Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad."

Transcriptie

1 Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische uitwijk 3. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een bedrag van respectievelijk ,--, ,-- en ,-- ter beschikking te stellen voor: - de aanpassing van de noodstroomvoorziening - de aanschaf van een testomgeving om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte uitwijk BAG en GBA en het totaalbedrag, zijnde ,--, te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad. Aanleiding Het ministerie van veiligheid en justitie heeft middels een brief van 9 december 2010 bij de gemeenten aangedrongen op het maken van continuïteitsplannen voor ICT. Specifiek gericht op de uitval van elektriciteit en ICT calamiteiten. Om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen moet onze gemeente investeren in een noodstroomvoorziening en een uitwijkvoorziening en het beheer daarvan. Deze laatste voorziening zal meerdere functies krijgen zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de investering. Hiervoor worden voor de komende 2 jaar financiële middelen gevraagd. Dit voorstel gaat over die investeringen. Op 1 maart 2011 hebben wij het besluit genomen om een advies te laten opstellen voor de praktische en functionele uitwijk zodat de publieke dienstverlening op de uitwijklocatie of in het gemeentehuis wordt geborgd. Dit naar aanleiding van het B en W voorstel Rapportage evaluatie 2010 van het informatie beveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van de gemeentelijke basisadministratie (GBA), met kenmerk 10INT Het advies dat is opgesteld bestaat uit 3 delen: 1. noodstroomvoorziening: bij uitval van elektriciteit 2. geplande uitwijk: is wettelijk verplicht voor GBA en BAG 3. ongeplande uitwijk: bij ICT calamiteit Rheineplein DG Postbus AE Borne Telefoon fax

2 Ad 1. De gemeente Borne heeft de noodstroom voorziening in de vorm van een diesel aggregaat op een aanhanger. Dit aggregaat kan echter niet zondermeer worden aangesloten in het gemeentehuis wanneer de stroomvoorziening is onderbroken (voorbeeld: 2010 Melbuul ndagen). Hiervoor is een aanpassing nodig in het gemeentehuis op de elektrische installatie. Daarnaast moet er procedureel worden vastgelegd wanneer het aggregaat vanuit de locatie Bieffel naar het Rheineplein moet worden gebracht. Dit moet ook minimaal 2 maal per jaar worden geoefend. De aanpassingen op de elektrische installatie in het gemeentehuis zijn incidentele aanpassingen. Concreet stellen wij u voor om eenmalig middelen beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de elektrische installatie van het gemeentehuis zodat het noodaggregaat aangesloten kan worden bij stroomuitval. Ad 2. Iedere gemeente in Nederland heeft de wettelijke verplichting om tweejaarlijks technisch uit te wijken voor de GBA. Sinds vorig jaar is daar een nieuwe basisregistratie bijgekomen, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, kortweg BAG. Het technisch uitwijken houdt in dat de gemeente kan aantonen dat een backup terug geplaatst kan worden (restore) op het uitwijksysteem en dat de gegevens van de laatste backup ook daadwerkelijk in de basisregistratie aanwezig zijn. Dienstverlening aan de burgers is hiermee niet gerealiseerd. Doordat de BAG ook geografische gegevens gebruikt en deze gegevens niet in hetzelfde systeem zijn opgeslagen, moeten voor de technische uitwijk minimaal deze andere systemen ook beschikbaar zijn. Doordat er technisch getest wordt of de landelijke voorzieningen bereikbaar zijn vanuit de uitwijk situatie, mogen hiervoor geen productie systemen worden ingezet. Voor de geplande uitwijk voor BAG en GBA wordt voorgesteld deze additionele systemen aan te schaffen en deze niet exclusief te gebruiken voor de uitwijk maar daarbuiten in te zetten als testomgeving. Een testomgeving is een omgeving die in grote mate gelijk is aan de productieomgeving met het verschil dat wijzigingen in de gegevens of configuratie niet tot productieverstoringen kunnen leiden. Een testomgeving wordt ingezet om wijzigingen die noodzakelijk zijn in de productie omgeving (voorbeeld: nieuwe versie programmatuur, foutherstel) eerst functioneel en technisch te testen zodat deze geen verstoringen kunnen geven in de productie omgeving. Beide omgevingen worden dus functioneel- en technisch beheerd. Wereldwijd wordt het OTAP model gebruikt binnen IT landschappen, Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Doordat de gemeente Borne geen eigen software ontwikkeld is een ontwikkel omgeving overbodig. Een acceptatie omgeving is een omgeving waar de klant het opgeleverde product test en controleert op de afgesproken functionaliteiten. Beide zijn op dit moment niet relevant voor de gemeente Borne. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat in het derde kwartaal 2012 een BAG beheer inspectie uitvoeren op de BAG bij onze gemeente. Tijdens deze eerste BAG beheer inspectie zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onder meer grondige controles uitvoeren op de verplichte optimalisatie van de gebruiksoppervlakten van de niet-woningen. Wetende dat deze geconverteerde gebruiksoppervlaktes onjuist zijn, zijn gemeenten verplicht de gebruiksoppervlaktes van alle nietwoningen te controleren en te optimaliseren. Deze werkzaamheden moeten afgerond zijn voor de eerste BAG beheer inspectie. Daarom heeft de BAG beheerder voor het tweede kwartaal een zogenaamde pre-audit aangekondigd die zal worden uitgevoerd. Pagina 2

3 Bij de beheer inspectie in het derde kwartaal van dit jaar moet de gemeente kunnen aantonen dat zij over een goede uitwijkvoorziening voor de BAG beschikt. Deze voorzieningen zullen dus ook dit jaar moeten worden gerealiseerd. Concreet stellen wij u voor om de technische voorzieningen maatregelen te nemen zodat wij aan onze wettelijke taak voor het uitwijken van GBA en BAG kunnen voldoen. Ad 3. Het ministerie van veiligheid en justitie heeft middels een brief van 9 december 2010 bij de gemeenten aangedrongen op het maken van continuïteitsplannen voor ICT. Sinds de zomer van 2011 neemt de gemeente Borne een groot aantal ICT diensten af van de gemeente Enschede. Deze diensten zijn het eenvoudigst te omschrijven als hosting en operationeel beheer. In het kort betekent dit dat 90% van onze servers en gegevens in het datacenter van Enschede staan en daar worden beheerd. Ook de laatste 10% wordt nog ondergebracht in Enschede. Dit betekent voor Borne dat een ICT calamiteit in het datacenter van Enschede leidt tot verstoring van de dienstverlening in Borne. Wanneer wij de richtlijnen van het ministerie volgen moeten wij hiervoor een oplossing zoeken. De gemeente Enschede is met deze oplossing bezig voor hun eigen servers en gegevens, dit moet dan uitgebreid worden met de servers en gegevens voor Borne. Daarbij hanteren zij een eenvoudig uitgangspunt; alleen die servers gaan mee in de uitwijk die voor de dienstverlening cruciaal of noodzakelijk zijn. De kosten voor deze dienst zijn echter nog niet beschikbaar. Ons huidige voordeel door de samenwerking is dat wij onze servers en gegevens nu al op een betere locatie hebben staan dan wij ooit in het gemeentehuis Borne hebben gehad. Dit zit hem voornamelijk in de fysieke beveiliging, de noodstroomvoorziening voor de langdurige stroomuitval (> 15 min.), de brandblus installatie en de backup voorzieningen. Om ook voorbereid te zijn op een ongeplande ICT calamiteit in het datacenter van Enschede moeten wij deze dienst afnemen. Concreet stellen wij u voor om voor onze gemeente een minimale uitwijkvoorziening te treffen voor ICT calamiteiten. Wet en beleid Er is een wettelijke verplichting om tweejaarlijks een technische uitwijk te organiseren voor BAG en GBA. Eind vorig jaar heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd aan alle gemeenten om hun continuïteitsplannen te maken op grond van de nationale risico beoordeling Het onderwerp van deze brief is: Continuïteit bij uitval of verstoring elektriciteit of ICT Middelen Aanpassingen noodstroomvoorziening: Incidenteel waarvan budgettair gedekt is (gebouwenbeheer). Totaal is er dus nodig voor de noodstroomvoorziening in Uitwijkvoorziening voor gepland en ongepland uitwijken: Incidenteel (schatting) en 2 jaar beheerkosten (inhuur) à per jaar en 2 jaar hostingkosten (diensten). Waarvan budgettair gedekt is uit het ICT budget voor uitwijk. De incidentele kosten bestaan voor een deel uit de éénmalige inrichting van de test- en uitwijkomgeving ( ) en voor een deel ( ) uit de uitbreiding van licenties voor de thuiswerk voorziening. Deze wordt dan uitgebreid van 25 naar 100 gelijktijdige gebruikers. De onderstaande tabel geeft dit overzicht weer. Pagina 3

4 Totaal Kosten Noodstroom -aanpassingen Rheineplein Uitwijk -inrichten thuiswerk hosting beheer Totaal incidentele kosten Dekking Noodstroom -aanpassingen Rheineplein Uitwijk -inrichting 0 -uitwijk budget ICT beheer 0 Totaal Dekking / Alternatieven Alternatieven voor noodstroom zijn bijvoorbeeld het permanent plaatsen van een diesel aggregaat in/onder/bij het gemeentehuis wat automatisch aanslaat wanneer de nutsvoorziening wegvalt. Dit is, technisch gezien, een betere oplossing maar financieel zeker niet. De optie die gekozen is, is de goedkoopste optie voor een noodstroomvoorziening. Voor de wettelijke verplichting zijn geen andere alternatieven voor handen. Het niet voldoen aan de wettelijke uitwijk voor BAG en/of GBA is ook niet de visie van deze gemeente. Bij het niet voldoen aan deze wettelijke eis moet de gemeente de kosten voor de uitvoering van de inspectie zelf betalen. Bij herhaald niet nakomen hiervan zal het college hiervoor door het Ministerie verantwoordelijk worden gehouden. De oplossing die wij u hier voorstellen is de minimum variant, met andere woorden alleen dat wat écht nodig is. Pagina 4

5 Voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische uitwijk 3. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een bedrag van respectievelijk ,--, ,-- en ,-- ter beschikking te stellen voor: - de aanpassing van de noodstroomvoorziening - de aanschaf van een testomgeving om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte uitwijk BAG en GBA en het totaalbedrag, zijnde ,--, te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling. Borne, Burgemeester en wethouders van Borne, de secretaris, de burgemeester, J.H.R. Baveld mr. drs. R.G. Welten Pagina 5

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 2 december 2005 Ons kenmerk DGP/SPO/U.05.02668 Onderwerp Mogelijkheden back-upsysteem

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken BIJLAGE Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken 1. Inleiding Voor de sturing en het beheer van de zuiveringstechnische werken is een goede (proces)automatisering

Nadere informatie

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn DEFINITIEF Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn 1 e Tussenrapportage project 1958 versie 1.0 datum 4 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 2 De situatie per Verzorgingsgebied wordt uitgedrukt in

Nadere informatie

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Back-up en Recovery Gemeente Versienummer

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support VCD INFRA SOLUTIONS Catalogus beheer & support Service Catalogus 2 Onze modulaire dienstverlening biedt u een stabiele ICT-infrastructuur VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Definitief Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Versie 1.0 9-3-2015-1

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie