Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst"

Transcriptie

1 Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst

2 COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset of fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is. Verantwoording Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. FRESH Alumni kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie. 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 PROFIEL ONDERZOEKSGROEP... 5 STARTERS... 8 HUIDIGE FUNCTIE TOEKOMSTVERWACHTINGEN AANVULLENDE MASTEROPLEIDINGEN CONCLUSIE

4 INLEIDING Voor u ligt het salarisonderzoek van FRESH Alumni. Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden van jonge academische vastgoedprofessionals. Doordat er in 2006, 2008 en 2009 vergelijkbare onderzoeken zijn gehouden, komen ook de specifieke effecten van de crisis in de conclusies naar voren. Tevens is in deze editie verder ingezoomd op het opleidings- en toekomstperspectief van de respondenten. Het onderzoek is uitgevoerd middels een internetenquête en ingevuld door 174 respondenten. Gelet op het totale aantal leden van FRESH Alumni, kunnen we hierdoor spreken van een hoge respons. De resultaten zijn dan ook als representatief aan te duiden. Als vanzelfsprekend is de ene discipline binnen de vastgoedsector in een hogere mate vertegenwoordigd dan de andere. In het onderzoek zoomen we specifiek in op vier disciplines waar circa 80% van de respondenten in werkzaam is. De resultaten van het onderzoek blijven via de website FRESH Alumni ( toegankelijk, maar zijn niet openbaar. Met dit onderzoek geeft FRESH Alumni haar leden inzicht in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de jonge academische vastgoedprofessional binnen hun bedrijf(stak). Wij hopen dat de resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een verdere groei van de carrière van onze leden. De Salarisonderzoekscommissie 2010, Willeke te Winkel & Harma Zijgers 4

5 PROFIEL ONDERZOEKSGROEP Dit jaar hebben 174 FRESH Alumni leden het salarisonderzoek ingevuld. Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt net iets boven de 29 jaar. Circa 36% van de respondenten bevindt zich in de leeftijdscategorie van jaar. Ten opzichte van vorig jaar is de leeftijd van de respondenten meer verspreid, maar het gemiddelde is gelijk gebleven. Geslacht Aan het onderzoek deden in totaal 40 vrouwelijke (23%) en 134 mannelijke (77%) FRESH Alumni leden mee. Leeftijd Aantal respondenten man vrouw Leeftijd Figuur 1. Leeftijd 5

6 Universiteiten Een groot deel van de respondenten heeft een technische achtergrond. Ten opzichte van vorig jaar neemt met name het aantal respondenten van andere universiteiten aanzienlijk toe. Een toename van het aantal internationale masteropleidingen is hiervan hoogstwaarschijnlijk de reden. Aan welke universiteit heb je jouw (laatste) master opleiding behaald? Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen Anders Universiteit van Amsterdam Technische Universiteit Twente Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit van Tilburg Universiteit Maastricht Figuur 2. Universiteiten vrouw man Werkervaring en huidige werkgever Circa 86% van de respondenten heeft meer dan één jaar werkervaring. Ten opzichte van vorig jaar is een verschuiving zichtbaar van het gemiddelde aantal jaren werkervaring van 3,9 jaar (2009) naar 4,4 jaar (2010). 6

7 Circa 3 % van de respondenten heeft geen baan tijdens het onderzoek. Deze 3% waren schoolverlaters of mensen waarvan hun dienstverband door hun werkgever is beëindigd. Aantal respondenten Hoeveel jaar werk je? Aantal jaren werkervaring Figuur 3. Werkzame jaren De meeste respondenten zijn werkzaam in de Randstad. Daarbij zijn de respondenten voornamelijk werkzaam bij grote (100+ werknemers) of middelgrote bedrijven (20-99 werknemers) Werkgeverscategorie De meeste respondenten zijn als consultant, makelaar/ taxateur, ontwikkelaar of belegger gestart in hun vastgoedcarrière. Velen van hun zijn ook nog binnen deze discipline werkzaam. 7

8 STARTERS Circa 20 respondenten hebben 1 jaar of minder werkervaring en vallen in dit onderzoek onder de categorie starters. De uitkomst van deze vragen zijn vergeleken met de onderzoeken van voorgaande jaren. Gemiddeld startsalaris Het gemiddelde startsalaris is de afgelopen drie jaar vrijwel niet veranderd en ligt op circa 2.450,-. Gemiddelde startsalaris Bruto maandsalaris < Jaar Figuur 4. Bruto maandsalaris bij startfunctie 8

9 Secundaire arbeidsvoorwaarden Ruim 75% van de starters heeft als secundaire arbeidsvoorwaarden een telefoon en vergoeding van de reis- en onkosten (Figuur 5). Secundaire arbeidsvoorwaarden Studieregeling Korting verzekeringen Korting hypotheek Laptop Telefoon / Blackberry Overuren betaald Onkostenvergoeding Vergoeding reiskosten Lease-auto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aandeel respondenten Figuur 5. Secundaire arbeidsvoorwaarden bij startfunctie Aantal aanbiedingen Het gemiddelde aantal ontvangen aanbiedingen is sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld ontvingen de starters 1 of 2 aanbiedingen bij het zoeken naar een eerste baan. 9

10 Gemiddeld aantal ontvangen aanbiedingen Aantal aanbiedingen 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 < Jaar Figuur 6. Gemiddeld aantal ontvangen aanbiedingen 10

11 HUIDIGE FUNCTIE De respondenten met meer dan één jaar werkervaring, zijn verdeeld over de onderstaande disciplines. Dit hoofdstuk beschrijft het gemiddelde bruto salaris in relatie tot het aantal jaren werkervaring, de werkgeverscategorie, eerdere FRESH salarisonderzoeken, het geslacht van de respondent, de omvang (aantal medewerkers) van het bedrijf. Daarna wordt ingegaan op de veranderingen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij het wisselen van functie of werkgever. In het verdere onderzoek wordt specifieke aandacht gegeven aan die vier disciplines waarin de meeste respondenten actief zijn (consultant, makelaar/taxateur, ontwikkelaar, belegger). In welke werkgeverscategorie ben je werkzaam? Anders, namelijk Corporate RE Jurist/Fiscalist Corporatie Overheid Consultant Makelaar/taxateur Financier Aannemerij Ontwikkelaar Belegger Vrouw Man Aantal respondenten Figuur 7. Werkgeverscategorie 11

12 Gemiddeld bruto salaris In oktober 2010 verdiende het FRESH Alumnilid gemiddeld een bruto salaris van EUR 3.776,- per maand. Dit is een stijging van circa 3% ten opzichte van het FRESH salarisonderzoek 2009 (EUR 3.674,-). Het bruto maandsalaris is exclusief vakantiegeld, secundaire arbeidsvoorwaarden en (onkosten)vergoedingen. Percentage respondenten per salariscategorie Opvallend aan de onderstaande tabel is dat er relatief weinig respondenten minder dan EUR 2.500,- verdienen. Dit komt overeen met het gemiddelde startsalaris binnen de vastgoedsector (EUR 2.450,-). Actueel bruto maandsalaris Aandeel respondenten 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < > 5000 Bruto maandsalaris Figuur 8. Bruto maandsalaris 12

13 Bruto salaris / aantal jaren werkervaring Het gemiddelde bruto salaris (exclusief vakantiegeld, secundaire arbeidsvoorwaarden en (onkosten)vergoedingen) in relatie met het aantal jaren werkervaring staat vermeld in de onderstaande tabel. Opvallend is de stabilisering van het salaris na het vijfde jaar en de harde stijging na het zesde jaar. Die laatste stijging wordt tevens veroorzaakt doordat er aan deze categorie ook diverse respondenten met meer dan 7 jaar werkervaring deelnemen. Gemiddeld salaris naar werkervaring Gemiddeld bruto maandsalaris jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar + Jaren werkervaring Figuur 9. Bruto salaris naar werkervaring Bruto salarisontwikkeling 2008 / 2009 / 2010 In de onderstaande tabel zijn bovengenoemde resultaten afgezet tegen de FRESH Alumni Salarisonderzoeken uit voorafgaande jaren. Er kan geconcludeerd worden dat in 2008 en 2009 de brutosalarissen hoger waren dan nu. Dit wordt veroorzaakt omdat de deelnemers van 2010 te maken hebben gehad met de gevolgen van de crisis en dus minder sterke salarisontwikkelingen hebben meegemaakt. 13

14 Gemiddeld bruto maandsalaris Gemiddeld bruto maandsalaris jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar Jaren werkervaring Figuur 10. Bruto maandsalaris per jaar Bruto salaris per werkgeverscategorie In de onderstaande figuur is het gemiddelde salaris van de respondenten werkzaam bij de vier grootste werkgeverscategorieën weergegeven. De gemiddelde belegger verdient daarbij het hoogste salaris Belegger Gemiddeld bruto maandsalaris per werkgeverscategorie Ontwikkelaar Makelaar/taxateur Consultant Figuur 11. Salaris naar werkgeverscategorie 14

15 Bruto salaris 2009 / 2010 per sekse In de volgende figuur zijn de bruto salarissen voor mannen en vrouwen weergegeven voor 2009 en Opvallend is dat het gemiddelde voor de mannen in 2010 is Bruto maandsalaris Gemiddeld bruto maandsalaris per sekse gestegen ten opzichte van Voor de vrouwen geldt dat het gemiddelde is gedaald Man Vrouw Figuur 12. Bruto maandsalaris per sekse 15

16 Bruto salaris in relatie tot omvang werkgever (aantal werknemers) In de volgende figuur is het gemiddelde bruto salaris ingedeeld per grootte van het bedrijf waarin de respondenten werkzaam zijn. Het gemiddelde bruto salaris bij middelgrote en grote bedrijven is nihil. De respondenten bij werkgevers tot 20 medewerkers verdienen het hoogste bruto salaris. Gemiddeld bruto maandsalaris per bedrijfsgrootte Bruto maandsalaris Aantal werknemers Figuur 13. Bruto maandsalaris per bedrijfsgrootte Salarisverhoging bij nieuwe werkgever Veel respondenten hebben al eens een wijziging in functie of werkgever meegemaakt. Circa 49% van de respondenten is al wel eens van werkgever veranderd. Bij het grootste aantal respondent is het bruto salaris tussen de 1-10% gestegen na het wijzigen van werkgever. Dit is hetzelfde als vorig jaar. Ten opzichte van 2009 is wel een zeer grote stijging te zien bij het aantal respondenten dat meer dan 30% meer is gaan verdienen na het wijzigen van werkgever. 16

17 Aandeel respondenten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Salarisverhoging bij verandering werkgever 1ste keer wijziging werkgever 2de keer wijziging werkgever 3de keer wijziging werkgever Geen verhoging 1-10% 11-20% 21-30% > 30% Figuur 14. Salarisverhoging bij wijziging werkgever. Salarisverhoging bij nieuwe (interne) functie Circa 82% van de respondenten is al eens van (interne) functie veranderd. De meeste respondenten die veranderde van functie kregen dit jaar een gemiddelde salarisverhoging tussen de 1-10%. Vorig jaar kregen de respondenten gemiddeld 11-20% salarisverhoging bij een functiewijziging. Salaris verhoging bij functiewijziging per werkgeverscategorie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Geen verhoging 1-10% 11-20% 21-30% > 30% Figuur 15. Salarisverhoging bij functiewijziging. 17 Consultant Makelaar/Taxateur Ontwikkelaar Belegger

18 Salaris verhoging bij functiewijziging Aandeel respondenten 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1ste keer functiewijziging 2de keer functiewijziging 3de keer functiewijziging Geen verhoging 1-10% 11-20% 21-30% > 30% Figuur 16. Salaris verhoging bij functiewijziging In de bovenstaande tabel zijn de verhogingen per functiewijziging inzichtelijk gemaakt. Promotieverwachtingen Circa 54% van de respondenten verwacht komend jaar geen promotie te gaan maken bij zijn of haar huidige werkgever. Dit percentage is vrijwel gelijk met vorig jaar. De economische omstandigheden zijn hier gedeeltelijk de oorzaak van. Verwacht je dit jaar promotie te kunnen maken bij je huidige werkgever? 54,1% 11,5% 34,5% Ja Nee Geen idee Figuur 17. Promotieverwachting. 18

19 Secundaire arbeidsvoorwaarden Circa 94% van de respondenten heeft een telefoon/blackberry van de zaak. Een auto, onkostenvergoeding, laptop en vergoeding reiskosten is bij meer dan de helft van de respondenten in de arbeidsvoorwaarden opgenomen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal respondenten met een leaseauto gedaald. Het aantal mensen met reiskostenvergoeding toegenomen. Het aantal respondenten waarbij het bedrijf is gaan investeren in studieregelingen is met circa 10% toegenomen. Wat zijn je huidige secundaire arbeidsvoorwaarden? Telefoon/Blackberry Onkostenvergoeding Lease-auto Vergoeding Laptop Studieregeling Korting verzekering Korting hypotheek Overuren betaald 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aandeel respondenten Figuur 18. Secundaire arbeidsvoorwaarden. Bonus per werkgeverscategorie Van de vier grootste werkgeverscategorieën hebben de respondenten gemiddeld de navolgende aantal maanden bonus ontvangen. Om een duidelijk absoluut beeld te vormen is dit vermenigvuldigd met het gemiddelde salaris van die specifieke discipline: Ontwikkelaar: 0,6 bonusmaanden (EUR 2.250,-) Consultant: 0,8 bonusmaanden (EUR 2.950,-) Belegger: 1,9 bonusmaanden (EUR 8.200,-) Makelaar/Taxateur: 2,5 bonusmaanden (EUR 9.000,-) 19

20 Dit jaar hebben de respondenten die werken bij een ontwikkelaar gemiddeld de minste bonusmaanden ontvangen en bij een makelaar/taxateur gemiddeld de meeste bonusmaanden. Dit is in overeenstemming met vorig jaar. Ten opzichte van 2008 zijn de bonussen per discipline gemiddeld met iets meer dan een halve maand afgenomen. Ten opzichte van 2009 zijn de bonussen gemiddeld met een halve maand toegenomen. Aandeel respondenten Hoeveel extra maanden bonus heb je het afgelopen jaar van je huidige werkgever ontvangen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Figuur 19. Extra bonusmaanden per werkgeverscategorie. 20

21 Overuren De gemiddelde respondent maakt 7,1 overuren per week. Dit is iets meer dan in 2009 (6,6 uur) maar beduidend minder ten opzichte van 2008 (7,9 uur). Hoeveel overuren maak je gemiddeld per week? 1% 1% 14% 6% 8% 28% Er is door de crisis weinig werk Geen % > 20 Figuur 20. Gemiddeld aantal overuren per week. 21

22 TOEKOMSTVERWACHTINGEN Impact economische omstandigheden Circa 49% van de respondenten geeft aan dat de crisis veel invloed heeft gehad op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (figuur 21). Circa 24% van de respondenten is afgelopen jaar gekort op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Circa 4% van de respondenten heeft door de crisis zijn baan verloren, 3% heeft op het moment van het onderzoek geen baan en 27% van de respondenten acht de kans aanwezig dat ze door de crisis hun baan nog kunnen verliezen. Invloed van de "crisis" op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van het afgelopen jaar? 3% 12% 49% 36% Geen Nauwelijks Veel Geen idee Figuur 21. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden. 22

23 Invloed economische omstandigheden per werkgeverscategorie De onderstaande tabel beschrijft de invloed van de economische omstandigheden per werkgeverscategorie. De makelaar/ taxateurs hebben de meeste invloed ondervonden. De beleggers hebben de minste invloed ondervonden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% In hoeverre denk je dat de huidige "crisis" invloed heeft gehad op jou primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van het afgelopen jaar? Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Geen Nauwelijks Veel Geen idee Figuur 22. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden per werkgever. Inschatting einde van de crisis Circa 49% van de respondenten verwacht dat binnen 2 jaar de crisis voorbij is. Circa 51% verwacht dat dit nog langer dan 2 jaar zal duren(figuur 23). Ondanks dat we ondertussen een jaar verder zijn, zijn deze verwachtingen ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar. 23

24 Wanneer verwacht je dat de mogelijke effecten van de "crisis" voorbij zijn? 1% 13% 48% 38% < 1 jaar 1-2 jaar 3-4 jaar > 4 jaar Figuur 23. Verwachte einde crisis. Reden voor wijzigen van werkgever Dit jaar is aan de respondenten gevraagd wat een belangrijke reden kan zijn om te veranderen van baan. De meeste respondenten geven aan dat een nieuwe uitdaging en/ of meer salaris de belangrijkste redenen zijn (er waren meerdere invulopties mogelijk) (figuur 24). 24

25 nieuwe uitdaging minder reistijd Als je nu zou switchen van baan, wat is dan de belangrijkste reden? meer salaris andere sector anders collega's Figuur 24. Reden wijzigen werkgever. 0% 20% 40% 60% 80% Aandeel respondenten Tevredenheid salaris Circa 35% van de respondenten is ontevreden over het salaris en/ of overweegt te switchen als de salarisonderhandelingen tegenvallen. Circa 36% staat open voor een baan waarbij hij of zij meer kan verdienen. Slechts circa 27% is volledig tevreden met zijn of haar salaris. Is salaris voor jou momenteel een reden om van baan te wisselen? Nee, ik ben tevreden 11,7% 8,6% 26,5% 14,8% 36,4% Figuur 25. Salaris reden wisselen van baan. Niet direct, maar sta wel open voor een baan waar ik meer kan verdienen Misschien, als mijn salarisonderhandelingen tegen vallen Misschien, ik ben niet heel tevreden met mijn huidige salaris Ja, ik ben ontevreden met mijn salaris 25

26 Toekomstige salarisambities De respondenten verwachten over 5 jaar gemiddeld EUR ,- te verdienen. Over 15 jaar verdient de gemiddelde respondent circa EUR ,- Het verwachte toekomstige bruto jaarsalaris over 5 tot 15 jaar is met circa 8-13% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Te constateren valt dat de vrouwelijke respondenten circa 30% lagere verwachtingen hebben dan de mannelijke respondenten. De beleggers hebben de hoogste verwachtingen (gemiddeld circa EUR ,- over 15 jaar). Salaris verwachting per werkgeverscategorie Belegger Ontwikkelaar Bank/Financier Makelaar/Taxateur over 5 jaar over 10 jaar over 15 jaar Figuur 26. Salaris verwachting per werkgeverscategorie 26

27 Ambities eigen onderneming Circa 69% van de respondenten heeft de ambitie om voor zichzelf te beginnen (figuur 27). Dit is 4% lager dan vorig jaar. Van de respondenten die werkzaam zijn bij beleggers, consultants en ontwikkelaars wil circa 40-45% al over 5 tot 10 jaar voor zichzelf beginnen. Circa 10% van deze doelgroepen wil dit in de toekomst naast hun fulltime werk gaan doen. Circa 40% van de makelaars/ taxateurs heeft geen ambitie om ooit voor zichzelf te beginnen. Heb je de ambitie om ooit voor jezelf te beginnen? 1% 4% 8% 5% 26% nee 21% ja, binnen 5-10 jaar ja, binnen jaar 36% ja, de laatste 10 jaar van mijn carriere ik werk al volledig voor mezelf naast mijn vaste baan heb ik reeds mijn eigen onderneming naast mijn vast baan zou ik mijn eigen onderneming willen starten Figuur 27. Ambitie eigen bedrijf. 27

28 AANVULLENDE MASTEROPLEIDINGEN Dit jaar zijn de respondenten gevraagd naar hun nevenactiviteiten en gevolgde (of gewenste) aanvullende opleidingen. Hierbij is onder andere gekeken naar het type opleiding (per werkgeverscategorie), wanneer de respondenten willen starten, welke studies de voorkeur genieten (per werkgeverscategorie), welk doel de respondenten willen behalen met het volgen van de studie, hoeveel uur ze er per week aan willen spenderen en hoeveel de respondenten bereid zijn om zelf voor de studie te betalen. Circa 7% van de respondenten is momenteel bezig met een aanvullende, volledige master. Circa 9% heeft reeds een aanvullende, volledige master afgerond. Ongeveer 3% volgt momenteel een deel van een aanvullende masteropleiding. Daarnaast zijn diverse respondenten bezig met o.a. CFA, bestuurskunde en promotieonderzoeken. Aanvullende masteropleiding Circa 54% van de respondenten wil in de toekomst een aanvullende masteropleiding gaan volgen. Circa 28% twijfelt hier nog over. Circa 18% van de respondenten heeft aangegeven hier geen interesse in te hebben. Opvallend is dat circa 57% van de mannelijke respondenten deze ambitie heeft, terwijl slechts 42% van de vrouwen deze ambitie heeft. Aanvang aanvullende masteropleiding Van de respondenten die een master wil, wenst 91% binnen nu en 5 jaar te starten (figuur 25). Hierbij maakt het vrijwel niets uit hoeveel werkervaring de respondenten reeds hebben. Dit getuigt van een grote ambitie onder de respondenten. 28

29 Wanneer ben je eventueel van plan te gaan starten met je opleiding? 9% binnen nu en 2 jaar 42% tussen 2 en 5 jaar 49% over 5 jaar Figuur 28.Wanneer wil je starten. Inhoud masteropleiding Circa 47% van de respondenten heeft interesse in een financieel/ economisch inhoudelijke masteropleiding. Circa 46% heeft interesse in een multidisciplinaire inhoudelijke masteropleiding. In de onderstaande tabel is de behoefte aan het type opleiding per discipline beschreven. Type opleiding per werkgeverscategorie anders juridisch/ fiscaal ruimtelijk/ economisch (vastgoedontwikkeling) financieel/ economisch multi-disciplinair 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Figuur 29. Type opleiding per werkgeverscategorie. 29

30 Populariteit aanvullende masteropleiding De Master of Real Estate en Master of Business Administration zijn de meest populaire aanvullende masteropleidingen (figuur 29). Naar welke aanvullende master opleiding gaat je voorkeur uit? Master in Real Estate (MRE) Master of Business Administration Master Studies of Real Estate Master City Developer Investment Management MSc in Business Economics Urban Management Development Development Studies Master of 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Aandeel respondenten Figuur 30. Aanvullende masteropleiding. 30

31 Populariteit aanvullende masteropleiding (per werkgeverscategorie) De onderstaande tabel geeft de voorkeur weer voor de masteropleidingen per werkgeverscategorie. Opleiding per werkgeverscategorie Master in Real Estate (MRE) Master of Business Administration (MBA) Master Studies of Real Estate (MSRE) Master City Developer Investment Management (voorheen FBA) MSc in Business Economics Urban Management Development 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belegger Ontwikkelaar Makelaar/Taxateur Consultant Figuur 31. Aanvullende masteropleiding per werkgeverscategorie. Reden aanvullende masteropleiding De belangrijkste reden, voor het volgen van een aanvullende masteropleiding, is voor circa 72% van de respondenten het verbreden van kennis (figuur 32). Welk doel wil je bereiken door een aanvullende opleiding te gaan volgen? Hoger salaris Andere functie Hogere functie Algemene kennis Verbreding van kennis Verdieping, specialisatie in een bepaald onderwerp Figuur 32. Doel van de opleiding. 0% 20% 40% 60% 80% 31 Aandeel respondenten

32 Bereidheid tot betalen studiegeld Circa 86% van de respondenten is bereid om zelf een deel van of hun volledige opleiding te betalen(figuur 33). Stel je werkgever betaalt niet mee aan je opleiding. Hoeveel % van het studiegeld ben je bereid zelf te investeren? 1% 8% 8% 14% Niets, alleen als de werkgever alles betaald <25% 25-50% 50-75% 32% 38% >75% Het totale bedrag Figuur 33. Studiegeld Aantal studieuren Het aantal uren dat circa 65% van de respondenten wil besteden aan een dergelijke opleiding is 8 tot 12 uur per week (figuur 34). Hoeveel uur per week ben je bereid te investeren in je opleiding? 20% 3% 13% < 8 uur 8-12 uur uur > 16 uur 65% Figuur 34. Uren besteding per week. 32

33 CONCLUSIE Dit jaar is het salarisonderzoek ingevuld door 174 FRESH Alumni leden met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar en 3 maanden. De gemiddelde respondent werkt circa 4,4 jaar. Starters Het gemiddelde startsalaris (EUR 2.450,-) is voor het derde jaar op rij stabiel gebleven. Starters hebben het wel een stuk lastiger om een baan te vinden. Huidige functie In oktober 2010 verdiende de respondent gemiddeld een bruto salaris van 3.776,- per maand, exclusief vakantiegeld en secundaire arbeidsvoorwaarden en vergoedingen. Dit is circa 3% meer dan vorig jaar. Dit wordt mogelijk veroorzaakt omdat ook de gemiddelde werkervaring van de respondent iets is toegenomen. Ten opzichte van het aantal jaren werkervaring liggen de salarissen van dit jaar iets lager dan die van 2008 en Dit wordt mede veroorzaakt doordat vele respondenten een beperkte salarisgroei hebben gehad de afgelopen 1 á 2 jaar. Van de vier grote werkgeverscategorieën heeft de gemiddelde belegger het hoogste salaris (EUR 4.400,-) per maand. Net als in 2009 verdient de gemiddelde vrouw minder dan de gemiddelde man. Economische omstandigheden De respondenten hebben ten opzichte van vorig jaar geen andere mening over de duur van de economische crisis. Het merendeel verwacht dat de crisis binnen twee jaar voorbij is. Circa 49% geeft aan dat de crisis van invloed is geweest op de arbeidsvoorwaarden van afgelopen jaar. Ook bij een functiewijziging en de secundaire arbeidsvoorwaarden is een verandering zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Respondenten krijgen bij functiewijziging een lagere salarisverhoging. Makelaars / taxateurs en beleggers ontvangen gemiddeld de hoogste bonus (respectievelijk circa 2,5 en 1,9 maanden). 33

34 Dit is circa een halve maand hoger dan vorig jaar. De gemiddelde respondent werkt circa 7 uren over per week. Daarnaast is een verschuiving van het aantal leaseauto s naar een vergoeding in reiskosten te constateren. Werkgevers investeren wel opvallend meer in studiekostenvergoedingen. Toekomst Een nieuwe uitdaging en/ of een hoger salaris zijn voor de meeste respondenten een reden om van baan te wisselen. Circa 35% van de respondenten is ontevreden over het salaris en/ of overweegt te switchen als de eerstvolgende salarisonderhandelingen tegenvallen. Na het wisselen van baan is de gemiddelde respondent tussen de 1-10% meer gaan verdienen. Bijna 70% wil ooit een eigen onderneming beginnen. De respondenten zijn ten opzichte van vorig jaar iets conservatiever geworden over hun toekomstige salaris. Over 5 jaar verwachten ze gemiddeld circa EUR ,- bruto per jaar te verdienen. Over 15 jaar is dit gemiddeld EUR ,- bruto per jaar. Dit is circa 10% lager dan vorig jaar. Vrouwelijke respondenten hebben een 30% lagere verwachting dan mannen. De beleggers hebben de hoogste verwachtingen (EUR ,- over 15 jaar). Aanvullende masteropleiding Circa 54% van de respondenten heeft de ambitie om ooit een aanvullende masteropleiding te volgen. Circa 28% twijfelt daar nog over. De mannelijke respondenten zijn hierin ambitieuzer dan de vrouwelijke. De meeste respondenten willen de master volgen voor hun eigen ontwikkeling, de kans op een hogere functie en/ of een hoger salaris. Circa 91% wil het liefst binnen 5 jaar starten met een opleiding. Circa 86% van de respondenten is bereid hiervoor een eigen bijdrage te betalen. De voorkeur voor het type opleiding verschilt erg per werkgeverscategorie. 34

35 GRAFIEKEN OVERZICHT Figuur 1. Leeftijd...5 Figuur 2. Universiteiten...6 Figuur 3. Werkzame jaren...7 Figuur 4. Bruto maandsalaris bij startfunctie...8 Figuur 5. Secundaire arbeidsvoorwaarden bij startfunctie...9 Figuur 6. Gemiddeld aantal ontvangen aanbiedingen Figuur 7. Werkgeverscategorie Figuur 8. Bruto maandsalaris Figuur 9. Bruto salaris naar werkervaring Figuur 10. Bruto maandsalaris per jaar Figuur 11. Salaris naar werkgeverscategorie Figuur 12. Bruto maandsalaris per sekse Figuur 13. Bruto maandsalaris per bedrijfsgrootte Figuur 14. Salarisverhoging bij wijziging werkgever Figuur 15. Salarisverhoging bij functiewijziging Figuur 16. Salaris verhoging bij functiewijziging Figuur 17. Promotieverwachting Figuur 18. Secundaire arbeidsvoorwaarden Figuur 19. Extra bonusmaanden per werkgeverscategorie Figuur 20. Gemiddeld aantal overuren per week Figuur 21. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden Figuur 22. Impact crisis op arbeidsvoorwaarden per werkgever Figuur 23. Verwachte einde crisis Figuur 24. Reden wijzigen werkgever Figuur 25. Salaris reden wisselen van baan Figuur 26. Salaris verwachting per werkgeverscategorie Figuur 27. Ambitie eigen bedrijf Figuur 28.Wanneer wil je starten Figuur 29. Type opleiding per werkgeverscategorie Figuur 30. Aanvullende masteropleiding Figuur 31. Aanvullende masteropleiding per werkgeverscategorie Figuur 32. Doel van de opleiding Figuur 33. Studiegeld Figuur 34. Uren besteding per week

36 36

2016 Carrière Monitor

2016 Carrière Monitor 2016 Carrière Monitor Hoofdsponsoren Subsponsoren COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Professionals verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Lid BaliePlus ( 150,- resp. 700,-) Lidmaatschapnummer:

Lid BaliePlus ( 150,- resp. 700,-) Lidmaatschapnummer: Nationaal Juridisch Salarisonderzoek Advocatuur 2014 Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden Contactgegevens Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3 E-mail contactpersoon: Vraag 4 Welk rapport

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden. Contactgegevens. Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3 contactpersoon: Vraag 4 Adres:

Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden. Contactgegevens. Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3  contactpersoon: Vraag 4 Adres: Nationaal Juridisch Salarisonderzoek Advocatuur 2017 Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden Contactgegevens Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3 E-mail contactpersoon: Vraag 4 Adres: Vraag

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Startersenquête 2011

Startersenquête 2011 Startersenquête 2011 Sara Blanken September 2011 December 2011 Samenvatting Elk jaar probeert de KNCV de arbeidsmarkt voor startende chemici in kaart te brengen door middel van de startersenquête. De respondenten

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten Randstad Nederland December 2016 INHOUDSOPGAVE Financiële vooruitzichten 3 Mobiliteit 7 Over Randstad WerkMonitor 11 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1. Methodiek... 5 Enquête... 5 Steekproef... 5 Resultaten... 5 2. Resultaten gehele steekproef... 6 Opleidingsniveau

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

M Starters en samenwerking

M Starters en samenwerking M200617 Starters en samenwerking drs. D. Snel drs. A. Bruins Zoetermeer, december 2006 2 Starters en samenwerking Samenwerking tussen (jonge) bedrijven heeft een positief effect op de resultaten van het

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

10 Tips Om Uw Bedrijf Aantrekkelijker Te Maken Voor Media

10 Tips Om Uw Bedrijf Aantrekkelijker Te Maken Voor Media 10 Tips Om Uw Bedrijf Aantrekkelijker Te Maken Voor Media Algemeen versie 1.0 * 12 april 2012 Dit is versie 1.0. Klik hier om de laatste versie te downloaden. Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Salaris(onderhandelingen) Nummer 37. (werknemer perspectief) December 2010 B11657-1

Randstad Werkmonitor. Salaris(onderhandelingen) Nummer 37. (werknemer perspectief) December 2010 B11657-1 Randstad Werkmonitor Nummer 37 December 2010 B11657-1 Salaris(onderhandelingen) (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 37ste meting van de Randstad werkmonitor beschreven.

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen)

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen) Geachte lezer, In dit document vindt u de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek naar de beloning bij het MKB in de sectoren Industrie, Logistiek en Productie. Deelnemers hebben tijdens het invullen

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inhoud. DAJC Fysio HR Salarisonderzoek Fysiotherapiebrache 2013 1

Inhoud. DAJC Fysio HR Salarisonderzoek Fysiotherapiebrache 2013 1 Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 Doel onderzoek... 5 Opzet rapport... 5 2 Beschrijving onderzoek... 6 2.1 Procedure... 6 2.2 Beschrijving respondenten... 6 3 Resultaten...

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie