Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016"

Transcriptie

1 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober

2 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting 4 1. Werkgevers Totaal aantal bedrijven per sector Regionale spreiding van bedrijven Grootte van bedrijven Werknemers Gemiddeld aantal werknemers en aantal fte Werknemers naar leeftijd en geslacht Werknemers naar regio Lengte dienstverband werknemers naar bedrijfsgrootte In- en uitstroom Instroom Uitstroom In- en uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector 28 Omschrijving van de gehanteerde begrippen bijlage I 31 Lengte dienstverband bij uitstroom bijlage II 32 Verdeling arbeidsmarktregio s naar district bijlage III 33

3 Pagina 3 33 Toelichting Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een onderzoek uit naar arbeidsmarktontwikkelingen in de bij Colland Arbeidsmarkt aangesloten sectoren op grond van de gegevens in de administratie. Daarmee zijn factsheets opgesteld, waarin vergelijkbare kengetallen van de diverse deelsectoren zijn opgenomen. Het doel van de factsheets is sectoren informeren over de arbeidsmarktsituatie in hun sector. Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit de bestanden van Colland Arbeidsmarkt van Om zicht te geven op trends in sectoren zijn in een aantal tabellen gegevens vanaf 2007 tot en met 2015 meegenomen. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn een aantal tabellen en grafieken uitgebreid en toegevoegd. Hebt u op- en aanmerkingen? Neem contact op met Colland Bestuursbureau via

4 Pagina 4 33 Samenvatting Het aantal bedrijven in de sector Groothandel in Bloembollen daalde de afgelopen drie jaar, maar is dit jaar voor het eerst weer gestegen en wel met 1,0% naar 97 bedrijven. Daarvan heeft bijna een derde (30,9%) 1 t/m 5 werknemers en 91,8% van alle bedrijven heeft maximaal 50 werknemers in dienst. Het aantal werknemers daalde ook bijna alle afgelopen jaren en is dit jaar weer toegenomen met 0,4% naar De premieloonsom voor de sector Groothandel in Bloembollen is in 2015 gedaald met 1 miljoen. In de provincie Zuid-Holland is met een aandeel van 54,17% procent al sinds jaren het grootste aantal bedrijven gevestigd. In Noord-Holland (43,75%) zijn bijna alle andere bedrijven te vinden, op een bedrijf in Gelderland na. De werknemers binnen de sector zijn grotendeels werkzaam in Noord-Holland (51,5%) en Zuid-Holland (47,1%). Met een toename van 27 werknemers (+3,9%) is de provincie Noord-Holland het meest gegroeid in aantallen werknemers. In Zuid-Holland nam het aantal werknemers in de sector het meest af (-20 werknemers, -2,9%). Op het niveau van arbeidsmarktregio s is te zien dat ten opzichte van 2009 het aantal werknemers alleen in de arbeidsmarktregio s Stedendriehoek (+12,5%), Groot Amsterdam (+9,9%) en Haaglanden (+28,6%) is toegenomen. In absolute aantallen stellen die stijgingen meestal echter niet zoveel voor. In de arbeidsmarktregio s Holland Rijnland (-26,8%) is het aantal werknemers procentueel gezien het meest gedaald in vergelijking met In absolute aantallen is dat -198 werknemers. Ten opzichte van 2014 daalt in absolute aantallen vooral de regio Holland Rijnland (-25) en stijgen de regio s Noord-Holland Noord (+21) en Groot Amsterdam (+11). De regio s Noord-Holland Noord en Holland Rijnland zijn met 548 en 570 werknemers de grootste regio s wat betreft aantallen werknemers in de sector. Elke werknemer had ultimo jaar 2015 gemiddeld een contract van 0,71 fte. Het aantal fte gedurende het jaar per werknemer is gemiddeld 0,54. Ultimo 2015 werkte elke man gemiddeld 0,77 fte en elke vrouw 0,55 fte. Ongeveer de helft van de werknemers in de sector is tussen de 40 en 59 jaar oud (50,1%). In 2014 was dit nog 52,5%. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers die in 2015 in dienst waren (gemeten gedurende 2015) is 37,9 jaar, t.o.v. 38,4 jaar in In de sector Groothandel in Bloembollen waren 600 werknemers die op enig moment in 2015 in dienst waren op 31 december 2015 niet meer in dienst (30% van het totaal). Sinds 2010 neemt het aandeel werknemers met een dienstverband van 1 jaar of meer steeds toe (74,6% in 2015). In 2015 waren er dienstverbanden in de sector, waarvan er zijn geëindigd voor juli 2016 (60%). In 2014 waren dat nog respectievelijk en dienstverbanden (65%). De gemiddelde duur van een dienstverband ultimo jaar 2015 is 5,5 jaar. In de sector zijn er vooral veel werknemers gedurende het jaar in bedrijven met 51 t/m 100 werknemers (33,5%). Een derde van de instroom is jonger dan 35 jaar (66,3%). In 2014 was dit nog 63,7%. De instroom is in de meeste categorieën toegenomen t.o.v. 2014, vooral in de categorie t/m 19 jaar (+76). De totale instroom nam toe met 84 naar werknemers (+8,7%). De hoogste instroom van werknemers vond plaats in de maanden januari (+176), juli (+299) en augustus (+145). In de maanden februari (+15) en mei (+12) is de instroom het laagst. In juli daalde de instroom met bijna 100 werknemers t.o.v Bijna 2/3 van de uitstromende medewerkers is jonger dan 35 jaar (60,6% t.o.v. 59,8% in 2014). De totale uitstroom daalde met 40 medewerkers naar in Vooral de categorie >65 jaar steeg (+20) en de categorie 25 t/m 29 jaar daalde (-33). Werknemers stromen vooral in de maanden januari (-140), februari (-162) en september (-141) uit. De laagste uitstroom vond plaats in de maanden mei t/m juli (-36, -37 en -34). De grootste toename in aantallen werknemers vond plaats in juli (+265) en er is vooral meer uitstroom dan instroom in de maand februari (-147). In absolute aantallen is de mobiliteit gestegen met 48 dienstverbanden. Procentueel gezien zijn er t.o.v in 2015 minder werknemers geweest die gedurende het jaar binnen de sector zijn veranderd van dienstverband en meer werknemers die uitstroomden uit de agrarische sector.

5 Pagina Werkgevers Met betrekking tot de werkgevers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 1.1 Totaal aantal bedrijven 1.2 Regionale spreiding van bedrijven 1.3 Grootte van bedrijven (in aantallen werknemers) 1.1 Totaal aantal bedrijven Het aantal bedrijven in de sector Groothandel in Bloembollen daalde de afgelopen drie jaar, maar is dit jaar voor het eerst weer gestegen en wel met 1,0% naar 97 bedrijven. Het aantal werknemers daalde ook bijna alle afgelopen jaren, behalve in 2009, en is dit jaar weer toegenomen met 0,4% naar Ten opzichte van 2007 is het aantal bedrijven in 2015 met 7,6% afgenomen en het aantal werknemers met 15,8% afgenomen. Dat betekent dat de bedrijven in 2015 gemiddeld minder werknemers in dienst hebben dan in Tabel 1a en 1b geven een overzicht van het aantal bedrijven en het aantal werknemers in de sector. Tabel 1a. Totaal aantal bedrijven ultimo jaar Groothandel in Bloembollen ultimo jaar Aantal bedrijven Ontwikkeling in procenten -1,0% 0,0% 1,0% 0,0% -2,9% -4,9% -1,0% 1,0% Index aantal bedrijven (2007=100) ,0 99,0 100,0 100,0 97,1 92,4 91,4 92,4 Tabel 1b. Totaal aantal werknemers ultimo jaar Groothandel in Bloembollen ultimo jaar Aantal werknemers Ontwikkeling in procenten -1,1% 1,0% -1,9% -1,2% -5,2% -3,1% -5,6% 0,4% Index aantal werknemers (2007=100) ,9 99,8 98,0 96,8 91,8 88,9 83,9 84,2

6 Pagina 6 33 Tabel 2a is een totaaloverzicht van bedrijven en werknemers in de agrarische en groene sector. De agrarische en groene sector kent ultimo bedrijven. De sector Glastuinbouw is de grootste werkgever in aantallen werknemers. Deze heeft namelijk 30,2 procent van het totaal aantal werknemers in dienst ( van de ). Ten opzichte van 2014 is er vooral een opmerkelijke stijging te zien in de sector Bedrijfsverzorging. Dit is vooral veroorzaakt door het aanpassen van de werkingssfeer van de cao van deze sector. Een ander opvallend feit is dat het totaal aantal bedrijven in de agrarische en groene sector stijgt met 0.8% t.o.v. 2014, maar het aantal werknemers daalt met -0.3%. De Groothandel in Bloembollensector doet het wat betreft de groei van het aantal bedrijven en werknemers dit jaar dus beter dan het gemiddelde van alle sectoren. Tabel 2a. Totaal aantal bedrijven en aantal werknemers ultimo jaar /2014 Bedrijven Werknemers Bedrijven Werknemers Bedrijven Werknemers Ontw. in procenten aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Bedrijven Werkn. Bedrijfsverzorging 36 0,2% ,8% 34 0,2% ,8% 40 0,3% ,6% 17,6% 47,5% Bloembollengroothandel 97 0,6% ,3% 96 0,6% ,2% 97 0,6% ,3% 1,0% 0,4% Bos & Natuur 188 1,2% ,3% 188 1,2% ,2% 186 1,2% ,2% -1,1% -0,9% Dierhouderij ,9% ,9% ,4% ,0% ,9% ,6% 3,4% -5,9% Glastuinbouw ,3% ,2% ,0% ,6% ,1% ,2% -4,3% -1,7% Groenvoederdrogerijen 8 0,1% 86 0,1% 9 0,1% 87 0,1% 9 0,1% 82 0,1% 0,0% -5,7% Hoveniers ,6% ,2% ,7% ,5% ,8% ,8% 1,4% 1,7% Loonwerk ,4% ,0% ,2% ,2% ,0% ,2% -0,9% -0,3% Open teelten bloembollen 562 3,7% ,9% 560 3,7% ,0% 605 3,9% ,1% 8,0% 5,1% Open teelten boomkwekerij ,3% ,3% ,3% ,1% ,0% ,0% -2,9% -0,6% Open teelten landbouw ,1% ,9% ,9% ,0% ,9% ,8% 1,0% -9,8% Open teelten tuinbouw ,5% ,4% ,6% ,4% ,2% ,5% 6,0% 1,5% Paddenstoelen 159 1,0% ,3% 143 0,9% ,4% 142 0,9% ,2% -0,7% -8,0% Varkensverbetering 12 0,1% 523 0,5% 12 0,1% 534 0,5% 12 0,1% 552 0,5% 0,0% 3,4% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0,8% -0,3%

7 Pagina 7 33 Tabel 2b. geeft een weergave van de premieloonsommen van 2012 tot en met 2015 van de verschillende sectoren (op hele miljoenen afgerond en in duizendtallen weergegeven). Hierin is te zien dat de premieloonsom voor de sector Groothandel in Bloembollen in 2015 is gedaald met 1 miljoen, na de stijging van 1 miljoen vorig jaar. Door afronding op hele getallen is het verschil in procenten soms nogal opvallend, zoals in de sector Groenvoederdrogerijen. Tabel 2b. Premieloonsommen per sector 1 CAO Verschil soort loonsom premie premie premie premie Bedrijfsverzorging ,93% Bloembollengroothandel ,86% Bos en Natuur ,14% Dierhouderij ,73% Glastuinbouw ,50% Groenvoederdrogerijen ,88% Hoveniers ,75% Loonwerk ,60% Open teelten bloembollen ,53% Open teelten boomkwekerij ,99% Open teelten landbouw ,26% Open teelten tuinbouw ,30% Paddenstoelen ,18% Varkensverbetering ,11% Totaal ,23% 1 In tegenstelling tot eerdere factsheets is hier uitgegaan van de premieloonsom (afgerond op 1.000). De cijfers zijn afkomstig uit de sectoralisatie Q van juni 2016 over de loonsommen 2016 voor bestuur en sectorcommissies van Colland Arbeidsmarkt. De in deze notitie gebruikte loonsommen uit 2012 t/m 2015 zijn opgenomen in de jaarrekeningen van het fonds en gecontroleerd door de accountant van het fonds.

8 1.2 Regionale spreiding van bedrijven Pagina 8 33 Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling in regionale spreiding van de bedrijven in de sector Groothandel in Bloembollen van 2009 tot en met In de provincie Zuid-Holland is met een aandeel van 54,17% procent al sinds jaren het grootste aantal bedrijven gevestigd. In Noord-Holland (43,75%) zijn bijna alle andere bedrijven te vinden, op een bedrijf in Gelderland na. De spreiding verandert nauwelijks over de jaren. Tabel 3. Regionale spreiding van bedrijven per provincie Groothandel in Bloembollen Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Drenthe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 484 3,16% Flevoland 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 467 3,05% Friesland 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 666 4,35% Gelderland 1 1,00% 1 1,00% 1 1,00% 1 1,00% 1 1,03% 1 1,04% 1 1,03% ,23% Groningen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 425 2,77% Limburg 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,49% Noord-Brabant 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 0 0,00% 0 0,00% ,45% Noord-Holland 45 43,30% 46 43,80% 46 43,80% 46 45,10% 43 44,33% 42 43,75% 42 43,30% ,40% Overijssel 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 870 5,68% Utrecht 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,04% 0 0,00% 678 4,43% Zeeland 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 595 3,88% Zuid-Holland 58 55,80% 58 55,20% 58 55,20% 55 53,90% 52 53,61% 52 54,17% 54 55,67% ,11% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

9 Pagina 9 33 De regionale spreiding van bedrijven wordt grafisch in beeld gebracht door figuur 1. Figuur 1. Regionale spreiding van bedrijven in de sector Groothandel in Bloembollen ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

10 Pagina Bedrijven naar bedrijfsgrootte Ultimo 2015 waren er 97 Groothandel in Bloembollenbedrijven actief, waarvan bijna een derde (30,9%) met 1 t/m 5 werknemers. T.o.v zijn de categorieën niet veel veranderd qua aantallen, alhoewel hun aandeel in het totaal wel veranderd is. In totaal 91,8% van alle bedrijven heeft maximaal 50 werknemers in dienst. Tabel 4. Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, ultimo jaar aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel 1 t/m 5 werknemers 38 36,5% 37 35,6% 38 36,2% 38 36,2% 37 36,3% 31 32,0% 28 29,2% 30 30,9% 6 t/m 10 werknemers 14 13,5% 13 12,5% 16 15,2% 15 14,3% 10 9,8% 12 12,4% 13 13,5% 12 12,4% 11 t/m 25 werknemers 18 17,3% 24 23,1% 22 21,0% 24 22,9% 28 27,5% 28 28,9% 29 30,2% 26 26,8% 26 t/m 50 werknemers 19 18,3% 19 18,3% 14 13,3% 14 13,3% 16 15,7% 14 14,4% 16 16,7% 21 21,6% 51 t/m 100 werknemers 10 9,6% 6 5,8% 11 10,5% 10 9,5% 7 6,9% 10 10,3% 9 9,4% 7 7,2% Meer dan 100 werknemers 5 4,8% 5 4,8% 4 3,8% 4 3,8% 4 3,9% 2 2,1% 1 1,0% 1 1,0% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Figuur 2. Bedrijven naar bedrijfsgrootte ultimo 2015

11 Pagina Werknemers Met betrekking tot werknemers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 2.1 Aantal werknemers en aantal fte 2.2 Werknemers naar leeftijd en geslacht 2.3 Werknemers naar regio 2.4 Lengte dienstverband 2.5 Werknemers naar bedrijfsgrootte 2.1 Aantal werknemers en aantal fte Het gemiddeld aantal werknemers is vastgesteld door het gemiddelde te berekenen over de stand aan het eind van iedere maand van het betreffende jaar. Onderstaande tabel 5a en figuur 2 geven een overzicht van de ontwikkeling van het aantal werknemers van 2007 tot en met Tabel 5b geeft informatie over het aantal gewerkte uren en fte in 2013 t/m Hieruit blijkt dat elke werknemer ultimo jaar 2015 gemiddeld een contract had van 0,71 fte. Dit kan een parttime contract van 0,71 fte zijn over het hele jaar of een fulltime contract voor een deel van het jaar (ongeveer 8,5 maanden), of iets tussen deze twee uitersten. Het aantal fte gedurende het jaar per werknemer is gemiddeld 0,54. Het aantal werknemers ultimo jaar steeg in 2015, terwijl de andere categorieën daalden in aantal, net als de aantallen fte s. Tabel 5a. Aantal werknemers gemiddeld, ultimo en gedurende jaar Gemiddeld aantal werknemers Ontwikkeling in procenten -5,6% -3,1% -0,8% 1,0% -4,9% -2,0% -0,8% -6,2% Aantal werknemers ultimo jaar Aantal werknemers gedurende jaar Tabel 5b. Aantal werknemers naar fte uren fte uren fte uren fte Aantal fte ultimo jaar Aantal fte gedurende het jaar Berekening aantal fte: Aantal uren volgens registratie van Colland Arbeidsmarkt gedeeld door 1.983,6 (38 uur x 52,2 weken)

12 Pagina Figuur 2. Aantal werknemers gemiddeld, ultimo en gedurende jaar Gemiddeld aantal werknemers Aantal werknemers ultimo jaar Aantal werknemers gedurende jaar

13 Pagina Werknemers naar leeftijd en geslacht Tabel 6a geeft een overzicht van de leeftijd van de werknemers in de sector Groothandel in Bloembollen, berekend o.b.v. ultimo jaar. Daarin is te zien dat ongeveer de helft van de werknemers in de sector tussen de 40 en 59 jaar oud is, namelijk 50,1%. In 2014 was dit nog 52,5%. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers die in 2015 in dienst waren in de sector (gemeten gedurende 2015) is 37,9 jaar t.o.v. 38,4 jaar in In alle agrarische en groene sectoren is dit 33,3 jaar. Sinds 2012 zijn er ook werknemers van 65 jaar en ouder in dienst en hun aantal stijgt elk jaar. T.o.v is vooral de categorie t/m 19 jaar gestegen (+70) en de categorie 40 t/m 44 jaar gedaald (-24). Dit is ook duidelijk te zien in figuur 3 (pag. 14). Tabel 6a. Leeftijd van werknemers in de sector ultimo jaar Groothandel in Bloembollen Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar 152 9,2% 131 8,0% 123 7,6% 117 7,7% 116 7,9% 83 6,0% ,9% ,0% 20 t/m 24 jaar 162 9,8% ,2% 158 9,8% 123 8,1% 99 6,7% 87 6,2% 86 6,1% ,2% 25 t/m 29 jaar 151 9,1% ,0% ,2% 136 8,9% 132 8,9% 114 8,2% 116 8,3% ,8% 30 t/m 34 jaar 146 8,8% 123 7,6% 121 7,5% 137 9,0% 127 8,6% 131 9,4% 129 9,2% ,4% 35 t/m 39 jaar ,7% ,9% ,9% 145 9,5% 129 8,7% 111 8,0% 93 6,6% ,6% 40 t/m 44 jaar ,5% ,8% ,1% ,1% ,8% ,9% ,1% ,2% 45 t/m 49 jaar ,7% ,4% ,0% ,2% ,9% ,7% ,6% ,5% 50 t/m 54 jaar ,0% ,5% ,7% ,2% ,7% ,7% ,3% ,7% 55 t/m 59 jaar 145 8,7% 118 7,2% 126 7,8% 125 8,2% 140 9,5% ,2% ,1% ,6% 60 t/m 64 jaar 76 4,6% 86 5,3% 86 5,3% 102 6,7% 109 7,4% 110 7,9% 90 6,4% ,2% 65 jaar en ouder 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,5% 13 0,9% 26 1,9% 31 2,2% ,7% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Tabel 6b toont het aantal werknemers en het aantal fte naar geslacht. Hieruit blijkt dat mannen gemiddeld vaker fulltime werken dan vrouwen. Ultimo 2015 werkte elke man gemiddeld 0,77 fte en elke vrouw 0,55 fte.

14 Pagina Tabel 6b. Werknemers naar geslacht in de sector Groothandel in Bloembollen ultimo jaar M V M V M V Aantal ultimo jaar fte ultimo jaar Gemiddeld fte per werknemer ultimo jaar 0,78 0,53 0,80 0,56 0,77 0, Figuur 3. Aantal werknemers per leeftijdscategorie ultimo jaar in de sector G Bloembollen t/m 19 jaar 20 t/m 24 jaar 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 t/m 49 jaar 50 t/m 54 jaar 55 t/m 59 jaar 60 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

15 2.3 Werknemers naar regio Pagina De werknemers binnen de sector Groothandel in Bloembollen zijn in 2015 grotendeels werkzaam in Noord-Holland (51,5%) en Zuid-Holland (47,1%). Bij de spreiding van de bedrijven uit de Bloembollengroothandel sector is juist Zuid-Holland de grootste. Met een toename van 27 werknemers (+3,9%) is de provincie Noord-Holland het meest gegroeid in aantallen werknemers. In Zuid-Holland nam het aantal werknemers in de sector het meest af (-20 werknemers, -2,9%). Verdere veranderingen zijn alleen te zien in Gelderland (-1). Tabel 7a. Werknemers per provincie in de sector ultimo jaar Groothandel in Bloembollen Verschil t.o.v Benchmark 2015 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aandeel aantal aandeel Onbekend ,1% - 0,0% 18 0,0% Drenthe ,0% - 0,0% ,2% Flevoland ,0% - 0,0% ,3% Friesland ,0% - 0,0% ,6% Gelderland ,3% -1-5,3% ,0% Groningen ,0% - 0,0% ,9% Limburg ,0% - 0,0% ,2% Noord-Brabant ,0% - 0,0% ,4% Noord-Holland ,5% 27 3,9% ,6% Overijssel ,0% - 0,0% ,4% Utrecht ,0% - 0,0% ,2% Zeeland ,0% - 0,0% ,9% Zuid-Holland ,1% -20-2,9% ,3% Totaal ,0% 6 0,4% ,0%

16 Pagina Op het niveau van arbeidsmarktregio s is te zien dat ten opzichte van 2009 het aantal werknemers alleen in de arbeidsmarktregio s Stedendriehoek (+12,5%), Groot Amsterdam (+9,9%) en Haaglanden (+28,6%) is toegenomen. In absolute aantallen stellen die stijgingen meestal echter niet zoveel voor. In de arbeidsmarktregio s Holland Rijnland (-26,8%) is het aantal werknemers procentueel gezien het meest gedaald in vergelijking met In absolute aantallen is dat -198 werknemers. Ten opzichte van 2014 daalt in absolute aantallen vooral de regio Holland Rijnland (-25) en stijgen de regio s Noord-Holland Noord (+21) en Groot Amsterdam (+11). Tabel 7.b Regionale spreiding van werknemers per arbeidsmarktregio daling > 10% daling < 10% stijging Groothandel in Bloembollen Ontw. t.o.v. Aantal 2014 in % Index 2015 t.o.v Groningen 0,0% 0,0 Friesland 0,0% 0,0 Drenthe 0,0% 0,0 Twente 0,0% 0,0 Flevoland 3 0 0,0% 0,0 Achterhoek 0,0% 0,0 Food Valley 0,0% 0,0 IJsselvechtstreek 0,0% 0,0 Midden-Gelderland 0,0% 0,0 Rivierenland 0,0% 0,0 Stedendriehoek ,3% 112,5 Zuid-Gelderland 0,0% 0,0 Midden-Utrecht 0,0% 0,0 Oost-Utrecht 0,0% 0,0 Gooi- en Vechtstreek 0,0% 0,0 Groot Amsterdam ,1% 109,9 Noord-Holland Noord ,0% 88,4

17 Pagina Groothandel in Bloembollen 2015 Ontw. t.o.v Aantal 2014 in % Index 2015 t.o.v Zaanstreek/Waterland ,0% 100,0 Zuid-Kennemerland ,7% 82,2 Drechtsteden 0,0% 0,0 Gorinchem 0,0% 0,0 Haaglanden ,9% 128,6 Holland Rijnland ,2% 74,2 Midden-Holland 0,0% 0,0 Rijnmond 0,0% 0,0 Zuid-Holland Centraal 0,0% 0,0 Zeeland 0,0% 0,0 Helmond-De Peel 0,0% 0,0 Midden-Brabant 2 0,0% 0,0 Noordoost-Brabant 0,0% 0,0 West-Brabant 0,0% 0,0 Zuidoost-Brabant 0,0% 0,0 Midden-Limburg 0,0% 0,0 Noord-Limburg 0,0% 0,0 Zuid-Limburg 0,0% 0,0 Arbeidsmarktregio onbekend ,0% 50,0 Totaal ,4% 84,4 De regio s Noord-Holland Noord en Holland Rijnland zijn met 548 en 570 werknemers de grootste regio s wat betreft aantallen werknemers in de sector.

18 Pagina In tabel 7c en figuur 4 is de spreiding van werknemers per district te zien. De verdeling van de arbeidsmarktregio s per district is te vinden in bijlage III. T.o.v steeg regio Noord-West met 27 werknemers en daalde regio Midden-West met 20 werknemers. Tabel 7c. Regionale spreiding van werknemers per district Figuur 4. Regionale spreiding van werknemers per district Noord Noord-West Midden-West Oost Zuid-West Zuid-Oost Arbeidsmarktregio onbekend Noord Noord-West Midden-West Oost Zuid-West Zuid-Oost

19 2.4 Werknemers naar lengte van het dienstverband Pagina In tabel 8a wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar lengte van het dienstverband. In de sector Groothandel in Bloembollen waren 600 werknemers die op enig moment in 2015 in dienst waren op 31 december 2015 niet meer in dienst (30% van het totaal). Deze werknemers zijn niet in tabel 8a opgenomen (zie daarvoor paragraaf 3.2 Uitstroom). Sinds 2010 neemt het aandeel werknemers met een dienstverband van 1 jaar of meer steeds toe (74,6% in 2015). In de benchmarksectoren geldt dat voor 77,3 procent van de werknemers. In de tabel is te zien dat in 2015 vooral de categorie dienstverbanden van 2 tot 5 jaar is gestegen (+40) en de categorie 1 tot 2 jaar gedaald (-33). T.o.v is de grootste stijging te zien in de categorie dienstverbanden van 10 jaar en meer (+17,2%) en de grootste daling in de categorie 1 tot 2 maanden (-51,9%). Tabel 8a. Aantal werknemers in de sector naar lengte van het dienstverband ultimo jaar Groothandel in Bloembollen Index 2015 Benchmark 2015 aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel (2010 = 100) aantal aandeel tot 1 maand 119 7,3% 114 7,0% 76 5,0% 112 7,6% 96 6,9% 82 5,9% 68, ,5% 1 tot 2 maanden 104 6,4% 72 4,4% 68 4,5% 57 3,9% 62 4,4% 50 3,6% 48, ,2% 2 maanden tot een half jaar ,8% ,0% ,3% 144 9,7% 121 8,7% ,0% 62, ,6% half jaar tot een jaar 103 6,3% 98 6,0% 84 5,5% 97 6,6% 94 6,7% 83 5,9% 80, ,5% 1 jaar tot 2 jaar 135 8,3% 143 8,8% 99 6,5% 132 8,9% 122 8,8% 89 6,4% 65, ,1% 2 jaar tot 5 jaar ,4% ,6% ,0% ,9% ,3% ,1% 71, ,6% 5 jaar tot 10 jaar ,2% ,9% ,0% ,2% ,8% ,4% 115, ,0% 10 jaar en meer ,3% ,0% ,3% ,2% ,3% ,7% 117, ,5% Totaal werknemers in dienst ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 86, ,0% Aandeel werknemers met dienstverband 1 jaar of meer 66,2% 68,4% 68,8% 72,2% 73,2% 74,6% 77,3%

20 Pagina Tabel 8b toont het aantal werknemers omgerekend in uren en fte, ultimo en gedurende de jaren 2013 t/m Uit deze tabel valt af te lezen dat alle categorieën werknemers met dienstverbanden tot 2 jaar en daaronder zijn gedaald in aantallen fte s en alle categorieën van langere dienstverbanden zijn gestegen. Tabel 8c is toegevoegd om informatie te verschaffen over het aantal dienstverbanden in Daarin is te zien dat er in dienstverbanden waren in de sector, waarvan er zijn geëindigd voor juli 2016 (60%). In 2014 waren dat nog respectievelijk en dienstverbanden (65%). De gemiddelde duur van een dienstverband ultimo jaar 2015 is 5,5 jaar voor de Groothandel in Bloembollensector. Ter vergelijking: in de benchmarksectoren was dat 4,2 jaar. Tabel 8b. Aantal werknemers in de sector Groothandel in Bloembollen naar fte, ultimo en gedurende 2013 t/m Uren fte Uren fte Uren fte geen dienstverband meer tot 1 maand tot 2 maanden maanden tot een half jaar half jaar tot een jaar jaar tot 2 jaar jaar tot 5 jaar jaar tot 10 jaar jaar en meer Totaal ultimo jaar Totaal gedurende het jaar Tabel 8c. Aantal dienstverbanden in 2015, waarvan voor juli 2016 beëindigd Dienstverbanden per jaar Daarvan met einde voor juli opvolgend jaar Percentage met eind voor juli opvolgend jaar 65% 60% Zie bijlage II voor gedetailleerde informatie over de lengte van de beëindigde dienstverbanden.

21 Pagina Werknemers naar bedrijfsgrootte In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar bedrijfsgrootte. In de sector Groothandel in Bloembollen zijn er vooral veel werknemers in bedrijven met 51 t/m 100 werknemers (33,5%). In 2014 was dat nog 34,2%. T.o.v zijn de meeste categorieën werknemers gedaald in absolute aantallen, behalve de categorieën van 11 t/m 25 (+13) en 26 t/m 50 (+117) werknemers. De grootste daling is te zien in de categorie meer dan 100 werknemers (-87). Het totaal aantal werknemers gedurende het jaar nam toe met 15 naar Tabel 9. Totaal aantal werknemers (gedurende jaar) naar bedrijfsgrootte aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel 1 t/m 5 werknemers 80 3,3% 79 3,3% 74 3,1% 75 3,3% 66 3,1% 53 2,4% 67 3,4% 6 t/m 10 werknemers 111 4,6% 134 5,6% 119 5,0% 76 3,4% 94 4,4% 92 4,2% 93 4,7% 11 t/m 25 werknemers ,8% ,5% ,2% ,2% ,7% ,9% ,7% 26 t/m 50 werknemers ,8% ,9% ,2% ,0% ,3% ,5% ,4% 51 t/m 100 werknemers ,6% ,1% ,7% ,2% ,2% ,5% ,3% Meer dan 100 werknemers ,0% ,6% ,8% ,9% ,4% 203 9,3% ,7% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2 Let op: in deze tabel zijn bedrijven met een buitenlandse postcode buiten beschouwing gelaten. Het totaal aantal werknemers in 2015 volgens deze tabel verschilt daardoor licht van dat in tabel 8a plus de werknemers die op enig moment in 2015 in dienst waren, maar ultimo 2015 niet meer.

22 Pagina In- en uitstroom Met betrekking tot in- en uitstroom worden de volgende gegevens gepresenteerd: 3.1 Instroom 3.2 Uitstroom 3.3 In- en Uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector 3.1 Instroom In tabel 10 wordt weergegeven wat de instroom per leeftijdscategorie is geweest in Een derde van de instroom in de Groothandel in Bloembollensector is jonger dan 35 jaar (66,3%). In 2014 was dit nog 63,7%. De instroom is in de meeste categorieën toegenomen t.o.v. 2014, vooral in de categorie t/m 19 jaar (+76). Qua aandeel in het geheel van de instroom is ook vooral deze categorie hard gestegen en zijn veel andere categorieën gedaald. De totale instroom nam toe met 84 naar werknemers (+8,7%). Tabel 10. Instroom per leeftijd in de sector Groothandel in Bloembollen 2014 Groothandel in Bloembollen 2015 Benchmark Agr. & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,2% ,1% ,0% ,8% 20 t/m 24 jaar ,4% ,4% ,6% ,5% 25 t/m 29 jaar ,9% ,5% ,1% ,1% 30 t/m 34 jaar ,2% ,3% ,0% ,1% 35 t/m 39 jaar 52 5,4% 51 4,8% ,2% ,1% 40 t/m 44 jaar 78 8,1% 63 6,0% ,0% ,0% 45 t/m 49 jaar 66 6,8% 77 7,3% ,9% ,9% 50 t/m 54 jaar 53 5,5% 62 5,9% ,8% ,9% 55 t/m 59 jaar 56 5,8% 48 4,6% ,4% ,5% 60 t/m 64 jaar 31 3,2% 33 3,1% ,8% ,8% 65 jaar en ouder 15 1,5% 20 1,9% ,2% ,2% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0%

23 Pagina In tabel 11 wordt de instroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. De instroom wordt berekend op basis van de datum indiensttreding van medewerkers. Uit de tabel blijkt dat de hoogste instroom van werknemers plaatsvindt in de maanden januari (+176), juli (+299) en augustus (+145). 548 van de instromers zijn jonger dan 30 jaar (52,1%). Vooral in de maanden februari, april en mei stromen er relatief veel werknemers jonger dan 30 jaar in. In de maanden februari (+15) en mei (+12) is de instroom het laagst. In figuur 8 is een grafiek opgenomen met een visueel overzicht van de inen uitstroom van werknemers per maand. Tabel 11. Instroom per leeftijd sector Groothandel in Bloembollen ultimo maand gedurende 2015 december 2014 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december t/m 19 jaar t/m 24 jaar t/m 29 jaar t/m 34 jaar t/m 39 jaar t/m 44 jaar t/m 49 jaar t/m 54 jaar t/m 59 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Totaal Aandeel 9,90% 16,73% 1,43% 2,66% 5,80% 1,14% 4,75% 28,42% 13,78% 4,18% 5,42% 5,61% 10,08% 100% Aantal werknemers <30 jaar Aandeel instroom werknemers <30 42,7% 40% 73% 64% 74% 83% 64% 56% 46% 52% 32% 41% 61% 52,1% jaar in het geheel Totale instroom in 2014 ultimo maand 96 onbekend Totaal 2015

24 Pagina In 2014 waren er geen gegevens beschikbaar voor de maand januari. Deze kolom ontbreekt dus. In figuur 5 is te zien dat de instroom in 2015 in een aantal maanden gestegen is t.o.v. 2014, vooral in augustus. In juli daalde de instroom met bijna 100 werknemers t.o.v In andere maanden bleef de instroom ongeveer gelijk. Figuur 5. Instroom ultimo maand in 2014 en januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december instroom 2014 instroom 2015

25 Pagina Uitstroom Tabel 12 geeft een overzicht van de leeftijden van werknemers die vertrekken uit de sector (uitstroom). Hieruit blijkt dat bijna 2/3 van de uitstromende medewerkers jonger is dan 35 jaar (60,6% t.o.v. 59,8% in 2014). De totale uitstroom daalde met 40 medewerkers naar in Vooral de categorie >65 jaar steeg (+20) en de categorie 25 t/m 29 jaar daalde (-33). Tabel 12. Aantal werknemers per leeftijd bij uitstroom uit de sector over het jaar 2015 Groothandel in Bloembollen 2014 Groothandel in Bloembollen 2015 Benchmark Agrarisch & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,7% ,8% ,4% ,2% 20 t/m 24 jaar ,1% ,9% ,4% ,4% 25 t/m 29 jaar ,6% ,0% ,1% ,1% 30 t/m 34 jaar ,4% ,9% ,4% ,5% 35 t/m 39 jaar 58 5,3% 56 5,3% ,3% ,3% 40 t/m 44 jaar 90 8,3% 68 6,5% ,1% ,1% 45 t/m 49 jaar 85 7,8% 80 7,6% ,0% ,0% 50 t/m 54 jaar 71 6,5% 68 6,5% ,2% ,2% 55 t/m 59 jaar 68 6,3% 57 5,4% ,8% ,8% 60 t/m 64 jaar 45 4,1% 44 4,2% ,2% ,3% 65 jaar en ouder 20 1,8% 40 3,8% ,0% ,0% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% In figuur 3 worden de in- en uitstroomgegevens met elkaar vergeleken. Hierin is te zien dat het aandeel uitstroom ongeveer net zo hoog is als de instroom per leeftijdscategorie. Alleen in de categorie t/m 19 jaar is de instroom beduidend hoger. Figuur 6. In- en uitstroom sector Groothandel in Bloembollen per leeftijdscategorie gedurende het jaar ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% t/m 19 jaar 20 t/m 24 jaar 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 t/m 49 jaar 50 t/m 54 jaar 55 t/m 59 jaar 60 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Instroom Uitstroom

26 Pagina In tabel 13 is de uitstroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. De uitstroom wordt berekend op basis van de datum uitdiensttreding van medewerkers. Uit de tabel blijkt dat werknemers vooral in de maanden januari (-140), februari (-162) en september (-141) uitstromen. Een groot deel van de uitstroom bestaat uit werknemers jonger dan 35 jaar (634 van de 1.047, 60,6%). De laagste uitstroom vindt plaats in de maanden mei t/m juli (-36, -37 en -34). Wat opvalt, is de relatief hoge uitstroom van werknemers t/m 19 jaar in augustus. Tabel 13. Uitstroom per leeftijdscategorie per maand december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal 2015 t/m 19 jaar t/m 24 jaar t/m 29 jaar t/m 34 jaar t/m 39 jaar t/m 44 jaar t/m 49 jaar t/m 54 jaar t/m 59 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Totaal Aandeel 9,20% 13,37% 15,47% 10,12% 7,74% 3,44% 3,53% 3,25% 9,46% 13,47% 5,92% 10,51% 3,72% 100% Aantal werknemers <30 jaar Aandeel werknemers <30 jaar in het geheel 43,0% 50% 36% 32% 26% 44% 49% 56% 77% 50% 32% 60% 23% 45,7% Totale uitstroom per maand in onbekend

27 Pagina Onderstaand figuur 7 toont de verschillen in uitstroom tussen de maanden in 2014 en Hierin is te zien dat de uitstroom in februari is toegenomen, vooral in augustus t/m oktober en december sterk is afgenomen en in de overige maanden ongeveer gelijk is gebleven. Figuur 7. Uitstroom ultimo maand in 2014 en januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december uitstroom 2014 uitstroom 2015

28 Pagina In- en uitstroom vergeleken en mobiliteit binnen de sector In tabel 14a en figuur 8 worden de in- en uitstroom gegevens per maand met elkaar vergeleken in absolute aantallen werknemers. Hieruit blijkt dat de grootste toename in aantallen werknemers plaats vindt in juli (+265) en dat er vooral meer uitstroom dan instroom is in de maand februari (-147). De toenames en afnames van het werknemersbestand wisselen sterk door het jaar heen. De totale instroom in 2015 is werknemers en de uitstroom is werknemers. Tabel 14a. In- en uitstroom sector Groothandel in Bloembollen per (ultimo) maand in 2015 dec-14 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Instroom Uitstroom Figuur 8. In- en uitstroom sector Groothandel in Bloembollen per (ultimo) maand in Instroom 2015 Uitstroom 2015

29 Pagina Tabel 14b en figuur 9 geven een overzicht van de ontwikkeling van de in- en uitstroom van 2009 tot en met 2015 (in figuur 9 zijn ook de cijfers van opgenomen). In tabel 14b en figuur 9 zijn de cijfers van januari, net als in de Factsheet van voorgaande jaren, niet meegerekend in de berekening van de totale in- en uitstroom per jaar. Tabel 14c start een nieuwe reeks waarbij de gegevens van januari wel zijn meegeteld. Tabel 14b. In- en uitstroom werknemers sector Groothandel in Bloembollen gedurende het jaar afgezet tegen aantal werknemers gedurende het jaar aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel instroom ,4% ,1% ,9% ,0% ,8% ,5% ,8% ontwikkeling in procenten -5,6% 2,5% -3,5% -9,6% -8,5% 7,2% -9,5% uitstroom ,5% ,5% ,0% ,8% ,5% ,0% ,4% ontwikkeling in procenten -15,5% -1,2% 4,7% -8,2% -6,5% 13,2% -16,6% Totaal medewerkers Tabel 14c. In- en uitstroom werknemers sector Groothandel in Bloembollen gedurende het jaar afgezet tegen aantal werknemers gedurende het jaar mét cijfers van januari 2015 aantal aandeel instroom ,6% ontwikkeling in procenten uitstroom ,4% ontwikkeling in procenten Totaal medewerkers Figuur 9. In- en uitstroom per jaar instroom uitstroom

30 Pagina In bovenstaande tabellen en grafieken worden in- en uitstroom gedefinieerd op basis van respectievelijk het aantal nieuwe en verbroken dienstverbanden. Voor de sector is het van belang om te weten in hoeveel gevallen een beëindigde arbeidsovereenkomst wordt gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst in de Groothandel in Bloembollensector, oftewel wanneer sprake is van mobiliteit binnen de sector. Deze gegevens treft u aan in tabel 14d. In absolute aantallen is de mobiliteit gestegen met 48 dienstverbanden. Procentueel gezien zijn er t.o.v in 2015 minder werknemers geweest die gedurende het jaar binnen de sector zijn veranderd van dienstverband en meer werknemers die uitstroomden uit de agrarische sector. Vergeleken met de benchmarksectoren zijn er relatief weinig werknemers die gedurende het jaar niet veranderen van dienstverband (50,1%). Tabel 14d. Mobiliteit binnen de sector Groothandel in Bloembollen Benchmark Agrarisch & Groen absoluut % absoluut % absoluut % absoluut % % % Mobiliteit binnen de Groothandel in Bloembollensector ,6% ,4% ,5% ,2% 8% 8% Doorstroom van Groothandel in Bloembollensector naar andere agrarische sector 68 3,0% 57 2,7% 68 3,1% 92 4,1% 2% 2% Uitstroom agrarische sector ,5% ,4% ,5% ,6% 28% 28% Gedurende het jaar geen verandering ,9% ,6% ,9% ,1% 62% 62% Totaal gedurende het jaar ,0% ,0% ,0% ,0% 100% 100%

31 Pagina Bijlage I Begripsomschrijvingen Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de in deze notitie gehanteerde begrippen. Werknemer Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werkgever die is aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Het aantal werknemers zegt dus niets over het aantal werkzame fte in loondienst. Begripsverklaring met betrekking tot de te onderscheiden werknemers In de administratie staan niet alleen werknemers geregistreerd maar ook een beperkt aantal personen met een ander soort arbeidsverhouding. De in deze notitie gepresenteerde informatie heeft betrekking op werknemers die in dienst zijn bij de bedrijven zélf. Over de andere arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld stagiaires en uitzendkrachten) is geen informatie opgenomen omdat het voor de administratie van Colland geen relevant gegeven is. De administratie registreert drie soorten contracten: Vast : dienstverbanden met een vast aantal uren per week (ongeacht of dit contracten van bepaalde of onbepaalde tijd en/of korte of lange contracten zijn); Oproepkracht : dienstverbanden met een variabel aantal uren (idem). Gelegenheidswerker : gelegenheidswerkers. Deze zijn niet meegenomen in deze factsheet. Gemiddelde werkgelegenheid in een jaar Hierbij gaat het om het gemiddelde van het aantal personen in loondienst per ultimo maand. De gemiddelde werkgelegenheid in het jaar is weer het gemiddelde van alle maanden. Bedrijven Het gaat hierbij om bedrijven die werknemers in dienst hebben. Agrarische en groene sectoren In deze notitie worden veertien verschillende sectoren onderscheiden, te verstaan: Bedrijfsverzorgingsdiensten Bos & Natuur Dierhouderij Glastuinbouw Groenvoederdrogerijen Groothandel in Bloembollen Hoveniers en groenvoorzieners Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (Loonwerk) Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Paddenstoelen Varkensverbetering Benchmark Qua kenmerken van activiteiten en werknemers is er geen specifieke deelsector binnen de agrarische en groene sector die vergelijkbaar is met de sector Groothandel in Bloembollen. Daarom is de sector vergeleken met het totaal van de deelsectoren en met de agrarische en groene sector als geheel.

32 Pagina Bijlage II Bijlagetabel bij tabel 8c Lengte bij einde dienstverband Omlaag afgerond naar hele maand Aantal maanden dienstverband Aantal dienstverbanden % uitstroom dienstverbanden Cumulatief percentage % 16% % 46% % 58% De lengte van het langst durende dienstverband wat werd beëindigd, bedroeg 359 maanden. Daarmee werd het totaal van 100% cumulatief volgemaakt bij beëindigde dienstverbanden.

33 Pagina Bijlage III Verdeling arbeidsmarktregio s naar district District Noord: Friesland, Groningen, Drenthe District Noord-West: Groot Amsterdam, Noord-Holland Noord, Zaanstreek/Waterland, Zuid- Kennemerland District Midden-West: Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden- Holland, Midden-Utrecht, Oost-Utrecht, Zuid-Holland Centraal District Oost: Achterhoek, Food Valley, IJsselvechtstreek, Midden-Gelderland, Rivierenland, Stedendriehoek, Twente, Zuid-Gelderland District Zuid-West: Drechtsteden, Gorinchem, Rijnmond, West-Brabant, Zeeland District Zuid-Oost: Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Hoveniers 2016

Factsheet Hoveniers 2016 Factsheet Hoveniers 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 19 oktober 2016 1610-0843 Pagina 2 34 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( )

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( ) Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq (2013-2014) Hoe heeft het aantal erkende leerbedrijven in de metaal-, elektro- en installatietechniek zich ontwikkeld? Wat zijn de aantallen per kwalificatiedossier?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

* Het totaal aantal banen is de som van de reguliere dienstverbanden bij markt- en overheidswerkgevers én de detacheringen/inleenverbanden.

* Het totaal aantal banen is de som van de reguliere dienstverbanden bij markt- en overheidswerkgevers én de detacheringen/inleenverbanden. Raadsinformatiebrief 13 februari 2017 Onderwerp: UWV Trendrapportage 3e 2016 Geachte Raadsleden, Het UWV heeft de Regionale Trendrapportage Banenafspraak 3e 2016 gepubliceerd. De trendrapportage (bijgesloten)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Geachte wethouders, Voor dit moment verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Stephan van Iperen Netwerkmanager

Geachte wethouders, Voor dit moment verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Stephan van Iperen Netwerkmanager Wij werken duurzaam en digitaal en ontvangen uw correspondentie daarom bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of e-formulier! Van: Iperen SAPM van (Stephan) [mailto:sapmviperen@almere.nl] Verzonden:

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2017-2022 Regio Limburg datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Wat is Jeugdzorg Plus Jeugdzorg Plus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden / Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden / Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2017-2022 Regio / datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie