Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012-2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) Dit verslag geeft een goed beeld van alle activiteiten die wij het afgelopen jaar hebben ondernomen. Een deel van het jaar was routine, maar een groot deel van ons jaar bestond uit ad hoc situaties en nieuwe projecten die wij hebben opgepakt. Ook zullen we in dit verslag op bepaalde onderwerpen dieper ingaan om duidelijk te maken waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Het jaarverslag is gestructureerd aan de hand van het meerjarenplan welke u als bijlage kunt vinden. Het Dagelijks Bestuur is inmiddels al een tijdje bezig. Wij wensen hen veel plezier en succes, we hebben er alle vertrouwen in. Zelf hebben wij veel plezier gehad het afgelopen jaar, maar er ook ontzetten veel van geleerd. Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur Jan van t Westende Vera van den Hof Rick van Dorp Laurentine van den Hoven Nina Hover Praeses ab Actis Quaestor Vice Praeses Assessor

3 Inhoudsopgave 1. Belangenbehartiging Val Kabinet en Verkiezingen Afschaffing Langstudeerboete Afschaffing basisbeurs Afschaffing OV-reisrecht Experiment BSA uitbreiding Kwaliteit in Verscheidenheid Drank- en Horeca wetgeving Alcoholleeftijd verhoging Online IVA tool Werkgroep Alcohol en Jongeren Netwerk Wet- en Regelgeving (NOV) Informatieverstrekking Plenaire Vergaderingen PKvV Overleggen Onderzoek Sociëteitsdag Financieel Congres Marketing, Strategie en Communicatie (MSC) Congres Introductieperioden Congres Beleid, Organisatie en Managementweekend Website Imago Word Lid! actie Mediabeleid Persberichten Columns Social media Communicatierichtlijn Continuïteit Acquisitie Raad van Advies Raad van Toezicht... 20

4 4.4 Politiek Klankbord Comité van aanbeveling Nieuw Kantoorpand Beurzen Subsidies Werving nieuw bestuur Toetreding Slotwoord Bijlage I: Realisatie Bijlage II: Verantwoording realisatie Bijlage III: Leden Raad van Advies Bijlage IV: Leden Raad van Toezicht Bijlage V: Leden Politiek Klankbord Bijlage VI: Leden Onderzoekscommissie Bijlage VII: Leden Comité van Aanbeveling Bijlage VIII: Meerjarenplan... 31

5 1. Belangenbehartiging 1.1 Val Kabinet en Verkiezingen In april 2012 viel het Kabinet Rutte I. Daarna werd echter wel nog het wetsvoorstel Studeren is Investeren besproken in de Tweede Kamer. Hierbij werd het voorstel om de basisbeurs in de Masterfase af te schaffen geschrapt, maar werd wel het OV reisrecht voor studenten ingekort met twee jaar, van nominaal plus drie naar nominaal plus één jaar. Het amendement Collegegeldvrij Besturen werd ook besproken en gerealiseerd. Dit was een grote overwinning voor de LKvV. Op 12 september vonden de verkiezingen plaats waarbij VVD en PvdA de twee grootste partijen bleken te zijn. Vlak hierna, op 1 oktober 2012, kondigden Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) aan dat de Langstudeerboete met terugwerkende kracht werd teruggedraaid. In het regeerakkoord dat enkele weken later werd gepresenteerd bleek echter dat één van de nieuwe maatregelen het afschaffen van de basisbeurs voor studenten was. Daarnaast zou ook het OVreisrecht voor studenten afgeschaft gaan worden. Hoe deze maatregelen eruit zouden gaan zien wist op dat moment nog niemand. 1.2 Afschaffing Langstudeerboete Het bestuur voor ons heeft zich in het jaar veel bezig gehouden met de Langstudeerboete. Iedere student die langer dan nominaal + 1 jaar zou studeren, ging een boete betalen van 3000,-. In dat jaar heeft de LKvV samen met het ISO en de LSVb een rechtszaak tegen de staat aangespannen met hulp van advocatenkantoor Stibbe. Deze rechtszaak is op één klein punt gewonnen: de overheid diende voor deeltijdstudenten een passende overgangsregeling te creëren. De uitspraak van de rechtszaak viel weliswaar lichtelijk tegen, de Langstudeerboete werd ingevoerd en de wetsvoorstellen waren goedgekeurd door beide Kamers. Toch werd, mede door de media aandacht en sterke lobby, de Langstudeerboete na enkele weken weer afgeschaft. Maandag 1 oktober maakten Mark Rutte en Diederik Samsom in een persconferentie bekend dat de Langstudeerboete met terugwerkende kracht afgeschaft zou worden. Studenten die op dat moment de boete al betaald hadden hebben hun geld voor 1 januari 2013 terug gekregen. Financiële dekking werd gevonden door de afschaffing van het vitaliteitsparen en de verhoging van de assurantiebelasting naar 21%. De champagne ging open. Helaas werd een aantal uur bekendgemaakt dat de basisbeurs voor studenten zou worden afgeschaft en vervangen door het leenstelsel 1.3 Afschaffing basisbeurs Na de aankondiging van het leenstelsel in het regeerakkoord zijn er diverse debatten geweest in de Tweede Kamer. Veel politieke partijen en organisaties spraken hun zorgen uit over het leenstelsel, zo ook de LKvV. Vooral door het korte tijdsbestek dat genomen werd om de maatregel door te voeren vreesde de LKvV dat er niet goed genoeg over nagedacht zou worden en er Langstudeerboete-achtige taferelen zouden kunnen ontstaan. In Januari heeft Minister Bussemaker een hoofdlijnenbrief gestuurd naar de Tweede Kamer met meer informatie over hoe een sociaal leenstelsel eruit zou moeten komen te zien. De belangrijkste punten waren toen dat studenten hun basisbeurs kunnen gaan lenen in plaats van dat ze het krijgen en dat het leenstelsel in voor alle nieuwe studenten zou worden ingevoerd. De aanvullende beurs zou wel blijven bestaan. Twee jaar na afstuderen zou gestart moeten worden met terugbetalen en deze termijn is 15 jaar met 5 Jokerjaren. Voor de zomer zou de minister de wetsvoorstellen indienen bij de Kamer. Echter waren er nog verschillende debatten na de hoofdlijnenbrief. Hierbij werd verzocht om een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de gevolgen van het leenstelsel. Hiernaast waren er al verschillende

6 onderzoeken verschenen. Het gevraagde rapport verscheen op 7 juni De belangrijkste conclusies uit het rapport waren dat naar verwachting weinig studenten zullen afzien van een studie. Er is wel sprake van leenaversie en het afschaffen van de OV-kaart bovenop het afschaffen van de basisbeurs wordt ervaren als een pijnpunt. Naar aanleiding van dit rapport besloot minister Bussemaker om het leenstelsel voor Bachelor studenten één jaar uit te stellen. Het leenstelsel voor de Master staat wel nog op de planning. De LKvV vreest vooral voor de brede ontwikkeling van studenten tijdens hun studententijd. De LKvV is begin juni 2013 een enquête gestart die ruim 1000 keer gemaakt is om het effect van het leenstelsel op studentenverenigingen en extra curriculaire activiteiten te testen. Uit deze enquête blijkt dat 21,5% van de respondenten geen lid zou zijn geworden. Daarnaast geeft 21,7% aan geen interesse te hebben in extra curriculaire activiteiten als zij te maken zouden hebben met het leenstelsel. Dit zijn zorgwekkende percentages. De continuïteit van studentenverenigingen kan hierdoor in het geding komen. Het moet voorkomen worden dat zij door het leenstelsel ten onder gaan. De LKvV pleit er daarnaast voor dat extra curriculaire activiteiten niet in het geding komen. Het bestuur zal daarom aan de slag gaan met het leenstelsel en proberen extra curriculaire activiteiten te beschermen door te pleiten voor bijvoorbeeld uitbreiding van Collegegeldvrij Besturen, het opnemen van bestuurswerk in het diploma of het ondersteunen van extra curriculaire activiteiten binnen het curriculum. Over dit onderzoek heeft de LKvV een persbericht gestuurd dat door diverse media is overgenomen. 1.4 Afschaffing OV-reisrecht Naast het invoeren van het leenstelsel stond ook het afschaffen van het OV-reisrecht voor studenten in het regeerakkoord van de VVD en PvdA. De OV-kaart zal worden afgeschaft en vervangen met een alternatief, zoals een kortings- of trajectkaart. Ook hier was veel kritiek op van Politieke partijen en organisaties. Voor de LKvV is het behoud van het OV-reisrecht één van de voorwaarden voor een leenstelsel. In februari presenteerden de betrokken Openbaar Vervoersbedrijven een rapport over de gevolgen van het afschaffen van het OV-reisrecht van studenten. Hieruit kwam naar voren dat studenten er financieel op achteruit zullen gaan en veel van hun mobiliteit zullen moeten inleveren. Daarnaast zal deze maatregel nog meer maatschappelijke gevolgen hebben, ook andere burgers zullen worden beïnvloed. OV bedrijven zullen moeten krimpen waardoor de bereikbaarheid in Nederland ernstig zal verkleinen. De LKvV heeft aan de hand van dit bericht een persbericht verstuurd en plannen gemaakt voor een landelijke protestactie. Echter is er nog steeds geen duidelijkheid over hoe een alternatief voor het OV-reisrecht eruit zal moeten gaan zien en heeft Minister Bussemaker zelfs de deur tot het behoud van de kaart op een kier gezet. De LKvV zal het komende jaar zich nog blijven bezighouden met de strijd om de OV-kaart. 1.5 Experiment BSA uitbreiding In het jaarverslag van vorig jaar heeft u al iets kunnen lezen over het experiment met het Bindend Studie Advies (BSA). Onderwijsinstellingen kunnen sinds een aantal jaar een BSA vragen in het eerste studiejaar. Studenten die niet voldoende studiepunten behalen kunnen van de opleiding verwijderd worden. In december 2011 hebben de VSNU en de Vereniging Hogescholen een hoofdlijnenakkoord gesloten met het ministerie van OCW. Hierin stond onder anderen een experiment met het uitbreiden van het BSA naar latere jaren. Het afgelopen jaar is er op het ministerie van OCW geschreven aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die dit experiment mogelijk moest gaan maken. De LKvV was hierbij betrokken en kon haar bedenkingen en bezwaren aangeven. De LKvV zag vooral het gevaar voor de brede

7 academische vorming die beperkt zou worden. Het doen van extra curriculaire activiteiten kan namelijk in het geding komen. Op 12 maart 2013 is de AMvB verstuurd naar de Tweede Kamer. De LKvV heeft toen veel contact gehad met diverse Tweede Kamerleden om haar zorgen te uiten. Doordat de LKvV de AMvB heeft aangekaart bij de Kamer is er een Algemeen Overleg geweest. Aan de hand hiervan zijn er een negental moties ingediend waarvan er drie zijn aangenomen. Hierdoor ziet het experiment er als volgt uit: - Studenten die nog geen enkel tentamen hebben gemaakt gedurende het eerste inschrijvingsjaar kunnen vroegtijdig van een opleiding verwijderd worden. Dit om te voorkomen dat studenten zich voor meerdere studies inschrijven en er slechts één volgen. - Instellingen mogen ook in het tweede studiejaar een BSA afgeven. - Voordat er een BSA wordt afgegeven moet de student eerst gewaarschuwd worden en moet er de mogelijkheid zijn tot herkansen. Daarna vindt er nog een periode plaats waar de student de mogelijkheid heeft voor bezwaar en beroep. - Als er een BSA wordt afgegeven heeft de instelling een inspanningsverplichting om te helpen bij het vinden van een nieuwe/betere studie voor de student - Instellingen moeten aantonen dat ze het experiment aankunnen en extra studiebegeleiding voor de studenten organiseren. Hoe deze voorwaarden er precies uitzien zal per instelling verschillen. In augustus 2014 zal gekeken worden naar welke voorwaarden de deelnemende instellingen hebben doorgevoerd. - Maximaal 10% van de studenten mag te maken krijgen met het experiment. - Unieke opleidingen kunnen niet meedoen met het experiment, studenten moeten de mogelijkheid hebben om eenzelfde opleiding op een instelling zonder BSA experiment te volgen. Het experiment zal per 1 september 2013 van start gaan voor nieuwe studenten. Tot 1 juni konden instellingen hun voorstel sturen naar de minister. De Universiteit Leiden, Amsterdam University College, de Gerrit Rietveld Academie en een tweetal opleidingen van de TU Delft meldden zich aan. De TU Delft heeft echter na overleg met de studentenraad besloten om niet te starten met het experiment. De LKvV is teleurgesteld dat het experiment toch van start zal gaan maar is wel verheugd dat dit in een beperkte mate is. Daarnaast staat er in de aanbeveling van de AMvB dat er rekening moet worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Bestuursfuncties vallen hier al onder. Het is aan de Plaatselijke Kamers van Verenigingen om samen met de LKvV ervoor te zorgen dat (groot) commissiewerk hier ook onder zal vallen. 1.6 Kwaliteit in Verscheidenheid In augustus 2011 is door het ministerie van OCW de strategische agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap uitgebracht. Hierin wordt een beleidsverandering beschreven welke op lange termijn het Hoger Onderwijs beter en toekomstbestendig moet maken. Om dit te realiseren heeft het ministerie van OCW sindsdien een pakket wetswijzigingen opgesteld. In april is hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Dit zijn de belangrijkste veranderingen: - Scholieren moeten zich in het vervolg vóór 1 mei inschrijven zodat zij aan een zogeheten matching procedure kunnen deelnemen. - De titulatuur voor HBO en WO diploma s zal gelijk worden getrokken. Het verschil tussen beiden blijft wel duidelijk zichtbaar op het diplomasupplement. - Het collegegeld voor schakelprogramma s tussen HBO bachelors naar een WO master wordt hoger, maximaal 1,5x het wettelijk collegegeld.

8 - De excellente opleidingen van Nederland mogen meer collegegeld gaan vragen. Dit kan oplopen tot maximaal 5x het wettelijk collegegeld. - Doorstroommasters waarbij je na een bachelor direct in kan doorstromen worden afgeschaft. - Het hogere collegegeld voor tweede studies zal in het najaar onderwerp van debat zijn in het najaar. Wij hebben hier geen tijd aan besteed in onze politieke lobby, omdat dit geen tot nauwelijks invloed zal hebben op de activiteiten van studentenverenigingen. Het heeft echter wel gevolgen voor aankomend studenten. Studentenverenigingen hebben ook een voorlichtende functie aan haar eerstejaars leden. Vandaar dat we hebben besloten een factsheet op te stellen met de belangrijkste veranderingen. Deze is 30 mei naar de externe vertegenwoordigers van de lidverenigingen gestuurd. De factsheet is te vinden op het extranet op de website of op te vragen bij het Dagelijks Bestuur. 1.7 Drank- en Horeca wetgeving Toen wij ons bestuursjaar begonnen lag de vernieuwde Drank- en Horecawet al zo goed als vast. In deze vernieuwde wet wordt o.a. het toezicht meer lokaal gestuurd, is het bezit van alcohol voor minderjarigen strafbaar geworden en moeten gemeenten een eigen verordening schrijven voor paracommercie. Omdat studentenverenigingen officieel paracommerciële instellingen zijn hebben deze hier direct mee te maken. Dit was een erg belangrijk onderwerp voor studentenverenigingen omdat gemeenten nu de kans kregen om nieuwe regels vast te stellen. Samen met het Politiek Klankbord en Michiel Krijvenaar is hier een passende strategie voor ontworpen. Wij hebben altijd als doel gehad om zo goed mogelijk de belangen van de verenigingen hierin te vertegenwoordigen. Voor deze verenigingen is het van het grootste belang dat zij niet gehinderd worden door vervroegde sluitings- of schenktijden. Wij hebben daarom de verenigingen zo goed mogelijk geïnformeerd, en de plaatselijke kamers zo veel mogelijk aangespoord om contact op te nemen met hun gemeente. Het bestuur heeft mee kunnen schrijven aan de modelverordening van de VNG, en wij hebben dan ook altijd naar deze verwezen. In Rotterdam bleek dat de nieuwe verordening voor het begin van het kalenderjaar 2013 al was ingestemd. Een aantal verenigingen zou onder deze nieuwe regels geen muziek mogen draaien na 24:00. De LKvV is toen samen met de RKvV in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam, en hierdoor hebben ook deze verenigingen een ruimere vergunning gekregen waardoor zij nu niet gehinderd worden in hun activiteiten. Aan het eind van ons jaar was in 8 van de 13 steden een concreet beleid opgesteld voor studentenverenigingen. Geen van deze maatregelen was negatief voor de verenigingen, en daar zijn wij erg blij mee. 1.8 Alcoholleeftijd verhoging 18 juni 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de alcoholleeftijd verhoging te verhogen van 16 naar 18 jaar. Vlak daarna is bekend gemaakt dat deze leeftijdsverhoging doorgang zal vinden vanaf 1 januari Afgelopen jaar heeft de LKvV geïnventariseerd wat voor invloed deze wetswijziging zou hebben op de achterban. Aan elke lidvereniging is gevraagd hoeveel procent op het moment van inschrijven nog geen 18 jaar is. Dit percentage bleek in de meeste steden minimaal te zijn, op een enkele uitzondering na. Natuurlijk heeft de LKvV wel een lobby hierin opgepakt, ook al ging het niet om grote aantallen. Eén persoon is immers voldoende om de wet te overtreden. Elke lidvereniging is aanbevolen om een beleid op te stellen inzake alcohol en minderjarigen. Nadruk hierop ligt dan vooral op de introductieweken van onderwijsinstellingen,

9 scholierenfeesten en minderjarige leden. Lidverenigingen kunnen hier natuurlijk wel hun eigen keuze in maken. Zo hebben er een aantal kenbaar gemaakt om 18+ te worden, omdat het om zo n laag aantal studenten gaat. De LKvV heeft een column geschreven over de alcoholleeftijd verhoging en studentenverenigingen. Deze column is opgepakt door een aantal websites, de Werkgroep Alcohol & Jongeren en een aantal verenigingsbladen. In deze column kwam sterk naar voren dat studentenverenigingen klaar zijn voor deze wetswijziging, vooral door de sociale controle die heerst op een sociëteit. 1.9 Online IVA tool Inmiddels was afgelopen jaar het tweede jaar dat de Online Instructie Verantwoord Alcoholschenken aangeboden werd door de LKvV. Er is veel tijd gestoken in de promotie van deze tool. Zo is er bij alle lidverenigingen aangegeven dat het aan te raden is om de IVA tool op de paklijst te zetten van de eerstejaars. Op deze manier hebben studentenverengingen na ongeveer vier jaar alleen maar leden rondlopen die een gecertificeerd barvrijwilliger zijn. Maandelijks is gemonitord hoeveel personen een certificaat behaald hadden en hier zat een stijgende lijn in. In juli 2013, dus nog voor de nieuwe KMT s, had de website bijna 2500 certificaten uitgegeven. STIVA heeft in februari 2013 een evaluatie ontvangen waaruit bleek dat de IVA tool een succes is. Aan de hand van deze positieve evaluatie heeft de LKvV besloten hier een persbericht over te schrijven. De boodschap was dat studentenvereniging bewust bezig zijn met verantwoord alcoholschenken. Een hoofdpijler van de LKvV hierin is om excessen te voorkomen. Echter bleek gedurende het jaar dat steeds meer soorten verenigingen van de online IVA tool gebruik maakten. Denk hierbij aan sportverenigingen, studieverenigingen, maar ook de lokale bingoclub. Er is bij STIVA gepolst hoe zij hierin stonden, aangezien zij de IVA website gefinancierd hebben voor de LKvV achterban. Het idee om de optie Overige Studentenverenigingen tegen betaling op de website te zetten is hen voorgelegd. STIVA stond hier positief tegenover. In loop van het jaar zal de promotie naar andere verenigingen uitgewerkt worden, om op die manier acquisitie binnen te halen Werkgroep Alcohol en Jongeren Twee bestuursleden van het Dagelijks Bestuur met de portefeuille overige politiek (Quaestor en Assessor) nemen namens de LKvV plaats in de werkgroep Alcohol & Jongeren. Deze werkgroep is geïnitieerd door het ministerie van VWS, en wordt voorgezeten door het Trimbos Instituut. Dit overleg vindt zo n 5 keer per jaar plaats. In de werkgroep Alcohol & Jongeren worden de volgende organisaties vertegenwoordigd: - NOC*NSF - STIVA - CBL - Ahold Europe - VDN/RND - Nederlandse Brouwers - LKvV - KHN - Trimbos - VWS - Veiligheid en Justitie - PDCG - Bacardi Nederland N.V De werkgroep valt onder het Directeuren Overleg Alcohol (DOA) en legt hier verantwoording aan af. In dit orgaan zijn de directeuren van alle grote alcoholhoudende drank producenten vertegenwoordigd. De werkgroep heeft als doel om informatie uit te wisselen en samen manieren te vinden om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Grote thema s dit jaar waren de vernieuwde

10 Drank- en Horeca wet en de verhoging alcoholleeftijd. Namens de LKvV hebben wij ons altijd ingezet voor het tegengaan van excessen onder leden van verenigingen. Het is algemeen bekend dat er onder studenten veel wordt gedronken, maar excessen moeten ten allen tijde voorkomen worden. Samen met het Trimbos instituut is gekeken naar manieren om deze excessen te voorkomen. In het jaar is hier nog weinig mee gedaan, maar dit is meegegeven aan onze opvolgers. Dit jaar is ook het Alcoholbeleidscongres bezocht. Hier is met verschillende organisaties gesproken over alcoholbeleid binnen verenigingen en wijzigende regelgeving. Veel mensen gaven aan de aanwezigheid van de LKvV erg te waarderen Netwerk Wet- en Regelgeving (NOV) Via de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) is de LKvV betrokken geraakt bij het Netwerk Wet- en Regelgeving. Hierin zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: - NOV - NOC*NSF - Scouting Nederland - LKvV - Gezamenlijke Protestantse Kerk Nederland - Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland - Utrechtse Vereniging Kleine Kernen - MOVISIE - Plattelandsjongeren - Federatie Dorpshuizen Dit overleg wordt voorgezeten door het NOV en vindt zo n 6 keer per jaar plaats. Namens de LKvV waren de Dagelijks Bestuursleden met de portefeuille overige politiek (Quaestor en Assessor) aanwezig. In dit overleg wordt regelgeving voor vrijwilligersorganisaties besproken. Het afgelopen jaar is veel gesproken over belastingen, de vernieuwde Drank- en Horeca Wet, auteursrechten, ANBI-status en andere relevante zaken. Alle organisaties die hieraan meedoen zijn officieel paracommerciële instellingen. In het jaar hebben zich geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan voor studentenverenigingen. De kantineregeling is gewijzigd, maar hier maken grotere verenigingen geen gebruik van. Daarnaast vallen verenigingen niet onder de verplichting voor ANBI s om hun cijfers openbaar te maken. Ook de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft weinig gevolgen voor verenigingen. Er is nog gekeken naar de fictieve vrijwilligersvergoeding, maar de verenigingen die hier gebruik van maken hebben dat zelf al op orde. Concluderend is dit overleg voor de LKvV toch erg nuttig om op de hoogte te blijven van veranderende regelgeving voor haar achterban. Daarnaast is er bij de andere organisaties een hogere continuïteit, waardoor kennis snel wordt overgebracht.

11 2. Informatieverstrekking 2.1. Plenaire Vergaderingen De Plenaire Vergadering is het hoogste orgaan van de LKvV. De opkomst bij de Plenaire Vergaderingen, die bestond uit de externe vertegenwoordigers van de verenigingsbesturen en plaatselijke kamers, was het afgelopen jaar zeer goed. Bestuurders hebben ook het afgelopen jaar hun betrokkenheid bij de LKvV getoond. Het afgelopen jaar zijn er door het Dagelijks Bestuur vijf Plenaire Vergaderingen uitgeschreven. Tijdens deze vergaderingen hebben wij extra aandacht geschonken aan de onderwijspolitiek en overige politieke thema s die van belang zijn voor studentenverenigingen. Bestuurders gaven aan dat zij dit een belangrijke rol van de LKvV vonden. De LKvV heeft zich de afgelopen jaren ook steeds meer ontwikkeld tot een serieuze gesprekspartner wanneer het gaat om politieke kwesties in het Hoger Onderwijs. Tijdens de vergaderingen stonden enkele onderwerpen standaard op de agenda, zoals de update Onderwijspolitiek. Ook stond de update overige politiek altijd op de agenda. Tevens kregen de woordvoerders van elke Plaatselijke Kamer van Vereniging het woord om zo een update met belangrijke informatie uit elke stad te geven. Naast de vaste agendapunten zijn er gedurende het jaar ook bijzondere agendapunten naar voren gekomen. Zo heeft er tijdens de Plenaire Vergadering in april 2013 een discussie plaatsgevonden over de maatregelen in het Hoger Onderwijs. Hierbij ging het met name over de uitbreiding van het Bindend Studieadvies en de invoering van het leenstelsel. Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg van de VVD was op deze vergadering aanwezig en ging met de aanwezigen hierover in discussie. Daarnaast is studentenvereniging NoNoMes na een aspirant-periode van zes maanden toegetreden tot de LKvV tijdens de Plenaire Vergadering in februari. Tevens zijn tijdens de laatste vergadering de onderzoeksresultaten gepresenteerd uit het onderzoek van de onderzoekscommissie van de LKvV naar de maatschappelijke bijdrage van studentenverenigingen. Een laatste en zeker niet onbelangrijk effect van de vergaderingen is de informatie-uitwisseling tussen de verenigingsbestuurders onderling en het mededelen van de actualiteiten en ontwikkelingen bij de LKvV. De vergaderingen werden afgesloten met een borrel wat voor de verenigingen een uitstekende gelegenheid vormde om van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen PKvV Overleggen Het afgelopen jaar hebben er vier overleggen plaatsgevonden. Bij het overleg met de Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV s) waren de vertegenwoordigers van de twaalf aangesloten PKvV s aanwezig. De PKvV s vertegenwoordigen de verenigingen in hun stad. Tijdens een overleg werden actuele ontwikkelingen besproken en werd er nagedacht over bepaalde vraagstukken. Tijdens de bijeenkomsten werd met name de focus gelegd op de politieke onderwerpen. Daarnaast is de maatschappelijke bijdrage van de studentenverenigingen in alle steden besproken en is er overlegd over het Word lid! -magazine. Één overleg heeft geen doorgang gevonden in verband met een geringe invulling van dit overleg. De andere overleggen werden zowel door de Plaatselijke Kamers van Verenigingen als de LKvV als zeer nuttig ervaren. De Plaatselijke Kamers van verenigingen waren het afgelopen jaar erg enthousiast en zeer nauw betrokken bij de LKvV. Aangezien de PKvV s een belangrijke taak hebben op plaatselijk niveau, is het afgelopen jaar voor het eerst de PKvV-lobbydag georganiseerd. Deze dag vond plaats op 6 september 2013 bij studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U.. De bedoeling van de dag was om de nieuwe PKvV s zo vroeg mogelijk kennis met elkaar te laten maken en om nuttige informatie te verschaffen waar de PKvV de rest van het

12 jaar profijt van kunnen hebben. Tijdens deze dag werd een workshop gegeven over de politieke lobby op plaatselijk niveau, vond er een regulier PKvV-overleg plaats en werd afgesloten met een borrel waarbij alle nieuwe bestuurders elkaar beter konden leren kennen. 2.3 Onderzoek Ieder jaar doet de LKvV een onderzoek naar een onderwerp relevant voor studentenverenigingen. Dit jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke bijdrage van studentenverenigingen. De commissie bestond uit drie personen, afkomstig uit de achterban van de LKvV. Zie bijlage VI voor de leden. Maatschappelijke bijdrage is zo divers dat het moeilijk is om dit onder één noemer te scharen. Hoofdvragen waren; wat doet de vereniging? Hoeveel tijd steekt de vereniging in goede doelen en in de buurt of de stad? Hoe is de vereniging ingesteld op dit type activiteiten en hoe belangrijk vinden verenigingen dit? De doelgroep die bekeken is zijn studentengezelligheidsverenigingen (LKvV achterban), studie-, sport- en internationale studentenverenigingen. Er is een enquête afgenomen bij de besturen van de verenigingen, die wij representatief achtten voor hun vereniging, en hier zijn de volgende conclusies uitgekomen: - Alle verenigingen waren tevreden met hun activiteiten die werden geschaard onder maatschappelijke bijdrage. Hier was niet het aantal activiteiten dat een vereniging organiseert van belang. - Het merendeel van de verenigingen vonden maatschappelijke bijdrage een prioriteit. Vrijwel nooit had het de hoogste prioriteit, maar nooit had het de laagste prioriteit. - De meeste verenigingen voelen zich betrokken als maatschappelijk speler in hun stad. Vooral bij de onderwijsinstellingen zien zij zich als belangrijk orgaan. - De grootte van de vereniging maakt niet uit hoe actief een vereniging zich inzet voor de maatschappij. Zowel kleine als grote verenigingen zetten zich actief in. De resultaten van het onderzoek zijn in een blad geplaatst tezamen met een aantal uitgeschreven voorbeelden van verenigingen. Deze voorbeelden dienen als inkijk in een goed lopend project, waar andere verengingen wellicht ideeën aan kunnen ontlenen. Het onderzoek is op 4 oktober 2013 gepresenteerd door de commissie aan de Plenaire Vergadering. Hier kon elke aanwezige vereniging een hardcopy exemplaar meenemen. Voor de lidverenigingen van de LKvV is tevens het onderzoek online beschikbaar gesteld op het extranet van de LKvV. 2.4 Financieel Congres Vrijdag 16 november 2012 heeft het Financieel Congres plaatsgevonden. ABN AMRO faciliteerde dit congres voor de LKvV en de samenwerking was zeer prettig. Het congres was dit jaar iets anders ingericht dan voorgaande jaren. Omdat de acquisitietraining is samengevoegd met het Financiële Congres werd er dit jaar ook een acquisitie workshops gegeven. Wij hebben hiervoor gekozen op aanraden van onze voorgangers, en omdat het Financieel Congres het voorgaande jaar niet de gewenste opkomst had. Deze andere invulling van de dag is afgelopen jaar heel goed bevallen, en het congres is dan ook beoordeeld door de 79 deelnemers met een 8. Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijven die een workshop gegeven hebben: - ABN AMRO Acquisitie - Qompas Acquisitie - Deloitte BTW & Vennootschapsbelasting - Van Lanschot Bankiers Investment Game

13 De workshops zijn door 100% van de deelnemers relevant beoordeeld en de deelnemers hebben aangegeven het congres aan te raden bij hun opvolgers. 2.5 Sociëteitsdag Op 8 februari 2013 vond een nieuw congres van de LKvV plaats: De Sociëteitsdag. Hoewel in het verleden vaker de nadruk op alcoholbeleid heeft gelegen tijdens congressen, is er het afgelopen jaar voor gekozen om dit thema uit te breiden en bestuurders tijdens dit congres handvatten te bieden voor het runnen van de sociëteit. Alcoholbeleid is hierbij uiteraard van belang maar ook veiligheid is een belangrijk aspect bij de verantwoordelijkheid voor een studentenvereniging. Het congres vond plaats bij de Heineken Experience en door hen werd een workshop gegeven over het schenken van bier met een hoge kwaliteit en het behalen van meer rendement uit het bier. Tevens werd de Drank- en Horecawet aangehaald door de heer Peter de Wolf, directeur van Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA). Brandweer Nederland gaf een workshop over brandveiligheid binnen een sociëteit. Aansluitend vond een borrel plaats waarbij sociëteitsbestuurders elkaar beter konden leren kennen. De opkomst was voor een eerste editie, met 47 deelnemers, goed. Het congres werd beoordeeld met een 8 en velen gaven aan dat de dag een nuttige toevoeging was en het aan te raden voor toekomstige besturen. 2.6 Marketing, Strategie en Communicatie (MSC) Congres Op 22 maart 2013 vond dit jaar het MSC Congres plaats bij Randstad Nederland in Amsterdam. Het doel van dit congres is om bestuurders en commissieleden voor te bereiden op de introductieweken van de verschillende universiteiten, en ze handvatten te geven om hun vereniging zo positief mogelijk op de kaart te zetten en zo zoveel mogelijk leden binnen te halen. Randstad Nederland was dit jaar opnieuw bereid het congres te faciliteren. Dit drukt de kosten voor de LKvV flink en gaf Randstad de mogelijkheid om in aanraking te komen met een groep ambitieuze studenten. Het congres is dit jaar bezocht door 80 mensen, wat helaas iets minder was dan het jaar daarvoor. Workshops werden dit jaar gegeven door de volgende personen: - José Schotsborg Strategische communicatie voor studentenverenigingen - Lucas Stassen Reputatie- en relatiemanagement - Dennis van Egmond Hoe werf je leden die geen lid willen worden? - Qompas WORD LID, want de vereniging is gaaf - Randstad Hoe selecteer ik mijn beste opvolger? De dag werd begonnen met een inleiding over de kracht van social media. Hierna gingen de deelnemers uiteen in verschillende workshops, en werd de dag afgesloten met een goede borrel. De deelnemers van dit congres hebben de dag uiteindelijk beoordeeld met een 7, Introductieperioden Congres Op 24 mei 2013 vond het Introductieperioden Congres plaats bij het Vechthuis in Utrecht. Voor dit congres zijn alle commissies en bestuurlijk verantwoordelijken uitgenodigd die gingen over de kennismakingstijden (KMT s) van de studentenverenigingen. Het Vechthuis is dit jaar op een andere manier op ons pad gekomen dan de andere congressen. Wij zijn in samenwerking met Galalocaties.nl een aantal locaties gaan bezichtigen en zodoende tot deze locatie gekomen. Deze congreslocatie voldeed aan onze wensen en werd dan ook door de meeste deelnemers als goed beoordeeld. Tijdens dit congres werden de volgende workshops gegeven:

14 - Janneke Pieterson Voeding & Diëtetiek - Luitenant Kolonel S. Dalenberg (KMA Breda) Teambuilding - Adriaan Andringa Mediabeleid - Martine Cloosterman (Cloos to you) Bedrijfshulpverlening - Gwendolynn Peters (V.S.L. Catena) EHBO Voor het Introductieperioden Congres is er subsidie aangevraagd bi het Ministerie van OCW. Voor dit congres is er 5000,- ter beschikking gesteld. Bij deze subsidieaanvraag is achteraf een verantwoording afgelegd en een resultaat voorgelegd. Door de aanwezige deelnemers werd de dag met een 7,5 beoordeeld. Hiervan was 90% commissielid en 10% bestuur of senaat. Het congres heeft er aan bijgedragen dat verschillende verenigingen verantwoord en goed voorbereid aan de KMT s kon beginnen. 2.8 Beleid, Organisatie en Managementweekend Op het einde van het jaar heeft het Beleid, Organisatie en Managementweekend (BOM weekend) plaatsgevonden. Ook dit jaar was de accommodatie De Beukenhof, te Biezenmortel. Het BOM-weekend biedt nieuwe bestuurders handvatten om hun bestuursjaar zo succesvol mogelijk te starten. Daarnaast kunnen zij netwerken met hun medebestuurders en het nieuwe bestuur van de LKvV. Er waren dit jaar 191 deelnemers. Het congres werd geopend door de heer Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU en lid van het Comité van Aanbeveling van de LKvV. Met zijn ervaringen in het College van Bestuur van de Universiteit van Maastricht en als voorzitter van de NVAO kon hij de aanwezige bestuurders meenemen in zijn boeiende verhaal. Er werden gedurende het weekend verschillende workshops aangeboden: - STIVA Alcoholbeleid - Mise en Place Doelen stellen en behalen - Qompas Commercialisering van studentenverenigingen - Bullseye Security Beveiliging en agressiebeheersing - Peter Fijbes Bestuurstraining - Orange lectern Wervend presenteren - HTC advies Onderhandeling biercontract - Heineken Duurzaamheid - Berenschot Crisis communicatie Het BOM weekend werd door de deelnemers beoordeeld met een 8,0. De locatie van het weekend werd ook weer erg goed beoordeeld, ook al was het slecht te bereiken met het openbaar vervoer. De deelnemers vonden dat er over het algemeen interessante workshops werden gegeven, ze veel contacten op konden doen en er een hoop gezelligheid was op het BOM weekend. Bijna allemaal zullen zij het weekend aanraden aan hun opvolgers. Uiteindelijk kijken wij dus terug op een zeer geslaagd congres. 2.9 Website In 2009 was de website voor het laatst vernieuwd en deze was inmiddels verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die anno 2012 aan een website worden gesteld. De website was onoverzichtelijk en niet geheel gebruiksvriendelijk. Er is daarom gekozen om een volledig nieuwe website te lanceren. Het belangrijkste criterium van de nieuwe website was dat deze overzichtelijker en gebruiksvriendelijker moest worden.

15 Op 4 maart 2013 is daarom een geheel nieuwe website gelanceerd. Op de website staat actuele informatie over de politiek en berichtgeving in de media. Daarnaast wordt er een beeld geschept over de werkzaamheden van de LKvV. De geschiedenis, opbouw van de organisatie, doelstellingen en diensten staan tevens uitgebreid beschreven. Ook staat meer informatie over congressen en zakelijke samenwerking vermeld. Daarnaast wordt middels de knoppen onderaan de homepagina doorverwezen naar belangrijke pagina s van de website. De leden van het Comité van Aanbeveling zijn vooraanstaande mensen die de Landelijke Kamer van Verenigingen een warm hart toedragen. Zij staan daarom op deze nieuwe website uitgebreid vermeld. Op het besloten gedeelte van de website kunnen bestuurders de agenda inzien, notulen van vergaderingen lezen, zich inschrijven voor congressen, de maandelijkse nieuwsbrief lezen en meer informatie lezen die van belang zijn voor studentenverenigingen. Sinds de lancering van de nieuwe website in maart is de website van de LKvV veelvuldig bezocht. Met gemiddeld meer dan 1500 bezoekers per maand is het bereik van de LKvV breed gebleken.

16 3. Imago 3.1 Word Lid! actie Afgelopen jaar heeft de Word Lid! actie vooral gedraaid om een nieuw project, namelijk het Word Lid! magazine. Dit magazine heeft als doel om scholieren te enthousiasmeren voor lidmaatschap bij een studentenvereniging. Normaal lag de promotie van de Word Lid! actie in de introductieweken van de onderwijsinstellingen, in augustus vlak voor het nieuwe collegejaar. Het magazine heeft deze promotie verplaatst naar eerder in het jaar, namelijk op de Open Dagen van de onderwijsinstellingen. Scholieren die nog niet voor een stad gekozen hebben kunnen in het magazine ook andere steden zien, en scholieren die wel al gekozen hebben voor een bepaalde stad kunnen de studentenverenigingen van die bepaalde in het magazine terugvinden. Op die manier is er zowel promotie in de stad zelf als daarbuiten. Gedurende het jaar is er gezocht naar sponsoren die het magazine mede mogelijk wilden maken. De LKvV wilde het magazine namelijk gratis aanbieden aan haar lidverenigingen. Hieronder vindt u een overzicht van de adverteerders en wat voor soort advertentie zij geplaatst hebben: - Stichting Weet Wat Je Besteedt Financieel Studieplan: weet jij al hoeveel je uitgeeft per maand? - Drukbedrijf.nl Goedkoop drukwerk - STIVA Combinatie van IVA tool en verantwoord alcoholdrinken - Ministerie van OCW Informatie over de wet Kwaliteit in Verscheidenheid In het magazine heeft elke stad een aantal pagina s gekregen waar elke aangesloten studentenvereniging een stukje tekst over hun vereniging heeft geschreven. Ook was er een rubriek Veelgestelde vragen, zoals bijvoorbeeld: Kost lidmaatschap veel geld? Is het te combineren met je studie? Door de aanpak van de actie komt de landelijke rol van de LKvV goed naar voren. Het magazine is samengesteld door de LKvV maar de verspreiding gebeurt door de Plaatselijke Kamers van Verenigingen. 3.2 Mediabeleid Zowel voor de LKvV als organisatie, als voor haar lidverenigingen is het belangrijk om een reëel beeldvorming van studentenverenigingen naar buiten uit te dragen. De afgelopen jaren is de LKvV erg geprofessionaliseerd in haar mediabeleid. De banden met journalisten worden steeds hechter. Dit heeft al gevolg dat de LKvV vaker haar standpunten kan verduidelijken in de media. Dit doen we door een actief mediabeleid te voeren. Dit beleid is ook het afgelopen jaar uitgevoerd door de Praeses. Niet alleen stuurt de LKvV persberichten en columns naar het mediabestand, bepaalde journalisten werden ook telefonisch benaderd om direct een aantal mondelinge reacties te geven. Door direct na een persbericht te bellen met bepaalde journalisten hebben we het onderwerp nog beter onder de aandacht gebracht. Het was duidelijk te merken dat dit zin had. 3.3 Persberichten

17 Gedurende het jaar zijn er verschillende persberichten gepubliceerd. Vaak door alleen de LKvV, maar ook een aantal keer met partners zoals het ISO en de andere convenantpartners en de LSVb. Aan het begin van dit collegejaar verscheen er nog een aantal persberichten over de Langstudeerboete. Allereerst over de lancering van de website Hier konden studenten hun beklag doen over de Langstudeerboete. Na één maand kwamen op deze website 150 vragen en 550 klachten binnen, ook hier is een persbericht over gestuurd. Gedurende de gehele maand september is er veel aandacht voor de Langstudeerboete geweest. Naast het ISO en de LSVb is ook de LKvV veel in de media verschenen. In oktober werd bekendgemaakt dat de Langstudeerboete afgeschaft zou worden. Na lange tijd van negatieve berichten vanuit de studentenorganisaties richting het ministerie van OCW wilde we eens een ander geluid laten horen. In een persbericht op 9 oktober 2012 is toenmalig staatssecretaris Zijlstra geprezen om de voortvarende afschaffing van de Langstudeerboete. Begin oktober is ook nog een persbericht gestuurd over de nieuwe inschrijvingen bij studentenverenigingen. Doordat in deze periode alle maatregelen rondom het Hoger Onderwijs veel aandacht kregen werd ook deze informatie goed opgepakt. Eind oktober werd het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA gepresenteerd, hier hebben wij door middel van een persbericht op gereageerd. Er waren op dat moment echter zo veel organisaties en instanties die op dit bericht reageerden dat wij geen mediamoment hebben kunnen creëren. In december is in samenwerking met het ANP een bericht gestuurd over de maatschappelijke bijdrage van studentenverenigingen. Omdat we dit bericht net voor kerst hadden gestuurd is het vaak overgenomen. In januari is een persbericht gestuurd over de online-iva. De doelstelling was om certificaten uit te reiken in een jaar, binnen een half jaar waren echter al certificaten bereikt. Nuchtere student achter de bar was de titel. STIVA had een quote in dit persbericht. 4 februari presenteerden de leveranciers van het Nederlands Openbaar Vervoer een rapport met daarin de gevolgen van het afschaffen van de OV-kaart voor studenten. De LKvV heeft als reactie daarop een persbericht gestuurd waarin zij opriep tot behoud van het studentenreisrecht. 12 maart riep de LKvV de regering op om studenten niet als proefkonijnen te gebruiken. Zij was niet gecharmeerd van de plannen om een BSA in het tweede jaar mogelijk te maken. 19 maart schreef de LKvV een opiniestuk in de Volkskrant over het BSA experiment en de effecten daarvan op toekomstige studenten. In april heeft het ISO namens alle convenantpartners een persbericht gestuurd over het manifest Bildung dat iedere organisatie had ondertekend. Hierin werden de zorgen geuit over de druk op extracurriculaire activiteiten. Voornamelijk het ISO en de LKvV zijn toen genoemd. 7 juni werd bekendgemaakt dat het leenstelsel voor bachelor studenten met een jaar uitgesteld zou worden. Als reactie hierop heeft de LKvV een persbericht geschreven waarin zij nogmaals opriep de OV-kaart te behouden. 20 juni presenteerde de LKvV middels een persbericht de eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten van het leenstelsel op studentenverenigingen, deze bleken behoorlijk negatief en ingrijpend. Dit is breed overgenomen in geschreven media en er is ook aandacht voor geweestop de radio.

18 Na het reces is de LKvV nog veel in het nieuws geweest over de recordaantallen nieuwe leden bij studentenverenigingen door het hele land. 3.4 Columns Het Dagelijks Bestuur heeft dit jaar vier columns geschreven over actuele gebeurtenissen die verenigingen bezig hielden. Het doel hiervan was om meer zichtbaarheid aan de activiteiten en werkwijze van de LKvV. Daarnaast wilden we middels deze weg verenigingsleden bereiken door plaatsingen in de verenigingsbladen. De columns werden tevens geplaatst op de website van de LKvV. Hieronder vindt u een overzicht van de columns: - Academische vorming: Noodzakelijk kwaad of persoonlijke ontwikkeling? Een column over belang van het doen van een bestuursjaar. - Studierendement omhoog? Word lid! Een column over het belang van lid worden bij een studentenverenigingen en het positieve effect ervan op studieresultaten. - Generatiekloof Een column over de verschillen tussen studeren vroeger en nu, en de toekomst van de student. - Biertje? Nee een cola! Een column over de verhoging van de alcoholleeftijd en de gevolgen hiervan voor studentenverenigingen. De columns zijn opgepakt door een aantal websites en hebben in verschillende verenigingsbladen gestaan. We hebben door actief gebruik van social media en persoonlijk contact met leden meer naamsbekendheid van de LKvV gegenereerd. 3.5 Social media De LKvV profileert zich via verschillende social media kanalen. Deze kanalen gebruikt de LKvV om informatie te verstrekken aan haar achterban, mensen op de hoogte te brengen van zaken waar de LKvV mee bezig is, en het creëren van naamsbekendheid. De LKvV is actief op facebook en twitter. Twitter Het twitter kanaal van de LKvV heeft op het moment van schrijven 775 volgers. Dit zijn vooral leden en bestuurders van verenigingen en mensen die op een of andere manier te maken hebben met Hoger Onderwijs. Er wordt naar gestreefd om dit aantal te vergroten. Facebook De LKvV heeft een eigen Facebook pagina met 827 vrienden. De LKvV is vooral vrienden met leden van verenigingen en bekenden. Op deze Facebook pagina zijn het afgelopen jaar veel foto s geplaatst van evenementen. Daarnaast is de pagina ook gebruikt om nieuw bestuur te werven, de enquête te verspreiden en informatie te delen. 3.6 Communicatierichtlijn Het afgelopen bestuursjaar heeft het Dagelijks Bestuur alle communicatiestromen van de LKvV geïnventariseerd. Dit om voor onszelf een duidelijk beeld te creëren. Daarna hebben we onderzocht of er communicatiestromen zijn welke beter ingezet kunnen worden. Dit alles hebben we bij elkaar gebracht in een LKvV communicatierichtlijn. Dit moet ervoor zorgen dat de komende

19 jaren de communicatiemiddelen die de LKvV gebruikt consistent ingezet worden. De richtlijnen zijn intern en het beleidsplan van de volgende LKvV besturen zijn in lijn met deze richtlijnen.

20 4. Continuïteit 4.1 Acquisitie Aan de hand van het beleid en de begroting is er aan het begin van het jaar een acquisitieplan opgesteld. Hierin kwamen de volgende speerpunten naar voren: professionalisering, collectieve acties en maatwerk leveren per bedrijf. Doormiddel van het CRM systeem en een professionele houding wilden wij onze contacten professioneel benaderen. Hierbij gebruikten wij een flyer met alle acquisitiemogelijkheden erop. Er werd gestopt met het aanbieden van standaard pakketten en gezocht naar constructieve mogelijkheden en een pakket op maat. Hierbij werd wel vastgehouden aan de promotie mogelijkheden van voorgaande jaren. Het doel was om in dit jaar een totaalbedrag van 8500,- binnen te halen. Deze doelstelling lag zo hoog omdat het Dagelijks Bestuur graag de website wilde vernieuwen. Dit jaar is helaas dit doel niet bereikt en is er een totaalbedrag van 6.173,50 binnengehaald. Dit was geen gemakkelijk proces. De LKvV merkte wederom dat bedrijven minder makkelijk akkoord gaan met acquisitiedeals. Daarnaast is er minder tijd besteed aan acquisitie door de spelende zaken op Hoger Onderwijs en Overige Politiek gebied. Daarom hebben wij er halverwege het jaar voor gekozen om een derde bestuurslid op acquisitie te zetten. Lopende contacten met bedrijven zijn grotendeels doorgezet en worden verwacht ook komend jaar voort te bloeien. Er is nog steeds een contract met een drukkerij, wat ook onze lidverenigingen en PKvV s korting oplevert bij hun drukwerk. Daarnaast is er in de laatste maanden een groot acquisitiecontract getekend met ABN AMRO. Zij zullen hiermee de grootste sponsor van de LKvV worden. Dit zal waarschijnlijk ook een langdurige samenwerking worden Raad van Advies Het afgelopen jaar is wederom gebruik gemaakt van de feedback van de Raad van Advies. De Raad van Advies is het afgelopen jaar vijf maal bijeengekomen om een aantal lopende zaken te bespreken met het Dagelijks Bestuur. Tevens is er op regelmatige basis telefonisch contact geweest, om zo advies te vragen over bepaalde zaken. Het afgelopen jaar bestond de Raad van Advies uit 14 personen. Hiervan waren 7 personen reünisten van de LKvV, en 7 personen oud bestuurder bij een lidvereniging. Dit is een evenwichtige samenstelling, die we onze opvolgers ook adviseren. Tevens is in samenwerking met drie personen van de Raad van Advies de communicatierichtlijn opgesteld. Zie Bijlage III voor de samenstelling van de Raad van Advies. 4.3 Raad van Toezicht De LKvV wordt op financieel gebied gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht. In dit orgaan nemen oud-bestuurders van de LKvV en lidverenigingen zitting. De Raad van Toezicht is het afgelopen jaar 7 keer bij elkaar gekomen, en is verantwoordelijk geweest voor de kascontrole. Zie Bijlage IV voor de samenstelling van de Raad van Advies. 4.4 Politiek Klankbord Op aanraden van onze voorgangers hebben wij deze commissie ook dit jaar aangehouden. Naast het advies van onze politiek adviseur is het fijn om de politieke zaken te bespreken met een klankbord. De leden van deze commissie weten heel goed wat er speelt in het studentenleven.

21 We hebben het Politiek Klankbord ook gebruikt om te brainstormen over de beste politieke strategie. Waarna we onze politiek adviseur gebruikt hebben als procesmatig adviesorgaan. Om het Politiek Klankbord een boost te geven hebben wij in het begin van ons jaar twee nieuwe leden gevraagd. Zie bijlage V voor de samenstelling van het Politiek Klankbord Comité van aanbeveling De LKvV kent sinds 1999 een Comité van Aanbeveling (CvA), met als doel de naamsbekendheid en externe vertegenwoordiging van de LKvV te ondersteunen en versterken. Het CvA betreft personen met een belangrijke functie in de maatschappij die de LKvV als organisatie een warm hart toedragen en affiniteit hebben met het verenigingsleven. Het zijn veelal functies in het bedrijfsleven, politiek of het onderwijs. Het afgelopen jaar zijn er enkele veranderingen geweest binnen het CvA. Allereerst is mevrouw drs. G.T.C. Bonhof, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht, het afgelopen jaar toegetreden tot het Comité van Aanbeveling. Tevens heeft de heer dr. K.L.L.M. Dittrich, Voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), het lidmaatschap van zijn voorganger, dr. S.J. Noorda, overgenomen. Tenslotte heeft mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy haar functie als Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en daarbij haar lidmaatschap van het Comité van Aanbeveling van de LKvV in 2013 neergelegd. Het Dagelijks Bestuur wil de heer Noorda en mevrouw van Rooy hartelijk danken voor hun bijdrage van de afgelopen jaren. Daarnaast wil zij de leden die hun zitting name voortzetten hiervoor danken en tevens danken voor het warm hart dat zij de studentenverenigingen en de LKvV toedragen. 4.6 Nieuw Kantoorpand Sinds eind jaren 90 heeft de LKvV zich gehuisvest op de Boothstraat 1c. Dit pand is in beheer van het Utrechtsch Studenten Corps. Jaren lang heeft de LKvV met veel plezier hier drie kantoorruimtes gehuurd. Op 20 februari 2013 is echter bekend geworden dat de LKvV op zoek moest naar een nieuwe ruimte omdat het pand een andere bestemming had gekregen. Begin juni zou het pand verbouwd gaan worden. De LKvV heeft toen een plan van aanpak voor het vinden van een nieuwe kantoorruimte geschreven. Hierin stonden ook de eisen die gesteld zouden worden aan een nieuwe ruimte. Daarnaast is er een werkgroep opgericht met één lid van de Raad van Advies en één lid van de Raad van Toezicht. Nieuwe kantoorruimte werd gezocht via makelaars en de lidverenigingen. Het Dagelijks Bestuur heeft in maart een tiental bezichtigingen gedaan. Hieruit bleek dat het pand op de Nobelstraat 2a veruit de beste optie was. Deze kantoorruimte is van ongeveer gelijke grootte en wederom verdeeld over drie kamers. Op 2 en 3 mei 2013 is de LKvV verhuisd van de Boothstraat naar de Nobelstraat. 4.7 Beurzen Het afgelopen jaar heeft de LKvV weer een CFI beurs ontvangen ter grootte van per maand. Deze beurs wordt verstrekt door DUO aan studenten organisaties die niet specifiek aan een universiteit verbonden zijn. Er wordt verwacht dat de LKvV nog een aantal jaar aanspraak kan maken op deze beurs. Bij extra bezuinigingen zou dit bedrag minder kunnen worden, maar daar is op dit moment nog niets over bekend.

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2011-2012. In dit verslag zullen wij alle activiteiten die het

Nadere informatie

Landelijke Kamer van Verenigingen

Landelijke Kamer van Verenigingen Tessie Schuurs Emma Kurstjens Over de Landelijke Kamer van Verenigingen Koepelorganisatie voor 48 studentenverenigingen in 13 steden Vertegenwoordigt ruim 40.000 studenten Doel: Het behartigen van de belangen

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

2014D37348. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

2014D37348. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg 2014D37348 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 21-04-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7854 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS)

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Geachte heer / mevrouw, Jaarlijks wordt er door de Stichting Utrechtsch Studenten

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder. Zaaknummer : 2012/016 Rechter(s) : mrs. Olivier, Mollee, Kleijn Datum uitspraak : 12 juni 2012 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, gelijkheidsbeginsel,

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), A.S.C./A.V.S.V.,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs)

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Woord vooraf van onze voorzitter

Woord vooraf van onze voorzitter Woord vooraf van onze voorzitter Beste ouders, Hierbij de nieuwe editie van de OC-Special. Het OC-jaar loopt van april 2012 tot en met maart 2013 In deze special wordt de OC aan jullie voorgesteld; we

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Tessel Peereboom (AKvV),

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

COMMISSIE OVERLAP OVERLAPAFSPRAKEN 2009

COMMISSIE OVERLAP OVERLAPAFSPRAKEN 2009 COMMISSIE OVERLAP OVERLAPAFSPRAKEN 2009 GEMAAKT DOOR COLLEGE VAN BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING VAN STUDIEADVISEURSOVERLEG, PKVV, STOP EN EL CID; TOEHOORDER: HET LASSO. Secretariaat Commissie Overlap: p/a

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden Door met AEGEE-Amsterdam samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE telt momenteel rond de 620 leden en ruim 75

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie