pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen"

Transcriptie

1 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek uit. Met gegevens uit de Colland administratie zijn factsheets opgesteld, waarin vergelijkbare kengetallen tussen de deelsectoren zijn opgenomen. Het doel van de factsheets is sectoren informeren over de arbeidsmarktsituatie in hun sector. Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit de bestanden van Colland Arbeidsmarkt van Om (beperkt) zicht te geven op trends in sectoren zijn in een aantal tabellen gegevens vanaf 2006 tot en met 2010 meegenomen. De factsheet is als volgt opgebouwd: 1. Werkgevers 1.1 Totaal aantal bedrijven per sector 1.2 Regionale spreiding van bedrijven 1.3 Grootte van bedrijven 2. Werknemers 2.1 Gemiddeld aantal werknemers 2.2 Werknemers naar leeftijd 2.3 Werknemers naar regio 2.4 Lengte dienstverband 3. In- en uitstroom 3.1 Instroom 3.2 Uitstroom Bijlage I Begripsomschrijvingen Uit dit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er ten opzichte van 2009 geen grote veranderingen hebben plaatsgevonden. In 2009 werd bij het aantal werkgevers een kleine groei geconstateerd, maar 2010 is het aantal werkgevers licht gedaald. De bedrijfsgrootte is in 2010 ongeveer gelijk aan Het gemiddeld aantal werknemers daalt voor het eerst in Zo blijkt uit gegevens vanaf Het instroompercentage blijft in 2010 ongeveer gelijk aan Het uitstroompercentage daalt licht.

2 Pagina Werkgevers Met betrekking tot de werkgevers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 1.1 Totaal aantal bedrijven 1.2 Regionale spreiding van bedrijven 1.3 Grootte van bedrijven (in aantallen werknemers) 1.1 Totaal aantal bedrijven Het aantal bedrijven in de sector loonwerk is in de loop der jaren licht gestegen en in 2010 met 2,5 procent gedaald. Het aantal werknemers laat vanaf 2009 ook een kleine daling zien. Tabel1 geeft een overzicht van het aantal bedrijven en het aantal werknemers in de sector. Tabel 1. Totaal aantal bedrijven en aantal werknemers ultimo jaar sector loonwerk bron tabel Aantal bedrijven ontwikkeling in procenten 0,8% 3,1% 0,3% -2,5% Aantal werknemers ontwikkeling in procenten 3,7% 6,4% -0,6% -0,3%

3 De agrarische en groene sector kent bedrijven. De sector glastuinbouw is de grootste werkgever, deze heeft 31,6 procent van het totaal aantal werknemers in dienst. Tabel 2 is een totaaloverzicht van bedrijven en werknemers in de agrarische en groene sector. Tabel 2. Totaal aantal bedrijven en aantal werknemers ultimo jaar bron tabel /2010 Bedrijven Werknemers Bedrijven Werknemers ontwikkeling in procenten aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Bedrijven Werknemers Loonwerk ,2% ,9% ,3% ,0% -2,5% -0,3% Bos & Natuur 202 1,2% ,4% 200 1,2% ,4% -1,0% -0,5% Bedrijfsverzorging 33 0,2% ,3% 33 0,2% ,2% 0,0% -4,3% Groenvoederdrogerijen 8 0,0% 92 0,1% 7 0,0% 88 0,1% -12,5% -4,3% Hoveniers ,2% ,3% ,8% ,4% 0,7% 0,1% Varkensverbetering 8 0,0% 286 0,2% 8 0,0% 376 0,3% 0,0% 31,5% Paddenstoelen 194 1,2% ,8% 187 1,2% ,7% -3,6% -5,2% Dierhouderij ,6% ,8% ,6% ,0% 3,7% 1,7% Glastuinbouw ,1% ,9% ,5% ,6% -6,0% -1,4% Open teelten landbouw ,2% ,9% ,0% ,2% -5,3% 7,5% Open teelten tuinbouw ,9% ,7% ,2% ,5% -7,8% -4,2% Open teelten bloembollen 683 4,1% ,3% 628 3,9% ,2% -8,1% -2,2% Open teelten boomkwekerij ,5% ,0% ,4% ,1% -3,7% 0,2% Bloembollengroothandel 104 0,6% ,4% 105 0,7% ,4% 1,0% -1,9% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% -2,9% -0,7%

4 Pagina Regionale spreiding van bedrijven Tabel 3 en figuur 1 geven een overzicht van de ontwikkeling in regionale spreiding van de bedrijven in de sector loonwerk van 2006 tot en met Tabel 3. Regionale spreiding van bedrijven per provincie Bron tabel 7,1 Loonwerk Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Onbekend 2 0,1% 2 0,1% 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 0 0,0% Drenthe 97 4,3% 97 4,3% 110 4,7% 111 4,7% 116 5,1% 92 3,4% Flevoland 33 1,5% 37 1,6% 36 1,5% 37 1,6% 34 1,5% 51 1,9% Friesland 160 7,1% 159 7,0% 166 7,1% 161 6,8% 159 6,9% 93 3,4% Gelderland ,7% ,0% ,9% ,6% ,3% ,0% Groningen 108 4,8% 106 4,7% 108 4,6% 104 4,4% 104 4,5% 53 1,9% Limburg 112 5,0% 115 5,1% 121 5,2% 124 5,3% 115 5,0% 168 6,2% Noord-Brabant ,0% ,7% ,7% ,7% ,8% ,4% Noord-Holland 175 7,8% 180 7,9% 187 8,0% 192 8,2% 194 8,5% ,1% Overijssel 201 8,9% 201 8,8% 210 9,0% 215 9,1% 209 9,1% 185 6,8% Utrecht 142 6,3% 148 6,5% 152 6,5% 152 6,5% 147 6,4% 240 8,8% Zeeland 119 5,3% 115 5,1% 111 4,7% 105 4,5% 101 4,4% 84 3,1% Zuid-Holland ,3% ,3% ,1% ,6% ,5% ,0% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

5 Pagina 5 18 Figuur 1. Regionale spreiding van bedrijven in de sector loonwerk

6 Pagina Bedrijven naar bedrijfsgrootte In 2010 waren er bedrijven actief waarvan 46,7 procent met 1 tot en met 5 werknemers. Bedrijven in de Colland administratie zonder werknemers (die dus voorheen wel werknemers hebben gehad) komen niet voor. Tabel 4 geeft hier een overzicht van. Tabel 4. Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Geen werknemers 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 t/m 5 werknemers ,2% ,5% ,2% ,5% ,7% 6 t/m 10 werknemers ,3% ,7% ,1% ,0% ,8% 11 t/m 25 werknemers ,0% ,9% ,7% ,8% ,7% 26 t/m 50 werknemers 161 7,1% 184 8,1% 185 7,9% 191 8,1% 176 7,7% 51 t/m 100 werknemers 41 1,8% 51 2,2% 59 2,5% 50 2,1% 58 2,5% Meer dan 100 werknemers 13 0,6% 12 0,5% 13 0,6% 13 0,6% 13 0,6% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

7 Pagina Werknemers Met betrekking tot werknemers worden de volgende gegevens gepresenteerd: 2.1 Gemiddeld aantal werknemers 2.2 Werknemers naar leeftijd 2.3 Werknemers naar regio 2.4 Lengte dienstverband 2.5 Werknemers naar bedrijfsgrootte 2.1 Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal werknemers is berekend door het gemiddelde te berekenen over de standen ultimo maand van het betreffende jaar. Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de ontwikkeling van het gemiddeld aantal werknemers van 2006 tot en met Tabel 5. Gemiddeld aantal werknemers bron tabel Aantal werknemers Ontwikkeling in procenten 3,6% 6,3% 1,4% -0,6% Figuur 2. Gemiddeld aantal werknemers

8 Pagina Werknemers naar leeftijd Tabel 6 geeft een overzicht van de leeftijd van de werknemers in de sector loonwerk. Ongeveer de helft van de werknemers (47 procent) is jonger dan 35 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers die in 2010 in dienst waren in de sector (gemeten gedurende 2010) is 35,9 jaar. In de benchmarksectoren is dit 34,7 jaar. Tabel 6. Leeftijd van werknemers in de sector loonwerk ultimo jaar bron tabel 3,1 Loonwerk Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,3% ,2% ,0% ,4% ,6% ,1% 20 t/m 24 jaar ,4% ,6% ,7% ,7% ,3% ,9% 25 t/m 29 jaar ,3% ,0% ,7% ,6% ,8% ,4% 30 t/m 34 jaar ,6% ,4% ,5% ,6% ,3% ,2% 35 t/m 39 jaar ,6% ,2% ,7% ,8% ,0% ,7% 40 t/m 44 jaar ,3% ,1% ,9% ,2% ,2% ,0% 45 t/m 49 jaar ,8% ,9% ,3% ,7% ,0% ,4% 50 t/m 54 jaar ,4% ,7% ,1% ,7% ,7% ,8% 55 t/m 59 jaar ,0% ,1% ,9% ,9% ,2% ,5% 60 t/m 64 jaar 260 1,3% 375 1,8% 699 3,1% 775 3,5% 848 3,8% 539 2,9% 65 jaar en ouder 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

9 Pagina Werknemers naar regio De werknemers binnen de sector loonwerk zijn grotendeels werkzaam in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland (zie tabel 7). Ten opzichte van 2009 is de grootste afname van medewerkers in 2010 in Friesland. In totaal is het aantal medewerkers daar met 5 procent vermi nderd. Tabel 7. Werknemers per provincie in de sector loonwerk ultimo jaar bron tabel 5,1 Loonwerk Benchmark aantal aantal aantal aantal aantal aandeel aantal aandeel Onbekend ,1% 16 0,1% Drenthe ,9% 387 2,1% Flevoland ,5% 204 1,1% Friesland ,3% ,2% Gelderland ,1% ,7% Groningen ,2% 421 2,3% Limburg ,5% ,9% Noord-Brabant ,1% ,1% Noord-Holland ,7% ,0% Overijssel ,0% 777 4,2% Utrecht ,6% ,2% Zeeland ,5% 576 3,1% Zuid-Holland ,6% ,9% Totaal ,0% ,0%

10 2.4 Werknemers naar lengte van het dienstverband Pagina In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar lengte van het dienstverband. In de sector loonwerk waren werknemers ultimo 2010 niet meer in dienst. Deze zijn niet in tabel 8 opgenomen. 14,5 procent van de werknemers heeft een dienstverband dat korter is dan één jaar. In de benchmarksectoren geldt dat voor 15,7 procent van de werknemers. Tabel 8. Aantal werknemers in de sector loonwerk naar lengte van het dienstverband ultimo jaar bron tabel 16,2 Loonwerk Benchmark aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel tot 1 maand 158 0,8% 206 1,0% 215 1,0% 87 0,4% 97 0,4% 87 0,5% 1 tot 2 maanden 234 1,2% 234 1,1% 236 1,1% 212 1,0% 238 1,1% 176 1,0% 2 maanden tot een half jaar ,9% ,9% ,7% ,3% ,3% ,0% half jaar tot een jaar ,8% ,5% ,5% ,2% ,7% ,2% 1 jaar tot 2 jaar ,3% ,5% ,8% ,0% ,0% ,1% 2 jaar tot 5 jaar ,1% ,1% ,6% ,4% ,6% ,1% 5 jaar tot 10 jaar ,1% ,7% ,1% ,7% ,4% ,7% 10 jaar en meer ,0% ,2% ,3% ,0% ,5% ,4% Totaal werknemers in dienst ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Aandeel werknemers met dienstverband 1 jaar of meer 82,4% 79,5% 79,9% 84,2% 85,5% 84,3%

11 Pagina Werknemers naar bedrijfsgrootte In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van het aantal werknemers naar bedrijfsgrootte. In de sector loonwerk was 54,6 procent van de werknemers in 2010 werkzaam bij een bedrijf met 1 tot en met 25 werknemers. Tabel 9. Totaal aantal werknemers (gedurende jaar) naar bedrijfsgrootte bron tabel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel 1 t/m 5 werknemers ,6% ,7% ,2% ,2% ,2% 6 t/m 10 werknemers ,5% ,2% ,4% ,2% ,0% 11 t/m 25 werknemers ,4% ,0% ,3% ,8% ,5% 26 t/m 50 werknemers ,1% ,6% ,9% ,2% ,6% 51 t/m 100 werknemers ,6% ,2% ,4% ,5% ,5% Meer dan 100 werknemers ,8% ,3% ,8% ,0% ,3% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

12 Pagina In- en uitstroom Met betrekking tot in- en uitstroom worden de volgende gegevens gepresenteerd : 3.1 Instroom 3.2 Uitstroom 3.1 Instroom In tabel 10 wordt weergegeven wat de instroom per leeftijdscategorie is geweest over ,3 procent van de instroom is jonger dan 25 jaar. Tabel 10. Instroom per leeftijd over het jaar 2010 bron tabel 11,1 Loonwerk Benchmark Agrarisch & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,2% ,2% ,6% 20 t/m 24 jaar ,1% ,4% ,6% 25 t/m 29 jaar ,0% ,3% ,7% 30 t/m 34 jaar 361 7,9% 332 7,8% ,4% 35 t/m 39 jaar 314 6,8% 267 6,3% ,5% 40 t/m 44 jaar 349 7,6% 268 6,3% ,7% 45 t/m 49 jaar 289 6,3% 206 4,9% ,0% 50 t/m 54 jaar 212 4,6% 158 3,7% ,6% 55 t/m 59 jaar 121 2,6% 96 2,3% ,9% 60 t/m 64 jaar 124 2,7% 68 1,6% ,0% 65 jaar en ouder 3 0,1% 2 0,0% 38 0,1% Totaal ,0% ,0% ,0%

13 Pagina In tabel 11 wordt de instroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. De instroom wordt berekend op basis van de datum indiensttreding en datum uitdiensttreding van medewerkers. De maand januari is niet berekend, omdat de datum indiensttreding in december ni et kan worden meegenomen in de berekening. Tabel 11. Instroom per leeftijd ultimo maand brn tal 11,2 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december t/m 19 jaar niet bekend t/m 24 jaar niet bekend t/m 29 jaar niet bekend t/m 34 jaar niet bekend t/m 39 jaar niet bekend t/m 44 jaar niet bekend t/m 49 jaar niet bekend t/m 54 jaar niet bekend t/m 59 jaar niet bekend t/m 64 jaar niet bekend jaar en ouder niet bekend Totaal niet bekend Aandeel niet bekend 6,1% 14,0% 12,7% 10,9% 12,0% 9,2% 9,8% 10,0% 7,1% 5,9% 2,1%

14 Pagina Uitstroom Tabel 12 geeft een overzicht van de leeftijden van uitstromende medewerkers. 51,6 procent van de uitstromende medewerkers is jonger dan 30 jaar. Tabel 12. Aantal werknemers per leeftijd bij uitstroom over het jaar 2010 Loonwerk Benchmark Agrarisch & Groen aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel t/m 19 jaar ,2% ,3% ,8% 20 t/m 24 jaar ,9% ,3% ,5% 25 t/m 29 jaar ,5% ,3% ,6% 30 t/m 34 jaar 412 9,7% 376 9,4% ,3% 35 t/m 39 jaar 350 8,3% 293 7,3% ,3% 40 t/m 44 jaar 355 8,4% 297 7,4% ,3% 45 t/m 49 jaar 298 7,0% 246 6,2% ,6% 50 t/m 54 jaar 225 5,3% 163 4,1% ,2% 55 t/m 59 jaar 157 3,7% 102 2,6% ,5% 60 t/m 64 jaar 191 4,5% 131 3,3% ,1% 65 jaar en ouder 57 1,3% 29 0,7% 392 0,8% Totaal ,0% ,0% ,0% In figuur 3 worden de in- en uitstroomgegevens met elkaar vergeleken. Hierin is te zien dat de in- en uitstroom dicht bij elkaar ligt. Figuur 3. In- en uitstroom sector loonwerk per leeftijdscategorie over 2010

15 Pagina In tabel 13 is de uitstroom per leeftijdscategorie per maand weergegeven. Net zoals bij berekening van de instroom, wordt de uitstroom berekend op basis van de datum indiensttreding en datum uitdiensttreding van medewerkers. De maand januari is niet berekend, omdat de dat um indiensttreding in december niet kan worden meegenomen in de berekening. Tabel 13. Aantal werknemers per leeftijd bij uitstroom ultimo maand Bron tabel 12,2 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december t/m 19 jaar niet bekend t/m 24 jaar niet bekend t/m 29 jaar niet bekend t/m 34 jaar niet bekend t/m 39 jaar niet bekend t/m 44 jaar niet bekend t/m 49 jaar niet bekend t/m 54 jaar niet bekend t/m 59 jaar niet bekend t/m 64 jaar niet bekend jaar en ouder niet bekend Totaal niet bekend Aandeel niet bekend 5,8% 6,5% 5,9% 9,1% 7,5% 10,3% 8,6% 11,6% 8,6% 9,9% 16,4%

16 Pagina In figuur 4 worden de in- en uitstroom gegevens per maand met elkaar vergeleken. Hierin is te zien dat de in- en uitstroom over de maanden uiteenloopt. Figuur 4. In- en uitstroom sector loonwerk per maand in 2010

17 Pagina Tabel 14. In- en uitstroom werknemers gedurende het jaar Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de ontwikkeling van de in - en uitstroom van 2006 tot en met Hierin is te zien dat de in - en uitstroom in 2010 is afgenomen. Het aandeel instromende medewerkers van het totaal aantal medewerkers is in 2010 ongeveer gelijk gebleven aan De uitstroom toont een kleine afname. Tabel 14. In- en uitstroom werknemers gedurende het jaar aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel instroom ,2% ,4% ,9% ,6% ,3% ontwikkeling in procenten 13,0% 4,0% -19,2% -2,2% uitstroom ,7% ,8% ,2% ,3% ,7% ontwikkeling in procenten 15,1% 3,2% -2,8% -8,6% totaal medewerkers Figuur 5. In- en uitstroom per jaar

18 Pagina Bijlage I Begripsomschrijvingen Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de in deze notitie gehanteerde begrippen. Werknemer Een werknemer is een persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werkgever die is aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Een persoon met meerdere arbeidsovereenkomsten/dienstverbanden bij één werkgever wordt als één werknemer gerekend. Op basis van de Colland bestanden is niet na te gaan op hoeveel uren de arbeidsovereenkomst betrekking heeft. Het aantal werknemers zegt dus niets over het aantal werkzame fte s in loondienst. Begripsverklaring met betrekking tot de te onderscheiden werknemers In de administratie staan niet alleen werknemers geregistreerd maar ook een beperkt aantal personen met een ander soort arbeidsverhouding. De in deze notitie gepresenteerde informatie heeft betrekking op werknemers. Over de andere arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld stagiaires en uitzendkrachten) is slechts beperkte informatie opgenomen. Dat is niet gebeurd omdat het voor de administratie van Colland geen relevant gegeven is. Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen vaste en losse werknemers. Daarmee gaat echter voor de sector een krachtig onderscheid naar dienstverbanden verloren. Gepoogd is om dit deels op te vangen met inzicht in de lengte van de dienstverbanden. Gemiddelde werkgelegenheid in een jaar Hierbij gaat het om het gemiddelde van het aantal personen in loondienst per ultimo maand. De gemiddelde werkgelegenheid in het jaar is weer het gemiddelde van alle maanden. Bedrijven Het gaat hierbij om bedrijven die werknemers in dienst hebben of de laatste drie tot vijf jaar in dienst hebben gehad. Agrarische en groene In deze notitie worden dertien verschillende sectoren onderscheiden, te verstaan: Bedrijfsverzorgingsdiensten Bos & Natuur Dierhouderij Glastuinbouw Groenvoederdrogerijen Groothandel in Bloembollen Hoveniers en groenvoorzieners Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (Loonwerk) Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Varkenverbetering Benchmark Qua kenmerken van activiteiten en werknemers is loonwerk binnen de agrarische en groene sector als geheel het beste te vergelijken met de sectoren bedrijfsverzorgingsdiensten en hoveniers en groenvoorzieners. Op een aantal onderdelen is de sector daarom vergeleken met het totaal van deze sectoren en met de agrarische en groene sector als geheel.

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Hoveniers 2016

Factsheet Hoveniers 2016 Factsheet Hoveniers 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 19 oktober 2016 1610-0843 Pagina 2 34 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 24 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

C Dr. Peter Donkervan Heel (De Beleidsonderzoekers) Dr. Ruud Hoevenagel (Leids Onderzoeks Kollektief)

C Dr. Peter Donkervan Heel (De Beleidsonderzoekers) Dr. Ruud Hoevenagel (Leids Onderzoeks Kollektief) Arbeidsmarkt Colland 2016 C11630 Dr. Peter Donkervan Heel (De Beleidsonderzoekers) Dr. Ruud Hoevenagel (Leids Onderzoeks Kollektief) Zoetermeer/Leiden, 16 september 2016 Versie met voorwoord De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht voor de sector Agrarisch Bedrijf 2006 Premie-overzicht 2006 Colland Premiepercentages % Dagloon Premieloon/jaar totaal werkgever werknemer maximum ( ) maximum ( ) 1 Pensioen Colland Pensioen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht voor de sector Agrarisch Bedrijf 2006 2008 Premie-overzicht 2008 Colland Premiepercentages % Dagloon Premieloon/jaar totaal werkgever werknemer maximum ( ) maximum ( ) 1 Pensioen Colland

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Premie-overzicht 2005 voor de Sector Agrarisch Bedrijf

Premie-overzicht 2005 voor de Sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht 2005 voor de Sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht 2005 Colland Premie Premiepercentages % Dagloon Premieloon/jaar totaal werkgever werknemer maximum ( ) maximum ( ) 1 Pensioen Colland

Nadere informatie

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wsw-statistiek 2013. Jaarrapport. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wsw-statistiek 2013 Jaarrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet van Santen Marcia van Oploo, MSc MA Drs. Mirjam Engelen Projectnummer: C04132 Zoetermeer,

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

C Peter Donker van Heel Ruud Hoevenagel. Zoetermeer, 12 januari 2015

C Peter Donker van Heel Ruud Hoevenagel. Zoetermeer, 12 januari 2015 Arbeidsmarkt Colland 2014 C10936 Peter Donker van Heel Ruud Hoevenagel Zoetermeer, 12 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Scholing. Arbeidsmarktbeleid

Scholing. Arbeidsmarktbeleid Scholing Arbeidsmarktbeleid De agrarische en groene sector kent een lange historie als het gaat om sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Door alle ontwikkelingen binnen de sector en met name het wisselende

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf

Premie-overzicht. voor de sector Agrarisch Bedrijf Premie-overzicht voor de sector Agrarisch Bedrijf 2006 2007 Premie-overzicht 2007 Colland Premiepercentages % Dagloon Premieloon/jaar totaal werkgever werknemer maximum ( ) maximum ( ) 1 Pensioen Colland

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie