PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT"

Transcriptie

1 PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR Elza Kwekkeboom, Commissaris PR

2 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig door, want hierin staat alle informatie omtrent de mogelijkheden en regels die gelden bij het promoten van Magister JFT. Dit document is opgesteld, omdat er op dit moment nog al wat onduidelijkheden bestaan en er ook al veel discussies is geweest omtrent dit onderwerp. Op deze manier hopen wij duidelijkheid te scheppen over de verschillende manieren van promotie en wat hierbij komt kijken. Dit document is opgesteld met ervaringen van afgelopen jaren in het achterhoofd. De richtlijnen genoemd in dit beleid zijn bindend voor zowel Kamers als Commissies. Bij vragen of onduidelijkheden kun je altijd contact opnemen met de Commissaris PR via Met vriendelijke groet, Jaimy Rademakers, Commissaris PR Elza Kwekkeboom, Commissaris PR N.B.: In dit document wordt voor Vrijspraak, Fractie van Magister JFT, één lijn getrokken met de Kamers, daarom wordt zij niet apart genoemd.

3 1. Social Media Beleid Omdat social media de afgelopen jaren zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste middelen om activiteiten te promoten en omdat is gebleken dat daaromtrent nogal wat onduidelijkheden bestaan, is er besloten om het gebruik van social media op te nemen in dit promotiebeleid. 1.1 Facebook Magister JFT Facebook pagina De Magister JFT Facebook pagina is ervoor bedoeld om, naast Magister JFT zelf, centrale en niet goedlopende activiteiten te promoten. Het is niet de bedoeling dat Kamers en Commissies zelf berichten op deze pagina plaatsen, hiervoor kan een verzoek worden ingediend bij de Commissaris PR. Deze zal vervolgens besluiten om een bericht wel of niet op de pagina te plaatsen. De Commissaris PR zal dit bericht in principe altijd plaatsten, tenzij het om een kantoorbezoek gaat, hiervoor mag geen promotie worden gemaakt via Facebook. Daarnaast houdt de Commissaris PR rekening met het aantal berichten dat per dag geplaatst wordt. Deze regels zijn er om het overzicht te kunnen behouden en om te voorkomen dat mensen constant lastiggevallen worden met promotionele berichten van activiteiten van Magister JFT.. Persoonlijke Facebook pagina s Het is absoluut niet de bedoeling dat de promotie van activiteiten van Magister JFT gebeurt door berichten te plaatsen op iemands eigen, persoonlijke Facebook pagina. Op deze manier is er geen enkele controle meer mogelijk op wat er allemaal op Facebook geplaatst wordt en worden mensen teveel lastiggevallen. Een bericht dat geplaatst is op de pagina van Magister JFT kan wel gedeeld worden. Op deze manier verschijnt het bericht wel op iemands persoonlijke Facebookpagina, maar is er wel te controleren wat er allemaal op Facebook verschijnt. Daarnaast is het ook niet toegestaan om activiteiten te promoten door het sturen van privéberichten. Evenement aanmaken Een Kamer of Commissie van Magister JFT mag niet zelf een evenement aanmaken om op deze manier de activiteit extra onder de aandacht te brengen. Hiervoor kan ook een verzoek worden ingediend bij de Commissaris PR. Het is aan de Commissaris PR om te beoordelen of het aanmaken van een dergelijk event daadwerkelijk nodig is, zodat deze events exclusief blijven voor activiteiten die het echt nodig hebben. Op deze manier wordt ook gewaakt voor een overdaad aan Magister JFT evenementen op Facebook. Eigen pagina voor Kamers en Commissies Het is als Kamer of Commissie niet toegestaan om een eigen pagina te beheren waarvan ook mensen buiten de Kamer of Commissie lid kunnen worden. Een alternatief hiervoor is het maken van een pagina voor een bepaalde studierichting, bijvoorbeeld IER bachelor derde jaar. Binnen deze groep kunnen studiegerelateerde zaken besproken worden, maar kan ook een bericht dat op de Magisterpagina staat gedeeld worden. Vrijspraak is de op dit moment nog de enige uitzondering op deze regel, zij heeft een fanpage.

4 1.2 Twitter Het is niet toegestaan om als Kamer of Commissie van Magister JFT een eigen Twitter account te beheren. De regels over posten die gelden voor Facebook gelden ook voor Twitter en andere social media. 1.3 LinkedIn Magister JFT heeft ook een groep op LinkedIn. De promotionele doeleinden van deze groep verschillen van die van Facebook en Twitter. Gezien de leden van deze groep, die vaak afgestudeerd of werkende zijn, wordt van dit kanaal (nog) maar beperkt gebruik gemaakt. Alleen voor activiteiten zoals de JBT en het Congres worden hier eventuele berichten op geplaatst. Mocht je als Kamer of Commissie denken dat je een activiteit hebt die ook voor andere personen dan studenten toegankelijk zijn kan hier eventueel gebruik van worden gemaakt na overleg met de Commissaris PR. Een eigen LinkedIn pagina voor een Kamer of commissie is niet toegestaan. 2. Website 2.1 Kamers Iedere Kamer is verantwoordelijk voor haar eigen deelpagina op de website. Deze dient aan het begin van het jaar geüpdate te worden. Dit houdt in dat de tekst en de foto aangepast moeten worden. Dit geldt zowel voor de Nederlands- als de Engelstalige deelpagina! 2.2 Commissies Commissies dienen zowel in het Nederlands als in het Engels een stukje en een foto aan te leveren bij de Commissaris PR, zodat deze de deelpagina van de Commissie kan aanpassen. Voor zowel de Kamers als de Commissies geldt dat dit aan het begin van het jaar zo snel mogelijk moet gebeuren, zodat de site up to date is en er geen oude Kamers of Commissies meer opstaan. Dit zorgt voor een professionele uitstraling van de website. 2.3 Agenda Iedere activiteit op de agenda moet door de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur worden goedgekeurd. Deze keurt de activiteit alleen goed wanneer er zowel een stuk tekst in het Nederlands en in het Engels is aangeleverd. Dit geldt ook wanneer het gaat om een activiteit die alleen geschikt is voor Nederlandse studenten. Na goedkeuring zal je activiteit op de website verschijnen, eerder dus niet. 2.4 Homepagina Mocht je voor een activiteit een stukje geplaatst willen zien op de Homepagina dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de Commissaris PR. Lever een stukje aan en de Commissaris PR zal vervolgens bekijken of er ruimte voor is op de Homepage. In principe is iedere activiteit geschikt om op de voorpagina te staan, maar dit kan helaas niet gerealiseerd worden door een gebrek aan ruimte. De Commissaris PR zal zoveel mogelijk proberen alle Kamers en Commissies een even groot aandeel te geven op de Homepage. 2.5 Foto s Naar iedere activiteit dient de Magistercamera meegenomen te worden. Deze camera dient naderhand zo snel mogelijk weer geretourneerd te worden. De Commissaris PR zal er vervolgens zorg voor dragen dat de foto s zo snel mogelijk op de website worden geplaatst. Zorg dat je tijdens de activiteit dus genoeg representatieve foto s maakt.

5 3. Collegepraatjes Een goede manier van promotie is van oudsher het houden van een collegepraatje. Om ervoor te zorgen dat er niet drie promotiepraatjes van Magister JFT gehouden worden in één college wordt hier een schema van bijgehouden door de Commissaris PR. Dit is ook om klachten van docenten te voorkomen die door verschillende Kamers en Commissies worden benaderd voor praatjes tijdens hetzelfde college. Dit houdt in dat een collegepraatje vooraf wordt aangevraagd bij de Commissaris PR. Deze kijkt vervolgens of er voor dat college al een praatje gepland staat. Wanneer dit niet het geval is kan de docent benaderd worden. Wanneer dit echter wel het geval is kan er eventueel wel een praatje gehouden worden, echter dient hierover overlegd te worden met de Kamer of Commissie die al een praatje gepland heeft staan. Daarnaast dient in de mail naar de docent aangegeven te worden dat de Kamer of Commissie ervan op de hoogte is dat er al een praatje van Magister JFT gepland staat. 4. Magister JFT Designcommissie 4.1 Posters en flyers De posters en flyers die gebruikt worden ter promotie van activiteiten worden gemaakt door de Magister JFT Designcommissie. Wil je een poster of flyer laten ontwerpen, maak dan gebruik van het formulier op de website van Magister JFT. Dit formulier is te raadplegen via Home Magister JFT > Commissies > Design-cie > Promotie. Voor posters en flyers geldt dat deze minstens twee weken voor de deadline moeten worden aangevraagd. Deze deadline wordt aangehouden zodat de commissie genoeg tijd heeft om de poster/flyer te maken en op deze manier is er ook nog tijd om eventuele aanpassingen te doen. Het zelf ontwerpen van een poster kan bij hoge uitzondering, dit dient echter overlegd te worden met de Commissaris PR. Dit omdat er een vaste huisstijl gehanteerd wordt bij het maken van de posters en de flyers. Deze is ingesteld om uniformiteit uit te stralen. Wanneer een poster of flyer niet gemaakt is in de huisstijl van Magister JFT zal deze niet worden vergoed. Posters en flyers worden in opdracht van de Commissaris PR gedrukt. De Commissaris PR zorgt ervoor dat de posters worden opgehangen op de daarvoor bestemde posterplekken van Magister JFT. Mocht een Kamer of commissie dit liever zelf willen doen dan is dat natuurlijk mogelijk. 4.2 Filmpjes Naast posters en flyers is het ook mogelijk om een filmpje te laten maken. Wanneer je dit wilt neem je contact op met de Commissaris PR. Deze zal je in contact brengen met de juiste persoon. Alle filmpjes worden op het YouTubekanaal van Magister JFT geplaatst. 5. Waar is Magister JFT? In het jaar is er een begin gemaakt met een verzameling foto s waarop Magister JFT vertegenwoordigd is. Het gaat hier dan om bijvoorbeeld vakantiefoto s waarop iemand een Magistervest draagt. Deze foto s kunnen g d worden naar en worden vervolgens voor verschillende promotiedoeleinden gebruikt. De foto kan bijvoorbeeld met een leuk bijschrift op Facebook geplaatst worden of worden afgedrukt in de Magisteragenda.

6 6. Gadgets Magister JFT heeft een aantal gadgets en goodies tot haar beschikking voor promotiedoeleinden. Sommige gadgets zijn verkrijgbaar via de webshop, andere worden op verschillende momenten verstrekt door bijvoorbeeld de Magister JFT Promotiecommissie. Deze gadgets en goodies worden centraal geregeld en dienen dan ook alleen ter promotie van Magister JFT Centraal. Kamers en Commissies mogen altijd verzoeken om deze gadgets uit te delen. Het is niet toegestaan om eigen gadgets of goodies te laten maken voor een specifieke Kamer of Commissie. De enige uitzondering hierop staat hieronder beschreven. Vesten en truien Kamers en commissies mogen voor hun bestuursleden vesten of truien laten drukken. Deze moeten echter wel (deels) zelf bekostigd worden. In verband met de huisstijl geldt hiervoor de volgende richtlijn: Het logo van Magister JFT moet op de linkerborst gedrukt worden. De drukkosten hiervoor worden door Magister JFT vergoed. Wat de achterkant betreft is de Kamer vrij in de bedrukking hiervan. De drukkosten hiervoor komen voor eigen rekening, dus ook niet voor de rekening van de Kamer. Magister JFT beschikt over vesten die gebruikt kunnen worden ter promotie van de Juridische Bedrijvendagen Tilburg. Deze vesten mogen gebruikt worden door de JBT-commissie maar dienen na de JBT weer ingeleverd te worden. 7. Nieuwsbrief Iedere maand wordt de Magister JFT nieuwsbrief verstuurd. Hierin worden alle activiteiten voor de komende maand opgenomen. De nieuwsbrief wordt verstuurd door de Secretaris van het Dagelijks Bestuur en wordt verstuurd naar alle Magisterleden. In deze nieuwsbrief worden de stukjes opgenomen die in de agenda zijn opgenomen. Naast deze Nieuwsbrief kun je er als Kamer voor kiezen om zelf ook een Nieuwsbrief te versturen naar jullie eigen achterban. Stuur deze Nieuwsbrief voor verzending eerst langs je coördinator vanuit het Dagelijks Bestuur ter controle. Het is aan te raden om een dergelijke Nieuwsbrief niet te vaak te versturen. Een goedgevulde Nieuwsbrief die bijvoorbeeld eens per kwartaal verzonden wordt is aantrekkelijker dan een lege Nieuwsbrief die maandelijks verstuurd wordt. Geïnteresseerdenlijst Aan het begin van het collegejaar kun je als Kamer een collegepraatje houden en daarbij met een lijst langs te gaan waarop studenten zich kunnen aanmelden als geïnteresseerde. Contactgegevens van Magisterleden mogen wegens privacyredenen niet door het Dagelijks Bestuur doorgespeeld worden aan Kamers. 8. Magister JFT App Naast een stukje op de website is het ook mogelijk om een activiteit (extra) te promoten via de Magister JFT App. Een bericht plaatsen op de App is altijd mogelijk. Wil je dat leden een pushbericht ontvangen over jouw activiteit? Geef dit dan aan bij de Commissaris PR.

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligers?

Op zoek naar vrijwilligers? Op zoek naar vrijwilligers? Handleiding voor het online zoeken naar vrijwilligers Ben je van een organisatie en zoek je vrijwilligers? Dan bent je bij ons aan het juiste adres. Op www.bredavoorelkaar.nl

Nadere informatie

Inhoud. Sponsorbrochure. Vergroot uw netwerk via VIA

Inhoud. Sponsorbrochure. Vergroot uw netwerk via VIA Inhoud Sponsorbrochure Vergroot uw netwerk via VIA 1 2016, Eindhoven VIA Urbanism Study Association Urban Design & Planning Technische Universiteit Eindhoven Den Dolech 2, Vertigo 07 via@bwk.tue.nl www.facebook.com/viaurbanism

Nadere informatie

Beleid en afspraken M&C

Beleid en afspraken M&C Beleid en afspraken M&C De afdeling Marketing & Communicatie maakt met haar expertise het aanbod van de programma-units mede mogelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en richten zich op

Nadere informatie

2. Welke persoonsgegevens Bubbles & Business verzamelt onder andere de volgende persoonsgegevens:

2. Welke persoonsgegevens Bubbles & Business verzamelt onder andere de volgende persoonsgegevens: Privacy & Cookie Statement In dit Privacy & Cookie Statement lees je hoe de bedrijven die de Bubbles & Business-events organiseren, zoals Fast Forwaard b.v. (handelsnaam: FFWD.digital), Visser Media &

Nadere informatie

Inleiding. Privacyverklaring Great Learning Nederland B.V. 1 februari 2019

Inleiding. Privacyverklaring Great Learning Nederland B.V. 1 februari 2019 Inleiding De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) is op verschillende manieren van toepassing op de activiteiten binnen Great Learning Nederland B.V. ( Great Learning Nederland ). De AVG beschermt

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

Communicatiekit. Communicatiekit

Communicatiekit. Communicatiekit 1 Welkom bij ClubCollect! Het is zeer belangrijk dat uw leden op de hoogte zijn van de samenwerking tussen uw club en ClubCollect. Goede en heldere communicatie naar de leden is hierbij van groot belang.

Nadere informatie

ZRB - PR & Communicatie

ZRB - PR & Communicatie ZRB - PR & Communicatie ALV 30 oktober 2015 PR & Communicatie 2015 Huisstijl Communicatie - Online Zichtbaarheid Voorlichting - Veiligheid - Pers & media Huisstijl Eenduidige uitstraling: print, online,

Nadere informatie

voor ZijActief-afdelingen

voor ZijActief-afdelingen voor ZijActief-afdelingen Hoe kun je voor jouw afdeling? effectief inzetten Leer een pagina te maken en te gebruiken en krijg jouw afdeling in de kijker bij gebruikers van ZijActief-besturen, kunnen een

Nadere informatie

Studievereniging CognAC. Commissie reglement. Vastgesteld op 16 februari 2012

Studievereniging CognAC. Commissie reglement. Vastgesteld op 16 februari 2012 Studievereniging CognAC Commissie reglement Vastgesteld op 16 februari 2012 Aangepast op: 25 november 2013, 22 juni 2018 1 Structuur 1.1 Voorzitter De voorzitter is verantwoordelijk voor het maken van

Nadere informatie

INFORMATIE. ZIEN - Ondernemen in het Westland. Ook in deze krant adverteren of meer informatie? Stuur een e-mail naar: zien@to-cie.

INFORMATIE. ZIEN - Ondernemen in het Westland. Ook in deze krant adverteren of meer informatie? Stuur een e-mail naar: zien@to-cie. ZIEN - Ondernemen in het Westland INFORMATIE PROFESSIONELE UITSTRALING ONLINE BEREIK DOOR MIDDEL VAN SOCIAL MEDIA PERSOONLIJK ADVIES/ONTWERP Ook in deze krant adverteren of meer informatie? Stuur een e-mail

Nadere informatie

Handleiding Social Sponsoring

Handleiding Social Sponsoring Handleiding Social Sponsoring INLEIDING In deze handleiding wordt u stapsgewijs verteld hoe u Social Sponsoring voor uw organisatie kunt aanmaken, instellen en onder leden activeren. Daarna kunnen leden,

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING 2012 THUIS OP STRAAT

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING 2012 THUIS OP STRAAT VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING 2012 THUIS OP STRAAT LET OP: lees de voorwaarden goed. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt is TOS gemachtigd de bijdrage weer in te trekken.

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Beleid 21ste bestuur der V.C.S. Ichthus Landelijk

Beleid 21ste bestuur der V.C.S. Ichthus Landelijk Beleid 21 ste bestuur der V.C.S. Ichthus Landelijk 2017-2018 Introductie Waarde lezer, Het is ons een eer en waar genoegen om u het beleid der V.C.S. Ichthus Landelijk voor het collegejaar 2017-2018 te

Nadere informatie

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelformule App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden Door met AEGEE-Amsterdam samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE telt momenteel rond de 620 leden en ruim 75

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Over promo-code.be. Snelst groeiende Belgische kortingssite. Selinde Winter Account Manager Belgium

Over promo-code.be. Snelst groeiende Belgische kortingssite. Selinde Winter Account Manager Belgium Over promo-code.be Promo-code.be zag het levenslicht in 2011 tijdens onze gemeenschappelijke projecten in de Silicon Valley van Europa namelijk Gent. We specialiseren ons in kortingen en promoties. Gemiddeld

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Bij een Longpunt is het belangrijk om mensen te laten weten dat het Longpunt er is. Om bekendheid te generen zijn er verschillende middelen:

Bij een Longpunt is het belangrijk om mensen te laten weten dat het Longpunt er is. Om bekendheid te generen zijn er verschillende middelen: PR tips voor Longpunten Hieronder staan algemene tips. Voor de toepassing ervan en praktijk voorbeelden kunt u de relatiemanager uit uw regio benaderen. Kijk verder ook op de vrijwilligerssite voor goede

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Privacybeleid SKC Studentenvolleybal Leiden Voor het laatst herzien op

Privacybeleid SKC Studentenvolleybal Leiden Voor het laatst herzien op Privacybeleid SKC Studentenvolleybal Leiden Voor het laatst herzien op 08-06-2018 SKC Studentenvolleybal Leiden registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden en contactgegevens van sponsoren,

Nadere informatie

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014.

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. Algemene voorwaarden Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. 1) Definities 1.1 Opdrachtgever Onder opdrachtgever

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 WAAROM DEZE PRESENTATIE? Nederlandsche Tafelrondes zijn zeer actief. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd,

Nadere informatie

LinkedIn - hoe meld ik mij aan?

LinkedIn - hoe meld ik mij aan? LinkedIn - hoe meld ik mij aan? Inhoud 1. Wat is LinkedIn?... 2. Aanmelden bij LinkedIn... 2.1 Registreren... 2.2 Uw profiel opbouwen... 3. De eerste handelingen op LinkedIn... 3.1 Navigeren met de menubalk...

Nadere informatie

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Studentenvereniging Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Email pr@nonomes.nl NoNoMes NoNoMes is een snel groeiende studentenvereniging voor alle studenten die in Amsterdam studeren. Meer dan 350 actieve leden

Nadere informatie

Snel van start met Linkedin?

Snel van start met Linkedin? Handleiding Snel van start met Linkedin? Je online CV, vacaturebank, sollicatiemedium en verzameling van professionele contacten in één! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Nadere informatie

Prijslijst en algemene voorwaarden 2012

Prijslijst en algemene voorwaarden 2012 Prijslijst en algemene voorwaarden 2012 Bruidsfotografie Pakket A: 4 uur fotografie 500,00 Pakket B: 5 uur fotografie 625,00 Pakket C: 6 uur fotografie 750,00 Elk extra uur 100,00 Reiskosten vanaf 35 km

Nadere informatie

Het inlogscherm. Uitleg Demo pagina s

Het inlogscherm. Uitleg Demo pagina s Uitleg Demo pagina s Hieronder volgt een uitleg over de functionaliteiten van de Almanapp applicaties. In deze demo kun je uiteraard niet de volledige functionaliteit zien want die is voor elke vereniging

Nadere informatie

Aanleveren voor de volgende gedrukte versie kan tot 1 september 2018.

Aanleveren voor de volgende gedrukte versie kan tot 1 september 2018. Meedoen? Lees svp de instructies onderaan. Aanleveren voor de volgende gedrukte versie kan tot 1 september 2018. U kunt een digitale variant van deze flyer opvragen per e-mail: stuur hiervoor een mail

Nadere informatie

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Actie keuze 2 a. Geld voor een rookvrij Nederland Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Maak de maken kwaliteit doelen een van

Nadere informatie

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten:

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE SEIZOEN 2014-2015 Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: 1. Jumbo Nieuwkoop (hoofdsponsor) 10. Van der

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Marketing & Communicatie MIK

Marketing & Communicatie MIK Marketing & Communicatie MIK richtlijn en veelgestelde vragen voor MIK medewerkers Website 1. Ik wil iets aanleveren voor op de website of zie een fout. a. Betreft het een cursus? Het hele cursusgedeelte

Nadere informatie

Privacyverklaring NSAV t Haasje

Privacyverklaring NSAV t Haasje Privacyverklaring NSAV t Haasje Privacyverklaring In dit document vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die NSAV t Haasje verzamelt van haar leden en ondersteunende leden. De twee hiervoor genoemde

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

AfsprakenApp is een initiatief van Intramed, in samenwerking met Appsotheek. Een abonnement aanvragen? Ga naar www.afsprakenapp.nl

AfsprakenApp is een initiatief van Intramed, in samenwerking met Appsotheek. Een abonnement aanvragen? Ga naar www.afsprakenapp.nl De AfsprakenApp is een slimme reminderservice, die is gekoppeld aan uw Intramed agenda. Patiënten ontvangen automatisch afspraakherinneringen, waarmee de noshows worden verminderd en de therapietrouw wordt

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Facebook handleiding

Facebook handleiding Facebook handleiding Spontaan Den Bosch Waarom gaan we facebook gebruiken? Bij Spontaan werken we van oudsher met de Yahoo site. Deze site is niet erg gebruikersvriendelijk en biedt een beperkt overzicht

Nadere informatie

PROMOTIEPLAN. The Bounty Hunter. Groep 13 Abyian Zimmerman, Daphne van Schie, Lisanne Niessen, Tim van Dam, Cardy Wirosono

PROMOTIEPLAN. The Bounty Hunter. Groep 13 Abyian Zimmerman, Daphne van Schie, Lisanne Niessen, Tim van Dam, Cardy Wirosono PROMOTIEPLAN The Bounty Hunter Groep 13 Abyian Zimmerman, Daphne van Schie, Lisanne Niessen, Tim van Dam, Cardy Wirosono Opdracht Wij gaan een eigen filmproject opzetten de bedoeling is dat we zelf gaan

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken Waarom Twitter inzetten? Laat je volgers weten waar je molen mee bezig is en waar ze jouw molen voor kunnen inschakelen. Zoek de interactie met je volgers. Vraag ze om raad, ervaringen met jouw bedrijf

Nadere informatie

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik De Valkeniers Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren Versie 1.0 Door Iwan, Jarno, Iris en Erik DeValkeniers.nl Handleiding Redacteur DeValkeniers.nl 1 Inhoud DeValkeniers.nl

Nadere informatie

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement PR-BEGELEIDING Na initiatie van een evenement Voorwoord Jouw evenement gaat er komen bij SETUP! Naast de productie en inhoud is de PR & Communicatie van het evenement bij SETUP een belangrijk onderdeel.

Nadere informatie

Privacy beleid Jokers V.C. Versie 1.0 dd

Privacy beleid Jokers V.C. Versie 1.0 dd Privacy beleid Jokers V.C. Versie 1.0 dd. 08-03-2019 Jokers V.C. verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy beleid staat beschreven hoe en waarom de vereniging je persoonsgegevens verwerkt, en waar je met

Nadere informatie

Sponsorpakketten Genius Loci

Sponsorpakketten Genius Loci Sponsorpakketten Genius Loci De hieronder voorgestelde sponsorpakketten zijn de vaste mogelijkheden voor sponsoring die wij als vereniging aanbieden. De Sponsorcommissie acht deze opties het meest aantrekkelijk

Nadere informatie

@gheijkoop Gerrit Heijkoop

@gheijkoop Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Twitter op jouw congres of evenement in 10 stappen Twitter op jouw congres of evenement in 10 stappen 6 vragen 1. Wat is Twitter? En hoe werkt het? 2. Wat vraagt het

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Een prachtig voorbeeld van hoe goed het e-bookambassadeursschap kan werken in de Leeuwarder Courant over Ambassadeur van het e-book.

Een prachtig voorbeeld van hoe goed het e-bookambassadeursschap kan werken in de Leeuwarder Courant over Ambassadeur van het e-book. Flitsende start voor e-bookcampagne Beste collega, De e-bookcampagne is op vrijdag 15 januari feestelijk afgetrapt in Haarlem door auteur Marc Lammers die de eerste tweet verstuurde in de Twitterestafette.

Nadere informatie

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar.

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. +

Nadere informatie

Registreer je gratis voor de Anzegem-app! Binnenkort lanceren we de Anzegem-app. In deze gratis app vind je alle info over de gemeente, handelaars en verenigingen. Via de app kan je een put in de weg melden,

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement / SCRM

Nieuw relatiemanagement / SCRM Nieuw relatiemanagement / SCRM Deze opdracht betreft de analyse van een bedrijf/organisatie (naar eigen keuze) in relatie tot nieuw relatiemanagement, SCRM. Ik heb gekozen voor het jong bedrijf Stampix

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Twitter: Praktisch gebruik

Twitter: Praktisch gebruik Twitter: Praktisch gebruik In het tweede deel van deze cursus gaan we dieper in op het gebruik van Twitter. Je zal in deze cursus leren hoe je: Een bericht (Tweet) kan plaatsen. Mensen kan volgen. Mentions

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

CMS Interactieontwerp website

CMS Interactieontwerp website CMS Interactieontwerp website Content management systemen Yang Zhou CMS opdracht Ronald van Essen 27 MEI 2016 1589771 Voorwoord Voor de cursus Content management systemen (CMS) is er een opdracht ontvangen

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

( u i t g e b r e i d e v e r s i e )

( u i t g e b r e i d e v e r s i e ) H andleiding P - services D igitaal inschrijven ( u i t g e b r e i d e v e r s i e ) In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe u uw medewerker digitaal in kunt schrijven. De digitale inschrijving

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Boskoop

Gymnastiekvereniging Boskoop 1. PRIVACYBELEID 1.1. Uw privacy Gymnastiekvereniging Boskoop De Gymnastiekvereniging Boskoop (hierna aan te duiden als GVB) hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Registreer je gratis voor de Anzegem-app! Binnenkort lanceren we de Anzegem-app. In deze gratis app vind je alle info over de gemeente, handelaars en verenigingen. Via de app kan je een put in de weg melden,

Nadere informatie

De Hortus gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving. Hieronder vindt u ons privacy statement.

De Hortus gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving. Hieronder vindt u ons privacy statement. De Hortus gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving. Hieronder vindt u ons privacy statement. Welke gegevens verwerken we? Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen

Nadere informatie

Privacybeleid. Scouting Pius X Wognum. Revisiedatum:

Privacybeleid. Scouting Pius X Wognum. Revisiedatum: Privacybeleid Scouting Pius X Wognum Revisiedatum: 23-05-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scouting Nederland 4 3 Inschrijvingen 5 3.1 Inschrijvingen via Scouts Online 5 3.2 Inschrijvingen via eigen administratie

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1350 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Handleiding inschrijven ouderspreekmiddag /avond door ouders.

Handleiding inschrijven ouderspreekmiddag /avond door ouders. Handleiding inschrijven ouderspreekmiddag /avond door ouders. In deze handleiding kunt u stap voor stap volgen hoe u zich, als ouder, kunt inschrijven voor de ouderspreekmiddag /avond. Systeem Voor een

Nadere informatie

In actie voor je naaste met Way of Life

In actie voor je naaste met Way of Life In actie voor je naaste met Way of Life www.wayoflife.nl Inleiding Wil jij je graag inzetten voor anderen? Vind jij het leuk om zelf actief aan de slag te gaan? Lees dan gauw verder. Way of Life wil namelijk

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim

Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim Lelystad: 15 mei 2018 Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim Dit is de privacyverklaring van Batavia Swim, gevestigd Jol 3318, 8243HZ in Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

Doelgericht adverteren

Doelgericht adverteren Advertentie- en Promotietarieven 2017/2018 Doelgericht adverteren Ckaart heeft een van de grootste, specifieke bestanden aan kaarthouders van Nederland. De ultieme manier om uw producten of activiteiten

Nadere informatie

I. Algemeen deel: blog vs. Privacy

I. Algemeen deel: blog vs. Privacy Werken met een blog maandag 29 september 2014 Werken met een blog I. Algemeen deel: blog vs. Privacy We willen eerst enkele aandachtspunten bespreken i.v.m. privacy. Alle ouders gaven tot nu toe toestemming

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Directiesecretaresse-management assistent niveau 4 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Facebook Win & Promotie-acties

Facebook Win & Promotie-acties on- en offline voorlichting en preventie Facebook Win & Promotie-acties www.hollandsch-welvaren.nl facebook.com/hollandschwelvaren Prinsengracht 679 1017 JT Amsterdam info@hollandsch-welvaren.nl 020 260

Nadere informatie

Spoedklussers.nl 2013 Alle rechten voorbehouden www.spoedklussers.nl 1

Spoedklussers.nl 2013 Alle rechten voorbehouden www.spoedklussers.nl 1 Spoedklussers.nl 2013 Alle rechten voorbehouden www.spoedklussers.nl 1 Disclaimer Bij het samenstellen van 5 Manieren om meer klanten te vinden via internet is grote zorg besteed aan de juistheid van de

Nadere informatie