Monitoring BeleidsBegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014"

Transcriptie

1 Monitoring BeleidsBegroting In juni 2013 is de begroting vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in de vier kwaliteitskwadranten. Dit format is bedoeld om de voortgang van het realiseren van de doelstellingen te monitoren. Hieronder zijn de doelstellingen overgenomen uit de BeleidsBegroting Kinderen vóór. Daarnaast is de planning weergegeven. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 1 -

2 1. Onderwijs & Identiteit Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Wanneer? Voortgang Toetsing krimpbeleid aan nieuwe krimpcijfers Krimp op 1 oktober ,5% mede In het najaar van 2014 worden de HvS-01 door sluiting Talent (-20 ll n). prognoses van Accent vergeleken Verwachting krimp op 1 oktober 2014 met de prognoses van MOOZ. 2,2%. De afschaf van de kleine scholentoeslag per 1 augustus 2017 heeft invloed op het krimpbeleid (kwaliteitsdomein financiën). Voorbereiding verandering in bekostiging kleine Fusiefaciliteiten (voor scholenfusie) In het najaar van 2014 brengen we HvS-02 scholen worden tot 1 augustus 2016 het krimp(kwaliteits-)beleid in toegekend. relatie met de afschaf van de kleine scholentoeslag en de vernieuwde regeling fusiefaciliteiten in beeld. Besluiten omtrent bestuurlijke opschaling De bestuurlijke fusie met Lima, Accent spreekt met andere HvS-03 Essentius en Reflexis is van de baan. onderwijsorganisaties en éénpitters over een bestuurlijke fusie. Op dit moment zijn er geen potentiële fusiepartners in beeld. Communicatiebeleid uitwerken: De scholen nemen de HvS aanbevelingen op Accent en schoolniveau verder aanbevelingen mee in de Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 2 -

3 uitwerken 2. crisiscommunicatie beschrijven 3. mediatrainingen voor schooldirecteuren schoolontwikkeling. Monitoring vindt plaats m.b.v. de Kwaliteitsmonitor in september/ oktober De aanbevelingen op het niveau van Accent zijn meegenomen in de begroting van De crisiscommunicatie is besproken tijdens de directeurentweedaagse van april De directeuren hebben een mediatraining ontvangen. HvS-05 Bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs conform De samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek 1 november 2013 De samenwerkingsverbanden zijn vanaf operationeel. visie Accent hebben de visie van Accent overgenomen. HvS-06 Ondersteuningsplannen voor scholen 1 februari 2014 De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek zijn gereed en inzichtelijk op de websites van de scholen. Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van het sept/okt 2013 De rapportage van de Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 3 -

4 HvS-07 onderwijs op de scholen Kwaliteitsmonito r; november totaalrapportage Kwaliteitsmonitor is in december 2013 gerealiseerd. maart 2014 De lat omhoog De samenvatting van De lat omhoog 2014 is gereed. Conclusies hebben geleid tot een plan van aanpak. Dit is inzichtelijk in het scholingsaanbod Passie voor leren! Pilot Vensters Primair onderwijs met enkele scholen Najaar 2013 De Höve participeert in een pilot. In gesprek met Stichting Aaltense en Dinxperlose Accent heeft de peuterspeelzalen Peuterspeelzalen over overname van in de buitengebieden niet peuterspeelzalen in buurtschappen overgenomen. Stap en de Stichting Dinxperlose speelzalen zijn gefuseerd tot één organisatie de stichting Op pad. HvS-08 HvS-09 HvS-10 Per school bespreken mogelijkheid om het vijfgelijke-schooldagenmodel in te voeren Besproken tijdens schoolbezoeken in het najaar Drie scholen gaan per 1 augustus 2014 over naar vijf-gelijke-schooldagenmodel. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 4 -

5 Tevredenheidsonderzoek ouders. Resultaten van medewerker- en leerlingentevredenheidsonderzoeken van april 2013 vertalen in actiepunten. Strategisch beleid tijdens AccentOnderwijsdag presenteren. Medewerkers en ouders betrekken bij praktische vertaling naar de scholen en monitoring Gerealiseerd in december Voorjaar oktober 2013 Gerealiseerd. Zomer 2014 Alle betrokkenen hebben in april 2014 gesproken over de monitoring van januari HvS-11 HvS-12 HvS-13 Accent Onderwijsdag organiseren 15 oktober 2013 Gerealiseerd. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 5 -

6 2. Innovatie Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Planning Voortgang Goed werkend draadloos netwerk Start schooljaar Gerealiseerd. JvE Windows 8-tablets in de scholen Start schooljaar Gerealiseerd. JvE Werkomgeving in de cloud Start schooljaar Dit proces heeft nog aandacht JvE nodig. JvE-04 HvS-01 HvS-02 Fundamentele discussie over gebruik van ICT in het onderwijs Najaar 2013 Opgestart in voorjaar 2014, vervolg in schooljaar Collegiale intensieve ondersteuning Gerealiseerd. Professionalisering directeuren Drie directeuren volgen de opleiding De directeuren hebben de Excellent Schoolleiderschap. Twee opleidingen Excellent directeuren volgen het tweede jaar schoolleiderschap en de training van de MEL en drie directeuren flitsbezoeken afgerond. volgen de training flitsbezoeken. De directeuren die de MEL volgen, ontvangen hun mastertitel in november Vier directeuren voerden een mobiliteitspilot uit. Zij presenteerden de uitkomsten in Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 6 -

7 een DO. Professionalisering leerkrachten: opleidingsaanbod op De diverse trainingen kennen ruim Gerealiseerd. HvS-03 maat door Accent Academie 900 inschrijvingen. N.a.v. de evaluatie van het aanbod is het scholingsaanbod Passie voor leren! opgesteld. Stimuleren halen gymbevoegdheid In hebben twee Gerealiseerd. HN-04 medewerkers hun gymbevoegdheid behaald. Opleidingsscholen Het opleidingsplan Accent en HvS-05 de opleidingsschool is in november 2013 geëvalueerd en bijgesteld. De kwaliteit van de opleidingsscholen De acht Accentopleidingsscholen is gemeten en in beeld gebracht. leveren een voldoende kwaliteit. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 7 -

8 3. Personeel Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Planning Voortgang HN-01 Levensfasegericht personeelsbeleid via duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers. Mobiliteitsstages Good practice in Accentueel Alle stages hebben plaatsgevonden Gerealiseerd. Digitaal instrument taakbeleid Voorlichting over onbetaald verlof, outplacement, gezond werkklimaat Onderzoek bedrijfsfitness Gerealiseerd en in Madbox geplaatst Gerealiseerd in Accentueel en nieuwsbrief Vooralsnog krijgt dit geen vervolg Voorlichting ABP Gerealiseerd. HN-02 HN-03 Samenwerking met Essentius: vervangingspool en eigen risicodrager (ERD) 1 augustus 2013 Samen met Essentius eigen risico drager geworden per onder de naam AccEss. Coördinatie verzorgd door Accent en mutaties door Essentius. Vervangingsmanager (software) Aangepast ten behoeve van ERD en ingevoerd voor AccEss. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 8 -

9 4. Beheer Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Planning Voortgang WJ-01 WJ-02 WJ-03 ML-01 ML-02 ML-03 Verbetering schoolgebouwen Voor Hoeksteen Groenlo is ten behoeve van een kwaliteitsimpuls ,- extra opgenomen Hoeksteen Groenlo: per 1 september 2014 in gebruik genomen als 8-klassige school. Opvolging asbestinventarisaties Niet-urgente zaken worden opgenomen in MOP nieuwe stijl inclusief buitenschil. Kantoorhuisvesting z.s.m. Efficiency-verhogende verbouw uitgevoerd in zomer 2014; per 1 september 2014 operationeel. Opvolging aanbevelingen interim controle 2012 Eind september is het proces van het Ultimo Gerealiseerd. verwerken van inkoopfacturen gedigitaliseerd in het systeem ProActive. Bestuursrapportage op aantal aspecten aangepast. Implementatie SEPA 1 februari 2014 Gerealiseerd. Besluit omtrent eigenrisicodrager WGA Premies private verzekeraars zijn 1 januari 2014 Gerealiseerd. gestegen, terwijl UWV-premie voor Accent de minimale premie bedraagt doordat instroom WGA nihil was. Per 1 januari 2014 ERD voor WGA beëindigd. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 9 -

10 Gecoördineerde (voorheen centrale) inkoop schoonmaak Opdracht aan Pro Mereor verstrekt Najaar 2013 Gerealiseerd. Borging in ML-04 voor begeleiding aanbesteding. schooljaar Planning leidt tot contract met nieuwe leverancier per 1 september Efficiënter proces door minder leveranciers en minder Voor aantal zaken is overkoepelend Eind Loopt ML-05 facturen contract afgesloten zoals beveiliging, afvalverwerking en schoonmaak. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014)

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander Versie 17-02-2014 Jaarverslag obs de Meander Met aandacht voor verschillen. Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512 510150 Dependance: Hunze 243 9204 BN Drachten tel: 0512-841938

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

3.19 Eigen Risicodrager (ERD)

3.19 Eigen Risicodrager (ERD) Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 4 juni 2015 17-06-2015 08-06-2015 3.19 Eigen Risicodrager (ERD) Voor vervangingskosten Aves Personeel/Eigen Risicodrager (ERD) Inhoudsopgave

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie