Kengetallen Mobiliteitsbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013"

Transcriptie

1 Kengetallen Mobiliteitsbranche

2 Kengetallen Mobiliteitsbranche drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015

3

4 Kengetallen Mobiliteitsbranche

5 . Kengetallen Mobiliteitsbranche

6 Inhoudsopgave Conclusies Werkgevers in de mobiliteitsbranche Aantal werkgevers Aantal werkgevers per deelbranche Aantal werkgevers per provincie Bedrijfsomvang in de mobiliteitsbranche Medewerkers Aantal dienstverbanden Aantal dienstverbanden per subbranche Aantal dienstverbanden per provincie Leeftijd van medewerkers Verdeling van mannen en vrouwen in de branche Omvang van het dienstverband Branchemobiliteit Definities mobiliteit van medewerkers Mobiliteit van medewerkers in Ontwikkelingen in de mobiliteit van medewerkers Definities dynamiek bedrijven in en uit de branche Kengetallen Mobiliteitsbranche

7

8 Conclusies Werkgelegenheid mobiliteitsbranche daalt verder in 2013, nog geen zicht op herstel. De daling van het aantal dienstverbanden in 2012 zet zich in 2013 versterkt door. Het aantal dienstverbanden neemt af van bijna 80 duizend tot ongeveer 76 duizend, een daling van 4,5% (zie tabel 2.1). De daling vindt vooral plaats bij de Autobedrijven en in mindere mate krimpen ook de deelsectoren Fietsen, Bromfietsen en Motoren, Caravans en Aanhangwagens, Revisie, en Takel en Berging. Bij deze laatste deelsector vindt relatief de grootste daling van de werkgelegenheid plaats, met een afname van ruim zeven procent. Er zijn ook deelbranches gegroeid: in 2013 steeg het aantal dienstverbanden in de deelbranches Bedrijfswagens, Verhuur en bij de Vrijwillige deelnemers (zie tabel 2.3). Het aantal werkgevers in de branche is in 2013 eveneens gedaald, zij het minder sterk dan het aantal dienstverbanden. In 2013 daalde het aantal werkgevers met 1,6% naar werkgevers (zie tabel 1.1). De daling vindt vooral plaats bij de Autobedrijven. Vrijwel alle deelbranches zien het aantal werkgevers dalen, behalve de deelbranche Verhuur, waar het aantal werkgevers stijgt, en de deelbranche Caravans en Aanhangwagens met een nagenoeg gelijkblijvend aantal werkgevers (zie tabel 1.3). Instroom van werknemers neemt verder af De daling van de instroom van werknemers in 2012 is ook in 2013 zichtbaar (zie tabel 3.4). Zowel de instroom als de uitstroom daalt in 2013 ten opzichte van Omdat de uitstroom nog steeds groter is dan de instroom van werknemers neemt het aantal dienstverbanden af. De instroom daalt bij de jongere leeftijdsgroepen tot 20 jaar, maar ook de zij-instroom van oudere werknemers boven de 25 is afgenomen. De grote uitstroom onder jongere werknemers, die in 2008 bij het uitbreken van de kredietcrisis zichtbaar was, zien we in 2013 niet meer terug (zie figuur 3.4). In vergelijking met 2003 is de uitstroom bij oudere werknemers, vanaf ongeveer 40 jaar groter. Met name de uitstroom op 65-jarige leeftijd neemt toe. Daarentegen daalt de uitstroom van werknemers tussen 60 en 64. Dat betekent dat steeds minder werknemers vervroegd uittreden, maar pas op pensioengerechtigde leeftijd de branche verlaten. Deze ontwikkelingen is te verklaren door het vervallen van de prepensioenregeling. Kengetallen Mobiliteitsbranche

9 Het aantal en aandeel kleine bedrijven neemt toe Er zijn steeds meer kleine (tot en met 5 medewerkers) bedrijven in de branche. Waren er in werkgevers met 5 of minderwerknemers, dit aantal is in 2013 gestegen tot (zie tabel 1.5). Ook het percentage kleine werkgevers stijgt, van 65,1% in 2003 tot 73,3% in Dit heeft als resultaat dat ook de gemiddelde bedrijfsomvang in de branche daalt (zie figuur 1.5). Deze daling vindt echter niet in alle deelbranches plaats. De gemiddelde bedrijfsomvang stijgt bij de Bedrijfswagens en Takel en Berging (zie tabel 1.6). Steeds minder jongeren in de branche Het aandeel jongere werknemers in de branche loopt terug. Was in 2003 nog ruim 22% van de werknemers in de branche jonger dan 25 jaar, in 2013 is dit teruggelopen tot minder dan 20%.Het aandeel werknemers van 45 jaar of ouder stijgt tot bijna een derde in 2013 (zie tabel 2.8). Alhoewel de gemiddelde leeftijd in de mobiliteitsbranche toeneemt, is het nog een relatief jonge branche. De gemiddelde leeftijd van de werknemers in 2013 is 37,8 jaar, bijna 4 jaar jonger dan het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking (zie figuur 2.5 en tabel 2.7). Omvang dienstverband blijft redelijk stabiel De gemiddelde omvang van het dienstverband blijft de laatste jaren ongeveer op hetzelfde niveau (zie figuur 2.9 en tabel 2.15). De overgrote meerderheid van de dienstverbanden van mannelijke werknemers betreft een voltijds dienstverband. Bij de vrouwen neemt in de loop van de jaren het aandeel dienstverbanden van 20 uur of minder af. Ook het aandeel voltijds dienstverbanden neemt iets af. Een stijging zien we bij het aandeel dienstverbanden van 21 tot 37 uur (zie figuur 2.10 en tabel 2.16). Kengetallen Mobiliteitsbranche

10 1 Werkgevers in de mobiliteitsbranche 1.1 Aantal werkgevers 1 figuur 1.1 Aantal bedrijven met personeel * tabel 1.1 Aantal bedrijven met personeel , absoluut en geïndexeerd (2003=100) Jaar Aantal Index , , , , , , , , , , ,1 2014* ,0 * voorlopige gegevens ultimo maart Onder de werkgevers verstaan we in dit rapport: bedrijven die premies afdragen aan OOMT en de bedrijven die aangesloten zijn bij VETON en door MN zijn geregistreerd. Kengetallen Mobiliteitsbranche

11 1.2 Aantal werkgevers per deelbranche Verdeling van de werkgevers met personeel naar deelbranche in 2013 figuur 1.2 Verdeling werkgevers naar deelbranches in 2013 Caravans en aanhangwagens 1,9% Vrijwillige deelnemers 2,0% Takel- en bergingsbedrijf 0,5% Revisie 0,8% Verhuur 0,9% Onbekend 0,0% Fietsen, bromfietsen en motoren 19,0% Autobedrijven 71,4% Bedrijfswagens 3,5% tabel 1.2 Aantal werkgevers met personeel in 2013 per deelbranche Deelbranche Aantal Percentage Autobedrijven ,4% Bedrijfswagens 358 3,5% Fietsen, bromfietsen en motoren ,0% Verhuur 90 0,9% Caravans en aanhangwagens 188 1,9% Revisie 84 0,8% Takel- en bergingsbedrijf 46 0,5% Vrijwillige deelnemers 206 2,0% Onbekend 1 0,0% Totaal ,0% Kengetallen Mobiliteitsbranche

12 1.2.2 Ontwikkeling van het aantal werkgevers per deelbranche figuur 1.3 Aantal werkgevers per deelbranche, geïndexeerd (2003=100) Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers * * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

13 tabel 1.3 Aantal bedrijven (met personeel) per deelbranche, absoluut en geïndexeerd (2003=100) Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2014* , , , ,4 Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en berging Vrijwillige deelnemers Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 2014* , , , ,6 * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

14 1.3 Aantal werkgevers per provincie figuur 1.4 Verdeling werkgevers naar provincie, op peildatum in 2013 Overijssel 8,2% Utrecht 6,8% Zeeland 2,8% Noord-Holland 13,2% Zuid-Holland 17,1% Noord-Brabant 16,3% Drenthe 3,6% Flevoland 1,8% Limburg 6,8% Gelderland 14,9% Friesland 5,0% Groningen 3,5% tabel 1.4 Aantal werkgevers in 2013 (met personeel) per provincie en totaal Provincie Aantal Percentage Drenthe 361 3,6% Flevoland 183 1,8% Friesland 504 5,0% Gelderland ,9% Groningen 355 3,5% Limburg 690 6,8% Noord-Brabant ,3% Noord-Holland ,2% Overijssel 831 8,2% Utrecht 684 6,8% Zeeland 286 2,8% Zuid-Holland ,1% Totaal ,0% Kengetallen Mobiliteitsbranche

15 tabel 1.5 Verdeling werkgevers in 2013 (met personeel) naar deelbranche per provincie Provincie Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Drenthe 74,2% 3,3% 16,6% 0,6% 2,2% 1,9% 0,6% 0,6% 0,0% 361 Flevoland 75,4% 1,6% 16,4% 1,6% 1,6% 1,1% 0,0% 2,2% 0,0% 183 Friesland 77,2% 3,2% 15,3% 1,0% 1,4% 0,8% 0,6% 0,6% 0,0% 504 Gelderland 70,6% 3,9% 19,1% 0,6% 1,9% 1,1% 0,5% 2,3% 0,0% Groningen 69,5% 3,4% 21,8% 0,3% 2,0% 0,3% 0,8% 2,0% 0,0% 354 Limburg 72,0% 5,2% 16,8% 1,2% 1,3% 1,4% 0,4% 1,6% 0,0% 690 Noord-Brabant 72,1% 4,3% 16,8% 0,9% 1,8% 0,7% 0,3% 3,1% 0,0% Noord-Holland 67,6% 2,5% 24,1% 1,4% 1,5% 0,7% 0,6% 1,5% 0,0% Overijssel 73,7% 2,0% 18,9% 0,2% 1,9% 1,1% 0,6% 1,4% 0,0% 830 Utrecht 69,0% 3,7% 20,0% 0,7% 2,2% 0,9% 0,1% 3,2% 0,1% 684 Zeeland 73,4% 3,1% 17,8% 0,0% 3,8% 0,0% 0,3% 1,4% 0,0% 286 Zuid-Holland 71,4% 3,8% 18,7% 1,2% 1,9% 0,5% 0,4% 2,1% 0,0% Totaal 71,4% 3,5% 19,0% 0,9% 1,9% 0,8% 0,5% 2,0% 0,0% Onbekend Totaal tabel 1.6 Verdeling werkgevers in 2013 (met personeel) naar provincie per deelbranche Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Autobedrijven 3,7% 1,9% 5,4% 14,7% 3,4% 6,9% 16,4% 12,5% 8,5% 6,5% 2,9% 17,1% Bedrijfswagens 3,4% 0,8% 4,5% 16,2% 3,4% 10,1% 19,6% 9,5% 4,7% 7,0% 2,5% 18,4% 358 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 3,1% 1,6% 4,0% 15,0% 4,0% 6,1% 14,5% 16,8% 8,2% 7,2% 2,7% 16,9% Verhuur 2,2% 3,3% 5,6% 10,0% 1,1% 8,9% 16,7% 21,1% 2,2% 5,6% 0,0% 23,3% 90 Caravans en Aanhangwagens 4,3% 1,6% 3,7% 15,4% 3,7% 4,8% 16,0% 10,6% 8,5% 8,0% 5,9% 17,6% 188 Revisie 8,3% 2,4% 4,8% 19,0% 1,2% 11,9% 13,1% 11,9% 10,7% 7,1% 0,0% 9,5% 84 Takel en Berging 4,3% 0,0% 6,5% 17,4% 6,5% 6,5% 10,9% 17,4% 10,9% 2,2% 2,2% 15,2% 46 Vrijwillige deelnemers 1,0% 1,9% 1,5% 16,5% 3,4% 5,3% 24,8% 9,7% 5,8% 10,7% 1,9% 17,5% 206 Onbekend 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 1 Totaal 3,6% 1,8% 5,0% 14,9% 3,5% 6,8% 16,3% 13,2% 8,2% 6,8% 2,8% 17,1% Totaal Kengetallen Mobiliteitsbranche

16 1.4 Bedrijfsomvang in de mobiliteitsbranche Ontwikkeling van de bedrijfsomvang figuur 1.5 Gemiddeld aantal dienstverbanden per werkgever ,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7, * * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 tabel 1.7 Gemiddeld aantal dienstverbanden (in aantallen werknemers) in de periode , absoluut en geïndexeerd (2003=100) Jaar Grootte Index ,40 100, ,38 99, ,25 98, ,19 97, ,29 98, ,24 98, ,82 93, ,79 92, ,85 93, ,78 92, ,54 89,8 2014* 7,48 89,1 * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

17 figuur 1.6 Verdeling werkgevers naar categorie bedrijfsgrootte geïndexeerd (2003=100) wn 6-15wn 16-50wn wn >100wn * * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 tabel 1.5 Verdeling werkgevers met werknemers naar categorie bedrijfsgrootte wn 6-15wn 16-50wn wn >100wn Totaal aantal Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage ,1% ,1% 963 9,6% 144 1,4% 67 0,7% ,2% ,3% 944 9,4% 135 1,3% 70 0,7% ,4% ,7% 911 9,0% 138 1,4% 64 0,6% ,9% ,4% 901 8,8% 125 1,2% 72 0,7% ,5% ,8% 903 8,7% 118 1,1% 85 0,8% ,7% ,3% 839 8,1% 115 1,1% 91 0,9% ,8% ,4% 819 8,0% 114 1,1% 76 0,7% ,0% ,5% 798 7,7% 115 1,1% 77 0,7% ,5% ,0% 792 7,6% 114 1,1% 80 0,8% ,6% ,6% 752 7,0% 103 1,0% 83 0,8% ,1% ,3% 679 6,9% 91 0,9% 78 0,8% * ,3% ,2% 653 5,9% 90 0,8% 79 0,8% * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

18 1.4.2 Gemiddelde bedrijfsomvang per deelbranche figuur 1.7 Gemiddeld aantal dienstverbanden naar deelbranche in de periode ,0 Autobedrijven 25,0 Bedrijfswagens 20,0 15,0 10,0 Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie 5,0 0, * Takel en Berging Vrijwillige deelnemers * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 tabel 1.6 Gemiddeld aantal dienstverbanden per werkgever per deelbranche in de periode * Autobedrijven 8,6 8,6 8,4 8,3 8,3 8,2 7,7 7,8 7,8 7,6 7,3 7,2 Bedrijfswagens 19,6 18,4 20,2 20,4 21,5 22,6 21,9 21,6 22,0 21,4 23,0 22,9 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 4,3 Verhuur 26,8 25,7 25,0 24,8 22,4 20,2 19,7 19,4 18,6 17,9 17,8 18,0 Caravans en Aanhangwagens 6,8 6,7 6,6 7,0 7,0 6,8 6,5 6,3 6,5 6,6 6,2 6,3 Revisie 6,4 6,6 5,9 6,0 6,2 6,1 6,0 5,7 5,9 5,8 5,9 5,8 Takel en Berging 7,2 7,6 8,4 9,4 12,1 12,5 13,2 12,8 12,1 13,3 13,0 13,1 Vrijwillige deelnemers 13,2 16,8 13,4 14,2 14,8 13,6 13,1 14,7 16,0 16,1 16,4 15,9 Totaal 8,4 8,4 8,3 8,2 8,3 8,2 7,8 7,8 7,9 7,8 7,5 7,5 * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

19

20 2 Medewerkers 2.1 Aantal dienstverbanden figuur 2.1 Aantal dienstverbanden op peildata * tabel 2.1 Aantal dienstverbanden, absoluut en geïndexeerd, op peildatum 31 december (2003=100) Jaar Aantal Index * * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

21 2.2 Aantal dienstverbanden per subbranche figuur 2.2 Verdeling dienstverbanden per subbranche en totaal op peildatum in 2013 Onbekend; 0,0% Vrijwillige deelnemers; 4,4% Takel en Berging; 0,8% Autobedrijven; 68,7% Revisie; 0,7% Caravans en Aanhangwagens; 1,5% Verhuur; 2,1% Fietsen, Bromfietsen en Motoren; 11,0% Bedrijfswagens; 10,8% tabel 2.2 Percentage en aantal dienstverbanden op peildatum 2013 Deelbranche Aantal Percentage Autobedrijven ,7% Bedrijfswagens ,8% Fietsen, Bromfietsen en Motoren ,0% Verhuur ,1% Caravans en Aanhangwagens ,5% Revisie 497 0,7% Takel en Berging 598 0,8% Vrijwillige deelnemers ,4% Onbekend 1 0,0% Totaal ,0% Kengetallen Mobiliteitsbranche

22 2.2.1 Ontwikkeling van het aantal dienstverbanden per deelbranche figuur 2.3 Aantal dienstverbanden per deelbranche , geïndexeerd (2003=100) 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70, * Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

23 tabel 2.3 Aantal dienstverbanden per deelbranche , absoluut en geïndexeerd (2003=100) Fietsen, Bromfietsen Autobedrijven Bedrijfswagens en Motoren Verhuur Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 2014* , , , ,4 Caravans en aanhangwagens Revisie Takel- en berging Vrijwillige deelnemers Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 2014* , , , ,7 * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

24 2.3 Aantal dienstverbanden per provincie Verdeling van de dienstverbanden per provincie in 2013 figuur 2.4 Medewerkers naar provincie op peildatum in 2013 Zeeland 2,5% Noord-Holland 14,2% Overijssel 9,3% Noord-Brabant 15,6% Limburg 5,8% Utrecht 8,2% Zuid-Holland 19,1% Gelderland 14,1% Drenthe 2,6% Flevoland 1,9% Friesland 3,8% Groningen 2,8% tabel 2.4 Percentage en aantal dienstverbanden per provincie op peildatum 31 december 2013 Provincie Aantal Percentage Drenthe ,6% Flevoland ,9% Friesland ,8% Gelderland ,1% Groningen ,8% Limburg ,8% Noord-Brabant ,6% Noord-Holland ,2% Overijssel ,3% Utrecht ,2% Zeeland ,5% Zuid-Holland ,1% Totaal ,0% Kengetallen Mobiliteitsbranche

25 tabel 2.5 Verdeling dienstverbanden per provincie naar deelbranche op peildatum 31 december 2013 Provincie Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Onbekend Totaal Drenthe 74,6% 7,2% 12,4% 0,6% 2,7% 1,9% 0,4% 0,2% 0,0% Flevoland 68,6% 4,8% 11,5% 10,5% 1,5% 0,5% 0,0% 2,5% 0,0% Friesland 74,9% 7,2% 13,7% 1,0% 0,5% 0,6% 0,4% 1,7% 0,0% Gelderland 71,5% 8,7% 11,2% 0,8% 1,8% 0,9% 2,0% 3,1% 0,0% Groningen 69,6% 8,3% 13,9% 1,0% 1,9% 0,1% 0,8% 4,2% 0,0% Limburg 75,3% 11,8% 8,8% 1,3% 0,9% 0,9% 0,2% 0,8% 0,0% Noord-Brabant 67,4% 12,1% 9,6% 1,2% 2,1% 0,6% 0,2% 6,7% 0,0% Noord-Holland 66,9% 5,8% 14,2% 5,9% 1,7% 0,3% 0,7% 4,4% 0,0% Overijssel 60,0% 22,9% 11,4% 0,4% 1,1% 1,0% 1,3% 1,9% 0,0% Utrecht 69,8% 5,7% 9,8% 1,5% 1,1% 0,4% 0,5% 11,2% 0,0% Zeeland 76,5% 5,4% 12,6% 0,2% 2,2% 0,0% 0,5% 2,5% 0,0% Zuid-Holland 67,6% 14,0% 8,9% 2,4% 1,3% 0,7% 0,7% 4,5% 0,0% Totaal 68,7% 10,8% 11,0% 2,1% 1,5% 0,7% 0,8% 4,4% 0,0% tabel 2.6 Verdeling dienstverbanden per deelbranche naar provincie op peildatum 31 december 2013 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Autobedrijven 2,8% 1,9% 4,1% 14,7% 2,8% 6,3% 15,3% 13,9% 8,1% 8,4% 2,8% 18,8% Bedrijfswagens 1,7% 0,9% 2,5% 11,4% 2,2% 6,3% 17,5% 7,7% 19,6% 4,3% 1,3% 24,7% Fietsen, Bromfietsen en Motoren 2,9% 2,0% 4,7% 14,4% 3,6% 4,6% 13,7% 18,5% 9,7% 7,4% 2,9% 15,5% Verhuur 0,7% 9,5% 1,8% 5,0% 1,4% 3,7% 9,0% 40,0% 1,6% 5,8% 0,2% 21,3% Caravans en Aanhangwagens 4,7% 1,9% 1,2% 16,5% 3,5% 3,4% 21,4% 15,4% 6,9% 5,7% 3,7% 15,8% Revisie 7,6% 1,6% 3,6% 20,1% 0,6% 7,6% 13,5% 7,0% 13,9% 5,2% 0,0% 19,1% 497 Takel en Berging 1,2% 0,0% 1,8% 35,3% 3,0% 1,3% 4,7% 13,0% 15,2% 5,4% 1,7% 17,4% 598 Vrijwillige deelnemers 0,1% 1,1% 1,5% 10,0% 2,7% 1,1% 23,6% 14,3% 4,0% 20,9% 1,5% 19,3% Onbekend 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 1 Totaal 2,6% 1,9% 3,8% 14,1% 2,8% 5,8% 15,6% 14,2% 9,3% 8,2% 2,5% 19,1% Totaal Kengetallen Mobiliteitsbranche

26 2.4 Leeftijd van medewerkers Ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd figuur 2.5 Gemiddelde leeftijd op 31 december per dienstverband Mobiliteitsbranche Beroepsbevolking tabel 2.7 Gemiddelde leeftijd van medewerkers op 31 december en gemiddelde leeftijd Nederlandse beroepsbevolking, absoluut en geïndexeerd (2003=100) Werknemers mobiliteitsbranche Beroepsbevolking NL Jaar Gemiddelde leeftijd Index Gemiddelde leeftijd Index ,5 100,0 39,1 100, ,8 100,8 39,5 101, ,1 101,7 39,7 101, ,2 102,0 39,9 102, ,3 102,3 40,1 102, ,5 102,8 40,3 103, ,7 103,4 40,7 104, ,8 103,7 41,0 104, ,0 104,2 41,2 105, ,4 105,4 41,4 105, ,8 106,5 41,7 106,6 Kengetallen Mobiliteitsbranche

27 figuur 2.6 Percentage dienstverbanden naar leeftijdscategorie ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% < ,0% 0,0% tabel 2.8 Aantal dienstverbanden naar leeftijdscategorie op peildatum, < 25 22,4% 21,8% 21,3% 21,6% 22,6% 22,5% 22,1% 22,1% 21,8% 20,7% 19,7% ,2% 28,3% 27,3% 26,1% 24,7% 24,0% 23,8% 23,8% 23,7% 23,9% 24,0% ,5% 24,2% 25,1% 25,1% 25,0% 24,8% 25,0% 24,5% 24,2% 23,8% 23,6% ,5% 16,7% 17,0% 17,3% 17,5% 18,0% 18,2% 18,4% 18,9% 19,7% 20,4% 55+ 8,4% 9,0% 9,3% 9,9% 10,2% 10,7% 11,0% 11,2% 11,4% 11,9% 12,3% Totaal aantal Kengetallen Mobiliteitsbranche

28 figuur 2.7 Gemiddelde leeftijd van medewerkers naar deelbranche , in jaren 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aaanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers tabel 2.9 Gemiddelde leeftijd in jaren per deelbranche Autobedrijven 35,5 35,7 36,0 36,1 36,1 36,3 36,6 36,7 36,9 37,2 37,6 Bedrijfswagens 37,2 37,7 38,0 38,1 38,0 38,1 38,6 38,8 38,9 39,3 39,7 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 33,0 33,2 33,5 33,5 33,8 33,9 33,7 33,9 34,2 34,7 35,1 Verhuur 33,3 33,8 34,2 34,4 34,8 35,7 36,4 36,6 36,6 36,8 36,6 Caravans en Aanhangwagens 38,8 39,3 39,5 39,3 39,6 39,6 39,6 39,8 40,1 40,3 40,7 Revisie 37,9 37,4 37,1 37,0 36,1 35,9 35,6 37,2 36,5 37,2 37,4 Takel en Berging 37,7 38,6 39,0 38,5 39,0 40,0 40,1 40,8 41,5 42,2 42,6 Vrijwillige deelnemers 37,1 37,5 38,1 38,9 39,1 39,5 40,4 40,6 40,5 40,8 40,7 Totaal 35,5 35,8 36,1 36,2 36,2 36,5 36,7 36,8 37,0 37,4 37,8 Kengetallen Mobiliteitsbranche

29 2.4.2 Gemiddelde leeftijd per provincie 2003 en 2013 tabel 2.10 Gemiddelde leeftijd, in jaren en indexcijfer (t.o.v. landelijk), in 2003 en 2013 per provincie Leeftijd Index Leeftijd Index Drenthe 35,3 99,4 37,2 98,4 Flevoland 34,5 97,2 37,4 98,9 Friesland 35,3 99,4 37,1 98,1 Gelderland 34,8 98,0 36,7 97,1 Groningen 35,6 100,3 38,2 101,1 Limburg 36,1 101,7 38,5 101,9 Noord-Brabant 35,6 100,3 37,9 100,3 Noord-Holland 35,7 100,6 38,1 100,8 Overijssel 35,1 98,9 37,6 99,5 Utrecht 35,2 99,2 37,8 100,0 Zeeland 35,1 98,9 37,2 98,4 Zuid-Holland 36,1 101,7 38,3 101,3 Landelijk 35,5 100,0 37,8 100,0 Kengetallen Mobiliteitsbranche

30 2.5 Verdeling van mannen en vrouwen in de branche Het aandeel vrouwen per deelbranche figuur 2.8 Percentage vrouwen per deelbranche ,0% Autobedrijven 30,0% Bedrijfswagens 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging 0,0% * * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 tabel 2.11 Percentage vrouwen per deelbranche Jaar Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal ,3% 9,2% 16,4% 25,0% 26,0% 10,8% 18,4% 31,3% 14,8% ,3% 9,8% 16,8% 25,4% 27,0% 11,6% 18,6% 29,9% 15,0% ,4% 9,6% 16,7% 25,4% 25,9% 12,6% 18,3% 30,0% 15,0% ,5% 9,1% 16,3% 25,6% 25,9% 13,7% 17,7% 28,8% 15,1% ,5% 8,9% 15,7% 23,7% 27,2% 12,3% 17,3% 29,2% 14,9% ,4% 8,7% 16,2% 24,1% 26,8% 11,4% 15,3% 28,5% 14,9% ,8% 8,9% 15,8% 24,8% 25,3% 9,8% 13,8% 27,4% 14,4% ,7% 8,7% 15,5% 24,3% 24,4% 10,6% 13,8% 27,7% 14,2% ,6% 8,8% 15,5% 23,9% 25,1% 10,6% 14,8% 26,7% 14,2% ,8% 9,0% 16,6% 23,6% 26,0% 11,6% 14,0% 27,7% 14,6% ,9% 9,0% 16,2% 22,9% 27,2% 11,5% 13,7% 29,2% 14,7% 2014* 13,9% 8,9% 16,1% 22,6% 27,3% 11,8% 13,5% 29,6% 14,7% * voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

31 tabel 2.12 Aantal vrouwen per deelbranche Jaar Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal * * voorlopige gegevens ultimo maart tabel 2.13 Aantal vrouwen per deelbranche en provincie in 2013 Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Totaal Kengetallen Mobiliteitsbranche

32 tabel 2.14 Percentage vrouwen per deelbranche en provincie in 2013 Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Drenthe 14,0% 7,0% 17,2% 9,1% 18,5% 10,5% 28,6% 33,3% 14,0% Flevoland 11,1% 9,9% 27,8% 32,0% 22,7% 12,5% 0,0% 19,4% 15,6% Friesland 12,4% 11,1% 14,4% 6,9% 14,3% 22,2% 9,1% 32,7% 12,9% Gelderland 13,3% 8,4% 13,1% 12,3% 17,3% 10,0% 12,3% 27,8% 13,3% Groningen 13,4% 5,1% 13,8% 9,1% 22,0% 0,0% 22,2% 24,4% 13,4% Limburg 13,6% 6,2% 16,3% 25,4% 20,5% 5,3% 37,5% 35,1% 13,3% Noord-Brabant 14,6% 9,1% 21,5% 22,1% 30,9% 13,4% 14,3% 30,2% 16,1% Noord-Holland 13,4% 10,0% 13,4% 21,5% 36,3% 20,0% 15,4% 23,2% 14,6% Overijssel 14,6% 9,7% 16,0% 28,0% 25,0% 8,7% 15,4% 21,5% 13,9% Utrecht 13,6% 6,8% 16,7% 17,2% 27,3% 11,5% 15,6% 28,9% 15,5% Zeeland 15,8% 6,7% 23,0% 33,3% 23,3% 0,0% 10,0% 20,4% 16,5% Zuid-Holland 14,4% 9,9% 15,4% 27,5% 32,2% 11,6% 9,6% 36,5% 15,3% Total 13,9% 9,0% 16,2% 22,9% 27,2% 11,5% 13,7% 29,2% 14,7% Totaal 2.6 Omvang van het dienstverband figuur 2.9 Gemiddelde omvang dienstverband tussen 2003 en 2014 (landelijk) 34,8 34,6 34,4 34, ,8 33, * ** *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

33 tabel 2.15 Gemiddelde omvang dienstverband in uren per week Gemiddelde omvang Jaar Dienstverband ,1 uren ,2 uren ,1 uren ,2 uren ,3 uren ,4 uren ,5 uren ,6 uren 2011* 34,6 uren ,6 uren ,6 uren 2014** 34,7 uren *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

34 figuur 2.10 Procentuele verdeling omvang dienstverband mannen en vrouwen per jaar (landelijk) 100,0 Mannen 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20, uur uur 38 uur 10,0 0,0 Vrouwen 45,0 40,0 35,0 30,0 25, uur uur 20,0 15,0 10,0 38 uur 5,0 0,0 *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2014 Kengetallen Mobiliteitsbranche

35 tabel 2.16 Verdeling omvang dienstverband in aantal uren per week naar sekse Mannen 0-20 uur uur 38 uur Totaal % 0-20 uur Vrouwen uur 38 uur Totaal % ,1 6,4 86, ,9 27,5 32, ,9 6,6 86, ,0 28,3 30, ,8 6,9 86, ,6 29,6 28, ,5 7,0 86, ,2 30,9 27, ,1 7,2 86, ,9 32,2 27, ,8 7,4 86, ,6 34,6 26, ,3 7,8 87, ,0 35,7 25, ,9 8,0 87, ,1 36,6 25, * 4,8 8,3 87, ,3 38,0 24, ,6 8,6 86, ,3 39,5 24, ,5 8,9 86, ,1 39,8 24, ** 4,2 8,9 86, ,9 39,6 24,5 100 *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 2.17 Gemiddelde omvang dienstverband (in uren) per deelbranche Jaar Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal ,2 35, ,5 30,8 34,4 32,5 34,9 34, ,2 35, ,6 30,8 34,3 33, , ,2 35,9 31,9 34, ,8 34,8 34, , ,9 30,8 33,9 33, , ,4 36, ,7 31,1 34,6 34,3 35,1 34, ,5 36,2 32,1 34,7 31,3 34,7 34,3 35,2 34, ,6 36,3 32,4 33,9 31,9 35,3 34,5 35,1 34, ,7 36,3 32,5 34,5 31,8 35, ,6 2011* 34,7 36,3 32,5 34,4 31, ,1 35,1 34, ,7 36,3 32,4 34,4 31, ,2 35,1 34, ,7 36,3 32,4 34,4 31,7 34,9 35, ,7 2014** 34,8 36,4 32,6 34,5 31,8 34,8 35, ,7 *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche

36 3 Branchemobiliteit 3.1 Definities mobiliteit van medewerkers Wanneer het gaat om mobiliteit in en uit de branche worden verschillende soorten werknemers onderscheiden: Blijver: Dit is een medewerker die in de branche blijft werken. Dit wil zeggen dat deze persoon ten minste het hele jaar in de branche werkt en ook het voorgaande jaar in de branche werkzaam was. Instromer: Dit is een medewerker die in een jaar voor het eerst of opnieuw de branche instroomt en tijdens dit jaar niet de branche uitstroomt. Dit wil zeggen dat deze persoon op 31 december van het voorgaande jaar nog niet werkzaam was in de branche. Uitstromer: Dit is een medewerker die tijdens een jaar de branche verlaat en op 31 december van het voorgaande jaar werkzaam was in de branche. Tijdelijke medewerker: Dit is een medewerker die voor een bepaalde tijd tussen 1 januari en 31 december van een jaar in de branche werkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een medewerker die een tijdelijk dienstverband heeft, of een medewerker waarvan het dienstverband na een aantal weken/maanden wordt beëindigd. Uit- en instromer: Deze persoon werkt in de branche op 1 januari en op 31 december van een jaar, alsmede op 31 december van het voorgaande jaar en 1 januari van het volgende jaar. Gedurende het jaar verlaat deze persoon de branche voor een bepaalde tijd. Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer met een tijdelijk onderbroken dienstverband. De volgende figuur visualiseert de soorten mobiliteit van medewerkers van bedrijven. Kengetallen Mobiliteitsbranche

37 figuur 3.1 (21-22 jr) Analyseschema mobiliteit van medewerkers (23-24 jr) A2. Zij-instroom ( >25 jaar) 31/12 1/1 (19-20 jr) D. Blijver (17-18 jr) A1. Instroom ( 16 jr) E. Tijdelijke brancheverlaters B. Tijdelijke arbeid C. Uitstroom De rechthoek - die wordt gevormd door de twee horizontale lijnen en de twee gestippelde verticale lijnen- geeft de mobiliteitsbranche weer in één kalenderjaar. In het schema worden de volgende gegevens onderscheiden: A1+A2. Instroom en zij-instroom: Aan de linker- en bovenzijde van het schema staan de instromers. We maken onderscheid in instroom van schoolverlaters en zijinstroom. De instroom van medewerkers van 16 jaar en jonger zijn medewerkers die vanuit school nieuw tot de arbeidsmarkt toetreden. Zij-instromers zijn medewerkers van ten minste 25 jaar, die hoogstwaarschijnlijk de branche vanuit andere branches instromen. De instroom van medewerkers tussen de 16 en 25 jaar zal bestaan uit een deel schoolverlaters en een deel zijinstromers. Wij gaan ervan uit dat met het toenemen van de leeftijd tot 25 jaar er een afnemend aantal schoolverlaters en een toenemend aantal zijinstromers zal zijn. B. Tijdelijke arbeid: Een deel van de instromers en zij-instromers werkt minder dan één jaar in de branche en wordt geclassificeerd als tijdelijke medewerkers. C. Uitstroom: Rechts onderaan in het schema staat de pijl die de groep uitstromers weergeeft. D. Brancheblijvers: Aan de rechterzijde van het schema (na 31-12) kunnen de blijvers worden geplaatst. Kengetallen Mobiliteitsbranche

38 E. Een bijzondere groep hierbij zijn de uit- en instromers, oftewel tijdelijke brancheverlaters. Deze verlaten in de loop van het jaar de branche maar keren voor 31 december weer terug. 3.2 Mobiliteit van medewerkers in 2013 figuur 3.2 Mobiliteit van medewerkers in de mobiliteitsbranche in 2013, in absolute aantallen (21-22 jr) (23-24 jr) 843 wn 558 wn A2. Zij-instroom 31/12 1/ wn (19-20 jr) 993 wn (17-18 jr) 953 wn D. Blijvers wn E. Tijdelijke brancheverlaters wn A1.Instroom ( 16 jr) 490 wn B. Tijdelijke arbeid C. Uitstroom wn wn In tabel 3.1 worden de medewerkers per deelbranche procentueel verdeeld naar mobiliteitsstroom. De totale aantallen werknemers wijken af van het aantal werknemers in 2013 in hoofdstuk 2, omdat daar het aantal op 31 december wordt gegeven. Hier zijn de uitstromers, die op dat moment de branche hebben verlaten 2, niet opgenomen. 2 Sommige uitstromers verlaten de branche tussen 31 december en 1 januari van het volgende jaar. Deze tellen op de peildatum wel mee als werknemer, maar behoren volgens de door ons gebruikte definitie toch tot de uitstromers. Kengetallen Mobiliteitsbranche

39 tabel 3.1 Percentage blijvers, instromers, uitstromers, tijdelijke werknemers, tijdelijke brancheverlaters en totaal aantal, naar deelbranche in 2013 (landelijk) Deelbranche Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke werknemers Tijdelijke brancheverlaters Aantal b Autobedrijven 76,4% 7,9% 11,4% 1,9% 2,4% Bedrijfswagens 81,0% 7,0% 8,9% 1,4% 1,8% Fietsen, Bromfietsen en Motoren 67,3% 12,8% 12,7% 5,0% 2,2% Verhuur 64,0% 17,6% 11,5% 3,8% 3,2% Caravans en Aanhangwagens 67,7% 10,6% 13,8% 4,9% 3,0% Revisie 77,5% 9,5% 9,7% 1,3% 2,0% 547 Takel en Berging 73,0% 8,7% 11,5% 2,2% 4,6% 678 Vrijwillige deelnemers 74,1% 11,0% 11,6% 2,4% 1,0% Totaal 75,3% 8,8% 11,3% 2,3% 2,3% a Het aantal wijkt af van de eerder gerapporteerde aantallen, omdat hier het aantal medewerkers dat in 1 jaar werkzaam is geweest wordt geteld, en niet het aantal medewerkers op een peildatum. tabel 3.2 Percentage blijvers, instromers, uitstromers, tijdelijke werknemers, tijdelijke brancheverlaters en totaal aantal, naar provincie in 2013 Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke werknemers Tijdelijke brancheverlaters Totaal aantal Drenthe 72,2% 7,5% 15,2% 2,6% 2,6% Flevoland 74,1% 9,3% 12,6% 2,6% 1,5% Friesland 75,6% 8,5% 11,2% 2,8% 2,0% Gelderland 76,0% 8,6% 10,6% 20,3% 2,7% Groningen 75,4% 8,4% 12,0% 2,3% 1,9% Limburg 75,0% 8,8% 11,0% 2,7% 2,5% Noor-Brabant 73,9% 9,5% 12,0% 2,0% 2,6% Noord-Holland 74,9% 8,4% 11,6% 2,9% 2,2% Overijssel 75,5% 9,3% 10,5% 2,2% 2,6% Utrecht 75,5% 9,4% 11,2% 1,9% 2,1% Zeeland 78,3% 8,5% 9,2% 2,3% 1,8% Zuid-Holland 76,4% 8,2% 11,0% 2,3% 2,0% Kengetallen Mobiliteitsbranche

40 3.3 Ontwikkelingen in de mobiliteit van medewerkers tabel 3.3 Mobiliteit van medewerkers tussen 2003 en 2013 Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke werknemers Tijdelijke brancheverlaters Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % ,3% ,2% ,0% ,6% 802 0,8% ,3% ,2% ,3% ,2% 974 1,0% ,1% ,8% ,0% ,1% 987 1,0% ,3% ,5% ,6% ,4% ,2% ,7% ,5% ,9% ,7% ,2% ,7% ,2% ,1% ,8% ,2% ,4% ,7% ,6% ,0% ,4% ,4% ,9% ,1% ,1% ,0% ,9% ,5% ,3% ,5% ,8% ,6% ,5% ,8% ,2% ,0% ,3% ,8% ,3% ,3% ,3% Kengetallen Mobiliteitsbranche

41 figuur 3.3 Medewerkers naar mobiliteit ,0% 70,0% Blijvers 60,0% 50,0% Instroom 40,0% Uitstroom 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Tijdelijke werknemers Tijdelijke brancheverlaters tabel 3.4 Verdeling instroom naar leeftijdscategorie, in absolute aantallen en percentage van instroom, Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % ,8% ,0% ,6% ,0% ,1% ,5% ,4% ,5% ,1% ,0% 730 7,5% ,5% ,1% ,9% ,1% 918 9,9% 666 7,2% ,9% ,6% ,6% ,9% ,4% 744 6,8% ,7% ,7% ,2% ,5% ,0% 897 6,8% ,8% ,2% ,2% ,6% ,6% 779 6,4% ,0% ,4% ,8% ,9% ,2% 651 7,2% ,5% ,0% ,2% ,9% 931 9,4% 745 7,5% ,9% ,9% ,0% ,2% ,1% 790 7,5% ,3% ,9% ,3% ,5% 824 9,6% 572 6,7% ,9% ,5% ,6% ,2% ,2% 558 7,4% ,2% Kengetallen Mobiliteitsbranche

42 figuur 3.4 Aantal instromende werknemers naar leeftijd (in jaren) in 2003, 2008 en tabel 3.5 Verdeling uitstroom naar leeftijdscategorie, in absolute aantallen en percentage van instroom, < Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % ,1% ,1% ,3% 836 9,8% 394 4,6% 604 7,0% 108 1,3% ,0% ,4% ,4% 948 9,7% 410 4,2% 645 6,6% 163 1,7% ,1% ,5% ,5% ,7% 417 4,0% 768 7,4% 213 2,1% ,4% ,7% ,8% ,2% 385 3,5% 652 5,9% 211 1,9% ,9% ,5% ,3% ,3% 364 3,1% 882 7,6% 260 2,2% ,9% ,9% ,8% ,9% 500 3,5% 976 6,9% 265 1,9% ,7% ,6% ,2% ,3% 515 4,4% ,3% 311 2,7% ,2% ,6% ,6% ,1% 386 4,2% 822 9,0% 306 3,3% ,0% ,2% ,4% ,4% 362 3,8% 734 7,7% 443 4,7% ,3% ,6% ,0% ,7% 450 4,2% 778 7,3% 421 4,0% ,5% ,0% ,1% ,6% 580 5,9% 677 6,9% 391 4,0% Kengetallen Mobiliteitsbranche

43 figuur 3.5 Aantal uitstromende werknemers naar leeftijd (in jaren) in 2003, 2008 en Definities dynamiek bedrijven in en uit de branche Naast de mobiliteit van werknemers, is ook onderzocht in hoeverre bedrijven in de branche blijven of deze juist verlaten. We onderscheiden de volgende stromen van bedrijven: Blijvend bedrijf: Dit wil zeggen dat een bedrijf al in de branche voorkwam en in de branche is gebleven. Het bedrijf is aangesloten bij OOMT van 1 januari tot en met 31 december van een bepaald jaar. Daarnaast is het bedrijf ook aangesloten in het voorgaande én in het volgende jaar. Instromend bedrijf: Dit is een bedrijf dat zich in een bepaald jaar voor het eerst of opnieuw bij de branche heeft aangesloten. Dit bedrijf was niet bij de branche aangesloten in het voorgaande jaar, maar is nog wel bij de branche aangesloten in het volgende jaar. Uitstromend bedrijf: Dit is een bedrijf dat uit de branche verdwijnt of ophoudt te bestaan. Het bedrijf is dus in het huidige jaar voor het laatst aangesloten bij OOMT en was aangesloten in het voorgaande jaar. Tijdelijke deelnemer: Dit is een bedrijf dat binnen één jaar de branche is ingestroomd en ook weer de branche is uitgestroomd. Kengetallen Mobiliteitsbranche

44 Tijdelijke brancheverlater: Een bedrijf dat in de loop van de jaar de branche verlaat maar voor 31 december terugkeert in de branche. Vanwege de zeer lage aantallen van dit soort bedrijven worden deze verder buiten beschouwing gelaten. tabel 3.6 Aantal bedrijven 3 per branche en verdeling naar soort mobiliteit, in 2013 Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke deelnemers Totaal Autobedrijven 87,8% 5,1% 7,1% 0,1% Bedrijfswagens 86,4% 4,8% 8,6% 0,2% 440 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 87,1% 5,2% 7,6% 0,1% Verhuur 84,4% 9,2% 6,4% 0,0% 109 Caravans en Aanhangwagens 91,5% 4,7% 3,9% 0,0% 234 Revisie 90,3% 5,8% 3,9% 0,0% 103 Takel- en Bergingsbedrijven 92,6% 0,0% 7,4% 1,7% 54 Detachering 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 3 Vrijwillige deelnemers 85,3% 6,0% 8,7% 0,0% 265 Onbekend 0,0% 4,3% 65,2% 25,2% 23 Totaal 87,5% 5,1% 7,3% 0,2% tabel 3.7 Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte en verdeling naar soort mobiliteit, in 2013 Bedrijfsgrootte Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke deelnemers Totaal 0 wn of onbekend 66,1% 5,0% 28,3% 0,6% wn 93,6% 6,4% 0,0% 0,0% wn 97,3% 2,6% 0,2% 0,0% wn 98,5% 1,5% 0,0% 0,0% wn 97,8% 11,0% 1,1% 0,0% 91 > 100 wn 97,4% 2,6% 0,0% 0,0% 78 Totaal 87,5% 5,1% 7,3% 0,2% De totalen wijken af van de totalen in hoofdstuk 1 omdat verschillende bronnen zijn gebruikt. In hoofdstuk 1 zijn de aantallen bedrijven opgenomen die op de peildatum één of meer werknemers in dienst hebben en voor deze werknemers aan OOMT afdragen. De mobiliteitscijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op het aantal bij OOMT aangesloten bedrijven met én zonder personeel. Bovendien zijn in hoofdstuk 1 de uitstromende bedrijven niet opgenomen. Zie hiervoor ook de opmerkingen in paragraaf 3.2. Daarnaast zijn enkele grote bedrijven voor de regionale verdeling verdeeld naar vestigingen. Deze vestigingen zijn bij de mobiliteitsanalyses niet meegenomen, het betreft hier uitsluitend hoofdvestigingen van bedrijven.. Kengetallen Mobiliteitsbranche

45

46

47 MarktMonitor Johan van Oldenbarneveltlaan 11 Postbus AJ Woerden tel. (0348) fax (0348)

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu drs. W. van Ooij MarktMonitor Juni 2011 Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu MarktMonitor staat voor

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Factsheet Hoveniers 2016

Factsheet Hoveniers 2016 Factsheet Hoveniers 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 19 oktober 2016 1610-0843 Pagina 2 34 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio,

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007 2010 Katja Chkalova en Gerda Gringhuis In dit artikel worden de transities van en naar een baan als werknemer op provincieniveau in beeld gebracht.

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs Zicht op de Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs 2013 2 Zicht op de 2013 1. Bedrijven Aantal bedrijven De meeste bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de branchevereniging

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche 2011 2012

Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Mobiliteitsbranche 2011 2012 Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2011 2012 Colofon De Monitor Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche 2011-2012 is een uitgave van Innovam. Tekst drs. Bella Makatini, drs. Ellen

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2013 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: C04132 Zoetermeer,

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Branche in Cijfers 2011 2012

Branche in Cijfers 2011 2012 Branche in Cijfers 2011 2012 Colofon Branche in Cijfers 2011-2012 is een uitgave van Innovam. Tekst Innovam drs. Ellen Dankers, drs. Bella Makatini, drs. Willem Sander van Dalfsen en drs. Marlou Slaghuis

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2012. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2012. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2012 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: C04038/BA3986

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie