Kengetallen Mobiliteitsbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kengetallen Mobiliteitsbranche"

Transcriptie

1 Kengetallen Mobiliteitsbranche

2 Kengetallen Mobiliteitsbranche drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013

3 Inhoudsopgave Samenvatting Werkgevers in de mobiliteitsbranche Aantal werkgevers Aantal werkgevers per deelbranche Aantal werkgevers per provincie Bedrijfsomvang in de mobiliteitsbranche Medewerkers Aantal dienstverbanden Aantal dienstverbanden per subbranche Aantal dienstverbanden per provincie Leeftijd van medewerkers Verdeling van mannen en vrouwen in de branche Omvang van het dienstverband Branchemobiliteit Definities mobiliteit van medewerkers Mobiliteit van medewerkers in Ontwikkelingen in de mobiliteit van medewerkers Definities dynamiek bedrijven in en uit de branche Kengetallen mobiliteitsbranche

4 Samenvatting Werkgelegenheid in de branche neemt fors af In 2012 is de werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche flink gedaald. Waren er eind 2011 nog meer dan 81 duizend werknemers in dienst bij OOMT-aangesloten bedrijven, eind 2012 is dat aantal gedaald tot minder dan 78 duizend. De eerste gegevens van 2013 duiden niet op een herstel. Integendeel, eind maart zijn er volgens de voorlopige gegevens nog geen 77 duizend werknemers in dienst bij de bij OOMT aangesloten bedrijven. Daling het grootst bij autobedrijven De werkgelegenheid daalt het meest bij de Autobedrijven, zowel in absolute als in relatieve zin. Het aantal werknemers bij de autobedrijven daalde van bijna 58 duizend in 2011 tot iets minder dan 55 duizend in De eerste gegevens van 2013 duiden op een doorzettende daling. Ook de andere deelbranches, met uitzondering van Takel en Berging, zien het aantal werknemers in 2012 dalen, en het lijkt erop dat deze aantallen ook in 2013 verder dalen. Uitzondering hierop vormt de deelbranche Bedrijfswagens. Hier zien we eind maart een stijging van het aantal werknemers ten opzichte van december 2012, met daartegenover een daling van het aantal werkgevers. Opvallend is, dat er bij Fietsen, Bromfietsen en Motoren in 2012 voor het eerst sinds 1995 sprake is van een daling van het aantal werknemers. Het aantal werkgevers daalt in deze deelbranche al iets langer, sinds Bedrijfsomvang neemt af Omdat het aantal werkgevers minder hard daalt dan het aantal werknemers neemt de gemiddelde bedrijfsomvang af. Deze dalende trend van de gemiddelde bedrijfsomvang is sinds 2003 aanwezig. De gemiddeld bedrijfsgrootte eind 2012 is 7,7 werknemers. Dit is de bedrijfsgrootte op vestigingsniveau, er kunnen meerdere vestigingen onder een holding vallen, waarmee de bedrijfsgrootte van deze holding uiteraard groter is. De daling van de bedrijfsgrootte vertaalt zich in een daling van vooral de middelgrote bedrijven, tussen 16 en 100 werknemers, en, in mindere mate, van de bedrijven van 6 tot en met 15 werknemers. Daling grotendeels door afname instroom De daling wordt voor ongeveer twee derde veroorzaakt door een lagere instroom van werknemers en voor een derde door een hogere uitstroom. In absolute zin blijft het aantal blijvers in de branche ongeveer gelijk. De dalende instroom zien we in alle leeftijdsgroepen terug, maar het meest bij de leeftijdsgroep tot 25 jaar. Gemiddelde leeftijd stijgt aanzienlijk De gemiddelde leeftijd van werknemers in de branche is flink toegenomen, van 37,0 eind 2011 naar 37,6 jaar eind Vooral het aantal en het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder stijgt, terwijl het aantal en het aandeel jongeren (jonger dan 25) daalt. Deze snelle toename van de gemiddelde leeftijd wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de gedaalde instroom. We zien dat de instroom van jongere werknemers in 2012 behoorlijk is afgenomen: het aandeel jongeren onder de instroom (jonger dan 25 jaar) is met ongeveer 5 procentpunt gedaald ten opzichte van Overigens is de mobiliteitssector nog steeds een relatief jonge sector, de gemiddelde leeftijd in 2012 is 2,8 jaar lager dan die van de Nederlandse beroepsbevolking. Het verschil is sinds 2002 zelfs toegenomen, de gemiddelde leeftijd loopt in de mobiliteitsbranche dus minder hard op dan in de totale Nederlandse beroepsbevolking. 6 Kengetallen mobiliteitsbranche

5 Omdat de instroom van jongere werknemers in 2012 en, naar verwachting, ook in sterk terugloopt, zien we een sterkere stijging van de gemiddelde leeftijd in de branche dan in voorgaande jaren. Dit zal ook op langere termijn effect hebben op de gemiddelde leeftijd in de mobiliteitsbranche. Regionale verschillen In deze rapportage is specifiek aandacht geschonken aan regionale verschillen. In de tabellen met regionale verdelingen zijn verschillen tussen provincies te constateren. Sommige provincies of deelbranches zijn echter zo klein, dat een klein verschil in absolute aantallen een groot procentueel verschil betekent. Over deze provincies en deelbranches is het lastig conclusies uit de verdelingen te trekken. Hieronder zullen alleen de significante verschillen worden besproken. Bij de regionale verdeling van werkgevers over de verschillende deelbranches valt op dat van de werkgevers in Friesland een relatief groot aantal actief is in de deelbranche Autobedrijven, terwijl in de provincie een relatief laag aantal werkgevers in de Fietsen, Bromfietsen en Motoren actief is. Daarentegen zien we in de provincie Noord-Holland een relatief groot deel van de werkgevers (bijna een kwart) in deze deelbranche. Kijkend naar de regionale verdeling van medewerkers is een opvallend hoog aantal werknemers in Zeeland, Limburg en Drenthe werkzaam bij Autobedrijven. In Flevoland en Zeeland is een relatief klein deel van de werknemers werkzaam in de deelbranche Bedrijfswagens. Opvallend is verder dat van de werknemers in de deelbranche Verhuur een zeer groot deel (40%) werkzaam is in de provincie Noord-Holland. In de leeftijdsverdeling zijn er geen grote verschillen tussen de provincies. In Gelderland is de gemiddelde leeftijd het laagst, in Limburg het hoogst. Over de verdeling van vrouwen naar provincies is het lastig conclusies te trekken. Over het algemeen werken er maar weinig vrouwen in de branche en, zoals eerder vermeld, zijn in kleine deelbranches de aantallen zo klein, dat kleine verschillen in absolute aantallen meteen grote verschillen in procentuele verdelingen betekenen. Kijkend naar de regionale verdeling van de arbeidsmobiliteit valt op, dat in Limburg het verschil tussen instroom en uitstroom het grootst is. De instroom is procentueel bijna het laagst van heel Nederland, terwijl de uitstroom procentueel hoog is. Dit duidt erop dat de krimp van de werkgelegenheid in de branche in Limburg het grootst is. Kengetallen mobiliteitsbranche

6 1 Werkgevers in de mobiliteitsbranche 1.1 Aantal werkgevers 1 figuur 1.1 Aantal bedrijven met personeel * tabel 1.1 Aantal bedrijven met personeel , absoluut en geïndexeerd (2002=100) Jaar Aantal Index , , , , , , , , , , ,7 2013* ,0 * voorlopige gegevens ultimo maart Onder de werkgevers verstaan we in dit rapport: bedrijven die premies afdragen aan OOMT en de bedrijven die aangesloten zijn bij VETON en door MN zijn geregistreerd. 8 Kengetallen mobiliteitsbranche

7 1.2 Aantal werkgevers per deelbranche Verdeling van de werkgevers met personeel naar deelbranche in 2012 figuur 1.2 Verdeling werkgevers naar deelbranches in 2012 tabel 1.2 Aantal werkgevers met personeel in 2012 per deelbranche Deelbranche Aantal Percentage Autobedrijven ,5% Bedrijfswagens 374 3,7% Fietsen, bromfietsen en motoren ,8% Verhuur 85 0,8% Caravans en aanhangwagens 186 1,8% Revisie 87 0,9% Takel- en bergingsbedrijf 49 0,5% Detachering 2 0,0% Vrijwillige deelnemers 207 2,0% Totaal ,0% Kengetallen mobiliteitsbranche

8 In het vervolg van dit rapport wordt bij de uitsplitsingen naar deelbranches de deelbranche Detachering niet meer getoond. Daar waar totale aantallen worden weergegeven is deze deelbranche wel meegeteld Ontwikkeling van het aantal werkgevers per deelbranche figuur 1.3 Aantal werkgevers per deelbranche, geïndexeerd (2002=100) Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers * * voorlopige gegevens ultimo maart Kengetallen mobiliteitsbranche

9 tabel 1.3 Aantal bedrijven (met personeel) per deelbranche, absoluut en geïndexeerd (2002=100) Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2013* , , , ,9 Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en berging Vrijwillige deelnemers Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 2013* , , , ,5 * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 Kengetallen mobiliteitsbranche

10 1.3 Aantal werkgevers per provincie figuur 1.4 Verdeling werkgevers naar provincie, op peildatum in 2012 tabel 1.4 Aantal werkgevers in 2012 (met personeel) per provincie en totaal Provincie Aantal Percentage Drenthe 378 3,7% Flevoland 190 1,9% Friesland 517 5,1% Gelderland ,1% Groningen 364 3,6% Limburg 689 6,8% Noord-Brabant ,4% Noord-Holland ,1% Overijssel 820 8,0% Utrecht 689 6,8% Zeeland 286 2,8% Zuid-Holland ,9% Totaal ,0% 12 Kengetallen mobiliteitsbranche

11 tabel 1.5 Verdeling werkgevers in 2012 (met personeel) naar deelbranche per provincie Provincie Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Detachering Vrijwillige deelnemers Drenthe 74,0% 3,7% 16,4% 0,3% 2,1% 2,4% 0,5% 0,0% 0,5% 377 Flevoland 74,2% 1,6% 16,3% 2,1% 1,6% 1,1% 1,1% 0,0% 2,1% 190 Friesland 77,1% 3,1% 15,1% 1,0% 1,6% 0,8% 0,6% 0,0% 0,8% 516 Gelderland 70,5% 4,1% 19,1% 0,5% 2,1% 1,0% 0,5% 0,0% 2,2% Groningen 70,1% 3,8% 21,2% 0,0% 1,9% 0,3% 0,8% 0,0% 1,9% 364 Limburg 72,1% 5,2% 16,7% 1,0% 1,6% 1,5% 0,4% 0,0% 1,5% 689 Noord-Brabant 71,9% 4,4% 16,9% 1,0% 2,0% 0,8% 0,3% 0,0% 2,8% Noord-Holland 68,4% 2,5% 23,4% 1,3% 1,5% 0,7% 0,6% 0,0% 1,7% Overijssel 73,6% 2,1% 19,0% 0,2% 1,9% 1,1% 0,6% 0,0% 1,5% 821 Utrecht 69,3% 3,8% 20,1% 0,9% 1,7% 0,9% 0,1% 0,1% 3,0% 691 Zeeland 73,7% 2,8% 17,9% 0,0% 3,2% 0,0% 0,4% 0,4% 1,8% 285 Zuid-Holland 71,4% 4,1% 18,5% 1,1% 1,6% 0,5% 0,5% 0,0% 2,3% Totaal 71,5% 3,7% 18,8% 0,8% 1,8% 0,9% 0,5% 0,0% 2,0% Totaal tabel 1.6 Verdeling werkgevers in 2012 (met personeel) naar provincie per deelbranche Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Autobedrijven 3,8% 1,9% 5,5% 14,9% 3,5% 6,8% 16,5% 12,5% 8,3% 6,6% 2,9% 16,8% Bedrijfswagens 3,7% 0,8% 4,3% 16,8% 3,7% 9,6% 19,5% 8,8% 4,5% 7,0% 2,1% 19,0% 374 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 3,2% 1,6% 4,1% 15,3% 4,0% 6,0% 14,7% 16,3% 8,2% 7,3% 2,7% 16,6% Verhuur 1,2% 4,7% 5,9% 8,2% 0,0% 8,2% 20,0% 20,0% 2,4% 7,1% 0,0% 22,4% 85 Caravans en Aanhangwagens 4,3% 1,6% 4,3% 17,2% 3,8% 5,9% 17,7% 10,8% 8,6% 6,5% 4,8% 14,5% 186 Revisie 10,3% 2,3% 4,6% 18,4% 1,1% 11,5% 14,9% 10,3% 10,3% 6,9% 0,0% 9,2% 87 Takel en Berging 4,1% 4,1% 6,1% 16,3% 6,1% 6,1% 10,2% 16,3% 10,2% 2,0% 2,0% 16,3% 49 Detachering 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 2 Vrijwillige deelnemers 1,0% 1,9% 1,9% 16,4% 3,4% 4,8% 22,2% 11,1% 5,8% 10,1% 2,4% 18,8% 207 Totaal 3,7% 1,9% 5,1% 15,1% 3,6% 6,8% 16,4% 13,1% 8,1% 6,8% 2,8% 16,8% Totaal Kengetallen mobiliteitsbranche

12 1.4 Bedrijfsomvang in de mobiliteitsbranche Ontwikkeling van de bedrijfsomvang figuur 1.5 Gemiddeld aantal dienstverbanden per werkgever ,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7, * * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 1.7 Gemiddeld aantal dienstverbanden (in aantallen werknemers) in de periode , absoluut en geïndexeerd (2002=100) Jaar Grootte Index ,89 100, ,40 106, ,38 106, ,25 104, ,19 103, ,29 105, ,24 104, ,82 99, ,79 98, ,85 99, ,66 97,1 2013* 7,57 95,9 * voorlopige gegevens ultimo maart Door een andere berekeningswijze wijken de aantallen af van de rapportages van vorige jaren. 14 Kengetallen mobiliteitsbranche

13 figuur 1.6 Verdeling werkgevers naar categorie bedrijfsgrootte geïndexeerd (2002=100) 220,0 180,0 1-5wn 6-15wn 140, wn wn 100,0 >100wn 60, * * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 1.5 Verdeling werkgevers met werknemers naar categorie bedrijfsgrootte wn 6-15wn 16-50wn wn >100wn Totaal aantal Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage ,3% ,0% 867 8,8% 127 1,3% 54 0,5% ,1% ,1% 963 9,6% 144 1,4% 67 0,7% ,2% ,3% 944 9,4% 135 1,3% 70 0,7% ,4% ,7% 911 9,0% 138 1,4% 64 0,6% ,9% ,4% 901 8,8% 125 1,2% 72 0,7% ,5% ,8% 903 8,7% 118 1,1% 85 0,8% ,7% ,3% 839 8,1% 115 1,1% 91 0,9% ,8% ,4% 819 8,0% 114 1,1% 76 0,7% ,0% ,5% 798 7,7% 115 1,1% 77 0,7% ,5% ,0% 792 7,6% 114 1,1% 80 0,8% ,6% ,6% 717 7,0% 100 1,0% 82 0,8% * ,1% ,3% 696 6,9% 89 0,9% 79 0,8% * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 Kengetallen mobiliteitsbranche

14 1.4.2 Gemiddelde bedrijfsomvang per deelbranche figuur 1.7 Gemiddeld aantal dienstverbanden naar deelbranche 30,0 Autobedrijven 25,0 Bedrijfswagens 20,0 15,0 10,0 Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie 5,0 0, * Takel en Berging Vrijwillige deelnemers * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 1.6 Gemiddeld aantal dienstverbanden per werkgever per deelbranche in de periode * Autobedrijven 8,0 8,6 8,6 8,4 8,3 8,3 8,2 7,7 7,8 7,8 7,5 7,4 Bedrijfswagens 18,8 19,6 18,4 20,2 20,4 21,5 22,6 21,9 21,6 22,0 21,3 22,9 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 Verhuur 28,4 26,8 25,7 25,0 24,8 22,4 20,2 19,7 19,4 18,6 17,3 16,7 Caravans en Aanhangwagens 6,3 6,8 6,7 6,6 7,0 7,0 6,8 6,5 6,3 6,5 6,4 6,5 Revisie 6,1 6,4 6,6 5,9 6,0 6,2 6,1 6,0 5,7 5,9 5,6 5,6 Takel en Berging 6,5 7,2 7,6 8,4 9,4 12,1 12,5 13,2 12,8 12,1 12,7 13,2 Vrijwillige deelnemers 13,1 13,2 16,8 13,4 14,2 14,8 13,6 13,1 14,7 16,0 16,0 14,8 Totaal 7,9 8,4 8,4 8,3 8,2 8,3 8,2 7,8 7,8 7,9 7,7 7,6 * voorlopige gegevens ultimo maart Kengetallen mobiliteitsbranche

15 2 Medewerkers 2.1 Aantal dienstverbanden figuur 2.1 Aantal dienstverbanden op peildata * tabel 2.1 Aantal dienstverbanden, absoluut en geïndexeerd, op peildatum 31 december (2002=100) Jaar Aantal Index * * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 Kengetallen mobiliteitsbranche

16 2.2 Aantal dienstverbanden per subbranche figuur 2.2 Verdeling dienstverbanden per subbranche en totaal op peildatum in 2012 tabel 2.2 Percentage en aantal dienstverbanden op peildatum 2012 Deelbranche Aantal Percentage Autobedrijven ,2% Bedrijfswagens ,2% Fietsen, Bromfietsen en Motoren ,5% Verhuur ,9% Caravans en Aanhangwagens ,5% Revisie 484 0,6% Takel en Berging 620 0,8% Detachering 8 0,0% Vrijwillige deelnemers ,2% Onbekend 1 0,0% Totaal ,0% In de rest van dit hoofdstuk zal Onbekend en Detachering niet meer in de uitsplitsingen naar deelbranche worden weergegeven. Bij totalen is deze wel meegeteld (zie ook paragraaf 1.2.1). 18 Kengetallen mobiliteitsbranche

17 2.2.1 Ontwikkeling van het aantal dienstverbanden per deelbranche figuur 2.3 Aantal dienstverbanden per deelbranche , geïndexeerd (2002=100) 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70, * Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 2.3 Aantal dienstverbanden per deelbranche , absoluut en geïndexeerd (2002=100) Fietsen, Bromfietsen Autobedrijven Bedrijfswagens en Motoren Verhuur Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2013* , , , ,9 Kengetallen mobiliteitsbranche

18 Caravans en aanhangwagens Revisie Takel- en berging Vrijwillige deelnemers Jaar Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 2013* , , , ,7 * voorlopige gegevens ultimo maart Aantal dienstverbanden per provincie Verdeling van de dienstverbanden per provincie in 2012 figuur 2.4 Medewerkers naar provincie op peildatum in Kengetallen mobiliteitsbranche

19 tabel 2.4 Percentage en aantal dienstverbanden per provincie op peildatum 31 december 2012 Provincie Aantal Percentage Drenthe ,8% Flevoland ,9% Friesland ,9% Gelderland ,3% Groningen ,9% Limburg ,7% Noord-Brabant ,6% Noord-Holland ,5% Overijssel ,0% Utrecht ,5% Zeeland ,5% Zuid-Holland ,0% Totaal ,0% tabel 2.5 Verdeling dienstverbanden per provincie naar deelbranche op peildatum 31 december 2012 Provincie Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Detachering Vrijwillige deelnemers Drenthe 75,3% 7,3% 11,9% 0,3% 2,6% 2,1% 0,4% 0,0% 0,2% Flevoland 69,2% 4,1% 10,8% 11,1% 1,7% 0,5% 0,5% 0,0% 2,1% Friesland 73,0% 9,4% 13,2% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,0% 1,7% Gelderland 70,9% 10,3% 10,3% 0,6% 1,8% 0,9% 1,9% 0,0% 3,1% Groningen 71,2% 9,2% 13,0% 0,3% 2,0% 0,1% 0,8% 0,0% 3,4% Limburg 75,3% 11,6% 9,2% 1,1% 0,7% 0,8% 0,7% 0,0% 0,7% Noord-Brabant 67,5% 12,1% 9,5% 1,0% 2,4% 0,6% 0,3% 0,0% 6,6% Noord-Holland 69,0% 6,9% 11,4% 5,2% 1,6% 0,3% 0,7% 0,0% 4,9% Overijssel 70,1% 12,0% 12,5% 0,4% 1,3% 0,8% 1,3% 0,0% 1,6% Utrecht 70,0% 6,6% 9,9% 1,3% 0,9% 0,5% 0,5% 0,0% 10,2% Zeeland 77,3% 5,4% 11,9% 0,1% 2,1% 0,0% 0,5% 0,4% 2,5% Zuid-Holland 69,1% 13,5% 9,2% 2,1% 1,1% 0,6% 0,6% 0,0% 3,9% Totaal 70,2% 10,2% 10,5% 1,9% 1,5% 0,6% 0,8% 0,0% 4,2% Totaal Kengetallen mobiliteitsbranche

20 tabel 2.6 Verdeling dienstverbanden per deelbranche naar provincie op peildatum 31 december 2012 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Autobedrijven 2,9% 1,9% 4,1% 14,5% 3,0% 6,1% 15,0% 14,2% 8,0% 8,5% 2,8% 18,9% Bedrijfswagens 2,0% 0,8% 3,6% 14,5% 2,6% 6,5% 18,5% 9,8% 9,5% 5,5% 1,3% 25,4% Fietsen, Bromfietsen en Motoren 3,1% 2,0% 4,9% 14,1% 3,6% 5,0% 14,2% 15,7% 9,6% 8,1% 2,9% 16,8% Verhuur 0,5% 11,5% 1,7% 4,8% 0,5% 3,5% 8,2% 40,2% 1,6% 6,1% 0,1% 21,4% Caravans en Aanhangwagens 4,6% 2,1% 1,8% 16,8% 3,8% 2,5% 24,1% 15,4% 6,7% 5,1% 3,4% 13,5% Revisie 9,1% 1,7% 3,9% 21,1% 0,6% 7,2% 15,5% 7,4% 10,1% 6,2% 0,0% 17,1% 484 Takel en Berging 1,5% 1,1% 2,3% 34,4% 3,1% 4,8% 5,2% 12,1% 13,4% 5,2% 1,5% 15,6% 620 Detachering 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 87,5% 0,0% 8 Vrijwillige deelnemers 0,1% 1,0% 1,6% 10,6% 2,3% 0,9% 24,3% 16,7% 3,1% 20,3% 1,5% 17,6% Totaal 2,8% 1,9% 3,9% 14,3% 2,9% 5,7% 15,6% 14,5% 8,0% 8,5% 2,5% 19,2% Totaal 2.4 Leeftijd van medewerkers Ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd figuur 2.5 Gemiddelde leeftijd op 31 december per dienstverband , , , , , Kengetallen mobiliteitsbranche

21 tabel 2.7 Gemiddelde leeftijd van medewerkers op 31 december en gemiddelde leeftijd Nederlandse beroepsbevolking, absoluut en geïndexeerd (2002=100) Werknemers mobiliteitsbranche Beroepsbevolking NL Jaar Gemiddelde leeftijd Index Gemiddelde leeftijd Index ,6 100,0 38,7 100, ,5 99,7 39,1 101, ,8 100,6 39,5 102, ,1 101,4 39,7 102, ,2 101,7 39,9 103, ,3 102,0 40,1 103, ,5 102,5 40,3 104, ,7 103,1 40,7 105, ,8 103,4 41,0 105, ,0 103,9 41,2 106, ,6 105,6 41,4 107,0 figuur 2.6 Percentage dienstverbanden naar leeftijdscategorie ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% < ,0% 0,0% tabel 2.8 Aantal dienstverbanden naar leeftijdscategorie op peildatum, < 25 22,1% 22,4% 21,8% 21,3% 21,6% 22,6% 22,5% 22,1% 22,1% 21,8% 19,5% ,8% 29,2% 28,3% 27,3% 26,1% 24,7% 24,0% 23,8% 23,8% 23,7% 24,3% ,3% 23,5% 24,2% 25,1% 25,1% 25,0% 24,8% 25,0% 24,5% 24,2% 24,2% ,3% 16,5% 16,7% 17,0% 17,3% 17,5% 18,0% 18,2% 18,4% 18,9% 20,1% 55+ 8,4% 8,4% 9,0% 9,3% 9,9% 10,2% 10,7% 11,0% 11,2% 11,4% 12,0% Totaal aantal Kengetallen mobiliteitsbranche

22 figuur 2.7 Gemiddelde leeftijd van medewerkers naar deelbranche , in jaren 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aaanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers tabel 2.9 Gemiddelde leeftijd in jaren per deelbranche Autobedrijven 35,6 35,5 35,7 36,0 36,1 36,1 36,3 36,6 36,7 36,9 37,5 Bedrijfswagens 37,1 37,2 37,7 38,0 38,1 38,0 38,1 38,6 38,8 38,9 39,3 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 33,0 33,0 33,2 33,5 33,5 33,8 33,9 33,7 33,9 34,2 35,1 Verhuur 33,1 33,3 33,8 34,2 34,4 34,8 35,7 36,4 36,6 36,6 37,2 Caravans en Aanhangwagens 38,4 38,8 39,3 39,5 39,3 39,6 39,6 39,6 39,8 40,1 40,5 Revisie 38,7 37,9 37,4 37,1 37,0 36,1 35,9 35,6 37,2 36,5 38,0 Takel en Berging 37,3 37,7 38,6 39,0 38,5 39,0 40,0 40,1 40,8 41,5 42,2 Vrijwillige deelnemers 37,4 37,1 37,5 38,1 38,9 39,1 39,5 40,4 40,6 40,5 40,9 Totaal 35,6 35,5 35,8 36,1 36,2 36,2 36,5 36,7 36,8 37,0 37,6 24 Kengetallen mobiliteitsbranche

23 2.4.2 Gemiddelde leeftijd per provincie 2002 en 2012 tabel 2.10 Gemiddelde leeftijd, in jaren en indexcijfer (t.o.v. landelijk), in 2002 en 2012 per provincie Leeftijd Index Leeftijd Index Drenthe 35,9 100,8 37,0 98,4 Flevoland 34,5 96,9 37,4 99,5 Friesland 35,7 100,3 37,3 99,2 Gelderland 34,9 98,0 36,7 97,6 Groningen 35,5 99,7 38,3 101,9 Limburg 36,1 101,4 38,4 102,1 Noord-Brabant 35,7 100,3 37,8 100,5 Noord-Holland 35,6 100,0 37,9 100,8 Overijssel 35,1 98,6 37,1 98,7 Utrecht 35,3 99,2 37,8 100,5 Zeeland 35,3 99,2 37,0 98,4 Zuid-Holland 36,3 102,0 38,1 101,3 Landelijk 35,6 100,0 37,6 100,0 2.5 Verdeling van mannen en vrouwen in de branche Het aandeel vrouwen per deelbranche figuur 2.8 Percentage vrouwen per deelbranche ,0% Autobedrijven 30,0% Bedrijfswagens 25,0% 20,0% Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 Kengetallen mobiliteitsbranche

24 tabel 2.11 Percentage vrouwen per deelbranche Jaar Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal ,4% 9,4% 15,4% 26,0% 26,0% 9,5% 18,2% 29,8% 14,8% ,3% 9,2% 16,4% 25,0% 26,0% 10,8% 18,4% 31,3% 14,8% ,3% 9,8% 16,8% 25,4% 27,0% 11,6% 18,6% 29,9% 15,0% ,4% 9,6% 16,7% 25,4% 25,9% 12,6% 18,3% 30,0% 15,0% ,5% 9,1% 16,3% 25,6% 25,9% 13,7% 17,7% 28,8% 15,1% ,5% 8,9% 15,7% 23,7% 27,2% 12,3% 17,3% 29,2% 14,9% ,4% 8,7% 16,2% 24,1% 26,8% 11,4% 15,3% 28,5% 14,9% ,8% 8,9% 15,8% 24,8% 25,3% 9,8% 13,8% 27,4% 14,4% ,7% 8,7% 15,5% 24,3% 24,4% 10,6% 13,8% 27,7% 14,2% ,6% 8,8% 15,5% 23,9% 25,1% 10,6% 14,8% 26,7% 14,2% ,8% 9,0% 16,6% 23,6% 26,0% 11,6% 14,0% 27,7% 14,6% 2013* 13,8% 9,1% 16,5% 24,0% 27,0% 11,7% 13,4% 28,2% 14,6% * voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 2.12 Aantal vrouwen per deelbranche Jaar Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal * * voorlopige gegevens ultimo maart Kengetallen mobiliteitsbranche

25 tabel 2.13 Aantal vrouwen per deelbranche en provincie in 2012 Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Totaal tabel 2.14 Percentage vrouwen per deelbranche en provincie in 2012 Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers Totaal Drenthe 14,3% 6,4% 20,4% 0,0% 14,5% 9,1% 22,2% 25,0% 14,4% Flevoland 12,4% 9,7% 25,8% 30,4% 12,0% 12,5% 14,3% 18,8% 15,9% Friesland 12,1% 11,5% 14,9% 8,0% 18,2% 21,1% 7,1% 28,3% 12,7% Gelderland 13,3% 8,6% 13,1% 9,9% 17,5% 10,8% 11,7% 28,1% 13,2% Groningen 13,2% 6,7% 14,1% 0,0% 17,8% 0,0% 21,1% 26,0% 13,3% Limburg 13,2% 5,8% 16,1% 27,5% 13,3% 5,7% 20,0% 33,3% 12,9% Noord-Brabant 14,4% 9,2% 22,0% 22,5% 31,4% 13,3% 15,6% 27,5% 15,9% Noord-Holland 13,7% 9,5% 14,8% 21,7% 35,3% 22,2% 13,3% 23,7% 14,8% Overijssel 14,2% 9,4% 16,1% 16,7% 22,5% 8,2% 16,9% 23,8% 14,1% Utrecht 13,1% 7,0% 17,0% 14,6% 26,2% 10,0% 18,8% 25,6% 14,5% Zeeland 15,6% 5,6% 24,6% 100,0% 26,8% 0,0% 11,1% 18,4% 16,4% Zuid-Holland 14,6% 10,0% 14,6% 31,5% 31,7% 10,8% 12,4% 36,1% 15,3% Total 13,8% 9,0% 16,6% 23,6% 26,3% 11,6% 14,0% 27,7% 14,6% Kengetallen mobiliteitsbranche

26 2.6 Omvang van het dienstverband figuur 2.9 Gemiddelde omvang dienstverband tussen 2002 en 2013 (landelijk) 34,8 34,6 34,4 34, ,8 33,6 33,4 33, * ** *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 2.15 Gemiddelde omvang dienstverband in uren per week Gemiddelde omvang Jaar Dienstverband ,8 uren ,8 uren ,1 uren ,2 uren ,1 uren ,2 uren ,3 uren ,4 uren ,5 uren ,6 uren 2011* 34,6 uren ,6 uren 2013** 34,7 uren *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart Kengetallen mobiliteitsbranche

27 figuur 2.9 Procentuele verdeling omvang dienstverband mannen en vrouwen per jaar (landelijk) 100,0 Mannen 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20, uur uur 38 uur 10,0 0,0 Vrouwen 45,0 40,0 35,0 30,0 25, uur uur 20,0 15,0 10,0 38 uur 5,0 0,0 *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2013 Kengetallen mobiliteitsbranche

28 tabel 2.16 Verdeling omvang dienstverband in aantal uren per week naar sekse Mannen 0-20 uur uur 38 uur Totaal % 0-20 uur Vrouwen uur 38 uur Totaal % ,2 6,4 85, ,5 26,3 32, ,1 6,4 86, ,9 27,5 32, ,9 6,6 86, ,0 28,3 30, ,8 6,9 86, ,6 29,6 28, ,5 7,0 86, ,2 30,9 27, ,1 7,2 86, ,9 32,2 27, ,8 7,4 86, ,6 34,6 26, ,3 7,8 87, ,0 35,7 25, ,9 8,0 87, ,1 36,6 25, * 4,8 8,3 87, ,3 38,0 24, ,6 8,6 86, ,4 39,4 24, ** 4,3 8,5 87, ,4 39,2 24,4 100 *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2013 tabel 2.17 Gemiddelde omvang dienstverband (in uren) per deelbranche Jaar Autobedrijven Bedrijfswagens Fietsen, Bromfietsen en Motoren Verhuur Caravans en Aanhangwagens Revisie Takel en Berging Vrijwillige deelnemers ,9 35,8 31,4 34,2 29,8 34,4 31,6 34,5 33, ,2 35,9 32,0 34,5 30,8 34,4 32,5 34,9 34, ,2 35,8 32,0 34,6 30,8 34,3 33,1 35,0 34, ,2 35,9 31,9 34,9 31,0 34,0 33,8 34,8 34, ,3 36,0 32,0 34,9 30,8 33,9 33,6 35,0 34, ,4 36,1 32,0 34,7 31,1 34,6 34,3 35,1 34, ,5 36,2 32,1 34,7 31,3 34,7 34,3 35,2 34, ,6 36,3 32,4 33,9 31,9 35,3 34,5 35,1 34, ,7 36,3 32,5 34,5 31,8 35,1 35,0 35,0 34,6 2011* 34,7 36,3 32,5 34,4 31,8 35,0 35,1 35,1 34, ,7 36,3 32,5 34,4 31,7 34,9 35,2 35,2 34,6 2013** 34,8 36,3 32,6 34,3 32,0 34,9 35,2 35,2 34,7 *wegens onvolledige gegevens zijn de percentages voor 2011 geschat ** voorlopige gegevens ultimo maart 2013 Totaal 30 Kengetallen mobiliteitsbranche

29 3 Branchemobiliteit 3.1 Definities mobiliteit van medewerkers Wanneer het gaat om mobiliteit in en uit de branche worden verschillende soorten werknemers onderscheiden: Blijver: Dit is een medewerker die in de branche blijft werken. Dit wil zeggen dat deze persoon ten minste het hele jaar in de branche werkt en ook het voorgaande jaar in de branche werkzaam was. Instromer: Dit is een medewerker die in een jaar voor het eerst of opnieuw de branche instroomt en tijdens dit jaar niet de branche uitstroomt. Dit wil zeggen dat deze persoon op 31 december van het voorgaande jaar nog niet werkzaam was in de branche. Uitstromer: Dit is een medewerker die tijdens een jaar de branche verlaat en op 31 december van het voorgaande jaar werkzaam was in de branche. Tijdelijke medewerker: Dit is een medewerker die voor een bepaalde tijd tussen 1 januari en 31 december van een jaar in de branche werkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een medewerker die een tijdelijk dienstverband heeft, of een medewerker waarvan het dienstverband na een aantal weken/maanden wordt beëindigd. Uit- en instromer: Deze persoon werkt in de branche op 1 januari en op 31 december van een jaar, alsmede op 31 december van het voorgaande jaar en 1 januari van het volgende jaar. Gedurende het jaar verlaat deze persoon de branche voor een bepaalde tijd. Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer met een tijdelijk onderbroken dienstverband. De volgende figuur visualiseert de soorten mobiliteit van medewerkers van bedrijven. Kengetallen mobiliteitsbranche

30 figuur 3.1 (21-22 jr) Analyseschema mobiliteit van medewerkers (23-24 jr) A2. Zij-instroom ( >25 jaar) 31/12 1/1 (19-20 jr) (17-18 jr) D. Blijver E. Tijdelijke A1. Instroom brancheverlaters ( 16 jr) B. Tijdelijke arbeid C. Uitstroom De rechthoek - die wordt gevormd door de twee horizontale lijnen en de twee gestippelde verticale lijnen- geeft de mobiliteitsbranche weer in één kalenderjaar. In het schema worden de volgende gegevens onderscheiden: A1+A2. Instroom en zij-instroom: Aan de linker- en bovenzijde van het schema staan de instromers. We maken onderscheid in instroom van schoolverlaters en zij-instroom. De instroom van medewerkers van 16 jaar en jonger zijn medewerkers die vanuit school nieuw tot de arbeidsmarkt toetreden. Zijinstromers zijn medewerkers van ten minste 25 jaar, die hoogstwaarschijnlijk de branche vanuit andere branches instromen. De instroom van medewerkers tussen de 16 en 25 jaar zal bestaan uit een deel schoolverlaters en een deel zij-instromers. Wij gaan ervan uit dat met het toenemen van de leeftijd tot 25 jaar er een afnemend aantal schoolverlaters en een toenemend aantal zij-instromers zal zijn. B. Tijdelijke arbeid: Een deel van de instromers en zij-instromers werkt minder dan één jaar in de branche en wordt geclassificeerd als tijdelijke medewerkers. C. Uitstroom: Rechts onderaan in het schema staat de pijl die de groep uitstromers weergeeft. D. Brancheblijvers: Aan de rechterzijde van het schema (na 31-12) kunnen de blijvers worden geplaatst. E. Een bijzondere groep hierbij zijn de uit- en instromers, oftewel tijdelijke brancheverlaters. Deze verlaten in de loop van het jaar de branche maar keren voor 31 december weer terug. 32 Kengetallen mobiliteitsbranche

31 3.2 Mobiliteit van medewerkers in 2012 figuur 3.2 Mobiliteit van medewerkers in de mobiliteitsbranche in 2011, in absolute aantallen (21-22 jr) (23-24 jr) 743 wn 541 wn A2. Zij-instroom 31/12 1/ wn (19-20 jr) 964 wn (17-18 jr) wn D. Blijvers wn E. Tijdelijke brancheverlaters wn A1.Instroom ( 16 jr) 503 wn B. Tijdelijke arbeid C. Uitstroom wn wn In tabel 3.1 worden de medewerkers per deelbranche procentueel verdeeld naar mobiliteitsstroom. De totale aantallen werknemers wijken af van het aantal werknemers in 2012 in hoofdstuk 2, omdat daar het aantal op 31 december wordt gegeven. Hier zijn de uitstromers, die op dat moment de branche hebben verlaten 3, niet opgenomen. 3 Sommige uitstromers verlaten de branche tussen 31 december en 1 januari van het volgende jaar. Deze tellen op de peildatum wel mee als werknemer, maar behoren volgens de door ons gebruikte definitie toch tot de uitstromers. Kengetallen mobiliteitsbranche

32 tabel 3.1 Percentage blijvers, instromers, uitstromers, tijdelijke werknemers, tijdelijke brancheverlaters en totaal aantal, naar deelbranche in 2012 (landelijk) Deelbranche Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke werknemers Tijdelijke brancheverlaters Aantal b Autobedrijven 74,9% 7,9% 11,9% 3,4% 1,9% Bedrijfswagens 80,6% 7,2% 9,4% 1,8% 1,0% Fietsen, Bromfietsen en Motoren 63,5% 14,0% 14,0% 6,7% 1,8% Verhuur 65,8% 12,4% 14,7% 5,4% 1,7% Caravans en Aanhangwagens 67,1% 11,4% 13,3% 6,5% 1,8% Revisie 73,8% 11,0% 11,3% 3,6% 0,4% 557 Takel en Berging 66,0% 15,6% 12,3% 4,1% 1,9% 723 Vrijwillige deelnemers 74,0% 10,8% 9,9% 4,3% 1,0% 723 Totaal 73,8% 8,9% 11,9% 3,7% 1,8% a Het aantal wijkt af van de eerder gerapporteerde aantallen, omdat hier het aantal medewerkers dat in 1 jaar werkzaam is geweest wordt geteld, en niet het aantal medewerkers op een peildatum. tabel 3.2 Percentage blijvers, instromers, uitstromers, tijdelijke werknemers, tijdelijke brancheverlaters en totaal aantal, naar provincie in 2012 Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke werknemers Tijdelijke brancheverlaters Totaal aantal Drenthe 72,6% 8,7% 13,4% 3,4% 1,9% Flevoland 73,5% 9,1% 11,5% 3,7% 2,2% Friesland 73,7% 9,2% 11,8% 4,2% 1,1% Gelderland 73,4% 9,6% 11,4% 3,6% 2,0% Groningen 76,1% 7,9% 11,5% 3,1% 1,5% Limburg 73,1% 8,0% 12,8% 3,9% 2,2% Noord-Brabant 73,4% 9,5% 11,5% 3,6% 2,1% Noord-Holland 72,3% 8,6% 13,7% 4,3% 1,7% Overijssel 72,9% 8,7% 12,2% 4,2% 2,0% Utrecht 74,4% 9,3% 11,1% 3,4% 1,8% Zeeland 71,6% 10,1% 12,6% 3,9% 1,8% Zuid-Holland 75,6% 8,0% 11,4% 3,5% 1,2% Kengetallen mobiliteitsbranche

33 3.3 Ontwikkelingen in de mobiliteit van medewerkers tabel 3.3 Mobiliteit van medewerkers tussen 2002 en 2012 Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke werknemers Tijdelijke brancheverlaters Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % ,7% ,3% ,3% ,6% ,2% ,3% ,2% ,0% ,6% 802 0,8% ,3% ,2% ,3% ,2% 974 1,0% ,1% ,8% ,0% ,1% 987 1,0% ,3% ,5% ,6% ,4% ,2% ,7% ,5% ,9% ,7% ,2% ,7% ,2% ,1% ,8% ,2% ,4% ,7% ,6% ,0% ,4% ,4% ,9% ,1% ,1% ,0% ,9% ,5% ,3% ,5% ,8% ,8% ,9% ,9% ,7% ,8% figuur 3.3 Medewerkers naar mobiliteit ,0% 70,0% Blijvers 60,0% 50,0% Instroom 40,0% 30,0% Uitstroom 20,0% 10,0% Tijdelijke werknemers 0,0% Tijdelijke brancheverlaters Kengetallen mobiliteitsbranche

34 tabel 3.4 Verdeling instroom naar leeftijdscategorie, in absolute aantallen en percentage van instroom, Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % ,5% ,3% ,2% 885 8,8% 633 6,3% ,8% ,8% ,0% ,6% ,0% ,1% ,5% ,4% ,5% ,1% ,0% 730 7,5% ,5% ,1% ,9% ,1% 918 9,9% 666 7,2% ,9% ,6% ,6% ,9% ,4% 744 6,8% ,7% ,7% ,2% ,5% ,0% 897 6,8% ,8% ,2% ,2% ,6% ,6% 779 6,4% ,0% ,4% ,8% ,9% ,2% 651 7,2% ,5% ,0% ,2% ,9% 931 9,4% 745 7,5% ,9% ,9% ,0% ,2% ,1% 790 7,5% ,3% ,3% ,6% ,0% 743 9,3% 541 6,8% ,1% figuur 3.4 Aantal instromende werknemers naar leeftijd (in jaren) in 2002, 2007 en tabel 3.5 Verdeling uitstroom naar leeftijdscategorie, in absolute aantallen en percentage van instroom, < Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % ,8% ,0% ,9% 947 9,4% 380 3,8% 541 5,4% 87 0,9% ,1% ,1% ,3% 836 9,8% 394 4,6% 604 7,0% 108 1,3% ,0% ,4% ,4% 948 9,7% 410 4,2% 645 6,6% 163 1,7% ,1% ,5% ,5% ,7% 417 4,0% 768 7,4% 213 2,1% ,4% ,7% ,8% ,2% 385 3,5% 652 5,9% 211 1,9% ,9% ,5% ,3% ,3% 364 3,1% 882 7,6% 260 2,2% ,9% ,9% ,8% ,9% 500 3,5% 976 6,9% 265 1,9% ,7% ,6% ,2% ,3% 515 4,4% ,3% 311 2,7% ,2% ,6% ,6% ,1% 386 4,2% 822 9,0% 306 3,3% ,0% ,2% ,4% ,4% 362 3,8% 734 7,7% 443 4,7% ,3% ,8% ,3% ,4% 438 4,1% 789 7,3% 421 3,9% 36 Kengetallen mobiliteitsbranche

35 figuur 3.5 Aantal uitstromende werknemers naar leeftijd (in jaren) in 2002, 2007 en Definities dynamiek bedrijven in en uit de branche Naast de mobiliteit van werknemers, is ook onderzocht in hoeverre bedrijven in de branche blijven of deze juist verlaten. We onderscheiden de volgende stromen van bedrijven: Blijvend bedrijf: Dit wil zeggen dat een bedrijf al in de branche voorkwam en in de branche is gebleven. Het bedrijf is aangesloten bij OOMT van 1 januari tot en met 31 december van een bepaald jaar. Daarnaast is het bedrijf ook aangesloten in het voorgaande én in het volgende jaar. Instromend bedrijf: Dit is een bedrijf dat zich in een bepaald jaar voor het eerst of opnieuw bij de branche heeft aangesloten. Dit bedrijf was niet bij de branche aangesloten in het voorgaande jaar, maar is nog wel bij de branche aangesloten in het volgende jaar. Uitstromend bedrijf: Dit is een bedrijf dat uit de branche verdwijnt of ophoudt te bestaan. Het bedrijf is dus in het huidige jaar voor het laatst aangesloten bij OOMT en was aangesloten in het voorgaande jaar. Tijdelijke deelnemer: Dit is een bedrijf dat binnen één jaar de branche is ingestroomd en ook weer de branche is uitgestroomd. Tijdelijke brancheverlater: Een bedrijf dat in de loop van de jaar de branche verlaat maar voor 31 december terugkeert in de branche. Vanwege de zeer lage aantallen van dit soort bedrijven worden deze verder buiten beschouwing gelaten. Kengetallen mobiliteitsbranche

36 tabel 3.4 Aantal bedrijven 4 per branche en verdeling naar soort mobiliteit, in 2012 Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke deelnemers Totaal Autobedrijven 88,8% 7,0% 4,2% 0,0% Bedrijfswagens 90,6% 5,0% 4,4% 0,0% 437 Fietsen, Bromfietsen en Motoren 87,4% 8,7% 3,9% 0,0% Verhuur 86,7% 8,6% 4,8% 0,0% 105 Caravans en Aanhangwagens 87,1% 8,6% 4,3% 0,0% 233 Revisie 90,8% 7,1% 2,0% 0,0% 98 Takel- en Bergingsbedrijven 91,4% 1,7% 5,2% 1,7% 58 Detachering 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 Vrijwillige deelnemers 97,7% 0,8% 2,5% 0,0% 243 Onbekend 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 9 Totaal 88,7% 7,2% 4,1% 0,0% tabel 3.5 Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte en verdeling naar soort mobiliteit, in 2012 Bedrijfsgrootte Blijvers Instroom Uitstroom Tijdelijke deelnemers Totaal 0 wn of onbekend 73,9% 8,8% 17,2% 0,2% wn 91,4% 8,6% 0,0% 0,0% wn 97,5% 2,4% 0,1% 0,0% wn 97,3% 2,7% 0,0% 0,0% wn 98,1% 1,9% 0,0% 0,0% 103 > 100 wn 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79 Totaal 88,7% 7,2% 4,1% 0,0% De totalen wijken af van de totalen in hoofdstuk 1 omdat verschillende bronnen zijn gebruikt. In hoofdstuk 1 zijn de aantallen bedrijven opgenomen die op de peildatum één of meer werknemers in dienst hebben en voor deze werknemers aan OOMT afdragen. De mobiliteitscijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op het aantal bij OOMT aangesloten bedrijven met én zonder personeel. Bovendien zijn in hoofdstuk 1 de uitstromende bedrijven niet opgenomen. Zie hiervoor ook de opmerkingen in paragraaf 3.2. Daarnaast zijn enkele grote bedrijven voor de regionale verdeling verdeeld naar vestigingen. Deze vestigingen zijn bij de mobiliteitsanalyses niet meegenomen, het betreft hier uitsluitend hoofdvestigingen van bedrijven.. 38 Kengetallen mobiliteitsbranche

37 Waterveste 1a Houten Postbus GG Houten T (030) E I

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu drs. W. van Ooij MarktMonitor Juni 2011 Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu MarktMonitor staat voor

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Factsheet Hoveniers 2016

Factsheet Hoveniers 2016 Factsheet Hoveniers 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 19 oktober 2016 1610-0843 Pagina 2 34 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio,

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007 2010 Katja Chkalova en Gerda Gringhuis In dit artikel worden de transities van en naar een baan als werknemer op provincieniveau in beeld gebracht.

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2013 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: C04132 Zoetermeer,

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs Zicht op de Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs 2013 2 Zicht op de 2013 1. Bedrijven Aantal bedrijven De meeste bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de branchevereniging

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg Plus Instroomgegevens

Factsheet Jeugdzorg Plus Instroomgegevens Factsheet Jeugdzorg Plus Instroomgegevens 2016-1 Wat is Jeugdzorg Plus Er is een categorie jongeren waarvan sprake is van een ernstige ontwikkelbedreiging dat onontkoombare hulp noodzakelijk is. Het gaat

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Jeugdzorg Plus plaatsingsgegevens

Jeugdzorg Plus plaatsingsgegevens Jeugdzorg Plus plaatsingsgegevens 2017-1 Wat is Jeugdzorg Plus Jeugdzorg Plus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2012. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2012. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2012 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: C04038/BA3986

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie