Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014"

Transcriptie

1 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Aanwezig:Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Sharon Feijen (Unitas S.A.), Boy Bos (DSB), Zimo Sibbing (DSB), Thomas Horstink (D.S.V. Sint Jansbrug), Ruben Verboon (C.S.R.), Thijs Hebing (E.S.C), Wouter Witkamp (E.S.C), Gerrit Nijrolder (A.S.V. SSRE), Tessa Essers (A.S.V. SSRE), Saskia van Doormalen (E.S.V. Demos), Dennis Loeffen (E.S.V. Demos), Evthimios Karaliolios (DSCC/DSCR Audentis et Virtutis ), Liz Roetert Steenbruggen (DSCC/DSCR Audentis et Virtutis ), Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus), Tom Snijder (R.K.S.V. Albertus Magnus), Malou Edelman (A.S.V. Dizkartes), Larissa Schut (Unitas S.G.), Lisette van Wensveen (Unitas S.G.), Jelle van der Molen (Cleopatra A.S.G.), Timo Korstenbroek (SSRLeiden), Wilmer Smook (V.S.L. Catena), Dominique Chretien (V.S.L. Catena), Jill Leyten (S.V. KoKo), Koen Vermeulen (T.S.C. St. Olof), Ananda van Boekel (T.S.C. St. Olof), Rianne den Hartigh (Unitas S.R.), Kirsten van Demmele (Unitas S.R.), Leonore Kemper (U.V.S.V./N.V.V.S.U.) Wybe Ruiter (UMTC), Vera van den Berg (UMTC), Yvonne Verweij (B.I.T.O.N.), Melissa Kolhorn (W.S.V. Ceres), Birk Jonker (AKvV), Ewout van der Feltz (F.U.G.), Kyra Geerts (F.U.G.), Stephanie Hoogendoorn (PKvV Fact), Johan Scrier (VeRa Delft), Thomas van Gorkom (RKvV), Isis Buurma (RKvV) Afwezig: A.S.C./A.V.S.V., L.A.N.X., SSRA, NoNoMes, DSC,K.S.V. Santus Virgilius, HSV, A.S.V. Taste, GSC Vindicat atque Polit, L.S.V. Minerva, A.L.S.V. Quintus, L.V.V.S. Augustinus, M.S.V. Tragos, N.S.V. Carolus Magnus, N.S.V. Ovum Novum, RSC, R.V.S.V., R.S.V. Sanctus Laurentius, SSR Rotterdam, NSR, USC, C.S. Veritas, K.S.V. Sint Franciscus Xaverius, SSRW, PKvV Leiden, Contractus Groningen, BOS Nijmegen 1. Opening Anne opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Hestia van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht. 2. Mededelingen Namens het Dagelijks Bestuur van de LKvV heeft Anne de volgende mededelingen: Anne vraagt of iedereen die iets wilt zeggen, eerst de naam en vereniging wil noemen zodat het notuleren voor de ab Actis een stuk makkelijker is. Op vrijdag 7 maart heeft de Sociëteitsdag plaatsgevonden bij Grolsch in Enschede. Omdat de inschrijvingen al zo snel vol zaten is het deelnemersaantal nog eens verhoogd. In totaal hebben 62 deelnemers aan het congres meegedaan. De Sociëteitsdag is beoordeeld met een 7.6 gemiddeld. Op vrijdag 21 maart was het Marketing, Strategie en Communicatie Congres op het hoofdkantoor van Randstad in Amsterdam. In totaal hebben 87 bestuurders en commissieleden deelgenomen aan het congres. Op dit moment worden de evaluaties nog uitgewerkt. Op 23 mei is het Introductieperioden Congres bij het Vechthuis in Utrecht. Tijdens deze dag worden workshops gegeven over crisismedia, Veiligheid in introductieperioden, medische begeleiding, voeding & diëtiek en leiderschap. Naast dat de dag zeer is aan te raden voor bestuurders willen we ook graag zo veel mogelijk commissies, die 1

2 verantwoordelijk zijn voor de introductieperiode of kennismakingstijd, op het congres zien. De inschrijvingen gaan maandag open. Tijdens het Introductieperioden Congres zal ook het onderzoek van de onderzoekscommissie van de LKvV gepresenteerd worden. Het Dagelijks Bestuur is op Tour d Hollande geweest in Rotterdam, Leiden en Wageningen. We willen alle bestuurders en de Plaatselijke Kamers van Verenigingen nogmaals bedanken voor de leuke avonden. Alle tours staan ondertussen gepland en we kijken uit naar de leuke avonden die nog gaan komen. Over twee weken, op vrijdag 18 april, is de deadline voor de sollicitatiebrief voor een bestuursjaar bij de LKvV. De interesseborrel is reeds geweest en was een succes. De siteapp van Qompas, die is gepresenteerd tijdens het BOMweekend is inmiddels gelanceerd. Jullie kunnen alvast een kijkje nemen op Bij ons staat hij al online. Op vrijdag 13 juni gaan we voor het eerst het epische LKvV eindfeest organiseren in Utrecht. Het lijkt ons een leuk idee om het jaar met z n allen nog eens goed af te sluiten. Vooraf aan het feest zullen we met z n allen SpanjeNederland kijken. Zet de datum alvast in je agenda en in die van al je bestuursgenoten! Dus houdt 13 juni vrij! Verder gaat er een aanwezigheidslijst rond, wil iedereen hierop zijn of haar naam noteren. Wybe Ruiter (UMTC) vraagt waar het bestuurseindfeest gehouden gaat worden. Anne vertelt dat dat in de Woolloomooloo in Utrecht zal zijn. 3. Vaststellen van de agenda Anne vraagt of iemand agendapunten wilt indienen. Dit is niet het geval. De agenda wordt goedgekeurd. Boy Bos (DSB) vraagt naar het doel van de gastspreker van punt 9. Anne vertelt dat we in het beleid hebben opgenomen dat we de plenaire vergaderingen interessanter willen maken door bijvoorbeeld gastsprekers. Zo hadden we vorige vergadering een discussie met drie stellingen. Deze keer hebben we daarom twee reünisten van R.K.S.V. Albertus Magnus uitgenodigd om te praten over studentondernemersschap. 4. Notulen De vorige Plenaire Vergadering heeft plaatsgevonden op 31 januari 2014 op het USC. De notulen zijn u g d en zijn ook te vinden op het extranet van de LKvV. Anne verleent het woord aan Joost om een korte samenvatting te geven van de vorige vergadering. Joost geeft de volgende samenvatting van de Plenaire Vergadering van 31 januari 2014: Er is gesproken over een Landelijke Besturendag vanuit het Convenant dat de LKvV heeft met Unipartners Nederland, Integrand Nederland, Studenten Sport Nederland, Erasmus Student Network, AIESEC Nederland en het ISO. De input van de Plenaire Vergadering is meegenomen in het overleg. Ondertussen zijn de overleggen in een verder stadium. We houden jullie hierover op de hoogte. 2

3 Er is gediscussieerd over een aantal stellingen. Deze gingen over het Leenstelsel, het studentenreisproduct en het toetredingsbeleid van de LKvV. Het leenstelsel wordt als een minder grote bedreiging gezien dan een verzwaring of uitbereiding van het Bindend Studie Advies. Het omzetten van een studentenreisproduct naar een financiële bijdrage zou kunnen leiden tot een groei aan leden, omdat de noodzaak om uit huis te gaan groter wordt. De LKvV zal bij toetredingsverzoeken scherp kijken of de vereniging niet afwijkt van de huidige groep van de LKvV. Anne vraagt of iemand op of aanmerkingen heeft op de notulen van de vorige Plenaire Vergadering. Dit is niet het geval. De notulen worden goedgekeurd. 5. Update Hoger Onderwijspolitiek Irene Eijkelenboom geeft de volgende update over de belangrijkste Hoger Onderwijspolitieke ontwikkelingen sinds de Plenaire Vergadering van 31 januari Leenstelsel Op 13 februari heeft de Minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij enkele openstaande vragen van het debat van 11 december 2013 beantwoord. In deze brief geeft zij aan dat de Kamer het nieuwe voorstel voor de zomer kan verwachten. Bij de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden wordt enkel gesproken met politieke partijen die voor het plan gewonnen moeten worden. Studentenorganisaties hebben hier dus geen inspraak op. 27 maart 2014 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar buiten gebracht getiteld Kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs. Ruim 6000 studenten hebben aan het onderzoek meegedaan. Uit het onderzoek is gebleken dat 16% van de studenten af ziet van een studie als de basisbeurs weg valt. 1 op de 6 studenten geeft aan zonder basisbeurs te kiezen voor een opleiding dichter bij huis, zonder ovjaarkaart is dit 24%. Financiën gaan dus een doorslaggevende rol spelen bij een studiekeuze, niet interesse of talent. 31% van de studenten die en masteropleiding overwegen, ziet hiervan af als de basisbeurs verdwijnt. Dit is 50% onder hbostudenten. Notitie rendementsverhogende maatregelen Samen met het ISO en de LSVb zijn wij de notitie aan het ministerie van OCW met daarin risico s, risicogroepen en sociale randvoorwaarden met betrekking tot rendementsverhogende maatregelen aan het afronden. Binnen aanzienlijk korte tijd gaan wij met het stuk naar buiten. Startstuderen.nl dinsdag 11 maart heeft minister Bussemaker samen met scholieren en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe website startstuderen.nl gelanceerd. Deze site is een centraal informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Allerlei zaken, zoals studiekeuze, geldzaken en huisvesting zijn op deze site te vinden. Wij zijn bij de lancering aanwezig geweest en hebben daar een actieve rol aangenomen door in het panel plaats te nemen. Bovendien zitten twee van ons nu ook in de redactieraad van de site. Wet Kwaliteit in Verscheidenheid Scholieren moeten zich door een wetswijziging vòòr 1 mei ingeschreven hebben voor hun studie. Wel kunnen ze kiezen uit 3 studies en hebben ze recht op studiekeuze activiteiten, het zogenaamde matching. De universiteit kan deze ook verplicht aanbieden. Het is mogelijk dat deze activiteiten samenvallen met de Introductieperiode van uw vereniging. Deze kans is echter niet 3

4 groot, de meeste matching procedures vinden al eerder plaats. Het zou alleen tegelijk kunnen vallen bij late inschrijvers en de studenten die na het starten van de procedure nog van studie wisselen. Wij raden aan deze ontwikkelingen bij de onderwijsinstellingen in uw stad goed in de gaten te houden, bijvoorbeeld via uw PKvV, en hier rekening mee te houden tijdens de Introductieperioden, het zijn immers verplichte activiteiten vanuit de onderwijsinstelling. Irene vraagt of er vragen zijn over de update Hoger Onderwijspolitiek. Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) vraagt naar de deadline voor scholieren om zich in te schrijven voor een studie en of dat ook geldt voor het inschrijven voor een masterstudie. Anne vertelt dat daar niet de deadline van 1 mei voor staat. De inschrijfdatum voor masterstudies is afhankelijk van de onderwijsinstelling. Dat verschilt dus per master. Er zijn geen verdere vragen. 6. Update overige politiek Eline van Hoek geeft de volgende update over de belangrijkste Overige Politieke ontwikkelingen sinds de Plenaire Vergadering van 31 januari Sanctiebeleid Op 1 januari 2013 is de vernieuwde Drank en Horecawet(DHW) in werking getreden. Bij de meeste gemeenten is de verordening ongeveer gelijk gebleven, maar bij een aantal gemeenten hebben er veranderingen plaatsgevonden in schenktijden, vieringen van persoonlijke aard en eventuele sancties. Op 1 juli 2014 moeten alle gemeenten ook een sanctiebeleid op papier hebben staan. Hierin wordt vastgelegd hoe een BOA te werk gaat in zijn gemeente. Zorg ervoor dat uw opvolgers op de hoogte zijn van dit sanctiebeleid zodat u en uw opvolger goed weten hoe en wanneer de gemeente komt controleren en hoe streng de gemeente zal zijn wat betreft de handhaving van de vernieuwde DHW en de alcoholleeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar. Mochten er incidenten plaatsvinden op uw vereniging met minderjarige studenten worden wij hier graag van op de hoogte gesteld. In januari 2015 zal er in de plenaire vergadering van de LKvV een evaluatiemoment plaats vinden en het is goed om eventuele incidenten op tijd op rij te hebben staan. Vanzelfsprekend is dit interne informatie en zal er niets gedeeld worden met derden. Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid zou gevolgen voor u kunnen hebben, mocht u uw sociëteit huren van de gemeente voor een kostprijs dekkende huur. Dit wil zeggen een huurprijs die onder de commerciële huurprijs lig. Op 1 juli 2014 kunnen gemeenten besluiten of de organisatie die een pand huurt van de gemeente in het algemeen belang is voor de stad. Stel dit is niet het geval dan betekent dit dat je voor de wet in de markt zit. Dit kan gevolgen hebben op de huurprijs en in sommige gemeenten zal de huur dan ook fors stijgen. Dus huurt u uw pand van de gemeente voor een kostprijs dekkende huurprijs? Ga dan met de gemeente om de tafel om dit onderwerp te bespreken voordat de gemeente beslissingen maakt waar u niet van op de hoogte was. Mocht dit voor u van toepassing zijn kom dan na de vergadering naar Jord of Eline dan kunnen zij dit onderwerp verder toelichten. Drugs en verenigingen Afgelopen maand hebben wij een inventarisatie gemaakt van het drugsbeleid op verenigingen. Dit was een interne inventarisatie waar wij niet mee naar buiten treden. Wel willen we u benadrukken dat drugs een veel besproken onderwerp is in het hele land, wanneer wij benaderd 4

5 worden door de media vertellen we dat het verenigingen niet aan gaat omdat het simpelweg niet op verenigingen gebeurd en mag. Wij willen jullie dan ook vragen hetzelfde standpunt aan te nemen zodat het imago van studentenverenigingen gewaarborgd word. IVA Als laatste willen we graag benadrukken dat het maken van de online IVA cursus voor niet leden van de LKvV niet gratis is. Studentenverenigingen die niet zijn aangesloten bij de LKvV moeten hier dan ook voor betalen. Mocht het zo zijn dat studenten van andere verenigingen de cursus onder de naam van uw vereniging maken horen wij dit graag. Eline vraagt of er nog vragen zijn over haar update overige politiek. Larissa Schut (Unitas S.G.) vraagt of de media de LKvV heeft benaderd over de alcoholleeftijdsverhoging. Anne vertelt dat we hier zelf een persbericht over hebben verstuurd en dat is door meerdere media opgepakt. De insteek van het bericht was dat de verenigingen goed voorbereid waren en de berichten in de media waren over het algemeen positief. Er zijn geen verdere vragen. 7. Instemmen B.I.T.O.N. tot volwaardig lid LKvV Anne vraagt het bestuur van B.I.T.O.N. de zaal tijdelijk te verlaten. B.I.T.O.N. Studentenvereniging B.I.T.O.N. uit Utrecht is een vereniging met 400 leden. B.I.T.O.N. is een studentenvereniging waar gelijkwaardigheid centraal staat. De zusterverenigingen van B.I.T.O.N. uit Leiden en Groningen zijn al aangesloten bij de LKvV. Wij zijn van mening dat B.I.T.O.N. goed pas bij de achterban van de LKvV en zij tonen al meerdere jaren interesse in een lidmaatschap bij de LKvV. Tijdspad aspirant periode B.I.T.O.N. In de plenaire vergadering van 13 september 2013 is studentenvereniging B.I.T.O.N. voorgesteld als aspirantlid van de LKvV. Hieraan is een lang traject voorafgegaan waarin het vorige Dagelijks Bestuur van de LKvV heeft gecontroleerd of B.I.T.O.N. aan alle toetredingseisen voor lidmaatschap van de LKvV voldoet. Tijdens de aspiranttijd heeft B.I.T.O.N. altijd met veel enthousiasme meegedaan aan de activiteiten van de LKvV. Ze zijn bij alle plenaire vergaderingen en congressen aanwezig geweest. Ook hebben zij een diner georganiseerd voor het Dagelijks Bestuur op hun vereniging. Twee weken terug zijn we bij B.I.T.O.N. onaangekondigd langsgegaan op inval om eens te kijken hoe een ledenavond er bij hun uitziet. De avond was zeer geslaagd en we hebben een leuke indruk gekregen van de vereniging. Anne vraagt of er iemand vragen heeft over de aspirant periode van B.I.T.O.N. Er zijn geen vragen en de Plenaire Vergadering gaat over op de stemming over de toetreding van B.I.T.O.N. als volwaardig lid van de LKvV. 5

6 Uit de stemming blijkt dat de Plenaire Vergadering van de Landelijke Kamer van Verenigingen voor de toetreding van B.I.T.O.N. als volwaardig lid van de Landelijke Kamer van Verenigingen stemt. Anne vraagt B.I.T.O.N. de zaal weer te betreden. Anne richt zich tot het bestuur van B.I.T.O.N. met de volgende boodschap: Geacht bestuur van B.I.T.O,N., De Plenaire Vergadring heeft zojuist gestemd over de toetreding van jullie vereniging tot de LKvV. Ik mag jullie van harte feliciteren met het lidmaatschap bij de LKvV. De vergadering heeft gestemd en voor uw toetreding gestemd. U mag zich bijna volwaardig lid noemen, maar eerst nog het volgende: Bij de volgende hamerslag verklaar ik, Anne Kamp, Praeses der LKvV, studentenvereniging B.I.T.O.N., tot volwaardig lid van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Yvonne Verweij is blij dat er voor toetreding is gestemd. B.I.T.O.N. is vier jaar geleden begonnen met het proces om lid te worden van de LKvV en we zijn erg blij dat dit allemaal succesvol is afgerond. De afgelopen maanden hebben we alle activiteiten van de LKvV meegemaakt, waarvan het BOM weekend het hoogtepunt was. 8. Halfjaarlijkse realisatie De Quaestor van de LKvV, Jord, zal jullie nu een presentatie geven over de halfjaarcijfers van de LKvV. Voor u ligt de halfjaarlijkse realisatie van de LKvV. Deze is begin deze week ook digitaal naar u verstuurd dus ik hoop dat ook de financieel verantwoordelijken van alle verenigingen deze stukken hebben gezien en hun vragen aan u hebben doorgegeven. Ik zal niet iedere post toelichten. De punten die ik toelicht zullen worden weergegeven in de powerpoint presentatie. Als u vragen heeft over de overige posten wil ik u vragen deze te bewaren tot op het eind. Als algemene opmerking wil ik u nog zeggen dat de cijfers zijn gebaseerd op 1 maart 2014 en dat de Sociëteitsdag en het Marketing, Strategie en Communicatie congres ondertussen hebben plaatsgevonden en dat dat in de cijfers dus wel scheelt op sommige punten. Allereerst de bestuurskosten: De Representatiekosten zijn nu al bijna over het begrote bedrag heen. Er zal nog ongeveer 100, van deze post af gaan door de congressen. Ik verwacht dat dit dus aan het eind van het jaar niet over het budget heen zal gaan. Ik verwacht dat de reis en verblijfskosten wel enigszins over budget zullen gaan. Dit omdat wij nog redelijk wat moeten reizen in augustus en onze OV jaarkaart dan ongeldig is. De algemene kosten: De post contributie en abonnementen zal lager uitvallen dan begroot. Dit komt doordat de LKvV van boekhoudprogramma is overgestapt welke een stuk goedkoper is. 6

7 De bedrijvenpolis is hoger uitgevallen dan in de begroting staat, dit komt doordat er 21% aan btw was gerekend, maar op verzekering zit geen btw. De kosten zijn dus in werkelijkheid gelijk aan vorig jaar. Postartikelen is ook al hoger dan begroot, maar hier wordt net als bij de representatiekosten een deel weg geboekt naar de congressen. Joost heeft een paar grote postkosten per mail gedaan in plaats van per post, dus 500, is nog realistisch. De afschrijving overige zal hoger uitvallen dan begroot. Dit komt doordat we dit jaar dus zijn overgestapt van boekhoudsysteem en dit programma zal over 5 jaar worden afgeschreven. Dit zal betekenen dat er ongeveer 60, bij zal komen. Kosten onderzoek: Ik verwacht dit jaar geen kosten te maken voor het onderzoek. Dit komt doordat wij iedere 4 jaar subsidie ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om onderzoek te doen naar de kennismakingstijd van verenigingen. Overige kosten: Er zijn nu al wet wat kosten gemaakt voor de werving maar deze waren na 1 maart. Ik verwacht niet over budget te gaan. Kosten Word Lid!actie: ik verwacht nog iets kosten te maken voor de hosting van de site, maar dit zal bij lange na geen 100, zijn. Er komen misschien nog heel veel kosten voor de nieuwe website, maar deze kosten worden dan ook aan de inkomsten kant geplaatst waardoor het per saldo niet uitmaakt Werkbezoeken: wij willen dit jaar nog een werkbezoek organiseren met Minister Jet Bussemaker. Hoeveel dit gaat kosten is nog moeilijk in te schatten, maar uiteraard wordt er geprobeerd dit binnen de 300, te laten. Kosten accountant: ik heb dit jaar meer gebruik moeten maken van onze accountant dan was verwacht en daarom verwacht ik deze post dus ook te overschrijden. Onvoorzien: deze staat heel erg laag en in mijn boekhoudsysteem zelfs 100, negatief. Dit komt doordat een aantal reserveringen die vorig jaar gemaakt zijn uiteindelijk niet betaald hoefden te worden. Ik verwacht nog wel enkele honderden euro s aan kosten die hieronder geboekt gaan worden maar als er niets raars gebeurd moeten we makkelijk onder de 1000, blijven. Inkomsten LKvV De inkomsten sponsoring staan nu op net iets minder dan de helft van de begroting. Er zit sinds kort een extra persoon op acquisitie en mede daardoor verwachten wij de doelstelling nog wel te halen. Additionele inkomsten: deze inkomsten zijn gerealiseerd door niet LKvV verenigingen toe te laten tot de IVA cursus tegen een vrij laag tarief. Door de veranderde alcoholwetgeving is dit veel populairder gebleken dan wij van tevoren hadden bedacht en daardoor is dit nu een leuke inkomstenbron gebleken. De subsidie die bij de realisatie staat wordt nog geboekt naar het onderzoek en het IP congres. Dit zal dus weer 0 worden aan het eind van het jaar. Kosten en inkomsten congressen: Zoals jullie kunnen zien heeft het financieel congres winst opgeleverd en het BOM weekend flink verlies. Helaas is dit de afgelopen jaren bij het BOM weekend altijd zo geweest. Eline en Irene zijn verantwoordelijk voor het BOM weekend in september aanstaande en hebben een missie om daar verandering in te brengen. Helaas valt dat buiten mijn boekjaar. 7

8 Het MSC congres zal redelijk veel winst opleveren en de Sociëteitsdag zal net positief worden gerealiseerd verwacht ik. Het IP congres maakt per definitie geen winst of verlies, omdat dit grotendeels wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en alle gemaakte winst moeten wij teruggeven. Totaal zal er ongeveer gelijk worden gedraaid op de congressen, waarbij het verlies van het BOM weekend dus wordt opgeheven door de overige congressen. Jullie zien nu een resultaat van ongeveer positief hiervan zal wegvloeien naar het introductieperioden congres en het onderzoek. De rest zal ook worden uitgegeven aan allerlei zaken. Als de acquisitie inkomsten goed lopen en er geen onverwachte gebeurtenissen meer zijn verwacht ik met een lichte winst te eindigen. Dit zijn de posten die volgens mij extra toelichten nodig hadden. Heeft u nog vragen over deze, of andere posten? Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) vraagt naar de post spaarrekening. Jord vertelt dat er best veel op staat. Dat wordt gebruikt voor het lustrumjaar van de LKvV. Dan wordt er namelijk een grote activiteit gehouden. Boy Bos (D.S.B.) vraagt naar de huisvestingskosten. Dat staat nu al op 6.090, en het is begroot op ,. Hoe komt dat? Jord vertelt dat er niet meer is uitgegeven dan begroot. In deze realisatie zijn al zeven maanden opgenomen. Het loopt dus precies op schema. Boy Bos vraagt naar de reis en verblijfskosten. Waar gaat dat aan op? Jord vertelt dat het er vanaf hangt waar het Dagelijks Bestuur woont. In de zomer zijn er een aantal weken dat er op weekdagen niet gratis gereisd kan worden. Deze post is voor de reiskosten van het oude bestuur. Boy Bos vraagt naar overige bestuurskosten. Jord vertelt dat dit de kosten zijn voor de vergaderingen met de Raad van Advies, Raad van Toezicht en het Politiek Klankbord. Boy Bos vraagt naar de wisselingskosten. Waar bestaat dat precies uit? Jord zegt dat we alles boven het bedrag hebben zelf hebben betaald en dat het totaal bedrag is. Boy Bos zegt dat het dus niet alleen de borrel was. Anne Kamp vertelt dat het voornamelijk de kosten voor de borrel waren. Jord vertelt dat het bedrag inderdaad grotendeels voor de borrel was. Een ander deel daarvan, ongeveer 200,, was voor de zaalhuur en de tappers. Ook zitten hier de kosten voor de constitutiekaarten bij. Boy Bos zegt dat er aan het begin van het jaar genoemd is dat geëvalueerd zal worden of de advieskosten noodzakelijk zijn. Anne vertelt dat we inderdaad bijhouden hoeveel tijd onze adviseur aan ons besteed en of dat de kosten rechtvaardigt. We zijn op het moment erg tevreden over onze adviseur. Aan het einde van het jaar zullen we een kijken of het nodig is om zijn diensten aan te houden. Boy Bos vraagt naar de werkbezoeken. Wordt er 300, gereserveerd in een werkbezoek of willen jullie er nog steeds twee houden? 8

9 Eline vertelt dat we er twee willen houden, namelijk een met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een met twee Kamerleden. Door de Gemeenteraadsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen zal het werkbezoek met de Kamerleden pas na het zomerreces plaatsvinden. Boy Bos vraagt naar de kosten van de accountant en of Jord van plan is aan zijn opvolger mee te geven dit naar nul te brengen. Jord vertelt dat de LKvV vorig jaar pas BTW plichtig is geworden en dat hierover nog niet voldoende kennis is in de Raad van Toezicht. Hierdoor heeft Jord dit jaar over de belasting nog veel moeten vragen aan de accountant. Mogelijk wordt dat in de toekomst minder. Boy Bos vraagt naar de additionele inkomsten. Dat willen jullie investeren in de Word Lid! actie. Gaat dat volledig in de nieuwe website? Eline vertelt dat dat zo is. Boy Bos vraagt naar de inkomsten subsidie. Die is aangevraagd voor een van de congressen. Hoort dat dan niet ook bij inkomsten congressen te staan? Jord zegt dat dat niet zo is aangezien een deel van de subsidie voor het onderzoek naar de Introductieperioden is. Het deel hiervan wat voor de congressen is bedoeld zal later worden overgeboekt naar congressen. Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) zegt dat er niet was begroot voor de rechtszaak tegen de staat over de Langstudeerboete. Moeten we niet geld gaan reserveren voor een eventuele rechtszaak in de toekomst? Jord vertelt dat we een vrij grote spaarrekening hebben. Hiervan kunnen we geld opnemen als dat nodig is. Daarnaast is de begroting al erg krap en wordt een extra reservering lastig. Daarbij hebben we ook nog een post onvoorzien. Anne schorst de vergadering om 16:00 uur. Anne opent de vergadering om 16:10 uur. 9. Gastspreker: Twenty Energy Voor deze vergadering hebben wij een gastspreker uitgenodigd. Reinier Schneider zal jullie iets vertellen over initiatieven en de oprichting van hun bedrijf. Reinier Schneider richt zich tot de Plenaire Vergadering met het volgende: Ik ben in 2006 begonnen met Technische Bedrijfskunde in Groningen en daar lid geworden van R.K.S.V. Albertus Magnus. Het mooiste van studeren is dat je zeeën van tijd hebt die je vrij kunt invullen. In je eerste paar jaar doe je dat anders dan in je latere jaren. Hierdoor heb ik onder andere aan de start van YAG, Young Advisory Group, gestaan. Hier heb ik iets geleerd wat ik jullie graag wil meegeven. Dat is de sweetspot. Ik geloof er in dat als je iets doet wat je leuk vindt en daar goed in bent, dat je dat kunt vertalen naar werk. Hiervoor moet je goed weten waar je goed in bent om dat te kunnen doen. Als je iets doet wat je leuk vindt en daar goed in bent, maar er is geen markt voor dan heb je een hobby. Als je ergens goed in bent en er is een markt voor, maar je vindt het niet leuk dan heb je 9

10 een shitbaan. Als je iets leuk vindt en er is een markt voor, maar je bent er niet goed in dan ben je een fan. Daarom moet je op zoek naar een plek waar alle drie deze elementen samenkomen. Ik ben er van overtuigd dat je hierin geen concessies hoeft te doen. Sommige studenten hebben het idee dat je na je studie eerst een aantal jaar enorm hard moet werken om te investeren in je latere carrière. Dat hoeft dus niet zo lang je maar een behoefte vindt of creëert voor hetgeen waar jij goed in bent en wat je leuk vindt. Anne bedankt Reinier voor zijn bijdrage aan de vergadering. 10. Rondje Steden Amsterdam: Birk Jonker (AKvV) vertelt dat het goed gaat in Amsterdam. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een ontbijt georganiseerd waar veel studenten bij waren. Daarnaast gaat het goed met de Algemene Plaatselijke Verordening. De burgemeester is eigenlijk heel tevreden met de verenigingen, omdat ze zich hier goed op hebben voorbereid. Ook is er een nieuwe Rector bij de universiteit die lid is geweest bij L.A.N.X. De AKvV heeft sinds kort een nieuw aspirant lid. Delft: Johan Schrier (VeRa Delft) vertelt dat ze onlangs zijn gewisseld. Na de gemeenteraadsverkiezingen is STIP, de studentenpartij, de tweede partij in Delft geworden met vier zetels in de raad. Hierdoor komen we nu misschien in het college. De Oweecommissie heeft besloten om tijdens de introductieweek besloten minderjarigen toe te laten bij de verenigingen. Nu moeten we dus hard bezig om ervoor te zorgen dat het goed gecontroleerd gaat worden. Den Haag: Vanuit Den Haag was er helaas niemand aanwezig. Eindhoven: Dennis Loeffen (Compositum Communis Opinio ) vertelt dat ze hard bezig zijn met de Na Examen Dagen. De inschrijvingen zijn geopend. Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van een extra weekend voorafgaand aan de introductieweek. De universiteit is hier erg tegen. We zullen hier in mei een keuze over moeten maken. Enschede: Stephanie Hoogendoorn (PKvV Fact) vertelt dat zij ook pas gewisseld zijn. DSCC/DSCR Audentis et Virtutis heeft laatst de Bul geopend. Dit is een studieruimte in de stad voor de eigen leden. Er is goed contact met de gemeenten over de kick in. Groningen Jochem Andriessen (R.K.S.V. Albertus Magnus) vertelt dat er sprake was van een jaarklasse bij twee faculteiten. Dat gaat nu niet door. Maar er komen wel learning communities bij geneeskunde en University College. Binnenkort is ook het RUG lustrum vanwege haar 400jarig bestaan. Hierbij zijn de verenigingen betrokken en is er op 13 juni een dag georganiseerd dat er alleemaal oudleden terugkomen. 10

11 Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de studentenpartij Student en Stad van een naar twee zetels gegaan. Leiden: Dominique Chretien (V.S.L. Catena) vertelt dat ze erg heeft genoten van de tour met de LKvV. De PKvV is bezig met het invoeren van het accreditatiesysteem, daarnaast zijn ze bezig met het MASCQ debat en de Lcid. Binnenkort zullen ze met een aantal nieuwe ambtenaren langs alle verenigingen gaan. Voor de gemeenteraadsverkiezingen was er het Leids debat georganiseerd. Dat was een groot succes en was het grootste studentendebat in Nederland. Nijmegen: Vanuit Nijmegen is er helaas niemand aanwezig. Maastricht: Jill Leyten (MKvV) vertelt dat er ook in Maastricht een debat is geweest. Daarnaast is er binnenkort een diner met het CvB van de universiteit. Het contact met de gemeente over de nieuwe APV is erg goed. De gemeente wil eigenlijk geen sancties gaan geven en betrekt de verenigingen bij het maken van het beleid daarvoor. Dit zorgt er ook voor dat we een prettige samenwerking hebben voor de inkomweek in Maastricht. Rotterdam: Thomas van Gorkom (RKvV) vertelt dat het in Rotterdam goed gaat. Ze zijn met de voorzitters van de verenigingen in gesprek gegaan met de rector van de universiteit om te bespreken dat de participatie bij de verenigingen minder wordt door de verhoging van de studiedruk. Daarnaast zijn we bezig met een verdrag voor tijdens de Eurekaweek over het alcoholbeleid. Dat is binnenkort zwart op wit. Tilburg Koen Vermeulen (SOTS) vertelt dat er uit Tilburg weinig nieuws is. Het gaat allemaal prima. Utrecht Kyra Geerts (F.U.G.) vertelt dat ze voor de UITweek druk in gesprek zijn met de ICU over beleid en de APV. We hebben een advies opengesteld voor de verenigingen dat zal volgende week besproken worden. In de huidige APV zijn er geen sluitingstijden voor de verenigingen. Het ziet er naar uit dat die er ook niet zullen komen. Wageningen: Melissa Kolhorn (Contractus Wageningen) vertelt dat er gesproken wordt over het BSA in het eerste jaar. Dat wordt dit jaar besloten. De universiteit is erg aan het groeien en ze verwachten dat dit door zal zetten. Hierdoor zijn ze nu aan het kijken hoe ze de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen. In de introweek is ervoor gekozen dat de minderjarigen gewoon naar binnen mogen. Dit is in goed overleg met de universiteit en gemeente gegaan. Volgende week is er een internationale week bij de verenigingen. 11

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Aanwezig: (38 leden)sjoukje de Boer, Piter Sybesma, Tom

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Notulen alv 21 januari 2014

Notulen alv 21 januari 2014 Heijendaalseweg 141, N-1,280 6525 AJ Nijmegen info@sofv.nl www.sofv.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie