Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014"

Transcriptie

1 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ), Tessa Essers (Compositum Communis Opinio ), Hannah Baijer (Contractus Wageningen), Jill Leyten (MKvV), Sarah Kraaijenoord (MKvV), Kyra Geerts (F.U.G.), Floor Kleemans (F.U.G.), Emma de Looff (SOTS), Hilde Geertsma (Contractus Groningen), Teun Bens (B.O.S. Nijmegen), Annabel Schoor (B.O.S. Nijmegen), Thomas van Gorkom (RKvV), Kim van Zon (HSV), Anouk Bruinsma (HSV) Afwezig: PKvV Leiden, PKvV Fact, VeRa Delft 1. Opening Anne heet iedereen welkom op sociëteit PhRM van het USC bij het PKvV-overleg van vrijdag 24 januari 2014 en opent de vergadering om 15:10 uur. 2. Mededelingen Anne heeft de volgende mededelingen sinds het vorige PKvV-overleg van 8 november 2014: - Mede dankzij jullie hulp heeft de LKvV in november 162,- opgehaald voor het goede doel Movember. - De Tour d Hollande in Maastricht, Eindhoven en Amsterdam zijn al geweest en waren een groot succes, bedankt daarvoor. De meeste tours staan nu al gepland en we hebben er veel zin in. - Er is nu een facebookgroep aangemaakt voor alle PKvV bestuurders. We vinden het mooi om te zien dat hij al volop wordt gebruikt om informatie uit te wisselen. Mocht je nog niet zijn toegevoegd laat ons dit dan weten, en voeg ook al je bestuursgenootjes toe natuurlijk! - We zijn, net als jullie waarschijnlijk, alweer begonnen met de werving van het nieuwe Dagelijkse Bestuur van de LKvV. Mochten jullie interesse hebben, of iemand kennen die het leuk zou vinden neem dan contact met ons op. Op onze website kan je al vrijblijvend een informatiebrochure aanvragen over een bestuursjaar bij de LKvV. - Vrijdag 7 maart 2014 vindt de Sociëteitsdag plaats bij de Grolsch bierbrouwerij in Enschede. Deze dag staat in het teken van het beheren van de sociëteit, maar er is ook een leuke rondleiding. Mochten jullie het leuk vinden om naar dit congres te komen kan dat natuurlijk. Inschrijven kan via de website. - Vrijdag 21 maart 2014 is het Marketing, Strategie en Communicatie Congres. Tijdens het congres zullen workshops van onder andere ABN AMRO, Drukbedrijf en Qompas worden gegeven. Deze workshops kunnen je helpen bij het werven van nieuwe bestuurders, maar ook het werven van nieuwe leden tijdens de introductieweken. Zet de datum in je agenda! 3. Actiepuntenlijst De actiepunten voortkomend uit het vorige PKvV-overleg worden nu behandeld: Actiepuntenlijst Dagelijks Bestuur der LKvV: - Contact zoeken met de Eerste Kamer.

2 Dat is gedaan. Dat was voornamelijk belangrijk voor de stemming over het leenstelsel. Dat is nu van tafel en is dus minder relevant. - Word Lid! Boekjes Groningen regelen. Deze zijn nog niet terecht. Ze zouden naar R.K.S.V. Albertus Magnus gestuurd zijn, maar Contractus Groningen heeft ze nog niet gezien. Het nummer van de drukker is bekend bij Contractus. 4. Vaststellen van de agenda Hannah Baijer (Contractus Wageningen) vraagt hoe de bestuursmaanden in de toekomst bepaald zullen worden aangezien die vaak verbonden zijn aan de prestatiebeurs. Dit zal besproken worden als w.v.t.t.k. Thomas van Gorkom (RKvV) vraagt hoe verenigingen omgaan met de alcoholleeftijdsverhoging bij de introductieweken van de universiteiten. Dit zal besproken worden als w.v.t.t.k. Hilde Geertsma (Contractus Groningen) vraagt hoe verenigingen omgaan met internationalisering. Dit zal besproken worden als w.v.t.t.k. Anne vraagt of nog meer mensen agendapunt of w.v.t.t.k. willen indienen. Dit is niet het geval. 5. Post Joost deelt mede dat er sinds het PKvV-overleg op 8 november 2013 de volgende relevante poststukken zijn binnengekomen: - Constitutiebericht van de AKvV - Kerstkaart van de PKvV Leiden - Kerstkaart van de RKvV Joost vraagt of er poststukken missen. Dit is niet het geval. 6. Notulen vorige vergadering Tijdens de vorige vergadering is gevraagd of we de notulen eerder wilde versturen. Helaas was dat deze keer niet gelukt. Vanaf nu zullen we proberen de notulen binnen twee weken na het overleg op te sturen. Anne vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen van het PKvV-overleg van 8 november Teun Bens merkt op dat er in de notulen staat dat bestuursbeurzen vaak makkelijke vakken kiezen. Dat moet natuurlijk bestuurders zijn. Verder zijn er geen opmerkingen. 7. Update Hoger Onderwijspolitiek Irene geeft de volgende update over Hoger Onderwijspolitiek:

3 Leenstelsel In een plenair debat van 11 december 2013 is door minister Bussemaker bekend gemaakt dat de invoering van het leenstelsel in de masterfase, dat aanvankelijk in zou moeten gaan in september 2014, met een jaar is uitgesteld. Dit houdt in dat de invoering van het leenstelsel in de bachelor en master integraal behandeld gaat worden. In het voorjaar komt minister Bussemaker met een nieuw wetsvoorstel. Studenten OV-reisrecht In hetzelfde plenaire debat van 11 december 2013 is bekend gemaakt dat het voor studenten mogelijk is vrij te kunnen reizen met de OV-studentenkaart tot 1 januari De maatregel om de OV-studentenkaart te versoberen gaat dus ook een jaar later in. Vanaf 1 januari 2014 kunnen studenten met een geldig studentenreisproduct die niet kunnen reizen omdat hun OV-chipkaart verloren, gestolen of defect is, gebruik maken van het zogeheten tijdelijk studentenreisproduct. Daarmee kunnen ze binnen een uur verder reizen. Het enige dat getroffen studenten nodig hebben is een andere (anonieme of persoonlijke) OV-chipkaart. Op de website van het studentenreisproduct staat vermeld hoe het aanvragen van een tijdelijke kaart in zijn werk gaat. Thomas van Gorkom (RKvV) vraagt hoe groot de kans is dat ze het OV-reisrecht zullen afschaffen. Irene vertelt dat de meeste partijen willen dat het blijft bestaan. Het wordt integraal behandeld met het Leenstelsel. De kans is groot dat het blijft bestaan, maar dat het versoberd zal worden. BSA-Experiment Samen met het ISO en de LSVb zijn wij bezig met het opzetten van een notitie aan het ministerie van OCW. Daarin worden risico s en risicogroepen aangegeven en sociale randvoorwaarden met betrekking tot het BSA in het tweede jaar weergegeven. Op donderdag 21 november 2013 zijn wij op gesprek geweest bij het ministerie. Hieruit is voortgekomen dat zij eens in de twee maanden met ons om de tafel willen zitten om bepaalde studentenzaken te bespreken. Met de notitie over rendementsverhogende maatregelen zijn wij nog bezig. Wij willen hiermee midden maart naar de media, politici en medezeggenschap/pkvv s stappen. Voor deze laatste groep wordt in het stuk een argumentenlijst opgenomen die zij kunnen gebruiken voor de lokale lobby tegen het BSAexperiment. Informatievoorziening studieadviseurs De LKvV is eind oktober 2013 een enquête gestart die 500 keer ingevuld is. Uit de respons op de enquête blijkt dat 36% van de respondenten ontevreden is over de kwaliteit van de informatie die zij verkrijgen van de studieadviseur. Respondenten geven aan dat studieadviseurs gebruik maken van standaard afhandelingen, standaard gesprekken en niet open (willen?) staan voor studenten die zich willen profileren naast hun studie door het ondernemen van extracurriculaire activiteiten. De informatieverstrekking vanuit de onderwijsinstellingen wordt met een 6,4 beoordeeld door de respondenten. De LKvV pleit er voor dat politiek Den Haag, het ministerie van OCW en de Tweede Kamer, dit signaal oppakt, zodat de informatieverstrekking, zeker in voor studenten onzekere tijden met hoge studiedruk, beperkte studiejaren en ingekort curriculum, naar studenten toe gegarandeerd optimaal is. Op dit moment hebben wij afspraken met Tweede Kamerleden en overige instanties om over dit onderwerp te praten.

4 Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vraagt of er met het onderzoek naar de studieadviseurs ook op plaatselijk niveau gekeken is. Irene zegt dat dat wel gebeurd is, maar dat het in iedere stad ongeveer gelijk was. Qua respondenten was er wel een verschil in de vertegenwoordiging. Online colleges Op 9 januari heeft Minister Bussemaker aan de Tweede Kamer laten weten dat studenten aan hogescholen en universiteiten studiepunten kunnen krijgen voor online colleges of zogeheten MOOcs. De huidige wet- en regelgeving staat het gebruik van online colleges toe, als die zijn goedgekeurd door de examencommissie. Dit houdt in dat instellingen zelf kunnen bepalen of ze ermee gaan werken, en of ze online colleges inkopen bij andere instellingen of ze zelf gaan ontwikkelen. De Minister heeft aangegeven dit binnen een jaar te willen realiseren. Hannah Baijer (Contractus Wageningen) vraagt hoe groot de kans is dat er wel een leenstelsel komt. Irene vertelt dat Bussemaker met een ander plan gaat komen in het voorjaar. Er is op het moment geen draagvlak voor een leenstelsel in de huidige vorm. Hannah vraagt of er voor het einde van 2014 veranderingen zullen zijn. Anne vertelt dat Mohammed Mohandis (PvdA) verwacht dat er of voor de zomer een integraal plan komt of dat het volgende kabinet ermee aan de slag gaat. Eline merkt op dat het nu wel de Tweede Kamer door zou komen, maar niet door de Eerste Kamer. 8. Update Overige Politiek Jord geeft de volgende update over Overige Politiek: Plaatselijke Verordeningen Wij hebben geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van de nieuwe plaatselijke verordeningen over de paracommerciële horeca in iedere stad. Samenvattend kan worden gezegd dat de studentenverenigingen in de grote steden er behoorlijk goed vanaf zijn gekomen. Er zijn wat tegenslagen geweest maar die zijn adequaat opgepakt door jullie en goed opgelost. Er is nog wel één ding die wij aan jullie vragen: is het mogelijk om de precieze tekst van de Algemeen Plaatselijke Verordening bij de gemeente op te vragen of te downloaden van hun site en deze dan naar ons te mailen? Wanneer jullie horen dat er een wijziging is in de APV zouden wij dit ook graag horen. Alcohol leeftijdsverhoging Zoals jullie allen weten is op 1 januari 2014 de leeftijd om alcohol te consumeren, kopen en in het bezit te hebben verhoogd naar 18 jaar. Alle verenigingen hebben hier regels over opgesteld en wij zijn hier dan ook zeer blij mee. In de media hebben wij contact gehad met studenten.net en Anne heeft een interview gehad in Delft bij DSC met de Telegraaf. Wanneer er incidenten plaatsvinden in jullie stad horen wij dit graag. Wij kunnen hier dan adequaat mee omgaan op het moment dat de pers ons benaderd en wij kunnen dit meenemen in de evaluatie die wij over ruim een jaar hebben gepland. Annelies Goldhoorn (AKvV) vertelt dat de APV in Amsterdam gelijk gebleven is. Deze wordt nog wel herzien voor paracommercie. Ze gaan in Amsterdam ook in gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland. Annelies vraagt wat het contact van de LKvV met KHN is.

5 Jord vertelt dat je daar mee op moet passen, omdat zij nog wel eens andere belangen hebben dan de studentenverenigingen. Eline vertelt dat KHN graag wil samenwerken, maar dat verenigingen grote concurrenten kunnen zijn voor horeca ondernemingen. Teun Bens (BOS Nijmegen) vertelt dat het in Nijmegen een keer ter tafel gekomen is, maar dat ze er verder niets mee doen. Het speelt dus niet in Nijmegen. In Wageningen heeft Contractus Wageningen wel contact met de plaatselijke KHN. Eline zegt dat het misschien goed is om vanuit de LKvV een advies te schrijven over contact met de KHN. Er wordt aan gegeven dat dat niet nodig is. Thomas van Gorkom (RKvV)zegt dat je in Rotterdam niet mag verhuren aan derden. Dat mag dus wel aan eigen leden. Als een lid het huurt voor een ander kan het dus wel. Hilde Geertsma (Contractus Groningen) heeft volgende week afspraak met de gemeente. Ze willen misschien de APV gaan herschrijven. Dat gaat vooral over het verhuren van de sociëteit. Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat in Eindhoven alleen oudleden en genodigden aanwezig mogen zijn bij verhuur partijen. Hilde Geertsma heeft gehoord dat het schakeljaar tussen het HBO en het WO afgeschaft zou worden. Dat je na het behalen van je Propedeuse niet meer naar de universiteit zou kunnen. De LKvV zal het gaan uitzoeken. Teun Bens (BOS Nijmegen) zegt dat de tarieven voor een schakeljaar de helft duurder worden. Eline zegt dat als je van bachelor HBO naar WO gaat dat dan de tarieven hoger zijn. Hilde Geertsma vraagt of dat niet aan het aantal ECTS ligt. Volgens Teun is het allemaal vrij onduidelijk. Hilde: de RUG maar ook andere gaan meer geld vragen voor herinschrijving voor tentamens. Het ISO is daarmee bezig door middel van een klachtenbank. Wettelijk mogen instellingen inderdaad geen verplichte kosten aan studenten berekenen naast het wettelijk collegegeld, tentamen herinschrijvingen kunnen hier onder vallen. Er zijn hier ook Kamervragen over gesteld. De minister is die nu aan het beantwoorden. 9. Word Lid! a. Brainstorm Word Lid! website Eline vertelt dat Word Lid! een actie van de LKvV is die ze landelijk wil uitdragen. We gaan dit jaar de website vernieuwen. Hiervoor vraagt Eline wat de steden doen met Word Lid!. Kyra Geerts (FUG) vertelt dat er in Utrecht het FUG-pakket verstuurd wordt ieder jaar. Hierin zitten flyers en folders van de verenigingen en externe partijen. Daarnaast is er ook een digitale website. Ze gebruiken het Word Lid! logo niet. Kim van Zon (HSV) zegt dat ze er in Den Haag niets mee doen. We doen in de open maand vooral ons eigen ding. Hannah Baijer (Contractus Wageningen) vertelt dat het Word Lid! logo op de flyers staat.

6 Hilde Geertsma (Contractus Groningen) vertelt dat ze de website lidwordeningroningen.nl uit de lucht gehaald hebben, omdat die niet meer up to date was. Daarnaast doen ze flyers in de tasjes van de KEI-lopers, maar wel met eigen logo s. Thomas van Gorkom (RKvV) zegt dat ze een link aar de site hebben. Ook hebben ze een pakket voor de EUR studenten. Er is een Word Lid! feest van de verenigingen en een facebookpagina. Ze zijn ook bezig met rotterdamstudentenstad.nl. Meerdere steden hebben zo iets. Daar staat veel informatie op. De verenigingen staan daar goed op. Jill Leyten (MKvV) vertelt dat er nog geen website is. Vanuit de universiteit en de MKvV gaat er een blad mee met de inschrijving voor de Inkom. Ze zijn met de Inkom aan het onderhandelen over een MKvV feest op maandag. Dan zou alleen Word Lid! gepromoot worden. Op de latere dagen de eigen vereniging. Emma de Looff (SOTS) vertelt dat er een Word Lid! commissie is waar gedeeld T.S.C. Sint Olof, T.S.V. Plato en Vidar in zitten. Die flyeren gezamenlijk. Ze gebruiken hetzelfde Word Lid! logo. Ook is er actieve promotie in de introblaadjes. Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) zegt dat er in Eindhoven bij de open dagen Word Lid! stands zijn. Ze hebben eigen boekjes. Misschien gaan ze deze ook toevoegen aan de Goodiebags. De NaExamenDagen (NED) zijn de beste vorm van promotie in Eindhoven. Dat zijn drie dagen voor aankomende studenten. Een relatief groot deel van de inschrijvingen bij de verenigingen komen uit deze drie dagen. Eerst werden er op de eerste dag van de Intro alleen maar Word Lid! shirts gedragen, maar dat is nu niet meer zo. Compositum Communis Opinio wil misschien een Word Lid! pre-introfeest geven. Annabel Schoor (BOS Nijmegen) zegt dat de website erg oud is en dat daar ook een link naar de Word Lid! site op staat. Twee weken geleden is besloten het aan te pakken. Daarnaast is er in de laatste Algemene Vergadering besloten niet meer samen activiteiten te gaan organiseren. Word Lid! in Nijmegen is dus een beetje wankel. Het boekje studeren in Nijmegen is helaas niet doorgegaan, omdat er een sponsor is afgevallen. Verenigingen willen niet meer iets doen onder een gemeenschappelijke noemer, omdat ze vinden dat ze er te weinig zelf uit halen. Annelies Goldhoorn (AKvV) vertelt dat er in Amsterdam een magazine is waar de verenigingen in staan. Die worden uitgedeeld op de open dagen door het jaar heen. Tijdens de introweek staan ze te flyeren. Annelies vertelt dat de site lidwordeninamsterdam vrij lelijk is. Ze zijn in gesprek met websitebouwers van de verenigingen. Eline bedankt de Plaatselijke Kamers voor de updates en merkt op dat het goed is om te zien dat iedereen er mee bezig is. Eline merkt op dat Word Lid! is bedoeld om aan te vullen en niet om te vervangen. Eline vraagt of iedereen tijdens de brainstorm een aantal ideeën op de Post-Its wil zetten en die dan op de papieren aan de muur wil plakken. De uitwerking van de brainstorm is bijgevoegd als bijlage I. b. Evaluatie Word Lid! magazine

7 Eline deelt de evaluatieformulieren voor het Word Lid! magazine en vraagt of iedereen deze wil invullen. De uitwerking van de evaluatie is bijgevoegd als bijlage II. Anne vraagt of iemand het originele vector-bestand van het Word Lid! logo nog heeft. Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) denkt dat zij het nog wel ergens hebben. Anne vraagt of ze het willen sturen. Dennis zal er naar zoeken en als ze het hebben zullen ze het sturen. 10. Gemeenteraadsverkiezingen Jord vertelt dat we graag horen wat de PKvV s georganiseerd hebben of gaan organiseren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kunnen namelijk niet genoeg benadrukken hoeveel invloed jullie kunnen hebben in de verkiezingen van 19 maart aanstaande. Jord vertelt dat we weten dat er in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven debatten georganiseerd worden. Mogelijk ook in Wageningen en Amsterdam. Wij zijn zeer benieuwd of er nog andere dingen zijn ondernomen en of jullie denken uiteindelijk echt invloed te hebben op de verkiezingen in jullie stad. Ten slotte zijn wij benieuwd of jullie het document dat als kleine handleiding diende over de gemeenteraadsverkiezingen nuttig vonden of juist niet. Kyra Geerts (FUG) vertelt dat er in samenwerking met de HU een debat georganiseerd wordt. Unitas S.R. organiseert in samenwerking met de gemeente ook een debat. Dat moet nog uitgezocht worden. Kyra vertelt dat de studenten stellingen kunnen plaatsen op de website. De FUG is vooral verantwoordelijk voor de promotie onder studenten. Het debat zou misschien plaatsvinden bij het USC, maar dat gaat niet door. De locatie wordt binnenkort bekend. Het contract loopt nog een beetje stroef. Voor de rest gaat het wel prima. Kim van Zon (HSV) vertelt dat HSV er niets mee doet. Er zijn wel onderlinge debatten. Hannah Baijer (Contractus Wageningen) vertelt dat ze er niet veel mee doen. Hilde Geertsma (Contractus Groningen) vertelt dat ze een lijsttrekkersdebat organiseren. Dit doen ze bewust wel op een sociëteit, omdat ze willen dat ze positiever tegenover verenigingen komen te staan. Jord vraagt of er dan wel leden van andere verenigingen komen. Hilde weet het niet. Er is namelijk nog nooit zo iets georganiseerd. Thomas van Gorkom (RKvV) vertelt dat ze zo goed als klaar zijn voor het debat van 24 februari. Het zal plaatsvinden in het Erasmus Plantsoen van de universiteit. Daar kunnen de meeste studenten plaatsnemen. Alle acht partijen zullen aanwezig zijn. De wethouder van onderwijs zal een openingspraatje houden. Er zijn vijf stellingen. Deze zijn pro verenigingen. Het debat wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente maar vanuit de RKvV. Het debat zal ook opgenomen worden en misschien komt ook RTV Rijnmond. Er zal een live feed via Twitter zijn. De praesides van de verenigingen zullen ook aanwezig zijn.

8 Jill Leyten (MKvV) vertelt dat er eind februari een debat bij SV Circumflex zal zijn. Daarnaast wordt er iets georganiseerd door de jongerenraad van de gemeente. De MKvV zal ook de stemwijzer verspreiden. Emma de Looff (SOTS) vertelt dat er gisteren een debat bij T.S.V. Plato was en volgende week bij T.S.C. Sint Olof. Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat ze op 17 februari een debat organiseren samen met Studium Generale. Zij betalen alles. Daar kunnen de studenten met de sprekers in gesprek. Annabel Schoor (BOS Nijmegen) zegt dat N.S.V. Carolus Magnus zelf een debat organiseert. De verenigingen willen dat zelf doen en niet vanuit BOS. Teun Bens heeft goed contact met de gemeenteraadsleden. Annelies Goldhoorn (AKvV) vertelt dat ze contact heeft gehad met Janna Groot, oud-lkvv. Daar heeft ze veel aan gehad. Unitas S.A. organiseert een debat. Vanuit de AKvV zijn er vier verenigingen in gesprek over een debat. De AKvV is zelf geen organisator. De gemeenteraadsleden zijn positief over de AKvV. De SP niet echt. Hilde Geertsma (Contractus Groningen) vindt de stellingen van tevoren interessant. Hoe bedenk je goede stellingen? Emma de Looff (SOTS) je kunt kijken waar je als verenigingen tegenaan loopt. Wat doe je met de verenigingen binnen de gemeente? Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) zegt dat als je van tevoren stellingen bedenkt kan dat ook goed helpen met de promotie. Kyra Geerts (FUG) zegt dat je ook de studenten zelf stellingen kan laten opperen via een site. Thomas van Gorkom (RKvV) zegt dat het ook kan gaan over het algemeen belang. Wat is voor beide partijen interessant. 11. Afspraken universiteiten m.b.t. introductieperiode Thomas van Gorkom (RKvV) vertelt dat in Rotterdam de verbintenis met de universiteit en de verenigingen groot is. De universiteit kan veel druk uitoefenen. Alle incidenten van de kennismakingstijden moeten erg extreem en uitvoerig beschreven worden in logboeken. Er heeft een incident plaatsgevonden bij een vereniging. Een aspirant-lid had namelijk een bloedneus. Daar werd zwaar op gereageerd. In Rotterdam is er de commissie BART die toezicht houdt op de introductieperioden van de verenigingen. Een vereniging is voorwaardelijk gestraft voor drie jaar. Als je nu gepakt wordt krijg je als vereniging geen bestuursbeurzen, mag je niet meedoen aan de Eurekaweek en krijg je geen subsidie meer. De Erasmus Universiteit heeft dus erg veel in de pap te roeren. Thomas vraagt hoe dat gaat in andere steden. Teun Bens (BOS Nijmegen) vertelt dat in Nijmegen de verenigingen afspraken hebben met de universiteit over bijvoorbeeld slaaptijden. Die zijn vrij vrijblijvend. Er wordt ook bijgehouden wie er naar college moet en dat gebeurt ook. Tessa Essers (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat er in Eindhoven een probleem is geweest bij een dispuutsintroductieperiode. Daar is het College van Bestuur over ingelicht. Die wil nu van alle verenigingen een beleid hebben voor het aanpakken van deze dispuutsintroducties. Ze willen de regels op papier zien.

9 Anne vertelt dat er in Delft een aparte commissie is van oud-leden van de grote verenigingen die toezien op de introductieperioden. Een extern orgaan dat toeziet dus. Het verschilt van de commissie BART uit Rotterdam doordat het hier uit oud-leden bestaat. Thomas van Gorkom zegt dat er in Rotterdam een draaiboek aangeleverd moet worden waarin beschreven staat wat er gaat gebeuren. Daarnaast moet er een medisch dossier bijgehouden worden. Eline zegt dat dat in andere steden ook zo is. Ze raadt aan om goed contact te houden met de universiteit en er duidelijke afspraken over te maken. Teun Bens (BOS Nijmegen) raadt aan een vroegtijdig gesprek te houden tussen de verenigingen en de universiteit. Samen kun je kijken welke afspraken goed, werkbaar en houdbaar zijn. Hilde Geertsma (Contractus Groningen) zegt dat je ook kunt verwijzen naar andere verenigingen en dat het daar goed gaat. 12. Rondje steden Utrecht: Kyra Geerts (FUG) vertelt dat alle verenigingen hun alcoholbeleid rond hebben. Sommigen zijn wel 18+ geworden. Het contact met de Introductie Commissie Utrecht (ICU) is altijd wat stroef. Dat proberen ze nu te verbeteren door laagdrempelig contact. Volgende week is de eerste echte vergadering met de ICU. Ook beginnen ze nu met het FUG-pakket. Dat is een pakket met boekjes van de verenigingen en flyers van andere partijen die naar alle eerstejaars studenten gestuurd wordt. Binnen de FUG zijn ze nu bezig met het vernieuwen van de statuten. Het subsidiepotje van 4.000,- die de FUG nu kan uitkeren aan de verenigingen moet nog een beetje op gang komen. Voor de andere koepels is het praktischer, omdat zij van veel kleine partijen aanvragen krijgen. Den Haag: Kim van Zon (HSV) vertelt dat Den Haag als studentenstad vrij groot is, maar als verenigingsstad niet. Met vier relatief grote verenigingen hebben ze het plan om een preparty te organiseren om Den Haag neer te zetten als studentenstad. Wageningen: Hannah Baijer (Contractus Wageningen) vertelt dat de open feesten van de verenigingen nu volledig 18+ zijn. Dat gaat erg goed. Voor de rest gaat het in Wageningen goed. Groningen: Hilde Geertsma (Contractus Groningen) vertelt dat ze bezig zijn met het aanschaffen van promotiemateriaal voor de lange termijn. Het bestuur van de BAZES is rond. Het goede doel is gekozen. Er zal tijdens de KEI-week een evenement zijn voor Contractus. De BAZES zal op 28 mei plaatsvinden. Rotterdam: Thomas van Gorkom (RKvV) vertelt dat ze bezig zijn om een brief op te stellen over Nominaal is Normaal. De EUR wordt steeds meer een HBO instelling dan een WO instelling qua regels. Maastricht:

10 Jill Leyten (MKvV) vertelt dat er binnenkort een buurtplatformdag komt. Dit om de tevredenheid van de burgers over de verenigingen te vergroten. Er komt ook een brainstorm over de verbetering van de goede doelen dag vanuit de MKvV. Mogelijk komt er een MKvV-bos. Eindhoven: Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat de onderhandelingen over de open intro van de universiteit zijn begonnen. Regelmatig zitten ze met hen om tafel om ervoor te zorgen dat de verenigingen zo veel mogelijk tijd krijgen. Binnenkort is er een hoorzitting van de gemeenteraad over de schenktijden. Binnenkort gaan ze met hen in debat over de verlenging van de schenktijden van verenigingen. Nijmegen: Teun Bens (BOS Nijmegen) vertelt dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de schenktijden zijn vastgelegd dat de verenigingen tot acht uur s ochtends mogen schenken. Er is een gesprek geweest tussen de burgemeester en BOS, de verenigingen en een aantal stichtingen. Alle concrete gevolgen van de APV zijn uiteen gezet. Voor en na de Intro zullen er nog meer gesprekken zijn. Ze willen ook een leeftijdsbandjes project. Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat ze in Eindhoven een project hebben tussen de samenwerkende kroegen op Stratumseind met gelijke bandjes die mensen die uitgaan aan moeten schaffen op één centraal punt. Teun Bens vertelt dat er een kwestie was tussen de studentenraad en het College van Bestuur. In de studentenmedia werd er gekopt met RU schendt privacy studenten. Studentbestuurders volgen vaak vakken die makkelijk zijn om aan de voorwaarden te voldoen. De Rector heeft dit laten inventariseren. Iemand heeft daarbij extra curriculum vakken aangemerkt als pretvakken. Het CvB heeft haar woorden ingetrokken. Hierdoor is er een notitie uitgegaan en is er een werkgroep flexibilisering opgeroepen. Ze willen bestuurders een aantekening geven in het systeem zodat ze makkelijker kunnen schuiven in werkgroepen zodat ze betere tijden kunnen krijgen. Hierdoor komt er meer flexibiliteit voor bestuurders. Amsterdam: Annelies Goldhoorn (AKvV) vertelt dat het goed gaat in Amsterdam. Er was door een aantal faculteiten afgeraden om lid te worden van studentenverenigingen. Zij zijn daarop gewezen en dat is er afgehaald. De decaan was er ook erg boos over. Er is sinds kort ook goed contact met InHolland. Zij zijn groot fan van studentenverenigingen. De AKvV is ook bezig met een meerjarenplan en vraagt aan de andere om hier tijdens de borrel met haar hierover te praten. Dit jaar worden ook de beurzen herverdeeld. Dat willen ze harmoniseren. Ze willen voorkomen dat het voor verenigingen omlaag gaat. 13. W.v.t.t.k. Er zijn drie W.v.t.t.k. s ingediend: - Bestuursbeurzen worden vaak gelieerd aan de prestatiebeurs. Wat heeft dat voor een gevolg bij een eventuele prestatiebeurs?

11 Hilde Geertsma (Contractus Groningen) vertelt dat het in Groningen gelinkt is aan het aantal leden. Anne vindt het een goed punt om in de gaten te houden en we zullen het meenemen wanneer het leenstelsel weer op tafel komt. Teun Bens zegt dat het huidige systeem komt uit de tijd van de Langstudeerdersboete. Daar zou geld gereserveerd worden om langstudeerders te compenseren. Dat is uiteindelijk uitgekeerd. Teun heeft een vergelijkingsdocument van universiteiten met hun profileringsfondsen. (Noot achteraf: Deze is gedeeld in de Facebookgroep) - Hoe gaan verenigingen om met de alcoholleeftijdsverhoging tijdens de introweken van de universiteit Anne vraagt of de PKvV s in contact zijn met de introweekcommissies. Teun Bens (BOS Nijmegen) vertelt dat Nijmegen gaat werken met gekleurde leeftijdsbandjes. Eline merkt op dat als je met bandjes werkt dan is het belangrijk dat alle verenigingen dat naleven en een uniform beleid voeren. Kyra Geerts (FUG) vertelt dat ze in Utrecht werken met een systeem waar bandjes doorgeknipt zullen worden als ze betrapt worden. De verenigingen zijn van plan het beleid van de ICU te volgen. Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat de TU Eindhoven nog te laks is. De brandweer zal bij hen aansluiten in het overleg. - Hoe gaan verenigingen om met internationalisering Anne merkt op dat we bezig zijn met een inventarisering bij de verenigingen. De vraag hierover komt uit Make it in The Netherlands. Dat gaat erover dat Den Haag wil proberen om internationale studenten te binden aan Nederland. Hilde wil graag hier de uitwerking van zien. Eline zegt dat het op het extranet komt te staan en dat ze het ook op de Facebookpagina zal zetten. Kim van Zon (HSV) vertelt dat ze een vergadering heeft gehad met iemand van Leiden United. Zij organiseren avonden om met internationals langs verenigingen te gaan. Dit omdat ze weinig bekend zijn met de verenigingen. 14. Rondvraag Hannah Baijer (Contractus Wageningen) wil graag bij de Facebook. Jill Leyten (MKvV) vertelt dat er een carnavalsgala komt in Maastricht op 5 februari. Iedereen is welkom. Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vraagt of de subsidies zoals in Rotterdam in meer steden gebeurd? Dat is zo. Thomas van Gorkom (RKvV) vertelt dat het uit een beleggingsfonds komt dat zo oud is als de universiteit. Het is een soort luxe. Jord vraagt of het een toegevoegde waarde is om een tijdelijke Word Lid! site te maken om aan te geven dat er een nieuwe komt. Geen toegevoegde waarde.

12 Eline vertelt dat er wel eens contactgegevens van PKvV s door PKvV s worden gevraagd. Vinden jullie het goed dat die gedeeld worden op de Facebookpagina? Dat vinden ze goed. 15. Sluiting Anne bedankt iedereen voor de komst en zij sluit het overleg om 17:13 uur. Actiepuntenlijst Dagelijks Bestuur der LKvV: - Kennisonderwerp Internationalisering aanpassen en uitwerking internationalisering bij verenigingen op de Facebookgroep plaatsen - Uitzoeken overstap van HBO propedeuse naar WO - Argumentenlijst voor de lokale lobby tegen het BSA-experiment opstellen - Doorlinkpagina Word Lid! maken. Plaatselijke Kamers: - Versturen definitieve Algemene Plaatselijke Verordeningen naar de LKvV. - Bestuursgenoten toevoegen aan de PKvV-Faceboekgroep Compositum Communis Opinio : - Vectorbestand Word Lid! zoeken en naar de LKvV sturen

13 Bijlage I Uitwerking Brainstorm Word Lid! Brainstorm Word lid! 1. Belangrijkste essentie van de word lid! website. - Drempel verlagend, open, objectief, uitnodigend, verdere informatie - Informeren, enthousiasmeren, positieve effecten lid worden (ervaringen van oudleden) - Studentenverenigingen zijn meer dan alleen zuipen. Informeren wat we nu zijn en hoe belangrijk het is voor je ontwikkeling. - Inhoud van lid zijn, voordelen, link naar de verenigingen, iets per stad - Vlammend betoog - Meerwaarde, verschil tussen verenigingen, overzicht verenigingen. - Middelbare scholieren moeten bereikt worden (prijsvragen of examennieuws) - Informeren - Bewustwording verenigingen, google vindbaarheid. - Toevoeging: verbreding, kwaliteiten en vaardigheden. - Korte interviews politici over het verenigingsleven - Nieuwsgierig maken, vroeg bekend maken van bestaan van verenigingen. - Onderscheidt maken studie en studentenleven 2. Content van de website - Wat is een studentenvereniging en waarom - Belang actieve studenten voor toekomst, baan, interviews recruiters, onderwijsinstellingen, politiek. - De studenten verenigingen van NL, algemeen praatje, grappige feitjes studentenverenigingen - kennismakings feesten data/locaties, introductieweken uni/hbo, CV building - Informatievoorziening lidmaatschap, uitbreiden sociaal netwerk, BSA halen, sociale controle, update politiek - Culturele aspecten, algemene kennis verbreden, makkelijke huisvesting, een nieuwe hechte vriendenkring - Gevoel van de stad krijgen, leuke tijd in deze stad. - Eerlijke omschrijving per stad - Kaart van NL, doorklikken op steden - FAQ, voordelen lid zijn, vooroordelen ontmaskerd - Algemene redenen waarom lid worden belangrijk is 3. Welke tabbladen zijn belangrijk voor de site - Verenigingen, steden, huisvesting, kosten/tijd, def. Studentenverenigingen, update onderwijs politiek - Ouders, verenigingen, waarom lid?, steden, prominente Nederlanders, startfilmpje (zie Rotterdam) - Politiek, feest, steden - Overzicht verenigingen, ervaringen, FAQ, sfeer impressie (filmpje/foto) - Foto s, blog, informatie over steden - Steden, agenda, contact PKvV s - Welkom, agenda(introweken), verenigingen, referenties, contact, LKvV, ouders - Ouders, informatie overheid, steden - De W vragen 4. Wat hoeft er niet op de site - Inschrijfmogelijkheden

14 - Niet teveel focus op verschillende studies - Sfeer impressie zuipende studenten - Alcohol drinkende studenten, negatief nieuws - Niet alleen voordelen noemen - Dingen over KMT s - Studie/sportverenigingen - Niet teveel reclame - Referenties alcoholgebruik - Geen andere studentenclubjes 5. Hoe moet de ouders pagina eruit zien. - Benadrukken na en buiten je studie - Grijze prominente man aan het woord in filmpje/tekst - Voordelen en kansen voor later - Positieve onderzoeken - CV building benaderen - Vertrouwen kweken - BN ers die lid zijn geweest - Ontkrachten vooroordelen - Links naar positieve onderzoeken studiesucces - Positieve informatie - Aanbevelingen bekende personen - Aangeven dat het naast je studie kan - Goed voor de ontwikkeling - Benadrukken dat het niet betekent dat je studievertraging oploopt. 6. Campagne & promotie Word lid! - Gimmicks - Facebook - Op bandjes van de universiteit - Samenwerken middelbare scholen - Reclame op ikzoekeenstudie websites - Samenwerken met LAKS - Stickers, shirtjes, posters - Google resultaten - T-shirt designs - Via introfacebooks - Word lid morphsuits - Ludieke actie positieve pers - Papier wordt ouderwets digitale media - Meer promotie middelbare scholen - Naast boekjes korte flyers - Stickers

15 Bijlage II Evaluatie Word Lid! magazine Op 24 januari 2014 is het Word Lid! magazine geëvalueerd tijdens het PKvV-overleg. Allereerst heeft er een brainstorm plaatsgevonden over de inhoud van de nieuwe Word Lid! website. Na deze brainstorm heeft elke aanwezige bestuurder een evaluatieformulier ingevuld over het Word Lid! magazine. 77% van de PKvV s geeft aan gebruik te maken van het logo Word Lid! in de communicatie naar scholieren. 27% geeft aan gebruik te maken van het principe van Word Lid! maar niets te doen met het logo dat de LKvV aanbiedt. Het magazine is geëvalueerd met een 6,9 gemiddeld. PKvV s geven aan dat het nuttig is om scholieren iets aan te bieden tijdens open dagen. Alle PKvV s hebben de magazines met open dagen uitgedeeld. Bij ontvangst van het magazine blijkt niet tot weinig commentaar gegeven te zijn. De reden hiervan is dat het Word Lid! magazine een van de vele boekjes is die een aankomend student ontvangt tijdens een dag als deze. Wel lokte het magazine in gesprekken in de meeste gevallen uit tot vragen bij zowel ouders als scholieren. 54% van de PKvV s geeft aan het magazine komend jaar opnieuw te willen ontvangen. Wel geeft ruim 69% aan dat een ander communicatie middel ook mogelijk is. Het magazine bevat veel tekst en geeft niet duidelijk het verschil weer tussen de verschillende verenigingen. Met het oog op de nieuwe website is een ander communicatie middel als referentie naar de website ook voldoende: 54% flyers 31% grote banners 23% (Boomerang) ansichtkaarten 54% promotie via sociale media Kort samengevat kunnen we concluderen dat het erg nuttig is om te informeren over het leven bij een studentenvereniging en de meerwaarde van het lid worden van een studentenvereniging. Het magazine is als erg positief ervaren en is voor herhaling vatbaar. Gezien de hoge kosten van het magazine wordt er wel aangegeven dat een ander tastbaar communicatie middel ook voldoende is.

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015 utrechtsch studenten corps UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 2015 In augustus 2015 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1350 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Tessel Peereboom (AKvV),

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1200 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Ad. Agenda DSR 421. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Vaststellen agenda. 4. Post en mededelingen

Ad. Agenda DSR 421. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Vaststellen agenda. 4. Post en mededelingen Ad. Agenda DSR 421 1. Opening 2. Notulen Notulen van DSR 4 zijn als bijlage bijgevoegd. 3. Vaststellen agenda 4. Post en mededelingen. Speerpunten beleidsgroepen 0-06 Hierbij in het kort de speerpunten

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 3211.-S42B De agenda is onder voorbehoud als volgt: 1. Opening 2. Vaststellen van

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Wij hopen op een goede samenwerking tijdens de UIT 2017! Met vriendelijke groet,

INTRODUCTIE. Wij hopen op een goede samenwerking tijdens de UIT 2017! Met vriendelijke groet, SPONSORPROPOSITIE INTRODUCTIE In augustus 2017 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van ongeveer 11.000 (aankomende) studenten. Een groot deel hiervan zal vol enthousiasme beginnen aan een

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Contactgegevens: Opdrachtgever:

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Studentenvereniging Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Email pr@nonomes.nl NoNoMes NoNoMes is een snel groeiende studentenvereniging voor alle studenten die in Amsterdam studeren. Meer dan 350 actieve leden

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Aanwezig:Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Sharon Feijen (Unitas S.A.),

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland 2 e herziene versie Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Vereniging

Nadere informatie

Beste bibliotheekcollega,

Beste bibliotheekcollega, Aan de leden van de VOB (via email) datum ons kenmerk contactpersoon 26 februari 2014 7410-00/14-00678 FvB/AdV/sd Francien van Bohemen Uw kenmerk onderwerp doorkiesnummer e-mail Manifest Openbare 070-3090540

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Leergang Studentbegeleiding Student anno nu - Studiestress

Leergang Studentbegeleiding Student anno nu - Studiestress Leergang Studentbegeleiding Student anno nu - Studiestress Donderdag 18 februari 2016 Marian Haringsma Studieadviseur Pedagogische wetenschappen & Onderwijskunde Marleen Enschedé Studieadviseur Psychobiologie

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Wij hopen op een goede samenwerking. Met vriendelijke groet, Emile Janssens

Wij hopen op een goede samenwerking. Met vriendelijke groet, Emile Janssens Comité Démarrage du Demarrage Festival In het jaar 2015 zal de Tour de France zijn start vinden in Utrecht. Om die reden zal de hele stad in het teken staan van de wielersport. Naar verwachting van de

Nadere informatie

Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume.

Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume. Notulen van de plenaire vergadering Datum en tijd: 11-12-2013, 18:00-20:00 Locatie: BG 5 2.22 Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume.

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Wij hopen op een goede samenwerking tijdens de UIT 2016! Met vriendelijke groet,

INTRODUCTIE. Wij hopen op een goede samenwerking tijdens de UIT 2016! Met vriendelijke groet, SPONSORPROPOSITIE 1 INTRODUCTIE In augustus 2016 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van ongeveer 11.000 (aankomende) studenten. Een groot deel hiervan zal vol enthousiasme beginnen aan

Nadere informatie

Curriculumherziening TB

Curriculumherziening TB Curriculumherziening TB Het curriculum van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde gaat op de schop. Waarom is dat, wat gaat er veranderen en wanneer gebeurt dat? In dit documentje staat het belangrijkste

Nadere informatie

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden Door met AEGEE-Amsterdam samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE telt momenteel rond de 620 leden en ruim 75

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Reijn

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Stijn Allema

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 De TU Delft is een topuniversiteit. Althans, dat willen we graag geloven. Internationaal heeft de TU een naam

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht Samenwerkingsmogelijkheden INKOM Maastricht Nieuwe start voor duizenden studenten Voor de aankomende student is in Maastricht vaak alles nieuw: Een nieuwe stad, nieuwe mensen. De INKOM betekent voor velen

Nadere informatie

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl DE VERENIGING LEDENPAS Albion is de studievereniging van de studie Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Als studievereniging is het onze taak

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen, Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Thom Johannesma

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Anne Kamp (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014

VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014 DE SPONSOR, OPENING VAN ADVERTENTIE JE STUDIEJAAR & STANDHOUDER MOGELIJKHEDEN VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014 ACKU CULTUURBURO POSTBUS 13336 // 2501 EH DEN HAAG 070 44 58 885 // 070 31 20 585 WWW.ACKU.NL //

Nadere informatie

Notulen. Vergadering DWARS Wageningen

Notulen. Vergadering DWARS Wageningen 6-10-2015 Notulen Vergadering DWARS Wageningen Aanwezig: Rosanne, Sümeyye, Arne, Kas en Fabrice Afwezig met afmelding: Daniël Afwezig zonder afmelding: - 1 Opening Nadat de gebruikelijke lekkernij en de

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Aangeboden door de Landelijke Kamer van Verenigingen 4 november 2014 Deze petitie is tot stand gekomen

Nadere informatie

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001 VSSD Poortlandplein 6 68 BM Delft tel 015 78050 fax 015 787585 bestuur@vssd.nl Uitnodiging DSR 395 17 oktober 001 19:30 uur bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) Delft, 9 oktober 001

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit Meibergdreef AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast - Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, juli 0 Joyce Veld (voorzitter), Annabelle

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Agenda Bestuursvergadering 11 19 december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13.00 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Roxanne Oude Alink en Kim Schuurman Agenda

Nadere informatie

Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen. Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK

Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen. Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK 3 november 2016 Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen 2 1. Introductie

Nadere informatie

Omschrijving en prijsoverzicht

Omschrijving en prijsoverzicht Omschrijving en prijsoverzicht Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig met het

Nadere informatie

Fico. Financiële Commissie U.V.S.V./N.V.V.S.U. Advertentiemogelijkheden. Financiële Commissie Drift BR Utrecht Tel:

Fico. Financiële Commissie U.V.S.V./N.V.V.S.U. Advertentiemogelijkheden. Financiële Commissie Drift BR Utrecht Tel: Fico Financiële Commissie U.V.S.V./N.V.V.S.U. Advertentiemogelijkheden Financiële Commissie Drift 19 3512 BR Utrecht Tel: 030-2308050 fico@uvsv.nl Inhoudsopgave U.V.S.V. / N.V.V.S.U blz. 3 Cross blz. 4

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 19:01 uur. Er wordt kort vergaderd in verband met de tentamenweek voor het tweede jaar.

De vergadering wordt geopend om 19:01 uur. Er wordt kort vergaderd in verband met de tentamenweek voor het tweede jaar. Meibergdreef AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast - Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, oktober 0 Joyce Veld (voorzitter), Annabelle

Nadere informatie

Einde Academisch Jaar Professors On Stage

Einde Academisch Jaar Professors On Stage Professors On Stage Samenwerkingsbrochure Eindhovens Studenten Corps Closing Academic YEar Committee 2015 Einde Academisch JAar INTRODUCTIE Professor Berry Eggen achter de draaitafel Voor u ligt de samenwerkingsbrochure

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Wie zijn wij? Beste Relatie. Promotiemiddelen

Wie zijn wij? Beste Relatie. Promotiemiddelen Prospectus OWL 2015 Beste Relatie In deze prospectus vindt u verschillende mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht van de nieuwe lichting internationale studenten die in augustus in Leiden beginnen.

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie