Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR"

Transcriptie

1 Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

2 (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013

3 Relevantie

4 Formele rol Wettelijke kaders Advies: vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, Instemming P-deel: vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie (Afgeleide); Jurisprudentie: MR dient te kunnen beschikken over begroting en jaarverslag op schoolniveau (artikel 8 lid 2 onder a en c WMS)

5 Relevantie Belang van koppeling tussen doelen en middelen Lumpsum Inspectie maakt besturen verantwoordelijk voor (onderwijs)opbrengsten Verantwoordingscultuur: niet alleen het resultaat onder streep, ook de relatie met wat bereikt of niet bereikt is Bezuiniging en krimp Vermogen onder een vergrootglas Meerdere actoren: bestuur, toezichthouder, (G)MR Politieke druk

6 Schets project EKDD Commissie vermogensbeheer Don (2010) Evaluatie lumpsum door EY & Regioplan (2010) Wijzigingen in werkwijze Inspectie Kamerbrief minister OCW PO-raad krijgt opdracht tot een professionaliseringsslag van het veld, resultaten in 2013 in Tweede Kamer Driejarig project Eerst kiezen, dan delen

7 Schets project Opbouw project 1. Startconferenties door PO-raad (zomer 2011) 2. Professionalseringsprogramma / scholing Tweedaagse trainingen voor decisionmakers (najaar 2011 / voorjaar 2012) Themabijeenkomsten voor toezichthouders, (G)MR-leden, Administratiekantoren, etc. (2012) 3. Digitaal self-assessment 4. Toegankelijke competentieprofielen (Ernst & Young) 5. Publicatie praktijkvoorbeelden (projectwebsite)

8 Rol (G)MR Financieel management is van belang voor het bereiken van de organisatie doelstellingen onderwerp voor (G)MR Belangrijkste aspecten: begroting en monitoring, Financiën staan niet op zichzelf: zijn resultante van beleid Relatie tussen beleid / doelstellingen en financiën zijn interessant voor MR. Uitwerking: begroting 2013

9 Functie begroting Allocatiefunctie: de (bindende) toewijzing van middelen aan verschillende beleidsterreinen; Autorisatiefunctie: door middel van goedkeuring geeft het bestuur de directie mandaat voor de uitvoering van de plannen waarvan de begroting een financiële vertaling vormt. Controle instrument: gedurende het jaar geeft de directie het bestuur periodiek inzicht in de werkelijke inkomsten en uitgaven, deze worden vergeleken met de verwachte inkomsten en uitgaven.

10 Inhoud begroting een begroting van de inkomsten; een begroting van de uitgaven; een investeringsplanning; een begrote balans; een tekstuele toelichting op het bovenstaande.

11 Baten / inkomsten Overzicht van de verwachte inkomsten voor de komende vijf jaar Belangrijkste variabelen Rijksbekostiging (90 95%) Gemeentelijke bekostiging Overig Belangrijkste variabelen Leerlingaantallen Gemiddelde leeftijd (GGL) Aanvullende subsidies (LGF, Schipperskinderen, BOA, etc)

12 Uitgaven / lasten Overzicht van de verwachte uitgaven / lasten voor de komende vijf jaar Belangrijkste variabelen Schoolplan Formatie-inzet Afschrijvingen Onderhoud Leermiddelen

13 Investeringsplan Overzicht van de verwachte investeringen komende vijf jaren Belangrijkste bronnen Investeringen uit verleden Schoolplan Risico-analyse

14 Verantwoording Beschrijving ontwikkeling: Grondslagen Speerpunten beleid Personele bekostiging Materiële bekostiging Effecten op vermogen Risico s Toelichting budgetten

15 Begroting 2013 Aandachtspunten voor (G)MR Ontwikkeling leerlingaantal zorgleerlingen, Fte-inzet Groepsgrootte Zichtbaarheid jaarplan en afspraken met team Professionalisering Arbeidsvoorwaarden, etc.

16 Begroting 2013 Welke vragen kunt u stellen? Zijn de ontwikkelingen logisch? Hoe realistisch is de begroting in vergelijking met de laatst bekende monitoringsgegevens? Is zichtbaar hoe de voornemens uit het Schoolplan / jaarplan doorwerken in de begroting? Worden de gemaakte keuzes toegelicht? Hoe ontwikkelt de vermogenspositie zich op basis van voorliggende begroting? Zijn ingrepen voorzien van te verwachten effecten en mogelijke risico s?

17 Voorbeeld Beleidsrijke onderbouwing personeelsinzet

18 Voorbeeld Speerpunten beleid De kosten voor personeelsbeleid worden voornamelijk gevormd door nascholing en schoolontwikkeling. Verder bestaat dit budget uit vaste posten als bedrijfsgezondheidszorg en personeelsactiviteiten. In het Schoolplan zijn voor de komende jaren de volgende speerpunten geformuleerd, welke financiële consequenties hebben. - Handelingsgericht werken - voornamelijk coaching, groepsbezoeken, externe advisering ( ) - Professionalisering Engels (2013/14) - Opstellen ICT-beleidsplan en aanschaf nieuwe computers (2011/12). De kosten hiervan zijn in de begroting verwerkt. Voor HGW is onder schoolontwikkeling een budget opgenomen van voor Zie voor verdere uitsplitsing van de kosten voor schoolontwikkeling bijlage 2.

19 Voorbeeld

20 Proces

21 Hulpmiddelen Brochures PO-raad Quick scan / zelftest Cursus RMU

22 Persoonsniveau Zelftest

23 Organisatieniveau Zelftest

24 Aandachtspunten Financiën liggen gevoelig, intern en extern: (G)MR belangrijke schakel voor draagvlak Zorg voor basiskennis van de schoolfinanciën Geld en beleid hebben alles met elkaar te maken Formuleer vooraf vragen en stel deze vooraf aan het bestuur Ga eens dieper in op financieel management obv quickscan, samen met directeur en bestuur Participeer in een vroeg stadium Ga niet op zoek naar mogelijke fouten, maar naar een gezamenlijke visie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid Eerst kiezen, dan delen Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid 2 Financieel management op hoofdlijnen Financieel management

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan

Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief Meerjarenbegroting en bestuursformatieplan Schooljaar 2014-2015 t/m 2017-2018 en kalenderjaar 2015-2018 1. Inleiding... 4 1.1. Aanleiding... 4 1.2. Besluitvormingsproces

Nadere informatie

Jaarplan 2013 WereldKidz

Jaarplan 2013 WereldKidz Jaarplan 2013 WereldKidz 29 november 2012 1 Jaarplan 2013 WereldKidz Inhoudsopgave.......................................................... 1. Voorwoord College van Bestuur 4 2. Missie en visie 6 2.1

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 03. Jaarverslag 2007 2

Inhoud. Voorwoord 03. Jaarverslag 2007 2 Jaarverslag 2007 Inhoud Voorwoord 03 Hoofdstuk 1 Instellingsgegevens 1.1 Juridische structuur 05 1.2 Samenstelling bestuur 06 1.3 Organisatiestructuur 06 1.4 Fusie GPO-WN 07 1.5 Kenmerken bestuur, directies,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2013 Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs

Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs Eerst kiezen, dan delen Financieel management een zaak van mensen Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs Financieel management een zaak van mensen Colofon In opdracht van de PO-Raad ontwikkeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Financieel Beleidsplan

Financieel Beleidsplan Financieel Beleidsplan Conceptmatig samengesteld door: mevrouw drs. A.A. Aalbregtse RA Financial consultant Comeet Vertaald naar de organisatie SPOM door: Werkgroep Lumpsum: Roland Brans Gerard Hofman

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Samenvatting Jaar verslag 2013

Samenvatting Jaar verslag 2013 Samenvatting Jaar verslag 2013 Samenvatting Jaar verslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Toezicht en organisatie 5 Medewerkers 7 Onderwijs 8 Financiën 10 Toekomst 11 Onze scholen 12 VOORWOORD In

Nadere informatie

Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012. Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1

Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012. Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1 Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012 Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder Ombuigingsplan Gearhing blz. 1 INHOUDSOPGAVE Vooraf blz. 3 I. Inleiding blz. 4 II. Vier overwegingen blz. 5 III.

Nadere informatie