Vervangingsinvesteringen ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervangingsinvesteringen ICT"

Transcriptie

1 G M N T B R N B en W voorstel 12INT01468 nderwerp Vervangingsinvesteringen ICT Samenvatting voorstel Uit de post vervangingsinvesteringen C onttrekken ten behoeve van reguliere vervangingen ICT en voor hetzelfde bedrag een krediet beshikbaar stellen Deze vervangingsinvesteringen hebben betrekking op: Hardware: - 52 GSM toestellen, 62 werkplekken en 8 servers Software: - Helpdesk beheerpakket - Werkplek beheerpakket - Windows server lienties - Appliatie virtualisatie pakket ntwerpbesluit De raad voor te stellen om een krediet van C ten behoeve van reguliere vervangingsinvesteringen ICT beshikbaar te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten voor een bedrag van C , te dekken uit de post vervangingsinvesteringen en dit voorstel op te nemen in het eerstvolgende verzamelbesluit. penbaar ja akkoord bespreken afwijzen burgemeester Weiten wethouder Kotteman wethouder Mulder wethouder Albers BSLUIT ^[Conform D Aangepast akkoord ^ d.d. Ì C,. i - i o i ļ i \ D Aangehouden 0 Afwijzen d.d. pmerkingen llege van Programma : 1. Rheineplein DG Postbus A Borne Telefoon fax

2 G M N T B R N Portefeuillehouder Burgemeester pgesteld door (tel.) Hans van Hes (69) Afdeling 1 produtgroep Conernstaf / Informatievoorziening S Tehniek Paraaf steller Paraaf manager Paraaf portefeuillehouder Paraaf seretaris H n 1 Afstemming intern Hank verbeek, Anthonie Nijman, Jan van 't nde Medezeggenshap Nee Pagina 2

3 G M N T B R N 11nleiding Sinds 2011 is de reserve middelen ICT opgeheven en maken de vervangingen van ICT onderdeel uit van de totale vervangingsinvestering van de gemeente. Hardware: De GSM telefoons die nu vervangen worden zijn aanshaft in de periode van 26 t/m 29, het betreft hier eenvoudige Nokia toestellen o.a. van het type 4xx, 5xx en 7xx. De vervanging van de werkplekken betreft zogenaamde 'fat lients' oftewel PC's en 'thin lients' werkplekken. De 'fat lients' zijn werkplekken waaraan speiale eisen worden gesteld en geen standaard werkplek zijn. Deze zijn o.a. voor ICT beheerders, appliatiebeheerders en de algemene sanwerkplek. De 'thin-lienť die nu vervangen worden zijn aangeshaft in 24. De komende twee jaar worden nog 1 stuks vervangen, hiervoor wordt een apart voorstel gemaakt. In het dataenter worden een aantal servers vervangen die in 27 zijn aangeshaft en die nodig aan vervanging toe zijn, deze zijn noodzakelijk voor het server based mputing waar de gemeente gebruik van maakt. Dit moeten, vanwege de tehnishe eis, fysieke servers blijven. Software: De helpdesk appliatie wordt gebruikt voor het ICT servie management. De ICT proessen serviedesk, nfiguratiebeheer, inidentenbeheer, wijzigingsbeheer, operationeel beheer en probleembeheer worden hiermee ondersteund. De huidige versie is 9 jaar oud en wordt niet meer ondersteund door de leveranier. Met de nieuwe versie wordt ook het huidige reserveringssysteem vervangen en komt er een self-servie meldingen systeem. Tevens wordt het samenwerken met meerdere partners op ICT beheer volledig ondersteund en zijn de rapportagemogelijkheden sterk uitgebreid. Per jaar behandelt de ICT helpdesk zo'n 20 meldingen. Het werkplek beheerpakket wordt gebruikt voor het ICT beheer van alle werkplekken binnen de gemeente. De huidige versie is van 28 en dient te worden vervangen omdat er geen ondersteuning meer is op de huidige versie. De huidige versie ondersteunt bovendien nieuwe besturingssystemen niet, of onvoldoende. De appliatie om onze software te virtualiseren is in 27 aangeshaft, het is een tooi om de gemeentelijke appliaties te virtualiseren. Dit is nodig om de appliaties storingsvrij aan te bieden aan iedere gebruiker De ontwikkelingen op het gebied van software en hardware virtualisatie zijn in de afgelopen 5 jaar enorm hard gegaan. De huidige versie kan niet meer worden gebruikt met de huidige besturingssystemen (Windows 28) en 64 bits appliaties. De gemeente heeft haar software en hardware sinds 27/28 gevirtualiseerd en was met de software virtualisatie binnen de Netwerkstad een voorloper op dit gebied. 2 Beoogd resultaat Het op het juiste moment vervangen van ICT middelen leidt tot goed gefailiteerde medewerkers die hun werk effiiënt kunnen blijven doen. Door het tijdig vervangen van ICT middelen wordt de hoge beshikbaarheid van de ICT voorzieningen bereikt die de gemeentelijke organisatie nodig heeft voor haar dienstverlening. Argumenten Appliaties moeten worden vervangen omdat de onderliggende besturingssystemen doorontwikkelen en de gevraagde funtionaliteit verandert (veranderende omgeving). Hierdoor gaan appliaties zih anders gedragen en worden er andere eisen gesteld aan appliaties. Zonder ondersteuning van de leveranier worden storingen niet meer verholpen en ontstaan permanente verstoringen. Pagina

4 G M N T B R N Het vervangen van werkplekken wordt pragmatish bekeken. Gebruik, noodzaak en impat zijn argumenten om tot vervanging over te gaan wanneer ook de finaniële afshrijvingstermijn is aangebroken. Bij het vervangen wordt tevens gekeken of de vervanging noodzakelijk is in het kader van de toekomstige regionale samenwerking ICT. 4 Kanttekeningen Vervanging van hard- en software vindt plaats bij het verstrijken van de funtionele levensduur. In de nota Vaste Ativabeleid 27 is voor hardware en software één afshrijvingstermijn van 4 jaar vermeld. 5 Kosten, baten en dekking De totale kosten van de vervanging van hardware en software zijn C ,. De jaarlijkse kapitaallasten ad C , worden gedekt uit de post vervangingsinvesteringen. Deze kapitaallasten zijn gebaseerd op de nieuw voorgestelde afshrijvingstermijnen voor hard- en software. 6 Personeel en organisatie Betreffende medewerkers worden door de ICT helpdesk geïnformeerd over de vervanging van hun werkplek of GSM toestel. 7 Vervolg na besluitvorming llege Dit voorstel in een verzamelbesluit aanbieden aan de raad. 8 Communiatie Geen impat 9 Bijlage(n) Pagina 4

5 G M N T B R N nderwerp: Begrotingsjaar: Datum raadsbesluit: Getoets op BTW-nsequenties: XPLITATI Kostenplaats Kostensoort l/s mshrijving Lasten Baten Totaal 0 0 KRDITN/RSRVS N VRZININGN rders Kostensoort l/s mshrijving Lasten Baten Totaal 0 0 Voor begrotingswijziging Mutatie Na begrotingswijziging Stand Algemene reserve Stand Reserve Beleidsontwikkeling Stand nvoorzien Pagina 5

6 -t ' T in 'en C Ē 1 -t I ) T - T - T - J i - t ^ ^- ^ -* ü (0 w X CL C JXL o " L -C < -t I I- : Q) "t/5 0 " Q. ) ". n ) r~- 1*. o o o o" o" o" o" o" o~ o" o" L" L" L to L L in ** ) T h- r C Ö ö C L L L C L L C nu nu nu U nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu o o o o" o" o" o" ö" o" o" o" o" o" o" L" L q C T T C ö L T " 1*» nu nu U nu nu «U nu nu nu nu nu nu nu nu nu o o o o o o o o" o" o~ o" o" o~ o" o" o" o" o' o" o" L m L L io C L 1^ 1^ C n ö L L ^ ' -šř * C T CL) Ţļ to» io" oo L C 15 L m ) T- (v. T- h- i2 "* "* ' ai C5) L L T C L 0 1^ : p ü n s i - S. L L ) C\ r- N t T * nu uu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu HU nu nu <,- T T ^- T-,- C * L L "čō "čō "čō "čō ra o o o s h- 1- h- õ e 0 Ş 1 s a o,. i- gj aj» B C Ũ. U) J J J D ĉ t -. J J J J Ŝ " C (1 CL "" _ J J en Q C CL!o I f ñ l LU L u y C Cċ ž I t- Ü Ü Ü Ü Ü 55 «J J 0 J J ~ a SS ō Ü Ü Ü Ü Ü ç 0 "m CŌ "m "m "ĩīí "ţų x: LL LL LL LL 5 4-» JS 15 '5. CL J L. J řľ J o CL

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein 112 1508XB Zaandam Nr.

ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein 112 1508XB Zaandam Nr. 6 S N 08: m 2014 Veiligheĩdsregio Zaanstreek Waterland Gemeente Landsmeer T.a.v. de Raad Postbus 1 1120 AA LANDSMEER ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein 112 1508XB Zaandam jdenr Postbus 150 0 B JUL

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001 MEMO Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen

Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen 's) OJ l o LLJ LU 2.* * "c: ' gemeente Datum: 16 december 2006 Nummer raadsnoteq (j (j f) O O Ondererp: Krediet renovaties zembaden. NOTA VOOR DE RAAD Portefeuillehouder: Boers Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Instructie en gebruik GEMSS 3D VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door KING Datum 29 december 2014

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1

Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1 Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1 Versie Datum Wijzigingen 0.1 11-8-2010 Initiële versie Versiebeheer 0.2 20-10-2010

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie