Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013"

Transcriptie

1 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014

2 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting 4 1. Werkgevers Totaal aantal bedrijven Regionale spreiding van bedrijven Bedrijven naar bedrijfsgrootte Werknemers Gemiddeld aantal werknemers en aantal fte Werknemers naar leeftijd en geslacht Werknemers naar regio Werknemers naar lengte van het dienstverband Werknemers naar bedrijfsgrootte In- en uitstroom Instroom Uitstroom In- en uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector 24 Bijlage I Begripsomschrijvingen Na, Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014

3 Pagina 3 27 Toelichting Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een onderzoek uit naar arbeidsmarktontwikkelingen in de bij Colland Arbeidsmarkt aangesloten sectoren op grond van de gegevens in de administratie. Daarmee zijn factsheets opgesteld, waarin vergelijkbare kengetallen van de diverse deelsectoren zijn opgenomen. Het doel van de factsheets is sectoren informeren over de arbeidsmarktsituatie in hun sector. Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit de bestanden van Colland Arbeidsmarkt van Om zicht te geven op trends in sectoren zijn in een aantal tabellen gegevens vanaf 2006 tot en met 2013 meegenomen. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn twee nieuwe tabellen opgenomen. Allereerst een tabel van de het aantal mannen en vrouwen in de sector. Tevens is een tabel toegevoegd met een berekening van het aantal fte s in de sector. Heeft u op- of aanmerkingen? Neem dan contact op met Colland Bestuursbureau via Na, Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014

4 Pagina 4 27 Samenvatting Uit de bewerkte gegevens blijkt dat het aantal bedrijven verder is afgenomen. Het aantal werknemers is na een toename tussen 2011 en 2012 licht gedaald. De loonsom is in 2013 toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal werknemers vertoont over de jaren een vrij grillig patroon. De in- en uitstroom van het aantal werknemers zijn in 2013 ongeveer even groot. Het aandeel dat de agrarische sector als werkgever in de sector Open teelten Boomkwekerij verlaat is lager in vergelijking met de totale agrarische en groene sector en ligt hoger in vergelijking met de benchmarksectoren Glastuinbouw, Paddenstoelen en Open Teelten (Landbouw, Tuinbouw, en Bloembollen). ultimo jaar Aantal bedrijven ontwikkeling in procenten 0,1% -0,5% -2,5% -3,7% -1,2% -2,1% -2,0% Aantal werknemers ontwikkeling in procenten 6,3% 1,1% -2,8% 0,2% -1,9% 1,7% -0,7% In 2013 zijn er in de sector bedrijven actief met werknemers die zijn aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Daarvan telt 53,1 procent 1 tot en met 5 werknemers. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers die in 2013 in dienst zijn in de sector (gemeten gedurende 2013) is 29,6 jaar. In 2012 was dit 29,2 jaar. In de benchmarksectoren is de gemiddelde leeftijd in ,3 jaar. In Noord-Brabant en Zuid-Holland is al sinds jaren meer dan de helft van aantal bedrijven gevestigd. Ook werken in die provincie in vergelijking tot andere provincies de meeste werknemers in de sector Open teelten Boomkwekerij Op het niveau van arbeidsmarktregio s, is te zien dat ten opzichte van 2009 het aantal werknemers vooral in de arbeidsmarktregio s Haaglanden (+166,7), Midden-Holland (+34,1) en Zeeland (+28,3%) is toegenomen. In de arbeidsmarktregio s Oost-Utrecht (-58,3%), Flevoland (-38,0%) en Zuid-Limburg (-37,3%) is het aantal werknemers het meest gedaald in vergelijking tot In 2013 heeft 23,1 procent van de werknemers een dienstverband dat korter is dan één jaar. In 2012 was dit met 23,9% vrijwel gelijk. In de benchmarksectoren geldt een kortdurend tijdelijk dienstverband voor 28,6% van de werknemers (in 2013). Ten opzichte van 2012 is het aantal werknemers dat niet van baan is veranderd gedaald van 66,8 naar 63,6%. Van het aantal werknemers dat van baan veranderd is, is het aandeel dat is veranderd van werkplek binnen de sector gestegen van 6,6% naar 8,7% tussen2012 en Na, Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014

5 Pagina Werkgevers Met betrekking tot de werkgevers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 1.1 Totaal aantal bedrijven 1.2 Regionale spreiding van bedrijven 1.3 Grootte van bedrijven (in aantallen werknemers) 1.1 Totaal aantal bedrijven Het aantal bedrijven in de sector Open teelten Boomkwekerij laat vanaf 2007 jaarlijks een afname zien. Wel is de daling tussen 2012 en 2013 sterk verminderd. Het aantal werknemer vertoont een grilliger patroon over die periode. Na een korte opleving tussen 2011 en 2012 is het aantal werknemers in 2013 enigszins afgenomen. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal bedrijven en het aantal werknemers in de sector. Tabel 1. Totaal aantal bedrijven en aantal werknemers ultimo jaar sector OT-Boomkwekerij Aantal bedrijven ontwikkeling in procenten 0,1% -0,5% -2,5% -3,7% -1,2% -2,1% -2,0% Aantal werknemers ontwikkeling in procenten 6,3% 1,1% -2,8% 0,2% -1,9% 1,7% -0,7% Na, Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014

6 Pagina 6 27 De agrarische en groene sector kent ultimo bedrijven. De sector Glastuinbouw is de grootste werkgever in aantallen werknemers, deze heeft 31,2 procent van het totaal aantal werknemers in dienst. Tabel 2 is een totaaloverzicht van bedrijven en werknemers in de agrarische en groene sector. Tabel 2. Totaal aantal bedrijven en aantal werknemers ultimo jaar /2013 Bedrijven Werknemers Bedrijven Werknemers Bedrijven Werknemers ontwikkeling in procenten aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Bedrijven Werkn. Loonwerk ,2% ,1% ,5% ,1% ,4% ,0% -0,2% -0,2% Bos & Natuur 201 1,3% ,4% 187 1,2% ,2% 188 1,2% ,3% 0,5% 1,1% Bedrijfsverzorging 34 0,2% ,2% 35 0,2% ,9% 36 0,2% ,8% 2,9% -4,5% Groenvoederdrogerijen 7 0,0% 86 0,1% 8 0,1% 88 0,1% 8 0,1% 86 0,1% 0,0% -2,3% Hoveniers ,1% ,9% ,6% ,3% ,6% ,2% 0,6% -0,5% Varkensverbetering 9 0,1% 370 0,3% 11 0,1% 349 0,3% 12 0,1% 523 0,5% 9,1% 49,9% Paddenstoelen 169 1,1% ,6% 156 1,0% ,3% 159 1,0% ,3% 1,9% 2,2% Dierhouderij ,1% ,1% ,4% ,3% ,9% ,9% 3,8% 10,1% Glastuinbouw ,8% ,9% ,7% ,9% ,3% ,2% -1,4% -1,5% Open teelten landbouw ,0% ,2% ,9% ,8% ,1% ,9% 3,3% 6,0% Open teelten tuinbouw ,2% ,4% ,3% ,1% ,5% ,4% 2,4% 5,1% Open teelten bloembollen 612 3,9% ,2% 577 3,8% ,0% 562 3,7% 2,9% -2,6% -4,1% Open teelten boomkwekerij ,4% ,1% ,5% ,3% ,3% 7,3% -2,0% -0,7% Bloembollengroothandel 105 0,7% ,4% 102 0,7% ,3% 97 0,6% ,3% -4,9% -3,1% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0,7% 0,6%

7 Pagina 7 27 Tabel 2a. geeft een weergave van de loonsommen van 2009 tot en met 2013 van de verschillende sectoren genoemd (op hele miljoenen afgerond). Hierin is te zien dat de loonsom voor de sector Open teelten Boomkwekerij in 2013 gestegen is ten opzichte van Tabel 2a. Loonsommen per sector 1 Sector Loonsom 2009 Loonsom 2010 Loonsom 2011 Loonsom 2012 Loonsom 2013 Bedrijfsverzorging Bloembollengroothandel Bos en Natuur Dierhouderij Glastuinbouw Groenvoederdrogerijen Hoveniers Loonwerk OT bloembollen OT boomkwekerij OT landbouw OT tuinbouw Paddenstoelen Varkensverbetering Totaal sector Agrarisch en Groen De gegevens over de loonsommen werden tot 2011 door Syntrus Achmea verzameld. Vanaf 2012 gebeurt dit door TKP. Deze overstap naar uitvoerder beïnvloedt mogelijk de hoogte van de loonsommen, hier dient rekening mee gehouden te worden bij een vergelijking met eerdere jaren.

8 Pagina Regionale spreiding van bedrijven Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling in regionale spreiding van de bedrijven in de sector Open teelten Boomkwekerij van 2007 tot en met In Noord-Brabant en Zuid-Holland is al sinds jaren meer dan de helft van aantal bedrijven gevestigd. Tabel 3. Regionale spreiding van bedrijven per provincie Open teelten Boomkwekerij Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Onbekend 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 Drenthe 18 1,40% 17 1,30% 18 1,50% 19 1,60% 18 2,00% 17 1,50% 17 1,51% Flevoland 27 2,10% 27 2,10% 29 2,30% 27 2,30% 26 2,00% 21 1,80% 23 2,04% Friesland 14 1,10% 14 1,10% 12 1,00% 12 1,00% 12 1,00% 10 0,90% 11 0,98% Gelderland ,60% ,80% ,60% ,00% ,00% ,80% ,73% Groningen 20 1,60% 18 1,40% 18 1,50% 17 1,40% 17 1,00% 17 1,50% 17 1,51% Limburg ,00% ,00% ,50% ,90% ,00% ,40% ,83% Noord-Brabant ,20% ,10% ,30% ,40% ,00% ,40% ,16% Noord-Holland 24 1,90% 21 1,70% 18 1,50% 18 1,50% 16 1,00% 14 1,20% 14 1,24% Overijssel 54 4,20% 50 3,90% 51 4,10% 50 4,20% 52 4,00% 55 4,80% 56 4,97% Utrecht 29 2,30% 32 2,50% 29 2,30% 27 2,30% 25 2,00% 24 2,10% 23 2,04% Zeeland 12 0,90% 8 0,60% 9 0,70% 9 0,80% 8 1,00% 10 0,90% 9 0,80% Zuid-Holland ,70% ,30% ,70% ,70% ,00% ,70% ,20% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

9 Pagina 9 27 De regionale spreiding van bedrijven wordt grafisch in beeld gebracht door figuur 1. Figuur 1. Regionale spreiding van bedrijven in de sector Open teelten Boomkwekerij

10 Pagina Bedrijven naar bedrijfsgrootte In 2013 waren er bedrijven actief waarvan 53,1 procent met 1 tot en met 5 werknemers. Dit aandeel is ten opzichte van 2012 iets afgenomen ten koste van de bedrijven met een grotere personeelsomvang (vooral de groep bedrijven met 11 t/m25 werknemers). In tabel 4 zijn alleen de bedrijven met werknemers opgenomen. Tabel 4. Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel 1 t/m 5 werknemers ,0% ,0% ,0% ,6% ,2% ,2% ,9% ,1% 6 t/m 10 werknemers ,0% ,0% ,0% ,2% ,6% ,6% ,0% ,7% 11 t/m 25 werknemers ,0% ,0% ,0% ,8% ,2% ,2% ,9% ,9% 26 t/m 50 werknemers 55 4,0% 64 5,0% 63 5,0% 68 5,5% 60 5,0% 49 4,2% 57 5,0% 53 4,7% 51 t/m 100 werknemers 25 2,0% 26 2,0% 28 2,0% 17 1,4% 20 1,7% 25 2,1% 20 1,7% 22 2,0% Meer dan 100 werknemers 3 0,0% 3 0,0% 5 0,0% 6 0,5% 4 0,3% 8 0,7% 6 0,5% 6 0,5% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

11 Pagina Werknemers Met betrekking tot werknemers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 2.1 Gemiddeld aantal werknemers en aantal fte 2.2 Werknemers naar leeftijd en geslacht 2.3 Werknemers naar regio 2.4 Lengte dienstverband 2.5 Werknemers naar bedrijfsgrootte 2.1 Gemiddeld aantal werknemers en aantal fte Het gemiddeld aantal werknemers is vastgesteld door het gemiddelde te berekenen over de standen aan het eind van iedere maand van het betreffende jaar. Onderstaande tabel 5a en figuur 2 geven een overzicht van de ontwikkeling van het gemiddeld aantal wer knemers van 2006 tot en met Ook hier wordt het jaarlijkse wisselende patroon van stijging en daling van het aantal werknemers in de sector Open teelten Boomkwekerij duidelijk. Tussen 2012 en 2013 is het aantal werknemers licht toegenomen. Tabel 5b geeft informatie over het aantal gewerkte uren en fte in Tabel 5a. Gemiddeld aantal werknemers per jaar Gemiddeld aantal werknemers Ontwikkeling in procenten 7,8% 1,2% -0,7% -1,3% 1,6% -0,5% 0,5% Tabel 5b. Aantal gewerkte uren en fte, 2013 uren Aantal fte ultimo jaar Aantal fte gedurende het jaar Berekening aantal fte: Aantal uren volgens registratie van Colland Arbeidsmarkt gedeeld door 1.983,6 (38 uur x 52,2 weken). fte

12 Pagina Figuur 2. Gemiddeld aantal werknemers per jaar 2.2 Werknemers naar leeftijd en geslacht Tabel 6 geeft een overzicht van de leeftijd van de werknemers in de sector Open teelten Boomkwekerij. Ruim de helft van de werknemers (56,9%) is jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers die in 2013 in dienst waren in de secto r (gemeten gedurende 2013) is 29,6 jaar. In 2012 was dit 29,2 jaar. In de benchmarksectoren is de gemiddelde leeftijd in ,3 jaar.

13 Pagina Tabel 6a. Leeftijd van werknemers in de sector Open teelten Boomkwekerij ultimo jaar Open teelten Boomkwekerij Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,6% ,0% ,5% ,2% ,7% ,2% ,1% ,5% 20 t/m 24 jaar ,6% ,4% ,4% ,3% ,7% ,8% ,8% ,8% 25 t/m 29 jaar 704 8,3% 688 8,1% 666 8,0% 662 8,0% 702 8,6% 667 8,0% 667 8,0% ,7% 30 t/m 34 jaar 624 7,4% 605 7,1% 595 7,2% 624 7,5% 589 7,2% 603 7,3% 603 7,3% ,3% 35 t/m 39 jaar 690 8,2% 671 7,9% 624 7,5% 597 7,2% 579 7,1% 564 6,8% 564 6,8% ,2% 40 t/m 44 jaar 648 7,7% 663 7,8% 635 7,6% 657 7,9% 633 7,8% 612 7,4% 612 7,4% ,7% 45 t/m 49 jaar 591 7,0% 595 7,0% 618 7,4% 625 7,5% 615 7,5% 634 7,6% 634 7,6% ,3% 50 t/m 54 jaar 389 4,6% 419 4,9% 434 5,2% 454 5,5% 487 6,0% 499 6,0% 499 6,0% ,2% 55 t/m 59 jaar 331 3,9% 323 3,8% 324 3,9% 307 3,7% 298 3,7% 317 3,8% 317 3,8% ,2% 60 t/m 64 jaar 149 1,8% 192 2,2% 177 2,1% 199 2,4% 230 2,8% 224 2,7% 224 2,7% ,6% 65 jaar en ouder 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 31 0,4% 31 0,4% 817 1,5% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Tabel 6b. Aantal werknemers naar geslacht en fte in de sector Open teelten Boomkwekerij, ultimo 2013 M 2013 V Aantal ultimo jaar fte ultimo jaar

14 Pagina Werknemers naar regio De werknemers binnen de sector Open teelten Boomkwekerij zijn grotendeels werkzaam in Noord-Brabant en Zuid-Holland (zie tabel 7a). Met een afname van 110 werknemers tussen 2012 en 2013 valt de provincie Noord-Brabant op in vergelijking tot de andere provincies. Tabel 7a. Werknemers per provincie in de sector Open teelten Boomkwekerij ultimo jaar Open teelten Boomkwekerij Benchmark aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aandeel aantal aandeel Onbekend ,0% 3 0,0% Groningen ,9% 693 1,3% Friesland ,7% 870 1,6% Drenthe ,8% 991 1,9% Overijssel ,5% ,6% Flevoland ,8% ,0% Gelderland ,7% ,9% Utrecht ,5% 715 1,3% Noord-Holland ,3% ,4% Zuid-Holland ,7% ,1% Zeeland ,8% ,6% Noord-Brabant ,2% ,8% Limburg ,9% ,4% totaal ,0% ,0% Op het niveau van arbeidsmarktregio s, is te zien dat ten opzichte van 2009 het aantal werknemers vooral in de arbeidsmarktregio s Haaglanden (+166,7), Midden-Holland (+34,1) en Zeeland (+28,3%) is toegenomen. In de arbeidsmarktregio s Oost-Utrecht (-58,3%), Flevoland (-38,0%) en Zuid- Limburg (-37,3%) is het aantal werknemers het meest gedaald in vergelijking tot 2009.

15 Pagina Tabel 7.b Regionale spreiding van werknemers per arbeidsmarktregio daling > 10% daling < 10% stijging OT Boomkwekerij Index t.o.v Aantal Aandeel 2009 Groningen % 82,1 Friesland % 71,8 Drenthe % 107,4 Twente % 79,7 Flevoland % 62,0 Achterhoek % 101,4 Food Valley % 102,8 IJsselvechtstreek % 102,6 Midden-Gelderland % 112,0 Rivierenland % 100,8 Stedendriehoek % 79,4 Zuid-Gelderland % 83,3 Midden-Utrecht % 99,3 Oost-Utrecht % 41,7 Gooi- en Vechtstreek % 90,5 Groot Amsterdam % 111,5 Noord-Holland Noord % 90,9 Zaanstreek/Waterland % nb Zuid-Kennemerland % nb

16 Pagina Drechtsteden % nb Gorinchem % 88,2 Haaglanden % 266,7 Holland Rijnland % 100,3 Midden-Holland % 134,1 Rijnmond % 83,3 Zuid-Holland Centraal % 92,3 Zeeland % 128,3 Helmond-De Peel % 93,3 Midden-Brabant % 98,7 Noordoost-Brabant % 100,9 West-Brabant % 111,7 Zuidoost-Brabant % 121,0 Midden-Limburg % 85,6 Noord-Limburg % 101,4 Zuid-Limburg % 62,7 Arbeidsmarktregio onbekend % 0,0 Totaal % 99,3

17 Pagina Werknemers naar lengte van het dienstverband In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar lengte van het dienstverband. I n de sector Open teelten Boomkwekerij waren werknemers die op enig moment in 2013 in dienst waren op 31 december 2013 niet meer in dienst. Deze zijn niet in tabel 8 opgenomen (zie daarvoor paragraaf 3.2 Uitstroom). In 2013 heeft 23,1 procent van de werknemers een dienstverband dat korter is dan één jaar. In 2012 was dit met 23,9% vrijwel gelijk. In de benchmarksectoren geldt een kortdurend tijdelijk dienstverband voor 28,6% van de werknemers (in 2013). Tabel 8a. Aantal werknemers in de sector Open teelten Boomkwekerij naar lengte van het dienstverband, ultimo jaar Open teelten Boomkwekerij Benchmark aandeel aantal aandeel aantal Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel tot 1 maand 155 1,8% 70 0,8% 91 1,1% 118 1,4% 81 1,0% 90 1,1% ,6% 1 tot 2 maanden 261 3,1% 160 1,9% 176 2,1% 120 1,5% 166 2,0% 168 2,0% ,6% 2 maanden tot een half jaar ,5% 803 9,7% 734 8,8% 646 7,9% 625 7,5% 622 7,5% ,4% half jaar tot een jaar ,3% ,8% ,4% ,1% ,4% ,5% ,0% 1 jaar tot 2 jaar ,6% ,3% ,7% ,6% ,0% ,9% ,2% 2 jaar tot 5 jaar ,1% ,9% ,2% ,2% ,1% ,9% ,4% 5 jaar tot 10 jaar ,8% ,1% ,0% ,2% ,3% ,4% ,9% 10 jaar en meer ,8% ,5% ,6% ,0% ,6% ,5% ,8% Totaal wn in dienst ult jaar ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Aandeel werknemers met dienstverband 1 jaar of meer 69,4% 73,8% 74,6% 75,1% 76,1% 76,8% 71,3%

18 Pagina Tabel 8b. Aantal werknemers in de sector Open teelten Boomkwekerij naar fte ultimo en gedurende Uren Fte geen dienstverband meer tot 1 maand tot 2 maanden maanden tot een half jaar half jaar tot een jaar jaar tot 2 jaar jaar tot 5 jaar jaar tot 10 jaar jaar en meer Totaal ultimo jaar Totaal gedurende het jaar

19 Pagina Werknemers naar bedrijfsgrootte In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar bedrijfsgrootte. In de sector Open teelten Boomkwekerij is meer dan de helft (61,4 %) van het aantal werknemers in 2013 werkzaam bij een bedrijf met 1 tot en met 25 werknemers. Tabel 9. Totaal aantal werknemers (gedurende jaar) naar bedrijfsgrootte aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel 1 t/m 5 werknemers ,6% ,9% ,4% ,4% ,6% ,8% ,4% 6 t/m 10 werknemers ,5% ,9% ,5% ,4% ,7% ,8% ,5% 11 t/m 25 werknemers ,6% ,9% ,2% ,1% ,7% ,5% ,5% 26 t/m 50 werknemers ,9% ,9% ,6% ,4% ,4% ,5% ,0% 51 t/m 100 werknemers ,6% ,8% ,9% ,0% ,2% ,1% ,2% Meer dan 100 werknemers 837 6,8% ,7% ,5% ,8% ,3% ,4% ,3% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

20 Pagina In- en uitstroom Met betrekking tot in- en uitstroom worden de volgende gegevens gepresenteerd: 3.1 Instroom 3.2 Uitstroom 3.3 In- en Uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector 3.1 Instroom In tabel 10 wordt weergegeven wat de instroom per leeftijdscategorie is over Van de instroom in de sector open teelten Boomkwekerij is 66,4 procent jonger dan 30 jaar. Van de instroom was 8,3 procent 50 jaar of ouder. Dit aandeel ligt lager dan bij de benchmarksectoren en de agrarische en groene sector waar het instroompercentage werknemers 50 jaar of ouder respectievelijk 11,3 procent en 11,4 procent was. Tabel 10. Instroom per leeftijd sector Open teelten Boomkwekerij over het jaar 2013 Open teelten Boomkwekerij Benchmark Agr. & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,8% ,4% ,4% 20 t/m 24 jaar ,1% ,1% ,9% 25 t/m 29 jaar ,5% ,2% ,6% 30 t/m 34 jaar 305 8,3% ,6% ,9% 35 t/m 39 jaar 223 6,0% ,0% ,2% 40 t/m 44 jaar 207 5,6% ,4% ,5% 45 t/m 49 jaar 196 5,3% ,1% ,1% 50 t/m 54 jaar 139 3,8% ,1% ,1% 55 t/m 59 jaar 93 2,5% 866 3,0% ,2% 60 t/m 64 jaar 47 1,3% 472 1,6% 803 1,8% 65 jaar en ouder 27 0,7% 456 1,6% 601 1,3% Totaal ,0% ,0% ,0%

21 Pagina In tabel 11 wordt de instroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. De instroom wordt berekend op basis van de datum indiensttreding en datum uitdiensttreding van werknemers. De maand januari is niet berekend, omdat de datum indiensttreding in december niet kan worden meegenomen in de berekening. Uit de tabel blijkt dat de hoogste instroom van werknemers plaatsvindt in de maand februari, dit zijn vooral werknemers jonger dan 20 jaar. In de maand december is de instroom het laagst. Tabel 11. Instroom per leeftijd sector Open teelten Boomkwekerij ultimo maand gedurende 2013 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december t/m 19 jaar niet bekend t/m 24 jaar niet bekend t/m 29 jaar niet bekend t/m 34 jaar niet bekend t/m 39 jaar niet bekend t/m 44 jaar niet bekend t/m 49 jaar niet bekend t/m 54 jaar niet bekend t/m 59 jaar niet bekend t/m 64 jaar niet bekend jaar en niet bekend ouder Totaal niet bekend Aandeel niet bekend 13,5% 10,7% 11,7% 10,0% 8,6% 11,4% 7,7% 7,4% 10,5% 6,0% 2,4%

22 Pagina Uitstroom Tabel 12 geeft een overzicht van de leeftijden van werknemers die vertrekken uit de sector (uitstroom). Hieruit blijkt dat bijna de helft van de uitstromende werknemers jonger is dan 25 jaar (48,9%). Tabel 12. Aantal werknemers per leeftijd bij uitstroom uit de sector Open teelten Boomkwekerij over het jaar 2013 Open teelten Boomkwekerij Benchmark Agr. & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,5% ,5% ,0% 20 t/m 24 jaar ,4% ,0% ,2% 25 t/m 29 jaar ,0% ,3% ,9% 30 t/m 34 jaar 346 9,4% ,7% ,0% 35 t/m 39 jaar 252 6,9% ,5% ,8% 40 t/m 44 jaar 228 6,2% ,0% ,1% 45 t/m 49 jaar 231 6,3% ,5% ,8% 50 t/m 54 jaar 163 4,4% ,9% ,0% 55 t/m 59 jaar 117 3,2% ,6% ,0% 60 t/m 64 jaar 62 1,7% 645 2,2% ,6% 65 jaar en ouder 35 1,0% 500 1,7% 725 1,6% Totaal ,0% ,0% ,0% In figuur 3 worden de in- en uitstroomgegevens met elkaar vergeleken. Hierin is te zien dat vooral bij de werknemers jonger dan 20 jaar de instroom hoger is dan de uitstroom; dit houdt in dat er meer werknemers jonger dan 20 jaar in de sector zijn komen werken, dan dat er in 2013 uitstroomden. In de leeftijdscategorie 20 t/m 24 jaar is de situatie omgekeerd: daar ligt de uitstroom in 2013 enigszins hoger dan de instroom. Voor de overige leeftijdscategorieën is de in- en uitstroom vrijwel gelijk. Figuur 3. In- en uitstroom sector Open teelten Boomkwekerij per leeftijdscategorie over 2013

23 Pagina In tabel 13 is de uitstroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. Net zoals bij berekening van de instroom, wordt de uitstroom berekend op basis van de datum indiensttreding en datum uitdiensttreding van werknemers. De maand januari is niet berekend, omdat de datum indiensttreding in december niet kan worden meegenomen in de berekening. Uit de tabel blijkt dat werknemers vooral in de maand december uitstromen (15,2%). Relatief een groot aantal jongeren stroomt in de maand december uit: 47 procent van de werknemers die uitstromen in deze maand is jonger dan 30 jaar. Tabel 13. Aantal werknemers per leeftijd sector Open teelten Boomkwekerij bij uitstroom ultimo maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december t/m 19 jaar niet bekend t/m 24 jaar niet bekend t/m 29 jaar niet bekend t/m 34 jaar niet bekend t/m 39 jaar niet bekend t/m 44 jaar niet bekend t/m 49 jaar niet bekend t/m 54 jaar niet bekend t/m 59 jaar niet bekend t/m 64 jaar niet bekend jaar en ouder niet bekend Totaal niet bekend Aandeel niet bekend 4,8% 5,2% 6,0% 7,3% 8,1% 10,8% 13,6% 10,4% 8,9% 9,7% 15,2%

24 Pagina In- en uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector In figuur 4 worden de in- en uitstroom gegevens per maand met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat in februari de grootste instroom plaatsvindt. Deze instroom is ook groter dan de uitstroom, wat een toename van het aantal werknemers inhoudt. Deze toename van het aantal werknemers (instroom in verhouding tot uitstroom) geldt voor de periode februari-juli. Tussen grofweg augustus en december (met uitzondering van een korte instroompiek in oktober) is de uitstroom fors groter dan de instroom, wat een afname in het aantal werknemers beteken t. Dit houdt ongetwijfeld verband met het seizoen. Figuur 4. In- en uitstroom sector OT Boomkwekerij per (ultimo) maand in 2013

25 Pagina Onderstaande tabel en figuur geven een overzicht van de ontwikkeling van de in- en uitstroom van 2007 tot en met Hierin is te zien dat de instroom in 2013 verder is afgenomen in vergelijking tot de jaren ervoor. De uitstroom is met 1,8 procent licht afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal werknemers dat instroomt neemt al vanaf 2007 af. De in- en uitstroom van het aantal werknemers is in 2013 ongeveer even groot (zie figuur 5). Tabel 14a. In- en uitstroom werknemers sector Open teelten Boomkwekerij gedurende het jaar afgezet tegen aantal werknemers gedurende het jaar aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel instroom ,1% ,1% ,3% ,8% ,6% ,5% ,3% ontwikkeling in procenten 6,8% -0,7% -11,5% -8,6% 4,0% -5,3% -1,2% uitstroom ,3% ,6% ,4% ,2% ,3% ,8% ,1% ontwikkeling in procenten 9,4% 8,1% -9,0% -14,4% 15,2% -11,6% 3,8% Totaal werknemers Figuur 5. In- en uitstroom per jaar

26 Pagina In bovenstaande tabellen en grafieken worden in- en uitstroom gedefinieerd op basis van respectievelijk het aantal nieuwe en verbroken dienstverbanden. Voor de sector is het van belang om te weten in hoeveel gevallen een beëindigde arbeidsovereenkomst wordt gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst in de sector Open teelten Boomkwekerij. Deze gegevens treft u aan in tabel 14b. Tabel 14b. Mobiliteit binnen de sector Open teelten Boomkwekerij Open teelten Boomkwekerij Benchmark Agrarisch en groen absoluut % absoluut % absoluut % % % Mobiliteit binnen de Open teelten Boomkwekerij 579 5,0% 730 6,6% 957 8,7% 10,8% 8,7% Doorstroom van OT Boomkwekerij naar een andere agrarische sector 86 0,7% 177 1,6% 175 1,6% 1,6% 1,5% Uitstroom agrarische sector ,4% ,1% ,2% 30,4% 24,2% Gedurende het jaar geen verandering ,9% ,8% ,6% 57,2% 65,5% Totaal gedurende het jaar ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

27 Pagina Bijlage I Begripsomschrijvingen Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de in deze notitie gehanteerde begrippen. Werknemer Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werkgever die is aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Het aantal werknemers zegt dus niets over het aantal werkzame fte in loondienst. Begripsverklaring met betrekking tot de te onderscheiden werknemers In de administratie staan niet alleen werknemers geregistreerd maar ook een beperkt aantal personen met een ander soort arbeidsverhouding. De in deze notitie gepresenteerde informatie heeft betrekking op werknemers die in dienst zijn bij de bedrijven zélf. Over de andere arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld stagiaires en uitzendkrachten) is geen informatie opgenomen omdat het voor de administratie van Colland geen relevant gegeven is. De administratie registreert drie soorten contracten: Vast : dienstverbanden met een vast aantal uren per week (ongeacht of dit contracten van bepaalde of onbepaalde tijd en/of korte of lange contracten zijn); Oproepkracht : dienstverbanden met een variabel aantal uren (idem). Gelegenheidswerker : gelegenheidswerkers. Deze zijn niet meegenomen in deze factsheet. Gemiddelde werkgelegenheid in een jaar Hierbij gaat het om het gemiddelde van het aantal personen in loondienst per ultimo maand. De gemiddelde werkgelegenheid in het jaar is weer het gemiddelde van alle maanden. Bedrijven Het gaat hierbij om bedrijven die werknemers in dienst hebben. Agrarische en groene sectoren In deze notitie worden dertien verschillende sectoren onderscheiden, te verstaan: Bedrijfsverzorgingsdiensten Bos & Natuur Dierhouderij Glastuinbouw Groenvoederdrogerijen Groothandel in Bloembollen Hoveniers en groenvoorzieners Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (Loonwerk) Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Varkensverbetering Benchmark Qua kenmerken van activiteiten en werknemers is de sector Open teelten Boomkwekerij binnen de agrarische en groene sectoren als geheel het beste te vergelijken met de sector Glastuinbouw, Open teelten (Landbouw, Tuinbouw en Bloembollen) en de sector Paddestoelen. Op een aantal onderdelen wordt de sector daarom vergeleken met het totaal van deze sectoren en met de agrarische en groene sector als geheel.

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Loonwerk Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Loonwerk Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Loonwerk 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 29 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Varkensverbetering Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Varkensverbetering Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Varkensverbetering 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 13 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Loonwerk 2015 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2014

Factsheet Loonwerk 2015 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2014 Factsheet Loonwerk 2015 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2014 Colland Bestuursbureau, 2 februari 2016 1602-0794 Pagina 2 28 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0455 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Landbouw 2016

Factsheet Open Teelten Landbouw 2016 Factsheet Open Teelten Landbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0865 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Bloembollen 2016

Factsheet Open Teelten Bloembollen 2016 Factsheet Open Teelten Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0864 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Tuinbouw 2016

Factsheet Open Teelten Tuinbouw 2016 Factsheet Open Teelten Tuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0866 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Loonwerk 2016

Factsheet Loonwerk 2016 Factsheet Loonwerk 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 5 september 2016 1608-0989 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Hoveniers 2016

Factsheet Hoveniers 2016 Factsheet Hoveniers 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 19 oktober 2016 1610-0843 Pagina 2 34 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

FactsheetOpenteeltenBoomkwekerij2018

FactsheetOpenteeltenBoomkwekerij2018 FactsheetOpenteeltenBoomkwekerij1 OntwikkelingenindesectoropbasisvandeadministratievanColandArbeidsmarktin ColandBestuursbureau Datum Inhoudsopgave 1. Werkgevers. Overzichtsectoren. Regionalespreidingbedrijvenenbedrijfsgroote

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

FactsheetHoveniers2018. OntwikkelingenindesectoropbasisvandeadministratievanColandArbeidsmarktin2017

FactsheetHoveniers2018. OntwikkelingenindesectoropbasisvandeadministratievanColandArbeidsmarktin2017 Factsheet2018 OntwikkelingenindesectoropbasisvandeadministratievanColandArbeidsmarktin ColandBestuursbureau April2018 Inhoudsopgave 1. Werkgevers 2. Overzichtsectoren 3. Regionalespreidingbedrijvenenbedrijfsgroote.

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2018

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2018 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2017 Publicatie januari 2018 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2018

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2018 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2017 Publicatie april 2018 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2019

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2019 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2018 Publicatie januari 2019 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2018 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2018

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2018 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2018 Publicatie oktober 2018 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2018 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2018

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2018 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2018 Publicatie juli 2018 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2018 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kengetallen mobiliteitsbranche

Kengetallen mobiliteitsbranche Kengetallen mobiliteitsbranche 2004-2015 Juni 2015 Kengetallen mobiliteitsbranche 2004-2015 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie