Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014"

Transcriptie

1 Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen, Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Thom Johannesma (AKvV), Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ), Florith Jansen (Compositum Communis Opinio ), Wilmer Smook (PKvV Leiden), Jip Stam (PKvV Leiden), Marlou Kerssens (MKvV), Stephanie Hoogendoorn (PKvV FACT), Ralph Peters (FUG), Isabel Beljaars (FUG), Duco Postma (Contractus Groningen), Pim Mante (RKvV), Joyce Murre (RKvV) Afwezig: Contractus Wageningen, SOTS, BOS Nijmegen, VeRa 1. Opening Floris-Jan ter Bruggen heet iedereen welkom op sociëteit Hestia van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. bij het PKvV-overleg van vrijdag 28 november 2014 en opent de vergadering om uur. 2. Mededelingen Floris-Jan heeft sinds het vorige PKvV-overleg van 5 september de volgende mededelingen: In het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 september heeft het BOMweekend plaatsgevonden bij de Beukenhof te Biezemortel. Tijdens dit weekend hebben de aanwezige besturen nuttige workshops gevolgd en is er ook goed geïntegreerd. Op vrijdag 12 september en 3 oktober hebben er Plenaire Vergaderingen plaatsgevonden. Tijdens de eerstgenoemde vergadering is mijn bestuur ingestemd tot f.t. en tijdens de vergadering van 3 oktober vond de wissel van het bestuur plaats. Deze wissel werd gevolgd door onze constitutieborrel op sociëteit Asgard van het T.S.C. Sint Olof. Allen bedankt voor jullie komst en de cadeaus, het was een erg geslaagde avond. Op dinsdag 7 oktober heeft de LKvV in samenwerking met het ISO en het Landelijk Studenten Rechtsbureau een knelpunten notitie aangeboden aan de Hoger Onderwijs vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Op dinsdag 4 november heeft de LKvV namens 96 verenigingen uit heel Nederland de petitie bestaande uit de betogen die jullie hebben opgesteld aangeboden aan de Hoger Onderwijs vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Bij dezen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de moeite die jullie hierin gestoken hebben. Het is prachtig dat dit in een week geregeld is. We zullen hier later op terugkomen. Op vrijdag 14 november vond de manifestatie over het Leenstelsel plaats. Het was mooi om te zien dat een groot aantal van jullie naar Den Haag is afgereisd om deze manifestatie bij te wonen. Ook hier gaan we later tijdens de vergadering dieper op in. De afgelopen periode hebben wij stad en land afgereisd om naar zoveel mogelijk constitutieborrels te gaan. Dit resulteerden in veel geslaagde avonden en we baalden er dan ook vaak van wanneer we terug moesten. Wij willen jullie dan ook erg bedanken voor alle uitnodigingen en prachtige avonden. Daarbij hebben wij ook van de meeste PKvV s een vergadering mogen bijwonen. Dit gaf ons een goed beeld van jullie bezigheden en wij hopen dan ook dat jullie wat aan onze inbreng hebben gehad. Mocht het voorkomen dat jullie meerdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons uit te nodigen voor een vergadering.

2 Actiepuntenlijst De actiepunten voortkomend uit het vorige PKvV-overleg worden nu behandeld: Actiepuntenlijst LKvV - Jaar agenda opsturen gedaan VeRa Delft niet aanwezig - Versturen definitieve Algemene Plaatselijke Verordeningen naar de LKvV - Datum doorgeven aan de LKvV voor bijwonen vergadering indien gewenst vergadering is bijgewoond Compositum Communis Opinio ): - Datum doorgeven aan de LKvV voor bijwonen vergadering indien gewenst mee bezig Contractus Groningen: - Uitzoeken of de Algemene Plaatselijke Verordeningen verstuurd is naar de LKvV gedaan - Datum doorgeven aan de LKvV voor bijwonen vergadering indien gewenst gedaan PKvV Leiden: - Versturen definitieve Algemene Plaatselijke Verordeningen naar de LKvV niet gedaan. Jip Stam zegt dat ze dit zo snel mogelijk gaan doen. - Datum doorgeven aan de LKvV voor bijwonen vergadering indien gewenst mee bezig - Column doorsturen Nico Dijkshoorn gedaan BOS Nijmegen niet aanwezig - Controleren inventarisatie Collegegeldvrij Besturen - Datum doorgeven aan de LKvV voor bijwonen vergadering indien gewenst MKvV: - Controleren inventarisatie Collegegeldvrij Besturen Marlou Kerssens zegt dat Collegegeld vrij besturen mogelijk is. Er is echter maar één iemand die dat nu doet. Ik weet niet wat de details zijn, maar jullie kunnen wel contact opnemen als jullie dat willen. - Details matching Tweedejaars naar de LKvV sturen Marlou Kerssens zegt dat ze niet precies weet niet waar dit over gaat. Dit was een idee van het e.t. bestuur van de LKvV. 3. Vaststellen van de agenda Floris-Jan vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op de agenda. Er zijn geen vragen over of opmerkingen op de agenda. De agenda wordt goedgekeurd. Floris-Jan vraagt of iemand een w.v.t.t.k. wit indienen.

3 Ralph Peters (FUG) zegt dat hij een w.v.t.t.k. wil indienen over NSU (Navigators Utrecht) Ralph wil weten hoe het bij andere Navigator verenigingen geregeld is. Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat hij het wil hebben over recruitment diners, aangezien ze door verschillende bedrijven zijn benaderd. Floris-Jan zegt dat hij graag zelf een w.v.t.t.k. wil indienen, deze komt voort uit een gesprek met Karl Dietrich, voorzitter VSNU. Ik wil het graag tijdens de W.V.T.T.K. hebben over de convenanten tussen verenigingen en disputen. 4. Post Alanya vertelt dat er sinds het PKvV-overleg op 5 september2014 de volgende relevante poststukken zijn binnengekomen: - Machtiging BOM PKvV Leiden - Machtiging BOM RKvV - Constitutieberichten van de PKvV Leiden, de AKvV en de FUG - De brieven voor de petitie, van alle PKvV s Alanya vraagt of er poststukken missen. Dit is niet het geval. 5. Notulen vorige vergadering Alanya vertelt dat we tijdens het PKvV-overleg van 5 september 2014 de updates rondom Hoger Onderwijs Politiek, Overige Politiek en Word Lid! hebben behandeld. Verder hebben we de introductieperioden en het alcoholbeleid tijdens deze periode geëvalueerd. Alanya vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen van het PKvV-overleg van 5 september. Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen. De notulen worden goed gekeurd. 6. Update Hoger Onderwijspolitiek Bas geeft de volgende update: Op dinsdag 11 november jl. heeft een meerderheid van de Tweede Kamer, door een coalitie van GroenLinks, D66, VVD en PvdA, ingestemd met het wetsvoorstel studievoorschot. Dit was voor niemand een verrassing, maar niemand had verwacht dat dit voorstel met sneltreinvaart in de Kamer werd behandeld. Om deze instemming waterdicht te krijgen hebben de 'leenstelselcoalitie' partijen echter wel moeten strijden de afgelopen maand. Het was een race tegen de klok. Tijdens de schriftelijke inbreng van maandag 13 oktober jl. heeft de LKvV ook haar bijdrage gedaan door vragen te stellen, in samenwerking het met ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en de LSVb (Landelijke Studentenvakbond). Het resultaat was meer dan 170 pagina s met aan op- of aanmerkingen waarin wij kritisch gekeken hebben naar alle verbeterpunten die dit wetsvoorstel nog behelsden. De studentenorganisaties hadden verwacht dat de beantwoording van deze vragen ruim een aantal weken in beslag zou nemen, maar

4 minister Bussemaker heeft haar politieke spel slim gespeeld. Tijdens het herfstreces in de Tweede Kamer, dat van 17 tot 27 oktober duurde, heeft zij het voltallige ambtenarenapparaat van het ministerie van OC & W gemobiliseerd om onze vragen beantwoord te krijgen. Niemand mocht met vakantie totdat alle vragen waren beantwoord. Minister Bussemaker en de 'leenstelselcoalitie 'partijen wilden aldus niets aan het toeval overlaten: in de week na het herfstreces konden zij daarom op vurig verzet tegen deze plannen rekenen van zowel de oppositie in de Kamer, onder leiding van CDA en SP, en de studentenorganisaties. Door veel duwen en trekken werd een tweede schriftelijke vragenronde ingelast op dinsdag 28 oktober, waarin de oppositie 24 uur de tijd werd gegund om nieuwe vragen in te dienen. Wederom heeft de LKvV, samen met het ISO en de LSVb, toen alle zeilen bijgezet en de nacht doorgewerkt om de oppositiepartijen te ondersteunen met nieuwe vragen. Het resultaat was 600 nieuwe vragen, maar wederom liet minister Bussemaker zich niet van haar stuk brengen en alle vragen werden de volgende dag, keurig voorzien van antwoord door het ministerie, teruggestuurd naar de Kamer. De hamerslag viel en er werd collectief besloten om het plenaire debat in de Tweede Kamer te plannen op 4 en 5 november jl. De LKvV wilde zich niet zonder slag of stoot schikken aan de agenda van de Tweede Kamer en heeft daarom die week alle Plaatselijke Kamers van Verenigingen verzocht een schriftelijk betoog op te stellen en daarin knelpunten te verwerken die voor respectievelijk elke studentenstad van belang waren om aan te stippen in de context van het leenstelsel. Deze brieven moesten gedragen worden door alle verenigingen door het zetten van een handtekening: het werden maarliefst 96 handtekeningen. Met succes is daarom op 4 november jl., in de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit Utrecht, Delft, Leiden, Nijmegen, Groningen en Rotterdam, een petitie overhandigt aan alle fracties van de Tweede Kamer. Tijdens het plenaire debat heeft deze petitie al zijn vruchten afgeworpen met moties van onder meer PvdA en D66, met daarin het initiatief tot het bouwen van landelijke kaders voor het profileringsfonds bij invoering van het leenstelsel in samenspraak met de studentenorganisaties. Voor meer informatie verwijs ik jullie naar motie Mohandis nr.43 en motie van Meenen nr. 46. Ook de SP kwam met een prachtig amendement (nr. 22) voor studentenbestuurders maar deze is jammerlijk verworpen. Vanwaar die haast van Bussemaker, vraagt u zich af? Een spoedige behandeling van dit voorstel stond voor minister Bussemaker en de instemmende partijen hoog in het vaandel omdat zij vrezen voor twee situaties in de nabije toekomst: de opschudding die veroorzaakt zal worden door de studentenmanifestatie van 14 november en het oordeel van de Eerste Kamer, dat wellicht slecht uit zou kunnen vallen in de context van de Provinciale Statenverkiezingen van half maart Omdat de manifestatie plaats vond na de instemming in de Tweede Kamer waren de pijlen tijdens de manifestatie gericht op de Eerste Kamer. Ook de lobby van de LKvV staat momenteel volledig in het teken van de Eerste Kamer. De senatoren hebben op 18 november jl. besloten de behandeling van het wetsvoorstel pas na het kerstreces te doen ondanks een brief aan de Eerste Kamer diezelfde week dat een spoedige behandeling gewenst was. Hiermee toont de Eerste Kamer zich enigszins sceptisch over dit wetsvoorstel; er is zelfs besloten een deskundigengesprek te organiseren dat op 2 december a.s. plaats zal vinden. De LKvV zal hier ook haar input

5 voor leveren via onze kanalen. Er is ook reeds een position paper naar alle leden van de commissie van OCW gestuurd met daarin de LKvV standpunten; nadruk ligt daarbij vooral op het uitbreiden van collegegeldvrij besturen omdat wij daar de meeste kans van slagen in zien. Uitbreiding betekent landelijk verder doorvoeren en lenen bij DUO mogelijk maken voor studentenbestuurders. Wij hebben geprobeerd om dit er via de VVD doorheen te krijgen in de Tweede Kamer, maar dit is helaas niet gelukt. Verder gaan we a.s. woensdag met alle studentenorganisaties rond de tafel om schriftelijke vragen op te stellen die uiterlijk 9 december a.s. ingeleverd moeten zijn en zal de LKvV drie brieven sturen naar specifiek drie senatoren waarvan wij denken dat zij onze standpunten een extra warm hart toedragen. Dit zijn Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Jan Anthonie Bruijn (VVD) en Hans Engels (D66). Wij hopen op een gesprek met hen in de nabije toekomst. Marlou Kerssens heeft een vraag over het wetsvoorstel. Klopt het dat ook huidige studenten straks geen studiefinanciering krijgen? Bas zegt dat dit inderdaad bevestigd is door Minister Bussemaker en dat dit ook in het wetsvoorstel staat. Zij zegt dat er een overschakeling gemaakt moet worden, maar er is geen overgangsregeling. Duco Postma vraagt of de LKvV hier een klacht over gaat indienen. Bas zegt dat dit inderdaad meegenomen gaat worden. Duco zegt de Universiteitsraden dit ook doen en ook antwoord krijgen hierop. Duco zegt dat zij het idee hadden om een klacht in te dienen vanuit Contractus Groningen, maar de LKvV doet het dus ook. Is het dan nog een goed idee als wij dat ook nog doen? Bas zegt dat dit een goed idee is. Hoe meer brieven er geschreven worden, hoe beter. Meer druk betekent dat de Eerste Kamer beter beseft dat ze iets moeten doen. Zij kunnen voorstellen goed keuren of verwerpen. Komende dinsdag is er een deskundigen gesprek met veel argumenten. Een onderwijsadvocate, het Nibud, het Centraal Plan Bureau en een hoogleraar uit Twente zijn hier ook bij aanwezig. Het wordt een rondetafelgesprek. Duco vraagt of de brief dan voor dinsdag af moet zijn of dat dit niet uitmaakt. Bas zegt dat deze voor dinsdag af moet zijn. Stephanie Hoogendoorn (FACT) vraagt of wij deze onderwijsadvocate zelf benaderd hebben. Bas zegt dat zij zich al langer inzet om de LKvV te helpen en ons kent. Pim Mante (RKvV) vraagt wat het standpunt van de LKvV is. Bas zegt dat we niet tégen het leenstelsel zijn, maar wel zoals het er nu ligt. Pim Mante zegt dat dit ook de mening van de RKvV is. Bas zegt dat het prima is dat er een leenstelsel komt, mits punt A, B en C erin verwerkt zijn. Ralph Peters (FUG) vraagt wat punt A, B en C inhouden. Bas zegt dat dit onder andere betekent dat het profileringsfonds op landelijk niveau transparant gemaakt wordt en dat de prestatieafspraken herzien worden. Het is een lijst met tien punten.

6 Ralph Peters (FUG) vraagt of ook het feit dat aankomend vierdejaars studenten geen studiefinanciering meer krijgen een punt is op deze lijst. Bas zegt dat dat er niet specifiek instaat. Het ISO en de LSVb zijn hier wel mee bezig. Stephanie Hoogendoorn (FACT) vraagt wat we onder rendementsverhogende maatregelen verstaan. Bas zegt dat we druk kunnen uitoefenen en dat het per stad verschillend is. Er kan druk uitgeoefend worden op de instelling zelf. Den Haag kan tegen zijn maar de instelling zelf moet uiteindelijk de beslissingen nemen. De combinatie van het leenstelsel met de rendementsverhogende maatregelen zijn is een onhoudbare situatie. Jip Stam (PKvV Leiden) vraagt wat de prioriteit van die punten is wanneer het gaat om prestatieafspraken. Wij hebben een gesprek gehad met het College van Bestuur van de Universiteit. Er heerst een eenzijdige druk vanuit de studentenbelangenorganisaties. Jip Stam vraagt wat de focus van de LKvV is. Zijn jullie bezig met de vormgeving van het profileringsfonds? Dat is naar mijn mening het beste. Bas zegt dat de prestatieafspraken een experiment zijn, welke binnenkort aflopen. Deze lopen over in kwaliteitsafspraken. De vraag is hoe er vanuit Den Haag gestuurd kan worden op een dusdanige manier dat er afspraken gemaakt worden met instellingen die gegrond zijn. Zodra die prestatieafspraken aflopen moeten instellingen zelf kijken waar ze Jip Stam vraagt of er dus druk uitgeoefend moet worden op de onderwijsinstellingen. Bas zegt dat dit inderdaad moet, maar wel vanuit Den Haag. Jip Stam zegt dat dit lastig wordt, maar wel goed is om mee bezig te houden. In de huidige wet in het wetsvoorstel staat niet duidelijk wat er met het profileringsfonds gaat gebeuren. Zij zeggen dat er geen gevolgen zullen zijn. Dan zou er ook ergens vastgelegd moeten zijn dat zo blijft zoals het nu is. Jip Stam vraagt of de LKvV meer zicht heeft op de vormgeving van het fonds. Bas zegt dat er inderdaad maar één zin gewijd is aan het profileringsfonds, waarin staat dat het behouden blijft. Dat is prima, maar op dit moment is de regeling gekoppeld aan de basisbeurs. In principe zegt dit niets. De instellingen zelf moeten bepalen of ze deze koppeling in de oude vorm willen behouden of niet. Dit is iets wat pas bepaald kan worden nadat de Eerste Kamer ingestemd heeft. Het enige wat wij kunnen doen is datgene wat de PvdA geopperd heeft, namelijk pleiten voor een landelijk kader waarin staat wat het minimum is dat instellingen moeten verschaffen. Dit is vaak niet transparant genoeg. Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat het CvB heeft toegekend dat de beurs hetzelfde blijft. Wij willen snel duidelijkheid of het wetsvoorstel studievoorschot er doorheen komt, maar de LKvV wil dus juist dat het proces langer duurt? Bas zegt dat er sowieso een tegenstelling is in wat Den Haag wil en wat de HOinstellingen willen. De VSNU en de Vereniging Hogescholen maken een kasschuif mogelijk door de kwaliteitsinvestering mogelijk te maken voor de eerste generatie studenten binnen het leenstelsel. Dit zal 200 miljoen bedragen. Maar vaak is er geen geld beschikbaar. Er is een spanning tussen wat Den Haag wil en wat de instellingen zelf willen en dat is ook de reden dat wij vinden dat er nog eens goed nagedacht moet worden over dit wetsvoorstel. De afspraken moeten helder zijn en er moet goed over nagedacht zijn.

7 Duco Postma zegt dat het voor hen wel fijn is als er snel duidelijkheid is omtrent dit wetsvorstel. Jip Stam (PKvV Leiden) zegt dat de motie van Mohammed Mohandis vrij positief is. Jip vraagt in hoeverre de LKvV denkt dat deze motie opzij geschoven kan worden. Bas zegt dat deze motie wat voorbarig is. Er is niets duidelijk en het moet allemaal nog maar bezien worden. Er is ook geen duidelijkheid over de essentie van het wetsvoorstel zelf. Ook wij hebben daar helaas weinig zicht op. Thom Johannesma (AKvV) of het ook onduidelijk is waar die 200 miljoen naartoe gaat. Is dat gespecificeerd? Bas zegt dat de instellingen zelf het geld moeten ophoesten, ook wanneer ze het er niet mee eens zijn. Pim Mante (RKvV) zegt dat de petitie hier ook voor was. Bas zegt dat dit inderdaad zo is. Er zijn veel open eindjes. Met het wetsvoorstel wordt geprobeerd een kwaliteitsimpuls te genereren, maar eerst moet duidelijk zijn hoe dit voorstel wordt geïmplementeerd. Jip Stam (PKvV Leiden) vraagt of wij weten binnen welke termijn een motie behandeld moet worden. Bas zegt dat de Minister gaat kijken naar de inhoud van de motie. Een motie wordt opgeworpen en vervolgens is het aan de Minister of ze dit goedkeurt. Daarna gaat het naar de Kamer zelf. Jip Stam zegt dat hij dit begrijpt, maar dat de motie is bijgevoegd in wetsvoorstel. Wanneer er gehoor wordt gegeven aan de motie, hoe snel moet er dan gekeken worden naar de clausules? Bas zegt dat er een investeringsagenda en een strategische agenda moet komen en dat iedereen ons hier naar door verwijst. Jip Stam vraagt of dit dus na de formele behandeling is. Bas zegt dat dit inderdaad zo is. Floris-Jan vraagt of er nog vragen zijn. Dit is niet het geval. 7. Update Word Lid! Sijmen Mülder geeft de volgende update over Word Lid! Ik ben op dit moment bezig met de redactiecommissie voor Word Lid!. Hier heb ik op dit moment vier aanmeldingen voor. Dit is heel weinig en ik wil jullie dan ook vragen om te kijken of er bij een van jullie verenigingen geïnteresseerden zijn. Ik heb het idee dat het niet sterk is opgepakt. Ik ga met deze vier mensen in gesprek en waarschijnlijk zullen zij plaats nemen in de commissie. Het idee van deze commissie is dat we meer willen schrijven over het verenigingsleven. Vanzelfsprekend alleen maar leuk nieuws. Het is een soort promotiecampagne. Ik wil vragen of er vanuit jullie als PKvV mogelijk is om af en toe een artikel te schrijven over iets wat in jullie stad gebeurd is. Dit is ter promotie van jullie eigen stad. Bij dezen vraag ik jullie met dit idee te spelen en eventueel input te geven wanneer dit kan.

8 Verder ben ik bezig met het promotiemateriaal voor de open dagen. Met bepaalde PKvV s heb ik al contact gezocht. Dit gaat als volgt: we zijn bezig met een folder, welke er voor de grote steden in grote lijnen hetzelfde uitziet. Naast dit algemene stuk, staat er ook een stuk in waarom je juist in díe specifieke stad lid moet worden. Bepaalde PKvV s hebben aangegeven mee te willen doen, mar hebben aangegeven dat er ook verenigingen in die stad zijn die niet lid zijn bij de LKvV, maar wel bij de PKvV. Om die reden heb ik een aantal regelingen getroffen. Als niet-lid vereniging mag je meeliften op de Word Lid! Campagne, maar betaal je wel 49 euro exclusief BTW. Voor dit bedrag komt de vereniging op de website te staan. De reden hiervoor is dat de LKvV investeert in de website en de campagne. Jip Stam (PKvV Leiden) vraagt of het bedrag van 49 euro een stunt is, aangezien het net geen 50 euro is. Sijmen zegt dat het inderdaad om 50 euro gaat. Duco Postma (Contractus Groningen) vraagt hoe Sijmen op dit bedrag gekomen is. Sijmen zegt dat er gekeken is naar hoeveel de LKvV investeert en hoeveel hier voor terug gekregen wordt. Hierdoor kwamen we op 49 euro uit, wat ook voor kleine verenigingen te overzien is. Thom Johannesma (AKvV) vraagt of wij ook promotiemateriaal drukken. Sijmen zegt dat we dit inderdaad doen. We gaan folders drukken die deels worden opgestuurd. Als PKvV s er meer willen, is dat mogelijk, maar moet je wel betalen. Ralph Peters (FUG) vraagt om hoeveel folder het gaat. Sijmen zegt dat dit afhangt van de onderhandeling met de drukker, maar dat je aan 1000 folders kan denken. Er zal bij de ene PKvV meer vraag naar promotiemateriaal zijn dan bij de andere PKvV. Tom Schlagwein (AKvV) vraagt of Sijmen denkt dat hier winst inzit. Sijmen zegt dat er geen winst inzit. Hoe meer verenigingen mee willen doen, hoe meer folders er gedrukt worden. Thom Johannesma (AKvV) zegt dat ze in Amsterdam niet gebaad zijn bij promotiemateriaal, aangezien ze al heel veel folders hebben. Sijmen zegt dat de AKvV en de PKvV Leiden inderdaad minder gebaad zijn bij promotiemateriaal. Jip Stam (PKvV Leiden) vraagt of de verenigingen die bereid zijn 49 euro te betalen ook in de folder komen te staan. Sijmen zegt dat het gaat om gezelligheidsverenigingen. Een roeivereniging bijvoorbeeld wordt lastig. Word Lid! gaat puur om gezelligheidsverenigingen. Jip Stam zegt dat het dan een ander verhaal is en dat zijn vraag vervalt. Sijmen zegt dat Groningen bijvoorbeeld heel graag met ons samen wil werken. Twee verenigingen daar hebben interesse in de campagne en zijn ook gezelligheidsverenigingen. Deze verenigingen komen op de website te staan, maar betalen dus ook 49 euro voor het promomateriaal. Jip Stam (PKvV Leiden) zegt dat de Navigators een goed voorbeeld zijn. Jip Stam zegt dat hij nog een tweede vraag heeft. Wij hebben een fout gehad bij onze eigen folders. Wij gebruiken nu folders die vorig jaar zijn gebruikt. In het voorwoord staat nu de vorige praeses genoemd en het vorige jaartal. Hier moet je dus op letten. Misschien is het een goed idee om dit jaartal weg te laten. Sijmen zegt dat de datum er inderdaad niet toe doet.

9 Sijmen zegt dat hij verder bezig is met de agenda. Dit is een agenda waar alle open feesten op komen te staan, ook van niet-lid verenigingen. Deze agenda komt op de Word Lid! Website te staan. Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) vraagt of deze agenda vergelijkbaar is met de agenda van Qompas. Sijmen zegt dat Qompas inderdaad een site-app heeft, maar dat niemand hier wat op invult. Het zal nu voornamelijk om promotiefeesten gaan. Pim Mante (RKvV) vraagt om welke feesten het allemaal gaat. Sijmen dat het om ieder feest gaat, waarbij de vereniging kan laten zien wat voor vereniging ze zijn. Het hoeft niet per se een promotiefeest te zijn. Isabel Beljaars (FUG) vraagt of dit ook voor niet-lid verenigingen geldt. Sijmen zegt dat hij een stagiair gaat zoeken die deze agenda in elkaar gaat zetten. Zoals jullie gezien hebben wordt de site-app van Qompas niet goed ingevuld en komt de focus op deze nieuwe agenda te liggen zodra het eenmaal loopt. Duco Postma (Contractus Groningen) vraagt hoe Sijmen ervoor gaat zorgen dat de website bekend wordt bij de mensen die je wilt aantrekken bij deze site. Sijmen zegt dat er een Facebook campagne is. Bovendien wordt er continu aan gewerkt om hoog in de Googlerating te komen. Ook is het de bedoeling dat iedere PKvV een link heeft naar de Word Lid! Website. Thom Johannesma (AKvV) vraagt hoeveel bezoekers er vorig jaar op de site geweest zijn. Sijmen zegt dat er geen cijfers zijn hiervan. We weten wel dat we tijdens de introductieweken bijna bezoekers hadden. Toen liep de website net, dus we hebben enkel cijfers vanaf de maand augustus. We zitten nu op ongeveer 400 per week. Daar worden de mensen uit gefilterd van bedrijven die ons helpen en ook ikzelf wordt hierbij niet meegeteld. Pim Mante (RKvV) vraagt of het mogelijk is om een aparte campagne op te zetten voor specifieke groepen, zoals minderjarigen en HBO studenten. Sijmen zegt dat hij daar over na gaat denken. Op dit moment heb ik niet de capaciteit om dit te doen en ik denk dat dat dit jaar niet haalbaar is. Pim Mante zegt dat zij hier al mee bezig zijn. Joyce Murre (RKvV) zegt dat er veel HBO studenten zijn. De Hoge School heeft toegezegd dat wij hun middelen mogen gebruiken. Daarom kwam het idee op om een campagne op HBO studenten op te richten. Tom Schlagwein (AKvV) vraagt of ze daarvoor ook contact hebben met de introductiecommissie die zich op HBO studenten richt. Joyce Murre (RKvV) zegt dat HBO studenten vaak denken dat alleen studenten van de Universiteit lid worden van studentenverenigingen. Onze vraag is daarom of de LKvV hier budget voor heeft zodat wij dit kunnen doen. Of moeten we dit zelf doen? Sijmen zegt dat het lastig is om dit op landelijk niveau door te voeren, maar dat de LKvV wel kan helpen wanneer de RKvV hier mee bezig is. Stephanie Hoogendoorn (FACT) vraagt of de krantjes in samenwerking met de PKvV s gemaakt worden. Sijmen zegt dat er een basis lay-out komt. Voor iedere stad staat er dezelfde soort informatie in, maar wel specifiek toegespitst op de desbetreffende stad. Hiervoor wordt inderdaad samengewerkt met de PKvV. Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) vraagt op welke termijn dit krantje af is.

10 Sijmen zegt dat deze voor het nieuwe jaar af zal zijn. De basis tekst is op dit moment al klaar. Sijmen zegt dat hij contact heeft met LAKS, om terug te komen op het bereiken van de doelgroep. Dit contact gaat over een mogelijke posteractie op middelbare scholen. Marlou Kerssens (MKvV) zegt dat ze aan het bekijken zijn of ze een filmpje kunnen maken zoals Rotterdam dat heeft gedaan. Marlou vraagt hoe de RKvV dit gedaan heeft en vraagt of andere steden ook een soortgelijk filmpje maken. Sijmen zegt dat hij zelf ook meteen promotiefilmpje bezig is. Dit moet een filmpje worden waarin in anderhalve minuut verteld wordt waarom je lid moet worden van een vereniging. Pim Mante (RKvV) zegt dat zij een filmpje gemaakt hebben welke bestaat uit een leuk deel en een wat serieuzer deel. In dit leuke deel worden feesten in beeld gebracht en in het serieuzere deel zijn belangrijke personen aan het woord. We zijn nu ook bezig met een filmpje voor de Hoge School. Ralph Peters (FUG) vraagt of dit filmpje tijdens de introductiedagen wordt laten zien. Pim Mante (RKvV) zegt dat dit filmpje op internet staat en ook wordt laten zien tijdens de introductie. Verder kunnen verenigingen ook nog los promoten. Duco Postma (Contractus Groningen) vraagt hoe de RKvV dit heeft aangepakt? Duco zegt dat zij ook aan een filmpje zitten te denken. Mogelijk kunnen oud-leden ook iets vertellen in dit filmpje. Pim Mante (RkvV) zegt dat er oud-leden iets vertellen en dat ze ook het CvV hebben gevraagd. Duco Postma vraagt of ze zelf hebben gefilmd of iemand hiervoor hebben ingehuurd. Pim Mante zegt dat ze een cameraman via via konden regelen. Tom Schlagwein (AKvV) vraagt of dit filmpje dus vrij goedkoop gemaakt kon worden. Pim Mante zegt dat dit inderdaad vrij goedkoop mogelijk was. 8. Leenstelsel Floris-Jan geeft de volgende update: Zoals Bas jullie net in zijn update heeft verteld over de stappen die we ondernomen hebben met het leenstelsel op politiek niveau, wil ik het nu met jullie hebben over de manifestatie. Het is niet dat ik jullie wil optrommelen voor een volgende manifestatie, maar ik ben erg benieuwd wat jullie van onze houding en onze berichtgeving vonden omtrent de manifestatie. Daarbij hoor ik ook graag van jullie wat jullie vonden van de manier waarop we de petitie hebben samengesteld en het aanbieden daarvan. Het lijkt me het makkelijkst om dit te doen door een rondje te gaan. Enschede Stephanie Hoogendoorn (FACT) zegt dat ze de communicatie mooi transparant vond. Ook buiten de kantooruren is er gecommuniceerd, wat prima was. Na een tijdje was het wel een beetje chaotisch, maar uiteindelijk ben ik tevreden met het resultaat. Rotterdam Pim Mante (RKvV) zegt dat hij de verschillende brieven goed vond, hoewel sommige wel erg op elkaar leken. De manifestatie vond ik echter gênant. Er was niet heel vele input. Er waren veel scholieren die alleen maar boe riepen. Naar mijn mening kon er meer uit

11 deze dag gehaald worden. De mensen hadden bijvoorbeeld met de politici in gesprek kunnen gaan. Nu gingen de politici tijdens het debat niet inhoudelijk in op de stelling en kwamen ze niet met goede argumenten. Ook heeft de presentator het publiek op gejut, wat er voor zorgde dat het publiek met inhoudsloze teksten kwam. Floris-Jan zegt dat dit het nadeel is wanneer je zo n actie met meerdere organisaties organiseert. Utrecht Ralph (FUG) zegt dat de petitie veel resultaat heeft gehad. Ralph vertelt dat hij zich als LKvV en als FUG niet zou willen linken aan zoiets als een manifestatie. Het is goed dat er is samengewerkt, maar de mensen luisteren niet. Ik vond het ook gênant. Het was wel een hele ervaring moet ik zeggen. Isabel Beljaars (FUG) zegt dat de informatievoorziening heel duidelijk was. Leiden Jip Stam (PKvV Leiden) zegt dat hij blij is wat betreft de samenwerking omtrent de brieven voor de petitie. We hebben het met veel plezier opgepakt. Chapeau voor het uiteindelijke boek dat hieruit voort gekomen is. Wat manifestatie betreft hadden wij onze twijfels al bij voorbaat. We zijn wel gegaan om kracht bij te zetten, maar we zijn wel geschrokken van het aantal beroepsdemonstranten en communisten. We waren blij dat we nog een afspraak hadden met de HSV in Den Haag. Met zo n manifestatie moet je oppassen dat er geen rare mensen komen, maar hier heb je natuurlijk weinig invloed op. Wilmer Smook (PKvV Leiden) zegt dat Floris-Jan een van de weinig sprekers was die met constructieve argumenten aankwam. Dit was dus een goede speech. Amsterdam Thom Johannesma (AKvV) zegt dat hij zich hierbij aansluit. De petitie was goed, maar bij de manifestatie hebben we onze vraagtekens. Tom Schlagwein (AKvV) zegt dat er niet echt een discussie plaatsvond tijdens de manifestatie. We stonden daar om de Amsterdamse verenigingen te vertegenwoordigen, maar of het echt iets heeft uitgehaald is de vraag. Maastricht Marlou (MKvV) zegt dat de petitie goed was. De MKvV is niet aanwezig geweest bij de manifestatie, dus daar kan ik weinig over zeggen. Alleen M.S.V. Koko was aanwezig, maar hier hebben we het niet lang over gehad. Eindhoven Reijn van den Brug (Compositum Communis Opinio) zegt dat hij zich aansluit bij wat er gezegd is over de petitie en de manifestatie. Groningen Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat hij zich aansluit wat betreft de petitie. Wat

12 betreft de manifestatie waren er weinig studenten aanwezig, aangezien het hen niet aangaat. Duco Postma zegt dat hij net te horen heeft gekregen dat de studiefinanciering nog maar twee jaar gegeven wordt in plaats van drie jaar voor huidige studenten. Duco vraagt of de LKvV hiervan op de hoogte is. Dit is ook de reden dat Calimero een brief gestuurd heeft. Dit is wel een reden waarom studenten naar zo n manifestatie zouden komen waarschijnlijk. Dit punt had dus duidelijker naar voren kunnen komen om studenten te trekken. Bas zegt dat hij de manifestatie een actie noemt waar de LKvV gedoogsteun aan gegeven heeft. Je kan moeilijk monitoren wat voor publiek er komt. Achteraf zijn we ook sceptisch geweest. Als dertien organisaties meedoen aan zo n manifestatie, is het lastig voor ons om achter te blijven. Je kan niet resoluut nee zeggen, aangezien er belangrijke partners mee doen en vervolgens tegen je zullen zijn wanneer je niet meedoet. Intern zijn er meerder organisaties sceptisch geweest in de aanloop naar deze manifestatie. Wij snappen dat het niet in onze natuur ligt om mee te doen aan zoiets, maar het is ook belangrijk dat grote partijen zoals het ISO en de LSVB niet tegen ons zijn de rest van het jaar. Joyce Murre (RKvV) vraagt waarom niet beter gecommuniceerd is dat derdejaars studenten hun studiefinanciering verliezen. Dan waren er misschien meer studenten gekomen. Bas zegt dit een onderwerp is voor het ISO en de LSVb, aangezien dit niet direct gelinked is aan de verenigingsstudent. Als wij dit gaan roepen schieten wij het ISO en de LSVb in voeten, aangezien zij dit beschouwen als een onderwerp voor hun. Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat dit wel een belangrijk punt is, aangezien veel derdejaars in hun vierde jaar willen besturen. Jip Stam (PKvV Leiden) zegt dat zij dit ook pas wisten nadat de brief al geschreven was en dat ze dit punt anders zeker genoemd hadden in de brief. Dit hadden we als argument kunnen gebruiken. Pim Mante (RkvV) zegt dat er misschien een tent had kunnen zijn op het Malieveld waar de mogelijkheid was om in gesprek te gaan met de politici. Josephine zegt dat de LSVb hier niet zo van was. De manifestatie was meer een geluid naar de politiek toe. Het ging meer om het gebaar dan om de inhoud. De LKvV heeft geprobeerd meer inhoud aan de dag te geven door middel van het debat. Pim Mante (RKvV) zegt dat het misschien gecombineerd had kunnen worden. Floris-Jan zegt dat er tijdens het aanbieden van de petitie wel de mogelijkheid was om met de politici te spreken. Jip Stam (PKvV Leiden) vraagt om een korte pauze. Floris-Jan schorst de vergadering om uur. Floris-Jan heropent de vergadering om uur.

13 9. Studentenverenigingen op de cultuuragenda Bas vertelt het volgende over studentenverenigingen en de cultuuragenda: Bussemaker heeft in juli 2014 een kamerbrief gestuurd waarin zij haar nieuwe visie op cultuurbeleid presenteert. Het uitgangspunt is dat cultuur een onderdeel is van een bredere maatschappelijke agenda en een weergave van beleidsvoornemens. Het cultuurbeleid moet meer een open beleid worden. Er komt nadruk op de relatie tussen cultuur en andere maatschappelijke domeinen. Voorbeelden hiervan zijn uitgewerkt op Hier worden echter geen studentenverenigingen in genoemd en dit vind de LKvV een kwalijke zaak. In de beleidsbrief Cultuur beweegt van 10 juni 2013 stelt Bussemaker drie peilers voor, namelijk intrinsieke, economische en maatschappelijke waarde. Hier voldoen verenigingen aan. Uit de kamerbrief blijkt herhaaldelijk dat verenigingen aanknopingspunten hebben met alle voorbeelden die worden gesteld, maar desalniettemin ongenoemd blijven. Zo zorgen verenigingen voor verbindingen tussen de cultuursector en andere aandachtsgebieden, voor gemeenschapsvorming en sociale cohesie, heeft de vereniging een sociale functie, zorgt zij voor structurele creativiteitsontwikkeling en vormt zij een bron van inkomsten, mits je je netwerk goed op orde hebt. Vanuit deze redenering wil de LKvV studentenverenigingen op de cultuuragenda krijgen; niet om aanspraak te kunnen maken op cultuursubsidies, maar vanwege maatschappelijke positionering en imagobeheer. De vraag naar de PKvV s is of zij dit ondersteunen en/of wat hun mening hierover is. Het voorgenoemde hangt samen met een ander idee vanuit de LKvV, namelijk om studentenverenigingen als maatschappelijk fenomeen op de lijst te krijgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dit gebeurt via het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en hier is reeds contact over. De LKvV wacht nu op groen licht om stappen te zetten in deze procedure, maar voldoet al aan alle basiseisen om in aanmerking te komen bij de Nationale Inventaris. De criteria voor plaatsing zijn: 1. De voorgedragen traditie voldoet aan de definitie van immaterieel cultureel erfgoed. Het heeft een kortere of langere geschiedenis en wordt doorgegeven van generatie op generatie; 2. Er is sprake van een levende cultuur; 3. De betreffende traditie wordt gedragen door een gemeenschap en die gemeenschap draagt de traditie voort; 4. Deze gemeenschap heeft de problemen in de overdracht naar volgende generaties in kaart gebracht en zet zich in om deze knelpunten op te lossen. Dat doet zij door een erfgoedzorgplan op te zetten en uit te voeren. Dit plan in werking laten treden zal onze lobby om op de cultuuragenda te komen alleen maar ten goede komen. Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat hij dit een heel mooi plan vindt. Pim Mante (RKvV) zegt dat hij wilt weten wat precies de voorwaarden zijn. Wanneer je huis bijvoorbeeld een monument is, mag je niets meer veranderen. Wat zijn de restricties?

14 Bas zegt dat puur om de studentenvereniging als fenomeen gaat. Net als de Tilburgse Kermis bijvoorbeeld. Er zijn geen restricties. Minister Bussemaker gaat weer opnieuw subsidies verstrekken en hier willen wij geen aanspraak op maken. Wij zien het meer in het kader van maatschappelijke positionering en imago. Wanneer er problemen ontstaan rondom verenigingen, is het goed als wij op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed staan en op de cultuuragenda. Duco Postma (Contractus Groningen) vraagt of er ook verplichtingen zijn voor verenigingen in dat geval. Bas zegt van niet. Sijmen zegt dat het bovendien nog een extra positief punt is op fiscaal gebied. De reünisten van verenigingen kunnen namelijk een bepaalde status krijgen, waardoor al hun giften belasting aftrekbaar zijn. Ralph Peters (FUG) zegt dat hij eerder zou denken dat een bepaalde vereniging op deze lijst komt te staan. Ze zijn allemaal zo verschillend dat het raar is om het fenomeen vereniging erop te zetten. Bas zegt net als een lijst met criteria die de LKvV hanteert om te bepalen of een studentenvereniging lid kan worden van de LKvV, er ook voorwaarden zijn om op deze lijst te komen. We zijn van plan alle verenigingen te benaderen en er wordt heel zorgvuldig mee om gegaan. Tom Johannesma (AKvV) vraagt of dit plan dus vooral voor LKvV lid-verenigingen bedoeld is. Wij hebben namelijk ook niet lid-verenigingen, komen deze verenigingen ook in aanmerking? Bas zegt dat de definitie later komt. Hier gaan we het ook over hebben met de verenigingen. Als er verenigingen zijn die hier interesse in hebben staan we hiervoor open, maar we moeten eerst nog op goedkeuring wachten. Jip Stam (PKvV Leiden) zegt dat hij het een goed idee vindt, maar vraagt hoe specifiek die criteria zijn. Het fenomeen studentenvereniging is heel wijdverbreid. Welke verenigingen vallen hier dan onder? Hoe werkt dit en aan welke criteria denken ze? Bas zegt dat dit de criteria zijn die hij zojuist opgenoemd heeft. Als je op website kijkt zie je breed gedefinieerde criteria. Bas zegt dat het goed is zo n zorgerfgoedplan te hebben, mochten er in de toekomst problemen zijn. Josephine zegt dat ze even terug komt op het feit of er aparte verenigingen op deze lijst komen of juist het fenomeen vereniging. Het gaat namelijk om de essentie van de studentenvereniging. Je hoeft dan geen onderscheid te maken. Het gaat juist om die voedingsbodem. Tom Schlagwein (AKvV) vraagt naar het pragmatisch overzicht. Er zijn heel veel verenigingen. Wordt dit veel werk? Bas zegt dat dit juist een breed gedragen definitie zal worden. Zodra er toestemming is, gaan we hiermee aan de slag. Jip Stam (PKvV Leiden) zegt dat er dan wel gelet moet worden op de vraag welke verenigingen aanspraak maken om hierbij te horen. Wij als PKvV zeggen dan ook dat onze lid verenigingen hier aanspraak op maken. Bas zegt als de bal gaat rollen iedereen zeker proactief benaderd zal worden. Er moeten dan duidelijke afspraken komen. Duco Postma (Contractus Groningen) vraagt of verenigingen apart op deze lijst komen, of als fenomeen.

15 Bas zegt dat in dat geval verenigingen als fenomeen op de lijst komen. Wilmer Smook (PKvV Leiden) zegt dat je kunt denken aan zaken zoals het Sinterklaasfeest, of zoiets als Chanoeka. Sijmen zegt dat het inderdaad om dit soort dingen gaat. Ook carbidschieten staat er bijvoorbeeld op. Duco Postma (Contractus Groningen) vraagt of Sijmen nog verdere uitleg kan geven over de zogenaamde ANBI status. Sijmen zegt dat wanneer je een instelling bent ter bevordering van de cultuur, zoals het Amsterdams Cabaret Festival bijvoorbeeld, de inkomsten door sponsoring 100% belasting aftrekbaar zijn. Sijmen zegt dat hij niet precies weet hoe dit in z n werk zal gaan, maar dat je eerst een status moet aanvragen. Het gaat dan om de hele verre toekomst. Josephine zegt dat dit echter niet de reden is om verenigingen op deze lijst te krijgen, maar dat dit een mooie bijkomstigheid is. Pim Mante (RKvV) vraagt of lustra hier dan bijvoorbeeld ook onder vallen. Sijmen zegt dat hij geen fiscalist is en dat dus niet weet, maar dat het wel iets waar je als stichting of als vereniging bij gebaat bent. Reijn van den Burg (Compostium Communis Opinio ) vraagt wat de reden is dat verenigingen op zich niet zo n status krijgen. Jullie hebben het over het fenomeen en je noemde net de ANBI-status en reünisten. Sijmen zegt dat reünisten meestal doneren aan de vereniging. Reijn van den Burg zegt dat de ANBI over de vereniging zelf gaat. Sijmen zegt dat hij dit nog niet precies weet, maar dat het in ieder geval voordelig zal zijn voor verenigingen op fiscaal gebied. 10. Goede doelen verenigingen Floris-Jan zegt dat de LKvV rond kerst altijd een persbericht schrijft over goede doelen acties van verenigingen. Floris-Jan stelt voor om een rondje te doen. Groningen Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat in mei altijd de BAZES plaatsvindt. Dit is dus niet rondom kerst. Verder hebben verenigingen zelf goede doelen acties. Bij Dizkartes bijvoorbeeld gaat de bierprijs omhoog, waarvan de opbrengst naar het Glazen Huis gaat. Duco zegt dat hij het verder niet precies weet en vraagt of hij terug kan komen op dit punt. Jip Stam (PKvV Leiden) stelt voor om dit schriftelijk te doen. Wij hebben namelijk een hele waslijst. Floris-Jan zegt dat hij dit een goed idee vindt. 11. Rondje steden Amsterdam Thom Johannesma (AkvV) zegt dat ze op veel bachelor open dagen staan. We zitten om tafel met de medezeggenschapraden voor het profileringsfonds. Ook zitten we aan tafel met het CvB. Op dit moment zijn we bezig met de recruitmentdiners en zijn we benaderd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bovendien zijn we in

16 samenwerking met de LKvV en het bestuur van L.A.N.X. bezig met het organiseren van een Politiek Forum omtrent de Provinciale Statenverkiezingen. Tenslotte hebben we onze eigen constitutieborrel gehad afgelopen maandag. Eindhoven Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) zegt dat de aanstaande rector magnificus bekend is. Hij zal 1 mei intreden. Verder hebben we een brainstorm gehad met de referentiegroep, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de onderwijsinstelling. Deze groep is er om een dialoog te voeren met de beleidsmedewerkers. Er zijn nuttige punten uitgekomen voor Eindhoven, zoals versoepeling van de studentenhuisvesting. Verder hebben we a.s. maandag een afspraak met Fontys over de verdere vormgeving van het profileringsfonds. Wageningen Er is geen afgevaardigde uit Wageningen aanwezig. Leiden Jip Stam (PKvV Leiden) zegt da ze de afgelopen tijd veel constitutieborrels gehad hebben. Verder hebben onze cluster-overleggen allemaal plaatsgevonden. In dat kader hebben we ook met de El-Cid commissie gesproken en zijn we zelfs al zo ver dat we een globaal programma te zien hebben gekregen. Daarnaast zijn er ook vorderingen bij de lustrumcommissie. Het idee bestaat om in ieder geval één dag een soort sportdag te organiseren voor studentenverenigingen. We hebben met het CvB een gesprek gehad ver het instemmingsplan op de lange termijn. Hierbij hebben we vooral gehamerd op de Leidse verenigingen. We hebben verder gesproken over de toekomst van de campus Den Haag. In Den Haag is een gebrek aan verenigingswezen. Wij hebben samen met de Universiteit de doelstelling om ook met de gemeente en de faculteit in gesprek te gaan om het verenigingsleven daar vorm te geven. Daarnaast heeft DUWO (huisvesting) aangekondigd met drie nieuwe compolexen te komen. Maastricht Marlou Kerssens (MKvV) zegt dat ze bezig zijn met een promotiefilmpje. Het CvB heeft wel toestemming gegeven, maar de contactpersoon daaronder is tegen dit filmpje, omdat ze vindt dat dit soort filmpjes de ontgroeningen indirect steunen. Binnenkort gaan we dus weer in gesprek met het CvB. Daarnaast zijn we bezig met een zogenaamd walking dinner, maar de Universiteit heeft gezegd dit nog niet aan te kunnen. Dit is dus afgeblazen en we gaan kijken of dit volgend aar wel kan. We zijn verder bezig met de carnavalsvereniging bezig om goodwill te tonen. MkvV bos is een idee van het vorige bestuur om elke nieuwe lichting een boom te laten planten om de gemeente tegemoet te komen. Enschede Stephanie Hoogendoorn (FACT) zegt dat de Open Dagen net geweest zijn. Deze zijn druk bezocht. Een aantal gewoontes zijn wegbezuinigd. Dit jaar hebben scholieren daarom gegeten op een studentenhuis en hebben de ouders met de besturen gegeten in een restaurant. Hierna vond een borrel plaats. Deze bezuiniging valt samen met het bericht dat eerstejaars studenten die commissiewerk doen niet bij hun studieadviseur terecht kunnen voor advies. Ze zijn hier alleen welkom wanneer ze met hun commissie stoppen. Er wordt nu gezegd dat dit bericht verkeerd geïnterpreteerd is en het is terug getrokken, maar dit geeft wel aan hoe laat het is. Verder zijn we bezig met trainingsweekend. Dit is een soort BOM weekend voor verenigingsstudenten in Enschede.

17 Utrecht Ralph Peters (FUG) zegt dat ze bezig zijn met de promotie voor de Bachelor Open Dagen. Er is alleen een klein probleem met het zogenaamde FUG-pakket. Normaal is dit één grote enveloppe die in de aanloop naar de introductiedagen naar de aankomende studenten wordt gestuurd. Nu moeten wij dit pakket gaan digitaliseren van de universiteit in het kader van duurzaamheid. Wij gaan daarom in gesprek met de Universiteit om ervoor te zorgen dat aan beide kanten concessies gedaan worden. Verder hebben we deze week een telefoontje gehad over de tour in Utrecht. s Avonds vindt er een culturele parade plaats en nu is gevraagd of studentenverenigingen hieraan mee willen doen. Het idee nu is om een verenigingsbrede commissie op te stellen die hier invulling gaat geven hieraan en die tevens een coördinerende rol gaat spelen. Ralph zegt dat Rotterdam ook zo n tour gehad heeft en vraagt of daar ook studentenverenigingen bij betrokken waren. Pim Mante (RkvV) zegt dat hij dit gaat navragen. Tilburg Er is geen afgevaardigde uit Tilburg aanwezig. Groningen Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat het profileringsfonds hetzelfde blijft tot Dit is dus positief. Verder hebben we zelf ons BAZES-commissie aangenomen. Zij gaan een benefiet actie organiseren in mei. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel. Nijmegen Er is geen afgevaardigde uit Nijmegen aanwezig. Delft Er is geen afgevaardigde uit Delft aanwezig. Rotterdam Pim Mante (RKvV) zegt dat de EUREKA-week commissie bekend is. Er zitten nu leden van vier studentenverenigingen in, waardoor ze de meerderheid hebben. Dit zijn leuke mensen, dus we zijn tevreden. Verder heeft er een studentenoverleg plaatsgevonden op het stadhuis. Het concept YUP (Young Urban Professional) willen ze nu concretiseren. Er zijn ook afspraken met de gemeente wat wij als vereniging kunnen doen voor de stad. Als we ideeën hebben kunnen zij hier toestemming voor geven. Ook worden we betrokken bij horeca overleggen als studentenvereniging. De gemeente wil de stad graag levendiger maken in het centrum. Daarnaast heeft de Hoge School gevraagd of wij studenten actiever willen benaderen. Wij zijn nu bezig met een aantal verenigingen voor een plan hoe we dit kunnen doen. Verder is de Sinterklaas aantocht weer geweest, welke door een vereniging van ons georganiseerd is. Helaas waren er geen pieten aanwezig, aangezien dat niet acceptabel was. Ten slotte heeft de besturendag plaatsgevonden, welke leuk was. Er zijn nu plannen om met een consultant en de verenigingsbesturen bij elkaar te gaan zitten om na te denken over een plan om op een andere manier verenigingen te promoten. 12. W.v.t.t.k. Navigators Studentenvereniging Utrecht (NSU) Ralph Peters (FUG) zegt dat ze een aantal keer benaderd zijn door NSU. Elk jaar is het weer een nee vanuit de FUG, omdat ze een christelijk grondslag hebben waardoor ze

18 niet iedereen kans bieden tot bijvoorbeeld het doen van een commissie. Wij vinden dit extreem. Als ik de statuten van hun lees staat het er niet expliciet in, maar mijn voorganger zegt dat dit hun interpretatie is van de Bijbel en dit is dan ook de reden waarom wij ze weigeren tot lidmaatschap van de FUG. Ik weet echter dat NSR en NSA wel bij respectievelijk de RKvV en de AKvV aangesloten zijn. Ik vraag mij dan ook af welke grondslag zij hebben. Thom Johannesma (AKvV) zegt dat zij over het algemeen geen eigen criteria hebben. Er wordt wel gekeken naar waar een vereniging voor staat. Tom Schlagwein (AKvV) zegt dat er ook andere verenigingen zijn die van oorsprong christelijk zijn, zoals SSR-A. Deze verenigingen zijn nu echter niet meer zo christelijk. Ralph Peters zegt dat het bij NSU nog wel echt om de Bijbel gaat. Tom Schlagwein zegt dat Ichtus bijvoorbeeld ook echt een christelijke vereniging is, maar wel onder de voorwaarden van de AkvV valt. Pim Mante (RKvV) zegt dat wanneer je bij NSR lid bent en bestuur wilt doen, je wel in gesprek moet gaan. Ze vragen naar je ideeën, maar uiteindelijk zeggen ze dat het geloof iets is voor jezelf. Ik heb er geen probleem mee dat zij aangesloten zijn bij de RKvV. Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat NSG een lid-vereniging is van Contractus Groningen. Er zijn ook nog twee andere christelijke verenigingen die niet aangesloten zijn. Het gaat er bij ons om of iedereen lid kan worden van een vereniging. Bij deze twee andere verenigingen kunnen bij de ene alleen WO studenten lid worden en bij de andere alleen HBO studenten. Ralph Peters (FUG) zegt dat in hun statuten staat dat iedereen zich actief moet kunnen ontplooien zonder belemmering, ongeacht bijvoorbeeld geaardheid. Wilmer Smook (PKvV Leiden) zegt dat NSL, Ichtus en nog een tweetal gereformeerde verenigingen aangesloten zijn bij de PKvV Leiden. NSL is daarvan de vereniging die het minst streng in de leer is. Zij hebben ook een zekere gezelligheidsfactor. Wat bij ons sterk geldt, is dat NSL een eigen pand heeft, waardoor het ledenaantal sterk gegroeid is. Er was daardoor ook een discussie of zij bij het gezelligheidsoverleg (MASCQ-overleg) aanwezig mogen zijn. L.S.V. Minerva en V.S.L. Catena hebben hier zeer fel op gereageerd en uiteindelijk is NSL niet toegetreden tot dit overleg. Ze willen dit nu ook niet meer en het gaat bij hen echt om de christelijke grondslag. Jip Stam (PKvV Leiden) zegt dat het belangrijkste punt wat hieruit naar voren komt is dat de FUG verschilt van de AKvV en de PKvV Leiden. De criteria die jullie als FUG hebben en wat er in jullie statuten staat is anders dan de criteria en de statuten van ons. Joyce Murre (RKvV) vraagt of het niet juist discriminatie is om studentenverenigingen uit te sluiten van lidmaatschap van de FUG. Ralph Peters (FUG) zegt dat ze geen verenigingen toelaten die mensen uitsluiten. Floris-Jan vraagt wat de mening is van de gehele FUG. Ralph Peters zegt dat er eerst een discussie plaats moet vinden of ze kans maken om lid te worden. Ze moeten zich actief inzetten om iedereen te leren kennen. Andere verenigingen hebben er echter geen behoefte aan om NSU te leren kennen. Dit moet van hun kant komen. In het verleden hebben we ze de kans gegeven, maar toen is er niet echt op gereageerd en de grote verenigingen hebben er vrij weinig behoefte aan. Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat dit leren kennen wel vanzelf gebeurd en geen criteria moet zijn. Marlou Kerssens (MKvV) zegt dat zij één christelijke vereniging hebben in Maastricht. Bij de MKvV zitten alleen de grote verenigingen. Deze christelijke vereniging heeft maar 40

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Reijn

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV),

Nadere informatie

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Aangeboden door de Landelijke Kamer van Verenigingen 4 november 2014 Deze petitie is tot stand gekomen

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Juni 2016 Inhoud Aanleiding... 3 Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6 Tevreden...

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014 Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad Datum: 18 - nov - 2014 Aanwezig Aria CSA ERA JFR Jong Havenvereniging KASEUR KORF EFR Laurentius

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Facultaire Studentenraad studentenraad.nl/fnwi ~

Facultaire Studentenraad studentenraad.nl/fnwi ~ Vergadering PV 15 maart 2016 Tijd 18.00 Voorzitter Micha de Groot Aanwezig Micha de Groot, Catharina de Weerd, Sybrig Smit, Tycho van der Ouderaa, Johnny Vogel, Reimer van den Hoek, Ya gel Schoonderbeek,

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs & Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 3211.-S42B De agenda is onder voorbehoud als volgt: 1. Opening 2. Vaststellen van

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1350 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 21-04-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7854 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1200 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om over het rapport van de Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 3 oktober 2006 van Doetinchem naar de legalisatieafdeling van het Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001 VSSD Poortlandplein 6 68 BM Delft tel 015 78050 fax 015 787585 bestuur@vssd.nl Uitnodiging DSR 395 17 oktober 001 19:30 uur bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) Delft, 9 oktober 001

Nadere informatie

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr & Verheijen mei 2009 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Inleiding... 3 1. Namens welk soort organisatie bent u

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Engelshoven,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Engelshoven, De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Geachte mevrouw Van Engelshoven, Naar aanleiding van een onderzoek uit eigen beweging naar de effectiviteit van de informatieverstrekking

Nadere informatie

Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek

Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek Verslag Oudervereniging van o.b.s. De Oversteek Nr. 5 van schooljaar 2016-2017 Datum : maandag 19 juni 2017 Tijd : 20:30 22:00 uur Locatie : lerarenkamer DE KLIF Volgende vergadering: 25 september 2017

Nadere informatie

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht.

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht. Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 september 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie