Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012"

Transcriptie

1 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur LKvV), Vera Van den Hof (Kandidaatsbestuur LKvV), Rick van Dorp (Kandidaatsbestuur LKvV), Laurentine van den Hoven (Kandidaatsbestuur LKvV), Nina Hover (Kandidaatsbestuur LKvV),Isabelle Meltzer (A.S.C./A.V.S.V.), Noor Toxopeus (A.S.C./A.V.S.V.), Simon Capel (L.A.N.X.), Eline Eskes (L.A.N.X.), Marc van Dalen (SSRA), Hadewich van Zwam (SSRA), Lucas Hermsen (NoNoMes), Stijn Vendrik (NoNoMes), Bernd Brinkers (DSC), Lotje van der Kooij (DSC), S. van Bekhoven (K.S.V. Sanctus Vergilius), A. Vernooij (K.S.V. Sanctus Vergilius), Roy van Kuijk (DSB), T. Rasch (DSB), Mathieu Baas (D.S.V. Sint Jansbrug), Menno Nuijten (D.S.V. Sint Jansbrug), Suzanne Verhees (E.S.C), Jeroen veelenturf (E.S.C), Michiel Diederen (A.S.V. SSRE), Sander Breukink (A.S.V. SSRE), Mark Fronen (E.S.V. Demos), Joeri Kok (E.S.V. Demos), René Soetetrouw (E.S.V. Demos), Jennifer Bendsneijder (A.S.V. Taste), Remon Balster (A.S.V. Taste), Leonie Roetert Steenbruggen (A.S.V. Dizkartes), Isabelle van Zeventer (Unitas S.G.), Berber van Haren (Unitas S.G.), Pepijn van Ham (L.S.V. Minerva), Annelijn van Wees (L.S.V. Minerva), Carlo Konings (SSR-Leiden), Gwendolynn Grootaers (V.S.L. Catena), Mark Bos (V.S.L. Catena), ris van Diest (N.S.V. Ovum Novum), Jan Eisinga (N.S.V. Ovum Novum), Paul Kramer (SSR-Rotterdam), Iris Dekker (SSR- Rotterdam), Koos Janssons (R.S.G.), Tom t Lam (R.S.G.), Joëlle Marik (NSR), Wiel Kremer (USC), Stijn Bé Jonasse (USC), Ellen Houlding (C.S.Veritas), Tessa Huisman (C.S.Veritas), Sabine Peters (Unitas S.R.), Joline Boers (U.V.S.V./N.V.V.S.U.), Loes Vecht (U.V.S.V./N.V.V.S.U.), Mathijs Weck (UMTC). Julika Humme (UMTC), Lucas Smit (UMTC), Gersom Krijnen (AKvV), Floor de Nooij (AKvV), Celine van Es (PKvV Leiden), Felix Quartero (PKvV Leiden), Paul den Tex (FUG), Joost van den Biezen (FUG), Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen), Jan- Willem van Wijk (Contractus Groningen), Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen), I. Nijhuis (BOS Nijmegen), Emiel van Druten (VeRa Delft), Irene Eijselenboom (RKvV), Sophie Ijsseldijk (RKvV). Afwezig: Unitas S.A. C.S.R., HSV, DSCC/DJCR Audentis et Virtutis, G.S.C. Vindicat atque Polit, R.K.S.V. Albertus Magnus, Cleoptra A.S.G., A.L.S.V. Quintus, L.V.V.S. Augustinus, SV Circumflex, S.V. KoKo, M.S.V. Tragos, N.S.V. Carolus Magnus, RSC, R.V.S.V., R.S.V. Sanctus Laurentius, T.S.C. Sint Olof, T.S.V. Plato, W.S.V. Ceres, K.S.V. Sint Fransicus Xaverius, SSR-W, Compostium Eindhoven, Contractus Wageningen, MKvV. PKvV Fact, SOTS. 1. Opening Jan opent de vergadering om uur. Hij verwelkomt iedereen op sociëteit Hestia van U.V.S.V./N.V.V.S.U. 2. Mededelingen Namens het Dagelijks Bestuur heeft Jan de volgende mededelingen:

2 - Op 11 juli heeft de rechter uitspraak gedaan over de rechtszaak tegen de Langstudeerboete. Voor de nieuwe besturen die wellicht nog niet helemaal op de hoogte waren, vertelt Jan dat de LKvV samen met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de staat voor de rechter heeft gedaagd wegens de Langstudeerboete. Advocatenkantoor Stibbe uit Amsterdam heeft voor ons deze zaak gevoerd. De rechter heeft geoordeeld dat de Langstudeerboete voor bijna alle studenten rechtmatig is en daarmee heeft hij het grootste gedeelte van onze eisen verworpen. Voor deeltijdstudenten die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven moet wel een passende overgangsregeling komen. Verder is er op politiek gebied nog heel veel gebeurd rondom de Langstudeerboete, daar zal Janna bij punt 6 meer over vertellen. - Verder wil Jan de aanwezige nieuwe bestuurders er vast op attenderen dat op 29 en 30 september het Beleid Organisatie en Management (BOM) weekend van de LKvV zal plaatsvinden. Dit is een weekend bedoeld voor alle nieuwe besturen, zij kunnen dan kennismaken met andere besturen en tevens zullen er diverse nuttige workshops worden gegeven. Natuurlijk zal er op zaterdagavond een mooi feest voor u georganiseerd. Inschrijven kan via de website van de LKvV tot 21 september. - Er hangen postlijsten achter in de zaal. Hier kunt u op controleren of alle post die verzonden is naar de LKvV ook is aangekomen. Tenslotte het verzoek of u de aanwezigheidslijst zou willen tekenen. 3. Vaststellen van de agenda Jan geeft aan dat er een wijziging is in de agenda, namelijk punt 5; Presentatie onderzoek. De desbetreffende persoon van de onderzoekscommissie kon helaas vandaag onverwachts niet aanwezig zijn. Dit punt wordt dan ook verplaatst naar volgende vergadering. Verder zijn er geen agendapunten ingediend per mail. De agenda wordt bij dezen vastgesteld. 4. Notulen van de vorige vergadering De vorige vergadering was op de sociëteit van Unitas S.R. te Utrecht op 15 juni De notulen van deze vergadering zijn verstuurd en zijn ook te vinden op het Extranet. Jan vraagt of er nog op- en/of aanmerkingen zijn betreft de vorige notulen. Er zijn geen vragen of opmerkingen, de notulen worden bij dezen goedgekeurd. 5. Presentatie Onderzoek Dit punt vervalt. 6. Update Hoger Onderwijs Janna deelt de volgende zaken mede over de Hoger Onderwijs politiek: Langstudeerboete Op 11 juli 2013 deed de rechter uitspraak over de rechtszaak van de LKvV, ISO en LSVB tegen de Langstudeerboete. Hij bevond de regel rechtmatig voor voltijdstudenten maar

3 maakte wel een uitzondering voor een kleine groep deeltijdstudenten die zich hebben ingeschreven voor 1 februari We zijn nog steeds bezig met de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan, maar voor de achterban van de LKvV is dit niet heel relevant meer. Ten tijde van de rechtszaak was er al een minderheid in de Tweede Kamer voor de voortzetting van de Langstudeerboete, zeker nadat de VVD zich tegen de maatregel had gekeerd. Op 14 augustus, bij het lijsttrekkersdebat van het USC te Utrecht, sprak opeens ook het CDA zich uit voor de afschaffing van de Langstudeerboete. Kort daarna werd er een spoedoverleg gehouden in de Kamer waarbij de partijen naar een oplossing zochten. Uit het debat bleek al snel dat er geen financiële dekking gevonden kon worden en de Langstudeerboete dus voor alsnog zal blijven bestaan. Janna geeft aan dat we op dit moment de verkiezingen van 12 september afwachten en hopen dat de nieuwe coalitie het snel eens kan worden over de afschaffing van de boete. De meeste partijen zijn namelijk voor afschaffing. Zij geven aan dat het oneerlijk is om enkele jaren wel te laten betalen en anderen niet, dus als de boete afgeschaft wordt, dan zal dit mogelijk ook met terugwerkende kracht gebeuren. Hierover kunnen we nog geen definitieve uitspraken doen. Collegegeldvrij Besturen Bij de vorige Plenaire Vergadering hebben wij u al ingelicht over het amendement Collegegeldvrij Besturen. In het kort houdt dit in dat studenten die een fulltime bestuursjaar doen, en dat jaar dus geen onderwijs volgen, de mogelijkheid hebben om zich uit te schrijven bij de onderwijsinstelling en wel een bestuursbeurs ontvangen. Bestuurders hebben dan echter geen recht meer op studiefinanciering en OV-reisrecht vanuit de DUO. Instellingen mogen zelf bepalen of zij Collegegeldvrij Besturen mogelijk maken voor hun studenten. Hiervoor moeten de Onderwijs en Examen Regelementen (OER) van de instelling veranderd worden. Het is aan de verenigingen en PKvV s om samen met de medezeggenschap en studie- en sport verenigingen om dit op de agenda te krijgen bij de instellingen die hier nog niet mee bezig zijn. Op dit moment zijn we erg blij met het feit dat Collegegeldvrij Besturen is aangenomen in Utrecht, Groningen, Delft, Rotterdam en Den Haag. We wensen de andere steden erg veel succes toe met hun lobby. Als wij op enig manier kunnen ondersteunen in deze plaatselijke aanpak dan helpen we jullie natuurlijk graag. Janna vraagt of er nog vragen zijn. Gersom Krjinen (AKvV) vraagt in hoeverre de politieke partijen de Langstudeerboete daadwerkelijk willen afschaffen, is dit geen verkiezingsretoriek? Janna geeft aan dat dat moeilijk is om te zeggen. Veel partijen hebben het punt opgenomen in hun verkiezingsprogramma, waardoor het in ieder geval serieus genoeg is om mee te nemen. Het is ook kijken of ze het eens worden over de financiering van een voorstel. 7. Update Drank- en Horeca wet Antoon heeft de volgende mededelingen over overige politieke zaken: Drank- en Horecawetswijziging

4 Vanaf 1 januari 2013 zal er een wetswijziging ingaan op een aantal facetten. Een daarvan is decentralisatie. De regels omtrent paracommercialiteit (wel alcohol verkopen maar geen Bv) zullen gewijzigd worden in een nieuwe verordening. In de maand juli heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening naar de gemeenten toegestuurd. De LKvV heeft een bijdrage geleverd aan deze modelverordening om het zo gunstig mogelijk te maken voor studentenverenigingen. Naast dit model heeft de gemeente ook andere modellen ontvangen. De andere twee, van de Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) en Stichting Alcohol Preventie (STAP) zijn zeer ongunstig voor studentenverenigingen. Het is daarom belangrijk dat de PKvV's en verenigingen hun plaatselijke lobby inzetten om te zorgen dat de gemeenten gebruik gaan maken van het VNG model en deze op de juiste manier implementeren. Antoon vertelt dat alle verenigingen en PKvV s vorige maand de modelverordening van de VNG via ons hebben ontvangen, met daarbij een begeleidend document waarin u kunt lezen op welke punten u moet inzetten bij de ambtenaar van de gemeente. Het uiteindelijke doel is dat het gunstig uitpakt voor verenigingen en de regels in ieder geval niet strenger worden. Verhoging alcoholleeftijd naar 18 jaar Naast deze wijziging staat er waarschijnlijk ook in de toekomst al weer een nieuwe wijziging op het programma: het verhogen van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar. Er is vanuit de maatschappij een flinke drang hiervoor. Ook hierbij is het van belang dat de verenigingen en PKvV s goede plaatselijke contacten hebben bij de gemeente. Uiteindelijk zullen zij deze nieuwe wet wel moeten handhaven. Antoon raadt aan om de contacten in ieder geval warm te houden. Samenwerking Trimbos-instituut De LKvV is op dit moment met het Trimbos-instituut aan het kijken waar mogelijkheden tot een samenwerking liggen. In de doelstelling van de LKvV op het gebied van alcoholbeleid, het voorkomen van excessen, kan het Trimbos-instituut mogelijk een waardevolle bijdrage leveren. Het Kandidaatsbestuur zal u in de loop van het jaar op de hoogte houden over dit project. Antoon vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over bovengenoemde zaken. Menno Nuijten (D.S.V. Sint Jansbrug) heeft in Delft tijdens de VeRa vergadering over de wetswijziging gesproken. Elke stad kent andere regels, maar wellichtis het goed om een gezamenlijk plan te hebben over de plaatselijke lobby. Hij vraagt hoe de LKvV hier over denkt. Antoon geeft aan dat het sowieso een goed idee is kennis te delen. Wel is het lastig in het algemeen in kaart te brengen hoe de gemeenten in elkaar steken en welke partijen het overal voor het zeggen hebben. Uiteindelijk komt het neer op persoonlijk contact met ambtenaren en wethouder die de verordening gaat schrijven. Uit dit persoonlijk contact valt waarschijnlijk het meest te halen. Menno Nuijten (D.S.V. Sint Jansbrug) zegt dat de LKvV dus de PKvV s en verenigingen aanraadt om per stad samen te werken en eventueel de ontwikkelingen communiceert naar andere steden? Antoon bevestig dit. Uiteindelijk moeten de gemeenten op 1 januari 2014 de verordening hebben ingestemd door gemeenteraad. Tussen nu en anderhalf jaar zullen gemeenten

5 op verschillende momenten hiermee beginnen. Verenigingen en PKvV s in de steden die al begonnen zijn zullen hun kennis kunnen delen. 8. Acquisitie Rick van Dorp (Quaestor Kandidaatsbestuur LKvV) geeft aan dat de LKvV enkele nieuwe vormen van acquisitie gaan wil voeren, aangezien het over het algemeen moeilijker wordt om gelden binnen te krijgen. Graag willen zij met de verenigingen overleggen of dit wenselijk is. Allereerst wil hij vragen of de bestuurders voortaan bij inschrijving van congressen zijn/haar Cv zou willen uploaden. Bedrijven zijn dan namelijk sneller geïnteresseerd in deelname. Ten tweede is de LKvV in gesprek met OHRA, zorgverzekering, over een collectieve deal. Dit biedt voor leden van verenigingen eventueel een interessant verzekeringspakket. Dit is voor zowel OHRA, als voor de LKvV als voor de lidverenigingen een goede aanbieding. U werkt hier aan me door een mail door te sturen wanneer alles is uitgewerkt. U als vereniging krijgt een vast bedrag per deelnemend lid. Rick vraagt of hier interesse in is. Remon Balster (A.S.V. Taste) geeft aan positief te zijn, maar dat dit misschien bij een aantal verenigingen botst met eigen contracten met een zorgverzekeraar. Rick geeft aan dat dit klopt, maar dat verenigingen zelf vrij zijn wel of niet mee te doen. Indien er een ander contract ligt, doen zij simpelweg niet mee. Remon (A.S.V. Taste) geeft aan dat zij rondom hun Lustrum een nieuw product willen gaan aanbieden en dat dit een interessante mogelijkheid is. Rick geeft aan dat er op korte termijn meer informatie verstrekt zal worden over de deal met OHRA. Paul Kramer (SSR-R) vraagt om wat voor bedragen het gaat. Rick geeft aan dat dit lastig is om te zeggen. OHRA heeft aangegeven minimaal studenten te willen bereiken. Een totaalbedrag zal verdeeld worden over de deelnemende verenigingen (conform grootte en daarmee het bereik van vereniging). Voor de verdere procedure kan ten allen tijde contact opgenomen worden met Rick. 7. Voorstellen en stemming Kandidaatsbestuur der LKvV Jan Boers geeft aan dat het Kandidaatsbestuur zich zal voorstellen en hun beleidspunten voor komend jaar kort zal bespreken. Vervolgens zal hun installatie als f.t. bestuur ter stemming worden gebracht.

6 Jan van t Westende (Praeses Kandidaatsbestuur LKvV) neemt het woord over. Jan is zelf lid bij L.A.N.X. Amsterdam en zal samen met Vera van den Hof, Rick van Dorp, Laurentine van den Hoven en Nina Hover het stokje van het huidige bestuur overnemen. Jan geeft aan dat het beleid is opgehangen aan het meerjarenplan van de LKvV, deze kent vier pijlers; Belangenbehartiging, Informatievoorziening, Continuïteit en Imago. Hij zal deze dan ook als volgt presenteren: 1. Belangenbehartiging Onderwijspolitiek Politieke lobby Om de professionaliteit van onze politieke lobby te vergroten is het belangrijk om goed samen te werken met het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Op veel vlakken delen we dezelfde mening en staan we sterker door samenwerking, maar de LKvV zal tevens een eigen politieke lobby voeren. Na de verkiezingen nemen we contact op met de onderwijswoordvoerders van iedere partij voor een kennismaking. Zo maken we de LKvV direct na de verkiezingen bij de nieuwe onderwijswoordvoerders bekend, en kunnen we goede contacten opbouwen met bewindspersonen. Er zijn vijf politieke thema s waar komend jaar op gefocust wordt: Bindend Studie Advies (BSA) De studie-eisen voor studenten zullen hoogstwaarschijnlijk zwaarder worden in latere studiejaren. BSA verhogingen kunnen nadelig zijn voor actieve studenten binnen een studentenvereniging. Vanaf vindt een experiment plaats waaraan instellingen al dan niet kunnen deelnemen. U kunt zich voorstellen dat dit voor leden een last kan zijn. Wij zitten regelmatig om tafel met belanghebbenden en zo actief lidmaatschap proberen te behouden. Profileringsfonds Het profileringsfonds is er onder andere om ambitieuze studenten te ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat dit in stand gehouden wordt. Net als bij het BSA overleggen wij hierover met de VSNU en HBO-raad om te zorgen dat dit behouden blijft en om onze zorgen bij hen neer te leggen. Verder is dit vooral aan de instellingen en stimuleren we PKvV s om op lokaal niveau de belangen van de verenigingen te verdedigen. Sociaal Leenstelsel We willen de voorwaarden zo gunstig mogelijk maken zodat de actieve verenigingsstudent niet in het geding komt. In dialoog met onderwijswoordvoerders zullen we kijken waar de flexibiliteit in de regeling zit en hoe we de randvoorwaarden zo positief mogelijk kunnen vormgeven. Langstudeerboete De Langstudeerboete is helaas nog niet afgeschaft. Dit betekent dat deze ingaat per collegejaar Wij hebben goede hoop dat de Langstudeerboete dit jaar alsnog wordt afgeschaft, maar zullen eerst de verkiezingen moeten afwachten. Indien deze blijft en een lobby alleen nog noodzakelijk is voor deeltijdstudenten, houden wij onze handen hier langzamerhand van af.

7 Collegegeldvrij Besturen Het wetsvoorstel is aangenomen. Het is echter aan de onderwijsinstellingen zelf of zij dit doorvoeren of niet. Het is de taak van de PKvV s om hier plaatselijke lobby voor te voeren. Werkbezoek Om de woordvoerders van de politieke partijen op Hoger Onderwijs een goed beeld te geven van studentenverenigingen, plannen wij één werkbezoek in. Deze zal plaatsvinden op één van de lidverenigingen. Overige Politiek De samenwerking met Stichting Verantwoord Alcoholconsumptie en het Trimbos-instituut zien wij als zeer waardevol en zal ook komend jaar voortgezet worden. Drank- en Horecawet (DHW) Waarschijnlijk wordt komend jaar de alcoholleeftijd verhoogd van 16 naar 18 jaar. Tot die tijd gaan wij in overleg met onder andere de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers (NOV), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Werkgroep Alcohol en Jongeren om de nieuwe regeling zo gunstig mogelijk te maken voor onze achterban. Los van het feit dat het wetsvoorstel nadelig is voor studentenverenigingen, verwachten we het niet tegen te kunnen houden. We zoeken uit welke verenigingen grote problemen verwachten, deze verenigingen helpen wij lokaal in hun overleg met de gemeente. Politiek advies Politiek adviseur en Politiek Klankbord We maken opnieuw gebruik van het advies van de politiek adviseur (Michiel Krijvenaar) en geven het Politiek Klankbord een impuls door mensen met politieke affiniteit te vragen. 2. Informatieverstrekking Contact verenigingen Een van de hoofddoelen van de LKvV is het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de lidverenigingen en tussen de LKvV en haar lidverenigingen. Dit gebeurt door middel van: - De verenigingen één keer per maand bellen middels het belrondje. De contactpersonen vanuit de LKvV zullen per vereniging gedurende het hele jaar vaststaan, zodat de communicatie optimaal verloopt. - Het sturen van het E-nieuws naar alle verenigingsbestuurders. Dit zal elke eerste maandag van de maand gebeuren. In het E-nieuws staan mededelingen, activiteiten, politieke update, agenda, media update en Wist je dat? - Wij gaan elke vereniging minimaal twee keer bezoeken. Bijvoorbeeld één keer tijdens een Tour d Hollande en één keer bij een constitutieborrel of bij een diesborrel. We zullen de Tours zo veel mogelijk over het jaar verspreiden. We zorgen ervoor dat alle Tour d Hollandes vóór december gepland staan. - Bij belangrijke gebeurtenissen bouwen wij een extra contactmoment in met daarin de relevante informatie. Beleidsenquête We versturen de beleidsenquête tweemaal per jaar naar alle PKvV s en verenigingen. We sturen de beleidsenquête in januari en juni op. Hierdoor kunnen wij de opmerkingen

8 gebruiken gedurende ons eigen bestuursjaar en kunnen we onze opvolgers zoveel mogelijk tips meegeven aan de hand van de enquête van juni. Website en systeembeheer Het doel is om in de website te vernieuwen. Het doel van deze aanpassing is om de website toegankelijker, efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. De nieuwe website komt in de loop van volgend jaar online. Informatie over kennisonderwerpen zullen op de website verschijnen, evenals persberichten, twitterberichten en andere relevante informatie en wordt maandelijks geüpdatet. Kennisonderwerpen Ieder bestuurslid heeft een aantal eigen kennisonderwerpen en zal elke maand controleren of deze nog up to date zijn en aangepast dienen te worden. Denk aan zaken zoals rechtssystemen of passystemen. Onderzoek Het onderzoek dat dit jaar door een onderzoekscommissie wordt uitgevoerd gaat in op de maatschappelijke bijdrage van studentenverenigingen. Deze keuze is gebaseerd op activiteiten zoals rondom het Glazen Huis van 3FM. We willen kijken wat de gunstige uitwerking is en studentenverenigingen positief op de kaart zetten. Wij willen de commissie vullen met mensen van verschillende achtergronden van studentengezelligheidsverenigingen om zo de betrouwbaarheid te verhogen. Wanneer de uitkomst van het onderzoek positief is voor de lidverenigingen, proberen wij een publicatie te krijgen; gevoelige informatie zal uiteraard niet prijsgegeven worden. Voor de werving van de commissie zullen wij mede afhankelijk zijn van de verenigingsbesturen. Jan vraagt bij dezen de bestuurders hier actief naar te zoeken. Congressen Ook dit jaar organiseert de LKvV weer aantal congressen. Het doel hiervan is om lidverenigingen te informeren over relevante onderwerpen voor verenigingsbestuurders en commissieleden. Dit jaar wordt tevens een nieuw congres georganiseerd: de Sociëteitsdag. Financieel Congres 16 november 2012 Doel: de financiële commissies en verenigingsbestuurders met een financiële functie informeren over financiële onderwerpen die relevant zijn voor studentenverenigingen. Wij streven naar 80 deelnemers voor het Financieel Congres. We zijn meteen begonnen met de voorbereidingen van het Financieel Congres omdat deze in november zal plaatsvinden. Sociëteitsdag 8 februari 2013 Doel: sociëteitsverantwoordelijken informeren over onderwerpen die belangrijk zijn voor een sociëteit. Onderwerpen die naar voren komen zijn: alcoholgebruik, contact met de politie, onderhoud van het pand, veiligheid, crisisbeheersing, hygiëne et cetera. 's Avonds sluiten we de dag af met een ludieke activiteit om de integratie tussen de sociëteitsverantwoordelijken te stimuleren. Marketing, Strategie en Communicatie Congres 15 maart 2013 Doel: verenigingsbestuurders meer inzicht geven in hoe zijn hun vereniging goed op de kaart zetten richting nieuwe studenten en hun stad.

9 Introductieperioden Congres 24 mei 2013 Doel: de betreffende commissies informeren inzake de introductieperioden. Tevens worden handige tips gegeven over hoe ze het beste kunnen handelen in de introductieperioden. Voor het Introductieperioden Congres streven wij naar 120 deelnemers. In december 2012 beginnen we met de voorbereidingen van dit congres. In april 2013 beginnen we met de promotie. We vragen hiervoor een subsidie aan bij het Ministerie van OCW. Beleid, Organisatie en Management Weekend september 2013 Doel: verenigingsbestuurders informeren over relevante onderwerpen voor hun bestuursjaar en ze met elkaar in contact brengen. Voor het BOM weekend 2012 kunt u zich deze maand nog opgeven via de website van de LKvV en daarbij het machtigingsformulier te retourneren. 3. Imago Mediabeleid Als LKvV hebben we ten allen tijden een open houding tegenover de media. We staan ze altijd te woord en laten het imago van studentenverenigingen positief naar voren komen. Uiteraard zal de privacy van de lidverenigingen gewaarborgd worden. Als de media ons benadert over specifieke verenigingen, nemen wij eerst contact op met de vereniging om te kijken of deze vereniging zelf wilt reageren of niet. Daarnaast zoeken wij de media zelf actief op door persberichten op te sturen en zo in de media te verspreiden. We onderhouden ook zelf contact door met journalisten af te spreken. Social Media De Social Media kanalen die gebruikt worden zijn Twitter, Facebook en LinkedIn. Twitter De berichten op Twitter zijn onder andere gericht naar de politiek, media en bedrijven. We willen berichten ook zo afstemmen zodat deze partijen daar iets aan hebben. Facebook De facebookpagina is vooral bedoeld om de verenigingsleden te bereiken. We zorgen ervoor dat we minimaal 500 likes krijgen in het jaar Dit doen we door onder andere na elk verenigingsbezoek mensen de suggestie te sturen om de pagina te liken. Tevens plaatsen we foto s na activiteiten zodat de pagina interessanter wordt. LinkedIn LinkedIn gebruiken wij vooral voor reünisten enerzijds en zakelijke contacten/acquisitie anderzijds. 'Word lid!'-actie We maken middelbare scholieren nog voor de introductieweken enthousiast voor het verenigingsleven. We bewerkstelligen dit door middel van brochures/folders die uitgedeeld worden op de open dagen van universiteiten en hogescholen. Op deze manier bereiken we scholieren die niet naar een open dag gaan maar wel naar een studiekeuzedag. We maken iedere eerstejaars bewust van het concept studentenverenigingen en zorgen ervoor dat ze hier wel eens mee in contact zijn geweest, hiermee verplaatsen we de actie naar de middelbare scholieren die nog een keuze moeten maken voor een stad in plaats van voor een vereniging. We financieren de brochures met acquisitie. In januari zijn de brochures klaar zodat we die tijdig kunnen verspreiden onder de PKvV s en Qompas.

10 4. Continuïteit Toetreding nieuwe verenigingen Er is voor gekozen om maximaal één vereniging tegelijk aspirant lid te laten zijn van de LKvV zodat deze vereniging de aandacht krijgt die deze verdient. De huidige voorwaarden om toe te treden tot de LKvV staan vast en hier zullen we aan vast blijven houden. We zullen kijken welke vereniging goed aan de voorwaarden voldoet. Marketing Komend jaar brengen wij de LKvV beter onder de aandacht bij de leden van de lidverenigingen. Middelen die we hebben inzetten om de doelgroepen te kunnen bereiken. Daarnaast doen we dit ook om meer leden op de hoogte te brengen wie we zijn en dat ze bij ons terecht kunnen. Werving & selectie nieuw bestuur In september wordt een brochure gemaakt zodat geïnteresseerden gedurende het hele jaar de brochure kunnen aanvragen. Het hele bestuursjaar zijn we actief bezig met de werving en selectie van nieuwe bestuurders. Verder wordt een promotiefilmpje gemaakt dat op de website en via de social media geplaatst wordt waarin de werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur te zien zijn. Ook zal door middel van social media en het opsturen van posters, die opgehangen kunnen worden op de verenigingen, getracht worden geïnteresseerden te werven. Acquisitie De doelstelling van het jaar is 7500 aan acquisitie te verwezenlijken. Er wordt een acquisitieplan opgesteld voor de korte en lange termijn. Wij zoeken naar nieuwe en creatieve manieren om de doelstelling te halen. Vergaderingen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende functie op het gebied van de financiën van het dagelijks bestuur. Tevens geven zij advies op het gebied van de financiën. Vijfmaal per jaar vindt deze vergadering plaats op het kantoor van de LKvV. Raad van Advies De Raad van Advies (RvA) heeft een adviserende functie op het gebied van het beleid van de LKvV. Het advies van de RvA staat hoog in het vaandel bij het dagelijks bestuur. Vijfmaal per jaar vindt deze vergadering plaats op het kantoor van de LKvV. Tijdens een RvA vergadering zullen wij de vragen die tijdens ons bestuursjaar spelen aan de RvA voorleggen en ze om advies vragen. Plenaire Vergadering De Plenaire Vergadering heeft als doel de verenigingsbestuurders te informeren over actualiteiten en activiteiten van de LKvV. De Plenaire Vergaderingen vinden vier keer per jaar plaats op een sociëteit van een vereniging in Utrecht. Wij houden de mogelijkheid open om een vijfde vergadering uit te schrijven wanneer wij dat nodig achten. Plaatselijke Kamer van Verenigingen Overleg Tijdens een Plaatselijke Kamer van Verenigingen Overleg (PKvV overleg) informeren we naar de bezigheden van de PKvV s en stimuleren we ze om ons landelijk beleid op plaatselijk niveau voort te zetten. De PKvV overleggen zijn vier keer per jaar op het

11 kantoor van de LKvV. Ook hier is het mogelijk om een vijfde vergadering uit te schrijven wanneer wij dat nodig achten. Convenantenoverleg De LKvV blijft deel uit maken van het convenantenoverleg. Hierin overleggen wij met de partners over gemeenschappelijke doelstellingen en hoger onderwijs. De LKvV is door het ISO vertegenwoordigd in de StudentenKamer (StuKa). Twee weken voordat de agenda van de StuKa vast ligt nemen wij contact op met het ISO om onze belangen te vertegenwoordigen in de StuKa. Wij verzoeken het ISO ons door te geven wanneer dit overleg plaatsvindt. Jan is bij dezen aan het einde van het beleid aangekomen en vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt wat de reden is om maar 1 aspirant lidvereniging toe te laten. Jan geeft dat, vanuit het Dagelijks Bestuur van de LKvV, contact met een aspirant lid een intensieve bezigheid is en de LKvV het belangrijk vindt hier alle mogelijke aandacht aan te geven. Ook de vereniging dient actief te participeren. Door meerdere verenigingen tegelijk toe te laten treden wordt het lastig bij te houden wat de afzonderlijke bijdrage is per vereniging. Niels van Rosmalen vraagt of er een wachtlijst is. Jan geeft aan dat de LKvV op dit moment in gesprek is met drie verenigingen. Gersom Krijnen (AKvV) geeft aan dat er vanuit instanties en belanghebbenden vraag is naar een maatschappelijke bijdrage van verenigingen. Hij vraagt of de LKvV hier iets mee gaat doen. Jan geeft aan dat dit, zoals in het beleid is opgenomen, onderzocht wordt door de Onderzoekscommissie. Daaarbij zal de LKvV dit jaar meedoen aan de actie Movember (bewustwording rondom prostaatkanker). Jan gaat hier zelf ook aan meedoen. Gersom Krijnen geeft aan dat het wellicht leuk is dat kleinschalige maatschappelijke acties ook op de facebookpagina geplaatst kunnen worden voor landelijke bekendheid. Menno Nuijten (D.S.V. Sint Jansbrug) vraagt of de LKvV al een concreet voorstel heeft om het sociaal leenstelsel gunstiger te maken voor studenten. Hij geeft aan hier graag over mee te willen denken. Jan geeft aan dat hier geen concreet voorstel voor ligt, aangezien ze ook de formatie van de Tweede Kamer eerst willen afwachten. Er zijn wel ideeën, maar dit zal voornamelijk invloed uitoefenen op de randvoorwaarden. Iris (N.S.V. Ovum Novum) geeft aan het overleg met de StuKa vier keer per jaar weinig te vinden. Jan geeft aan dat dit slechts een formaliteit is, maar dat er met woordvoerders op veel intensievere wijze contact is. Jan vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Dat is niet het geval.

12 Jan Boers legt uit dat, volgens de statuten van de LKvV, een meerderheid van de verenigingen moet instemmen met het beleid. Dit dient te gebeuren via de stemkaartjes. Alleen verenigingen hebben stemrecht, en de PKvV s alleen tenzij zij zijn gemachtigd door een vereniging uit de betreffende stad om namens die verenigingen te stemmen. Als een vereniging groter is dan 750 leden, heeft zij twee stemmen. Bij dezen wil Jan overgaan tot de stemming, hij verzoekt het Kandidaatsbestuur de zaal te verlaten. Na stemtelling is het beleid unaniem ingestemd door de aanwezigen, en daarmee het bestuur tot futore tempore. Jan feliciteert bij dezen het bestuur f.t Rondje Steden Jan verzoekt elke vertegenwoordiger van de PKvV of een vereniging uit elke stad een korte update te geven van de stand van zaken sinds de Plenaire Vergadering van 15 juni. - Amsterdam Gersom Krijnen (AKvV) geeft aan dat het goed gaat in Amsterdam. Enkele verenigingen zijn gestart met hun groentijd, en tot zover gaat alles goed. Verder heeft de AKvV een nieuw bestuur. Rondom de Drank- en Horecawet heeft de gemeente Amsterdam al verkondigd een eigen stuk te gaan schrijven, en zich niet te laten leiden door modelverordeningen. Gersom is benieuwd hoe dit in andere steden gaat. Jan stelt voor om dit te bespreken tijdens het PKvV overleg op 5 oktober. - Delft: Emiel van Druten (VeRa) geeft aan dat in Delft de Ontvangstweek (Owee) zeer geslaagd was. Ook de Kennismakingstijden verlopen goed. Bij het DSC is echter wel buikgriep ontstaan waardoor mensen naar huis zijn gestuurd. Gelukkig is dit goed afgelopen en kon de KMT voortgezet worden. Verder is Collegegeldvrij Besturen overgenomen, heel fijn! Bestuurders kunnen dit jaar al gebruik maken van de regeling. Wat betreft maatschappelijk relevant activiteiten, is er een buurtbarbecue georganiseerd voor inwoners van de binnenstad, dit was een groot succes. - Den Haag niet aanwezig. - Eindhoven Yoeri Kok (E.S.V. Demos) geeft aan dat in Eindhoven de Langstudeerboete voor bestuurders eenmalig vergoed gaat worden door Fontys Hogeschool. Verder moeten de drie verenigingen in Eindhoven binnen drie jaar hun pand uit. Het ESC is voorzien van een nieuwe sociëteit, maar E.S.V. Demos en SSRE zijn nog op zoek. Verder heeft de Universiteit met Fontys Hogeschool de introweek gecombineerd. Voor de verenigingen is daardoor hun voornaamste inschrijfdag weggevallen. Dit heeft volgens Yoeri geleid tot minder inschrijvingen. Verder verlopen de Kennismakingstijden voorspoedig. - Enschede Jennifer Bendsneijder (A.S.V. Taste) geeft aan dat het goed gaat in Enschede, zowel DSCC/DJCR Audentis et Virtutis als A.S.V. Taste heeft voldoende inschrijvingen.

13 De kennismakingstijd van DSCC/DJRC Audentis et Virtutis, die dit weekend zou plaatsvinden, is wegens onbekende redenen afgelast. Jennifer kan hierover verder dan ook nog geen uitspraken doen. - Groningen Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) geeft aan dat er veel nieuwe inschrijvingen zijn sinds de Keiweek. De Langstudeerboete heeft tot nog toe weinig tot geen effect. Allen de kleine verenigingen zagen een kleine terugloop. Collegegeldvrij Besturen is aangenomen, echter alleen voor mensen die nominaal studeren. Dat betreft vier studentbestuurders in heel Groningen. - Leiden: Celine van Es (PKvV Leiden) geeft aan dat de EL CID week een record aantal deelnemers heeft gekend. Dit is terug te zien in de aanmeldingen bij verenigingen, elke verenigingen heeft de ledenstop bereikt. - Maastricht: Niet aanwezig. - Nijmegen: Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) geeft aan dat dit jaar de introweek van de Universiteit en de Hogeschool samenliep. Dit heeft niet tot problemen geleid. De ledenaantallen van de traditionele verengingen zijn iets terug gelopen. Wat betreft de bestuursbeurzen zijn verenigingsbestuurders voor de komende twee jaar nog verzekerd van al hun beurzen. Van de Universiteit mocht het 50cent feest (bier voor 50cent) niet meer gepromoot worden. De naam is nu veranderd naar Happy Hour Feest, en er is niets meer aan de hand. - Rotterdam: Sophie Ijsseldijk (RKvV) geeft aan dat het goed gaat in Rotterdam. De Eurekaweek was totaal uitverkocht. Bij de verenigingen hing angst voor een terugloop in ledenaantallen wegens de BSA-norm van de Erasmus Universiteit. Dit viel echter mee, het aantal inschrijvingen is redelijk gelijk. Ook verlopen de Kennismakingstijden goed. - Tilburg: Niet aanwezig. - Utrecht: Paul den Tex (F.U.G.) geeft aan dat het in Utrecht goed gaat. De Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is goed verlopen. Een van de hoogtepunten was het lijsttrekkersdebat bij het USC. De ledenaantallen zijn nauwelijks teruggelopen. Er waren minder inschrijvingen, maar tevens minder uitval tijdens de KMT s. Zowel de F.U.G. als de verenigingsbesturen wisselen deze periode. Er is tevens een commissie aangesteld die gat kijken naar het Profileringsfonds in Utrecht, de F.U.G. krijgt hier ook een aandeel in. - Wageningen: Niet aanwezig. 4. W.v.t.t.k.

14 Er zijn geen w.v.t.t.k. s ingediend. 5. Rondvraag Jan vraagt of er nog vragen of op- en/of aanmerkingen zijn. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt waarom de LKvV de lobby tegen de langstudeerboete wel voortzet, maar rondom het Sociaal Leenstelsel weinig zal gaan tegenspreken. De Langstudeerboete kost studenten per jaar minder dan wanneer het sociaal leenstelsel ingevoerd wordt. Jan van t Westende geeft aan dat Niels gelijk heeft. Echter heeft de LKvV omtrent de Langstudeerboete al veel handvatten om mee te vechten. Denk aan de veranderende spelregels tijdens het spel en andere mazen in deze wet. Het Sociaal Leenstelsel daarentegen is een meer solide plan vanuit regering. Wij als organisatie en het ISO en LSVb kunnen er weinig tegen in brengen aangezien het wetgeving technisch beter in elkaar zit. We proberen om zaken te bereiken in de marges, in plaats van ons geheel tegen de wet te keren. De vraag is dus vooral: waar bereiken we het meest mee? Niels van Rosmalen vraagt of Jan daarmee oppert dat alle studenten het eens zijn met boete, maar tegen sociaal leenstelsel zijn. Jan geeft aan dat studenten uiteraard tegen beide maatregelen zijn, het liefst willen we geen van beiden. We wachten in ieder geval de verkiezingsuitslag af. Celine van ES (PKvV Leiden) vraagt of er nog een stemadvies vanuit de LKvV gaat komen. Janna geeft aan dat er door de LKvV een Onderwijsoverzicht is gemaakt, maar dat we niet een direct stemadvies uitbrengen. Alle partijen hebben een vragenlijst over belangrijke onderwijspunten ingevuld, dit is verwerkt in een overzicht. Deze is ook herhaaldelijk aangepast. Het overzicht is te vinden op de LKvV facebookpagina en via Jennifer Bendsneijder (A.S.V. Taste) vraagt of de LKvV nog iets gaat doen met Serious Request van 3FM. Jan geeft aan dat daar in het verleden vanuit de LKvV iets mee gedaan is, maar dat dit landelijk niet goed functioneerde. Hij raadt aan om contact op te nemen met de bestuurders van Leiden, Groningen en Eindhoven. 6. Sluiting Jan sluit de vergadering om uur. Hij bedankt U.V.S.V./N.V.V.S.U. hartelijk voor de gastvrijheid en nodigt iedereen uit voor de borrel. Verder geeft Jan aan dat een contactpersoon van Downsideup, een trainingsbureau dat bestuurstrainingen verzorgt, aanwezig is tijdens de borrel. Bij interesse kan men hem aanspreken.

15 Ook stipt Jan het BOM weekend aan dat plaatsvindt op 29 en 30 september en waarvoor alle bestuursleden van harte zijn uitgenodigd. Hij attendeert de bestuurders erop zich aan te melden via de website van de LKvV en de machtigingsformulieren te retourneren. De volgende Plenaire Vergadering zal op 5 oktober plaatsvinden bij L.A.N.X.. Voorafgaand (13.00 uur) vindt het PKvV-overleg plaats op deze sociëteit. Na de Wissel Plenaire Vergadering vindt de constitutieborrel plaats.

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Stijn Allema

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Anne Kamp (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (f.t. Bestuur

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Tessel Peereboom (AKvV),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), A.S.C./A.V.S.V.,

Nadere informatie

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht.

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht. Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 september 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland 2 e herziene versie Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Vereniging

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004 Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Voorwoord De Landelijke Kamer van Verenigingen, LKvV, organiseert vijf keer per jaar een

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Aanwezig:Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Sharon Feijen (Unitas S.A.),

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2011-2012. In dit verslag zullen wij alle activiteiten die het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2012-2013. Dit verslag geeft een goed beeld van alle activiteiten

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Reijn

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1350 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Aangeboden door de Landelijke Kamer van Verenigingen 4 november 2014 Deze petitie is tot stand gekomen

Nadere informatie

Landelijke Kamer van Verenigingen

Landelijke Kamer van Verenigingen Tessie Schuurs Emma Kurstjens Over de Landelijke Kamer van Verenigingen Koepelorganisatie voor 48 studentenverenigingen in 13 steden Vertegenwoordigt ruim 40.000 studenten Doel: Het behartigen van de belangen

Nadere informatie

Informatiepakket Commissies TOP Week

Informatiepakket Commissies TOP Week Informatiepakket Commissies TOP Week 2017 Inhoud TOP Week algemeen 3 Organisatie 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in? 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Making memories Vergoeding Welke commissies

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

AAV der Jonge Democraten Limburg

AAV der Jonge Democraten Limburg AAV der Jonge Democraten Limburg 11-1-2017 Notulen AAV JD Limburg 11 januari 2017 Opening 19:38 Dennis wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Benoeming SNC Hans is benoemd. Vaststellen Agenda Jaarrekening

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1200 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T Datum 26 april 2010 Kenmerk. Adviesraad voor de Detailhandel

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T Datum 26 april 2010 Kenmerk. Adviesraad voor de Detailhandel VERSLAG Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 26 april 2010 Kenmerk M E reaj.de.vries@dordrecht.nl Verslag 14 april 2010 Aanwezig Afwezig Notulist Zie onder Zie onder Reineke

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001 VSSD Poortlandplein 6 68 BM Delft tel 015 78050 fax 015 787585 bestuur@vssd.nl Uitnodiging DSR 395 17 oktober 001 19:30 uur bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) Delft, 9 oktober 001

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

3. Binnengekomen post - Campusoverleg. 18 januari Mathijs en Nina gaan. Iedereen van huisvesting moet de datumprikker invullen.

3. Binnengekomen post - Campusoverleg. 18 januari Mathijs en Nina gaan. Iedereen van huisvesting moet de datumprikker invullen. 1 2 Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Dinsdag, 12 januari 2016 18:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Contactpersoon Hannah van Kolfschooten

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

Informatie Workshop Arbeidsrecht Regelgeving Kantine-exploitatie

Informatie Workshop Arbeidsrecht Regelgeving Kantine-exploitatie 1/5 VO Thema-avonden De hieronder aangegeven thema-avonden betreffen onderwerpen, die niet direct kaatsspecifiek zijn, Maar ook deze onderwerpen verschijnen vroeg of laat toch op het bordje van de kaatsbestuurder:

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Plan van aanpak. Werkgroep jaarthema 2016: jongeren. Gemeenteraad van de gemeente Tiel

Plan van aanpak. Werkgroep jaarthema 2016: jongeren. Gemeenteraad van de gemeente Tiel Plan van aanpak Werkgroep jaarthema 2016: jongeren Gemeenteraad van de gemeente Tiel Inleiding De gemeenteraad van Tiel heeft tijdens de vergadering van 28 oktober 2015 unaniem een motie aangenomen over

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

COMMISSIE OVERLAP OVERLAPAFSPRAKEN 2009

COMMISSIE OVERLAP OVERLAPAFSPRAKEN 2009 COMMISSIE OVERLAP OVERLAPAFSPRAKEN 2009 GEMAAKT DOOR COLLEGE VAN BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING VAN STUDIEADVISEURSOVERLEG, PKVV, STOP EN EL CID; TOEHOORDER: HET LASSO. Secretariaat Commissie Overlap: p/a

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

" Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan.

 Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan. Aan de gemeenteraad Beste Griffie, Deze email richt ik aan u - in aanvulling op de ingezonden brief van mevrouw Bouwmeister, betreffende het convenant tussen Horeca Nijmegen en Doornroosje. Ik denk dat

Nadere informatie

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging!

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! 2015 Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! Landelijk Overleg Fracties (LOF) Contactpersoon: Leonie Kuhlmann Vacature: Coo rdinator Landelijk Overleg Fracties (LOF) 20 of 40 uur per week

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP 1. Statuten De vereniging Ware Volks Partij/ WVP werkt volgens de Statuten die zijn opgesteld in de notariële akte van 5 september 2013 waarvan een verkort

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit Meibergdreef AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast - Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, juli 0 Joyce Veld (voorzitter), Annabelle

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Communicatieconvenant

Communicatieconvenant Communicatieconvenant Versie 2017-2018 Tussen studentenverenigingen Civitas Studiosorum Reformatorum Delft, Delftsche Studenten Bond, Delftsch Studenten Corps, D.S.V. Sint Jansbrug, K.S.V. Sanctus Virgilius

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

AAV Brabant 8 september 2015

AAV Brabant 8 september 2015 AAV Brabant 8 september 2015 20:07. Peet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staan het bestuursplan en het RPP. Mieke is per acclamatie benoemd tot congresvoorzitter. Thomas

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Rondvraag

Agenda. 1. Opening. 2. Rondvraag Meibergdreef 0 AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast - Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, juni 0 Joyce Veld (voorzitter), Annabelle

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen, Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Thom Johannesma

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie