Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014

2 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting 4 1. Werkgevers Totaal aantal bedrijven per sector Regionale spreiding van bedrijven Grootte van bedrijven Werknemers Gemiddeld aantal werknemers Werknemers naar leeftijd Werknemers naar regio Lengte dienstverband In- en uitstroom Instroom Uitstroom In- en Uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector 23 Omschrijving van de gehanteerde begrippen bijlage I N, Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013

3 Pagina 3 26 Toelichting Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een onderzoek uit naar arbeidsmarktontwikkelingen in de bij Colland Arbeidsmarkt aangesloten sectoren op grond van de gegevens in de administratie. Daarmee zijn factsheets opgesteld, waarin vergelijkbare kengetallen van de diverse deelsectoren zijn opgenomen. Het doel van de factsheets is sectoren informeren over de arbeidsmarktsituatie in hun sector. Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit de bestanden van Colland Arbeidsmarkt van Om (beperkt) zicht te geven op trends in sectoren zijn in een aantal tabellen gegevens vanaf 2006 tot en met 2012 meegenomen. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn twee nieuwe tabellen opgeno men. Allereerst een tabel van de werkgelegenheidsontwikkeling per arbeidsmarktregio. Deze regio s zullen naar verwachting in de toekomst een steeds belangrijkere rol in de ondersteuning van de arbeidsmarkt. Een tweede nieuwe tabel is de tabel mobiliteit b innen de sector. De factsheet is dit jaar aan de late kant. Het voornemen is om de informatie over de arbeids - markt in 2013 nog tijdens de zomer van 2014 te publiceren. Het voornemen is om daarbij dan ook informatie op te nemen over aantallen fte s in de sector. Voor op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen met Colland Bestuursbureau via N, Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013

4 Pagina 4 26 Samenvatting Uit de bewerkte gegevens blijkt dat er een daling van zowel het aantal bedrijven als het aantal werknemers in de sector heeft plaatsgevonden. Daarnaast is zowel de in - als uitstroom afgenomen, waarbij vooral de instroom is gedaald. In de totale agrarische en groene sector is het aantal bedrijven in 2012 opnieuw gedaald. Groothandel in bloembollen ultimo jaar Aantal bedrijven Ontwikkeling in procenten 2,9% -1,0% 0,0% 1,0% 0,0% -2,9% Aantal werknemers Ontwikkeling in procenten -9,3% -1,1% 1,0% -1,9% -1,2% -5,2% In 2012 waren er in de sector 102 bedrijven actief met werknemers die zijn aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. 36,3 procent van deze bedrijven telt 1 tot en met 5 werknemers. In de omvang van de bedrijven komen slechts beperkt verschuivingen voor. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers die in 2012 in dienst waren in de sector (gemeten gedurende 2012) is 37,4 jaar. In 2011 was dit 36,5 jaar. In de benchmarksectoren is de gemiddelde leeftijd in ,7 jaar. Op het niveau van arbeidsmarktregio s is te zien dat sinds 2009 het aantal werknemers vooral in de regio s Stedendriehoek (+12,5%) en Groot-Amsterdam (+3,7%) is toegenomen. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland-Noord (-6,8%), Zuid-Kennemerland (-4%) en Holland Rijnland (-12%) is de daling van het aantal werknemers sinds 2009 het hoogst. In 2012 heeft 31,2 procent van de werknemers een dienstverband korter dan één jaar. In 2011 was dit 31,6%. In vergelijking met 2011 is zowel de in- als de uitstroom in 2012 afgenomen. Ten opzichte van 2011 is het aantal werknemers wat niet van baan veranderd gedaald van 56,6 naar 52,9%. Het aantal werknemers dat van baan veranderd binnen de sector is vergeleken met 2011 toegenomen N, Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013

5 Pagina Werkgevers Met betrekking tot de werkgevers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 1.1 Totaal aantal bedrijven 1.2 Regionale spreiding van bedrijven 1.3 Grootte van bedrijven (in aantallen werknemers) 1.1 Totaal aantal bedrijven Zowel het aantal bedrijven als het aantal werknemers is in 2012 afgenomen ten opzi chte van het jaar ervoor. Het aantal bedrijven is met 2,9 procent gedaald en het aantal werknemers met 5,2%. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal bedrijven en het aantal werknemers in de sector. Tabel 1. Totaal aantal bedrijven en aantal werknemers ultimo jaar sector groothandel in bloembollen Aantal bedrijven Ontwikkeling in procenten 2,9% -1,0% 0,0% 1,0% 0,0% -2,9% Aantal werknemers Ontwikkeling in procenten -9,3% -1,1% 1,0% -1,9% -1,2% -5,2% N, Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013

6 De agrarische en groene sector kent bedrijven. De sector glastuinbouw is de grootste werkgever in aantallen werknemers, deze heeft 31,9 procent van het totaal aantal werknemers in dienst. Tabel 2 is een totaaloverzicht van bedrijven en werknemers in de agrarische en groene sector. Tabel 2a. geeft een weergave van de loonsommen van de verschillende sectoren genoemd (op hele miljoenen afgerond). Tabel 2. Totaal aantal bedrijven en aantal werknemers ultimo jaar /2012 Bedrijven Werknemers Bedrijven Werknemers Bedrijven Werknemers ontw. in procenten aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Bedrijven Werkn. Loonwerk ,3% ,0% ,2% ,1% ,5% ,1% -1,7% -1,6% Bos & Natuur 200 1,2% ,4% 201 1,3% ,4% 187 1,2% ,2% -7,0% -8,6% Bedrijfsverzorging 33 0,2% ,2% 34 0,2% ,2% 35 0,2% ,9% 2,9% -14,8% Groenvoederdrogerijen 7 0,0% 88 0,1% 7 0,0% 86 0,1% 8 0,1% 88 0,1% 14,3% 2,3% Hoveniers ,8% ,4% ,1% ,9% ,6% ,3% -0,7% -5,5% Varkensverbetering 8 0,0% 376 0,3% 9 0,1% 370 0,3% 11 0,1% 349 0,3% 22,2% -5,7% Paddenstoelen 187 1,2% ,7% 169 1,1% ,6% 156 1,0% ,3% -7,7% 38,1% Dierhouderij ,6% ,0% ,1% ,1% ,4% ,3% -1,5% 0,0% Glastuinbouw ,5% ,6% ,8% ,9% ,7% ,9% -4,0% 1,2% Open teelten landbouw ,0% ,2% ,0% ,2% ,9% ,8% -4,0% -15,2% Open teelten tuinbouw ,2% ,5% ,2% ,4% ,3% ,1% -10,8% -5,8% Open teelten bloembollen 628 3,9% ,2% 612 3,9% ,2% 577 3,8% ,0% -5,7% -8,3% Open teelten boomkwekerij ,4% ,1% ,4% ,1% ,5% ,3% -2,1% 1,7% Groothandel in bloembollen 105 0,7% ,4% 105 0,7% ,4% 102 0,7% ,3% -2,9% -5,2% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -3,5% -1,8%

7 In de onderstaande tabel zijn de loonsommen van 2009 tot en met 2012 opgenomen. Hierin is te zien dat de loonsom in de sector groothandel in bloembollen in 2012 is gestegen. Ook voor de totale agrarische en groene sector is de loonsom gestegen ten opzichte van Pagina 7 26 Tabel 2a. Loonsommen per sector 1 Sector Loonsom 2009 Loonsom 2010 Loonsom 2011 Loonsom 2012 Bedrijfsverzorging Groothandel in bloembollen Bos en Natuur Dierhouderij Glastuinbouw Groenvoederdrogerijen Hoveniers Loonwerk OT bloembollen OT boomkwekerij OT landbouw OT tuinbouw Paddenstoelen Varkensverbetering Totaal sector agrarisch en groen De gegevens over de loonsommen werden tot 2011 door Syntrus Achmea verzameld. Vanaf 2012 gebeurt dit door TKP. Deze overstap naar uitvoerder beïnvloed mogelijk de hoogte van de loonsommen, hier dient rekening mee gehouden te worden bij een vergelijking met eerdere jaren N, Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013

8 Pagina Regionale spreiding van bedrijven Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling in regionale spreiding van de bedrijven in de sector groothandel in bloembollen van 2006 tot en met Deze ontwikkeling is ook weergegeven in figuur 1, vanaf Hieruit blijkt dat de sector groothandel in bloembollen zich vooral concentreert in Zuid-Holland (53,9%) en Noord-Holland (45,1%). Tabel 3.a Regionale spreiding van bedrijven per provincie Groothandel in bloembollen Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Onbekend 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Drenthe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 470 3,10% Flevoland 1 1,00% 1 1,00% 1 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 486 3,20% Friesland 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 673 4,40% Gelderland 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 1 1,00% 1 1,00% 1 1,00% ,10% Groningen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 406 2,70% Limburg 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,40% Noord-Brabant 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,40% Noord-Holland 38 37,30% 42 40,00% 44 42,30% 45 43,30% 46 43,80% 46 43,80% 46 45,10% ,90% Overijssel 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 858 5,60% Utrecht 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 659 4,30% Zeeland 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 550 3,60% Zuid-Holland 63 61,80% 62 59,00% 59 56,70% 58 55,80% 58 55,20% 58 55,20% 55 53,90% ,10% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

9 Figuur 1. Regionale spreiding van bedrijven in de sector groothandel in bloembollen

10 Pagina Bedrijven naar bedrijfsgrootte In 2012 waren er 102 bedrijven actief in de sector groothandel in bloembollen waarvan 47 met 1 tot en met 10 werknemers. In de omvang van de bedrijven komen slechts beperkt verschuivingen voor. In de Colland administratie komen bedrijven zonder werknemers slechts beperkt voor. In tabel 4 zijn alleen de bedrijven met werknemers opgenomen. Tabel 4. Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel 1 t/m 5 werknemers 35 34,3% 36 34,3% 38 36,5% 37 35,6% 38 36,2% 38 36,2% 37 36,3% 6 t/m 10 werknemers 12 11,8% 13 12,4% 14 13,5% 13 12,5% 16 15,2% 15 14,3% 10 9,8% 11 t/m 25 werknemers 20 19,6% 22 21,0% 18 17,3% 24 23,1% 22 21,0% 24 22,9% 28 27,5% 26 t/m 50 werknemers 19 18,6% 16 15,2% 19 18,3% 19 18,3% 14 13,3% 14 13,3% 16 15,7% 51 t/m 100 werknemers 9 8,8% 11 10,5% 10 9,6% 6 5,8% 11 10,5% 10 9,5% 7 6,9% Meer dan 100 werknemers 7 6,9% 7 6,7% 5 4,8% 5 4,8% 4 3,8% 4 3,8% 4 3,9% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

11 Pagina Werknemers Met betrekking tot werknemers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 2.1 Gemiddeld aantal werknemers 2.2 Werknemers naar leeftijd 2.3 Werknemers naar regio 2.4 Lengte dienstverband 2.5 Werknemers naar bedrijfsgrootte 2.1 Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal werknemers is berekend door het gemiddelde te berekenen over de standen ultimo maand van het betreffende jaar. Onderstaande tabel en figuur geven een overzicht van de ontwikkeling van het gemiddeld aantal werknemers van 2006 tot en met Hieruit blijkt dat het gemiddelde aantal werknemers in 2012 is gedaald in tegenstelling tot 2012 (-4,9 procent). Tabel 5. Gemiddeld aantal werknemers Gemiddeld aantal werknemers Ontwikkeling in procenten -2,2% -5,6% -3,1% -0,8% 1,0% -4,9% Figuur 2. Gemiddeld aantal werknemers

12 Pagina Werknemers naar leeftijd Tabel 6 geeft een overzicht van de leeftijd van de werknemers in de sector groothandel in bloembollen. In 2012 is 24,7 procent van de werknemers jonger dan 30. In de benchmarksectoren is dit 46,8 procent. 56,9 procent van de werknemers in de sector is 40 jaar of ouder. Gemiddeld zijn de werknemers die in 2012 in dienst waren in de sector 37,4 jaar (gemeten gedurende 2012). In 2011 was dit 36,5 jaar. Dit is ouder dan het gemiddelde in de benchmarksectoren voor 2012, wat 32,7 jaar is. Tabel 6. Leeftijd van werknemers in de sector groothandel in bloembollen ultimo jaar Groothandel in bloembollen Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,4% 146 8,8% 146 8,9% 152 9,2% 131 8,0% 123 7,6% 117 7,7% ,9% 20 t/m 24 jaar 124 6,8% 142 8,5% 106 6,5% 162 9,8% ,2% 158 9,8% 123 8,1% ,1% 25 t/m 29 jaar 146 8,0% 157 9,4% 137 8,3% 151 9,1% ,0% ,2% 136 8,9% ,9% 30 t/m 34 jaar ,5% ,6% 154 9,4% 146 8,8% 123 7,6% 121 7,5% 137 9,0% ,4% 35 t/m 39 jaar ,7% ,7% ,8% ,7% ,9% ,9% 145 9,5% ,8% 40 t/m 44 jaar ,7% ,4% ,2% ,5% ,8% ,1% ,1% ,5% 45 t/m 49 jaar ,0% ,2% ,5% ,7% ,4% ,0% ,2% ,5% 50 t/m 54 jaar 165 9,0% 152 9,1% ,0% ,0% ,5% ,7% ,2% ,0% 55 t/m 59 jaar 164 8,9% 160 9,6% 156 9,5% 145 8,7% 118 7,2% 126 7,8% 125 8,2% ,8% 60 t/m 64 jaar 37 2,0% 43 2,6% 66 4,0% 76 4,6% 86 5,3% 86 5,3% 102 6,7% ,6% 65 jaar en ouder 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,5% 615 0,5% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

13 Pagina Werknemers naar regio Werknemers binnen de sector groothandel in bloembollen zijn grotendeels werkzaam in Noord- Holland (49,8%) en Zuid-Holland (48,9%), zie tabel 7. Het aantal werknemers in deze twee provincies is vergeleken met 2012 afgenomen. Verder is vergeleken met 2011, de regionale spreiding in 2012 ongeveer gelijk gebleven. Tabel 7. Werknemers per provincie in de sector groothandel in bloembollen ultimo jaar Groothandel in bloembollen Benchmark aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aandeel aantal aandeel Onbekend ,1% 91 0,1% Groningen ,0% ,9% Friesland ,0% ,4% Drenthe ,0% ,3% Overijssel ,0% ,3% Flevoland ,0% ,3% Gelderland ,2% ,0% Utrecht ,0% ,4% Noord- Holland ,8% ,4% Zuid-Holland ,9% ,4% Zeeland ,0% ,7% Noord- Brabant ,0% ,6% Limburg ,0% ,3% totaal ,0% ,0%

14 Pagina Gekeken naar de arbeidsmarktregio s, is te zien dat sinds 2009 het aantal werknemers in de arbeidsmarktregio s Stedendriehoek (+12,5%), Groot Amsterdam (+3,7%) is toegenomen. In Noord-Holland-Noord (-6,8%), Zuid-Kennemerland (-4%) en Holland Rijnland (-12%) is het aantal werknemers gedaald sinds Tabel 7a Regionale spreiding van werknemers per arbeidsmarktregio daling > 10% daling < 10% stijging Index Groothandel in bloembollen t.o.v Aantal Aandeel 2009 Groningen 0% 0,0 Friesland 0% 0,0 Drenthe 0% 0,0 Twente 0% 0,0 Flevoland % 0,0 Achterhoek 0% 0,0 Food Valley 0% 0,0 IJsselvechtstreek 0% 0,0 Midden-Gelderland 0% 0,0 Rivierenland 0% 0,0 Stedendriehoek % 112,5 Zuid-Gelderland 0% 0,0 Midden-Utrecht 0% 0,0 Oost-Utrecht 0% 0,0 Gooi- en Vechtstreek 0% 0,0 Groot Amsterdam % 103,7

15 Index Groothandel in bloembollen t.o.v Aantal Aandeel 2009 Noord-Holland Noord % 93,2 Zaanstreek/Waterland % 100,0 Zuid-Kennemerland % 96,0 Drechtsteden 0% 0,0 Gorinchem 0% 0,0 Haaglanden % 100,0 Holland Rijnland % 88,0 Midden-Holland 0% 0,0 Rijnmond 0% 0,0 Zuid-Holland Centraal 0% 0,0 Zeeland 0% 0,0 Helmond-De Peel 0% 0,0 Midden-Brabant 0% 0,0 Noordoost-Brabant 0% 0,0 West-Brabant 0% 0,0 Zuidoost-Brabant 0% 0,0 Midden-Limburg 0% 0,0 Noord-Limburg 0% 0,0 Zuid-Limburg 0% 0,0 Arbeidsmarktregio onbekend % 50,0 Totaal % 91,9

16 2.4 Werknemers naar lengte van het dienstverband In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar lengte van het dienstverband. In de sector groothandel in bloembollen waren 720 werknemers die op enig moment in 2012 in dienst waren 31 december 2012 niet meer in dienst. Deze zijn niet in tabel 8 opgenomen (zie daarvoor paragraaf 3.2 Uitstroom). 31,2 procent van de werknemers heeft een dienstverband dat korter is dan één jaar. In 2011 was dit 31,6 procent. In de benchmarksectoren geldt dat voor 22,1 procent van de werknemers. Tabel 8. Aantal werknemers in de sector naar lengte van het dienstverband ultimo jaar Groothandel in bloembollen Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel tot 1 maand 114 6,9% 131 8,0% 136 8,2% 119 7,3% 114 7,0% 76 5,0% ,4% 1 tot 2 maanden 65 3,9% 59 3,6% 95 5,7% 104 6,4% 72 4,4% 68 4,5% ,4% 2 maanden tot een half jaar ,6% ,7% ,5% ,8% ,0% ,3% ,8% half jaar tot een jaar 145 8,7% 113 6,9% 115 6,9% 103 6,3% 98 6,0% 84 5,5% ,5% 1 jaar tot 2 jaar ,0% ,1% 129 7,8% 135 8,3% 143 8,8% 99 6,5% ,7% 2 jaar tot 5 jaar ,1% ,7% ,1% ,4% ,6% ,0% ,0% 5 jaar tot 10 jaar ,5% ,4% ,7% ,2% ,9% ,0% ,2% 10 jaar en meer ,4% ,7% ,1% ,3% ,0% ,3% ,0% Totaal werknemers in dienst ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% Aandeel werknemers met dienstverband 1 jaar of meer 64,9% 67,9% 65,6% 66,2% 68,4% 68,8% 77,9%

17 2.5 Werknemers naar bedrijfsgrootte In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar bedrijfsgrootte. In 2012 is 53,5 procent van de werknemers in de sector werkzaam in een bedrijf met meer dan 50 werknemers. Tabel 9. Totaal aantal werknemers (gedurende jaar) naar bedrijfsgrootte aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel 1 t/m 5 werknemers 82 2,8% 79 2,7% 84 3,2% 80 3,3% 79 3,3% 74 3,1% 75 3,3% 6 t/m 10 werknemers 101 3,5% 111 3,8% 115 4,4% 111 4,6% 134 5,6% 119 5,0% 76 3,4% 11 t/m 25 werknemers ,0% ,1% ,9% ,8% ,5% ,2% ,2% 26 t/m 50 werknemers ,1% ,2% ,8% ,8% ,9% ,2% ,0% 51 t/m 100 werknemers ,3% ,2% ,3% ,6% ,1% ,7% ,2% Meer dan 100 werknemers ,3% ,0% ,3% ,0% ,6% ,8% ,9% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

18 Pagina In- en uitstroom Met betrekking tot in- en uitstroom worden de volgende gegevens gepresenteerd: 3.1 Instroom 3.2 Uitstroom 3.3 In- en uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector 3.1 Instroom In tabel 10 is de instroom per leeftijdscategorie voor 2012 weergegeven. De helft van de instroom is jonger dan 30 jaar (50,6). In de benchmarksectoren is dit 65 procent. Tabel 10. Instroom per leeftijd sector groothandel in bloembollen over het jaar 2012 Groothandel in bloembollen Benchmark Agr. & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,2% ,3% ,8% 20 t/m 24 jaar ,4% ,6% ,6% 25 t/m 29 jaar ,9% ,1% ,3% 30 t/m 34 jaar ,6% ,3% ,4% 35 t/m 39 jaar 63 6,4% ,7% ,7% 40 t/m 44 jaar 77 7,8% ,1% ,1% 45 t/m 49 jaar 79 8,0% ,7% ,8% 50 t/m 54 jaar 85 8,6% ,8% ,9% 55 t/m 59 jaar 42 4,3% ,0% ,0% 60 t/m 64 jaar 34 3,4% 731 1,7% 765 1,7% 65 jaar en ouder 3 0,3% 348 0,8% 351 0,8% Totaal ,0% ,0% ,0%

19 Pagina In tabel 11 is de instroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. De instroom is berekend op basis van de datum indiensttreding en datum uitdiensttreding van medewerkers. De maand januari is niet berekend, omdat de datum indiensttreding in december niet meegenomen kan worden in de berekening. Uit de tabel blijkt dat ruim een derde van de werknemers in de sector groothandel in bloembollen in 2012 in de maand juli instroomde. Dit zijn vooral werknemers jonger dan 30 jaar. Tabel 11. Instroom per leeftijd sector Groothandel in bloembollen ultimo maand gedurende 2012 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december t/m 19 jaar niet bekend t/m 24 jaar niet bekend t/m 29 jaar niet bekend t/m 34 jaar niet bekend t/m 39 jaar niet bekend t/m 44 jaar niet bekend t/m 49 jaar niet bekend t/m 54 jaar niet bekend t/m 59 jaar niet bekend t/m 64 jaar niet bekend jaar en ouder niet bekend Totaal niet bekend Aandeel niet bekend 0,6% 1,3% 5,3% 2,5% 3,9% 36,4% 13,7% 7,3% 13,7% 7,7% 7,7%

20 Pagina Uitstroom Tabel 12 geeft een overzicht van de leeftijden van werknemers die vertrekken uit de sector (uitstroom). Hieruit blijkt dat bijna de helft van de uitstromende medewerkers jonger is dan 30 jaar (48,2%). Tabel 12. Aantal werknemers per leeftijd bij uitstroom uit de sector Groothandel in bloembollen over het jaar 2012 Groothandel in bloembollen Benchmark Agr. & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,6% ,8% ,5% 20 t/m 24 jaar ,2% ,2% ,1% 25 t/m 29 jaar ,5% ,7% ,8% 30 t/m 34 jaar ,4% ,2% ,3% 35 t/m 39 jaar 65 6,3% ,4% ,4% 40 t/m 44 jaar 78 7,6% ,8% ,8% 45 t/m 49 jaar 87 8,5% ,3% ,4% 50 t/m 54 jaar 97 9,4% ,5% ,6% 55 t/m 59 jaar 48 4,7% ,7% ,7% 60 t/m 64 jaar 35 3,4% ,4% ,4% 65 jaar en ouder 5 0,5% 462 1,1% 467 1,1% Totaal ,0% ,0% ,0%

21 In figuur 3 worden de in- en uitstroom gegevens met elkaar vergeleken. Hierin valt op dat de in- en uitstroomlijnen voor de meeste leeftijdscategorieën gelijk vallen. Dit houdt in dat de werknemers die in 2012 instroomden, in hetzelfde jaar ook weer uitstroomden. Bij de jongere leeftijdscategori eën is wel een onderscheid te zien. Zo is de instroom van werknemers tot en met 24 jaar hoger dan de uitstroom: dit houdt een toename in van werknemers in deze leeftijdsklasse in Werknemers tussen de 25 en 35 jaar en werknemers tussen de 40 en 55 jaar stroomden weer vaker uit de sector dan dat zij instroomden. Figuur 3. In- en uitstroom sector Groothandel in bloembollen per leeftijdscategorie over 2012

22 In tabel 13 is de uitstroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. Net als bij berekening van de instroom, wordt de uitstroom berekend op basis van de datum indiensttreding en datum uitdiensttreding van medewerkers. De maand januari is niet bereken d, omdat de datum indiensttreding in december niet kan worden meegenomen in de berekening. Uit de tabel blijkt dat werknemers vooral in februari, september en december uitstroomden. De meerderheid van de werknemers, dat uitstroomt in deze maanden is jonger dan 30 jaar. Tabel 13. Aantal werknemers per leeftijd sector Groothandel in bloembollen bij uitstroom ultimo maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december t/m 19 jaar niet bekend t/m 24 jaar niet bekend t/m 29 jaar niet bekend t/m 34 jaar niet bekend t/m 39 jaar niet bekend t/m 44 jaar niet bekend t/m 49 jaar niet bekend t/m 54 jaar niet bekend t/m 59 jaar niet bekend t/m 64 jaar niet bekend jaar en ouder niet bekend Totaal niet bekend Aandeel niet bekend 13,9% 11,3% 12,7% 3,9% 4,8% 1,6% 8,6% 13,5% 8,1% 8,4% 13,3%

23 Pagina In- en uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector In figuur 4 worden de in- en uitstroom gegevens per maand met elkaar vergeleken. Hieruit komt duidelijk naar voren dat in juli de grootste instroom ten opzichte van de uitstroom plaatsvindt, wat een toename van het aantal werknemers inhoudt. Ook in oktober v indt er een grotere instroom dan uitstroom van werknemers plaats. In februari, maart, april, september en december is de uitstroom groter ten opzichte van de instroom, wat een afname van het aantal werknemers betekent. Dit kan het gevolg zijn van het seizoen. Figuur 4. In- en uitstroom sector Groothandel in bloembollen in aandeel per maand in 2012

24 Pagina Onderstaande tabel en figuur geven een overzicht van de ontwikkeling van de in- en uitstroom van 2006 tot en met Hierin is te zien dat zowel de in- als de uitstroom in 2012 is afgenomen vergeleken met Ook is te zien dat de instroom van werknemers in 2012 lager was dan de uitstroom. Tabel 14a. In- en uitstroom werknemers sector Groothandel in bloembollen gedurende het jaar afgezet tegen aantal werknemers gedurende het jaar aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel instroom ,8% ,5% ,3% ,4% ,1% ,9% ,0% ontwikkeling in procenten -5,3% -9,8% -5,6% 2,5% -3,5% -9,6% uitstroom ,1% ,9% ,6% ,5% ,5% ,0% ,8% ontwikkeling in procenten 3,4% -13,7% -15,5% -1,2% 4,7% -8,2% totaal medewerkers Figuur 5. In- en uitstroom per jaar

25 In bovenstaande tabellen en figuren worden in- en uitstroom gedefinieerd op basis van het aantal respectievelijk het aantal nieuwe en verbroken dienstverbanden. Voor de sector groothandel in bloembollen kan het ook van belang zijn om te weten in hoeveel gevallen een beëindigde arbeidsovereenkomst wordt gevolg door een nieuwe arbeidsovereenkomst in de sector groothandel in bloembollen. Deze gegevens treft u aan in onderstaande tabel 14.b. Tabel 14b. Mobiliteit binnen de sector groothandel in bloembollen in 2011 en 2012 Groothandel in bloembollen benchmark Agrarisch en groen absoluut % absoluut % % % Mobiliteit binnen de loonwerksector ,5% ,4% 7% 7% Doorstroom van loonwerksector naar andere agrarische sector 19 0,8% 25 1,1% 1% 1% Uitstroom agrarische sector ,1% ,5% 23% 23% Gedurende het jaar geen verandering ,6% ,9% 68% 68% Totaal gedurende het jaar ,0% ,0% 100% 100%

26 Pagina Bijlage I Begripsomschrijvingen Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de in deze notitie gehanteerde begrippen. Werknemer Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werkgever die is aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Het aantal werknemers zegt dus niets over het aantal werkzame fte s in loondienst. In de factsheet 2013 zal ook informatie worden opgenomen over het aantal uren dat in de sector wordt gewerkt. Begripsverklaring met betrekking tot de te onderscheiden werknemers In de administratie staan niet alleen werknemers geregistree rd maar ook een beperkt aantal personen met een ander soort arbeidsverhouding. De in deze notitie gepresenteerde informatie heeft betrekking op werknemers die in dienst zijn bij de bedrijven zélf. Over de andere arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld stagiaires en uitzendkrachten) is geen informatie opgenomen omdat het voor de administratie van Colland geen relevant gegeven is. De administratie registreert drie soorten contracten: Vast : dienstverbanden met een vast aantal uren per week (ongeacht of dit contr acten van bepaalde of onbepaalde tijd en/of korte of lange contracten zijn); Oproepkracht : dienstverbanden met een variabel aantal uren (idem). Gelegenheidswerker : gelegenheidswerkers. Deze zijn niet meegenomen in deze factsheet. Gemiddelde werkgelegenheid in een jaar Hierbij gaat het om het gemiddelde van het aantal personen in loondienst per ultimo maand. De gemiddelde werkgelegenheid in het jaar is weer het gemiddelde van alle maanden. Bedrijven Het gaat hierbij om bedrijven die werknemers in dienst hebben. Agrarische en groene sectoren In deze notitie worden dertien verschillende sectoren onderscheiden, te verstaan: Bedrijfsverzorgingsdiensten Bos & Natuur Dierhouderij Glastuinbouw Groenvoederdrogerijen Groothandel in Bloembollen Hoveniers en groenvoorzieners Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (Loonwerk) Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Varkensverbetering Benchmark Qua kenmerken van activiteiten en werknemers is er geen sp ecifieke deelsector binnen de agrarische en groene sector die vergelijkbaar is met de sector groothandel in bloembollen. Daarom is de sector vergeleken met het totaal van de deelsectoren en met de agrarische en groene sector als geheel.

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Factsheet Hoveniers 2016

Factsheet Hoveniers 2016 Factsheet Hoveniers 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 19 oktober 2016 1610-0843 Pagina 2 34 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

* Het totaal aantal banen is de som van de reguliere dienstverbanden bij markt- en overheidswerkgevers én de detacheringen/inleenverbanden.

* Het totaal aantal banen is de som van de reguliere dienstverbanden bij markt- en overheidswerkgevers én de detacheringen/inleenverbanden. Raadsinformatiebrief 13 februari 2017 Onderwerp: UWV Trendrapportage 3e 2016 Geachte Raadsleden, Het UWV heeft de Regionale Trendrapportage Banenafspraak 3e 2016 gepubliceerd. De trendrapportage (bijgesloten)

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( )

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( ) Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq (2013-2014) Hoe heeft het aantal erkende leerbedrijven in de metaal-, elektro- en installatietechniek zich ontwikkeld? Wat zijn de aantallen per kwalificatiedossier?

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Geachte wethouders, Voor dit moment verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Stephan van Iperen Netwerkmanager

Geachte wethouders, Voor dit moment verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Stephan van Iperen Netwerkmanager Wij werken duurzaam en digitaal en ontvangen uw correspondentie daarom bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of e-formulier! Van: Iperen SAPM van (Stephan) [mailto:sapmviperen@almere.nl] Verzonden:

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2017-2022 Regio Limburg datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Stromen in de sociale zekerheid. Sophie Doove, Marjan Verberk-de Kruik, Bram Rouw

Stromen in de sociale zekerheid. Sophie Doove, Marjan Verberk-de Kruik, Bram Rouw Stromen in de sociale zekerheid Sophie Doove, Marjan Verberk-de Kruik, Bram Rouw CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2018-2023 Regio Limburg datum 4 januari 2018 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2018 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie