Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012"

Transcriptie

1 Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Tessel Peereboom (AKvV), Felix Quartero (PKvV Leiden), Celine van Es (PKvV Leiden), Ingrid Brouwer (PKvV Fact), Joost van der Biezen (F.U.G.), Ingmar van Doorn (F.U.G.), Jan-Willem van Wijk (Contractus Groningen), Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen), Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen), Nils Bokman (BOS Nijmegen), Lili Maxime Hauzer (VeRa Delft) Afwezig: Compositum Communis Opinio, Contractus Wageningen, SOTS, R.K.v.V, MKvV. 1. Opening Jan opent de vergadering om 13:13 uur. Hij heet iedereen welkom bij het PKvV-overleg van 30 november Mededelingen Eerst zullen de actiepunten voortkomend uit het vorige PKvV-overleg behandeld worden. Actiepunt PKvV s: Maakt een overzicht van aantal leden dat nog geen 18 jaar is. Tevens inventariseert iedereen naar de consequenties voor de verenigingen als gevolg van de verhoging van de alcoholleeftijd. Waarschijnlijk heeft dit niet veel consequenties voor leden van studentenverenigingen. Het kan wel van belang zijn bij scholierenfeesten en promotiefeesten. Leiden Celine van Es (PKvV Leiden) geeft aan dat bij de grote verenigingen in Leiden per jaar ongeveer 7 mensen nog geen 18 jaar zijn. Bij de kleine verenigingen zijn dit er per jaar slechts 1 of 2. Celine geeft aan dat de verhoging van de alcoholleeftijd niet erg speelt in Leiden. Nu is het al zo dat sterk alleen aan 18 + wordt geschonken en er een blokkade is zodra minderjarigen sterke drank bestellen. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat deelnemers tijdens de introductieweek van Leiden, de El Cid week, bandjes dragen die herkenbaar zijn voor tappers. Er wordt goed op de leeftijd gelet aangezien ook HBO studenten de introductie lopen en zij zijn vaak nog geen 18 jaar. Felix geeft aan dat er Leiden ook scholierenfeesten gegeven worden maar dat de verenigingen accepteren dat hier alleen fris wordt geschonken. Groningen Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) geeft aan dat bij de grote verenigingen zo n 8 tot 10 leden per jaar jonger zijn dan 18 jaar. De kleine verenigingen hebben vaak geen of slechts één lid per jaar dat jonger is dan 18 jaar. In de toekomst zullen de studentenverenigingen waarschijnlijk minderjarigen weigeren. Dit wordt niet als een groot probleem ervaren door de studentenverenigingen. Op het moment zijn er gesprekken met de universiteit. De open dagen van de universiteit vinden 1

2 namelijk vaak de dag na open feesten plaats en er wordt onderhandeld om deze activiteiten uit elkaar te halen. Amsterdam: Tessel Peereboom (AKvV) zegt dat er geen grote problemen worden ervaren in Amsterdam. Floor de Nooij, de Praeses van de AKvV zal het doorgeven als dit wel zo is. Utrecht: Joost van der Biezen van de F.U.G. geeft aan dat er ook geen grote problemen worden ervaren. Soms zijn HBO studenten wel jonger dan 18 jaar. Tijdens de introductieperiode en open feesten zal gewerkt worden met polsbandjes en hij verwacht dat dit goed zal gaan. Delft: Lili Maxime Hauzer (VeRa Delft) geeft aan dat in Delft best veel leden nog geen 18 jaar zijn. Dit zijn er rond de 30 bij de grote verenigingen. Wel is het zo dat deze leden vaak binnen een paar maanden wel 18 jaar worden. Nijmegen Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) geeft aan dat er in Nijmegen geen directe problemen worden ervaren. Bij grote verenigingen is zo n 1,5%- 2% jonger dan 18 jaar. Pedofeesten, waarop vaak minderjarigen aanwezig zijn, zullen moeilijk te organiseren zijn bij een verhoging van de alcoholleeftijd en hier zal waarschijnlijk mee gestopt worden. Niels vraagt of bij de nieuwe maatregel zowel schenker als drinker verantwoordelijk is. Hij geeft aan dat de minderjarige drinker hierdoor makkelijk aangesproken kan worden en een sanctie kan krijgen. Rick zegt dat ze allebei verantwoordelijk zijn maar dat hier later tijdens het overleg op terug wordt gekomen. Niels zegt dat hij geen problemen verwacht tijdens de Introductieweek en dat er met bandjes gewerkt wordt. Joost van der Biezen (F.U.G.) zegt dat door deze maatregel minderjarigen niet meer lid worden. Jan zegt dat het lastig is voor bijvoorbeeld jongeren die bijvoorbeeld november 18 jaar worden die wel lid willen worden. Joost zegt dat zij ook een jaar kunnen wachten met lid worden. Rick geeft aan dat het verboden is om na de nieuwe maatregel alcohol te schenken aan minderjarigen. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt hoe de verenigingen worden gecontroleerd. Rick geeft aan dat dit besproken wordt bij agendapunt 8, Drank en Horecawet. Verder heeft Jan de volgende mededelingen: - Jan geeft aan dat de lobby-kennismakingsronde nagenoeg af is. Alle politieke partijen zijn gesproken en wij hebben onze standpunten neergelegd en ze hier proberen van te overtuigen. Met de woordvoerders van de VVD en PvdA hebben we nog niet gesproken omdat nieuwe mensen op deze functies zitten en hier is een afspraak mee gepland. Verder hebben we ook CU, SGP en 50+ nog niet gesproken. - Op 29 oktober is het regeerakkoord van het kabinet Rutte II gepresenteerd. Studenten komen er niet heel goed vanaf en het is dus belangrijk voor ons om een goede lobby te voeren. We zullen regelmatig input van de PKvV s vragen om onze lobby kracht bij te zetten. 2

3 - Vrijdag 16 november heeft het Financieel Congres plaatsgevonden op het hoofdkantoor van de ABN AMRO in Amsterdam. Dit was zeer geslaagd en we hebben vernomen dat de bezoekers hier veel van hebben opgestoken. - Woensdag 27 november was de eerste Tour d Hollande in Eindhoven. Het was een hele leuke avond! - Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) geschreven welke het voor universiteiten en Hogescholen mogelijk maakt om ook in respectievelijk jaar 2 en 3 een BSA in te voeren. Dit zal besproken worden in dit overleg en zal behandeld worden tussen punt 6 en Vaststellen van de agenda Jan vraagt of er mensen zijn die een agendapunt willen indienen. Dit is niet het geval. 4. Post Vera deelt mede dat er sinds het PKvV-overleg op 5 oktober is binnengekomen: Constitutiekaarten: R.K.v.V., F.U.G., PKvV Leiden, AKvV, Contractus Groningen, BOS Nijmegen. 5. Notulen van de vorige vergadering Jan vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de vorige vergadering. Dit is niet het geval. De notulen worden goedgekeurd. 6. Update Collegegeldvrij Besturen Jan vraagt of iedereen weet wat Collegegeldvrij Besturen (CgvB) precies inhoudt. Dit is het geval. Jan geeft aan dat tijdens het vorige overleg naar voren kwam CgvB in Delft en Rotterdam is ingevoerd maar dat men daar na de afschaffing van de Langstudeerboete wisselend positief over is. Tevens was Enschede en Wageningen hiermee bezig. In Eindhoven en Amsterdam wordt CgvB niet ingevoerd. Verder weten we dat het ook is ingevoerd in Utrecht en Groningen. In Nijmegen en Tilburg zal het ook niet ingevoerd worden en van Maastricht weten we het niet. Jan geeft aan dat het belangrijk is dat de PKvV s in de steden waar het nog niet is doorgevoerd de instellingen moeten blijven benadrukken dat dit een goede regeling is en dat ze deze doorgevoerd moet worden. Jan geeft aan dat de LKvV probeert het CgvB uit te breiden door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat lenen bij DUO mogelijk is en dat het reisrecht beschikbaar blijft. Echter spelen nu zoveel belangrijke zaken dat we dit op de middellange termijn hebben geschoven. We zullen hier in 2013 een nieuwe lobby over starten. Dit doen we alleen als de PKvV s het hiermee eens zijn en vragen daarom aan de PKvV s wat zij hiervan vinden. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt hoe lang de LKvV denkt ermee bezig te zijn en wat er komt te vervallen wanneer hier tijd in wordt gestoken. Jan geeft aan dat dit niet duidelijk is. Hij zegt dat er op het moment wel belangrijkere zaken spelen waar de LKvV zich mee bezig moet houden. Zo kan het Bindend studieadvies uitgebreid worden en komt er een leenstelsel. Jan zegt dat de aanpak van het CgvB een meerjarenplan is en we hierdoor geen andere zaken 3

4 zullen laten liggen. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt of het CgvB in elke stad is doorgevoerd. Lili Maxime Hauzer (VeRa Delft) zegt dat er volgend jaar in Delft mee gestopt wordt. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt of er landelijk slechts 17 mensen CgvB hebben gekregen. Jan zegt dat dit er wel meer zijn. Jan zegt dat Eindhoven, Tilburg en Nijmegen niet mee doen aan het CgvB en het zaak is om dit ook hier mogelijk te maken. Felix Quartero (PKvV Leiden) vraagt wat de financiële voordelen van CgvB zouden zijn aangezien je de Langstudeerboete hierdoor had kunnen krijgen. Celine van Es (PKvV Leiden) vraagt of het financiële voordeel wegvalt zodra er een sociaal leenstelsel wordt ingevoerd. Jan zegt dat het in Leiden anders is dan in andere steden want hier krijgen bestuurders op het einde van het jaar hun collegegeld sowieso terug en hierdoor is het goedkoper. Jan geeft aan dat CgvB uitkomst kan bieden zodra het BSA naar het tweede jaar uitgebreid wordt en iemand dan een bestuursjaar wil doen. Felix geeft aan dat de cijfers van rechtenstudenten na 4 jaar vervallen en door CgvB zou dit weg kunnen vallen. Jan vraagt wat de andere steden ervan vinden. Groningen: Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) zegt baat het niet dan schaadt het niet. Ze geeft aan dat er in Groningen speciale regels voor bestuurders gelden. Het voorstel is bestuurders wat langer over hun scriptie mogen doen en een lagere aanwezigheidsverplichting krijgen. Ze zegt dat dit wellicht interessant is voor andere steden. Beau-Anne zegt dat universiteit eerst negatief tegenover CgvB stond maar bepaalde faculteiten waren wel enthousiast. Sommige studieverenigingen krijgen nu al uitstel waardoor sommige faculteiten zich afvroegen of CgvB nodig is. Contractus Groningen zal het algemeen gaan overleggen zodat het toch voor iedereen mogelijk is en ook voor studentenverenigingen. Amsterdam: Tessel Peereboom (AKvV) zegt dat er een overleg met 3 grote verenigingen gepland staat. De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Vrije Universiteit (VU) willen niks doen met CgvB. Tessel geeft aan dat de AKvV het niet meer gaat proberen bij de UvA en de VU maar hier voor in de plaats proberen ze meer beurzen te krijgen van de Universiteit. Ze zullen hierover een brief naar de universiteit sturen. Jan geeft aan dat geconcludeerd kan worden dat de meeste steden er neutraal tegenaan kijken en baat het niet dan schaadt het niet. Jan zegt tegen BOS Nijmegen dat ze een balletje hierover op kunnen gooien bij de universiteit. Mensen zouden misschien sneller een bestuursjaar doen wanneer het CgvB landelijk aangepakt wordt. Hij zegt dat een clausule zeker handig is door de toenemende studiedruk. Op het moment spelen echter voldoende relevante andere zaken. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) zegt dat het argument van de Radboud Universiteit is dat je student bent om te studeren en dit dan ook aan deze universiteit moet gebeuren. De Radboud Universiteit stelt dat besturen niet fulltime hoeven te zijn en Niels zegt dat dit in Nijmegen volgens hem wel klopt. De meeste mensen halen naast hun bestuursjaar nog ECTS. 4

5 Jan zegt dat de punten worden gehaald omdat dit de norm is maar als dit niet had gehoeven, hadden bestuurders meer tijd in hun vereniging kunnen steken. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) zegt dat het probleem, bij het verplicht halen van punten in een bestuursjaar, is dat mensen vaak hele eenvoudige vakken doen waar je maar weinig aan hebt. Niels geeft aan dat BOS Nijmegen een zetel heeft in de Studentenraad en hij zal het CgvB via deze raad hierop wijzen. Celine van Es (PKvV Leiden) vraagt hoeveel punten behaald moeten worden in Nijmegen. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) zegt dat het aantal studiepunten dat voorafgaand aan een bestuursjaar behaald is, de hoogte van de bestuursbeurs bepaalt. Bestuurders moeten het jaar voor hun bestuursjaar minstens 39 ECTS behaald hebben. Ingrid Brouwer (PKvV Fact) vraagt hoe dit in Nijmegen vaststaat. Niels geeft aan dat deze regeling vorig jaar is opgesteld en dat deze volgend jaar weer wordt aangepast. Het is moeilijk om een regeling voor heel studerend Nijmegen te krijgen aangezien er constant beweging in deze regeling zit. Ingrid vraagt door wie de regeling wordt vastgesteld. Zij zegt dat in Enschede ook veel verschillende groepen studenten zijn maar de Student Union is het hoogste orgaan en zij hebben een regeling gemaakt. Niels geeft aan dat het hoogste orgaan in Nijmegen de Katholieke vereniging Nijmegen is. Het wordt door de Studentenraad samen met beleidsmedewerkers opgesteld en hier heeft BOS Nijmegen veel invloed op. Zij hebben namelijk instemmingsrecht op het profileringsfonds. Niels geeft aan dat hij niet weet hoeveel er overblijft van het Profileringsfonds en dat dit volgend jaar weer wordt besloten. Jan geeft aan dat de LKvV aan het einde van dit bestuursjaar of het begin van het volgende bestuursjaar verder zal gaan met de lobby over het CgvB. Ingrid Brouwer (PKvV Fact) vraagt of de LKvV een voorbeeldtoepassing heeft voor de Onderwijsen Examenregeling (OER). Ze vraagt of ze deze toegestuurd kan krijgen. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) wil deze ook graag toegestuurd krijgen. De LKvV zal de voorbeeldtoepassing naar Ingrid en Niels sturen. Extra agendapunt: Bindend Studieadvies Jan geeft aan dat de universiteiten in Rotterdam en Leiden mee willen doen aan een verzwaring van het Bindend Studieadvies. Een dergelijke verzwaring is geen goed nieuws voor studentenverenigingen en wij houden deze dan ook goed in de gaten en vragen aan de PKvV s om te onderzoeken of de instellingen van plan zijn dit door te voeren. Een maatregel als deze is natuurlijk funest voor bepaalde commissies, maar ook negatief voor verenigingen in het algemeen. We willen dan ook benadrukken dat het belangrijk is voor jullie om met het College van Bestuur of een medezeggenschapsraad (of beide) aan tafel te gaan zitten en de plaatselijke instelling overtuigen dat dit geen goed idee is. Een medezeggenschapsraad kan bijvoorbeeld ook nu al een negatief aanbeveling geven tegen de verzwaring van het BSA. Als een instelling het toch door wil voeren is het belangrijk om ervoor te lobbyen dat het gekoppeld wordt aan het profileringsfonds. Hierdoor worden studenten die een zware commissie/bestuur doen vrijgesteld voor het BSA. 5

6 Ook worden wij graag op de hoogte gehouden van de voorkeur van de universiteiten en hogescholen. Van Leiden en Rotterdam weten we al dat ze mee willen doe. Zijn er op dit moment meer PKvV s die weten hoe het met de BSA-voornemens gesteld is? De kans is groot dat ermee doorgegaan wordt. Wij doen alles aan om dit te voorkomen. Wanneer de BSA verzwaring wordt ingevoerd, zijn de universiteit vrij in het aantal punten van het BSA. Universiteiten moeten echter wel inspanningsverplichtingen leveren om te helpen om het BSA te halen. Laurentine zegt dat misschien ook een halfjaarlijks BSA wordt vastgesteld, waardoor studenten al halverwege het jaar worden geadviseerd om van studie over te stappen als de universiteit verwacht dat ze het BSA niet meer gaan halen. Daar staat tegenover dat universiteiten wel een inspanningsverplichting hebben om studenten te helpen bij het te switchen van studie zodat ze wel door kunnen gaan met studeren. Jan geeft aan dat een verzwaring van het BSA de studentenverengingen hard kan treffen. Graag willen we dat de PKvV s hierover met de Colleges van Bestuur gaan praten en een alternatief hiervoor aandragen. Jan vraagt hoe het nu in elke stad ervoor staat. Groningen Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) zegt dat er in Groningen drie opties liggen voor een BSA verhoging. Ten eerste zou het BSA verhoogd kunnen worden naar 50 ECTS. Een tweede optie is in het eerste en tweede jaar 45 ECTS per jaar te halen en de derde optie is 50 ECTS in het eerste én tweede jaar halen. Contractus Groningen is tegen deze opties. Een alternatief voor deze opties is om vóór een studie motivatiegesprekken te voeren met aankomend studenten om zo meer rendement uit de studies te halen. Jan-Willem van Wijk (Contractus Groningen) geeft aan dat ze gesprekken hierover aan het voeren zijn en ze een brief hebben opgesteld. Jan zegt dat dit een goede tip is voor andere PKvV s om in het gesprek met de universiteit mee te nemen. Jan zegt dat we een bestand van alle steden in Nederland willen maken en vragen hoeveel impact het in iedere stad heeft. Delft Lili Maxime Hauzer (VeRa Delft) geeft aan dat de Universiteit Blokonderwijs wil gaan invoeren waarin onder andere tussentijdse toetsen worden ingevoerd. Hier is de VeRa tegen. Ze zal nog een brief opstellen die ze naar de Universiteit stuurt. Jan vraagt of dit vergelijkbaar is met een jaarklassensysteem. Dit is inderdaad het geval. Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) zegt dat ze bang is dat dit systeem ook in Groningen wordt ingevoerd. Er is nu al een Bloksysteem voor Internationale studenten. Ze zegt dat ze bang is dat dit ook doorgevoerd wordt zodra Contractus instemt met één van de drie BSA maatregelen. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt of deze maatregel voor nieuwe of oude studenten wordt ingevoerd. Beau-Anne zegt dit niet te weten. Ze zegt dat wanneer de Learning Communities werken, het misschien voor alle studenten wordt ingevoerd. Jan-Willem geeft aan dat alle drie de Universiteitsraden tegen verhoging van het BSA en het Blokonderwijs zijn. Nijmegen Niels van Rosmalen (Bos Nijmegen) zegt dat in Nijmegen de studies intensiever gemaakt worden. Hierdoor neemt het aantal studiestakers toe. Wel neemt het studierendement toe en hier is de 6

7 universiteit blij mee. Het aantal studenten dat zijn/haar studie haalt is flink toegenomen. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt hoe het BSA experiment in Rotterdam is verlopen. Laurentine geeft aan dat de R.K.v.V. een rapport aan het schrijven is over de gevolgen voor studentenverenigingen door de verzwaring van het BSA. Dit rapport hebben we echter nog niet ontvangen. Rick geeft aan dat het BSA in het eerste jaar in Rotterdam 60 ECTS bedraagt. Hierdoor is het rendement van de studies flink omhoog gegaan. Hier staat tegenover dat veel mensen stoppen met hun studie omdat ze het niet halen. Joost vraagt of studentenverenigingen zeggen dat mensen niet meer lid mogen worden als ze toch stoppen met hun studie. Jan zegt dat dit niet bekend is maar dat dit wel verwacht wordt. Hier zijn echter geen cijfers van bekend. Joost zegt dat het RSC mensen op een bepaald tijdstip naar huis sturen zodat mensen de volgende dag goed kunnen studeren. Rick geeft aan dat het RSC heeft gezegd dat ze het inschrijfgeld bij de vereniging terugstorten als iemand het BSA niet haalt en wel voldoende eraan heeft gedaan om het BSA te halen. Zo garanderen ze als het ware dat het wel mogelijk moet zijn om het BSA van 60 punten te halen naast je studentenvereniging. Lili Maxime Hauzer (VeRa Delft) zegt dat ze heeft gehoord dat in Rotterdam zelf een tussentijds BSA wordt doorgevoerd. Laurentine geeft aan dat dit wettelijk verboden is. Er wordt soms wel halfjaarlijks een aanbeveling gegeven waarin kan staan dat ze verwachten dat de student het BSA niet meer gaat halen. Ze mogen een student echter niet halverwege het jaar verplichten om te stoppen met zijn/haar studie. Jan zegt dat de universiteit in overtreding is zodra dit wel gedaan wordt. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt of mensen door deze maatregel hun studiepad aanpassen. Laurentine zegt dat het wel hierdoor beïnvloed kan worden. Universiteiten zijn niet vaak duidelijk over de maatregelen die ze doorvoeren. Laurentine geeft aan dat nu niet alle studenten van een studie in Nederland tegelijk een verzwaard BSA mogen hebben. Dit komt omdat dit nog een experiment is en wanneer je bijvoorbeeld psychologie studeert, moet je dit wel nog ergens kunnen halen zonder verzwaard BSA. Laurentine zeg dat het experiment na 5 jaar geëvalueerd wordt en dan moeten de universiteiten een plan schrijven. Zodra ze dit plan indienen mogen ze het meteen invoeren. Celine van Es (PKvV Leiden) zegt dat ze had gehoord dan bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam 40% minder inschrijvingen waren afgelopen jaar. Ze vraagt of een universiteit ondanks dit toch doorgaat met het experiment. Rick zegt dat minder inschrijvingen niet veel uitmaakt voor een universiteit. Ze willen namelijk dat minder studenten stoppen met hun studie. Jan zegt dat de rendementscijfers nu erg hoog zijn en dat is wat een universiteit wil. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) zegt dat in Nijmegen het aantal studiestakers meeviel, maar dat dit wel heel hoog zou zijn wanneer het BSA wordt verhoogd tot 60 punten. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt of dit in de media aangehaald kan worden. Niels geeft aan dat voordat dat kan gebeuren, de resultaten uit Rotterdam bekend moeten zijn. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat het belangrijk is om te weten wat dit voor een effect heeft 7

8 voor de inschrijvingen bij de verenigingen in Rotterdam. Jan zal dit navragen. Felix vraagt of de LKvV al heeft laten weten dat ze hier fel tegen is. Felix geeft aan dat het een pervers idee is van de universiteiten om alleen maar ECTS en harde studenten te willen zien. Het is natuurlijk voor universiteiten het meest gunstig als mensen zo snel mogelijk afstuderen maar dit kunnen ze toch bijna niet maken? Jan geeft aan dat de universiteiten met hun maatregelen steeds een stapje verder gaan, waardoor het niet erg opvalt. Jan zegt dat een BSA van 45 punten in het eerste en tweede jaar volgens hem niet heel raar is. Felix zegt dat hij vindt dat motivatiegesprekken met toekomstig studenten volgens hem een veel betere optie is. Joost van der Biezen (F.U.G.) geeft aan dat ze hier bij de Universiteit Utrecht mee bezig zijn en dat hier veel tijd en geld ingestoken zal worden. Dit heet matching. Jan zegt dat hij ook de steden die er nu niet zijn zal vragen voor een inventarisatie. Hij geeft als tip om in de gesprekken met de universiteiten aan te dragen dat deze verzwaring funest is voor studentenverenigingen. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) zegt dat het daarnaast ook funest is voor de student zelf aangezien hierdoor weinig nevenactiviteiten gedaan zullen worden. Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) zegt dat ook aangedragen kan worden dat bedrijven niet zitten te wachten op mensen die geen extra activiteiten hebben ondernomen. Jan geeft aan dat uit het onderzoek van de LKvV van vorig jaar is gebleken dat bedrijven nog steeds heel veel waarde hechten aan extra curriculaire activiteiten. Jan zegt dat het goed is om in de gesprekken met de universiteiten alternatieven aan te dragen. Enschede Ingrid Brouwer (PKvV Fact) geeft aan dat studenten in hun bestuursjaar minstens een bepaald aantal ECTS moeten halen. Jan vraagt of er een BSA verzwaring ingevoerd gaat worden in Enschede. Ingrid zegt dat dit volgens haar niet het geval is maar er wel sprake is van een blokkensysteem van 15 ECTS per kwartaal. Hierbij moeten studenten alle vakken halen om deze studiepunten te halen. Wanneer dit niet het geval is, behalen ze geen punten in dit kwartaal. Joost van der Biezen zegt dat verenigingsbestuurders toch juist gemotiveerde mensen zijn die volgens hem buiten het bestuursjaar veel studiepunten halen. Ingrid zegt dat ze als PKvV Fact achter dit voorstel staan omdat de universiteit positief zal zijn wanneer verenigingsbestuurders inderdaad genoeg studiepunten halen in andere jaren. Laurentine zegt dat de universiteitsraad Utrecht heeft gezegd dat de Universiteit het BSA nog niet gaat verzwaren maar ze kunnen wel alvast een negatief advies geven aan de universiteit over een verzwaring voordat hiermee begonnen wordt. Laurentine zegt dat de PKvV s dit ook met de universiteitsraden kunnen bespreken zodat er in verschillende steden al een negatief advies ligt voordat wordt begonnen met een BSA verzwaring. 7. Profileringsfonds Jan geeft aan dat de LKvV landelijke een trend opmerkt over de relatieve inkrimping van de profileringsfondsen. Jan vraagt of de PKvV s hiermee bezig zijn en hoe het er per stad voorstaat. Hierover kunnen de PKvV s contact opnemen met medezeggenschapsraad. Zij hebben hier als het goed is enigszins instemming in. 8

9 Jan geeft aan dat we gaan inventariseren hoe het ervoor staat met de verschraling van het Profileringsfonds. De beste lobbytactiek staat nog niet vast en we gaan hiernaar kijken. Jan vraagt of iedereen kan sturen hoe groot het profileringsfonds bij de universiteit en hogescholen is in de eigen stad. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat het vorig jaar bezuinigd is op de profileringsfondsen. Elk jaar is er ,- beschikbaar voor de verenigingen en faculteiten. Hier wordt echter elk jaar met een bedrag van rond de ,- overheen gegaan. Dit jaar willen ze echter echt vasthouden aan de ,-. Felix geeft aan dat de PKvV Leiden 480 maanden beurs per jaar krijgt toegekend die zij onder de studentenverenigingen moeten verdelen. Felix zegt dat hij de verschraling van het profileringsfonds wel merkt. Hij zegt dat universiteiten verplicht zijn om profileringsfondsen uit te keren en hij vraagt of landelijk is bepaald hoe groot dit bedrag is per universiteit. Jan geeft aan dat de universiteiten autonoom zijn en niet vast staat hoeveel geld en voor hoelang dit bedrag uitgekeerd wordt. Zo is het bij besturen van studentenverenigingen in Amsterdam zelfs zo dat het hele bestuur slechts 1 beurs van de UvA en één van de VU ontvangt. Dit mogen de universiteiten dus zelf beslissen. Felix Quartero (PKvV Leiden) vraagt of er een bepaalde verdeling is van het profileringsfonds voor studenten met excellentie programma s. Ingrid Brouwer (PKvV Fact) zegt dat dit niet vaststaat. Elke universiteit mag dit zelf bepalen. De universiteit in Enschede werkt met een beloningssysteem. Jan geeft aan dat er door de afschaffing van de Langstudeerboete iets meer ruimte is gekomen voor de profileringsfondsen. Eerst zouden de Langstudeerboetes betaald worden uit het profileringsfonds. Toch zijn er heel veel verschillende partijen die een beurs krijgen uit het profileringsfonds waardoor de beurzen van de verenigingsbestuurders kunnen verschralen. Jan zegt dat we als LKvV veel sterker staan als te zien is dat landelijk het profileringsfonds verschraalt en we voorbeelden kunnen aandragen. Nijmegen Niels van Rosmalen geeft aan dat er op de universiteit in Nijmegen eerst Vacatiegeld werd uitgekeerd. Dit was voor alle mensen die iets deden binnen de faculteit. Dit geld is afgeschaft en al dit geld is teruggekomen in het profileringsfonds. Daarnaast is er eenmalig een financiële meevaller bij het profileringfonds gestort. Voorheen was het dus oneerlijk voor mensen die buiten de faculteit taken vervulden en hij waarschuwt dat de andere PKvV s hier naar kunnen kijken. Niels geeft aan dat de universiteit nu al het geld beheert en er een beter overzicht is van het geld dat beschikbaar is voor het profileringsfonds. Felix Quartero (PKvV Leiden) geeft aan dat het in Leiden anders werkt. Hier wordt het geld van het profileringsfonds in verschillende vakken ondergebracht. Medezeggenschapsraden et cetera zitten in een apart vak en de PKvV krijgt het hele fonds dat wij onder de studentenverenigingen verdelen. Niels zegt dat het Nijmegen eerst getoetst wordt wie profileringsfonds krijgt en hierna kunnen groepen hier tegen in beroep gaan. Niels geeft als tip aan andere PKvV s om uit te zoeken hoe dit in de eigen stad in zijn werk gaat. 8. Drank en Horeca wetgeving 9

10 Rick geeft aan dat vanaf 1 januari 2013 de nieuwe Drank- en Horeca wet in werking treedt. Het heeft bijna 10 jaar geduurd, maar nu wordt het echt doorgevoerd. Deze wet is bedoeld om verantwoordelijkheden over te hevelen naar gemeenten, en de discussie rond paracommercie weer op te starten. Studentenverenigingen vallen onder paracommercie. De belangrijkste veranderingen in deze wet zijn: De beperkingen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich dienen te houden worden niet meer opgenomen in de vergunning, maar in een gemeentelijke verordening. De gemeente is toegestaan om rekening te houden met de aard van de paracommerciële rechtspersoon ten aanzien van het opleggen van beperkingen. Met andere woorden, een studentenvereniging kan bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden hebben voor horecaactiviteiten dan een buurthuis. De burgemeester is bevoegd tot het verlenen van een drank- en horecavergunning in plaats van het college van burgemeester en wethouders. De toezichthoudende taak verschuift van de NVWA (Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit) naar gemeentelijke toezichthouders. Dit zijn Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA s). Bestuursleden kunnen ook als leidinggevende op de vergunning komen. De regels waarop de beperkingen betrekking kunnen hebben blijven grotendeels hetzelfde. Weggelaten wordt de beperking van het openlijke aanprijzen van bijeenkomsten van persoonlijke aard. Toegevoegd wordt de regel dat er beperkingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van activiteiten voor personen die niet rechtstreeks bij de vereniging/stichting betrokken zijn. Het bestuursreglement hoeft niet meer de schenktijden te bevatten, omdat die in de verordening komen te staan. Het bestuursreglement dient wel een registratie te bevatten van barvrijwilligers die een voorlichtingsinstructie over verantwoord alcohol verstrekken hebben gehad. Deze registratie, of een afschrift daarvan, dient in de kantine/bar aanwezig te zijn. De wet treedt 1 januari 2013 in werking, maar gemeenten hoeven alles pas op 1 januari 2014 geregeld te hebben. Over het algemeen zijn gemeenten erg traag, maar dat verschilt erg per stad. Belangrijkste punten voor studentenverenigingen De gemeente gaat zich buigen over de schenk- en openingstijden van paracommerciële instellingen. De afspraken die gemaakt worden in de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gaan boven huidige vergunningen. Het belangrijkste is dat oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan. De gemeente gaat zich buigen over welke activiteiten wel of niet bij studentenverenigingen mogen plaatsvinden. Wij hopen dat afstudeerborrels wel mogen, maar verwachten dat alle andere niet-vereniging gerelateerde activiteiten verboden worden. Nu hebben studentenverenigingen een uitzonderingspositie. Meestal worden afstudeerborrels op studentenverenigingen gedoogd maar eigenlijk mochten dit soort borrels voorheen ook al niet op een studentenvereniging plaatsvinden. Daarnaast gaat de alcoholleeftijd omhoog van 16 naar 18. Waarschijnlijk op 1 Juli 2013, misschien ook op 1 Januari

11 Actiepunten PKvV s Contact opnemen met gemeente om de positie van studentenverenigingen toe te lichten en te lobbyen voor eerlijke en constructieve maatregelen. Alle huidige vergunningen en afspraken die studentenverenigingen nu hebben inzichtelijk maken. Inventariseren hoeveel eerstejaars leden in jouw stad nog geen 18 jaar zijn bij inschrijving. Inventariseren of gemeente de modelverordening van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) overneemt. Modelverordening Elke gemeente moet een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening maken. Hiervoor hebben drie partijen al een modelverordening aangeleverd. Dit zijn de VNG, BEM (Bureau eerlijke mededinging) en STAP (STichting Alcohol Preventie). Het model van BEM is afkomstig van Koninklijke Horeca Nederland, en zij proberen om zo veel mogelijk activiteiten in reguliere horeca plaats te laten vinden, en dus niet bij studentenverenigingen. Het model van STAP is erop gericht om het überhaupt schenken van alcohol tegen te gaan. De LKvV heeft mee kunnen schrijven aan de modelverordening van de VNG, en heeft hierdoor afstudeerborrels onder verenigingsactiviteiten kunnen scharen. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt hoe het bij de modelverordeningen is geregeld met feesten zoals Koninginnedag bij studentenverenigingen. Rick geeft aan dat wanneer een feest binnen de vereniging plaatsvindt, deze verordening van toepassing is. Wanneer buiten een feest wordt georganiseerd zijn hier andere vergunningen voor nodig. Lobby bij gemeente Het is van essentieel belang dat de PKvV s in gesprek gaan met de gemeenten. Wij verwachten dat huidige afspraken worden overgenomen in een nieuwe verordening, maar gemeenten zouden negatieve afspraken kunnen maken. Je kunt gewoon de gemeente bellen en vragen om een gesprek. Als duidelijk is welke ambtenaar verantwoordelijk is voor de APV kun je deze een keer uitnodigen om langs te komen bij een vereniging. Daarnaast is het goed om duidelijk te maken dat een studentenvereniging besloten is, en dat wij er alles aan doen om excessen tegen te gaan. Alcoholleeftijd De alcoholleeftijd wordt definitief verhoogd naar 18. Daarnaast zijn onder de nieuwe DHW zowel de verstrekker als de gebruiker verantwoordelijk. Dit geeft veel problemen met leden onder de 18, open feesten en introductieweken. Verenigingen moeten zelf een beslissing maken hoe ze hier mee om gaan, maar als PKvV is het goed om te laten zien dat je dit serieus neemt en er iets mee doet. De consequenties bij overtreding kunnen heel zwaar zijn. Tessel Peereboom (AKvV) geeft aan dat ze contact hebben met de gemeente en ze vraagt hoe de LKvV het aanpakt. Rick geeft aan dat de LKvV dit probleem landelijk aanpakt maar dat het aanpakken per stad wellicht handiger is. Ingrid Brouwer (PKvV Fact) geeft aan volgende week een afspraak met de gemeente te hebben. Rick vraagt hoe de rest van de PKvV s deze kwestie aanpakken. 11

12 Leiden Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat hij komende week een afspraak heeft met de gemeente en het hier ook over het alcoholbeleid zal gaan. Ze gaan vragen hoe streng de gemeente is wanneer minderjarigen lid zijn bij een vereniging en hoe de handhaving zal zijn. Groningen: Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) geeft aan dat de gemeente Groningen de verordeningen naast zich neer legt en zelf een verordening gaat schrijven. Zodra dit geschreven is, zal Contractus rond de tafel gaan zitten met de gemeente. Beau-Anne geeft aan dat ze geen grote veranderingen verwacht. Wellicht wordt het moeilijker om afstudeerfeesten op studentenverenigingen te organiseren. Daarnaast verhuren kleine verenigingen het pand soms. De grote verenigingen doen dit niet omdat ze dit geld niet zo hard nodig hebben. Rick geeft aan dat verhuur van het pand aan externe partijen nu eigenlijk ook al niet mag maar door deze verordeningen kan het zijn dat hier strenger op gecontroleerd gaat worden. Ingrid Brouwer (PKvV Fact) vraagt of we het dan niet beter stil kunnen houden en niet met de gemeenten praten zodat het niet wordt opgemerkt door de gemeenten. Rick geeft aan dat er uiteindelijk wel naar gekeken gaat worden door de gemeenten dus een gesprek hierover wel aan te raden is. Ook zouden de feesten alsnog stiekem gehouden kunnen worden. Jan zegt dat de gemeenten een verordening over moeten nemen of zelf moeten schrijven en er komt dus een tijd dat ze er verder mee gaan en het is dus goed om zo snel mogelijk met ze om tafel te gaan zitten. Amsterdam: Tessel Peereboom zegt dat ze over een maand weer contact zal hebben met de gemeente. Utrecht: Joost van der Biezen zegt dat er geen contact is met de gemeente en dat het contact vooral via de studentenverenigingen gaat. Delft: Lili Maxime Hauzer geeft aan dat STIP (Studenten Techniek in Politiek) er achteraan zit en dat er naar haar idee niet veel zal veranderen. Ze zal het nog navragen bij de gemeente. Nijmegen: Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) geeft aan dat hij nog geen contact heeft met de gemeente. BOS Nijmegen is door 2 mensen vertegenwoordigd in de raad en met deze mensen is wel contact. Niels geeft aan dat er in Nijmegen nog niet veel speelt op dit gebied. Rick adviseert wel om het gesprek met de gemeente aan te gaan. Jan zegt dat het met de raadsleden besproken kan worden zodat zij het standpunt van BOS Nijmegen weten. Rick zegt dat de gemeenten dit probleem zelf moeten oplossen. Ze krijgen geen extra geld voor de implementatie van deze nieuwe wet maar moeten wel ervoor zorgen dat het wordt geregeld. De gemeenten gaan wellicht ook zelf een verordening schrijven waardoor het van groot belang is dat de PKvV s van tevoren al hun standpunt kenbaar hebben gemaakt. Jan geeft aan dat de gemeenten de controles moeten uitvoeren met behulp van BOA s terwijl er minder geld beschikbaar is. Jan zegt dat aangekaart kan worden bij de gemeente dat de zaken bij de studentenverenigingen op orde zijn en daardoor op open feesten et cetera goed opletten dat er geen excessen zijn. Op 12

13 deze avonden mag de gemeente dan ook komen controleren. Daarvoor in de plaats kan afgesproken worden dat de gemeente niet op normale kroegavonden komt controleren. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt of de gemeente altijd mag controleren op een vereniging. Jan geeft aan dat dit zo is. Rick geeft aan dat het daarom handig zou zijn om een afspraak te maken waarbij verenigingen bewijzen dat het goed gaat en hierdoor niet gecontroleerd wordt op een vereniging. Enschede Ingrid Brouwer zegt dat ze komende week een afspraak met de gemeente heeft. Dit zal vooral over Serious Request gaan. Ingrid geeft aan dat het studentenleven in Enschede heel klein is en dat er nog geen 1500 mensen bij een studentenvereniging lid zijn. Enschede wil graag groeien en de gemeente is enthousiast over studentenverenigingen en zij vinden het goed dat deze gepromoot worden. In Enschede worden dus geen grote problemen verwacht. 9. Word Lid! -actie inventarisatie Nina geeft aan dat een aantal steden positief staan tegenover het idee om landelijke word Lid! brochures op opendagen uit te delen. Ze vraagt hoeveel brochures er per stad uitgedeeld zullen worden en vraagt welke steden mee willen doen. Leiden Celine van Es zegt dat ze als PKvV in dubio zitten. Ze hebben namelijk ook hun eigen brochure die ze uitdelen op opendagen. Ze geeft echter aan dat er ook veel vijfde klassers naar de opendagen komen en zij zijn niet specifiek op Leiden gericht en voor dit soort mensen is een landelijke brochure interessanter. Jan zegt dat de landelijke brochure handig is tijdens de vroege opendagen. Felix Quartero zegt dat tot januari de landelijke brochure gebruikt kan worden en daarna de plaatselijke brochure. PKvV Leiden laat nog weten of ze mee willen doen en hoeveel boekjes ze eventueel willen uitdelen. Groningen: Jan-Willem van Wijk geeft aan dat in Groningen een eigen campagne is opgestart en dit staat los van de afzonderlijke studentenverenigingen. Hier zijn ook flyers voor gemaakt en er zal een banner gemaakt worden. Dit zal ook tijdens voorlichtingsdagen uitgedeeld worden. Beau-Anne Chilla geeft aan dat ze over de landelijke brochure na zullen denken. Jan zegt dat de LKvV wil weten hoe groot de oplage wordt want nu is het nog vaag. Het zal een neutraal project worden dat gefinancierd wordt door middel van advertenties. Amsterdam: Tessel Peereboom zegt dat Amsterdam ook een eigen verenigingsmagazine heeft en de oplage daarvan 8000 is. Dit zijn er volgens haar wel genoeg en ze denkt geen landelijke brochure nodig te hebben. Celine van Es (PKvV Leiden) wijst Tessel erop dat in november veel jongere leerlingen komen die nog geen specifiek doel hebben en door een landelijke brochure voor een breed beeld aan studentensteden kan zorgen. Tessel geeft aan dat nog niet veel mensen geïnteresseerd zijn in studentenverenigingen in oktober en hierdoor niet veel brochures uitgedeeld worden. 13

14 Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) zegt dat in Groningen gevraagd wordt of de e- mailadressen genoteerd mogen worden bij het uitdelen van flyers. Hierdoor kunnen de mensen later nog g d worden of ze nog geïnteresseerd zijn in om lid te worden bij een studentenvereniging. Utrecht: Joost van der Biezen zegt dat op opendagen vooral studentenverenigingen algemeen gepromoot worden. Hij zegt dat scholieren naar zijn mening nog heel weinig van studentenverenigingen af weten en hij denkt dat een landelijke brochure dus zeker van pas komt. Joost zegt dat er kort geleden een opendag op de universiteit plaatsvond. Op deze dag heeft de F.U.G. rondleidingen op studentenverenigingen geregeld en de adressen van de deelnemers genoteerd. Volgend jaar zal geëvalueerd worden of er mensen die aan deze rondleidingen hebben deelgenomen, lid zijn geworden bij deze studentenverenigingen. Delft: Lili Maxime Hauzer zegt dat ook de VeRa een eigen brochure en flyer uitdeelt. Het zijn er ongeveer 3000 die per opendag worden uitgedeeld. Ze zegt dat de universiteit altijd een goodiebag maakt en de universiteit wellicht gecontacteerd kan worden om de LKvV brochure hierin te doen. Joost van der Biezen (F.U.G.) geeft aan dat in Utrecht net een opendag is geweest en pas op het einde van het jaar weer een plaatsvindt. Hij vraagt op welke termijn de brochures klaar kunnen zijn. Jan geeft aan dat ze pas in augustus 2013 af zullen zijn en ze dus vanaf volgend collegejaar gebruikt kunnen worden. Nijmegen: Niels van Rosmalen vraagt of de brochure hetzelfde zal worden als het STEIL magazine dat op opendagen wordt uitgedeeld. Jan zegt er per stad leuke verhalen in zullen staan. Niels zegt dat hij het een goed idee vindt dat er landelijk een professionele brochure wordt gemaakt. Hij weet nog niet of BOS Nijmegen hier interesse in heeft aangezien goodiebags zijn afgeschaft en er jaarlijks een boek wordt gemaakt door alle koepels die elke student ontvangt na inschrijving. Joost van der Biezen (F.U.G) geeft aan dat deze LKvV brochure echter eerder uitgedeeld zal worden en een meer landelijk beeld van verenigingen laat zien dus dat deze veel eerder worden uitgedeeld. Niels zegt dat als ze meedoen, de oplage niet meer dan 100 brochures zal zijn in Nijmegen. Celine van Es (PKvV Leiden) vraagt naar de inhoud van de brochure en geeft als tip om erin te zetten hoe studie en een studentenvereniging gecombineerd kunnen worden. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat ook belangrijke mensen die lid zijn geweest erin gezet kunnen worden. Enschede: Ingrid Brouwer zegt dat ze nog zal uitzoeken bij welke gelegenheden deze brochures uitgedeeld mogen worden. Ze denkt dat wanneer ze op de opendagen uitgedeeld worden zo n 300 brochures besteld worden. Als de brochures in tasjes die alle scholieren krijgen worden gestopt, zal de oplage in Enschede zo n 2000 zijn. 14

15 Felix Quartero (PKvV Leiden) merkt op dat wanneer meer brochures uitgedeeld kunnen worden, sponsors meer geld zullen betalen. Beau-Anne Chilla (Contractus Groningen) zegt dat de brochures ook op scholierenfeesten uitgedeeld kunnen worden. Joost van der Biezen (F.U.G.) zegt dat de scholieren die naar scholierenfeesten komen al meer stadsgericht zijn. Celine van Es (PKvV Leiden) zegt dat deze feesten vaak op het einde van het schooljaar gegeven worden. Nina vraagt of de F.U.G. op een studiedag met een stand staat. Joost van der Biezen (F.U.G.) geeft aan dat hij dit niet weet maar hij denkt het niet. Nina zegt dat dit heel duur is. Ze zegt dat Qompas wel op deze beurs staat maar om als medestandhouder folders uit te delen is het alsnog heel duur. Ze zegt dat Qompas gevraagd kan worden om hier namens de LKvV folders uit te delen. Joost geeft als tip om in de buurt folders uit te delen waar niet betaald hoeft te worden. 10. Goede doelen actie Jan geeft aan dat tegen de kerstdagen een bericht naar buiten wordt gebracht over de maatschappelijke betrokkenheid van de Verenigingen en de acties die uitgevoerd worden/goede doelen die gesteund worden. Het zal een persbericht worden en met ons contact bij het ANP hopen we hier natuurlijk weer zo veel mogelijk positieve aandacht voor te creëren. Met de ledenaantallen is dat al goed gelukt, maar dat moet nu ook wel lukken lijkt me. Jan vraagt wat er in elke stad georganiseerd wordt op het gebied van goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid. Leiden: Felix Quartero zegt dat L.S.V. Minerva het Koningin Wilhelmina Fonds groots steunt. Verder organiseert L.V.V.S. Augustinus een daklozendiner. Felix geeft aan dat er verder nog een heleboel andere acties worden georganiseerd en zal dit uitzoeken. Groningen: Beau-Anne Chilla zegt dat jaarlijks de BAZES wordt georganiseerd door alle studentenverenigingen in Groningen. Overdag wordt er een activiteit voor kinderen georganiseerd en s avonds vindt een kroegentocht plaats waarbij voor elk biertje een deel van de prijs naar het goede doel gaat. Jan-Willem van Wijk zegt dat het goede doel altijd een regionaal doel is waardoor de focus op Groningen blijft gericht. Beau-Anne zegt dat er verder nog een stichting is waarbij een verzorgingstehuis wordt geadopteerd en leden van een studentenvereniging een dag gaat werken in dit verzorgingstehuis. Verder heeft GSC Vincidat atque Polit haar eigen stichting. Amsterdam: Tessel Peereboom zegt dat de AkvV zelf een actie gaat opzetten. Verder zal ze het vragen in het overleg met de studentenverenigingen. Jan vraagt of iedereen dit wil uitzoeken en naar hem terug kan mailen. 15

16 Utrecht: Joost van der Biezen geeft aan dat veel studentenverenigingen in Utrecht mee hebben gedaan met Sta op tegen kanker. Hij zegt dat de organisatie dit niet helemaal eerlijk heeft gespeeld want toen zij de studentenverenigingen benaderden, gaven zij aan dat de andere verenigingen allemaal al meededen terwijl dit niet het geval was. Uiteindelijk hebben wel alle studentenverenigingen in Utrecht meegedaan behalve Veritas. Het is niet een groot succes geworden. Het USC heeft Movember gesteund. Van elk biertje dat gedronken werd, ging 10 cent naar Movember. Verder heeft C.S. Veritas een brasgala waarbij iedereen die meedoet een inzet moet betalen en de winnaar krijgt geld en veel geld gaat naar het goede doel. Dit is door Barry Badpak gepresenteerd. Delft: Lili Maxime Hauzer zegt dat er jaarlijks een buurt barbecue wordt georganiseerd. Daarnaast bestaat Hart van Delft en dan worden bijvoorbeeld spelletjes gedaan in verzorgingstehuizen. K.S.V. Sanctus Virgilius heeft een speelplaats van een basisschool gefinancierd. Het DSC en K.S.V. Sanctus Virgilius hebben een actie waarbij kleren worden opgehaald voor Afrika. Daarnaast hebben de Christelijke verenigingen een restaurant opgezet voor het goede doel. Nijmegen: Niels van Rosmalen geeft aan dat jaarlijks de Nacht van de Professoren wordt georganiseerd door N.S.V. Carolus Magnus. Hierbij wordt gestemd op professoren om plaatjes te draaien. Uiteindelijk staat een belangrijk persoon van de universiteit zijn/haar eigen muzieksmaak te draaien. De opbrengt gaat naar de jaarlijks terugkerende RAG week die elk jaar 2 goede doelen steunen. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt hoe dit gepromoot wordt. Niels geeft aan dat dit al erg bekend is in Nijmegen en er wordt een flyer uitgedeeld. Enschede: Ingrid Brouwer geeft aan dat het Glazen Huis van 3FM dit jaar in Enschede staat. Hiervoor worden door verenigingen open feesten georganiseerd en ook vindt er een glazen nieuwjaars duik plaats. Andere jaren wordt er wel gecollecteerd door disputen, maar verder wordt niet veel gedaan aan goede doelen, 11. Rondje steden Graag horen wij welke ontwikkelingen er zich in iedere stad hebben afgespeeld of momenteel afspelen. Enschede: Ingrid Brouwer (PKvV Fact) zegt dat ze bezig zijn met de bestuursopvolging. Vanaf maandag zullen de sollicitaties doorgenomen worden. Verder zijn ze als bestuur de taken aan het afronden. Maandag zullen ze een vergadering hebben over het profileringsfonds. Nijmegen: Niels van Rosmalen zegt dat ze nog steeds bezig zijn met de problemen rondom de 50 cent voor een bier feesten. Hij zegt dat de universiteit een zwaartekrachtpremie van 27 miljoen heeft gekregen van het NWO en hierdoor gaven ze gratis bier weg. 16

17 Niels geeft aan dat dit goed is want dat zet het eigen standpunt, dat de 50 cent feesten niet afgeschaft mogen worden, extra kracht bij. Niels geeft aan dat het in Nijmegen de bedoeling is om Capita Selecta uit te breiden. Dit is een particulier bedrijf voor bijles. Verenigingen kopen hierbij plaatsen in zodat zij goedkoper mee kunnen doen aan cursussen. Delft: Lili Maxime Hauzer geeft aan dat Delft vooral bezig is met het Blokonderwijs en dat de PKvV nu een brief aan het opstellen is waarin staat dat ze het geen goed idee vinden. Wanneer het Blokonderwijs doorgevoerd wordt, worden studenten minder zelfstandig. Utrecht Joost van der Biezen geeft aan dat er een herverdeling van de bestuursbeurzen aankomt en dat zij zullen proberen dat zoveel mogelijk geld aan studentenverenigingen toe wordt gekend. Verder zijn ze in gesprek met de universiteit over Kennismakingstijden. De universiteit zal rekening houden met de Kennismakingstijden en hierdoor het begin van de colleges aanpassen. Het is nog onduidelijk of de Hogeschool hier ook rekening mee houdt en Joost zal dit navragen. Hij zegt dat er ook getracht wordt om matching niet tijdens de Kennismakingstijden te laten plaatsvinden. De universiteit staat hier positief tegenover maar er zijn altijd mensen die op het laatste moment een studie kiezen waardoor ook de motivatiegesprekken later plaatsvinden. Tevens geeft Joost aan dat de mensen die zich inschrijven bij een vereniging een brief laten tekenen waarin staat dat ze wel of geen andere activiteiten gepland hebben, zodat er tijdens de Kennismakingstijd geen onduidelijkheid over is. Amsterdam: Tessel Peereboom geeft aan dat er een gesprek met de UvA en de VU gepland staat. Groningen: Jan-Willem van Wijk geeft aan dat het BAZES bestuur rond is en dat ze hier druk mee bezig zijn. Ook is het nieuwe KEI-week bestuur aangenomen die de introductieweek in Groningen zullen organiseren en zij zijn een beleid aan het vormen. Contractus probeert invloed op dit beleid uit te oefenen zodat studentenverenigingen meer gepromoot worden tijdens de KEI-week. De laatste jaren leefde de gedachte dat de verenigingen wel genoeg leden zouden krijgen waardoor ze geen extra ruimte kregen tijdens de KEI-week. Sportverenigingen kregen echter wel extra ruimte. Beau-Anne Chilla bedankt iedereen voor de goede tips die ze had ontvangen. Verder balen verenigingen van de herijking. Leiden Celine van Es (PKvV Leiden) geeft aan dat de Leidse studentenverenigingen de laatste tijd veel in het nieuws zijn geweest. Zo was er een brand bij L.S.V. Minerva en nu zijn ze in samenwerking met de gemeente en de universiteit erg bezig met brandveiligheid. Felix Quartero geeft aan dat ze proberen om een beleid op te zetten voor alle verenigingen. Celine van Es zegt dat leden van A.L.S.V. Quintus in het nieuws zijn geweest doordat zij naakt door de straten van Leiden liepen. De universiteit vond het erg vervelend en vooral omdat dit al het zoveelste incident was. A.L.S.V. Quintus is vervolgens hard opgetreden tegen de naaktlopers waar de universiteit tevreden mee was. 17

18 De studentenverenigingen vinden het vervelend dat de universiteit zoveel invloed heeft. En nu is het afwachten hoe het verder gaat. Felix Quartero zegt dat de OV vergoeding waarschijnlijk afgeschaft wordt. Hierdoor is het plan ontstaan om een studentenprotest op te zetten. Ze willen dat met kerst zoveel mogelijk studenten naar huis gaan liften. In Leiden is deze actie al erg positief opgepakt en hij hoopt dat het ook landelijk opgepakt wordt. 12. W.v.t.t.k. Er zijn geen W.v.t.t.k. s ingediend. 13. Rondvraag Ingrid Brouwer (PKvV Fact) zegt dat het sociaal leenstelsel vanaf september 2014 ingevoerd wordt voor nieuwe studenten. Ze vraagt of een master ook als nieuwe studie geldt. Jan zegt dat dit het geval is en ook deze mensen geen studiefinanciering meer krijgen. Ingrid zegt dat ze iemand kent die nu een bestuursjaar doet en pas hierdoor met haar master begint als het leenstelsel wordt ingevoerd. Ingrid geeft als tip om over deze overgangsperiode te lobbyen. De spelregels worden nu alsnog tijdens het spel veranderd aangezien veel mensen wel al een keuze hebben gemaakt voor hun masterstudie. Jan zegt dat de politiek dit niet zo ziet aangezien de een master als nieuwe studie zien. Hij zegt dat we hier waarschijnlijk weinig aan kunnen doen. Ingrid zegt dat dit meisje Technische Bedrijfskunde doet en door deze regeling twee jaar studiefinanciering mist. Jan zegt dat dit soort gevallen vaak voorkomen en dat deze mensen wellicht een aanvraag kunnen indienen bij de universiteit voor profileringsfonds. Jan zal hier een advies voor schrijven. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt of de LKvV een actiepuntenlijst door kan sturen. Jan zegt dat hij dat zal doen. Niels zegt dat introductietijden vergunningen aangevraagd moeten worden zodat de verenigingen in Nijmegen langer open mogen blijven. Jan-Willem van Wijk (Contractus Groningen) zal het aan het bestuur van de KEI-week navragen hoe dit in Groningen zit. Beau-Anne Chilla zegt dat ze het in het overleg met de studentenverenigingen zal bespreken. 14. Sluiting Jan bedankt iedereen voor zijn/haar komst naar het PKvV-overleg. Jan sluit de vergadering om 15:15 uur. 18

19 Actiepuntenlijst PKvV s: LKvV: Maak een overzicht van aantal leden dat nog geen 18 jaar is in uw stad. Inventariseer of de gemeente de modelverordening van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) overneemt. Contact opnemen met gemeenten om de positie van studentenverenigingen toe te lichten en te lobbyen voor eerlijke en constructieve maatregelen over de Drank en Horeca wet. Alle huidige vergunningen en afspraken die studentenverenigingen nu hebben inzichtelijk maken (Drank en Horeca Wet) Actie ondernemen bij het College van Bestuur over de BSA verzwaring. Inventariseer de verandering van het profileringsfonds ten opzichte van vorig jaar Inventariseer het aantal Word Lid! brochures dat jullie nodig denken te hebben. Inventariseer de goede doelen acties die door studentenvereniging in uw stad worden georganiseerd. Groningen: navragen bij KEI-weekcommissie over vergunning voor sluitingstijden tijdens de introductieweek. Voorbeeldtoepassing voor de OER naar PKvV Fact en BOS Nijmegen sturen. Jan: Advies schrijven over studenten die door omstandigheden met hun master in het leenstelsel terecht komen. 19

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), A.S.C./A.V.S.V.,

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Stijn Allema

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 MOOK Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet: www.mookenmiddelaar.nl Aan: Burgemeester;

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Juni 2016 Inhoud Aanleiding... 3 Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6 Tevreden...

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t:

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t: Pagina 1 van 6 Versie 2 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 10-10-2013 Onderwerp: Wijziging APV tbv regulering paracommercie De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. 2013i01487;

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV),

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018: voorwaarden en procedure Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018 soorten bestuursbeurzen voorwaarden Procedure korte pauze collegegeldvrij

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Anne Kamp (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven Toelichting Drank- en Horecaverordening Eindhoven Er is in navolging van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

" Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan.

 Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan. Aan de gemeenteraad Beste Griffie, Deze email richt ik aan u - in aanvulling op de ingezonden brief van mevrouw Bouwmeister, betreffende het convenant tussen Horeca Nijmegen en Doornroosje. Ik denk dat

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 Oktober 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Evaluatie 4 Proces 4 KHNV 5 Dorps- en wijkaccommodaties 5 Overige paracommerciële instellingen 6 Gemeente

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20076 Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: mevrouw J. Klaren Onderwerp:

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn.

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn. Gemeente Meerssen t.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 90 6230 AB Meerssen Maastricht, 15 juni 2015 Onderwerp Contact : APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

5. Opkomst a) Wat is de gemiddeld opkomst? b) Was de opkomst bij de eerste borrels en feesten direct goed? Of heeft het enige tijd geduurd?

5. Opkomst a) Wat is de gemiddeld opkomst? b) Was de opkomst bij de eerste borrels en feesten direct goed? Of heeft het enige tijd geduurd? Inventarisatie Borrels & Cofeesten Bespreking Algemene vergadering: 06032010 Aanvraag: Utrecht Reden tot aanvraag: Zeer slechte opkomst op borrels, wil weten hoe de borrels en cofeesten bij de andere faculteiten

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie