Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst"

Transcriptie

1 Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst

2 COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset of fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is. Verantwoording Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. FRESH Alumni kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie. 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 PROFIEL ONDERZOEKSGROEP... 5 STARTERS... 8 HUIDIGE FUNCTIE TOEKOMSTVERWACHTINGEN AANVULLENDE MASTEROPLEIDINGEN CONCLUSIE

4 INLEIDING Voor u ligt het salarisonderzoek van FRESH Alumni. Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden van jonge academische vastgoedprofessionals. Doordat er in 2006, 2008 en 2009 vergelijkbare onderzoeken zijn gehouden, komen ook de specifieke effecten van de crisis in de conclusies naar voren. Tevens is in deze editie verder ingezoomd op het opleidings- en toekomstperspectief van de respondenten. Het onderzoek is uitgevoerd middels een internetenquête en ingevuld door 174 respondenten. Gelet op het totale aantal leden van FRESH Alumni, kunnen we hierdoor spreken van een hoge respons. De resultaten zijn dan ook als representatief aan te duiden. Als vanzelfsprekend is de ene discipline binnen de vastgoedsector in een hogere mate vertegenwoordigd dan de andere. In het onderzoek zoomen we specifiek in op vier disciplines waar circa 80% van de respondenten in werkzaam is. De resultaten van het onderzoek blijven via de website FRESH Alumni (www.freshalumni.nl) toegankelijk, maar zijn niet openbaar. Met dit onderzoek geeft FRESH Alumni haar leden inzicht in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de jonge academische vastgoedprofessional binnen hun bedrijf(stak). Wij hopen dat de resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een verdere groei van de carrière van onze leden. De Salarisonderzoekscommissie 2010, Willeke te Winkel & Harma Zijgers 4

5 PROFIEL ONDERZOEKSGROEP Dit jaar hebben 174 FRESH Alumni leden het salarisonderzoek ingevuld. Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt net iets boven de 29 jaar. Circa 36% van de respondenten bevindt zich in de leeftijdscategorie van jaar. Ten opzichte van vorig jaar is de leeftijd van de respondenten meer verspreid, maar het gemiddelde is gelijk gebleven. Geslacht Aan het onderzoek deden in totaal 40 vrouwelijke (23%) en 134 mannelijke (77%) FRESH Alumni leden mee. Leeftijd Aantal respondenten man vrouw Leeftijd Figuur 1. Leeftijd 5

6 Universiteiten Een groot deel van de respondenten heeft een technische achtergrond. Ten opzichte van vorig jaar neemt met name het aantal respondenten van andere universiteiten aanzienlijk toe. Een toename van het aantal internationale masteropleidingen is hiervan hoogstwaarschijnlijk de reden. Aan welke universiteit heb je jouw (laatste) master opleiding behaald? Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen Anders Universiteit van Amsterdam Technische Universiteit Twente Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit van Tilburg Universiteit Maastricht Figuur 2. Universiteiten vrouw man Werkervaring en huidige werkgever Circa 86% van de respondenten heeft meer dan één jaar werkervaring. Ten opzichte van vorig jaar is een verschuiving zichtbaar van het gemiddelde aantal jaren werkervaring van 3,9 jaar (2009) naar 4,4 jaar (2010). 6

7 Circa 3 % van de respondenten heeft geen baan tijdens het onderzoek. Deze 3% waren schoolverlaters of mensen waarvan hun dienstverband door hun werkgever is beëindigd. Aantal respondenten Hoeveel jaar werk je? Aantal jaren werkervaring Figuur 3. Werkzame jaren De meeste respondenten zijn werkzaam in de Randstad. Daarbij zijn de respondenten voornamelijk werkzaam bij grote (100+ werknemers) of middelgrote bedrijven (20-99 werknemers) Werkgeverscategorie De meeste respondenten zijn als consultant, makelaar/ taxateur, ontwikkelaar of belegger gestart in hun vastgoedcarrière. Velen van hun zijn ook nog binnen deze discipline werkzaam. 7

8 STARTERS Circa 20 respondenten hebben 1 jaar of minder werkervaring en vallen in dit onderzoek onder de categorie starters. De uitkomst van deze vragen zijn vergeleken met de onderzoeken van voorgaande jaren. Gemiddeld startsalaris Het gemiddelde startsalaris is de afgelopen drie jaar vrijwel niet veranderd en ligt op circa 2.450,-. Gemiddelde startsalaris Bruto maandsalaris < Jaar Figuur 4. Bruto maandsalaris bij startfunctie 8

9 Secundaire arbeidsvoorwaarden Ruim 75% van de starters heeft als secundaire arbeidsvoorwaarden een telefoon en vergoeding van de reis- en onkosten (Figuur 5). Secundaire arbeidsvoorwaarden Studieregeling Korting verzekeringen Korting hypotheek Laptop Telefoon / Blackberry Overuren betaald Onkostenvergoeding Vergoeding reiskosten Lease-auto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aandeel respondenten Figuur 5. Secundaire arbeidsvoorwaarden bij startfunctie Aantal aanbiedingen Het gemiddelde aantal ontvangen aanbiedingen is sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld ontvingen de starters 1 of 2 aanbiedingen bij het zoeken naar een eerste baan. 9

10 Gemiddeld aantal ontvangen aanbiedingen Aantal aanbiedingen 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 < Jaar Figuur 6. Gemiddeld aantal ontvangen aanbiedingen 10

11 HUIDIGE FUNCTIE De respondenten met meer dan één jaar werkervaring, zijn verdeeld over de onderstaande disciplines. Dit hoofdstuk beschrijft het gemiddelde bruto salaris in relatie tot het aantal jaren werkervaring, de werkgeverscategorie, eerdere FRESH salarisonderzoeken, het geslacht van de respondent, de omvang (aantal medewerkers) van het bedrijf. Daarna wordt ingegaan op de veranderingen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij het wisselen van functie of werkgever. In het verdere onderzoek wordt specifieke aandacht gegeven aan die vier disciplines waarin de meeste respondenten actief zijn (consultant, makelaar/taxateur, ontwikkelaar, belegger). In welke werkgeverscategorie ben je werkzaam? Anders, namelijk Corporate RE Jurist/Fiscalist Corporatie Overheid Consultant Makelaar/taxateur Financier Aannemerij Ontwikkelaar Belegger Vrouw Man Aantal respondenten Figuur 7. Werkgeverscategorie 11

12 Gemiddeld bruto salaris In oktober 2010 verdiende het FRESH Alumnilid gemiddeld een bruto salaris van EUR 3.776,- per maand. Dit is een stijging van circa 3% ten opzichte van het FRESH salarisonderzoek 2009 (EUR 3.674,-). Het bruto maandsalaris is exclusief vakantiegeld, secundaire arbeidsvoorwaarden en (onkosten)vergoedingen. Percentage respondenten per salariscategorie Opvallend aan de onderstaande tabel is dat er relatief weinig respondenten minder dan EUR 2.500,- verdienen. Dit komt overeen met het gemiddelde startsalaris binnen de vastgoedsector (EUR 2.450,-). Actueel bruto maandsalaris Aandeel respondenten 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < > 5000 Bruto maandsalaris Figuur 8. Bruto maandsalaris 12

13 Bruto salaris / aantal jaren werkervaring Het gemiddelde bruto salaris (exclusief vakantiegeld, secundaire arbeidsvoorwaarden en (onkosten)vergoedingen) in relatie met het aantal jaren werkervaring staat vermeld in de onderstaande tabel. Opvallend is de stabilisering van het salaris na het vijfde jaar en de harde stijging na het zesde jaar. Die laatste stijging wordt tevens veroorzaakt doordat er aan deze categorie ook diverse respondenten met meer dan 7 jaar werkervaring deelnemen. Gemiddeld salaris naar werkervaring Gemiddeld bruto maandsalaris jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar + Jaren werkervaring Figuur 9. Bruto salaris naar werkervaring Bruto salarisontwikkeling 2008 / 2009 / 2010 In de onderstaande tabel zijn bovengenoemde resultaten afgezet tegen de FRESH Alumni Salarisonderzoeken uit voorafgaande jaren. Er kan geconcludeerd worden dat in 2008 en 2009 de brutosalarissen hoger waren dan nu. Dit wordt veroorzaakt omdat de deelnemers van 2010 te maken hebben gehad met de gevolgen van de crisis en dus minder sterke salarisontwikkelingen hebben meegemaakt. 13

14 Gemiddeld bruto maandsalaris Gemiddeld bruto maandsalaris jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar Jaren werkervaring Figuur 10. Bruto maandsalaris per jaar Bruto salaris per werkgeverscategorie In de onderstaande figuur is het gemiddelde salaris van de respondenten werkzaam bij de vier grootste werkgeverscategorieën weergegeven. De gemiddelde belegger verdient daarbij het hoogste salaris Belegger Gemiddeld bruto maandsalaris per werkgeverscategorie Ontwikkelaar Makelaar/taxateur Consultant Figuur 11. Salaris naar werkgeverscategorie 14

15 Bruto salaris 2009 / 2010 per sekse In de volgende figuur zijn de bruto salarissen voor mannen en vrouwen weergegeven voor 2009 en Opvallend is dat het gemiddelde voor de mannen in 2010 is Bruto maandsalaris Gemiddeld bruto maandsalaris per sekse gestegen ten opzichte van Voor de vrouwen geldt dat het gemiddelde is gedaald Man Vrouw Figuur 12. Bruto maandsalaris per sekse 15

16 Bruto salaris in relatie tot omvang werkgever (aantal werknemers) In de volgende figuur is het gemiddelde bruto salaris ingedeeld per grootte van het bedrijf waarin de respondenten werkzaam zijn. Het gemiddelde bruto salaris bij middelgrote en grote bedrijven is nihil. De respondenten bij werkgevers tot 20 medewerkers verdienen het hoogste bruto salaris. Gemiddeld bruto maandsalaris per bedrijfsgrootte Bruto maandsalaris Aantal werknemers Figuur 13. Bruto maandsalaris per bedrijfsgrootte Salarisverhoging bij nieuwe werkgever Veel respondenten hebben al eens een wijziging in functie of werkgever meegemaakt. Circa 49% van de respondenten is al wel eens van werkgever veranderd. Bij het grootste aantal respondent is het bruto salaris tussen de 1-10% gestegen na het wijzigen van werkgever. Dit is hetzelfde als vorig jaar. Ten opzichte van 2009 is wel een zeer grote stijging te zien bij het aantal respondenten dat meer dan 30% meer is gaan verdienen na het wijzigen van werkgever. 16

17 Aandeel respondenten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Salarisverhoging bij verandering werkgever 1ste keer wijziging werkgever 2de keer wijziging werkgever 3de keer wijziging werkgever Geen verhoging 1-10% 11-20% 21-30% > 30% Figuur 14. Salarisverhoging bij wijziging werkgever. Salarisverhoging bij nieuwe (interne) functie Circa 82% van de respondenten is al eens van (interne) functie veranderd. De meeste respondenten die veranderde van functie kregen dit jaar een gemiddelde salarisverhoging tussen de 1-10%. Vorig jaar kregen de respondenten gemiddeld 11-20% salarisverhoging bij een functiewijziging. Salaris verhoging bij functiewijziging per werkgeverscategorie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Geen verhoging 1-10% 11-20% 21-30% > 30% Figuur 15. Salarisverhoging bij functiewijziging. 17 Consultant Makelaar/Taxateur Ontwikkelaar Belegger

18 Salaris verhoging bij functiewijziging Aandeel respondenten 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1ste keer functiewijziging 2de keer functiewijziging 3de keer functiewijziging Geen verhoging 1-10% 11-20% 21-30% > 30% Figuur 16. Salaris verhoging bij functiewijziging In de bovenstaande tabel zijn de verhogingen per functiewijziging inzichtelijk gemaakt. Promotieverwachtingen Circa 54% van de respondenten verwacht komend jaar geen promotie te gaan maken bij zijn of haar huidige werkgever. Dit percentage is vrijwel gelijk met vorig jaar. De economische omstandigheden zijn hier gedeeltelijk de oorzaak van. Verwacht je dit jaar promotie te kunnen maken bij je huidige werkgever? 54,1% 11,5% 34,5% Ja Nee Geen idee Figuur 17. Promotieverwachting. 18

19 Secundaire arbeidsvoorwaarden Circa 94% van de respondenten heeft een telefoon/blackberry van de zaak. Een auto, onkostenvergoeding, laptop en vergoeding reiskosten is bij meer dan de helft van de respondenten in de arbeidsvoorwaarden opgenomen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal respondenten met een leaseauto gedaald. Het aantal mensen met reiskostenvergoeding toegenomen. Het aantal respondenten waarbij het bedrijf is gaan investeren in studieregelingen is met circa 10% toegenomen. Wat zijn je huidige secundaire arbeidsvoorwaarden? Telefoon/Blackberry Onkostenvergoeding Lease-auto Vergoeding Laptop Studieregeling Korting verzekering Korting hypotheek Overuren betaald 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aandeel respondenten Figuur 18. Secundaire arbeidsvoorwaarden. Bonus per werkgeverscategorie Van de vier grootste werkgeverscategorieën hebben de respondenten gemiddeld de navolgende aantal maanden bonus ontvangen. Om een duidelijk absoluut beeld te vormen is dit vermenigvuldigd met het gemiddelde salaris van die specifieke discipline: Ontwikkelaar: 0,6 bonusmaanden (EUR 2.250,-) Consultant: 0,8 bonusmaanden (EUR 2.950,-) Belegger: 1,9 bonusmaanden (EUR 8.200,-) Makelaar/Taxateur: 2,5 bonusmaanden (EUR 9.000,-) 19

20 Dit jaar hebben de respondenten die werken bij een ontwikkelaar gemiddeld de minste bonusmaanden ontvangen en bij een makelaar/taxateur gemiddeld de meeste bonusmaanden. Dit is in overeenstemming met vorig jaar. Ten opzichte van 2008 zijn de bonussen per discipline gemiddeld met iets meer dan een halve maand afgenomen. Ten opzichte van 2009 zijn de bonussen gemiddeld met een halve maand toegenomen. Aandeel respondenten Hoeveel extra maanden bonus heb je het afgelopen jaar van je huidige werkgever ontvangen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Figuur 19. Extra bonusmaanden per werkgeverscategorie. 20

21 Overuren De gemiddelde respondent maakt 7,1 overuren per week. Dit is iets meer dan in 2009 (6,6 uur) maar beduidend minder ten opzichte van 2008 (7,9 uur). Hoeveel overuren maak je gemiddeld per week? 1% 1% 14% 6% 8% 28% Er is door de crisis weinig werk Geen % > 20 Figuur 20. Gemiddeld aantal overuren per week. 21

22 TOEKOMSTVERWACHTINGEN Impact economische omstandigheden Circa 49% van de respondenten geeft aan dat de crisis veel invloed heeft gehad op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (figuur 21). Circa 24% van de respondenten is afgelopen jaar gekort op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Circa 4% van de respondenten heeft door de crisis zijn baan verloren, 3% heeft op het moment van het onderzoek geen baan en 27% van de respondenten acht de kans aanwezig dat ze door de crisis hun baan nog kunnen verliezen. Invloed van de "crisis" op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van het afgelopen jaar? 3% 12% 49% 36% Geen Nauwelijks Veel Geen idee Figuur 21. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden. 22

23 Invloed economische omstandigheden per werkgeverscategorie De onderstaande tabel beschrijft de invloed van de economische omstandigheden per werkgeverscategorie. De makelaar/ taxateurs hebben de meeste invloed ondervonden. De beleggers hebben de minste invloed ondervonden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% In hoeverre denk je dat de huidige "crisis" invloed heeft gehad op jou primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van het afgelopen jaar? Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Geen Nauwelijks Veel Geen idee Figuur 22. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden per werkgever. Inschatting einde van de crisis Circa 49% van de respondenten verwacht dat binnen 2 jaar de crisis voorbij is. Circa 51% verwacht dat dit nog langer dan 2 jaar zal duren(figuur 23). Ondanks dat we ondertussen een jaar verder zijn, zijn deze verwachtingen ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar. 23

24 Wanneer verwacht je dat de mogelijke effecten van de "crisis" voorbij zijn? 1% 13% 48% 38% < 1 jaar 1-2 jaar 3-4 jaar > 4 jaar Figuur 23. Verwachte einde crisis. Reden voor wijzigen van werkgever Dit jaar is aan de respondenten gevraagd wat een belangrijke reden kan zijn om te veranderen van baan. De meeste respondenten geven aan dat een nieuwe uitdaging en/ of meer salaris de belangrijkste redenen zijn (er waren meerdere invulopties mogelijk) (figuur 24). 24

25 nieuwe uitdaging minder reistijd Als je nu zou switchen van baan, wat is dan de belangrijkste reden? meer salaris andere sector anders collega's Figuur 24. Reden wijzigen werkgever. 0% 20% 40% 60% 80% Aandeel respondenten Tevredenheid salaris Circa 35% van de respondenten is ontevreden over het salaris en/ of overweegt te switchen als de salarisonderhandelingen tegenvallen. Circa 36% staat open voor een baan waarbij hij of zij meer kan verdienen. Slechts circa 27% is volledig tevreden met zijn of haar salaris. Is salaris voor jou momenteel een reden om van baan te wisselen? Nee, ik ben tevreden 11,7% 8,6% 26,5% 14,8% 36,4% Figuur 25. Salaris reden wisselen van baan. Niet direct, maar sta wel open voor een baan waar ik meer kan verdienen Misschien, als mijn salarisonderhandelingen tegen vallen Misschien, ik ben niet heel tevreden met mijn huidige salaris Ja, ik ben ontevreden met mijn salaris 25

26 Toekomstige salarisambities De respondenten verwachten over 5 jaar gemiddeld EUR ,- te verdienen. Over 15 jaar verdient de gemiddelde respondent circa EUR ,- Het verwachte toekomstige bruto jaarsalaris over 5 tot 15 jaar is met circa 8-13% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Te constateren valt dat de vrouwelijke respondenten circa 30% lagere verwachtingen hebben dan de mannelijke respondenten. De beleggers hebben de hoogste verwachtingen (gemiddeld circa EUR ,- over 15 jaar). Salaris verwachting per werkgeverscategorie Belegger Ontwikkelaar Bank/Financier Makelaar/Taxateur over 5 jaar over 10 jaar over 15 jaar Figuur 26. Salaris verwachting per werkgeverscategorie 26

27 Ambities eigen onderneming Circa 69% van de respondenten heeft de ambitie om voor zichzelf te beginnen (figuur 27). Dit is 4% lager dan vorig jaar. Van de respondenten die werkzaam zijn bij beleggers, consultants en ontwikkelaars wil circa 40-45% al over 5 tot 10 jaar voor zichzelf beginnen. Circa 10% van deze doelgroepen wil dit in de toekomst naast hun fulltime werk gaan doen. Circa 40% van de makelaars/ taxateurs heeft geen ambitie om ooit voor zichzelf te beginnen. Heb je de ambitie om ooit voor jezelf te beginnen? 1% 4% 8% 5% 26% nee 21% ja, binnen 5-10 jaar ja, binnen jaar 36% ja, de laatste 10 jaar van mijn carriere ik werk al volledig voor mezelf naast mijn vaste baan heb ik reeds mijn eigen onderneming naast mijn vast baan zou ik mijn eigen onderneming willen starten Figuur 27. Ambitie eigen bedrijf. 27

28 AANVULLENDE MASTEROPLEIDINGEN Dit jaar zijn de respondenten gevraagd naar hun nevenactiviteiten en gevolgde (of gewenste) aanvullende opleidingen. Hierbij is onder andere gekeken naar het type opleiding (per werkgeverscategorie), wanneer de respondenten willen starten, welke studies de voorkeur genieten (per werkgeverscategorie), welk doel de respondenten willen behalen met het volgen van de studie, hoeveel uur ze er per week aan willen spenderen en hoeveel de respondenten bereid zijn om zelf voor de studie te betalen. Circa 7% van de respondenten is momenteel bezig met een aanvullende, volledige master. Circa 9% heeft reeds een aanvullende, volledige master afgerond. Ongeveer 3% volgt momenteel een deel van een aanvullende masteropleiding. Daarnaast zijn diverse respondenten bezig met o.a. CFA, bestuurskunde en promotieonderzoeken. Aanvullende masteropleiding Circa 54% van de respondenten wil in de toekomst een aanvullende masteropleiding gaan volgen. Circa 28% twijfelt hier nog over. Circa 18% van de respondenten heeft aangegeven hier geen interesse in te hebben. Opvallend is dat circa 57% van de mannelijke respondenten deze ambitie heeft, terwijl slechts 42% van de vrouwen deze ambitie heeft. Aanvang aanvullende masteropleiding Van de respondenten die een master wil, wenst 91% binnen nu en 5 jaar te starten (figuur 25). Hierbij maakt het vrijwel niets uit hoeveel werkervaring de respondenten reeds hebben. Dit getuigt van een grote ambitie onder de respondenten. 28

29 Wanneer ben je eventueel van plan te gaan starten met je opleiding? 9% binnen nu en 2 jaar 42% tussen 2 en 5 jaar 49% over 5 jaar Figuur 28.Wanneer wil je starten. Inhoud masteropleiding Circa 47% van de respondenten heeft interesse in een financieel/ economisch inhoudelijke masteropleiding. Circa 46% heeft interesse in een multidisciplinaire inhoudelijke masteropleiding. In de onderstaande tabel is de behoefte aan het type opleiding per discipline beschreven. Type opleiding per werkgeverscategorie anders juridisch/ fiscaal ruimtelijk/ economisch (vastgoedontwikkeling) financieel/ economisch multi-disciplinair 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Figuur 29. Type opleiding per werkgeverscategorie. 29

30 Populariteit aanvullende masteropleiding De Master of Real Estate en Master of Business Administration zijn de meest populaire aanvullende masteropleidingen (figuur 29). Naar welke aanvullende master opleiding gaat je voorkeur uit? Master in Real Estate (MRE) Master of Business Administration Master Studies of Real Estate Master City Developer Investment Management MSc in Business Economics Urban Management Development Development Studies Master of 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Aandeel respondenten Figuur 30. Aanvullende masteropleiding. 30

31 Populariteit aanvullende masteropleiding (per werkgeverscategorie) De onderstaande tabel geeft de voorkeur weer voor de masteropleidingen per werkgeverscategorie. Opleiding per werkgeverscategorie Master in Real Estate (MRE) Master of Business Administration (MBA) Master Studies of Real Estate (MSRE) Master City Developer Investment Management (voorheen FBA) MSc in Business Economics Urban Management Development 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Figuur 31. Aanvullende masteropleiding per werkgeverscategorie. Reden aanvullende masteropleiding De belangrijkste reden, voor het volgen van een aanvullende masteropleiding, is voor circa 72% van de respondenten het verbreden van kennis (figuur 32). Welk doel wil je bereiken door een aanvullende opleiding te gaan volgen? Hoger salaris Andere functie Hogere functie Algemene kennis Verbreding van kennis Verdieping, specialisatie in een bepaald onderwerp Figuur 32. Doel van de opleiding. 0% 20% 40% 60% 80% 31 Aandeel respondenten

32 Bereidheid tot betalen studiegeld Circa 86% van de respondenten is bereid om zelf een deel van of hun volledige opleiding te betalen(figuur 33). Stel je werkgever betaalt niet mee aan je opleiding. Hoeveel % van het studiegeld ben je bereid zelf te investeren? 1% 8% 8% 14% Niets, alleen als de werkgever alles betaald <25% 25-50% 50-75% 32% 38% >75% Het totale bedrag Figuur 33. Studiegeld Aantal studieuren Het aantal uren dat circa 65% van de respondenten wil besteden aan een dergelijke opleiding is 8 tot 12 uur per week (figuur 34). Hoeveel uur per week ben je bereid te investeren in je opleiding? 20% 3% 13% < 8 uur 8-12 uur uur > 16 uur 65% Figuur 34. Uren besteding per week. 32

33 CONCLUSIE Dit jaar is het salarisonderzoek ingevuld door 174 FRESH Alumni leden met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar en 3 maanden. De gemiddelde respondent werkt circa 4,4 jaar. Starters Het gemiddelde startsalaris (EUR 2.450,-) is voor het derde jaar op rij stabiel gebleven. Starters hebben het wel een stuk lastiger om een baan te vinden. Huidige functie In oktober 2010 verdiende de respondent gemiddeld een bruto salaris van 3.776,- per maand, exclusief vakantiegeld en secundaire arbeidsvoorwaarden en vergoedingen. Dit is circa 3% meer dan vorig jaar. Dit wordt mogelijk veroorzaakt omdat ook de gemiddelde werkervaring van de respondent iets is toegenomen. Ten opzichte van het aantal jaren werkervaring liggen de salarissen van dit jaar iets lager dan die van 2008 en Dit wordt mede veroorzaakt doordat vele respondenten een beperkte salarisgroei hebben gehad de afgelopen 1 á 2 jaar. Van de vier grote werkgeverscategorieën heeft de gemiddelde belegger het hoogste salaris (EUR 4.400,-) per maand. Net als in 2009 verdient de gemiddelde vrouw minder dan de gemiddelde man. Economische omstandigheden De respondenten hebben ten opzichte van vorig jaar geen andere mening over de duur van de economische crisis. Het merendeel verwacht dat de crisis binnen twee jaar voorbij is. Circa 49% geeft aan dat de crisis van invloed is geweest op de arbeidsvoorwaarden van afgelopen jaar. Ook bij een functiewijziging en de secundaire arbeidsvoorwaarden is een verandering zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Respondenten krijgen bij functiewijziging een lagere salarisverhoging. Makelaars / taxateurs en beleggers ontvangen gemiddeld de hoogste bonus (respectievelijk circa 2,5 en 1,9 maanden). 33

34 Dit is circa een halve maand hoger dan vorig jaar. De gemiddelde respondent werkt circa 7 uren over per week. Daarnaast is een verschuiving van het aantal leaseauto s naar een vergoeding in reiskosten te constateren. Werkgevers investeren wel opvallend meer in studiekostenvergoedingen. Toekomst Een nieuwe uitdaging en/ of een hoger salaris zijn voor de meeste respondenten een reden om van baan te wisselen. Circa 35% van de respondenten is ontevreden over het salaris en/ of overweegt te switchen als de eerstvolgende salarisonderhandelingen tegenvallen. Na het wisselen van baan is de gemiddelde respondent tussen de 1-10% meer gaan verdienen. Bijna 70% wil ooit een eigen onderneming beginnen. De respondenten zijn ten opzichte van vorig jaar iets conservatiever geworden over hun toekomstige salaris. Over 5 jaar verwachten ze gemiddeld circa EUR ,- bruto per jaar te verdienen. Over 15 jaar is dit gemiddeld EUR ,- bruto per jaar. Dit is circa 10% lager dan vorig jaar. Vrouwelijke respondenten hebben een 30% lagere verwachting dan mannen. De beleggers hebben de hoogste verwachtingen (EUR ,- over 15 jaar). Aanvullende masteropleiding Circa 54% van de respondenten heeft de ambitie om ooit een aanvullende masteropleiding te volgen. Circa 28% twijfelt daar nog over. De mannelijke respondenten zijn hierin ambitieuzer dan de vrouwelijke. De meeste respondenten willen de master volgen voor hun eigen ontwikkeling, de kans op een hogere functie en/ of een hoger salaris. Circa 91% wil het liefst binnen 5 jaar starten met een opleiding. Circa 86% van de respondenten is bereid hiervoor een eigen bijdrage te betalen. De voorkeur voor het type opleiding verschilt erg per werkgeverscategorie. 34

35 GRAFIEKEN OVERZICHT Figuur 1. Leeftijd...5 Figuur 2. Universiteiten...6 Figuur 3. Werkzame jaren...7 Figuur 4. Bruto maandsalaris bij startfunctie...8 Figuur 5. Secundaire arbeidsvoorwaarden bij startfunctie...9 Figuur 6. Gemiddeld aantal ontvangen aanbiedingen Figuur 7. Werkgeverscategorie Figuur 8. Bruto maandsalaris Figuur 9. Bruto salaris naar werkervaring Figuur 10. Bruto maandsalaris per jaar Figuur 11. Salaris naar werkgeverscategorie Figuur 12. Bruto maandsalaris per sekse Figuur 13. Bruto maandsalaris per bedrijfsgrootte Figuur 14. Salarisverhoging bij wijziging werkgever Figuur 15. Salarisverhoging bij functiewijziging Figuur 16. Salaris verhoging bij functiewijziging Figuur 17. Promotieverwachting Figuur 18. Secundaire arbeidsvoorwaarden Figuur 19. Extra bonusmaanden per werkgeverscategorie Figuur 20. Gemiddeld aantal overuren per week Figuur 21. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden Figuur 22. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden per werkgever Figuur 23. Verwachte einde crisis Figuur 24. Reden wijzigen werkgever Figuur 25. Salaris reden wisselen van baan Figuur 26. Salaris verwachting per werkgeverscategorie Figuur 27. Ambitie eigen bedrijf Figuur 28.Wanneer wil je starten Figuur 29. Type opleiding per werkgeverscategorie Figuur 30. Aanvullende masteropleiding Figuur 31. Aanvullende masteropleiding per werkgeverscategorie Figuur 32. Doel van de opleiding Figuur 33. Studiegeld Figuur 34. Uren besteding per week

36 36

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Drs. F. van der Velde Drs. W. van der Windt Utrecht, maart 2013 Eindversie Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Juni 2013 Analyses: drs. Rene Geerling (Master Arbeids- en Organisatiepsychologie) onder supervisie van Dr. J. Bosch

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie