a cyberspace odyssey

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a cyberspace odyssey"

Transcriptie

1 200i: a cyberspace dyssey s d e M y I De sterrenprt ging pen. De sterrenprt ging dicht. In een fractie van tijd, te krt m meetbaar te zijn, keerde de ruimte zich binnenstebuiten.(...) Alleen de sterren, bewgen, aanvankelijk z langzaam, dat het even duurde vr het tt hem drdrng dat ze uit het kader waarin hij gevangen zat, ntsnapten. Maar na een psje werd het duidelijk dat het sterrenveld expandeerde, alsf het met nvrstelbare snelheid naar hem te ijlde. De expansie was nn~lineair; de sterren in het centrum leken nauwelijks te bewegen terwijl die aan de rand steeds sneller gingen m tensltte als lichtstreepjes uit het gezicht te verdwijnen. En steeds pnieuw werd hun plaats dr andere ingenmen; vanuit een blijkbaar nuitputtelijke brn strmden ze het centrum van het veld binnen. Bwman vreg zich af wat er zu gebeuren als een ster recht p hem afkwam; zu ze steeds grter wrden en hem pslkken? Maar geen enkele ster kwam. z dichtbij dat hij ze als een schijf kn zien; ten sltte weken ze allemaal pzij en flitsten ver de rand van het rechthekige kader. (...) Niet alleen de ruimte, besefte hij peens, was betrkken bij wat hem verkwam. Ok de klk p het kleine instrumentenpaneel van de slep gedreg zich eigenaardig. Gewnlijk flitsten de tien-secndencijfertjes z snel langs het venstertje, dat het bijna nmgelijk was m ze te lezen. Nu verschenen ze echter met duidelijke tussenpzen en znder meite kn hij ze een vr een aftellen. De secnden, zelfverstreken met ngelflijke traagheid, alsf de tijd zelf p het punt stnd tt stilstand te kmen. Ten sltte stkte het tiende-secndentelwerk halverwege de vijf en de zes. Tch kn hij ng denken en zelfs waarnemingen den, terwijl de zwarte wanden vrbij gleden, met een snelheid die iedere mgelijke waarde kn hebben tussen nul en een milj en maal de lichtsnelheid. Arthur c Clarke Prlg: filsfische reflecties van mijn Screensaver In de tijd dat cmputerbeeldschermen ng het gevaar liepen *in te branden 7 wanneer eenzelfde afbeelding te lang achtereen p het scherm werd geprjecteerd, werd de saeensaver uitgevnden. Orsprnkelijk was de screensaver een klein cmputerprgramma dat het beeldscherm uitschakelde wanneer de cmputer gedurende enige tijd niet werd gebruikt. Wanneer pnieuw een tets van het tetsenbrd van de cmputer werd aangeraakt, zette het prgramma het beeldscherm weer aan. De

2 Screensaver kreeg al snel k een rnamentele functie tebedeeld. Er werden screen-. savers ntwikkeld die in plaats van het scherm uit te schakelen, vrtdurend veran- s: derende beelden p het scherm prjecteerden, wat de kans p inbranden eveneens 7 sterk verkleinde.. Aanvankelijk waren het meestal eenvudige gemetrische patr- g nen, maar in het tijdvak van de mulrimediacmputer zijn het vaak ware kunstwerk- ^ jes gewrden. De screensaver is een mi vrbeeld van iets dat zich weet te handhaven nadat het zijn rsprnkelijke.functie heeft verlren. Hewel de huidige er cmputerschermen niet langer het gevaar lpen in te branden, blijkt de screensaver "g met succes heel andere functies te kunnen vervullen, dan die waarvr hij rsprnkelijk, werd ntwrpen. De in Windws 95/98 ingebuwde screensaver die ik. al een aantal jaren gebruik, efent, ndanks - f misschien wei dankzij - zijn eenvud, een sterke aantrekkingskracht p mij uit. Na enkele minuten van inactiviteit verandert hij het beeldscherm in een sterrenhemel, waarbij de illusie wrdt gewekt dat ik mij met grte snelheid dr het heelal beweeg. De effectiviteit van deze ptische illusie is verbluffend. Het beeldscherm tnt in feite niets anders dan een aantal witte, licht trillende en geleidelijk grter wrdende stippen tegen een zwarte achtergrnd. Deze stippen bewegen zich, nadat ze p het scherm zijn verschenen, met tenemende snelheid van een denkbeeldig middelpunt af naar de rand van het scherm en verdwijnen daar buiten het kader. Zelfs wanneer ik prbeer mij te cncentreren p deze bewegingen in het platte vlak, is het bijna nmgelijk me te nttrekken aan de driedimensinale illusie. Wat mij echter vral fascineert aan deze screensaver, is zijn verdrachtelijke betekenis. De denkbeeldige reis dr de ksmische ruimte die zich p mijn beeldscherm afspeelt, is een metafr vr de reis dr cyberspace, de virtuele wereld die dr het wereldwijde netwerk van cmputers wrdt ntslten. In dit artikel nderneem ik een pging enkele fundamentele kenmerken van cyberspace te analyseren en te interpreteren. De aanleiding daarvr is de steeds grtere rl die de cyberspace in ns leven speelt. Cyberspace is niet alleen - en vr de mens wellicht zelfs niet in de eerste plaats - een nieuwe ervaringsdimensie aan gene zijde van de gegrafische ruimte en de histrische tijd waarin het menselijk leven zich afspeelt, maar een dimensie die k allerlei hybride verbindingen aangaat met de gegrafische ruimte en histrische tijd. Dat wil zeggen, dat niet alleen een deel van het menselijk handelen zich naar virtuele mgevingen verplaatst, maar dat tegelijkertijd nze alledaagse leefwereld in tenemende mate vervlchten raakt met de virtuele ruimte en virtuele tijd. Wie zijn dagelijkse bdschappen bij Albert Heijn aftekent met behulp van een pinpasje, verricht niet alleen een handeling in het filiaal van deze grtgrutter, maar handelt eveneens in de pstgegrafische ruimte van cyberspace. En wie p de radi de zangeres Erykah Badu een recent (dr digitaal 'knip- en plakwerk' gecnstrueerd) duet met de in 1981 verleden Bb Marley hrt zingen, bevindt zich niet alleen in de histrische tijd, maar ndergaat tevens een psthistrische sensatie. CL.

3 "O Vanwege de nieuwheid en vral k de vreemdheid van cyberspace is het geen E eenvudige pgave deze pstgegrafische ruimte en psthistrische tijd te begrij- 2* 3 pen. Dat is ngetwijfeld de reden dat in beschuwingen ver cyberspace vaak de tevlucht wrdt genmen tt metafren. Metafren stellen ns in staat nbekende dingen te begrijpen dr ze te vergelijken met meer vertruwde verschijnselen. Z wrdt gesprken ver elektrnische snelwegen, digitale steden en virtuele winkels. Meta- fren berusten p een zekere analgie tussen de dingen die in de metafr wrden CM samengebracht. Wanneer we, bijvrbeeld, spreken van een elektrnische snelweg, dan vergelijken we de cmputer met een aut, de kabels en telefnlijnen met het netwerk van wegen en de infrmatie met de persnen en gederen die via dit netwerk wrden ververd. 1 Hewel metafren nntbeerlijke hulpmiddelen zijn bij nze pgingen het nbekende te ntsluiten en te begrijpen, kunnen ze ns k gemakkelijk p een dwaalspr brengen. Drdat ze het nbekende vergelijken met dat wat ns reeds bekend is, verhullen, ze vaak juist datgene wat het vreemde van het bekende verschijnsel nderscheidt. De metafr van de elektrnische snelweg is daarvan een ged vrbeeld. Hewel de analgie tussen een netwerk van snelwegen en een cmputernetwerk helpt de transprtfijnctie van de laatstgenemde te begrijpen, verhult de metafr van de elektrnische snelweg tegelijkertijd het pstgegrafische en psthistrische karakter van het internetverkeer. Anders dan bij een wegennetwerk is de afstand tussen twee punten in het netwerk nauwelijks van invled p de tijd die het kst de afstand tussen deze punten te verbruggen: het raadplegen van een cmputer in de Verenigde Staten neemt vr de gebruiker niet merkbaar meer tijd in beslag dan van een cmputer in Nederland. Omdat de metafr van de elektrnische snelweg dit fundamentele verschil tussen de gegrafische en de virtuele wereld verhult, ntneemt hij ns de mgelijkheid een adequaat begrip te vrmen van de sciale, plitieke, ecnmische, culturele en antrplgische implicaties van de emigratie naar en klnisatie dr cyberspace. Ok de metafrische vergelijking van het reizen dr de ksms en dr cyberspace die dr mijn Screensaver wrdt belichaamd, lijkt p het eerste gezicht vrbij te gaan aan de verschillen tussen de gegrafische en de virtuele wereld. Ik zal in de vlgende paragrafen betgen dat de ruimtevaartmetafr bij nadere beschuwing een beter beeld van cyberspace biedt dan de metafr van de elektrnische snelweg. Zwel bij de explratie van de ksmische ruimte als van cyberspace wrden we gecnfrnteerd met een wereld die fundamenteel andere ruimtelijke en tijdelijke kenmerken bezit dan nze alledaagse leefwereld. Het in de gemetrie, fysica en ksmlgie gehanteerde begrip hyperspace (hyperruimte) kan ns heipen een beter begrip van cyberspace te verkrijgen en ns z behulpzaam zijn bij nze riëntatie in deze nieuwe ervaringsruimte. En misschien is de vereenkmst wel meer dan luter metafrisch en vrmen de explratie van de ksmische ruimte en die van cyberspace twee verschijningsvrmen van een nieuw stadium in de miljenen jaren ude menselijke dyssee dr ruimte en tijd.

4 Een dyssee dr ryimte en tijd CL. m Stanley Kubricks film 20-01: a space dyssey wrdt terecht beschuwd als een van de 7 hgtepunten uit de geschiedenis van de sciencefictin. De uit 196& stammende g film wrdt niet alleen geremd vanwege zijn grte artistieke kwaliteiten en zijn ng ^ altijd verbazingwekkende (analge) special effects, maar vral, k vanwege de ideeënrijkdm die eruit spreekt. 1 Vral Kubricks indringende visie p de evlutie» van het leven en de rl van de techniek daarin heeft ng niets aan betekenis ingebet. Zals alle grte kunstwerken kent deze film meerdere betekenislagen. Ten ik als middelbare schlier de film enkele jaren na de première vr het eerst zag, werd ik vral gegrepen dr het spannende verhaal ver de reis van het ruimteschip Discvery naar Jupiter, p zek naar buitenaards leven. Die reis wrdt ndernmen nadat er p de maan een. zwarte mnliet is ntdekt die radisignalen richting Jupiter uitzendt. De bemanning bestaat naast de astrnauten David Bwman, en Frank Ple uit drie in hibernatie (kunstmatige winterslaap) verkerende experts en een kunstmatige intelligentie, de sprekende en zelflerende brdcmputer HAL. HAL cntrleert alle functies van het ruimteschip en heeft de eindverantwrdelijkheid vr de gehele missie. Wanneer HAL Bwman en Ple de pdracht geeft het defecte nderdeel AE-35 van de centrale antenne van het ruimteschip te vervangen, ntdekken zij dat het nderdeel geen enkel mankement vertnt. Omdat zij in de vernderstelling verkeren dat HAL van slag is geraakt en misschien ng meer en mgelijk fatale futen zal maken, besluiten ze zijn hgere functies uit te schakelen. Wanneer HAL daar achter kmt, besluit hij de bemanning te elimineren. HAL slaagt erin vier van de vijf bemanningsleden te dden, maar Bwman ziet alsng kans de brdcmputer uit te schakelen en de reis te vervlgen. Als de Discvery Jupiter bereikt, vindt er een mysterieuze ntmeting plaats tussen Bwman en de zwarte mnliet. De dr Kubrick verhaalde dyssee is, net als de Odyssee van Hmers waarnaar de titel van de film verwijst, meer dan het verslag van een avntuurlijke reis van enkele heldhaftige individuen dr een nbekende wereld. 2001: a space dyssey is k, zals het prgrammabekje bij de vide-uitgave van de film het puntig samenvat, 'an epic tale f man's ascent, frm ape t space traveller and beynd' (Kubrick 1.997). De film tnt enkele cruciale stappen in de dyssee die de mensheid vert dr de nmetelijke tijd en ruimte. Hewel het verhaal fictief is, sluit het nauw aan bij de natuurwetenschappelijke en. technlgische kennis van deze dyssee ten tijde van de prductie van de film. De reis in de tijd vertns enkele miljenen jaren terug in de evlutie van het leven p de planeet aarde. In het krte eerste deel van de film, The dawn f man, dat aan het avntuur met de Discvery vrafgaat, zien we he in de nherbergzame leefmgeving van een grep aapmensen (ze vertnen de kenmerken van de australpithecus afarensis, de vruder van de mens die van vijf tt drie miljen jaar geleden in Zuidst-Afrika is ntstaan) eenzelfde, f misschien wel dezelfde mnliet p- CL.

5 duikt als later in de film p de maan wrdt aangetrffen. Nadat een van de aapmen- E sen, in het scenari Mnwatcher genaamd, de mnliet heeft aangeraakt, krijgt hij 3 de ingeving een gevnden bt als siagwapen. te gebruiken. We zien he hij in de strijd m het schaarse drinkwater de leider van een cncurrerende grep aapmensen de hersens inslaat. In de daarpvlgende scenes zien we he het werktuig de aapmensen van weerlze aaseters mvrmt tt de nbetwiste heersers ver de andere dieren in hun wngebied. <M De ntmeting met de mnliet, die dr zijn strakke vrm en zijn gladde ppervlakte het aanzien van een artefact heeft, symbliseert de evlutie van de aapmens tt hm sapiens, een ntwikkeling die in werkelijkheid meerdere miljenen. jaren heeft gevergd, van ngeveer vijf tt een half miljen jaar geleden. Deze interpretatie wrdt ndersteund dr een scène in het laatste deel van de film, waarin. k Bwman, wanneer hij p Jupiter is aangekmen, eenzelfde (f misschien zelfs wel dezelfde) zwarte mnliet aanraakt, en er pnieuw een transfrmatie plaatsvindt, ditmaal die van de mens naar een nieuwe, psthumane levensvrm. Dit thema wrdt nderstreept dr de filmmuziek. Beide transfrmaties wrden begeleid dr de beginmaten van Richard Strauss' symfnische gedicht Ah sprach Zarathustra, dat zijn titel ntleent aan het gelijknamige bek van Friedrich Nietzsche. Wie dit bek kent, denkt bij het zien van de film nwillekeurig aan de beremde uitspraak in de inleiding van dit bek: 'De mens is een krd, geknpt tussen dier en Übermensch, - een krd bven een afgrnd' (Nietzsche 1980, IV, 16). De reis waarvan 2001: a space dyssey verhaalt, vert de mensheid echter niet alleen dr de tijd; het is k een dyssee dr de ruimte. De film suggereert dat de geschiedenis van de mensheid samenvalt met een explratie van de ruimte. Vlgens de huidige inzichten in palentlgie en de mleculaire genetica hebben de hmïden, nadat zij z'n twee miljen jaar geleden in Zuidst-Afrika uit de australpithecus afarensis ntstnden, zich van daaruit in betrekkelijk krte tijd ver de hele aarde verspreid (Cavalli-Sfrza 1994). En in de twintigste eeuw heeft de mensheid met de ntwikkeling van de lucht- en ruimtevaart de eerste, vralsng bescheiden stappen gezet in de explratie van het vr aardse begrippen nvrstelbaar grte heelal. Deze reis dr de ksmische ruimte staat verigens niet ls van de menselijke dyssee dr de tijd. Wanneer, zals dr astrnmen sinds Hubbies ntdekking van de uitdijing van het heelal algemeen wrdt aangenmen, het waarneembare heelal is vrtgekmen uit een kleinere, dichtere testand die misschien it wel neindig klein - dat wil zeggen: een singulariteit - is geweest (de bekendste variant van deze therie staat bekend als de big bang-therie), dan is de reis naar de ruimtelijke grenzen van het waarneembare heelal tegelijkertijd, een reis naar de rsprng van het heelal in de tijd, ruim veertien miljard jaar geleden (Barrw 1994, 3). Een van de drijfveren van deze dyssee is dat zij ns wellicht k meer zal nthullen ver de rsprng van. het menselijk leven. 10

6 Techniek als ntlgische machine CL. De vraag naar herkmst en bestemming vergezelt het menselijk leven al ten minste 7 enkele duizenden jaren p zijn dyssee dr rijd en ruimte. Dat kmt mdat men- sen, en daarin nderscheiden zij zich. waarschijnlijk van alle andere dieren p aarde, ^ niet alleen bestaan maar k een besef hebben van hun bestaan. Kunstwerken, reli- 43 gies, filsfische stelsels en wetenschappelijke therieën hebben van udsher gepgd een antwrd te bieden p de vraag naar herkmst en bestemming van de er 'S mens. De fascinatie die 2001: a space dyssey prept, hangt samen met het feit dat de film ^ geen pasklare antwrden p de genemde vraag geeft, maar er vral p uit lijkt de «kijker van het mysterie van de dyssee van het leven in het universum te drdringen en hem tt denken aan te zetten. Dat betekent verigens niet dat de film geen enkele visie p de vraag naar de menselijke herkmst en bestemming zu bevatten. Het zal weinig kijkers van de film ntgaan dat Kubrick in zijn film de techniek in. de menselijke evlutie een bijzndere rl tebedeelt. Dat blijkt niet alleen uit de belangrijke rl die technische artefacten in het filmverhaal spelen, maar wrdt k ng eens p een indringende wijze samengevat in de beremde vergangssequentie tussen het eerste en tweede deel van de film. Nadat Mnwatcher vr het eerst een cncurrent heeft ddgeslagen, smijt hij zijn wapen trimfantelijk in de lucht en zien we de slwmtin-beelden van het rnddraaiende bt vergaan in het beeld van het traag m zijn as rterende ruimteschip dat dr. Heywd Flyd, de vrzitter van de Amerikaanse Natinale Raad vr Ruimtevaart, naar de vindplaats van de krt daarvr p de maan ntdekte mnliet brengt. Omdat deze ntdekking zal uitlpen p de transfrmatie van Bwman tt psthumane levensvrm, suggereert deze sequentie dat de techniek zwel het begin- als het eindpunt van de evlutie van de hm sapiens markeert. Deze transfrmatieve kracht van de techniek is een van de centrale thema's van de film. Kubrick neemt in 2001: a space dyssey een ambivalente huding aan ten aanzien van deze transfrmatieve kracht. Enerzijds spreekt uit zijn film een grte bewnde : ring vr de macht die de techniek de mens heeft geschnken en die hem in een naar evlutinaire maatstaven gemeten uiterst krt tijdsbestek heeft mgevrmd tt de heerser ver de aarde. Die bewndering blijkt nder andere uit de liefdevlle aandacht waarmee Kubrick, die zich bij het maken van de film liet adviseren dr rapexperts p het gebied van de ruimtevaart- en cmputertechnlgie, de technische artefacten tt in de kleinste details getruw uitbeeldt. De technlgische wereld die Kubrick ns vrschtelt, is bvendien in één wrd subliem. De ruimteschepen en cmputers in de film bezitten een bvenmenselijke schnheid en perfectie. Wat Kubrick ns tnt is niet zzeer de reëel bestaande ruimtevaart- en cmputertechnlgie met haar gebreken en mislukkingen, maar een ideaalbeeld, dat wrdt gesymbliseerd in de perfecte gemetrische vrm van de buitenaardse, zwarte mnliet (waarvan de drie zijden zich verhuden als de kwadratische reeks 1,4 en 9). 11 fd

7 1 Maar het ideaalbeeld is in de film tegelijkertijd een nachtmerrie. Juist vanwege g haar perfectie fungeert de techniek in deze film als een huiveringwekkende kracht 2 die het leven van de mens bedreigt. Het is pvallend he weinig hfdrlspelers in. ^ 2001: a space dyssey het avntuur verleven. Niet alleen bezegelt Mnwatcher in het 7 eerste deel van de film de uitvinding van het werktuig met een brute ddslag die ns weinig illusies laat ver de verlevingskansen van de verige ngewapende cn- currenten, k. de brdcmputer in de Discvery blijkt bij de uitvering van zijn «prgramma een effectief mrdwapen te zijn. Wanneer we het filmverhaal begrij- pen als een metafr vr de geschiedenis van de mensheid, dan is het beeld dat 2001 schetst van de rl van de techniek, in de menselijke evlutie weinig bemedigend. Nu lijdt het geen twijfel dat de destructieve ptentie van de techniek niet mag wrden nderschat. De wereldgeschiedenis leert dat de techniek de mens niet alleen een bnte variëteit aan mgelijkheden heeft gebden m individuele medemensen te dden, maar hem. zelfe in staat gesteld heeft hele vlken (de jden, enkele decennia geleden), rassen (de indianen in. Zuid- en Nrd-Amerika, enkele eeuwen geleden) en zelfs srten (de hm neanderthalcnsis, enkele tienduizenden jaren geleden), geheel f grtendeels van de aardbdem, weg te vagen. Uiteindelijk, z suggereert 2001, zet de techniek het bestaan van de hm sapiens als zdanig p het spel Bij de ntmeting tussen Bwman en de zwarte mnliet in het laatste deel van de film, ligt de eerstgenemde ais grijsaard p zijn sterfbed. Zijn gebrte als Starchild markeert tegelijkertijd zijn dd als mens. Vrzver Bwmans avnturen staan vr die van de mensheid als geheel, verwijst zijn dd dus k naar het einde van de menselijke srt. Dat in de evlutie van het leven de gebrte van een nieuwe srt vaak het einde van andere srten betekent, wrdt in de film nderstreept dr de keuze van de muziek. Behalve dr de genemde cmpsitie van Strauss wrden beide transfrmatiescènes begeleid dr het indringende Requiem vr spraan, mezzspraan, weegemengde kren en rkest van György Ligetti. Dat de techniek in de evlutie van het leven de plaats van de mens zu kunnen vernemen, wrdt verigens ai eerder in de film gesuggereerd. In de dr Kubrick geschetste 'wndere wereld, van de techniek' lijkt er nauwelijks ng een plaats te zijn vr de mens. In de Discvery heeft HAL alle functies van de mens vergenmen en lijkt de vrnaamste taak van de astrnauten. Bwman en Ple te bestaan in het verdrijven van de verveling. Ze wrden ng enige tijd geduld dr HAL, maar nadat hij hen dr middel van een misleidende futmelding van nderdeel AE-35 aan een psychlgische test heeft nderwrpen, cncludeert HAL dat deze nberekenbare wezens de missie in gevaar brengen en daarm beter geëlimineerd kunnen wrden. In een wereld die dr superieure kunstmatige intelligenties ais HAL wrdt bewnd, is de mens niet alleen verbdig, maar betekent hij dr genemde nberekenbaarheid zelfs een grt gevaar. 3 De vraag waarmee Kubrick ns cnfrnteert is f kunstmatige intelligenties als HAL en de zwarte mnliet geen. geschiktere kandidaten zijn de vlgende sprt p de ladder van de evlutie te beklimmen dan de mens. Dat Bwman (de mens) de strijd met HAL (de cmputer) uiteindelijk p het 12

8 nippertje wint, is - ng afgezien van het nwaarschijnlijke karakter van deze aflp 4 - een. schrale trst, aangezien hij in de cnfrntatie met de zwarte mnliet p Ju- s ker, een kunstmatige intelligentie die HAL verre in de schaduw stek, alsng als 7 mem ten nder gaat. Aanknpend bij de eerder geciteerde beeldspraak uit Nietzsches Zarathestra lijkt ^ de techniek de afgrnd te zijn. waarbven, het krd van de menselijke evlutie is geknpt. Kubricks ambivalente huding ten. aanzien van de techniek heeft haar crs "O grnd in de dubbelzinnige betekenis van de techniek, vr de mens. Enerzijds heeft de techniek een meilijk te verschatten bijdrage geleverd aan de menswrding van CL. de mens. Naast de taal is het immers vral de techniek geweest, die de mens heeft verheven bven zijn dierlijke herkmst. Anderzijds zet de techniek de mens aan k zichzelf te verstijgen in de richting van het psthumane (zie De Mul 1999b). We zuden de techniek m. die reden metafrisch kunnen aanduiden ais een ntlgische machine. De techniek, nderwerpt de hmïden aan een vrtdurende transfrmatie, die niet alleen tt uitdrukking kmt in de peenvlging van levensvrmen (van aapmens via mens naar psthumane levensvrm), maar evenzeer in de niet minder ingrijpende verandering van de wereld van deze levensvrmen. De evlutinaire en cultuurhistrische transfrmaties van de cgnitieve structuur hebben fundamentele implicaties vr de ervaringswereld van deze levensvrmen (cf. De Mul 1996). De wereld van de mens is niet die van de aapmens, evenmin als de wereld van een psthumane levensvrm gelijk zal zijn aan die van de mens. Het fundamentele karakter van deze transfrmaties kmt tt uitdrukking in de wijzigingen die de ruimtelijke en tijdelijke structuur van de ervaringswereld in de lp van de tijd ndergaan. De gehele geschiedenis van de techniek zu beschreven kunnen wrden als de geschiedenis van een vrtdurende transfrmatie van (de ervaring van) ruimte en tijd. Bij de transfrmatie van de ruimte meten we niet primair denken aan de indrukwekkende uitbreiding van de bitp van de hm sapiens, maiar veeleer aan de kwalitatieve mvrming van bitp tt leefwereld. De verspreiding van de mens ver de aardbl en de explratie van de ksmische ruimte betekende niet alleen een verruiming van de menselijke bitp, maar ging gepaard met de ntsluiting van een. fundamenteel' andere ervaringsruimte. Waar het dier ng pgeslten is in zijn dr instincten ntslten Umwelt, daar pende de technlgie (pgevat als het geheel van technische apparaten én de daarmee verkregen technische kennis en vaardigheden) in de lp van de geschiedenis steeds pnieuw nieuwe v/erelden vr de mens. Zals het zeilschip het Odysseus mgelijk maakte de gegrafische ruimte te explreren, z symbliseert het ruimteschip Discvery in 2001 de technlgie die de mens in staat stelt de ksmische ruimte te explreren. Technische instrumenten als de telescp en de micrscp hebben bvendien werelden bltgelegd die zich ver bven en nder de grenzen, van de alledaagse leefwereld afspelen. Op een vergelijkbare wijze heeft een alpha-technlgie als het schrift de tijdelijke structuur van de ervaringswereld getransfrmeerd. Het schrift heeft het dr de cycli van dag en nacht en van de seizenen gekenmerkte bestaan van het dier 13 CL. m

9 "13 m en van de schriftlze hm sapiens tt een lineair histrisch bestaan mgevrmd, E dat zich vanuit het heden neindig uitstrekt naar het verleden en de tekmst. Net 3 als in het geval van de ruimte gaat het k in het geval van de levenstijd niet luter m. een kwantitatieve uitbreiding, maar m een kwalitatieve mslag die een wezenlijk andere tijdsdimensie ntsluit. Zals eens de gelgische tijd van de anrganische natuur verging in de bilgische tijd van het leven, z heeft de bilgische tijd. zich met de hm sapiens getransfrmeerd tt een histrische tijd. De mens n leeft daardr in een fundamenteel andere ruimte en een fundamenteel andere tijd dan zijn. evlutinaire vruders. 5 De sterren prt 14 De vrafgaande bespiegeling maakt duidelijk dat het ngal naïef zu zijn te vernderstellen dat de dyssee dr ruimte en tijd van het leven zijn vltiing zu hebben gevnden in de menselijke levensvrm. Het ligt meer vr de hand te vernder- ' stellen dat k. de mens niet meer is dan een cntingent en vrbijgaand stadium in de evlutie van het leven (vgi. De Mul 1999b) en dat k de transfrmatie van de menselijke naar een psthumane levensvrm gepaard zal gaan met fundamentele veranderingen in de ervaring van ruimte en tijd. Dat is k wat Kubrick suggereert.in het laatste deel van 2001: a space dyssey, dat als titel draagt j up iter and beynd the infinite. In dit deel maakt Bwman een hallucinerende reis dr een ruimte en een tijd, die in vrijwel niets meer herinnert aan de ksmische ruimte en tijd die dr de Discvery werd drkruist. Op het eerste gezicht lijkt deze reis ntleend te zijn aan een uit de hand gelpen LSD-trip, wat gezien het tijdstip van ntstaan van de film, het magische jaar 1968, misschien niet eens z'n gekke assciatie is. Na een duizelingwekkende drgang dr de 'sterrenprt' (Clarke 1990, 163, zie het citaat waarmee deze tekst pent) bevindt David Bwman zich pltsklaps met zijn ruimteshuttle in een grte witte, klassiek gemeubileerde ruimte. In het vlgende sht zien we Bwman in zijn ruimtepak in die kamer staan, zijn gezicht ng natrillend van wat blijkbaar een traumatische ervaring is geweest. Hij werpt een blik in de badkamer en lpt vervlgens naar het ernaast gelegen vertrek. Daar ziet hij iemand aan een gedekte tafel zitten. Wanneer deze persn zich mdraait naar Bwman, blijkt het Bwman zelf te zijn, znder ruimtepak en vele jaren uder. Deze udere Bwman lijkt niets te zien en vervlgt zwijgend zijn maaltijd. Wanneer k. deze udere Bwman een geluid hrt, vlgt de camera zijn blik en zien we pnieuw Bwman, nu als een stkude man p zijn sterfbed liggen. De pint f view verandert ngmaals en we zien he de stervende Bwman zijn hand uitstrekt naar de zwarte mnliet die aan het veteneinde van zijn bed staat. Het vlgende beeld tnt een embry in de ruimte. De film eindigt met een dr de peningsmaten van Als spracfi Zarathnstra begeleid beeld van de aarde. ' Het is niet verwnderlijk dat met name dit mysterieuze laatste deel van de film aanleiding heeft gegeven tt uiteenlpende interpretaties. Drdat Kubrick in dit

10 deel nadrukkelijk breekt met zwel, de wetten van de ns bekende wereld als met de CL. narratieve cnventies van de film, wrdt de kijker vr vele raadsels gesteld. Dr s welke mysterieuze ruimte reist Bwman? Waar bevindt zich de htelsuite waarin hij 7 belandt? Op Jupiter? Is het, zals smmige interpreten hebben gepperd, een srt ksmische dierentuin, waarin Bwman wrdt gebserveerd dr de intelligente we-» zens die Jupiter bewnen? Of is Bwman p mysterieuze wijze teruggekeerd naar de er aarde? Of is alles een hallucinatie van de krankzinnig gewrden astrnaut? He "O meten we de sequentie duiden, waarin Bwman gelijktijdig p verschillende mmenten in de tijd in de htelsuite aanwezig is? Zijn we hier sms getuige van een O &3 CL, nieuwe transfrmatie van ruimte en tijd? Z ja, in welke ruimte en tijd is Bwman dan terechtgekmen? En he meten we zijn hergebrte als Starchild in dit verband begrijpen? Ten ik mij vijfentwintig jaar geleden na aflp van de film deze vragen stelde, lukte het mij niet bevredigende antwrden, te frmuleren. De dr Kubrick in het laatste deel van de film verbeelde wereld week, hezeer haar hallucinaties k aanslten bij de beeldtaal van undergrundcultuur van de late jaren zestig die ik in zijn prvinciale gestalten gretig in mij pzg, te zeer af van mijn ervarings- en verbeeldingswereld. En k de newtniaanse natuurkunde die ik p de middelbare schl leerde, kn mij niet veel verder helpen. Ten ik echter in 1997 de film vr de tweede keer zag, bleek die bizarre wereld veel van zijn vreemdheid te hebben verlren. Als regelmatig lezer van ppulair-wetenschappelijke literatuur p het gebied van de natuurwetenschappen herkende ik nu in Bwmans hallucinerende gang dr de sterrenprt een filmische verbeelding van de fascinerende speculaties ver hyperruimten (hyperspace) die veel hedendaagse therieën ver de inflatie (uitdijing) van het heelal en de rl van supersnaren daarin, mgeven (Barrw 1994; Hawking 1988; k Hft 1992; Kaku 1999; Srensen 1989). Ten ik krt daarna Arthur C. Clarkes bekversie van 2001: a space dyssey las, bleek dat dit geen tevallige assciatie was; de auteur verwijst daarin expliciet naar therieën ver hyperruimten en transdimensinale tunnels (Clarke 1990,163). Het begrip 'hyperruimte' is afkmstig uit de wiskunde en is een verzamelnaam vr ruimten die meer dan drie ruimtelijke dimensies bezitten. 6 Van dergelijke hyperruimten kunnen we ns nauwelijks een vrstelling maken, mdat die hgere dimensies zich dr hun specifieke kenmerken aan de menselijke waarneming nttrekken (Srensen 1989,60-62). 7 Met behulp van de dr Riemann geïntrduceerde ntatie kunnen hyperruimten echter wel p een cnsistente wijze wrden beschreven en. kunnen er allerlei berekeningen p wrden tegepast. 8 Dergelijke abstracte wiskundige ruimten kunnen wrden gebruikt m cmplexe verschijnselen af te beelden, waarbij iedere eigenschap p een afznderlijke as wrdt afgebeeld. Op deze wijze zu men bijvrbeeld alle mgelijke stellingen van het schaakspel als een hyperruimte kunnen beschrijven, waarbij iedere feitelijk gespeelde en mgelijke partij een afznderlijk, traject vrmt dr deze hyperruimte. Riemanns idee van. meerdimensinale ruimten sprak in de decennia nadat het was geïntrduceerd sterk tt de 15

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit TCP WRAPPER, een tl vr het bewaken van netwerkactiviteit Wietse Venema Wiskunde en Infrmatica Technische Universiteit Eindhven wietse@wzv.win.tue.nl ABSTRACT Dit verhaal presenteert aan de hand van praktijkvrbeelden

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie