Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003"

Transcriptie

1 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim zal worden uitgevoerd. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een eenduidige verzuimregistratiemethodiek. De uitkomsten van het onderzoek zijn in het kort: Het ziekteverzuim over 2003 is 14,22%. Het verzuimpercentage van medewerkers met een SWdienstverband is 15%, het verzuimpercentage van niet- SW-medewerkers is 6,9%. Ten opzichte van voorgaande jaren (het laatste sectorale onderzoek vond plaats over 2000) betekent dit dat het verzuim gelijk is gebleven. De meldingsfrequentie is 2,1, een afname van 0,2( 2,3 in 2000) ten opzichte van De gemiddelde verzuimduur is 24,2 dagen. Dit is een forse toename ten opzichte van 2000 (gemiddelde verzuimduur in 2000: 18,6 dagen) In deze rapportage zal nader op resultaten van dit onderzoek worden ingegaan. In afzonderlijke tabellen worden achtereenvolgend behandeld een andere analyse van de verzuimcijfers en een andere analyse van de respons. Analyse verzuimcijfers Sectorale gegevens In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste verzuimgegevens weergegeven, voorzover ze met de eerdere metingen en het onderzoek over de eerste helft van 2003 vergelijkbaar zijn. Verzuimgegevens

2 e helft 2003 geheel 2003 Verzuim-% 13,9% 14,1% 14,28% 14,22% MeldingsFrequentie 2,1 2,3 1,3 2,1 Gem. Verzuimduur (dagen) 18,5 18,6 24,9 24,2 Verzuim-% naar leeftijd < 25 jaar 5,61 7, jaar 8,90 10, jaar 11,37 12, jaar 12,31 14,68 > 55 jaar 11,43 14,83 Aantal verzuimgevallen naar duur 1-7 dagen 39% 53,8% 58,7% 8-42 dagen 38% 31,7% 30,1% dagen 21% 13,2% 10,2% > 365 dagen 2% 1,3% 1,0% Het verzuimpercentage sectorbreed in 2003 is 14,22 % en is daarmee ongeveer gelijk gebleven t.o.v. andere jaren. De stijging van 0,12% in de periode valt binnen de statistische foutmarge. Opvallend is dat de gemiddelde verzuimduur fors is toegenomen vanaf de meting over We hebben op basis van deze enquête geen verklaring voor de tegenstrijdigheid die dat gegeven in combinatie met de verdeling van het aantal verzuimgevallen naar duur oplevert. Daar lijkt het aandeel langdurig verzuim te zijn afgenomen. Verschillen tussen bedrijven Gemeentegrootte Om een idee te geven hoezeer het gemiddelde verzuimcijfer overeenkomt met de situatie in de bedrijven, wordt vaak de spreiding berekend. Gebleken is dat er grote verschillen zijn tussen de SW-bedrijven., tussen 7,7% en 21,3 %. De meeste bedrijven hebben een verzuimpercentage dat tussen de 11,3% en 17,1% in zit. In de onderstaande tabel worden de verzuimcijfers uitgesplitst naar medewerkers met een SW- en ander dienstverband (Niet- SW) en naar gemeentegrootte. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de vier grote steden (G4), de grote gemeenten (G5-30) en de landelijke gemeenten (G>30). Verzuimpercentages medewerkers naar SW en niet-sw, naar grootte van de gemeente. Naar gemeentegrootte Totaal G4 G5-30 G>30 Verzuim-% SW 15,0 17,2 15,9 14,1 Verzuim-% niet SW 6,9 7,7 7,1 5,5 Verzuim-% totaal 14,2 16,1 15,0 13,1 N (aantal bedrijven)

3 (Niet ieder bedrijf heeft de verzuimgegevens zodanig aangeleverd dat er een splitsing kon worden gemaakt naar medewerkers met SW-dienstverband en medewerkers met een ander dienstverband. Daardoor zijn in deze en de volgende tabellen waarin deze uitplisting aan de orde is, slechts 41 bedrijven meegenomen) We zien dat de grote steden (G4) een groter verzuimprobleem kennen dan de overige gemeenten. Voorzichtigheid ten aanzien van conclusies is hierbij geboden, daar slechts twee SWbedrijven uit de vier grote steden aan de benchmark hebben deelgenomen. De grote gemeenten (G5-30) hebben op hun beurt weer een groter probleem dan de kleine gemeenten. De kleine gemeenten scoren wat betreft het verzuimpercentage van de medewerkers met een SW- en een ander dienstverband lager dan de landelijke cijfers. Regio Maken we een onderscheid naar regio (Midden-Nederland, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Zuid-Nederland en de Randstad) dan krijgen we het onderstaande beeld. Verzuimpercentages medewerkers naar SW en niet-sw, naar regio. Naar regio Totaal Noord Oost Midden Zuid Randstad Verzuim-% SW 15,0 14,9 17,0 14,7 13,8 16,4 Verzuim-% niet-sw 6,9 5,2 6,6 8,1 5,6 7,4 Verzuim-% totaal 14,2 14,2 16,1 13,9 12,6 15,5 N (aantal bedrijven) Bedrijfsgrootte. De SW-bedrijven in de Randstad en vooral de regio Oost- Nederland hebben een hoger verzuim dan het landelijk gemiddelde. Dat geldt voor het verzuimcijfer voor de beide groepen medewerkers. Wanneer we de bedrijven indelen naar bedrijfsgrootte (minder dan 500, , en gelijk of meer dan 1500) dan krijgen we het beeld zoals in de onderstaande tabel. 3

4 Verzuimpercentages naar grootte van SW-bedrijven Aantal medewerkers Gemiddeld Verzuimperc. Aantal bedrijven < , , , ,9 15 Onbekend - 7 Totaal 14,2 62 Top 5 De grote bedrijven met meer dan medewerkers scoren gemiddeld hoger dan het sectorgemiddelde In de volgende tabel staan vijf SW-bedrijven met de laagste verzuimpercentages, gerangschikt naar oplopend verzuimpercentage voor het gehele bedrijf (SW- en niet-swmedewerkers). Tevens zijn de cijfers uitgesplitst naar SW- en niet-sw-medewerkers. Tussen haakjes staan de aantallen medewerkers per bedrijfef. Cijfers van SW-bedrijven met de laagste verzuimcijfers, vz-% totaal vz-% SW vz-% niet-sw 1 AM Groep 7,7 (498) 7,9 (444) 5,1 (54) 2 WVK Groep 8,2 (694) 9,3 (653) 3,7 (41) 3 WAA Groep 9,1 (871) 10,0 (755) 3,1 (116) 4 Dukdalf 9,4 (217) 10,1 (197) 2,8 (20) 5 WML 9,9 (759) 10,5 (649) 6,6 (110) De Meergroep heeft geen algemene cijfers die een-op-een in deze tabel kunnen worden opgenomen, opgegeven. Op basis van de door hen verstrekte gegevens blijkt een verzuimcijfer van 8,2%, wat De Meergroep gelijk laat komen met de WVK Groep. De Meergroep 8,2 (552) 8,8 (509) 1,7 (43) We zien dat de SW-bedrijven met medewerkersaantallen onder de de laagste verzuimpercentages hebben. 1 Het zijn de relatief kleine bedrijven die de laagste percentages verzuim hebben. 1 Gezien de oververtegenwoordiging van grote bedrijven in de respons is hiermee dus aannemelijk gemaakt dat het reële verzuimcijfer van de sector iets lager ligt dan 4,22%. 4

5 De hoogste verzuimcijfers De vijf bedrijven met de hoogste verzuimcijfers staan anoniem gepresenteerd in de onderstaande tabel. vz-% totaal vz-% SW vz-% niet-sw 36 16,4 (3.100) 17,7 (2.750) 6,9 (350) 37 17,9 (2.000) 18,6 (1.900) 7,5 (100) 38 18,1 (3000) 19,3 7,0 (300) (2.7004) 39 19,8 (700) 21,2 (600) 7,9 (100) 40 21,3 ( ,9 (1.300) 6,1 (100) In deze rij zijn de grote bedrijven in de meerderheid, vooral de bedrijven boven de medewerkers (SW en niet-sw). Een opvallende 39 e plaats wordt ingenomen door een SW-bedrijf met in 700 medewerkers. Respons Vóór 31 augustus 2004 hebben in totaal 65 SW-bedrijven de verzuimstatistieken over geheel 2003 conform de eenduidige verzuimrapportage ingestuurd. Van vier bedrijven bleken de gegevens helaas niet bruikbaar. De vergaring van de gegevens was verlaat vanwege problemen rond de implementatie van de software(modules) van de verzuimregistratie. Populatie Van de 61 bedrijven hebben we de gegevens van in totaal medewerkers met een SW-dienstverband. Tevens zijn daar medewerkers met een ander dienstverband werkzaam. Aantal medewerkers met SW-dienstverband is, volgens opgave van Cedris, in 2002 ca De 61 in dit onderzoek betrokken bedrijven, vertegenwoordigen 66,3% van het totaal aantal SW-medewerkers in de sector. Dat betekent een lichte oververtegenwoordiging van de grote SW-bedrijven. Aangezien de grote bedrijven een hoger ziekteverzuim vertonen dan de kleine bedrijven, zullen de reële sectorcijfers ietwat lager uitvallen dan de cijfers die hier worden gepresenteerd. Redenen non-respons Bedrijven gaven onder andere de volgende redenen om niet aan het vergelijkend onderzoek mee te doen: - problemen met de software (paymate en compas); - geen formulier ontvangen van de projectorganisatie; - in de organisatie zoekgeraakt; - onbekende reden. 5

6 Implementatie software De in sommige gevallen onmogelijkheid om de cijfers via de gebruikte software op te kunnen leveren wordt genoemd als een belangrijke reden voor non-respons. De implementatie van de software verloopt nog niet naar wens. Een deel van de SWbedrijven kon de volledige statistiek invullen, een deel kon dat helaas niet. Dat betekent dat niet alle uitgevraagde gegevens door alle 61 bedrijven zijn gegeven. 2 Zo hebben sommige SWbedrijven moeite om gegevens van SW-medewerkers naar de (oude) handicapcode te herleiden.de ervaring leert dat veel bedrijven deze code ook niet (meer) registreren.een deel van de bedrijven gaf aan dat de verzuimcijfers uit de verzuimmodule niet stroken met de eigen registratie. Een deel van de bedrijven gaf aan door de softwareproblemen de statistiek niet in te kunnen vullen. Respons per regio Om te kunnen bepalen of het onderzoek representatief is kunnen we kijken naar een gelijke verdeling van respons en non-respons per provincie. In tabel 1 is de respons per provincie weergegeven. Respons per provincie, de aantallen responderende SWbedrijven, het totaal aantal SW-bedrijven 3 en responspercentage. Provincie Totaal aantal Respondenten Respons-% SW-bedrijven Drenthe % Friesland % Gelderland % Groningen % Limburg % Noord-Brabant % Noord-Holland % Overijssel % Utrecht % Zeeland % Zuid-Holland % Totaal % Het zijn de provincies Friesland, Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland die relatief goed vertegenwoordigd zijn in de onderzochte populatie. Het slechtst scoren Utrecht, Groningen en Zuid-Holland. We zien dat de respons over de stedelijke en de landelijke gebieden redelijk verdeeld is. Op grond hiervan hoeven we geen bijstellingen op de cijfers voor te stellen en is het onderzoek voldoende representatief. 2 3 Anders gezegd: de n (aantal respondenten) is bij veel variabelen anders. Op basis van de opgave op 6

7 7

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006

Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006 Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006 Amsterdam, september 2007 In opdracht van Cedris Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006 drs. M.R. van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

Monitor uitbreiding kinderopvang 2002

Monitor uitbreiding kinderopvang 2002 Monitor uitbreiding kinderopvang 2002 Derde meting naar de status van de uitbreiding van de kinderopvang in Nederland, november 2002 Dit is een rapport van het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang op

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek

Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek Annelies Boerdam, Caroline Bloemendal, Kathleen Geertjes Met medewerking van: Judy Moester, Gwen Krul,

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening

Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening Rita Kennis Frank Peters In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Nijmegen, 4 april

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Amateurkunst - de feiten. Monitor Amateurkunst in Nederland 2009

Amateurkunst - de feiten. Monitor Amateurkunst in Nederland 2009 Amateurkunst - de feiten Monitor Amateurkunst in Nederland 2009 Beeldende kunst Zang Instrumentale muziek Dans Theater Schrijven Nieuwe media Voorwoord Kunst ráákt mensen. Miljoenen Nederlanders houden

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Drs. F. van der Velde Drs. W. van der Windt Utrecht, maart 2013 Eindversie Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies Bevolkingstrends 2014 Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies Hans Schmeets December 2014 CBS Bevolkingstrends December 2014 1 Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen

Nadere informatie

Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren

Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren Den Haag, september 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Het zorgsysteem in Nederland is zodanig ingericht dat huisartsenpraktijken

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie