Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014"

Transcriptie

1 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Aanwezig:Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Sharon Feijen (Unitas S.A.), Boy Bos (DSB), Zimo Sibbing (DSB), Thomas Horstink (D.S.V. Sint Jansbrug), Ruben Verboon (C.S.R.), Thijs Hebing (E.S.C), Wouter Witkamp (E.S.C), Gerrit Nijrolder (A.S.V. SSRE), Tessa Essers (A.S.V. SSRE), Saskia van Doormalen (E.S.V. Demos), Dennis Loeffen (E.S.V. Demos), Evthimios Karaliolios (DSCC/DSCR Audentis et Virtutis ), Liz Roetert Steenbruggen (DSCC/DSCR Audentis et Virtutis ), Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus), Tom Snijder (R.K.S.V. Albertus Magnus), Malou Edelman (A.S.V. Dizkartes), Larissa Schut (Unitas S.G.), Lisette van Wensveen (Unitas S.G.), Jelle van der Molen (Cleopatra A.S.G.), Timo Korstenbroek (SSRLeiden), Wilmer Smook (V.S.L. Catena), Dominique Chretien (V.S.L. Catena), Jill Leyten (S.V. KoKo), Koen Vermeulen (T.S.C. St. Olof), Ananda van Boekel (T.S.C. St. Olof), Rianne den Hartigh (Unitas S.R.), Kirsten van Demmele (Unitas S.R.), Leonore Kemper (U.V.S.V./N.V.V.S.U.) Wybe Ruiter (UMTC), Vera van den Berg (UMTC), Yvonne Verweij (B.I.T.O.N.), Melissa Kolhorn (W.S.V. Ceres), Birk Jonker (AKvV), Ewout van der Feltz (F.U.G.), Kyra Geerts (F.U.G.), Stephanie Hoogendoorn (PKvV Fact), Johan Scrier (VeRa Delft), Thomas van Gorkom (RKvV), Isis Buurma (RKvV) Afwezig: A.S.C./A.V.S.V., L.A.N.X., SSRA, NoNoMes, DSC,K.S.V. Santus Virgilius, HSV, A.S.V. Taste, GSC Vindicat atque Polit, L.S.V. Minerva, A.L.S.V. Quintus, L.V.V.S. Augustinus, M.S.V. Tragos, N.S.V. Carolus Magnus, N.S.V. Ovum Novum, RSC, R.V.S.V., R.S.V. Sanctus Laurentius, SSR Rotterdam, NSR, USC, C.S. Veritas, K.S.V. Sint Franciscus Xaverius, SSRW, PKvV Leiden, Contractus Groningen, BOS Nijmegen 1. Opening Anne opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Hestia van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht. 2. Mededelingen Namens het Dagelijks Bestuur van de LKvV heeft Anne de volgende mededelingen: Anne vraagt of iedereen die iets wilt zeggen, eerst de naam en vereniging wil noemen zodat het notuleren voor de ab Actis een stuk makkelijker is. Op vrijdag 7 maart heeft de Sociëteitsdag plaatsgevonden bij Grolsch in Enschede. Omdat de inschrijvingen al zo snel vol zaten is het deelnemersaantal nog eens verhoogd. In totaal hebben 62 deelnemers aan het congres meegedaan. De Sociëteitsdag is beoordeeld met een 7.6 gemiddeld. Op vrijdag 21 maart was het Marketing, Strategie en Communicatie Congres op het hoofdkantoor van Randstad in Amsterdam. In totaal hebben 87 bestuurders en commissieleden deelgenomen aan het congres. Op dit moment worden de evaluaties nog uitgewerkt. Op 23 mei is het Introductieperioden Congres bij het Vechthuis in Utrecht. Tijdens deze dag worden workshops gegeven over crisismedia, Veiligheid in introductieperioden, medische begeleiding, voeding & diëtiek en leiderschap. Naast dat de dag zeer is aan te raden voor bestuurders willen we ook graag zo veel mogelijk commissies, die 1

2 verantwoordelijk zijn voor de introductieperiode of kennismakingstijd, op het congres zien. De inschrijvingen gaan maandag open. Tijdens het Introductieperioden Congres zal ook het onderzoek van de onderzoekscommissie van de LKvV gepresenteerd worden. Het Dagelijks Bestuur is op Tour d Hollande geweest in Rotterdam, Leiden en Wageningen. We willen alle bestuurders en de Plaatselijke Kamers van Verenigingen nogmaals bedanken voor de leuke avonden. Alle tours staan ondertussen gepland en we kijken uit naar de leuke avonden die nog gaan komen. Over twee weken, op vrijdag 18 april, is de deadline voor de sollicitatiebrief voor een bestuursjaar bij de LKvV. De interesseborrel is reeds geweest en was een succes. De siteapp van Qompas, die is gepresenteerd tijdens het BOMweekend is inmiddels gelanceerd. Jullie kunnen alvast een kijkje nemen op Bij ons staat hij al online. Op vrijdag 13 juni gaan we voor het eerst het epische LKvV eindfeest organiseren in Utrecht. Het lijkt ons een leuk idee om het jaar met z n allen nog eens goed af te sluiten. Vooraf aan het feest zullen we met z n allen SpanjeNederland kijken. Zet de datum alvast in je agenda en in die van al je bestuursgenoten! Dus houdt 13 juni vrij! Verder gaat er een aanwezigheidslijst rond, wil iedereen hierop zijn of haar naam noteren. Wybe Ruiter (UMTC) vraagt waar het bestuurseindfeest gehouden gaat worden. Anne vertelt dat dat in de Woolloomooloo in Utrecht zal zijn. 3. Vaststellen van de agenda Anne vraagt of iemand agendapunten wilt indienen. Dit is niet het geval. De agenda wordt goedgekeurd. Boy Bos (DSB) vraagt naar het doel van de gastspreker van punt 9. Anne vertelt dat we in het beleid hebben opgenomen dat we de plenaire vergaderingen interessanter willen maken door bijvoorbeeld gastsprekers. Zo hadden we vorige vergadering een discussie met drie stellingen. Deze keer hebben we daarom twee reünisten van R.K.S.V. Albertus Magnus uitgenodigd om te praten over studentondernemersschap. 4. Notulen De vorige Plenaire Vergadering heeft plaatsgevonden op 31 januari 2014 op het USC. De notulen zijn u g d en zijn ook te vinden op het extranet van de LKvV. Anne verleent het woord aan Joost om een korte samenvatting te geven van de vorige vergadering. Joost geeft de volgende samenvatting van de Plenaire Vergadering van 31 januari 2014: Er is gesproken over een Landelijke Besturendag vanuit het Convenant dat de LKvV heeft met Unipartners Nederland, Integrand Nederland, Studenten Sport Nederland, Erasmus Student Network, AIESEC Nederland en het ISO. De input van de Plenaire Vergadering is meegenomen in het overleg. Ondertussen zijn de overleggen in een verder stadium. We houden jullie hierover op de hoogte. 2

3 Er is gediscussieerd over een aantal stellingen. Deze gingen over het Leenstelsel, het studentenreisproduct en het toetredingsbeleid van de LKvV. Het leenstelsel wordt als een minder grote bedreiging gezien dan een verzwaring of uitbereiding van het Bindend Studie Advies. Het omzetten van een studentenreisproduct naar een financiële bijdrage zou kunnen leiden tot een groei aan leden, omdat de noodzaak om uit huis te gaan groter wordt. De LKvV zal bij toetredingsverzoeken scherp kijken of de vereniging niet afwijkt van de huidige groep van de LKvV. Anne vraagt of iemand op of aanmerkingen heeft op de notulen van de vorige Plenaire Vergadering. Dit is niet het geval. De notulen worden goedgekeurd. 5. Update Hoger Onderwijspolitiek Irene Eijkelenboom geeft de volgende update over de belangrijkste Hoger Onderwijspolitieke ontwikkelingen sinds de Plenaire Vergadering van 31 januari Leenstelsel Op 13 februari heeft de Minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij enkele openstaande vragen van het debat van 11 december 2013 beantwoord. In deze brief geeft zij aan dat de Kamer het nieuwe voorstel voor de zomer kan verwachten. Bij de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden wordt enkel gesproken met politieke partijen die voor het plan gewonnen moeten worden. Studentenorganisaties hebben hier dus geen inspraak op. 27 maart 2014 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar buiten gebracht getiteld Kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs. Ruim 6000 studenten hebben aan het onderzoek meegedaan. Uit het onderzoek is gebleken dat 16% van de studenten af ziet van een studie als de basisbeurs weg valt. 1 op de 6 studenten geeft aan zonder basisbeurs te kiezen voor een opleiding dichter bij huis, zonder ovjaarkaart is dit 24%. Financiën gaan dus een doorslaggevende rol spelen bij een studiekeuze, niet interesse of talent. 31% van de studenten die en masteropleiding overwegen, ziet hiervan af als de basisbeurs verdwijnt. Dit is 50% onder hbostudenten. Notitie rendementsverhogende maatregelen Samen met het ISO en de LSVb zijn wij de notitie aan het ministerie van OCW met daarin risico s, risicogroepen en sociale randvoorwaarden met betrekking tot rendementsverhogende maatregelen aan het afronden. Binnen aanzienlijk korte tijd gaan wij met het stuk naar buiten. Startstuderen.nl dinsdag 11 maart heeft minister Bussemaker samen met scholieren en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe website startstuderen.nl gelanceerd. Deze site is een centraal informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Allerlei zaken, zoals studiekeuze, geldzaken en huisvesting zijn op deze site te vinden. Wij zijn bij de lancering aanwezig geweest en hebben daar een actieve rol aangenomen door in het panel plaats te nemen. Bovendien zitten twee van ons nu ook in de redactieraad van de site. Wet Kwaliteit in Verscheidenheid Scholieren moeten zich door een wetswijziging vòòr 1 mei ingeschreven hebben voor hun studie. Wel kunnen ze kiezen uit 3 studies en hebben ze recht op studiekeuze activiteiten, het zogenaamde matching. De universiteit kan deze ook verplicht aanbieden. Het is mogelijk dat deze activiteiten samenvallen met de Introductieperiode van uw vereniging. Deze kans is echter niet 3

4 groot, de meeste matching procedures vinden al eerder plaats. Het zou alleen tegelijk kunnen vallen bij late inschrijvers en de studenten die na het starten van de procedure nog van studie wisselen. Wij raden aan deze ontwikkelingen bij de onderwijsinstellingen in uw stad goed in de gaten te houden, bijvoorbeeld via uw PKvV, en hier rekening mee te houden tijdens de Introductieperioden, het zijn immers verplichte activiteiten vanuit de onderwijsinstelling. Irene vraagt of er vragen zijn over de update Hoger Onderwijspolitiek. Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) vraagt naar de deadline voor scholieren om zich in te schrijven voor een studie en of dat ook geldt voor het inschrijven voor een masterstudie. Anne vertelt dat daar niet de deadline van 1 mei voor staat. De inschrijfdatum voor masterstudies is afhankelijk van de onderwijsinstelling. Dat verschilt dus per master. Er zijn geen verdere vragen. 6. Update overige politiek Eline van Hoek geeft de volgende update over de belangrijkste Overige Politieke ontwikkelingen sinds de Plenaire Vergadering van 31 januari Sanctiebeleid Op 1 januari 2013 is de vernieuwde Drank en Horecawet(DHW) in werking getreden. Bij de meeste gemeenten is de verordening ongeveer gelijk gebleven, maar bij een aantal gemeenten hebben er veranderingen plaatsgevonden in schenktijden, vieringen van persoonlijke aard en eventuele sancties. Op 1 juli 2014 moeten alle gemeenten ook een sanctiebeleid op papier hebben staan. Hierin wordt vastgelegd hoe een BOA te werk gaat in zijn gemeente. Zorg ervoor dat uw opvolgers op de hoogte zijn van dit sanctiebeleid zodat u en uw opvolger goed weten hoe en wanneer de gemeente komt controleren en hoe streng de gemeente zal zijn wat betreft de handhaving van de vernieuwde DHW en de alcoholleeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar. Mochten er incidenten plaatsvinden op uw vereniging met minderjarige studenten worden wij hier graag van op de hoogte gesteld. In januari 2015 zal er in de plenaire vergadering van de LKvV een evaluatiemoment plaats vinden en het is goed om eventuele incidenten op tijd op rij te hebben staan. Vanzelfsprekend is dit interne informatie en zal er niets gedeeld worden met derden. Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid zou gevolgen voor u kunnen hebben, mocht u uw sociëteit huren van de gemeente voor een kostprijs dekkende huur. Dit wil zeggen een huurprijs die onder de commerciële huurprijs lig. Op 1 juli 2014 kunnen gemeenten besluiten of de organisatie die een pand huurt van de gemeente in het algemeen belang is voor de stad. Stel dit is niet het geval dan betekent dit dat je voor de wet in de markt zit. Dit kan gevolgen hebben op de huurprijs en in sommige gemeenten zal de huur dan ook fors stijgen. Dus huurt u uw pand van de gemeente voor een kostprijs dekkende huurprijs? Ga dan met de gemeente om de tafel om dit onderwerp te bespreken voordat de gemeente beslissingen maakt waar u niet van op de hoogte was. Mocht dit voor u van toepassing zijn kom dan na de vergadering naar Jord of Eline dan kunnen zij dit onderwerp verder toelichten. Drugs en verenigingen Afgelopen maand hebben wij een inventarisatie gemaakt van het drugsbeleid op verenigingen. Dit was een interne inventarisatie waar wij niet mee naar buiten treden. Wel willen we u benadrukken dat drugs een veel besproken onderwerp is in het hele land, wanneer wij benaderd 4

5 worden door de media vertellen we dat het verenigingen niet aan gaat omdat het simpelweg niet op verenigingen gebeurd en mag. Wij willen jullie dan ook vragen hetzelfde standpunt aan te nemen zodat het imago van studentenverenigingen gewaarborgd word. IVA Als laatste willen we graag benadrukken dat het maken van de online IVA cursus voor niet leden van de LKvV niet gratis is. Studentenverenigingen die niet zijn aangesloten bij de LKvV moeten hier dan ook voor betalen. Mocht het zo zijn dat studenten van andere verenigingen de cursus onder de naam van uw vereniging maken horen wij dit graag. Eline vraagt of er nog vragen zijn over haar update overige politiek. Larissa Schut (Unitas S.G.) vraagt of de media de LKvV heeft benaderd over de alcoholleeftijdsverhoging. Anne vertelt dat we hier zelf een persbericht over hebben verstuurd en dat is door meerdere media opgepakt. De insteek van het bericht was dat de verenigingen goed voorbereid waren en de berichten in de media waren over het algemeen positief. Er zijn geen verdere vragen. 7. Instemmen B.I.T.O.N. tot volwaardig lid LKvV Anne vraagt het bestuur van B.I.T.O.N. de zaal tijdelijk te verlaten. B.I.T.O.N. Studentenvereniging B.I.T.O.N. uit Utrecht is een vereniging met 400 leden. B.I.T.O.N. is een studentenvereniging waar gelijkwaardigheid centraal staat. De zusterverenigingen van B.I.T.O.N. uit Leiden en Groningen zijn al aangesloten bij de LKvV. Wij zijn van mening dat B.I.T.O.N. goed pas bij de achterban van de LKvV en zij tonen al meerdere jaren interesse in een lidmaatschap bij de LKvV. Tijdspad aspirant periode B.I.T.O.N. In de plenaire vergadering van 13 september 2013 is studentenvereniging B.I.T.O.N. voorgesteld als aspirantlid van de LKvV. Hieraan is een lang traject voorafgegaan waarin het vorige Dagelijks Bestuur van de LKvV heeft gecontroleerd of B.I.T.O.N. aan alle toetredingseisen voor lidmaatschap van de LKvV voldoet. Tijdens de aspiranttijd heeft B.I.T.O.N. altijd met veel enthousiasme meegedaan aan de activiteiten van de LKvV. Ze zijn bij alle plenaire vergaderingen en congressen aanwezig geweest. Ook hebben zij een diner georganiseerd voor het Dagelijks Bestuur op hun vereniging. Twee weken terug zijn we bij B.I.T.O.N. onaangekondigd langsgegaan op inval om eens te kijken hoe een ledenavond er bij hun uitziet. De avond was zeer geslaagd en we hebben een leuke indruk gekregen van de vereniging. Anne vraagt of er iemand vragen heeft over de aspirant periode van B.I.T.O.N. Er zijn geen vragen en de Plenaire Vergadering gaat over op de stemming over de toetreding van B.I.T.O.N. als volwaardig lid van de LKvV. 5

6 Uit de stemming blijkt dat de Plenaire Vergadering van de Landelijke Kamer van Verenigingen voor de toetreding van B.I.T.O.N. als volwaardig lid van de Landelijke Kamer van Verenigingen stemt. Anne vraagt B.I.T.O.N. de zaal weer te betreden. Anne richt zich tot het bestuur van B.I.T.O.N. met de volgende boodschap: Geacht bestuur van B.I.T.O,N., De Plenaire Vergadring heeft zojuist gestemd over de toetreding van jullie vereniging tot de LKvV. Ik mag jullie van harte feliciteren met het lidmaatschap bij de LKvV. De vergadering heeft gestemd en voor uw toetreding gestemd. U mag zich bijna volwaardig lid noemen, maar eerst nog het volgende: Bij de volgende hamerslag verklaar ik, Anne Kamp, Praeses der LKvV, studentenvereniging B.I.T.O.N., tot volwaardig lid van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Yvonne Verweij is blij dat er voor toetreding is gestemd. B.I.T.O.N. is vier jaar geleden begonnen met het proces om lid te worden van de LKvV en we zijn erg blij dat dit allemaal succesvol is afgerond. De afgelopen maanden hebben we alle activiteiten van de LKvV meegemaakt, waarvan het BOM weekend het hoogtepunt was. 8. Halfjaarlijkse realisatie De Quaestor van de LKvV, Jord, zal jullie nu een presentatie geven over de halfjaarcijfers van de LKvV. Voor u ligt de halfjaarlijkse realisatie van de LKvV. Deze is begin deze week ook digitaal naar u verstuurd dus ik hoop dat ook de financieel verantwoordelijken van alle verenigingen deze stukken hebben gezien en hun vragen aan u hebben doorgegeven. Ik zal niet iedere post toelichten. De punten die ik toelicht zullen worden weergegeven in de powerpoint presentatie. Als u vragen heeft over de overige posten wil ik u vragen deze te bewaren tot op het eind. Als algemene opmerking wil ik u nog zeggen dat de cijfers zijn gebaseerd op 1 maart 2014 en dat de Sociëteitsdag en het Marketing, Strategie en Communicatie congres ondertussen hebben plaatsgevonden en dat dat in de cijfers dus wel scheelt op sommige punten. Allereerst de bestuurskosten: De Representatiekosten zijn nu al bijna over het begrote bedrag heen. Er zal nog ongeveer 100, van deze post af gaan door de congressen. Ik verwacht dat dit dus aan het eind van het jaar niet over het budget heen zal gaan. Ik verwacht dat de reis en verblijfskosten wel enigszins over budget zullen gaan. Dit omdat wij nog redelijk wat moeten reizen in augustus en onze OV jaarkaart dan ongeldig is. De algemene kosten: De post contributie en abonnementen zal lager uitvallen dan begroot. Dit komt doordat de LKvV van boekhoudprogramma is overgestapt welke een stuk goedkoper is. 6

7 De bedrijvenpolis is hoger uitgevallen dan in de begroting staat, dit komt doordat er 21% aan btw was gerekend, maar op verzekering zit geen btw. De kosten zijn dus in werkelijkheid gelijk aan vorig jaar. Postartikelen is ook al hoger dan begroot, maar hier wordt net als bij de representatiekosten een deel weg geboekt naar de congressen. Joost heeft een paar grote postkosten per mail gedaan in plaats van per post, dus 500, is nog realistisch. De afschrijving overige zal hoger uitvallen dan begroot. Dit komt doordat we dit jaar dus zijn overgestapt van boekhoudsysteem en dit programma zal over 5 jaar worden afgeschreven. Dit zal betekenen dat er ongeveer 60, bij zal komen. Kosten onderzoek: Ik verwacht dit jaar geen kosten te maken voor het onderzoek. Dit komt doordat wij iedere 4 jaar subsidie ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om onderzoek te doen naar de kennismakingstijd van verenigingen. Overige kosten: Er zijn nu al wet wat kosten gemaakt voor de werving maar deze waren na 1 maart. Ik verwacht niet over budget te gaan. Kosten Word Lid!actie: ik verwacht nog iets kosten te maken voor de hosting van de site, maar dit zal bij lange na geen 100, zijn. Er komen misschien nog heel veel kosten voor de nieuwe website, maar deze kosten worden dan ook aan de inkomsten kant geplaatst waardoor het per saldo niet uitmaakt Werkbezoeken: wij willen dit jaar nog een werkbezoek organiseren met Minister Jet Bussemaker. Hoeveel dit gaat kosten is nog moeilijk in te schatten, maar uiteraard wordt er geprobeerd dit binnen de 300, te laten. Kosten accountant: ik heb dit jaar meer gebruik moeten maken van onze accountant dan was verwacht en daarom verwacht ik deze post dus ook te overschrijden. Onvoorzien: deze staat heel erg laag en in mijn boekhoudsysteem zelfs 100, negatief. Dit komt doordat een aantal reserveringen die vorig jaar gemaakt zijn uiteindelijk niet betaald hoefden te worden. Ik verwacht nog wel enkele honderden euro s aan kosten die hieronder geboekt gaan worden maar als er niets raars gebeurd moeten we makkelijk onder de 1000, blijven. Inkomsten LKvV De inkomsten sponsoring staan nu op net iets minder dan de helft van de begroting. Er zit sinds kort een extra persoon op acquisitie en mede daardoor verwachten wij de doelstelling nog wel te halen. Additionele inkomsten: deze inkomsten zijn gerealiseerd door niet LKvV verenigingen toe te laten tot de IVA cursus tegen een vrij laag tarief. Door de veranderde alcoholwetgeving is dit veel populairder gebleken dan wij van tevoren hadden bedacht en daardoor is dit nu een leuke inkomstenbron gebleken. De subsidie die bij de realisatie staat wordt nog geboekt naar het onderzoek en het IP congres. Dit zal dus weer 0 worden aan het eind van het jaar. Kosten en inkomsten congressen: Zoals jullie kunnen zien heeft het financieel congres winst opgeleverd en het BOM weekend flink verlies. Helaas is dit de afgelopen jaren bij het BOM weekend altijd zo geweest. Eline en Irene zijn verantwoordelijk voor het BOM weekend in september aanstaande en hebben een missie om daar verandering in te brengen. Helaas valt dat buiten mijn boekjaar. 7

8 Het MSC congres zal redelijk veel winst opleveren en de Sociëteitsdag zal net positief worden gerealiseerd verwacht ik. Het IP congres maakt per definitie geen winst of verlies, omdat dit grotendeels wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en alle gemaakte winst moeten wij teruggeven. Totaal zal er ongeveer gelijk worden gedraaid op de congressen, waarbij het verlies van het BOM weekend dus wordt opgeheven door de overige congressen. Jullie zien nu een resultaat van ongeveer positief hiervan zal wegvloeien naar het introductieperioden congres en het onderzoek. De rest zal ook worden uitgegeven aan allerlei zaken. Als de acquisitie inkomsten goed lopen en er geen onverwachte gebeurtenissen meer zijn verwacht ik met een lichte winst te eindigen. Dit zijn de posten die volgens mij extra toelichten nodig hadden. Heeft u nog vragen over deze, of andere posten? Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) vraagt naar de post spaarrekening. Jord vertelt dat er best veel op staat. Dat wordt gebruikt voor het lustrumjaar van de LKvV. Dan wordt er namelijk een grote activiteit gehouden. Boy Bos (D.S.B.) vraagt naar de huisvestingskosten. Dat staat nu al op 6.090, en het is begroot op ,. Hoe komt dat? Jord vertelt dat er niet meer is uitgegeven dan begroot. In deze realisatie zijn al zeven maanden opgenomen. Het loopt dus precies op schema. Boy Bos vraagt naar de reis en verblijfskosten. Waar gaat dat aan op? Jord vertelt dat het er vanaf hangt waar het Dagelijks Bestuur woont. In de zomer zijn er een aantal weken dat er op weekdagen niet gratis gereisd kan worden. Deze post is voor de reiskosten van het oude bestuur. Boy Bos vraagt naar overige bestuurskosten. Jord vertelt dat dit de kosten zijn voor de vergaderingen met de Raad van Advies, Raad van Toezicht en het Politiek Klankbord. Boy Bos vraagt naar de wisselingskosten. Waar bestaat dat precies uit? Jord zegt dat we alles boven het bedrag hebben zelf hebben betaald en dat het totaal bedrag is. Boy Bos zegt dat het dus niet alleen de borrel was. Anne Kamp vertelt dat het voornamelijk de kosten voor de borrel waren. Jord vertelt dat het bedrag inderdaad grotendeels voor de borrel was. Een ander deel daarvan, ongeveer 200,, was voor de zaalhuur en de tappers. Ook zitten hier de kosten voor de constitutiekaarten bij. Boy Bos zegt dat er aan het begin van het jaar genoemd is dat geëvalueerd zal worden of de advieskosten noodzakelijk zijn. Anne vertelt dat we inderdaad bijhouden hoeveel tijd onze adviseur aan ons besteed en of dat de kosten rechtvaardigt. We zijn op het moment erg tevreden over onze adviseur. Aan het einde van het jaar zullen we een kijken of het nodig is om zijn diensten aan te houden. Boy Bos vraagt naar de werkbezoeken. Wordt er 300, gereserveerd in een werkbezoek of willen jullie er nog steeds twee houden? 8

9 Eline vertelt dat we er twee willen houden, namelijk een met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een met twee Kamerleden. Door de Gemeenteraadsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen zal het werkbezoek met de Kamerleden pas na het zomerreces plaatsvinden. Boy Bos vraagt naar de kosten van de accountant en of Jord van plan is aan zijn opvolger mee te geven dit naar nul te brengen. Jord vertelt dat de LKvV vorig jaar pas BTW plichtig is geworden en dat hierover nog niet voldoende kennis is in de Raad van Toezicht. Hierdoor heeft Jord dit jaar over de belasting nog veel moeten vragen aan de accountant. Mogelijk wordt dat in de toekomst minder. Boy Bos vraagt naar de additionele inkomsten. Dat willen jullie investeren in de Word Lid! actie. Gaat dat volledig in de nieuwe website? Eline vertelt dat dat zo is. Boy Bos vraagt naar de inkomsten subsidie. Die is aangevraagd voor een van de congressen. Hoort dat dan niet ook bij inkomsten congressen te staan? Jord zegt dat dat niet zo is aangezien een deel van de subsidie voor het onderzoek naar de Introductieperioden is. Het deel hiervan wat voor de congressen is bedoeld zal later worden overgeboekt naar congressen. Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) zegt dat er niet was begroot voor de rechtszaak tegen de staat over de Langstudeerboete. Moeten we niet geld gaan reserveren voor een eventuele rechtszaak in de toekomst? Jord vertelt dat we een vrij grote spaarrekening hebben. Hiervan kunnen we geld opnemen als dat nodig is. Daarnaast is de begroting al erg krap en wordt een extra reservering lastig. Daarbij hebben we ook nog een post onvoorzien. Anne schorst de vergadering om 16:00 uur. Anne opent de vergadering om 16:10 uur. 9. Gastspreker: Twenty Energy Voor deze vergadering hebben wij een gastspreker uitgenodigd. Reinier Schneider zal jullie iets vertellen over initiatieven en de oprichting van hun bedrijf. Reinier Schneider richt zich tot de Plenaire Vergadering met het volgende: Ik ben in 2006 begonnen met Technische Bedrijfskunde in Groningen en daar lid geworden van R.K.S.V. Albertus Magnus. Het mooiste van studeren is dat je zeeën van tijd hebt die je vrij kunt invullen. In je eerste paar jaar doe je dat anders dan in je latere jaren. Hierdoor heb ik onder andere aan de start van YAG, Young Advisory Group, gestaan. Hier heb ik iets geleerd wat ik jullie graag wil meegeven. Dat is de sweetspot. Ik geloof er in dat als je iets doet wat je leuk vindt en daar goed in bent, dat je dat kunt vertalen naar werk. Hiervoor moet je goed weten waar je goed in bent om dat te kunnen doen. Als je iets doet wat je leuk vindt en daar goed in bent, maar er is geen markt voor dan heb je een hobby. Als je ergens goed in bent en er is een markt voor, maar je vindt het niet leuk dan heb je 9

10 een shitbaan. Als je iets leuk vindt en er is een markt voor, maar je bent er niet goed in dan ben je een fan. Daarom moet je op zoek naar een plek waar alle drie deze elementen samenkomen. Ik ben er van overtuigd dat je hierin geen concessies hoeft te doen. Sommige studenten hebben het idee dat je na je studie eerst een aantal jaar enorm hard moet werken om te investeren in je latere carrière. Dat hoeft dus niet zo lang je maar een behoefte vindt of creëert voor hetgeen waar jij goed in bent en wat je leuk vindt. Anne bedankt Reinier voor zijn bijdrage aan de vergadering. 10. Rondje Steden Amsterdam: Birk Jonker (AKvV) vertelt dat het goed gaat in Amsterdam. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een ontbijt georganiseerd waar veel studenten bij waren. Daarnaast gaat het goed met de Algemene Plaatselijke Verordening. De burgemeester is eigenlijk heel tevreden met de verenigingen, omdat ze zich hier goed op hebben voorbereid. Ook is er een nieuwe Rector bij de universiteit die lid is geweest bij L.A.N.X. De AKvV heeft sinds kort een nieuw aspirant lid. Delft: Johan Schrier (VeRa Delft) vertelt dat ze onlangs zijn gewisseld. Na de gemeenteraadsverkiezingen is STIP, de studentenpartij, de tweede partij in Delft geworden met vier zetels in de raad. Hierdoor komen we nu misschien in het college. De Oweecommissie heeft besloten om tijdens de introductieweek besloten minderjarigen toe te laten bij de verenigingen. Nu moeten we dus hard bezig om ervoor te zorgen dat het goed gecontroleerd gaat worden. Den Haag: Vanuit Den Haag was er helaas niemand aanwezig. Eindhoven: Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat ze hard bezig zijn met de Na Examen Dagen. De inschrijvingen zijn geopend. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van een extra weekend voorafgaand aan de introductieweek. De universiteit is hier erg tegen. We zullen hier in mei een keuze over moeten maken. Enschede: Stephanie Hoogendoorn (PKvV Fact) vertelt dat zij ook pas gewisseld zijn. DSCC/DSCR Audentis et Virtutis heeft laatst de Bul geopend. Dit is een studieruimte in de stad voor de eigen leden. Er is goed contact met de gemeenten over de kick in. Groningen Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) vertelt dat er sprake was van een jaarklasse bij twee faculteiten. Dat gaat nu niet door. Maar er komen wel learning communities bij geneeskunde en University College. Binnenkort is ook het RUG lustrum vanwege haar 400jarig bestaan. Hierbij zijn de verenigingen betrokken en is er op 13 juni een dag georganiseerd dat er alleemaal oudleden terugkomen. 10

11 Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de studentenpartij Student en Stad van een naar twee zetels gegaan. Leiden: Dominique Chretien (V.S.L. Catena) vertelt dat ze erg heeft genoten van de tour met de LKvV. De PKvV is bezig met het invoeren van het accreditatiesysteem, daarnaast zijn ze bezig met het MASCQ debat en de Lcid. Binnenkort zullen ze met een aantal nieuwe ambtenaren langs alle verenigingen gaan. Voor de gemeenteraadsverkiezingen was er het Leids debat georganiseerd. Dat was een groot succes en was het grootste studentendebat in Nederland. Nijmegen: Vanuit Nijmegen is er helaas niemand aanwezig. Maastricht: Jill Leyten (MKvV) vertelt dat er ook in Maastricht een debat is geweest. Daarnaast is er binnenkort een diner met het CvB van de universiteit. Het contact met de gemeente over de nieuwe APV is erg goed. De gemeente wil eigenlijk geen sancties gaan geven en betrekt de verenigingen bij het maken van het beleid daarvoor. Dit zorgt er ook voor dat we een prettige samenwerking hebben voor de inkomweek in Maastricht. Rotterdam: Thomas van Gorkom (RKvV) vertelt dat het in Rotterdam goed gaat. Ze zijn met de voorzitters van de verenigingen in gesprek gegaan met de rector van de universiteit om te bespreken dat de participatie bij de verenigingen minder wordt door de verhoging van de studiedruk. Daarnaast zijn we bezig met een verdrag voor tijdens de Eurekaweek over het alcoholbeleid. Dat is binnenkort zwart op wit. Tilburg Koen Vermeulen (SOTS) vertelt dat er uit Tilburg weinig nieuws is. Het gaat allemaal prima. Utrecht Kyra Geerts (F.U.G.) vertelt dat ze voor de UITweek druk in gesprek zijn met de ICU over beleid en de APV. We hebben een advies opengesteld voor de verenigingen dat zal volgende week besproken worden. In de huidige APV zijn er geen sluitingstijden voor de verenigingen. Het ziet er naar uit dat die er ook niet zullen komen. Wageningen: Melissa Kolhorn (Contractus Wageningen) vertelt dat er gesproken wordt over het BSA in het eerste jaar. Dat wordt dit jaar besloten. De universiteit is erg aan het groeien en ze verwachten dat dit door zal zetten. Hierdoor zijn ze nu aan het kijken hoe ze de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen. In de introweek is ervoor gekozen dat de minderjarigen gewoon naar binnen mogen. Dit is in goed overleg met de universiteit en gemeente gegaan. Volgende week is er een internationale week bij de verenigingen. 11

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), A.S.C./A.V.S.V.,

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Anne Kamp (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Stijn Allema

Nadere informatie

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht.

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht. Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 september 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004 Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Voorwoord De Landelijke Kamer van Verenigingen, LKvV, organiseert vijf keer per jaar een

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (f.t. Bestuur

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Reijn

Nadere informatie

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland 2 e herziene versie Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Vereniging

Nadere informatie

1. Financiële uitkomsten 2015

1. Financiële uitkomsten 2015 1. Financiële uitkomsten Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen Het jaar sluit af met een positief resultaat van 52.784 tegenover een begroot positief resultaat van 6.500. Dit hogere resultaat

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Tessel Peereboom (AKvV),

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept)

Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept) Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept) Algemene Ledenvergadering 4 maart 2017 Baten Lasten Contributies - Contributie COC Nederland -3.100 Donatie COC Nederland 10.284 Afdracht lokale lidverenigingen

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume.

Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume. Notulen van de plenaire vergadering Datum en tijd: 11-12-2013, 18:00-20:00 Locatie: BG 5 2.22 Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2016-2017 door Inleiding Voor u ligt het financieel verslag van Stichting Rino. Het bestaat uit een realisatie van het boekjaar 2016-2017, inclusief de twee begrotingen die voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen, Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Thom Johannesma

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen Jaarrekening 2015 9 maart 2016 J. van den Bosch Penningmeester 9 maart 2016 Pagina 1 Inhoud Balans per 31-december 2015 3 Toelichting op de balans 4 Resultatenrekening over 2015 5 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Aangeboden door de Landelijke Kamer van Verenigingen 4 november 2014 Deze petitie is tot stand gekomen

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015 Begroting 2016 en bijgestelde begroting 2015 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie Hierbij: de begroting 2016 en de bijgestelde begroting 2015. Om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014/2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Balans per 01/09/2015 en toelichting Hoofdstuk 3: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek

Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek Nr. 5 van schooljaar 2016-2017 Datum : maandag 19 juni 2017 Tijd : 20:30 22:00 uur Locatie : lerarenkamer DE KLIF Volgende vergadering: 25 september 2017

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Financieel jaarplan Studievereniging PAP

Financieel jaarplan Studievereniging PAP Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009 Inhoud Pagina Begroting Studievereniging PAP 2008-2009 2 Toelichting op de begroting Verenigingsinkomsten 4 Kantoor 4 Bestuur & Vereniging 5 Commissies

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2012-2013. Dit verslag geeft een goed beeld van alle activiteiten

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

5. Opkomst a) Wat is de gemiddeld opkomst? b) Was de opkomst bij de eerste borrels en feesten direct goed? Of heeft het enige tijd geduurd?

5. Opkomst a) Wat is de gemiddeld opkomst? b) Was de opkomst bij de eerste borrels en feesten direct goed? Of heeft het enige tijd geduurd? Inventarisatie Borrels & Cofeesten Bespreking Algemene vergadering: 06032010 Aanvraag: Utrecht Reden tot aanvraag: Zeer slechte opkomst op borrels, wil weten hoe de borrels en cofeesten bij de andere faculteiten

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit Meibergdreef AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, oktober 0 Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond,

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI)

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Inleiding Voor u ligt het advies van het gebruikersplatform studiekeuze informatie. Dit gebruikersplatform bestaat uit een aantal belanghebbende

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Financieel Beleid. Bestuur Van Diepenbeek

Financieel Beleid. Bestuur Van Diepenbeek Financieel Beleid Bestuur 2017-2018 Van Diepenbeek 1 Inkomsten Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2016-2017 2017-2018 AUB N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 2.000,00 Uittreksels

Nadere informatie

Financieel verslag 2011-2012

Financieel verslag 2011-2012 Financieel verslag 2011-2012 Inhoudsopgave Bestuur 2011-2012 1 Kascontrole commissie ter goedkeuring 1 Verslag penningmeester 2 Balans 3 Resultatenrekening 4 Bijlagen 5-8 Bestuur 2011-2012: Voorzitter:

Nadere informatie

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING BATEN Contributie 190.100,01 239.320,00 244.460,23 Bijdrage KRW congres 30.000,00 Bijdrage project Winnend Samenwerken Brabant 90.000,00 Rente

Nadere informatie

1. Toelichting op de begroting

1. Toelichting op de begroting Begroting 2007 Begroting 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren 1. Toelichting op de begroting Aan de basis van een begroting liggen een visie, een strategie en plannen. Deze zijn beschreven in het beleidsplan

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Hallo lezer! Penningmaestro: Rits Joosten Kascommissie: Gaia Klabbers & Mark van Doorn Het jaar is voorbij en dus is het tijd voor een financieel jaarverslag.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Rondvraag

Agenda. 1. Opening. 2. Rondvraag Meibergdreef 0 AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast - Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, juni 0 Joyce Veld (voorzitter), Annabelle

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015 utrechtsch studenten corps UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 2015 In augustus 2015 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van

Nadere informatie

St. Wegelaergroep. Jaarrekening 2013

St. Wegelaergroep. Jaarrekening 2013 St. Wegelaergroep Jaarrekening 2013 Beginbalans Administratie: St Wegelaergroep 16-5-2014, 11:22:24 Periode: 1-1-2013 t/m 1-1-2013 PostNr. Omschrijving Debet Credit 0500 Eigen vermogen 6.221,45 0510 Reserves

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie