onderwijs inkoop groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwijs inkoop groep"

Transcriptie

1 Besparingen.op..in.het.. komen.het.primaire.proces.direct.ten.goede! Het collectief voor primair in Nederland Het..in.Nederland.wordt.meer.en.meer.geconfronteerd.met. bezuinigingen..een.uitdaging.voor.veel.schooldirecties.die.te.maken.hebben. met.krappe.schoolbudgetten..minder.personeel.is.de.veel.gekozen.oplossing,. met.als.gevolg.extra.druk.op.het.. Wij.zijn.van.mening.dat.er.een.manier.is.om.het.bezuinigen.ten.koste.van. personeel.te.beperken.door.op.professionele.wijze.te.kijken.naar.uw.. Scholen.kunnen.significant.besparen Uit.ervaring.en.de.praktijk.weten.wij.dat.er.tussen.de.10.en.15%.besparing. kan.worden.gerealiseerd.op.uw.. Graag.helpt.de.Onderwijs Inkoop Groep.bij.de.realisatie.hiervan..Door. middel.van.een.scan.weet.u.in.korte.tijd.hoeveel.er.te.besparen. valt.en.implementeren.we.deze.besparing.voor.u..dit.doen.wij.volledig. op.basis.van.no cure no pay..dit.zorgt.ervoor.dat.het.volledig.risicoloos.is. en.dat.u.ervan.verzekerd.bent.dat.onze.werkzaamheden.u.gegarandeerd. besparingen.gaan.opleveren. Daarnaast.blijft.u.als.school.profiteren.van.scherpe.contracten.door. deelname.aan.het.collectief.van.de.onderwijs Inkoop Groep. Inkoopsegmenten 1. Schoolmaterialen 2. Schoonmaak 3. Automatisering 4. Beveiliging 5. Bedrijfshulpverlening 6. Arbodienstverlening 7. Administratiekantoor 8. Controle speelpleinen 9. Controle gym- en speellokalen 10. Kopieerapparatuur 11. Afval 12. Brandbeveiliging 13. Energie 14. Payrolling 15. Overig Professionele begeleiding De.Onderwijs Inkoop Groep.is.een.onderneming.die.zich.richt.op..professionele. begeleiding.in.het...naast.begeleiding.en.scan s. biedt.de.onderwijs Inkoop Groep.ook.een.collectief.aan..Op.deze.manier. kunnen.zowel.eenpitters.als.grote.besturen.hun..verder.professionaliseren. en.profiteren.van.scherpe.deals.uit.het.collectief..het.automatische.gevolg.van.betere..is.dat.er.scherper.wordt.ingekocht..er.blijft.dus.geld.over.dat.direct.kan. worden.ingezet.voor.het.primaire.proces. Samenwerking met de PO Raad De.Onderwijs Inkoop Groep.en.de.PO.Raad.zijn.een.exclusieve.samenwerking. aangegaan.om.scholen.en.besturen.te.helpen.de..te.professionaliseren. Daarnaast.ontwikkelen.de.PO.Raad.en.Onderwijs Inkoop Groep.initiatieven. inzake..training.en.kennisdeling.op.het.gebied.van... Postbus AC Zeewolde Bezoekadres: Gildenveld 3, Zeewolde Telefoon:

2 Alle.kleine.beetjes.helpen..Werken.met.de.OIG. levert.meer.op.dan.kleine.beetjes! Transparante dienstverlening De.Onderwijs Inkoop Groep.handelt.in.het.belang.van.de.scholen.en.is. onafhankelijk..dus.geen.verplichte.winkelnering,.flexibel.en.eigen.keuzes. kunnen.maken..de.dienstverlening.van.de.onderwijs Inkoop Groep.is.volledig. transparant,.geen.kleine.lettertjes.dus! Mail.of.bel.ons.rechtstreeks.voor.een.oriënterend.gesprek..Het.team.van.de. Onderwijs Inkoop Groep.staat.u.graag.te.woord... Michiel.Koelewijn Justin.Novák Dick.Goedhart Stap 1: Kennismaking met alle betrokkenen Relatie.en.vertrouwen.vormen.de.basis.voor.onze.werkzaamheden.in.uw.organisatie..Voor.we. aan.de.slag.gaan.maken.we.graag.persoonlijk.kennis.met.de.schooldirecties,.zodat.iedereen.weet. wie.we.zijn.en.wat.we.komen.doen..dit.is.een.essentiële.voorwaarde.voor.een.samenwerking.met. resultaat. Stap 2: Scan van de De.Onderwijs Inkoop Groep..scant.en.analyseert.de..van.uw.organisatie..We.bekijken.van.15. segmenten.de.-.en.raamcontracten,.het.aantal.leveranciers.en.het.proces. Stap 3: Analyse en onderhandelingen Vervolgens.wordt.gekeken.of.de..marktconform.is..We.vergelijken.de.prijzen,. voorwaarden.en.bonussen.van.de.verschillende.segmenten.met.wat.gangbaar.is.in.de. markt..daarna.gaan.wij.in.gesprek.met.de.leveranciers. Stap 4: Rapportage De.uitkomst.van.de.analyse.en.benchmark.wordt.kort.en.bondig,.inclusief.een.voorstel.met. betrekking.tot.de.implementatie.van.de.potentiële.besparingen,.aan.de.bestuurders.gerapporteerd Stap 5: Implementatie De.besparingen.worden.geïmplementeerd.door.het.aangaan.van.gesprekken.met.bestaande.en. potentiële.leveranciers..uitgangspunt.hierbij.is.de.benchmark.van.de.onderwijs Inkoop Groep.. Per.segment.worden.de.afspraken.inclusief.bonussen.en.looptijden.opnieuw. vastgelegd. Stap 6: Borging De.nieuwe.afspraken.worden.vastgelegd..De.Onderwijs Inkoop Groep.zorgt.voor.de. aanlevering.van.de.nieuwe.contracten.of.addendums.en.houdt.zicht.op.de.ondertekening. Stap 7: Inkoopcollectief Inkoop.is.een.doorlopend.proces,.geen.eenmalige.gebeurtenis!.Om.die.reden.biedt.de.Onderwijs Inkoop Groep.scholen.voortdurend.toegang.tot.scherpe.mantelcontracten..Deze.mantelcontracten. zijn.afgesloten.specifiek.voor.de.deelnemende.scholen..omdat.de.onderwijs Inkoop Groep.enkel.het. belang.van.de.scholen.behartigt,.is.dit.model.volledig.transparant..kortom;.samen.scherper.inkopen!.

3 Wat zeggen de bestuurders? Na.het.eerste.interview.met.de.Onderwijs Inkoop Groep.hebben.we.alle.contracten. proforma.opgezegd..nu.lopen.we.alle.dossiers.één.voor.één.langs..inmiddels.hebben.we. al.tienduizenden.euro s.bespaard,.terwijl.we.in.veel.gevallen.bij.onze.vaste.leveranciers. zijn.gebleven..we.zien.dat.de.samenwerking.loont..dat.komt.door.de.kennis.die.er.bij. de.onderwijs Inkoop Groep.zit..Dergelijke.kennis.heb.ik.als.bestuurder.niet..En.ik.wil. geen.leerkracht.op.straat.hoeven.zetten.omdat.ik.de.producten.en.diensten.te.duur.heb. ingekocht. We.zijn.erg.tevreden.over.de.drietrap.die.de.Onderwijs Inkoop Groep.bij.ieder.traject. hanteert:.eerst.komt.de.relatie,.dan.de.kwaliteit.en.de.prijs. Al.direct.na.de.start.konden.we.meeliften.op.een.aantal.deals.van.de.Onderwijs Inkoop Groep..We.zaten.al.bij.een.aantal.partnerleveranciers.van.de.Onderwijs Inkoop Groep..Dat.leverde.direct.voordeel.op. Ik.kan.nu.zeggen.dat.we.alles.grondig.hebben.doorgelicht. en.dat.we.de..goed.geregeld.hebben.. Eerlijk zaken doen; Respect voor elkaar; Delen met anderen; Wat je zaait. is wat je oogst. Onze visie De.Onderwijs Inkoop Groep.wil.scholen.helpen.om.professioneler.en.beter. in.te.kopen..daarbij.kan.gebruik.gemaakt.worden.van.scherpe.deals.met.vele. partnerleveranciers.uit.het.collectief. Op.deze.manier.is.het.mogelijk.om.bezuinigingen.te.realiseren.zonder.dat.dit.ten.koste. gaat.van.onderwijzend.personeel.en.dus.de.kwaliteit.van..van.de.school. De.Onderwijs Inkoop Groep.heeft.daarbij.drie.waarden.die.als.fundament.dienen. onder.de.organisatie. Exclusieve mantelcontracten Dit.concept.is.risicoloos..Waarom.zou.ik.dit.niet.willen? Inkoop.is.een.doorlopend.proces.en.geen.eenmalige.gebeurtenis..Het.hebben.van.een. collectief.met.scherpe.mantelcontracten.is.van.groot.belang..deze.mantelcontracten. zijn.exclusief.voor.de.onderwijs Inkoop Groep.en.uitsluitend.toegankelijk.voor.de. deelnemende.scholen..het.collectief.biedt.een.landelijke.dekking,.waardoor.ook. kleinere.stichtingen/verenigingen.en.éénpitters.optimaal.kunnen.profiteren.van.de. scherpste.condities. Leveranciers.die.toegelaten.worden.tot.het.collectief.hebben.zich.aantoonbaar. bewezen.op.de.kwaliteit.van.hun.prestaties..daarnaast.bent.u.met.de.leveranciers.in.het. collectief.verzekerd.van.de.scherpste.condities.in.de.markt. De.Onderwijs Inkoop Groep.vraagt.van.de.deelnemende.leveranciers.geen.enkele. financiële.of.materiële.vergoeding..de.onderwijs Inkoop Groep.behartigt.enkel.en. alleen.het.belang.van.de.aangesloten.scholen,.wat.inhoudt.dat.wij.besparingen.realiseren. met.gelijkblijvende.of.betere.kwaliteit,.die.direct.ten.goede.komen.aan.het.primaire. proces.. De.werkwijze.van.de.Onderwijs Inkoop Groep.kenmerkt.zich.door.volledige. transparantie. Een.volledig.overzicht.van.alle.partnerleveranciers.met.beschrijving.is.te.vinden.op.de. website.www..nl Postbus AC Zeewolde Bezoekadres: Gildenveld 3, Zeewolde Telefoon:

4 De.Onderwijs.Inkoop.Groep.biedt.in.het.collectief.. een.scherpe.en.kwalitatief.goede.deal.voor.payrolling. Payrolling Een.nieuwe.ontwikkeling.in.het..is.dat.bestuurders.kiezen.voor.een.flexibele. personeelsschil..de.aanleiding.daarvoor.is.onder.meer.de.krimp.van.het.aantal. leerlingen,.veranderende.wetgeving.en.bezuinigingen. Met.tijdelijk.personeel.in.loondienst.heeft.u.rekening.te.houden.met..zaken. als.verhaalsrecht.van.uitkeringen,.verplichting.tot.herbenoeming,.(dalende). leerlingenaantallen.en.de.instroomtoets.bij.het.participatiefonds. Om.die.reden.kan.het.interessant.zijn.om.tijdelijk.personeel.in.dienst.te.nemen. middels.een.payrollbedrijf..het.payrollbedrijf.is.de.juridische.werkgever. en.wordt.daarmee.ook.verantwoordelijk.is.voor.de.financiële,.juridische.en. administratieve.verplichtingen. Het.voordeel.van.Payrolling.is.dat.u.zelf.verantwoordelijk.blijft.voor.de.werving. en.selectie,.salarisafspraken,.planning,.rooster.en.functioneringsgesprekken. De.Onderwijs Inkoop Groep.biedt.in.het.collectief.een.scherpe.en.kwalitatief. goede.deal.voor.payrolling,.waardoor.payrolling.voor.veel.scholen.een.verrassend. passende.optie.is..voor.meer.informatie.kunt.u.terecht.op.onze.website.. De.praktijk.leert.dat.de.besparingspotentie.. op.energie.fors.is. Geef Scholen Energie In.samenwerking.met.een.partnerleverancier.biedt.de.Onderwijs Inkoop Groep. een.eigen.energiecollectief.aan:.geef.scholen.energie..scholen.die.zijn.aangesloten. bij.de.onderwijs Inkoop Groep.kunnen.een.vrijblijvende.energiescan.laten. uitvoeren..de.praktijk.leert.dat.de.besparingspotentie.op.dit.dossier.fors.is. Wat is het verschil met andere energiecollectieven? Onderscheidend.zijn.de.korte.looptijden,.analyse.van.de.aanwezige. infrastructuur,.factuurcontrole.en.hoge.klanttevredenheid.met.betrekking.tot. begeleiding..prijzen.komen.tot.stand.op.de.energiebeurs..hierdoor.heeft.u.altijd. de.scherpste.deal! Zorgverzekering Laat.uw.personeel.meeliften.op.één.van.de.collectieven.van.aangesloten. ziektekostenverzekeraars. In.veel.gevallen.is.overstappen.niet.nodig!..Met.het.collectiviteitsnummer.van.de. Onderwijs Inkoop Groep.ontvangt.uw.personeel.direct.de.hoogste.korting... Deelname.is.geheel.vrijblijvend.

5 Voordelig inkopen van papier Elke.school.verbruikt.per.jaar.gemiddeld.twee.pallets.blanco.papier..Maar.wat. mag.een.pak.papier.kosten.en.hoe.voorkom.je.dat.het.papier.blijft.steken.in.het. kopieerapparaat?.de.onderwijs Inkoop Groep.heeft.voor.de.aangesloten.scholen.een. overeenkomst.met.bekende.partijen.waarbij.u.structureel.een.zeer.scherp.tarief.betaalt.. En.dat.voor.gegarandeerd.80.grams.kwaliteitspapier.. Kijk.voor.alle.details.en.actuele.tarieven.op:.www..nl Wat.mag.een.pak.papier.kosten? Aanbesteden zonder kosten Steeds.meer.bestuurders.worden.geconfronteerd.met.de.noodzaak.van. aanbesteding.. De.Onderwijs Inkoop Groep.kan.u.hierbij.maximaal.ondersteunen..Allereerst. door.advies.over.regelgeving,.drempelbedragen.en.noodzaak..anderzijds.door. voor.u.een.aanbesteding.in.de.markt.te.zetten.. De.aanbestedingen.van.de.Onderwijs Inkoop Groep.voldoen.volledig.aan. de.regels.zoals.gesteld.in.de.aanbestedingswet..voor.de.bij.het.collectief. aangesloten.leden.bieden.wij.in.veel.gevallen.zelfs.de.mogelijkheid.om.een. aanbesteding.kosteloos.uit.te.voeren.. In.een.persoonlijk.gesprek.vertellen.wij.u.daar.graag.meer.over. Het.concept.van.de.Onderwijs.Inkoop.Groep.. is.in.korte.tijd.door.veel.scholen.omarmd. Van.links.naar.rechts:. Justin.Novák,.Dick.Goedhart.. en.michiel.koelewijn Ontstaan De.Onderwijs Inkoop Groep.is.in.2011.ontstaan.uit.2.bestaande.bedrijven;.een. bedrijf.(de.inkoopbroker).en.een.bedrijf.(goedhart.&.novák).. Kennis.en.kunde.zijn.samengevoegd.in.een.nieuw.concept.dat.door.de.drie. jonge.ondernemers.in.het..is.geïntroduceerd.. Het.concept.van.de.Onderwijs Inkoop Groep.is.in.korte.tijd.door.veel. scholen.omarmd..de.onderwijs Inkoop Groep.werkt.met.een.transparant. verdienmodel,.geen.verplichte.winkelnering.en.alle.besparingen.worden. inzichtelijk.gemaakt.en.doorgezet.naar.de.scholen.. Daarnaast.is.het.concept.risicoloos.door.de.No.Cure.No.Pay.aanpak.en. interessant.voor.zowel.grotere.schoolbesturen.als.voor.eenpitters. Binnen.twee.jaar.na.het.ontstaan.sloten.zich.al.85.besturen.zich.aan.bij.het. collectief.van.de.onderwijs Inkoop Groep.

6 Een.bestuur.in.Noord-Holland.bespaarde. maar.liefst.43%.op.haar.kopieercontract. Uit de praktijk: Stilzwijgende verlengingen in het contract Steeds.vaker.komen.we.tegen.dat.contracten.stilzwijgend.worden.verlengd.. Soms.zelfs.met.periodes.van.3.tot.5.jaar.. Voor.particuliere.consumenten.is.dat.niet.meer.toegestaan..In.de. commerciële.sector.en.in.het..zien.we.dit.nog.vaak.wel.voorkomen. Daarom.adviseert.De.Onderwijs Inkoop Groep.besturen.om.contracten. (pro.forma).op.te.zeggen..op.deze.wijze.maak.je.de.handen.vrij.te.om. nieuwe.condities.uit.te.onderhandelen.. Een.bestuur.in.de.regio.Utrecht.had.niet.in.de.gaten.dat.het.afvalcontract. stilzwijgend.zou.doorlopen.wanneer.niet.een.half.jaar.van.te.voren.per. aangetekend.schrijven.zou.zijn.opgezegd.. Het.gevolg.was.dat.dit.bestuur.opnieuw.drie.jaar.vast.zat.aan.de.leverancier. met.kosten.die.40%.boven.de.tarieven.van.het.collectief.liggen.. Helaas.is.dit.geen.uitzondering..Daarom.is.het.zaak.om.het. contractmanagement.goed.op.orde.te.krijgen..de.onderwijs Inkoop Groep. regelt.dit.kosteloos. Door.het.uitvoeren.van.steekproefsgewijze.. factuurcontroles.blijven.we.voortdurend.alert.. Aangesloten.scholen.weten.zodoende.met. zekerheid.dat.de..goed.geregeld.is.én.blijft.. Schoolmaterialen De Onderwijs Inkoop Groep analyseert de schoolmaterialen op regelniveau. Hierbij vergelijken we appels met appels. We maken een onderscheid tussen het methodisch materiaal (boeken, werkboeken etc.), educatieve software en het verbruiks- en ontwikkelingsmateriaal. De besparing na analyse van meer 70 besturen, goed voor 700 scholen, bedraagt gemiddeld 12,8%. Hoe dat kan? Door een sterk collectief zijn leveranciers bereid om scherp in te schrijven alsof er sprake is van een aanbesteding. BBV...IJmuiden VVGO...Bunschoten PCO...Bunschoten SMDB... Eemdijk PCONT...Almelo PCBO...Amersfoort PCBO...Leeuwarden Het.Sticht...Zeist SPCO.G.H...Woerden LOGOS... Leerdam SAM... Doetinchem Gew..Speciaal...Maarssen Eem-Vallei... Barneveld OPOCK. Capelle.aan.den.IJssel. Meervoud...Vlaardingen VPCO...Hasselt Bezoekadres: Gildenveld 3, Zeewolde Telefoon: Een greep uit de besturen die u zijn voorgegaan PCBO... Vroomshoop PCPO... Capelle.aan.den.IJssel. LIMA... Lichtenvoorde Amstelland... Amstelveen Bijeen... Hoogeveen St..Albertus... Liempde Pricoh... Hoogeveen Legato... Hoogeveen Meerkring...Amersfoort Stad..Willem.3...Ede Cambium...Heerde OBO...Roosendaal PCO.EN3... Nieuweroord IRIS...Kampen CPO...Hellendoorn KOMT...Borne Een.selectie.van.besturen.die.in.zee.gingen.met.de.Onderwijs.Inkoop.Groep: Brienenoord... Rotterdam VCPB... Oldenbroek VPCPO...Wezep Swalm.en.Roer... Roermond VPCO...Putten CPOW...Purmerend De.Oorsprong... Doorn PCPO...Rijssen SMDB...Wierden KPOA...Amersfoort Codenz...Dronten De.Rank...Arnhem Maasschool... Wapenveld Eduvier...Lelystad. Morgenster... Amsterdam De.Steiger...Lelystad. Eben.Haezer... Oldenbroek Avonturijn...Vlaardingen Sarkon... Den.Helder TOF...Tubbergen HSV...Nijkerk Amstelwijs... Amstelveen STWT... Amsterdam Educatis... Utrecht SOO.Westland... Naaldwijk Fectio... Houten Bijz...A dam.zuidoost Beatrixschool...Den.Haag SKO...Geffen Het.Palet... Houten SKO...Zeewolde Essentius... Etten

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

VINçOTTE ALS BEDRIJF. YOuR REpuTATION IS mine.

VINçOTTE ALS BEDRIJF. YOuR REpuTATION IS mine. VINçOTTE ALS BEDRIJF YOuR REpuTATION IS mine. Een sterke reputatie krijg je pas na vele goede daden. Ze verliezen kan je met één enkele slechte. - Benjamin Franklin Vinçotte in een notendop Actief in 3

Nadere informatie

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening Geachte heer/mevro uw, greencollective Bedrijfsnaam T.a.v. de heer/mevrouw Adres Woonplaats Breukelen, 12 november 2013 De Greencollective

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

overblijven Voor een verantwoorde overblijf

overblijven Voor een verantwoorde overblijf overblijven Voor een verantwoorde overblijf De VOO is de grootste opleider in de tussenschoolse opvang op school en maakt zich sterk voor een professionele overblijf in het primair onderwijs. Kiest u voor

Nadere informatie

Behoefte aan onderzoek, begeleiding en/of coaching? Adviesbureau Kans en de CNV Onderwijs Academie staan voor u klaar.

Behoefte aan onderzoek, begeleiding en/of coaching? Adviesbureau Kans en de CNV Onderwijs Academie staan voor u klaar. Langer ziek wat nu? CNV Onderwijs is er voor u! Ziekte, iedereen kan er mee te maken krijgen. Van griep tot langdurige burn-out. Ook al valt het allemaal onder de noemer ziekte, de achtergrond is heel

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF MKB Energie Coöperatief West - Friesland Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF Inhoud 1. ZON Energie Groep 2. Wie wat en waar is het ECWF 3. Status tot op heden 4. Exploitatie

Nadere informatie

Verslag workshop I 'stappenplan'

Verslag workshop I 'stappenplan' Verslag workshop I 'stappenplan' Inhoudsopgave Stappenplan 'Leren van incidenten'...1 Stap 1: Erken het belang van een professionele omgang met incidenten op school....1 Stap 2: Het voorkomen van incidenten...1

Nadere informatie

ABC. Agressie, wat doe je ermee?

ABC. Agressie, wat doe je ermee? Agressievisie Beroepshouding Communicatie ABC WAT IS ABC? Agressie, wat doe je ermee? ABC is een methodiek gericht op het voorkomen van en het omgaan met agressie. De ABC-methodiek is bruikbaar voor mensen

Nadere informatie

IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs

IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs Rekenen, schrijven? We bieden zoveel méér. Dat moet breed worden gedragen. Mariëtte, Schooldirecteur 2 Verus voor

Nadere informatie

Ruud Bourmanne Hans Haack

Ruud Bourmanne Hans Haack Sensus-methode & VVSG Uw totaaloplossing voor procesmanagement Ruud Bourmanne Hans Haack Traject naar Uitmuntendheid VVSG Ruud Bourmanne VVSG Traject naar Uitmuntendheid (sinds 2010) T R A J E C T Lange

Nadere informatie

KEHR Suïcide. Marieke de Groot, Derek de Beurs, Remco de Winter, Ad Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam mariekedegroot@ziggo.nl

KEHR Suïcide. Marieke de Groot, Derek de Beurs, Remco de Winter, Ad Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam mariekedegroot@ziggo.nl Kwalitatieve Evaluatie van Handelen rond Suïcide KEHR Suïcide 10 september 2014. Wereld Suïcide Preventie Dag. Suïcidepreventie van morgen. Over de borging van initiatieven op het gebied van suïcidepreventie.

Nadere informatie

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat?

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? Business Principles Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? De Business Principles zijn een nadere uitwerking van de kernwaarden en de strategische thema s. Samen met onze purpose, missie,

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling n- en same e is e v a g. Deze uit n de publicatie a v g in vatt Leraar en schoolleider

Nadere informatie

Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven

Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven Colofon Het rapportquick Scan Social Return gemeente Eindhoven is een uitgave van PSW Stationsplein 4 Postbus 1228

Nadere informatie

Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen. The Outsourcing Days, 31 oktober 2013

Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen. The Outsourcing Days, 31 oktober 2013 Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen The Outsourcing Days, 31 oktober 2013 Kees Bronner Agenda Waar komen we vandaan Waar willen

Nadere informatie

DE NO BLAME-METHODE VOORAF

DE NO BLAME-METHODE VOORAF DE NO BLAME-METHODE VOORAF Omdat mijn school probeert te werken met de No Blame-Methode heb ik deze hier in kaart gebracht. Het is een manier om met kinderen in gesprek te gaan en zo ook de waarheid te

Nadere informatie

Ledenvoordelen. In samenwerking met

Ledenvoordelen. In samenwerking met Ledenvoordelen In samenwerking met Sauna en Wellness Nederland is de brancheorganisatie voor alle bedrijven in de sauna- en wellness-sector. Sauna en Wellness Nederland is dé centrale belangenbehartiger

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

BACK TO INDIA REIS 2015 REIS TER ORIËNTATIE EN INSPIRATIE VOOR SOFTWARE- BOUWERS EN ICT ONDERNEMERS, MAART 2015

BACK TO INDIA REIS 2015 REIS TER ORIËNTATIE EN INSPIRATIE VOOR SOFTWARE- BOUWERS EN ICT ONDERNEMERS, MAART 2015 BACK TO INDIA REIS 2015 REIS TER ORIËNTATIE EN INSPIRATIE VOOR SOFTWARE- BOUWERS EN ICT ONDERNEMERS, MAART 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE VAN DE REIS 03 PROGRAMMA 05 MAANDAG 9 MAART DELHI

Nadere informatie

Pensioenfonds. Training IVP. instituut voor pensioeneducatie

Pensioenfonds. Training IVP. instituut voor pensioeneducatie Studiegids Studiegids Pensioenfonds Competentiemanagement Training IVP instituut voor pensioeneducatie www.instituutpensioeneducatie.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Effectieve Teams 3 Effectief Onderhandelen

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie