Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015"

Transcriptie

1 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten (planning en kostenraming) 2.1 ICT doel 1 Het Document Management Systeem wordt versneld ingericht om digitaal werken te implementeren 2.2 ICT doel 2 De sjablonenapplicatie wordt ingericht en organisatiebreed voorzien van sjablonen om digitaal te kunnen werken 2.3 ICT doel 3 De huidige kantoorapplicatie wordt vervangen in het streven naar een uniforme digitale werkplek 2.4 ICT doel 4 Om gebruik te kunnen maken van beschikbare informatie worden de primaire applicaties gekoppeld zodat digitaal werken mogelijk wordt 2.5 ICT doel 5 De technische infrastructuur wordt geoptimaliseerd door de implementatie van Virtual Desktop Infrastructure 2.6 ICT doel 6 De overgang van de analoge omgeving naar een digitale omgeving wordt georganiseerd 2.7 ICT doel 7 De BAG en GEO worden in orde gebracht zodat objectgerichte informatie beschikbaar kan worden gesteld 2.8 ICT doel 8 Het opleiden en ondersteunen van gebruikers in de overgang naar digitaal werken 2.9 ICT doel 9 Het beschrijven van de informatie-architectuur om o.a. inzicht te krijgen in informatiesystemen, informatiestromen en processen 2.10 ICT doel 10 Het afronden van de projecten voortvloeiend uit het I-Nup ICT doel 11 Het actualiseren van het beveiligingsplan 8 Hoofdstuk 3 Noodzakelijke investering 3.1 Eenmalige investeringen Structurele kosten 9 2

3 1. Plan van aanpak 1.1 Inleiding In de visie Informatievoorziening & Automatisering zijn bij de conclusie actiepunten opgenomen voor de komende periode. De actiepunten worden in een plan van aanpak in de komende periode verder geconcretiseerd. In deze eerste fase is het vooral belangrijk inzicht te krijgen in de globale planning en kostenraming voor de komende periode zodat dit kan worden meegenomen in de bestuursopdracht richting de gemeenteraad. De verdere concretisering van de actiepunten zal in de loop van 2013 worden uitgewerkt. 3

4 2.1 Het Document Management Systeem wordt versneld ingericht om digitaal werken te implementeren Inrichten en implementatie van de webbased cliënt van het Document Management Systeem Reeds verwerkt via A Documentaire informatievoorziening Medio 2013 Webbased applicatie inrichten en gereed maken voor centrale documentopslag Reeds verwerkt via A Documentaire informatievoorziening Medio 2013 Inrichten en implementatie van de BAG-koppeling met het Document Management Systeem (nog in ontwikkeling bij de leverancier) Reeds opgenomen in bestaande krediet Doc. Informatievoorziening Actualiseren adressenbestand organisaties i.v.m. centraal gebruik. Niet van toepassing Opbouw digitale dossierstructuur Vooralsnog niet van toepassing. Technische mogelijkheden via DMS Medio Inrichten en implementatie van een zaaktypecatalogus Nog onbekend, wordt meegenomen in begroting 2015 Najaar De sjablonenapplicatie wordt ingericht en organisatiebreed voorzien van sjablonen om digitaal te kunnen werken Samenstellen en implementeren van de standaard sjablonen Niet van toepassing Medio 2013 Samenstellen en implementeren van de WMO sjablonen Niet van toepassing Medio 2013 Samenstellen en implementeren van de BAG sjablonen Niet van toepassing Medio 2013 Samenstellen en implementeren van de Squit XO sjablonen Koppeling is nog in ontwikkeling, kosten zijn nog onduidelijk. Voorjaar Afhankelijk van hoogte verwerken via bestaande krediet Doc. Informatievoorziening of opnemen in begroting. Samenstellen en implementeren overige sjablonen Nog onbekend, eventueel ondersteuning noodzakelijk 4

5 2.3 De huidige kantoorapplicatie wordt vervangen in het streven naar een uniforme digitale werkplek Het vervangen van de huidige kantoorapplicatie jaarlijks Reeds verwerkt in begroting Medio 2013 De nieuwe kantoorapplicatie inrichten en gereed maken voor centrale documentopslag en sjablooncreatie Niet van toepassing Medio 2013 / Najaar Om gebruik te kunnen maken van beschikbare informatie worden de primaire applicaties gekoppeld zodat digitaal werken mogelijk wordt; Implementatie van de Makelaar Suite Reeds verwerkt via Medio 2013 Inrichten en implementeren koppeling Makelaar Suite / Document Management Systeem / Document Creatie applicatie Niet van toepassing Medio De technische infrastructuur wordt geoptimaliseerd door de implementatie van Virtual Desktop Infrastructure Onderzoek naar mogelijkheden implementatie VDI Nog niet verwerkt Implementatie VDI (na positief akkoord gemeenteraad) Verwerken via raadsvoorstel / investering begroting / bestuursopdracht Medio

6 2.6 De overgang van de analoge omgeving naar een digitale omgeving wordt georganiseerd Het digitaliseren van de bouwvergunningdossiers Vooralsnog worden de jaarlijkse kosten ( ) opgenomen t/m 2015 in de begroting opgenomen. t/m 2015 Het digitaliseren van de facturen Deze kosten worden opgenomen in de begroting 2015 Najaar 2015 Het verder digitaliseren van de inkomende, interne en uitgaande documentstromen Deze kosten zijn nog onbekend, maar zullen voornamelijk bestaan uit ondersteuning/advisering ten aanzien van dit traject 2013 t/m 2015 Implementatie van het digitaal vergaderen Indien na de proef wordt besloten om digitaal vergaderen in te voeren bedragen de jaarlijkse kosten circa 4.000,- Dit moet nog verwerkt worden in de begroting. Afhankelijk van de keuze kan het noodzakelijk zijn om een koppeling met het DMS te realiseren. Deze eenmalige kosten zullen circa euro bedragen. Aanwijzen van een archiefinspecteur n.a.v. de Wet Revitalisering Generiek Toezicht Deze nieuwe wet vereist dat er jaarlijks verantwoording wordt afgelegd richting de provincie over het archiefbeheer. De VNG adviseert hiervoor een archiefinspecteur aan te stellen / in te huren. Dit traject moet nog opgestart worden, waardoor de kosten op dit moment nog onbekend zijn. 6

7 2.7 De BAG en GEO worden in orde gebracht zodat objectgerichte informatie beschikbaar kan worden gesteld Inrichten en implementatie van de BAG-koppeling met het Document Management Systeem (nog in ontwikkeling bij de leverancier) Reeds opgenomen in krediet Documentaire Informatievoorziening (zie 2.1) Inrichten en implementatie van de GEO-koppeling met het Document Management Systeem (status onbekend) Onbekend Onbekend 2.8 Het opleiden en ondersteunen van gebruikers in de overgang naar digitaal werken De omslag van analoog naar digitaal werken kan voor sommige medewerkers lastig zijn. Het kan noodzakelijk zijn om hiervoor gerichte trainingen te organiseren. Daarnaast zal met het management een discussie gevoerd worden over de invulling van gebruikersondersteuning, welke ICT basiskennis mag je van de medewerker zelf verwachten, welke gebruikersondersteuning mag verwacht worden van I&A, en op welke wijze wordt invulling gegeven aan deze ondersteuning. De kosten voor dit onderdeel zijn nog niet in te schatten. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk of, en zo ja, aan welke training behoefte is. De kosten hiervoor kunnen verwerkt worden via het opleidingsbudget of als aparte post in de begroting. 7

8 2.9 Het beschrijven van de informatie-architectuur om o.a. inzicht te krijgen in informatiesystemen, informatiestromen en processen Het beschrijven in grafische plaatvorm van de informatiearchitectuur op basis van Gemma. Geen 2.10 Het afronden van de projecten voortvloeiend uit het I-Nup Zie projectbundel I-nup Reeds in begroting Afgerond Het actualiseren van het beveiligingsplan De wijzigingen in de technische infrastructuur alsmede de digitalisering van de informatievoorziening maken het noodzakelijk om het beveiligingsplan te actualiseren Nog nader te bepalen (eventueel in samenwerking met Regio-IT), na afronding implementatie technische infrastructuur en digitalisering informatievoorziening. Vanaf

9 3. Noodzakelijke investering 3.1 Eenmalige investeringen Samenvattend zijn voor de onderstaande eenmalige investeringen noodzakelijk voor de realisatie van de visie en het plan van aanpak Informatievoorziening & Automatisering. Onderzoek VDI Implementatie VDI Digitaliseren archiefbescheiden Implementatie digitaal vergaderen Totale investeringskosten De investeringskosten van hardware ( ) worden in 5 jaar afgeschreven, de investeringskosten van software ( ) in 7 jaar. De jaarlast bedraag Structurele kosten Samenvattend zijn vanaf de onderstaande extra structurele kosten van toepassing voor de realisatie van de visie en het plan van aanpak Informatievoorziening & Automatisering. Digitaal vergaderen Totale structurele kosten

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad

DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad Projectopdracht en projectplan voor de Pilot Digitale Handhaving. Eindopdracht Opleiding Geo Informatiemanagement voor de Lokale Overheid. Dataland Opleidingen,

Nadere informatie

A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A

A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A Even voorstellen: wie is Huub Reulen? A2 I&A samenwerking- 27 juni 2013-2 Interactie gewenst! Het is een

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Architectuur & Standaarden (A&S) A&S basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Informatiseringsplan 2011-2013. Radboud Universiteit

Informatiseringsplan 2011-2013. Radboud Universiteit Informatiseringsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Informatiseringsplan 2011-2013 Radboud Universiteit In welke richting moeten de informatiefunctie en de ICT-dienstverlening zich de komende jaren bewegen?

Nadere informatie

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1.

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1. Programma DWR Contactpersoon Jan Arnoud ten Cate infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld Datum 31 maart 2010 1. Inleiding 1.0 Doel DWR Het programma

Nadere informatie

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014 Nota van verantwoording n.a.v. Managementletter 2014 Vastgesteld in DT-MO: 2 maart 2014 vastgesteld in college: 3 maart 2015 *15-0095598* 15-0095598 nota van verantwoording managementletter 2014 D15-0010981

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie