Informatiebrochure. Bestuursjaar Landelijke Kamer van Verenigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Bestuursjaar Landelijke Kamer van Verenigingen

2 Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor je ligt de informatiebrochure van de LKvV. Deze brochure is bedoeld om je meer zicht te geven in een bestuursjaar bij de LKvV. De volgende punten zullen aan bod komen: 1. Wat is de Landelijke Kamer van Verenigingen? 2. Dagelijks Bestuur taken en functies 3. Kosten van een jaar bestuur bij de LKvV 4. Sollicitatieprocedure Mocht je na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen hebben, dan kun je ons telefonisch bereiken via of per via Daarbij ben je altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op ons kantoor aan de Jansveld 31 te Utrecht. 2

3 1. Wat is de Landelijke Kamer van Verenigingen? De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 48 studentenverenigingen in Nederland. De LKvV vertegenwoordigt daarmee ruim HBO en WO studenten. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV s). De taken van de LKvV zijn onder te verdelen in vier pijlers: belangenbehartiging, informatieverstrekking, imagobeheer en continuïteit. In de bijlage van deze informatiebrochure kun je een uitgebreide infographic vinden. Binnen de vier genoemde pijlers heeft de LKvV de volgende taken: Het voeren van een politieke lobby in Den Haag, met name bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). De LKvV houdt zich bezig met politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op haar lidverenigingen en speelt hier adequaat op in. Voorbeelden hiervan zijn de lobby tegen het verzwaren van het Bindend Studie Advies (BSA) en het kaderen van het profileringfonds. Daarnaast heeft de LKvV zich afgelopen jaar hard gemaakt voor de lobby omtrent de invulling van het wetsvoorstel over het leenstelsel. In het kader van deze lobby heeft de LKvV op 4 november 2014 een petitie bestaande uit twaalf brieven uit twaalf studentensteden, ondertekend door 96 verenigingen, aangeboden aan de hoger Onderwijs woordvoerders in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de LKvV deelgenomen aan de landelijke manifestatie die op 14 november 2014 plaatsvond op het Malieveld in Den Haag. Ter ondersteuning van de politieke lobby worden werkbezoeken georganiseerd om politici in contact te brengen met de verenigingswereld en hen een kijkje te geven in het reilen en zeilen van een studentenvereniging. Het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de lidverenigingen onderling en tussen de LKvV en haar lidverenigingen. Dit gebeurt door middel van: - Het organiseren van vijf congressen - Het geven van advies aan de lidverenigingen - Het organiseren van Plenaire Vergaderingen en PKvV-overleggen - Een jaarlijks terugkerend onderzoek naar een onderwerp dat van belang is voor studentenverenigingen - Het beheren van een online informatiebank voor de lidverenigingen Het creëren van een reële beeldvorming rondom studentengezelligheidsverenigingen, zowel proactief als reactief. Dit doet de LKvV door middel van landelijke acties zoals de Word lid! actie ( Verder verstuurt de LKvV persberichten waarin wordt gereageerd op landelijk spelende kwesties of waarin nieuws wordt aangekondigd dat relevant is voor studentenverengingen. Lid zijn van een studentenvereniging hoort bij het studentenleven. De LKvV doet er alles aan om studenten die mogelijkheid te bieden - prof. mr. dr. J.P. Balkenende 3

4 Samenwerken met convenantpartners: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), AIESEC, Integrand, UniPartners, Studentensport Nederland (SSN) en Erasmus Student Network (ESN). Deze partijen komen bijeen om de ontwikkelingen die spelen bij hun achterban te bespreken. Daarnaast heeft de LKvV nauwe contacten met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Verenigingen en Plaatselijke Kamers van Verenigingen Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV) zijn lokale overkoepelende organen. Zij vertegenwoordigen de verschillende studentenverenigingen in een bepaalde stad. Vaak zijn meer verenigingen bij een PKvV aangesloten dan alleen de lidverenigingen van de LKvV. Bij de Landelijke Kamer van Verenigingen zijn op dit moment 12 PKvV s en 48 studentengezelligheidsverenigingen in 13 steden aangesloten. Onderstaand vind je een overzicht van de PKvV en de bij de LKvV aangesloten studentenverenigingen per stad: 1. Amsterdam (Amsterdamse Kamer van Verenigingen) A.S.C./A.V.S.V. L.A.N.X. Unitas S.A. NoNoMes SSRA 2. Delft (VerenigingsRaad Delft) DSC K.S.V. Sanctus Virgillius Delfste Studenten Bond C.S.R. D.S.V. Sint Jansbrug 3. Den Haag Haagse Studenten Vereeniging 4. Eindhoven (Compositum Communis Opinio ) E.S.C A.S.V. SSRE E.S.V. Demos 5. Enschede (PKvV Fact) DSCC/DJCR Audentis et Virtutis A.S.V. Taste 4 6. Groningen (Contractus Groningen) GSC Vindicat Atque Polit R.K.S.V. Albertus Magnus A.S.V. Dizkartes Unitas S.G. Cleopatra A.S.G.

5 7. Leiden (PKvV Leiden) L.S.V. Minerva L.V.V.S. Augustinus V.S.L. Catena A.L.S.V. Quintus SSR-Leiden 8. Maastricht (Maastrichtse Kamer van Verenigingen) SV Circumflex M.S.V. Tragos S.V. Koko 9. Nijmegen (Bestuurlijke Overleg Studentenverenigingen) N.S.V. Carolus Magnus N.S.V. Ovum Novum 10. Rotterdam (Rotterdamse Kamer van Verenigingen) RSC R.V.S.V. R.S.V. Sanctus Laurentius S.S.R.-Rotterdam R.S.G. NSR Ook studentengezelligheidsverenigingen hebben gezamenlijke belangen. De LKvV is daarom onmisbaar. - mr. J.G.C. Wiebenga 11. Tilburg (Stichting Overleg Tilburgse Studentenverenigingen) T.S.C. Sint Olof T.S.V. Plato 12. Utrecht (Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen) USC C.S. Veritas UMTC U.V.S.V./N.V.V.S.U. Unitas S.R. B.I.T.O.N. 13. Wageningen (Contractus Wageningen) W.S.V. Ceres K.S.V. Sint Franciscus Xaverius SSR-W 5

6 Dagelijks bestuur De taken en functies van het Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur van de LKvV bestaat uit vijf bestuursleden. Elk bestuurslid heeft eigen vaste taken binnen zijn of haar functie. Daarnaast heeft elk bestuurslid een aantal losse portefeuilles. Deze portefeuilles staan niet vast en worden per jaar verschillend verdeeld onder de bestuursleden, onafhankelijk van hun functie. Tot slot organiseert elk bestuurslid, in samenwerking met een ander bestuurslid, gedurende het jaar twee congressen. Functiespecifieke taken Portefeuille naar keuze Twee congressen Praeses De Praeses is de voorzitter dan het Dagelijks Bestuur. In de praktijk betekent dit onder andere dat de Praeses het overzicht houdt bij het functioneren van het Dagelijks Bestuur, alle vergaderingen leidt en erop toeziet dat gestelde deadlines worden gehaald. Daarnaast is de Praeses de woordvoerder van de LKvV en houd je het contact met externe partijen zoals de convenantpartners en de media. De Praeses is als het ware het gezicht van de LKvV. Tot slot houdt de Praeses zich bezig met de toetreding van nieuwe verenigingen tot de LKvV. 6

7 ab Actis De ab Actis van de LKvV is verantwoordelijk voor het contact met de lidverenigingen en de Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV s). Je bent het eerste aanspreekpunt voor de verenigingen en zij zullen met vragen het eerst naar jou toe komen. Via nieuwsbrieven houd je de verenigingen actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is de ab Actis verantwoordelijk voor de interne organisatie. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het notuleren van de vergaderingen, het plannen van afspraken en de in- en uitgaande post. Bovendien onderhoudt de ab Actis het contact met de reünisten van de LKvV. Er is dus veel contact met de directe achterban. Quaestor De LKvV faciliteert de verenigingen op een goede manier. Ik denk dat studentenverenigingen veel hebben aan de kennis, ervaring en informatie die via de LKvV wordt uitgewisseld. - D. Terpstra De Quaestor is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de LKvV. Het financiële takenpakket van de Quaestor is onder te verdelen in een aantal taken zoals het handhaven van het financieel beleid, begrotingen en realisaties maken alsook controleren, boekhouden, factureren, contracten opstellen en controleren en tot slot het debiteurenbeleid. Daarnaast vergadert de Quaestor zo n vijf keer per jaar met de Raad van Toezicht (RvT). Het is een belangrijke functie en een erg leuke taak om de financiën van de LKvV te beheren. Als Quaestor ben je ongeveer één derde tot de helft van de tijd bezig met de financiële verantwoordelijkheden die je hebt. De rest van de tijd is op te vullen met de losse portefeuilles. 7

8 Vice Praeses De voornaamste taak van de Vice Praeses is de interactie met politiek Den Haag, gericht op de onderwijspolitiek. De Vice Praeses zet zich samen met de Praeses in om met politieke partijen om tafel te zitten en zo gunstig mogelijke randvoorwaarden voor de verenigingsstudent te scheppen in wetgevingsprocessen. De politieke lobby betekent onder andere het gesprek aan te gaan met Kamerleden alsook het bijwonen van debatten en andere handelingen om de politieke stempel van de LKvV te drukken. Indien er gepraat wordt over de uitvoering van plannen verandert de gesprekspartner; het overleg vindt dan bijvoorbeeld plaats bij het ministerie van OCW, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH). In dit soort vergaderingen vertolkt de Vice Praeses de stem van de verenigingsstudent. Hierbij werk je samen met studentenorganisaties zoals het ISO en de LSVb. Bovendien is de Vice Praeses plaatsvervangend Praeses, wat betekent dat hij of zij de taken van de Praeses waarneemt wanneer de Praeses niet aanwezig is. De hedendaagse studentenverenigingen vormen een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot verantwoordelijke wereldburgers. - dr. K.L.L.M. Dittrich Assessor Tijdens een bestuursjaar van de LKvV gebeuren er vaak onverwachte dingen waar de LKvV snel op moet inspelen. Op zulke momenten springt de Assessor vaak bij en pakt zo veel nieuwe projecten op. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de Word Lid! actie. Deze actie is in het leven geroepen om scholieren, ouders en eerstejaars studenten in te lichten over het leven bij een studentengezelligheidsvereniging. Het onderhouden van de inhoud van de site en het voeren van een campagne voor naamsbekendheid staan voorop bij deze functie. Hierin ben je vrij om gekke ideeën te bedenken en uit te werken en ben je veel bezig met sociale media binnen de Word Lid! actie. Binnen de Assessor functie kun je veel tijd zelf invullen met portefeuilles die bij je passen. Met een enthousiaste blik ben je als het ware een spin in het web en krijg je veel mee van wat er binnen de LKvV gebeurt en eventueel verandert. 8

9 Portefeuilles Aan de start van je bestuursjaar verdeel je samen met je bestuur een aantal portefeuilles. Iedereen heeft een bepaald percentage vaste taken. Deze taken worden in overleg met je bestuur aangevuld met losse portefeuilles, welke vrij flexibel zijn. Zo zal iedereen rond de 100% uitkomen. Flexibele portefeuille Acquisitie Grafische Portefeuille Onderzoekscommissie (OC) Overige politiek Uitleg Het lokaliseren en contracteren van mogelijke sponsoren, het contact onderhouden met huidige sponsoren, het opstellen/bedenken van voorstellen en contracten en het beantwoorden van vragen over sponsoring. Je doet tijdens het jaar goede contacten op binnen grote vooraanstaande bedrijven. Het ontwerpen, maken en bestellen van drukwerk zoals de posters, uitnodigingen en de programmaboekjes van de congressen. Voor deze portefeuille is ervaring niet verplicht maar wel erg praktisch. De Onderzoekscommissie van de LKvV doet elk jaar een onderzoek naar een onderwerp dat van belang is voor studentenverenigingen. De Onderzoekscommissie bestaat uit een aantal studenten die lid zijn bij één van de lidverenigingen van de LKvV. Het bestuurslid met de portefeuille OC is verantwoordelijk voor de commissie en begeleidt deze gedurende het onderzoek. Deze portefeuille bevat actuele politieke thema s die de achterban aangaat, maar niet met Hoger Onderwijs te maken hebben. Een issue dat vrijwel altijd speelt is de Drank- en Horecawet. Enkele jaren geleden is ook het rookverbod een belangrijk thema geweest. Je bereid verenigingen voor op wetsveranderingen die van toepassing zijn op verenigingen en geeft ze hierover advies. Bovendien valt het onderhoud van de cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) onder deze portefeuille, welke wordt aangeboden aan zowel de lidverenigingen, als niet-lidverenigingen. 9

10 Website Werving & Selectie Op de website, staat onder andere wat de LKvV is en doet en staan links naar de verschillende verenigingen, PKvV s en publicaties (columns, onderzoeken en persberichten). Het extranet is alleen toegankelijk voor de lidverenigingen van de LKvV en bevat bijvoorbeeld kennisonderwerpen en de notulen van de Plenaire Vergaderingen. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor deze portefeuille beheert en onderhoudt de website. Bij deze portefeuille ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuwe bestuurders voor de LKvV. Naast het bijwonen van de sollicitatiegesprekken ben je bezig met de promotie van het bestuursjaar door bijvoorbeeld het organiseren van een interesseborrel en het verspreiden van wervingsposters. Congressen Ieder jaar organiseert de LKvV vijf congressen. Deze congressen organiseer je in tweetallen. Voor ieder congres ga je op zoek naar bedrijven die een workshop willen geven. Naar elk congres komen ongeveer 100 bestuurders van lidverenigingen door het hele land. Het vinden van een locatie, het regelen van workshops en het maken van een uitnodiging en informatiebrochure valt met de organisatie van een congres onder je verantwoordelijkheid. De LKvV kent de volgende congressen. 10

11 Congres Financieel Congres Sociëteitsdag Marketing, Strategie en Communicatie Congres (MSC) Introductieperioden Congres Beleids, Organisatie en Management weekend (BOM weekend) Uitleg Dit congres is bedoeld voor bestuurders met een financiële verantwoordelijkheid op hun vereniging. Tijdens deze dag worden workshops gegeven over onderwerpen die relevant zijn voor de financiën van de verenigingen zoals belastingen, boekhouden en acquisitietrainingen. Dit congres wordt georganiseerd voor de sociëteitsverantwoordelijken van een vereniging. Het doel van de dag is om informatie te verschaffen over relevante zaken die naar voren komen bij het beheren van een sociëteit. Je kunt denken aan onderwerpen zoals verantwoord alcoholschenken, hygiëne, brandveiligheid en de algemene veiligheid op een sociëteit. Dit congres draait om de werving en selectie van nieuwe leden, marketingtechnieken en de positionering en het imagobeheer van de verenigingen. Naast bestuurders worden hier ook commissies voor uitgenodigd die binnen de vereniging verantwoordelijk zijn voor de introductieweek van de stad. Tijdens het Introductieperioden Congres worden workshops verzorgd voor de lidverenigingen die belangrijk zijn voor een goed verloop van de introductieperioden. Workshops die worden gegeven hebben onderwerpen zoals teambuilding, het omgaan met media, bedrijfshulpverlening, voeding en medische begeleiding. Elk jaar in september wordt het Beleids, Organisatie en Management weekend georganiseerd. Dit weekend heeft als doel de, over het algemeen pas aangetreden, bestuurders met elkaar kennis te laten maken. Daarnaast vinden er workshops en trainingen plaats die de bestuurders informatie mee te geven die zij voor de rest van hun bestuursjaar kunnen gebruiken. 11

12 3. Wat zijn de kosten van een bestuursjaar bij de LKvV? Waar een bestuursjaar bij een vereniging vaak een hoge schuld met zich meeneemt, kost een bestuursjaar bij de LKvV in verhouding veel minder. Dit komt voornamelijk omdat de LKvV geen eigen sociëteit bezit. Ondanks enkele verplichtingen, zoals constitutieborrels, diësborrels, nieuwjaarsborrels en diners met de besturen van lidverenigingen, wordt je als bestuur hier voor uitgenodigd en hoef je veelal niet zelf de kosten te dragen. Het Dagelijks Bestuur zit vijf dagen in de week overdag op kantoor. Hoeveel geld je als bestuur wilt uitgeven aan lunch en etentjes is uiteraard aan jullie zelf. De grootste financiële investering ligt in een LKvV-jaar dan ook in het begin van het jaar, wanneer je als bestuur een bestuurspak en -schoenen moet aanschaffen. Hiervoor krijg je geen vergoeding. De kosten hiervan komen ongeveer neer op Een hoog bedrag, maar gezien je het pak bijna dagelijks draagt is het zeker waard! Elk bestuurslid van de LKvV ontvangt een beurs vanuit het Ministerie van OCW. De beurs die elke bestuurder voor een jaar LKvV ontvangt is afhankelijk van het totaalbedrag dat de LKvV ontvangt. Over het algemeen is de beurs iets hoger dan de studiefinanciering. Afgelopen jaar was dit 345,- per maand, per persoon. Afhankelijk van de Hogeschool of Universiteit waar je aan verbonden bent, kan ook daar een beurs aangevraagd worden. Tot slot reis je als bestuurder van de LKvV door het hele land. Er wordt vanuit gegaan dat je als LKvV bestuurder een studentenweek OV in het bezit hebt. Het is niet verplicht, maar gezien de vele reizen ten zeerste aan te raden. 12

13 4. Sollicitatieprocedure De Landelijke Kamer van Verenigingen is op zoek naar verenigingsleden met een ruime kijk op het studentenleven in het algemeen en dat van de verenigingsstudent in het bijzonder, om het Dagelijks Bestuur van te vormen. Lijkt het je leuk en interessant om een jaar lang het verenigingsleven te vertegenwoordigen, volg dan de onderstaande procedure: De LKvV speelt een belangrijke rol bij de noodzakelijke afstemming tussen de (vele) landelijke studentenverenigingen. - prof. ir. K.C.A.M. Luyben - Schrijf een sollicitatiebrief, waarin je jouw motivatie toelicht en eventueel aangeeft aan welke functie(s) je de voorkeur geeft. Voeg tevens een uitgebreid Curriculum Vitae bij. Stuur deze voor 20 april 2015 per mail of post op. - Op basis van je sollicitatiebrief en CV word je eventueel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, waarin dieper wordt ingegaan op je motivaties en kwaliteiten. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren. - Er bestaat een mogelijkheid dat er meerdere sollicitatierondes plaatsvinden. Mocht dit het geval zijn, dan hoor je dat uiteraard tijdig. Mocht je naar aanleiding van deze informatiebrochure of de sollicitatieprocedure nog vragen hebben, dan kun je ons op ieder moment telefonisch of per mail bereiken. Je kunt ook langskomen bij ons op kantoor. Wij kijken uit naar je reactie! Met vriendelijke groet, Namens het bestuur der Landelijke Kamer van Verenigingen , Josephine Damstra Quaestor der Landelijke Kamer van Verenigingen 13

14 Landelijke Kamer van Verenigingen Een overzicht van de bezigheden van de LKvV Bijlage Rond 1990 Behoefte aan meer politieke bemoeienis Politieke lobby voor onderwijs wordt actiever Organisatie congressen LKvV biedt platform voor kennisoverdracht. Landelijke Kamer van Verenigingen 8 april 1967 LKvV opgericht uit initiatief verenigingen 1 aanspreekpunt voor politiek, maatschappij en media Vanaf +/ Actieve politieke lobby Onderwijspolitiek Langstudeerboete van tafel, Collegegeldvrij Besturen mogelijk gemaakt. Overige politiek Drank- en Horecawetgeving, leeftijdsverhoging alcohol. De LKvV vertegenwoordigt: Vrouw 48% Man 52% 48 studentenverenigingen leden 12 Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2014 Missie: De LKvV als koepelorganisatie vertegenwoordigt studentenverenigingen, besturen en leden op nationaal niveau om zo de continuiteit van het actieve studentenleven te waarboregen en te verbeteren. Structuur LKvV Man/vrouw verhouding WO 81% HBO 19% 2de jaar 20% 3de jaar of later 5% 1e jaar 75% In welk studiejaaar worden leden lid? Adviseert PKvV s Politiek adviseur Politiek Klankbord Plenaire Vergadering lidverenigingen Legt verantwoording Stuurt af Adviseert Adviseert Dagelijks Bestuur LKvV Adviseert Naamsverbinding Ondersteunt Stuurt Controleert & adviseert Controleert Adviseert Overlegt & adviseert Adviseert Raad van Toezicht Kascommissie Raad van Advies HBO/WO verhouding Comité van Aanbeveling Onderzoekscommissie Convenant (ISO, UniPartners, Integrand, AIESEC, SSN, ESN) B EL A N G E N B E H A R TI G I N G. Politieke lobby Leenstelsel BSA Collegegeldvrij Besturen Overige politiek Drank- en Horecawet Leeftijdsverhoging Aanspreekpunt organisaties en ministeries Contact met: Ministerie OCW Tweede Kamer ISO / LSVb Convenant (ISO, UniPartners, SSN, ESN, Integrand, AIESEC) I N FO R M A T I E V E R S T R E K K I N G Congressen C O N TI N UÏ T E IT Onderzoek Betrokkenheid verenigingen Alcoholbeleid Rechtssystemen BOM-weekend Financieel congres Sociëteitsdag MSC-congres IP-congres Op afgeschermd extranet, o.a. Acquisitiefraude Alcoholbeleid BTW Verzekeringen Kennisplatform Adviesorganen Raad van Advies Raad van Toezicht Kascontrole Politiek adviseur Promotiemateriaal Drempel verlagen om lid te worden Media I M A G O Word lid! campagne Aanspreekpunt Imago verbeteren Er moet kritisch gekeken worden naar het effect van een leenstelsel op de ontwikkeling van studenten, zegt Anne Kamp, voorzitter van de LKvV. - Telegraaf, 28 mei

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht.

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht. Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 september 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Stijn Allema

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Anne Kamp (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004 Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Voorwoord De Landelijke Kamer van Verenigingen, LKvV, organiseert vijf keer per jaar een

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), A.S.C./A.V.S.V.,

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Aanwezig:Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Sharon Feijen (Unitas S.A.),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland 2 e herziene versie Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Vereniging

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Landelijke Kamer van Verenigingen

Landelijke Kamer van Verenigingen Tessie Schuurs Emma Kurstjens Over de Landelijke Kamer van Verenigingen Koepelorganisatie voor 48 studentenverenigingen in 13 steden Vertegenwoordigt ruim 40.000 studenten Doel: Het behartigen van de belangen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (f.t. Bestuur

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar bij Integrand Dan bereik je meer. Inhoud Voorwoord... 3 1. Wat is Integrand... 4 2. Wat houdt een bestuursjaar Integrand in?... 5 3. Sollicitatieprocedure en contact informatie...

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Landelijk Bestuur

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Landelijk Bestuur Informatiebrochure Nacht van de Fooi Landelijk Bestuur 2017-2018 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014?

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? INHOUDSOPGAVE 1. Huidig Morgen bestuur 3 2. Wie is Morgen? 3 3. Wat doet Morgen? 6 4. Vacature Bestuur 2013-2014 8 5. Waarom een bestuursjaar bij Morgen? 10

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2012-2013. Dit verslag geeft een goed beeld van alle activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Aangeboden door de Landelijke Kamer van Verenigingen 4 november 2014 Deze petitie is tot stand gekomen

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Integrand Maastricht Dan bereik je meer.

Integrand Maastricht Dan bereik je meer. Integrand Maastricht 2017-2018 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar in? 4. Functies 5. Sollicitatieprocedure 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT BESTUUR

VIDIUS ZOEKT BESTUUR VIDIUS ZOEKT BESTUUR 2017-2018 VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel zijn wij hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat de Utrechtse studenten

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Wat is Integrand?... 4 Missie en visie... 4 Core business... 4 Structuur van Integrand...

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2011-2012. In dit verslag zullen wij alle activiteiten die het

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Reijn

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. De Stichting Integrand - Visie - Missie 3. Een Bestuursjaar bij Integrand Nijmegen - Accountmanagement - Functies

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer.

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer. Integrand Groningen 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE Beste

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV),

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 v.l.n.r.: Lise Eggink, Ilya Verschuren, Robert Lintsen, Judith Nijhuis, Erik Koopman, Valerie Dresscher, Frederik Pluut, Lisa Cornelissen, Caroline Smits,

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen, Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Thom Johannesma

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Integrand Leiden 2014-2015

Integrand Leiden 2014-2015 Integrand Leiden 2014-2015 Dan bereik je meer Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een bestuursjaar bij Integrand Leiden. Elk half jaar wisselt de helft van het bestuur en is er een

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Tessel Peereboom (AKvV),

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? Voorzitter Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Het Bestuur als Team. Samenwerking. Communicatie. Vertrouwen

Het Bestuur als Team. Samenwerking. Communicatie. Vertrouwen Het Bestuur als Team Een team kan alleen goed functioneren als de volgende zaken goed in balans zijn en blijven: persoon, team en taak. Hiervoor is het nodig dat kandidaten voldoen aan een aantal kenmerken

Nadere informatie

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland Inhoud Brochure I. VOORWOORD II. OVER INTEGRAND III. BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Informatiepakket Commissies TOP Week

Informatiepakket Commissies TOP Week Informatiepakket Commissies TOP Week 2017 Inhoud TOP Week algemeen 3 Organisatie 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in? 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Making memories Vergoeding Welke commissies

Nadere informatie

Utrecht, januari 2014. Beste geïnteresseerde,

Utrecht, januari 2014. Beste geïnteresseerde, 1 Utrecht, januari 2014 Beste geïnteresseerde, Voor je ligt een informatieboekje over het Interstedelijk Studenten Overleg, editie 2013, een jaarlijks uitgegeven boekje om je een indruk te geven van een

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2017/2018 Voor het verenigingsjaar 2017-2018 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018

Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018 Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018 Inhoud Missie, visie en ambitie NAHSS Organisatiestructuur Succes in 2017 Taken van de PB Compensatie Selectieprocedure De NAHSS heeft een

Nadere informatie

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Het doel van het landelijk bestuur wordt als volgt verwoord: ondersteuning en toerusting van de projecten zodat zij het doel van de vereniging kunnen verwezenlijken.

Nadere informatie

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht)

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Om de groei van Socrates in Nederland extra kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar ambitieuze studenten uit Utrecht die het leuk vinden om naast hun studie onze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam

Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam Een initiatief van Rotterdamse Nieuwe, Stichting YPR, Rot.Jong, KORF, RKvV, Kaseur, Jong Erasmus Trustfonds 1. Wat is YUP R? 2. Wie is

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven!

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven! Twente 2014 2015 De student bekend maken met het bedrijfsleven Inhoud brochure 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE

Nadere informatie

Beleidsdocument 2015-2016

Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, waarbij aangesloten zijn: ATV, C.S.F.R., GSV, Host-IFES, Ichthus Groningen en NSG. Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten

www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten Interesse in het ASVA bestuur? In dit boekje vind je alle informatie over een potentiële bestuursfunctie bij ASVA Inhoud

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging!

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! 2015 Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! Landelijk Overleg Fracties (LOF) Contactpersoon: Leonie Kuhlmann Vacature: Coo rdinator Landelijk Overleg Fracties (LOF) 20 of 40 uur per week

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Beleid Stichting De Peetfamilie 2015-2017

Beleid Stichting De Peetfamilie 2015-2017 2015-2017 Bestuur Stichting de Peetfamilie Sebastiaan Meijers Voorzitter Amarins Bellinga Secretaris Lisette Tas Penningmeester Emilie Buist Commissaris Fondsen Jolie Derkx Commissaris Gasten en Verpleging

Nadere informatie