijsten. De trainer met werken met gestelde leerdelen. Deze wrden benemd in verleg met de BKDP en in de uitndiging/ agenda vr het seminar aan deelnemers verteld. De trainer neemt zeer ruim de tijd m de deelnemers te leren kennen. Hij neemt k zeer ruim de tijd m de deelnemers kennis te laten maken met de uitleg en pzet van de training. 15

17 Train the Trainer Handbek De rde draad dr de training: Wat staat er in de wet? Wat is Occupatinal Safety and Health in het bedrijf? Wat is Occupatinal Safety and Health in de vakbnd? Ok zal de trainer het spelersveld behandelen en benemen van Occupatinal Safety and Health binnen de deelnemende bedrijven. Een zeer belangrijk uitgangspunt is m tijdens start van de training te achterhalen: Wat wil de cursist na de training weten /kunnen? Dat zijn delstellingen in termen van cmpetenties. Wat zijn cmpetenties? Dat zijn die cmbinaties van kennis en vaardigheden die ndig zijn m p bepaalde terreinen je werk te den. In het geval van trainers zijn de belangrijkste cmpetenties: Didactische kennis en vaardigheden Kunnen werken met grepen en grepsprcessen. Inzicht in arbeidsverhudingen binnen bedrijven. Plannen van aanpak kunnen maken en daar (mee) ver adviseren met gevel vr die arbeidsverhudingen. Kunnen werken met het Occupatinal Safety and Health - instrumentarium (krt gezegd: wat zegt de wet en wat is haalbaar) We hebben in verleg met BKDP aangeven welke vrwaarden vraf ndig zijn m de training te kunnen geven. Selectie De BKDP selecteert p basis van vldende vrwaarden. Het materiaal van de training maar k het handbek is in drie thema s pgebuwd. 1 De OS&H cmmissie (de prichting ervan 2 Risic s benemen en aanpakken 3 Organisatie p de achtergrnd zals en de werkwijze) vakbnd en gezndheidsdienst 16

18 Train the Trainer Handbek Opzet Het speelveld, De training Nieuwe Trainer Vaste afspraken BDKP Nieuwe trainers Vaste afspraken BDKP De trainer We hebben binnen dit handbek en training een eerste aanzet gedaan maar: Het belangrijkste del van de training is m bven water te krijgen wat trainers allemaal kunnen: Het met gaan m wat je in de beperkende mstandigheden wel kan en he je daar een begin mee kan maken. Uiteindelijk zullen de trainers tevens een Win - Win situatie kunnen creëren vr werknemer en bedrijf. Wij beseffen heel ged dat er beperkende factren zijn, net als in Nederland, waar je rekening mee met huden m de delen van de training te bereiken. Ok is het belangrijk m als trainer stil te staan bij wat je pmerkt: Zien / Hren / Velen. Leg vast wat je pmerkt Dit is belangrijk vr een latere besluitenlijst en het verdere verlp van de training. Bijvrbeeld met betrekking tt de inhud: als je merkt dat de bijdrage niet verkmt p de cursisten f niet wrdt begrepen. Kijk p basis hiervan f je samen met de rganisatie, de BKDP, de afspraken kunt bijstellen en dus het prgramma kunt aanpassen De leerdelstellingen De trainer heeft tegang tt bendigde infrmatie en heeft de kennis. Het leerdel van de deelnemers met hier p kunnen aansluiten. De trainer is in staat leerdelen te stellen, ver te brengen en samen met de deelnemers te bereiken, en hij/zij maakt afspraken vr evaluatie 17

19 Train the Trainer Handbek Vrbeelden van leerdelen De deelnemers kunnen hun cllega s aanspreken. De deelnemers kunnen verbeteringen dr hun verwrven kennis p de juiste manier beschrijven. De deelnemers kunnen verbeteringen afdwingen in hun bedrijf. De deelnemers kunnen een beschrijving (een ft) maken van hun bedrijf en dus vastleggen he het bedrijf in elkaar steekt. De deelnemers weten te bserveren wat fut is en wat ged gaat. Een Casus Een efening maken is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit kan een makkelijke f meilijke efening zijn maar belangrijk is altijd: Neem een vrbeeld waar de deelnemers zich in herkennen. Maak een selectie en maak het gemeenschappelijk vr de grep. Trainers p gebied van Occupatinal Safety and Health en milieu in Wit Rusland staan vr een grte en meilijke pgave. Enerzijds, lijkt p papier alles ged geregeld: Er zijn instanties die verantwrdelijk zijn vr Occupatinal Safety and Health. Er zijn duidelijke prcedures en de vakbndsleden zijn daarvan p de hgte. Men dient klachten in, er wrden rapprtages gemaakt en dssiers aangelegd, de verantwrdelijke persnen den keurig hun plicht. Anderzijds, cnstateer je nmiddellijk als je p de werkvler kmt dat er veel ernstige prblemen zijn die al jaren bestaan en die niet wrden verhlpen. Denk aan het veren van een dialg; dat kan hier plssing brengen. De belangrijkste verschillen tussen Belarus en de rest van Eurpa zijn: In Nederland/ rest van Eurpa ligt de discussie van vakbnden, OS&H cmmissie - werknemers en management meer p het niveau van: welke nrmen wrden tegepast en welk beleid is ndzakelijk. Bij de start van een training is er altijd een srt vanzelfsprekendheid dat nrmen f beleid iets heel anders zijn dan de werkelijkheid. Wij prberen altijd duidelijk te maken in de training dat dit niet z is. De Nederlandse rechtsstaat bijvrbeeld is zdanig ingericht dat sancties zelfs naar bedrijven mgelijk zijn. In andere landen is er sms een individuele schadevergeding na een ngeval. He met de training nu verlpen? Het allerbelangrijkste is m samen bespreken en zichtbaar maken he het in de praktijk gaat, wat de trainers nu al den, wat de resultaten zijn, en waarm zveel zaken niet wrden pgelst. 18

20 Train the Trainer Handbek Het leerdel Tt de cnclusie kmen f er plssingen van de instanties zullen kmen f niet. Indien er geen plssingen kmen, wat dan? Wat is de rl van de vakbnd? Ok vlgen de vragen: - Wat is de situatie in dit land? - He grt is hier dit besef bij werkgevers? - Ziet men de vakbnd als een bedreiging f als een vrij machtels rgaan dat men rustig kan negeren? Het gaat er dus m, m samen te bedenken he wij de dialg kunnen starten. Dit vrmt de kernvraag die de trainers zullen meten beantwrden vrdat het mgelijk is m verder na te denken ver een succesvlle aanpak van de Occupatinal Safety and Health - prblemen. Om de kernvraag te beantwrden kunnen we denken aan klassieke zaken zals: het afnemen van enquêtes en interviews met cllega s. Ok is het belangrijk m met cllega s p de werkplek een inventarisatie te maken van de prblemen en een discussie te veren ver de beste aanpak binnen de OS&H Cmmissie. Belangrijk hierbij is bijvrbeeld: wat te den pdat mensen hun prductiebnus niet verliezen als zij met persnlijke beschermingsmiddelen gaan werken. Nadenken ver de gede dialg tussen werkgever en werknemer. Het werkverleg kan een vrbeeld zijn van die dialg. Tijdens de training gaan we hier aandacht aan besteden. Onderdeel van de training zal zijn: Een rllenspel van verleg tussen werknemer en de manager Safety stickers maken ver bijvrbeeld gehrschade, beschermingsmiddelen enz. die mensen p hun helm kunnen plakken, p machines f in de kleedkamers. Safety pamfletten maken en bespreken he en wanneer deze te verspreiden: bijvrbeeld als de situatie nveilig blijft, er ngelukken gebeuren, in verleg met het bedrijf. Huiswerktaken 1. Breng de vrnaamste Safety and Health prblemen p je bedrijf in kaart. 2. Wat is tt nu gedaan m deze prblemen p te lssen en he werkt het nu? 3. Wat is er als gevlg daarvan verbeterd, f niet? 4. Waarm zijn zveel prblemen niet verhlpen, waarm werkt het systeem niet? 5. Wat kunnen wij zelf den pdat de prblemen wel wrden pgelst? Vr het tweede seminar gaan de trainers de bvengenemde 5 vragen k met hun cllega s p de werkplek bespreken en in de vlgende training kmen we hierp terug met het resultaat en de cnclusies van deze discussies. 19

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie