Informatiebrochure. Bestuursjaar Landelijke Kamer van Verenigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Bestuursjaar Landelijke Kamer van Verenigingen

2 Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor je ligt de informatiebrochure van de LKvV. Deze brochure is bedoeld om je meer zicht te geven in een bestuursjaar bij de LKvV. De volgende punten zullen aan bod komen: 1. Wat is de Landelijke Kamer van Verenigingen? 2. Dagelijks Bestuur taken en functies 3. Kosten van een jaar bestuur bij de LKvV 4. Sollicitatieprocedure Mocht je na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen hebben, dan kun je ons telefonisch bereiken via of per via Daarbij ben je altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op ons kantoor aan de Jansveld 31 te Utrecht. 2

3 1. Wat is de Landelijke Kamer van Verenigingen? De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 48 studentenverenigingen in Nederland. De LKvV vertegenwoordigt daarmee ruim HBO en WO studenten. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV s). De taken van de LKvV zijn onder te verdelen in vier pijlers: belangenbehartiging, informatieverstrekking, imagobeheer en continuïteit. In de bijlage van deze informatiebrochure kun je een uitgebreide infographic vinden. Binnen de vier genoemde pijlers heeft de LKvV de volgende taken: Het voeren van een politieke lobby in Den Haag, met name bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). De LKvV houdt zich bezig met politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op haar lidverenigingen en speelt hier adequaat op in. Voorbeelden hiervan zijn de lobby tegen het verzwaren van het Bindend Studie Advies (BSA) en het kaderen van het profileringfonds. Daarnaast heeft de LKvV zich afgelopen jaar hard gemaakt voor de lobby omtrent de invulling van het wetsvoorstel over het leenstelsel. In het kader van deze lobby heeft de LKvV op 4 november 2014 een petitie bestaande uit twaalf brieven uit twaalf studentensteden, ondertekend door 96 verenigingen, aangeboden aan de hoger Onderwijs woordvoerders in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de LKvV deelgenomen aan de landelijke manifestatie die op 14 november 2014 plaatsvond op het Malieveld in Den Haag. Ter ondersteuning van de politieke lobby worden werkbezoeken georganiseerd om politici in contact te brengen met de verenigingswereld en hen een kijkje te geven in het reilen en zeilen van een studentenvereniging. Het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de lidverenigingen onderling en tussen de LKvV en haar lidverenigingen. Dit gebeurt door middel van: - Het organiseren van vijf congressen - Het geven van advies aan de lidverenigingen - Het organiseren van Plenaire Vergaderingen en PKvV-overleggen - Een jaarlijks terugkerend onderzoek naar een onderwerp dat van belang is voor studentenverenigingen - Het beheren van een online informatiebank voor de lidverenigingen Het creëren van een reële beeldvorming rondom studentengezelligheidsverenigingen, zowel proactief als reactief. Dit doet de LKvV door middel van landelijke acties zoals de Word lid! actie (www.wordlid.com). Verder verstuurt de LKvV persberichten waarin wordt gereageerd op landelijk spelende kwesties of waarin nieuws wordt aangekondigd dat relevant is voor studentenverengingen. Lid zijn van een studentenvereniging hoort bij het studentenleven. De LKvV doet er alles aan om studenten die mogelijkheid te bieden - prof. mr. dr. J.P. Balkenende 3

4 Samenwerken met convenantpartners: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), AIESEC, Integrand, UniPartners, Studentensport Nederland (SSN) en Erasmus Student Network (ESN). Deze partijen komen bijeen om de ontwikkelingen die spelen bij hun achterban te bespreken. Daarnaast heeft de LKvV nauwe contacten met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Verenigingen en Plaatselijke Kamers van Verenigingen Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV) zijn lokale overkoepelende organen. Zij vertegenwoordigen de verschillende studentenverenigingen in een bepaalde stad. Vaak zijn meer verenigingen bij een PKvV aangesloten dan alleen de lidverenigingen van de LKvV. Bij de Landelijke Kamer van Verenigingen zijn op dit moment 12 PKvV s en 48 studentengezelligheidsverenigingen in 13 steden aangesloten. Onderstaand vind je een overzicht van de PKvV en de bij de LKvV aangesloten studentenverenigingen per stad: 1. Amsterdam (Amsterdamse Kamer van Verenigingen) A.S.C./A.V.S.V. L.A.N.X. Unitas S.A. NoNoMes SSRA 2. Delft (VerenigingsRaad Delft) DSC K.S.V. Sanctus Virgillius Delfste Studenten Bond C.S.R. D.S.V. Sint Jansbrug 3. Den Haag Haagse Studenten Vereeniging 4. Eindhoven (Compositum Communis Opinio ) E.S.C A.S.V. SSRE E.S.V. Demos 5. Enschede (PKvV Fact) DSCC/DJCR Audentis et Virtutis A.S.V. Taste 4 6. Groningen (Contractus Groningen) GSC Vindicat Atque Polit R.K.S.V. Albertus Magnus A.S.V. Dizkartes Unitas S.G. Cleopatra A.S.G.

5 7. Leiden (PKvV Leiden) L.S.V. Minerva L.V.V.S. Augustinus V.S.L. Catena A.L.S.V. Quintus SSR-Leiden 8. Maastricht (Maastrichtse Kamer van Verenigingen) SV Circumflex M.S.V. Tragos S.V. Koko 9. Nijmegen (Bestuurlijke Overleg Studentenverenigingen) N.S.V. Carolus Magnus N.S.V. Ovum Novum 10. Rotterdam (Rotterdamse Kamer van Verenigingen) RSC R.V.S.V. R.S.V. Sanctus Laurentius S.S.R.-Rotterdam R.S.G. NSR Ook studentengezelligheidsverenigingen hebben gezamenlijke belangen. De LKvV is daarom onmisbaar. - mr. J.G.C. Wiebenga 11. Tilburg (Stichting Overleg Tilburgse Studentenverenigingen) T.S.C. Sint Olof T.S.V. Plato 12. Utrecht (Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen) USC C.S. Veritas UMTC U.V.S.V./N.V.V.S.U. Unitas S.R. B.I.T.O.N. 13. Wageningen (Contractus Wageningen) W.S.V. Ceres K.S.V. Sint Franciscus Xaverius SSR-W 5

6 Dagelijks bestuur De taken en functies van het Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur van de LKvV bestaat uit vijf bestuursleden. Elk bestuurslid heeft eigen vaste taken binnen zijn of haar functie. Daarnaast heeft elk bestuurslid een aantal losse portefeuilles. Deze portefeuilles staan niet vast en worden per jaar verschillend verdeeld onder de bestuursleden, onafhankelijk van hun functie. Tot slot organiseert elk bestuurslid, in samenwerking met een ander bestuurslid, gedurende het jaar twee congressen. Functiespecifieke taken Portefeuille naar keuze Twee congressen Praeses De Praeses is de voorzitter dan het Dagelijks Bestuur. In de praktijk betekent dit onder andere dat de Praeses het overzicht houdt bij het functioneren van het Dagelijks Bestuur, alle vergaderingen leidt en erop toeziet dat gestelde deadlines worden gehaald. Daarnaast is de Praeses de woordvoerder van de LKvV en houd je het contact met externe partijen zoals de convenantpartners en de media. De Praeses is als het ware het gezicht van de LKvV. Tot slot houdt de Praeses zich bezig met de toetreding van nieuwe verenigingen tot de LKvV. 6

7 ab Actis De ab Actis van de LKvV is verantwoordelijk voor het contact met de lidverenigingen en de Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV s). Je bent het eerste aanspreekpunt voor de verenigingen en zij zullen met vragen het eerst naar jou toe komen. Via nieuwsbrieven houd je de verenigingen actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is de ab Actis verantwoordelijk voor de interne organisatie. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het notuleren van de vergaderingen, het plannen van afspraken en de in- en uitgaande post. Bovendien onderhoudt de ab Actis het contact met de reünisten van de LKvV. Er is dus veel contact met de directe achterban. Quaestor De LKvV faciliteert de verenigingen op een goede manier. Ik denk dat studentenverenigingen veel hebben aan de kennis, ervaring en informatie die via de LKvV wordt uitgewisseld. - D. Terpstra De Quaestor is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de LKvV. Het financiële takenpakket van de Quaestor is onder te verdelen in een aantal taken zoals het handhaven van het financieel beleid, begrotingen en realisaties maken alsook controleren, boekhouden, factureren, contracten opstellen en controleren en tot slot het debiteurenbeleid. Daarnaast vergadert de Quaestor zo n vijf keer per jaar met de Raad van Toezicht (RvT). Het is een belangrijke functie en een erg leuke taak om de financiën van de LKvV te beheren. Als Quaestor ben je ongeveer één derde tot de helft van de tijd bezig met de financiële verantwoordelijkheden die je hebt. De rest van de tijd is op te vullen met de losse portefeuilles. 7

8 Vice Praeses De voornaamste taak van de Vice Praeses is de interactie met politiek Den Haag, gericht op de onderwijspolitiek. De Vice Praeses zet zich samen met de Praeses in om met politieke partijen om tafel te zitten en zo gunstig mogelijke randvoorwaarden voor de verenigingsstudent te scheppen in wetgevingsprocessen. De politieke lobby betekent onder andere het gesprek aan te gaan met Kamerleden alsook het bijwonen van debatten en andere handelingen om de politieke stempel van de LKvV te drukken. Indien er gepraat wordt over de uitvoering van plannen verandert de gesprekspartner; het overleg vindt dan bijvoorbeeld plaats bij het ministerie van OCW, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH). In dit soort vergaderingen vertolkt de Vice Praeses de stem van de verenigingsstudent. Hierbij werk je samen met studentenorganisaties zoals het ISO en de LSVb. Bovendien is de Vice Praeses plaatsvervangend Praeses, wat betekent dat hij of zij de taken van de Praeses waarneemt wanneer de Praeses niet aanwezig is. De hedendaagse studentenverenigingen vormen een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot verantwoordelijke wereldburgers. - dr. K.L.L.M. Dittrich Assessor Tijdens een bestuursjaar van de LKvV gebeuren er vaak onverwachte dingen waar de LKvV snel op moet inspelen. Op zulke momenten springt de Assessor vaak bij en pakt zo veel nieuwe projecten op. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de Word Lid! actie. Deze actie is in het leven geroepen om scholieren, ouders en eerstejaars studenten in te lichten over het leven bij een studentengezelligheidsvereniging. Het onderhouden van de inhoud van de site en het voeren van een campagne voor naamsbekendheid staan voorop bij deze functie. Hierin ben je vrij om gekke ideeën te bedenken en uit te werken en ben je veel bezig met sociale media binnen de Word Lid! actie. Binnen de Assessor functie kun je veel tijd zelf invullen met portefeuilles die bij je passen. Met een enthousiaste blik ben je als het ware een spin in het web en krijg je veel mee van wat er binnen de LKvV gebeurt en eventueel verandert. 8

9 Portefeuilles Aan de start van je bestuursjaar verdeel je samen met je bestuur een aantal portefeuilles. Iedereen heeft een bepaald percentage vaste taken. Deze taken worden in overleg met je bestuur aangevuld met losse portefeuilles, welke vrij flexibel zijn. Zo zal iedereen rond de 100% uitkomen. Flexibele portefeuille Acquisitie Grafische Portefeuille Onderzoekscommissie (OC) Overige politiek Uitleg Het lokaliseren en contracteren van mogelijke sponsoren, het contact onderhouden met huidige sponsoren, het opstellen/bedenken van voorstellen en contracten en het beantwoorden van vragen over sponsoring. Je doet tijdens het jaar goede contacten op binnen grote vooraanstaande bedrijven. Het ontwerpen, maken en bestellen van drukwerk zoals de posters, uitnodigingen en de programmaboekjes van de congressen. Voor deze portefeuille is ervaring niet verplicht maar wel erg praktisch. De Onderzoekscommissie van de LKvV doet elk jaar een onderzoek naar een onderwerp dat van belang is voor studentenverenigingen. De Onderzoekscommissie bestaat uit een aantal studenten die lid zijn bij één van de lidverenigingen van de LKvV. Het bestuurslid met de portefeuille OC is verantwoordelijk voor de commissie en begeleidt deze gedurende het onderzoek. Deze portefeuille bevat actuele politieke thema s die de achterban aangaat, maar niet met Hoger Onderwijs te maken hebben. Een issue dat vrijwel altijd speelt is de Drank- en Horecawet. Enkele jaren geleden is ook het rookverbod een belangrijk thema geweest. Je bereid verenigingen voor op wetsveranderingen die van toepassing zijn op verenigingen en geeft ze hierover advies. Bovendien valt het onderhoud van de cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) onder deze portefeuille, welke wordt aangeboden aan zowel de lidverenigingen, als niet-lidverenigingen. 9

10 Website Werving & Selectie Op de website, staat onder andere wat de LKvV is en doet en staan links naar de verschillende verenigingen, PKvV s en publicaties (columns, onderzoeken en persberichten). Het extranet is alleen toegankelijk voor de lidverenigingen van de LKvV en bevat bijvoorbeeld kennisonderwerpen en de notulen van de Plenaire Vergaderingen. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor deze portefeuille beheert en onderhoudt de website. Bij deze portefeuille ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuwe bestuurders voor de LKvV. Naast het bijwonen van de sollicitatiegesprekken ben je bezig met de promotie van het bestuursjaar door bijvoorbeeld het organiseren van een interesseborrel en het verspreiden van wervingsposters. Congressen Ieder jaar organiseert de LKvV vijf congressen. Deze congressen organiseer je in tweetallen. Voor ieder congres ga je op zoek naar bedrijven die een workshop willen geven. Naar elk congres komen ongeveer 100 bestuurders van lidverenigingen door het hele land. Het vinden van een locatie, het regelen van workshops en het maken van een uitnodiging en informatiebrochure valt met de organisatie van een congres onder je verantwoordelijkheid. De LKvV kent de volgende congressen. 10

11 Congres Financieel Congres Sociëteitsdag Marketing, Strategie en Communicatie Congres (MSC) Introductieperioden Congres Beleids, Organisatie en Management weekend (BOM weekend) Uitleg Dit congres is bedoeld voor bestuurders met een financiële verantwoordelijkheid op hun vereniging. Tijdens deze dag worden workshops gegeven over onderwerpen die relevant zijn voor de financiën van de verenigingen zoals belastingen, boekhouden en acquisitietrainingen. Dit congres wordt georganiseerd voor de sociëteitsverantwoordelijken van een vereniging. Het doel van de dag is om informatie te verschaffen over relevante zaken die naar voren komen bij het beheren van een sociëteit. Je kunt denken aan onderwerpen zoals verantwoord alcoholschenken, hygiëne, brandveiligheid en de algemene veiligheid op een sociëteit. Dit congres draait om de werving en selectie van nieuwe leden, marketingtechnieken en de positionering en het imagobeheer van de verenigingen. Naast bestuurders worden hier ook commissies voor uitgenodigd die binnen de vereniging verantwoordelijk zijn voor de introductieweek van de stad. Tijdens het Introductieperioden Congres worden workshops verzorgd voor de lidverenigingen die belangrijk zijn voor een goed verloop van de introductieperioden. Workshops die worden gegeven hebben onderwerpen zoals teambuilding, het omgaan met media, bedrijfshulpverlening, voeding en medische begeleiding. Elk jaar in september wordt het Beleids, Organisatie en Management weekend georganiseerd. Dit weekend heeft als doel de, over het algemeen pas aangetreden, bestuurders met elkaar kennis te laten maken. Daarnaast vinden er workshops en trainingen plaats die de bestuurders informatie mee te geven die zij voor de rest van hun bestuursjaar kunnen gebruiken. 11

12 3. Wat zijn de kosten van een bestuursjaar bij de LKvV? Waar een bestuursjaar bij een vereniging vaak een hoge schuld met zich meeneemt, kost een bestuursjaar bij de LKvV in verhouding veel minder. Dit komt voornamelijk omdat de LKvV geen eigen sociëteit bezit. Ondanks enkele verplichtingen, zoals constitutieborrels, diësborrels, nieuwjaarsborrels en diners met de besturen van lidverenigingen, wordt je als bestuur hier voor uitgenodigd en hoef je veelal niet zelf de kosten te dragen. Het Dagelijks Bestuur zit vijf dagen in de week overdag op kantoor. Hoeveel geld je als bestuur wilt uitgeven aan lunch en etentjes is uiteraard aan jullie zelf. De grootste financiële investering ligt in een LKvV-jaar dan ook in het begin van het jaar, wanneer je als bestuur een bestuurspak en -schoenen moet aanschaffen. Hiervoor krijg je geen vergoeding. De kosten hiervan komen ongeveer neer op Een hoog bedrag, maar gezien je het pak bijna dagelijks draagt is het zeker waard! Elk bestuurslid van de LKvV ontvangt een beurs vanuit het Ministerie van OCW. De beurs die elke bestuurder voor een jaar LKvV ontvangt is afhankelijk van het totaalbedrag dat de LKvV ontvangt. Over het algemeen is de beurs iets hoger dan de studiefinanciering. Afgelopen jaar was dit 345,- per maand, per persoon. Afhankelijk van de Hogeschool of Universiteit waar je aan verbonden bent, kan ook daar een beurs aangevraagd worden. Tot slot reis je als bestuurder van de LKvV door het hele land. Er wordt vanuit gegaan dat je als LKvV bestuurder een studentenweek OV in het bezit hebt. Het is niet verplicht, maar gezien de vele reizen ten zeerste aan te raden. 12

13 4. Sollicitatieprocedure De Landelijke Kamer van Verenigingen is op zoek naar verenigingsleden met een ruime kijk op het studentenleven in het algemeen en dat van de verenigingsstudent in het bijzonder, om het Dagelijks Bestuur van te vormen. Lijkt het je leuk en interessant om een jaar lang het verenigingsleven te vertegenwoordigen, volg dan de onderstaande procedure: De LKvV speelt een belangrijke rol bij de noodzakelijke afstemming tussen de (vele) landelijke studentenverenigingen. - prof. ir. K.C.A.M. Luyben - Schrijf een sollicitatiebrief, waarin je jouw motivatie toelicht en eventueel aangeeft aan welke functie(s) je de voorkeur geeft. Voeg tevens een uitgebreid Curriculum Vitae bij. Stuur deze voor 20 april 2015 per mail of post op. - Op basis van je sollicitatiebrief en CV word je eventueel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, waarin dieper wordt ingegaan op je motivaties en kwaliteiten. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren. - Er bestaat een mogelijkheid dat er meerdere sollicitatierondes plaatsvinden. Mocht dit het geval zijn, dan hoor je dat uiteraard tijdig. Mocht je naar aanleiding van deze informatiebrochure of de sollicitatieprocedure nog vragen hebben, dan kun je ons op ieder moment telefonisch of per mail bereiken. Je kunt ook langskomen bij ons op kantoor. Wij kijken uit naar je reactie! Met vriendelijke groet, Namens het bestuur der Landelijke Kamer van Verenigingen , Josephine Damstra Quaestor der Landelijke Kamer van Verenigingen 13

14 Landelijke Kamer van Verenigingen Een overzicht van de bezigheden van de LKvV Bijlage Rond 1990 Behoefte aan meer politieke bemoeienis Politieke lobby voor onderwijs wordt actiever Organisatie congressen LKvV biedt platform voor kennisoverdracht. Landelijke Kamer van Verenigingen 8 april 1967 LKvV opgericht uit initiatief verenigingen 1 aanspreekpunt voor politiek, maatschappij en media Vanaf +/ Actieve politieke lobby Onderwijspolitiek Langstudeerboete van tafel, Collegegeldvrij Besturen mogelijk gemaakt. Overige politiek Drank- en Horecawetgeving, leeftijdsverhoging alcohol. De LKvV vertegenwoordigt: Vrouw 48% Man 52% 48 studentenverenigingen leden 12 Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2014 Missie: De LKvV als koepelorganisatie vertegenwoordigt studentenverenigingen, besturen en leden op nationaal niveau om zo de continuiteit van het actieve studentenleven te waarboregen en te verbeteren. Structuur LKvV Man/vrouw verhouding WO 81% HBO 19% 2de jaar 20% 3de jaar of later 5% 1e jaar 75% In welk studiejaaar worden leden lid? Adviseert PKvV s Politiek adviseur Politiek Klankbord Plenaire Vergadering lidverenigingen Legt verantwoording Stuurt af Adviseert Adviseert Dagelijks Bestuur LKvV Adviseert Naamsverbinding Ondersteunt Stuurt Controleert & adviseert Controleert Adviseert Overlegt & adviseert Adviseert Raad van Toezicht Kascommissie Raad van Advies HBO/WO verhouding Comité van Aanbeveling Onderzoekscommissie Convenant (ISO, UniPartners, Integrand, AIESEC, SSN, ESN) B EL A N G E N B E H A R TI G I N G. Politieke lobby Leenstelsel BSA Collegegeldvrij Besturen Overige politiek Drank- en Horecawet Leeftijdsverhoging Aanspreekpunt organisaties en ministeries Contact met: Ministerie OCW Tweede Kamer ISO / LSVb Convenant (ISO, UniPartners, SSN, ESN, Integrand, AIESEC) I N FO R M A T I E V E R S T R E K K I N G Congressen C O N TI N UÏ T E IT Onderzoek Betrokkenheid verenigingen Alcoholbeleid Rechtssystemen BOM-weekend Financieel congres Sociëteitsdag MSC-congres IP-congres Op afgeschermd extranet, o.a. Acquisitiefraude Alcoholbeleid BTW Verzekeringen Kennisplatform Adviesorganen Raad van Advies Raad van Toezicht Kascontrole Politiek adviseur Promotiemateriaal Drempel verlagen om lid te worden Media I M A G O Word lid! campagne Aanspreekpunt Imago verbeteren Er moet kritisch gekeken worden naar het effect van een leenstelsel op de ontwikkeling van studenten, zegt Anne Kamp, voorzitter van de LKvV. - Telegraaf, 28 mei

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004 6 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in Nederland te behartigen

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie