Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013"

Transcriptie

1 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 april 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), A.S.C./A.V.S.V., SSRA, Unitas S.A., DSB, D.S.V. Sint Jansbrug, E.S.C, a.s.v. SSRE, E.S.V. Demos, DSCC/DJCR Audentis et Virtutis, A.S.V. Taste, Cleopatra A.S.G., SSR-Leiden, V.S.L. Catena, S.V. KoKo, N.S.V. Ovum Novum, U.V.S.V./N.V.V.S.U., Unitas S.R., UMTC, AKvV, VeRa Delft, PKvV Leiden, BOS Nijmegen, F.U.G. Afwezig: L.A.N.X., NoNoMes, DSC, K.S.V. Sanctus Virgilius, C.S.R., HSV, GSC "Vindicat atque Polit, R.K.S.V. Albertus Magnus, A.S.V. Dizkartes, Unitas S.G., L.S.V. Minerva, A.L.S.V. Quintus, L.V.V.S. Augustinus, SV Circumflex, M.S.V. Tragos, N.S.V. Carolus Magnus, RSC, R.V.S.V., R.S.V. Sanctus Laurentius, S.S.R.- Rotterdam, R.S.G., N.S.R., T.S.C. Sint Olof, T.S.V. Plato, USC, C.S. Veritas, WSV Ceres, K.S.V. Sint Franciscus Xaverius, SSR-W, Contractus Groningen, R.K.v.V., SOTS, Contractus Wageningen. 1. Opening Jan opent de vergadering om 13:47 uur en heet iedereen van harte welkom op sociëteit Hestia van U.V.S.V./N.V.V.S.U. Jan vraagt of iedereen die iets wilt zeggen, eerst de naam en vereniging wil noemen, zodat het notuleren voor de ab Actis een stuk makkelijker is. 2. Mededelingen Namens het Dagelijks Bestuur van de LKvV heeft Jan de volgende mededelingen: - Vrijdag 8 februari heeft de Sociëteitsdag voor het eerst plaats gevonden in de Heineken Experience te Amsterdam. De LKvV en Heineken waren erg tevreden over deze dag. Er waren 50 deelnemers en wellicht kan dit congres de komende jaren weer georganiseerd worden. - Maandag 4 maart is de nieuwe website van de LKvV gelanceerd. De oude was nodig aan vervanging toe. Jan dankt iedereen voor de complimenten en geeft aan dat hij het graag hoort als er nog problemen worden ondervonden met de website zodat deze opgelost kunnen worden. - Dinsdag 12 maart is de wetgeving over het experiment BSA uitbreiding verstuurd naar de beide Kamers. Dit kan een grote impact hebben voor studentenverenigingen. Dit zal nader besproken worden in punt 5: Update Hoger Onderwijs. - Vrijdag 22 maart vond het Marketing Strategie en Communicatie congres plaats bij Randstad in Diemen. De locatie was voor sommige bestuurders niet helemaal ideaal. De accommodatie zelf was wel goed beoordeeld en de workshops over het algemeen ook. - Zondag 21 april is de sollicitatie deadline voor het nieuwe LKvV bestuur. Jan vraagt aan de aanwezigen om na te denken over leden binnen de verenigingen die geschikt zijn voor een LKvV bestuursjaar. Vragen of sollicitaties kunnen naar 1

2 - Vrijdag 24 mei vindt het Introductieperioden Congres plaats. Dit is bedoeld voor de commissies die de Introductieperioden ofwel de Kennismakingstijd begeleiden. Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn: Omgang met de media, EHBO, Bedrijfshulpverlening, teambuilding en voeding en diëtiek. - Helaas is een aantal dagen geleden het bestuur van studentenvereniging Circumflex afgetreden. Dit was een erg moeilijke beslissing. Uit respect voor Thijs Eberson, zijn familie en de overige nabestaanden heeft het Bestuur besloten om haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen om zo een roerige periode achter zich te laten. Voor 24 april zal zich een interim bestuur hebben gevormd die de taken van het bestuur overnemen. 3. Vaststellen van de agenda Er worden geen agendapunten of w.v.t.t.k. s ingediend door de aanwezigen. Jan geeft aan dat Pieter Duisenberg tijdens de vergadering zal binnenkomen en agendapunt 6: Discussie Hoger Onderwijs maatregelen zal plaatsvinden zodra hij er is. Dit punt wordt hierdoor ambulant verklaard. De agenda wordt goedgekeurd. 4. Notulen Jan vraagt of er vragen dan wel opmerkingen zijn over de notulen van de vorige vergadering. Dit is niet het geval en de notulen van de vergadering van 1 februari worden goedgekeurd. Het actiepunt dat voortkwam uit de vorige vergadering is: - mail sturen naar de bestuurders over de columns voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Deze mail is nogmaals rondgestuurd naar de bestuurders en hier zijn ook reacties op gekomen. 5. Update Hoger Onderwijspolitiek Experiment BSA uitbreiding Laurentine vertelt dat ze tijdens de vorige Plenaire vergadering over het experiment van het ministerie van OCW met het uitbreiden van het Bindend Studie Advies (BSA) heeft verteld. Op dinsdag 12 maart is de Algemene Maatregel van Bestuur over dit experiment verstuurd naar de Tweede Kamer. Hierin staat dat instellingen mee kunnen doen aan een experiment met het BSA. Dit experiment ziet er nu als volgt uit: - Studenten die nog geen enkel tentamen gemaakt hebben, kunnen gedurende het eerste inschrijvingsjaar van een opleiding verwijderd worden. Dit om te voorkomen dat studenten die zich voor meerdere studies inschrijven, en er slechts één volgen, ingeschreven blijven staan. Zo wordt het bestand van de universiteiten niet realistisch weergegeven. 2

3 - WO-instellingen mogen een BSA afgeven in het tweede jaar, en HBO-instellingen mogen een BSA afgeven in het tweede en derde jaar. Daarnaast kunnen in het laatste jaar tentamencijfers komen te vervallen op het moment dat een student het jaar niet haalt. Hierdoor zullen tentamens opnieuw gemaakt moeten worden. Hier staat tegenover dat: - Voordat een BSA kan worden afgegeven moet er eerst een waarschuwing en een mogelijkheid tot herkansen worden gegeven en daarna moet er nog een periode van bezwaar en beroep van de student mogelijk zijn. - Als er een BSA wordt afgegeven heeft de instelling een inspanningsverplichting om te helpen bij het vinden van een nieuwe/betere studie voor de student. - Instellingen moeten aantonen dat ze het experiment aankunnen en extra studiebegeleiding voor de studenten organiseren. Hoe deze voorwaarden er precies uitzien, zal per instelling verschillen. - Unieke opleidingen kunnen niet meedoen met het experiment. Studenten moeten de mogelijkheid hebben om eenzelfde opleiding op een instelling zonder BSA experiment te volgen. Het experiment zal per september voor nieuwe studenten van start gaan. Instellingen kunnen ook nog in het collegejaar erna, beginnen met het experiment. Na 5 jaar zal het experiment geëvalueerd worden. Naar aanleiding van deze AMvB is er gedebatteerd in de Tweede Kamer. Veel Hoger Onderwijswoordvoerders delen onze vrees dat extracurriculaire activiteiten in het geding zullen komen door dit experiment. Hier werden dan ook veel vragen over gesteld, ook door de woordvoerder van de PvdA. Afgelopen dinsdag, 9 april, zijn er negen moties ingediend door verschillende partijen over het BSA experiment. Hieruit bleek dat de partijen het vooral belangrijk vinden dat het een kleinschalig experiment zal worden en dat het experiment beperkt zal worden tot het tweede jaar. Over deze moties zal aankomende dinsdag gestemd worden. Hierna zullen wij u inlichten over de uitkomst van deze moties. Laurentine vertelt dat het er nu uitziet dat het experiment per 1 september 2013 zal beginnen. Echter zal dit dus op kleine schaal zijn. Tot 1 juni kunnen instellingen hun voorstel voor het experiment indienen bij het ministerie van OCW. De verwachting is dat dit er dit jaar weinig zullen zijn. Het is echter wel van groot belang dat de LKvV, samen met de Plaatselijke Kamers van Verenigingen, hier bovenop blijft zitten om ervoor te zorgen dat de invoering bij de instellingen zo gunstig mogelijk zal gebeuren. Hoewel het BSA experiment van start zal gaan, zijn er ook successen geboekt. Zo is er geen definitief BSA halverwege het eerste jaar, zullen slechts enkele instellingen aan het experiment meedoen, komt er een uitzonderingspositie voor besturen en staat er dwingend in de aanbeveling dat er ook rekening moet worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Daarnaast zal het experiment jaarlijks worden geëvalueerd door de Kamer. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat tentamens in het laatste jaar vervallen. Hij vraagt wat dit betekent. Laurentine geeft aan dat dit per opleiding verschilt en dat dit bij het WO in het derde en bij het 3

4 HBO in het vierde jaar zal zijn. Felix vraagt of dit in het vierde jaar dan sowieso klaar is. Laurentine zegt dat dit nog niet precies duidelijk is en in de Kamer wordt besproken. Jennifer Bendsneijder (A.S.V. Taste) vraagt of bekend is welke instellingen toegezegd hebben. Laurentine geeft aan dat de Universiteit van Leiden heeft toegezegd en verder denkt de universiteit van Rotterdam er voor volgend jaar over na en in Groningen wordt er ook over nagedacht maar daar is het nog niet zeker. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt of dat wel kan. Hij zegt dat slechts één instelling het kan invoeren van de drie. Laurentine zegt dat dat niet het geval is. Studenten moeten een studie kunnen doen waar het experiment niet is ingevoerd. Wanneer je bijvoorbeeld rechten wilt studeren, mag het BSA experiment niet bij alle studies rechten in Nederland zijn ingevoerd. Laurentine zegt dat maximaal 10 procent van de studenten met het experiment te maken zal krijgen. Meerdere universiteiten kunnen dus wel nog meedoen. Jan zegt dat het experiment alleen in Leiden opleiding breed wordt ingevoerd maar in andere steden wordt gedacht om slechts enkele opleidingen met een BSA te belasten. De norm van het BSA is ook een keuze die de universiteit zelf mag maken. Universiteiten zijn dus erg autonoom in dit experiment en mogen zelf bepalen op welke manier ze eraan meedoen of niet. Afschaffen Basisbeurs Laurentine geeft dat er al veel is gesproken over het afschaffen van de basisbeurs sinds de aankondiging hiervan. Op woensdag 13 februari heeft er een Algemene Overleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer over het leenstelsel dat is vervolgd op 28 februari. De Hoger Onderwijswoordvoerders maken zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van het onderwijs. De minister gaf hierover aan dat de maatregel goed gemonitord zal gaan worden en er veel aandacht zal uitgaan naar voorlichting. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over hoe een leenstelsel er precies uit zal gaan zien. De minister zal voor de zomer komen met de wetsvoorstellen en aan de hand hiervan zal er verder worden gedebatteerd. Tijdens de eerste termijn van het debat over het afschaffen van de basisbeurs, werd ook het afschaffen van het OV-reisrecht besproken. Hier werd besloten dat er een rapport komt met mogelijke alternatieven van het huidige systeem. De indiening van dit rapport is echter vertraagd door persoonlijke omstandigheden van Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Tweede studie Laurentine vertelt dat het convenant, dat het mogelijk maakt voor studenten om een tweede studie te volgen tegen het reguliere collegegeld, is verlengd. Studenten die tijdens hun eerste studie beginnen met hun tweede studie, mogen deze tegen het normale collegegeldtarief afmaken. Deze afspraak zou dit jaar vervallen maar wordt toch doorgezet en zal vanaf wetmatig worden. Politieke activiteiten op uw vereniging. 4

5 Tot slot vertelt Laurentine dat de LKvV de verenigingen graag wil helpen als er een politieke activiteit op de vereniging wordt georganiseerd. De LKvV kan helpen met het in contact brengen met Kamerleden of andere interessante gesprekspartners. Daarnaast zegt ze dat de LKvV het ook interessant vindt om dit soort activiteiten te bezoeken. Zeker wanneer er in gegaan wordt op studentenverenigingen is dit erg interessant voor de LKvV. Felix Quartero (PKvV Leiden) vraagt hoe het zit met een actie tegen de afschaffing van het OV reisrecht. Er is gekeken of hier een landelijke actie voor opgezet kan worden en de vorige vergadering werd aangegeven dat dit tijdens deze Plenaire Vergadering besproken zou worden. Hij vraagt of dit wordt verschoven. Laurentine geeft aan dat een landelijke actie op de planning staat en hier contact met de Plaatselijke Kamers van Verenigingen over is geweest. Het plan is om deze actie te organiseren zodra de OV kwestie op de politieke agenda staat. Een goed moment zou zijn zodra het rapport hierover wordt ingediend in de Kamer. De planning was voorheen dat dit al gebeurd zou zijn, maar dat is niet het geval. Het is nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren en daarom moet eerst de nieuwe datum afgewacht worden voordat er actie ondernomen kan worden. De LKvV zal de PKvV s en verenigingen hierover op de hoogte houden. 6. Discussie Hoger Onderwijs maatregelen Jan stelt de heer Pieter Duisenberg voor aan de Plenaire Vergadering. Hij is Tweede Kamerlid namens de VVD en tevens Hoger Onderwijs woordvoerder. De heer Duisenberg is lang werkzaam geweest in het bedrijfsleven onder andere bij Shell en Mc Kinsey. Hij heeft van 1984 tot 1990 Macro en Monetary Economics gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is tijdens zijn studententijd lid geweest bij het RSC en is daar ook senator geweest. Jan geeft aan dat de heer Duisenberg komt spreken over de visie van hem en de VVD op het Hoger Onderwijs en een aantal van de momenteel spelende maatregelen. Hier houdt de LKvV zich ook mee bezig en dit zal ook nog aan bod komen tijdens de discussie aan de hand van de stellingen. Jan geeft het woord aan Pieter Duisenberg. Pieter Duisenberg bedankt en geeft aan dat hij erg leuk vindt om aanwezig te zijn op sociëteit Hestia en hij zegt dat hij hier vroeger ook is geweest. Pieter Duisenberg geeft aan dat hij directeur Finance is geweest bij Eneco en sinds 12 september in de Tweede Kamer zit. Hij geeft aan dat zijn oudste zoon over twee jaar in de eerste lichting van het leenstelsel terecht zal komen. Jan vraagt of de heer Duisenberg zijn zoon het volledige bedrag laat lenen in het leenstelsel of dat hij zelf ook een deel zal bekostigen. De heer Duisenberg geeft aan dat hij het waarschijnlijk zelf ook voor een gedeelte zal bekostigen. Hij zegt dat hij wil dat zijn zoon gaat studeren en het liefst waar hij in kleine groepen kan werken zodat zijn zoon meer gemotiveerd wordt. Bijvoorbeeld University College zou hierdoor een goede oplossing zijn. Hij vindt dat zijn zoon ook zelf ernaast een baantje moet zoeken. Celine van Es (PKvV Leiden) vraagt of de heer Duisenberg zelf kleinschalig onderwijs heeft 5

6 gemist tijdens zijn studie. Pieter Duisenberg geeft aan dat hij de studie Macro Economie heeft gedaan en dat bij het halen van zijn propedeuse in de hoorcolleges 300 mensen zaten en in de praktijkcolleges zo n 100 studenten. Deze grote groepen studenten tijdens een college ziet hij wel als een probleem. De massa met colleges wordt wel als probleem gezien. Pieter Duisenberg zal nu wat meer vertellen over de maatregelen in het Hoger Onderwijs en zijn visie en die van de VVD hierop. Hij zegt dat dat de getallen 7, 25 en 50 erg belangrijk zijn. Hij geeft aan dat 7% van de wereldbevolking Europeaan is. Europa zorgt daarnaast voor 25% van het Bruto Nationaal Product van de wereld en maar liefst voor 50% van de sociale uitgaven van de hele wereld. Het gaat kortom goed met Europa. Hij geeft aan dat we nu welvarend zijn maar dat dat geen gegeven is voor de toekomst. Zo komen economieën buiten Europa steeds meer omhoog en gaan bedrijven uit Europa naar andere continenten toe. Daarnaast vergrijst Europa. Op dit moment is de verhouding werkende mensen tegenover niet werkenden 4:1. Over 5 jaar zal dit 2:1 zijn. Dit betekent dat we heel hard moeten werken als we het zo goed willen blijven hebben terwijl we een steeds minder productieve bevolking zullen krijgen. De heer Duisenberg geeft aan dat economie gezien kan worden als: beroepsbevolking x productiviteit. Wanneer de beroepsbevolking dus omlaag gaat, moet ervoor gezorgd worden dat de productiviteit omhoog gaat. Hierdoor moet in de toekomst anders gedacht worden en het doortrekken van de lijn van het het verleden is niet automatisch meer succesvol. Pieter Duisenberg geeft aan dat John F. Kennedy het volgende zei: Educadtion is the cornerstone of democracy and freedom. Goed onderwijs legt kortom het fundament voor welvaart. De heer Duisenberg zegt dat het onderwijs in Nederland op het moment goed is maar we niet tot de top behoren. Wel behoren we tot de top economieën en is de welvaart in Nederland nummer 5 van de wereld. In 2010 is door de commissie Veerman een onderzoek gedaan naar het Hoger Onderwijs in Nederland. Hierin kwam naar voren dat het Hoger Onderwijs zoals het nu is, niet goed genoeg is voor de toekomst. Geconcludeerd werd dat het van internationale allure moet worden en de kwaliteit van scholen vooruit moet. Ook moet de ambitie van hogescholen en Universiteiten om zich te onderscheiden omhoog maar de ambitie bij studenten moet ook omhoog. Op het moment heeft Nederland erg langzame studenten waarbij 1/3 e van de studenten na één jaar studie afvallen en dat na 6 à 7 jaar slechts 2/3 e van de studenten is afgestudeerd. Pieter Duisenberg geeft aan dat onder andere de aansluiting met de arbeidsmarkt omhoog moet. Te veel mensen worden voor werkloosheid opgeleid op het moment. Na het rapport van het de commissie Veerman is er een agenda voor de toekomst opgesteld met de volgende aanpassingen: - Eisen van middelbare school moeten verhoogd worden. - Matching en selectie procedures moeten ingevoerd worden. Op deze manier maken scholieren een bewustere keuze voor hun studie. - Inschrijven voor een studie moet plaatsvinden vóór 1 mei. - Er moeten afspraken gemaakt worden met Universiteiten en Hogescholen over de kwaliteit 6

7 van het onderwijs. - Universiteiten en Hogescholen moeten zich gaan specialiseren. Dit kan bijvoorbeeld door kleinschalig onderwijs in te voeren. - Invoering van een BSA in latere jaren. - Meer contacturen voor studenten en werken in kleinere groepen. Er moet kortom geïnvesteerd worden en door het leenstelsel komt er geld vrij. Op het moment gaat van de 6 miljard euro die geïnvesteerd wordt in onderwijs, 3 miljard euro naar de basisbeurs voor studenten. Bij het afschaffen van de basisbeurs, komt er geld vrij om het onderwijs te verbeteren waardoor de cijfers 7,25 en 50 in stand gehouden kunnen worden. Jan geeft aan dat er een aantal stellingen zijn opgesteld waarover gediscussieerd zal worden. Stellingen: 1) Uitbreiding van het Bindend Studie Advies is een goede manier om het studietempo omhoog te krijgen. Jan geeft aan dat de LKvV het hier niet mee eens is. Hij zegt dat het BSA een rem is op ambitie en ontwikkeling. In het tweede jaar van de studie gaan studenten juist commissies doen en dat kost tijd en moeite en dat gaat ten koste van de studie. Wanneer er een BSA in het tweede jaar komt, zullen veel studenten de commissie niet naast hun studie kunnen doen. Er zij veel commissies die niet erkend worden in de AMvB. Eva van den Noort (U.V.S.V./N.V.V.S.U.) zegt dat ze het niet eens is met de stelling. De kennis die je op doet in een commissie is volgens haar vaak leerzamer dan de kennis die aan de hand van studieboeken wordt opgedaan. Vaak zie je in een commissie pas echt wat er allemaal bij iets organiseren komt kijken en ze vindt het belangrijk dat studenten hier tijd voor vrij kunnen maken. Ze denkt dat pas na het doen van een commissie vaak echt duidelijk wordt wat een student later wil worden. Marc van Dalen (SSRA) zegt dat hij denkt dat het doel een goede aansluiting op de arbeidsmarkt moet zijn. Hij zegt dat bedrijven vaak zoeken naar praktijkervaring bij studenten. Door het verhogen van de studiedruk, hebben studenten minder tijd over om deze ervaring op te doen. Tycho Rasch (DSB) vraagt of het bij het BSA alleen over het BSA in jaar 1 gaat of ook over het tweede en derde jaar. Hij zegt dat een student best 20 uur per week kan studeren. Pieter Duisenberg zegt dat de hoogte van het BSA niet is vastgesteld en dat dit aan de instellingen zelf ligt. Celine van Es (PKvV Leiden) zegt dat de langstudeerboete ook focuste op het studietempo. Ze vindt dat er meer naar het studiesucces gekeken moet worden in plaats van naar het tempo. Door de nadruk op het tempo te leggen worden studenten gedemotiveerd om extracurriculaire activiteiten te ondernemen. Joost van der Biezen (F.U.G.) zegt dat wanneer de kwaliteit van het onderwijs hoger wordt en er steeds strengere selectie plaatsvindt, er een steeds groter verschil komt in niveau tussen afgestudeerde mensen en mensen die de studie niet hebben gehaald. 7

8 Pieter Duisenberg geeft aan dat op deze manier een meer ambitieuze studiecultuur zal ontstaan. Hij geeft aan dat er een dunne lijn is bij het wel of niet invoeren van het BSA in latere jaren. Hij zegt dat het studentenleven uniek is en het belangrijk is dat studenten naast hun studie activiteiten ondernemen. De dingen ernaast wil hij zeker niet dooddrukken. Dat is de zorg die hij ook heeft. Daarnaast ziet hij echter ook dat het studietempo laag is en dat eigenlijk versneld moet worden. Hierdoor is een pilot voor BSA uitbreiding opgestart. Dit is slechts een pilot waardoor het nog niet vaststaat en instellingen mogen zelf beslissen wat ze hiermee doen. Hij geeft aan dat studenten in hun derde jaar niet meer van hun studie mogen worden gestuurd maar ze zouden wel kunnen blijven zitten. In Leiden gaan ze het het meest uitgebreid doen. In het eerste en tweede jaar moeten 45 ECTS gehaald worden en dit zal elk jaar geëvalueerd worden en hierin zal ook feedback van studenten meegenomen worden. De heer Duisenberg geeft aan dat met 45 ECTS een flink studietempo gehaald wordt maar dat studenten hierna wel de kans hebben om zich in besturen of commissies te ontplooien. Tevens is het zo dat niet een BSA voor een studie in elke stad ingevoerd mag worden en studenten dus wel nog een studie kunnen doen zonder uitbreiding van het BSA. Pieter Duisenberg geeft als voorbeeld Rotterdam waarin 60 ECTS in het eerste jaar gehaald moeten worden. De eerste indruk is dat er goede resultaten zijn behaald maar dat hierna met studenten in gesprek is gegaan en dat er voorlopig geen BSA in het tweede jaar zal komen in Rotterdam. Pieter Duisenberg is het er niet mee eens dat studeren niet goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Wanneer studies ambitieuzer worden, zullen deze ook steeds een betere voorbereiding zijn op de arbeidsmarkt. Hij geeft aan dat hij het belangrijk dat extracurriculaire activiteiten mogelijk blijven. Hij zegt wel dat het te combineren valt want dat heeft hij zelf ook gedaan. 2. De invoering van het leenstelsel is nadelig voor studentenverenigingen. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat het hierbij gaat om het koppelen van onderwijs en geld. Bij een leenstelsel zullen scholieren steeds vaker studies gaan kiezen waarvan ze hopen dat ze hun schuld kunnen terugbetalen aangezien ze weten dat ze een studieschuld gaan opbouwen. Hierdoor verliest het onderwijs volgens Felix van de economie. Hij zegt dat studentenverenigingen tevens een product leveren dat niet uit te drukken is in geld. Door alle maatregelen gaan studentenverenigingen erop achteruit en dat is volgens hem niet de manier om een betere positie te behalen in de economie volgens hem. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) zegt dat het scheef is op het gebied van studies. Wanneer er bijvoorbeeld gekeken wordt naar tandheelkunde versus verpleegkunde. De eerste studie duurt langer maar de studieschuld zal waarschijnlijk makkelijk terugverdiend kunnen worden. De tweede is een maatschappelijk belangrijke studie maar door het leenstelsel zullen minder mensen dit willen gaan studeren. Hij zegt dat Anne-Wil Lucas heeft gezegd; Studeren is investeren. Ze zei dat de schuld later terug verdiend zal worden. Dit is misschien wel zo maar naast de studieschuld moet er ook belasting betaald worden. Hij vraagt of het misschien mogelijk is dat studieschuld belasting aftrekbaar kan worden. 8

9 Jacob van den Broek (A.S.C./A.V.S.V.) vraagt zich af hoe de universiteiten tegen deze maatregel aankijken. Op de universiteiten in Amsterdam is bijvoorbeeld op het moment een generatie aan het studeren waarvan de ouders niet hebben gestudeerd. Wanneer er grote bedragen geleend moeten worden om te kunnen studeren, werkt dit demotiverend voor deze studenten. Pieter Duisenberg reageert op de argumenten van het publiek. Hij geeft aan dat onderwijs de kans biedt aan mensen om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Dit concept van Bildung moet blijven bestaand vindt hij. Daarnaast is er inderdaad ook een economisch aspect en hier moet aan gewerkt worden omdat welvaart en welzijn hand in hand gaan. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat de heer Duisenberg een beeld heeft geschetst over Europa ten opzichte van de buitenwereld, namelijk 7, 25, 50. Hij vraagt zich echter af of het noodzakelijk en wenselijk is om deze cijfers zo te houden. Pieter Duisenberg zegt dat hier een kern van waarheid in zit. Bildung is het belangrijkste maar arbeidsmarkt en economie moeten zeker niet vergeten worden. Hij zegt dat er altijd studies zijn waarmee meer te verdienen valt dan anderen. Hier moet natuurlijk bij het leenstelsel ook aan gedacht worden. Tevens zegt hij dat het studentenleven niet weg mag gaan waardoor de balans gezocht moet worden en maatregelen continu geëvalueerd moeten worden. Pieter Duisenberg geeft aan dat universiteiten voor het leenstelsel zijn omdat ze voor een investering in het onderwijs zijn. Hij zegt dat studeren op het moment ,- per jaar per student kost. Dit bestaat uit de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en een eventuele bijdrage van ouders. Bij het leenstelsel zal alleen de basisbeurs verdwijnen. Studenten moeten dus meer investeren maar dat is marginaal aangezien ze nu ook al in hun studie investeren. Niels van Rosmalen geeft aan dat de keuze voor een studie hierbij wel steeds belangrijker wordt en meer studenten een studie kiezen die redelijk makkelijk terug te verdienen is. Aan de andere kant kunnen mensen ervoor kiezen om niet te studeren maar meteen gaan werken. Pieter Duisenberg geeft aan dat er nu ook al een verschil is in salaris bij het kiezen van studies. Er worden vaker studies gekozen waarmee meer geld verdiend kan worden. Met het leenstelsel zal er wel een verschil zijn tussen deze studies. Zo hebben studies als verpleegkunde een langere terugbetaal termijn. Daarnaast is het zo dat de studietijd korter zal worden en dat afgestudeerden dus sneller hun schuld gaan terugverdienen. Economisch gezien is studeren dus uiteindelijk altijd nog beter dan meteen gaan werken. Pieter Duisenberg geeft aan dat toegankelijkheid voor studeren wel steeds belangrijk wordt en dat ook studeren moet worden gepromoot onder mensen waarvoor dit nog niet gebruikelijk is. De aanvullende beurs zal blijven bestaan en alleen de basisbeurs zal 9

10 verdwijnen. Dit komt er natuurlijk wel bij en dat maakt de keuze misschien moeilijker voor deze studenten. Financiële mogelijkheid is natuurlijk erg belangrijk maar vooral ook bewustzijn is erg belangrijk onder deze groepen studenten. Op jonge leeftijd moet daardoor al voorlichting gegeven worden over studeren en de mogelijkheden hiervan zodat deze jongeren zich meer bewust zijn van de mogelijkheden van het hoger onderwijs. Tevens is het zo dat wanneer de schuld van de studie niet betaald kan worden, deze na 15 jaar kwijt wordt gescholden. Titulatuur HBO/ WO Pieter Duisenberg geeft tenslotte aan dat er een discussie heerst over de titulatuur van HBO en WO. Het idee is namelijk ontstaan om deze titels samen te trekken. Internationaal bestaat er namelijk geen onderscheid tussen WO en HBO diploma s waardoor de titel die in Nederland aan HBO diploma s wordt gegeven, internationaal onduidelijk is. Dit geeft voor het HBO een probleem. Hierdoor worden ook moeilijker studenten uit het buitenland naar Nederland getrokken. Wanneer de titels echter samen worden getrokken, moet het verschil ergens anders uit gehaald worden en dan wordt de naam van de instelling belangrijk. Zo is dat op het moment bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gedaan waarbij bijvoorbeeld de namen Harvard en Yale hoog aanzien hebben. Pieter Duisenberg vraagt wat de mening van de Plenaire Vergadering hierover is. Menno Nuijten (D.S.V. Sint Jansbrug) vraagt of het alleen gaat om het samentrekken van de titels of ook over het samentrekken van het onderwijs. Pieter Duisenberg geeft aan dat het alleen om de titels gaat. Joost van der Biezen (F.U.G.) zegt dat dat dan een universiteit als Rotterdam minder populair wordt. Als de kwaliteitsgrens daar hoger is, gaan studenten misschien sneller naar een andere stad omdat de titel toch overal hetzelfde is. Pieter Duisenberg zegt dat dat een kwalijke zaak zou zijn. Pieter Duisenber geeft aan dat dit een hot issue is binnen de VVD en dit zal dinsdag besproken worden. Joost van der Biezen (F.U.G.) vraagt wat Pieter Duisenberg zelf vindt. Pieter Duisenberg vindt persoonlijk dat dat de titels moeten blijven zoals ze nu zijn. Het niveau tussen de diploma s is anders en hij vindt dat we hier trots op moeten zijn en dat duidelijk moet blijven dat er een verschil is. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt waarom het perspectief van de politiek is dat studenten gestraft moeten worden. In het bedrijfsleven wordt vaak gewerkt met bonussen. Zo zouden studenten ook benaderd kunnen worden. Zo zou er bijvoorbeeld een afstudeerkorting gegeven kan worden als studenten snel afstuderen. Pieter Duisenberg dankt voor de input. Hij geeft aan dat er nu wordt gekeken naar wat werkt en dat hier nog verder naar gekeken moet worden. Hij zegt dat een hogere motivatie onder studenten ook kan zorgen voor meer inspiratie onder studenten waardoor er steeds meer verbetering komt. 10

11 7. Update overige politiek Factsheet Nina geeft aan dat de LKvV bezig is met het opstellen van een factsheet over de nieuwe Dranken Horecawet en de leeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar voor het drinken van alcohol. Hierin zullen alle punten meegenomen worden die van belang zijn voor studentenverenigingen. Deze zullen spoedig naar de verenigingen worden gestuurd. Verhoging alcoholleeftijd Nina zegt dat de alcoholleeftijd hoogstwaarschijnlijk van 16 naar 18 jaar verhoogd zal worden per 1 januari Uit de inventarisatie van de PKvV s bij de lidverenigingen bleek dat het aantal nieuwe leden onder de 18 jaar vaak erg laag is. De gevolgen voor studentenverenigingen zullen door deze maatregel dan ook meevallen. Uitzonderingen hierop zijn de introductieweken van de onderwijsinstellingen en scholierenfeesten waar wel vaak minderjarigen aanwezig zullen zijn. Wij adviseren verenigingen een beleid op te stellen hoe om te gaan met minderjarigen aanwezigen. IVA De online IVA cursus is tot nu toe 2760 keer gemaakt. Nina geeft aan erg blij te zijn met dit resultaat maar ze wil alle verenigingen blijven aanraden de barvrijwilligers de online IVA te laten halen. In de nieuwe DHW is opgenomen dat alle barvrijwilligers in het bezit moeten zijn van een IVA certificaat en er dient een lijst van geregistreerde barvrijwilligers aanwezig te zijn in het pand bij controle. Tabak: In januari van dit jaar heeft de ChristenUnie een motie ingediend om de horeca 100% rookvrij te maken. Deze motie wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund. Daarbij is op 26 maart 2013 bepaald dat de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés ongeldig is. De handhaving hiervan is nog niet uitgesproken dus tot nog toe is er niets veranderd. De volgende stap is echter het verbod op rookruimtes. Deze worden eind 2014 besproken door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit is van belang voor de studentenverenigingen. De opvolgers van de bestuurders hier dus wellicht mee te maken krijgen. Nina geeft aan dat de verenigingen hierover op de hoogte gehouden zullen worden. Felix Quartero (PKvV Leiden) zegt dat hij wist dat er een verhoging van de alcoholleeftijd zou komen maar dat er in Leiden nog niet veel over de implementatie naar voren is gekomen. Nina geeft aan dat Felix twee zaken door elkaar haalt. Het toezicht van het alcoholgebruik is al van kracht en de gemeenten hebben de mogelijkheid om dit op orde te stellen. Vanaf 1 januari 2014 zal dit gecontroleerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld de schenktijden waaraan een vereniging zich moet houden. Leeftijdsverhoging van 16 jaar naar 18 jaar is een andere kwestie en deze is nog niet definitief goedgekeurd. Op 1 januari 2014 zal deze ingaan en dan is deze meteen ook van kracht. De invoering gaat daarbij samen met de handhaving. 11

12 8. Halfjaarlijkse Realisatie LKvV Rick zal de halfjaarlijkse Realisatie presenteren. Zie bijlage I voor de realisatie. 4100: Huur gebouw: Hieronder vallen de facturen voor de kantoorruimte die de LKvV betaalt aan het USC. Op dit moment zijn 6 maanden ontvangen en betaald. In de toekomst zal hiervoor dus iets meer betaald gaan worden. 4200: Website kosten: Dit jaar is een nieuwe website gerealiseerd, deze zal in totaal 1700 kosten. Hiervan is inmiddels 1100 betaald en wordt later dit jaar nog 600 betaald. 43: Bestuurskosten: Onder de representatiekosten vallen de kosten voor onder andere de kerstkaart en de relatiegeschenken. Onder de overige bestuurskosten vallen de kosten voor de Raad van Advies, Raad van Toezicht en Politiek Klankbord. 44: Exploitatiekosten: Hieronder vallen de kosten van de Plenaire Vergaderingen en PKvV- overleggen (thee, koffie, koekjes). Vooral de post wisselingskosten is dit jaar hoger uitgevallen dan andere jaren. De drankrekening was hoger in verband met de vele aanwezigen. Omdat het bedrag flink is overschreden, is afgesproken met de Raad van Toezicht dat het Dagelijks Bestuur van de LKvV de helft van het overschreden bedrag zelf bijleggen. 45: Algemene kosten: Hier vallen alle kantoorkosten onder. Verwacht wordt dat er iets over deze post zal worden gegaan omdat er dit jaar minder korting wordt gekregen dan vorig jaar. 46: Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn zoals begroot. Dit jaar is nog geen nieuwe apparatuur of meubels aangeschaft. Met de verhuizing zullen wel nieuwe bureaus worden aanschaft. 47: Kosten onderzoek: De kosten onderzoek bestaan nu nog volledig uit reiskosten. Alle enquêtes zijn digitaal verstuurd. 48: Overige kosten: Voor de interesseborrel is nog geen factuur binnen, daarom staat nog niets bij werving en selectie. De posters waren ook dit jaar weer gratis. De kosten voor de Word lid! - actie zijn nog heel laag, deze komen pas op het moment dat het magazine ook besteld wordt. Elk jaar wordt een politiek adviseur ingeschakeld door de LKvV en deze post valt onder de advieskosten. De post werkbezoeken is nog laag maar hier zullen het komende jaar nog 2 bezoeken op geboekt worden. Rick verwacht niet dat dit binnen het huidige budget kan dus daar zal overheen worden gegaan. De kosten accountant zijn helaas hoger dan verwacht. 12

13 De reservering van de rechtszaak valt vrij aan het einde van dit jaar. De rechtszaak tegen de langstudeerboete heeft de LKvV dus uiteindelijk 575,47 gekost. Op onvoorzien zijn tot nu toe de jaarverslagen en wat verhuiskosten geboekt. 69: Kosten congressen: Rick geeft aan dat op het Financieel congres, Het MSC Congres en de Sociëteitsdag winst en op het BOM weekend verlies is gemaakt. Op het BOM weekend wordt helaas elk jaar verlies gemaakt maar dit wordt rechtgetrokken met de andere congressen. Het Introductieperioden Congres zal volledig betaald worden van de subsidie die ontvangen wordt van het ministerie van OCW. Baten: Rick geeft aan dat het moeilijk is om sponsoring binnen te halen. Tot nu toe is dit bedrag gerealiseerd en lopen er meerdere gesprekken met bedrijven. Jan helpt nu mee met acquisitie zodat er meer geld binnen gehaald kan worden. De contributies zijn positief uitgepakt vanwege wisselende ledenaantallen. Onder additionele inkomsten zit een bedrag van STIVA voor de IVA cursus en de rente is bedoeld voor het volgende lustrum. In totaal is er nu een resultaat van 7000,- maar dit bedrag zal zeker nog worden uitgegeven in de rest van het jaar. Rick geeft aan dat hij zijn best zal doen om op het einde van het jaar te eindigen op een bedrag van 0,-. Jacob van den Broek (A.S.C./A.V.S.V.) vraagt waarom in het jaar winst is gemaakt op kantoorartikelen. Rick geeft aan dat in het jaar een grote reservering op kantoorartikelen is gedaan. Kirsten van Dongen (D.S.V. Sint Jansbrug) vraagt waarom er steeds verlies wordt gedraaid op het BOM weekend en daardoor andere congressen duurder zijn. Ze vraagt waarom het BOM weekend dan niet duurder wordt gemaakt. Rick geeft aan dat er met een vaste prijs voor de toegang van congressen wordt gewerkt. De kosten voor alle congressen variëren echter. Hij zegt dat hij de toegang tot het BOM weekend niet wil verhogen omdat hij wel wil dat er genoeg bestuurders aanwezig zullen zijn. Voor de congressen wil de LKvV in totaal op 0,- uitkomen. De realisatie wordt goedgekeurd. 9. Kantoorruimte Jan geeft aan dat de LKvV eind februari te horen heeft gekregen dat het kantoorpand een andere bestemming zal gaan krijgen. Daarom zal de LKvV moeten verhuizen naar een ander kantoorpand. Jan geeft aan dat de LKvV vervolgens hard is gaan zoeken naar een nieuw kantoorpand en dit heeft er ook in geresulteerd dat er veel kantoorruimten bezocht zijn en een goed beeld van de markt is ontstaan. 13

14 Jan geeft aan dat al snel tot de conclusie is gekomen dat het belangrijk is om een kantoorruimte te vinden in het centrum van Utrecht, om verschillende redenen: 1. Het bestuur moet veel reizen door heel Nederland en daarom is het het meest optimaal om in het centrum van Utrecht te zitten. 2. Bestuurders van de LKvV komen uit heel Nederland en dan is Utrecht beter te bereizen dan een andere stad. 3. Ook zitten veel andere Landelijke organisaties, zoals het ISO en de LSVb, waar we regelmatig contact mee hebben in Utrecht. Jan zegt dat ze inmiddels heel ver gevorderd in het onderhandelingsproces met een kantoorpand hier vlakbij. De gemiddelde prijs voor kantoorruimte in het centrum van Utrecht is onderzocht en zoals het er nu uitziet zal de prijs onder dit bedrag uitkomen. Helaas is dit nog wel iets duurder dan de huidige huurprijs. Dit komt omdat de huur die het USC factureerde dermate laag was waardoor dat dit niet marktconform was. Dit komt omdat het een studentenvereniging betreft. Jan geeft aan dat de verwachting is dat er vanaf volgend jaar meer betaald moet worden aan huur. Deze kostenstijging komt bovenop de andere kostenstijgingen. Om deze redenen zal de komende maanden nagedacht worden over een her indexering van de contributies. In de volgende Plenaire Vergadering zal waarschijnlijk een voorstel besproken worden. Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) vraagt naar exacte cijfers. Jan geeft aan dat de huur ongeveer 100,- per maand duurder zal worden. Tevens is het door tegenvallende sponsoring moeilijk om de begroting rond te krijgen. Het pand zal naar verwacht 250,- per m2 per jaar gaan kosten inclusief servicekosten en conform de marktprijs is het dit bedrag exclusief servicekosten. 10. Rondje Steden Amsterdam Floor de Nooij (AKvV) geeft aan dat het goed gaat in Amsterdam. Ze zijn druk bezig met de introductieweken. Verder is er erg goed contact met de Vrije Universiteit (VU) en daar zijn ze erg blij mee. Verder hopen ze het aantal leden dat aan de VU studeert, te verhogen. Verder is er een convenant opgesteld over verenigingen waarin zij ondertekenen dat zij de eigen exploitatie en toezicht verzorgen op het gebied van Drank- en Horecawet zodat er vanuit de gemeente geen versterking van de eisen zal komen. Ze hopen dat de gemeente op deze manier minder de noodzaak van controleren ziet. In het voorjaar staat een afspraak gepland tussen de onderwijsinstellingen, verenigingen en de LKvV. Tevens is de rector van de VU gestopt en maandag zal er een ontvangst van de rector zijn. De AKvV zal een update over wat er in de toekomst staat te gebeuren krijgen. Delft: Joyce Macduff (VeRa Delft) geeft aan dat in februari de VeRa is gewisseld. Verder is er een werkgroep voor de nieuwe Drank- en Horecawet opgestart. Ook zijn ze druk met de introductieweken. Verder hebben er de laatste tijd helaas veel inbraken in Delft plaatsgevonden. 14

15 Ook is de coalitie in Delft langs geweest. In Delft zal niet meegedaan worden aan het BSA experiment en daar zij ze erg blij mee. Eindhoven: Lynn Brugmans (a.s.v. SSRE) zegt dat ze in Eindhoven druk bezig zijn met de huisvesting van de studentenverenigingen en dit gaat goed. Verder zijn ze druk bezig met de introductieweek en hierin moeten de studentenverenigingen meer tijd gaan inleveren wat erg vervelend is. Dit is bijna elk jaar het geval. Nu zitten ze samen met het College van Bestuur om hierover te praten. Enschede: Jennifer Bendsneijder (A.S.V. Taste) zegt dat de universiteit het Twents Onderwijsmodel in september gaat invoeren. In dit model zijn er meerder modules te halen per kwartiel en alle modules moeten gehaald om de punten van een kwartiel te behalen. Ze zijn aan het kijken hoe de verenigingen hiermee om moeten gaan. Verder is A.S.V. Taste naar het Lustrum aan het toewerken. P.K.v.V. Fact is bezig met het organiseren met een oud-besturendag. Verder zijn DSCC/DJCR Audentis et Virtutis en P.K.v.V. Fact net gewisseld. Binnenkort staat de Tour d Hollande gepland met de LKvV in Enschede gepland. Groningen: Stephanie van der A (Cleopatra A.S.G.) zegt dat er na actie voeren voorlopig van het Jaarklassensysteem is afgestapt door de universiteit in Groningen. Wel staat verhoging van het BSA nog op agenda. De Universiteit is nu aan het kijken hoe ze het beste Learning Communities kunnen opzetten en daar zijn ze samen met de studentenverenigingen naar aan het kijken. Leiden: Celine van Es (PKvV Leiden) geeft aan dat de introductieweek in Leiden, de EL CID-week vanaf 2014 gecombineerd zal worden met het HBO. Tot nu toe draaide het altijd om verenigingen en werden hier activiteiten georganiseerd. De maximale capaciteit is echter behaald en met het HBO erbij moet gekeken worden hoe dit probleem opgelost moet worden zonder dat de ledenaantallen achteruit gaan. Maar deze hebben maximale capaciteit. Dus met het HBO erbij zal het aantal deelnemers omhoog gaan. Verder zal Leiden meedoen aan het BSA experiment. De universiteit is van mening dat studenten de eerste twee jaar hard moeten studeren en ze daarna altijd nog een bestuur kunnen doen. Celine geeft echter aan dat mensen die een bestuur bij een vereniging doen, zich ook tijdens de eerste twee jaar al hebben ingezet voor de vereniging en hier niet over nagedacht is. Verder is het zo dat besturen van verenigingen naast hun beurs, ook uitstel van de studieduur krijgen. Commissies krijgen geen beurs en daardoor ook geen uitstel. De PKvV Leiden is nu bezig met het opstellen van een accreditatiestelsel voor grote commissies. Zij krijgen dan een beurs van 0,- maar daardoor wel studie uitstel. Verder is de PKvV bezig om samen met de verenigingen een veiligheidsplan op te stellen. Eind april zal dit af zijn en dan is Leiden de eerste stad waarin de studentenverenigingen in samenwerking met universiteit en de gemeente hier een plan voor hebben opgesteld. Maastricht Emily Allwood (S. V. KoKo) geeft aan dat het bestuur van SV Circumflex is afgetreden en ze zijn 15

16 op zoek naar een interim bestuur. De hele situatie zorgt voor veel onzekerheid binnen de vereniging en de andere studentenverenigingen in Maastricht. Het bestuur van SV Circumflex hoopt dat deze verschrikkelijke gebeurtenis er wel voor heeft gezorgd dat er een signaal is afgegeven en dat studenten verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en op elkaar letten. Het oud bestuur heeft het erg moeilijk en de andere verenigingen proberen ze zo veel mogelijk te ondersteunen. Emily geeft tevens aan dat zij vanaf nu de contactpersoon zal zijn namens de M.K.v.V. Verder is Maastricht bezig om een studentenraad op te zetten en hier zullen ook de studentenverenigingen in zitten. De universiteit van Maastricht wil verder uitbreiden maar wil aan de andere kant dat maximaal 10% van de inwoners in een wijk student mag zijn. Nu is dat vaak al hoger en de M.K.v.V. is aan het kijken hoe dit opgelost kan worden. Verder zijn er in Maastricht erg veel onafhankelijke disputen en dat is slecht voor de studentenverenigingen en daarom proberen ze die zo veel mogelijk de kop in te drukken. Nijmegen Niels van Rosmalen (BOS Nijmegen) geeft aan dat ze bezig zijn met de toetreding van een nieuwe vereniging tot het BOS. Verder is de inspraak op HBO instellingen en medezeggenschapsraden namens de verenigingen niet goed op het moment. Voor een studentenvakbond hebben ze wel mensen aangedragen en daar zitten nu wel mensen namens BOS Nijmegen in en daar zijn ze blij mee. Verder zal het BSA in jaar 2 niet ingevoerd worden. Ook geeft Niels aan dat ze bezig zijn met het organiseren van een leuke introductie activiteit. Utrecht Joost van der Biezen (F.U.G.) geeft aan dat de bestuursnota naar de verenigingen zijn gestuurd en ze hebben 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Verder vindt aanstaande dinsdag de Tour d Hollande met de LKvV in Utrecht plaats. 11. W.v.t.t.k. Er zijn geen W.v.t.t.k. s ingediend. 12. Rondvraag Gwendolynn Grootaers (V.S.L. Catena) vraagt of de LKvV al een nieuwe aspirant vereniging op het oog heeft. Jan geeft aan dat hier intern over overlegd is en er voor- en nadelen aan het toetreden van een nieuwe vereniging zitten. Voordat een nieuwe vereniging aspirant-lid wordt, moet de aspirant periode van NoNoMes worden geëvalueerd. Wel is besloten om in september 2013 met de vereniging B.I.T.O.N. uit Utrecht de aspirant periode in te gaan. 13. Sluiting Jan sluit de vergadering om 15:51 uur. 16

17 Bijlage I: Halfjaarlijkse Realisatie Landelijke Kamer van Verenigingen Halfjaarlijkse Realisatie Lasten Beg. '10-'11 Real. '10-'11 Begr. '11-'12 Real. '11-'12 Begr. '12-'13 Real. '12-'13 voorlopig 41 Huisvestingskosten 4100 Huur gebouw , , , , Servicekosten , , ,00 759, , , , ,94 42 PR-kosten 4200 Website Kosten ,00 176, , , ,00 176, , ,87 43 Bestuurskosten 4300 Representatiekosten ,00 601,42 800,00 351, Reis en verblijfskosten ,00 389,35 450,00 45, Overige best. Kosten ,00 582,09 600,00 402, , , ,00 799,60 44 Exploitatiekosten 4400 Plenaire vergadering ,00 480,93 600,00 421, PKvV vergadering ,00 44,43 70,00 36, Wisselingskosten , , , , , , , ,31 45 Algemene kosten 4500 Telefoonkosten , , ,00 756, Contr. & abonnement ,00 837,99 850,00 600, Bedrijvenpolis ,00 151,47 150,00 167, Kantoorartikelen ,00-222,52 250,00 128, Branche-org. Kosten ,00 24,08 30, Bankkosten ,00 164,17 200,00 117, Postartikelen ,00 527,79 600,00 310, , , , ,46 46 Afschrijvingen 4602 Afschrijving Computers ,00 844,45 747,00 747, Afschrijving Meubels ,00 226,35 226,00 226, Afschrijving Overigen ,00 41,20 21,00 20, , ,00 994,00 994,04 47 Kosten onderzoek 4710 Kosten onderzoek ,00 143,67 500,00 112, ,00 143,67 500,00 112,14 48 Overige kosten 4804 Werving kosten ,00 331,94 350, Kosten Word-Lid! Actie ,00 56, ,00 50, Kosten Lustrum , , Kosten Reservering Lustrum , Advieskosten , , , , Werk bezoeken ,00-300,00 61, Kosten accountant ,00 602, Reservering rechtszaak , , Onvoorzien , , ,00 474, , , ,00 765,73 Totaal , , , ,09 69 Kosten Congressen 61 kosten Financieel Congres P.M P.M. 566,66 P.M. 705,56 60 kosten MSC Congres P.M P.M ,33 P.M. 714,82 62 kosten Introductieperiode congres P.M P.M ,09 P.M ,00 63 kosten BOM weekend P.M P.M ,89 P.M ,05 64 kosten Alcoholbeleidsdag P.M. 278 P.M. 492,66 P.M kosten Symposium P.M. 735 P.M. - P.M kosten acquisitietraining P.M. 283 P.M. 436,89 P.M kosten Societëitsdag P.M. - P.M. - P.M. 904,25 per saldo nul per saldo nul ,52 per saldo nul ,68 Baten Inkomsten LKvV Inkomsten Sponsoring , , , , Contributies Verenigingen , , , , Bijdragen PKvV's , , , , Additionele Inkomsten ,53-105, Inkomsten Subsidie ,00 - zie IP 8070 Inkomsten Word Lid! actie , , Inkomsten Lustrum , Rente Spaarrekening 5.673,73 750,00 653, , , , ,16 Resultaat Begroting , ,07 25 Inkomsten Congressen 51 Inkomsten Financieel Congres P.M P.M ,00 P.M ,00 50 Inkomsten MSC Congres P.M P.M ,00 P.M ,00 52 Inkomsten Introductieperiode congres P.M P.M ,00 P.M ,00 53 Inkomsten BOM weekend P.M P.M ,00 P.M ,80 54 Inkomsten Alcoholbeleidsdag P.M. 543 P.M. 454,88 P.M Inkomsten Symposium P.M P.M. - P.M Inkomsten Sociëteitsdag P.M. - P.M. - P.M ,00 56 Inkomsten Acquisitietraining P.M. 350 P.M. 760,00 P.M. - per saldo nul per saldo nul ,88 per saldo nul ,80 Resultaat Congressen per saldo nul per saldo nul ,64 per saldo nul 1.486,12 Resultaat Begroting totaal per saldo nul per saldo nul ,92 per saldo nul 6.527,19 17

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 1 februari 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Stijn Allema

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Anne Kamp (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Aanwezig:Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Sharon Feijen (Unitas S.A.),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 15 juni 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 7 september 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (Kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012

Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Notulen PKvV-overleg vrijdag 30 november 2012 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Tessel Peereboom (AKvV),

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (LKvV), Loes Rosendaal (LKvV), Karlijn Horsten (LKvV), Janna Groot (LKvV), Antoon Kanis (LKvV), Jan van t Westende (f.t. Bestuur

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht.

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht. Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 september 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland

Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland Vereniging en Stad: de verhoudingen tussen studentenverenigingen en Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland 2 e herziene versie Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Vereniging

Nadere informatie

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen

Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004. Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Rapport Plaatselijke Kamers van Verenigingen 2004 Onderzoekscommissie 2003-2004 Landelijke Kamer van Verenigingen Voorwoord De Landelijke Kamer van Verenigingen, LKvV, organiseert vijf keer per jaar een

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2012-2013. Dit verslag geeft een goed beeld van alle activiteiten

Nadere informatie

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Achtergrondnotitie van de HBO-raad n.a.v. ideeën over een leenstelsel Den Haag, 3 september 2012 Inleiding In het recente debat over mogelijk

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV),

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015

Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Reijn

Nadere informatie

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 De TU Delft is een topuniversiteit. Althans, dat willen we graag geloven. Internationaal heeft de TU een naam

Nadere informatie

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Aangeboden door de Landelijke Kamer van Verenigingen 4 november 2014 Deze petitie is tot stand gekomen

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2011-2012. In dit verslag zullen wij alle activiteiten die het

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55

Studenten bewustmaken van hun studieschuld vrijdag, 09 oktober 2015 13:55 Tekst: Nelly Rosa Foto s: Ken Wong Volgens Juliette Chirino-Mendez, hoofd klantcontact van SSC bestaat er een perceptie dat het financieel nadeliger uitpakt als je met Stichting Studiefinanciering Curaçao

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015)

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) Met het oog op de voorbereiding van de voorlichtingsaanpak rond de op handen zijnde invoering van het studievoorschot heeft GfK in opdracht

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Initiatief Collegegeldvrij Besturen Lijst Calimero, 2011-2012

Initiatief Collegegeldvrij Besturen Lijst Calimero, 2011-2012 Adresgegevens Sint Walburgstraat 22/C 9712 HX GRONINGEN LijstCalimero T: (050) 363 51 67 E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Initiatief Collegegeldvrij

Nadere informatie

Prof. C.L.J. Caminada (Koen)

Prof. C.L.J. Caminada (Koen) Op zoek naar welvaartsverhogende belastingpolitiek Collegegeld omhoog, Studiefinanciering omlaag! Prof. C.L.J. Caminada (Koen) College opening facultair jaar 2011-2012 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Schooljaar 2015-2016

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Schooljaar 2015-2016 TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS Klas 6 Schooljaar 2015-2016 1 Profielwerkstuk Beoordelingsmomenten 1,2,3 Beoordeling: cijfer Verwerkt in combinatiecijfer Mondelinge presentatie bij Nederlands Combinatiecijfer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting 1 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving college van bestuur o & s Behandeladvies Ter bespreking Aan UR cie O&O Datum 10 juni 2013 Memonummer memo UR O&O 20 JUNI 2013 Agendapunt 5 nr. 13/044 Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

Studiekostenbeleid. Notitie VOS. Aan CC Van Datum

Studiekostenbeleid. Notitie VOS. Aan CC Van Datum Studiekostenbeleid Notitie VOS Aan CC Van Datum CvB Hanzehogeschool HMR Vooruitstrevend Overleg Studenten 27 april 2006 Inleiding Met deze notitie wil het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) het College

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Versie 1: 10-05-2013 Versie 2: 14-05-2013 bestemd voor ALV Gastvrijheidsgilde Postbus 386 6710 BJ Ede Inhoudsopgave Voorwoord 1 Budget 2012 2 Budget 2012 2 Toelichting bij budget

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie.

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie. Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie. Onderzoeksbureau Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) november 2011 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg Y Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van Notulen vergadering oudercommissie Bijdehandjes, locatie het Kinderhuisje te Bennekom. Dinsdag 12 mei 2015 Voorzitter: Carolien van de Wakker Notulist: Susanne Zeggelaar 1 2 Aanwezig: Rianne van de Brink,

Nadere informatie

Wouter Maas Kandidaat Universiteitsraadsverkiezing voor de Erasmus School of Law

Wouter Maas Kandidaat Universiteitsraadsverkiezing voor de Erasmus School of Law Ik ben Wouter Maas, 22 jaar oud en fiscalist in spé. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar van Fiscaal Recht en doe ik daarnaast Civiel Effect om mijn toekomst wat breder te trekken. Erasmus is op de goede

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 19:01 uur. Er wordt kort vergaderd in verband met de tentamenweek voor het tweede jaar.

De vergadering wordt geopend om 19:01 uur. Er wordt kort vergaderd in verband met de tentamenweek voor het tweede jaar. Meibergdreef AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast - Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, oktober 0 Joyce Veld (voorzitter), Annabelle

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 Inhoud Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 1 MBO, HBO of universiteit 19 MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 20 Toelating 20 Locatie 21 HBO:

Nadere informatie

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM!

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! Eindexamenjaar Eindexamen Planning schooljaar Profielwerkstuk Eisen Studievoorlichting Studiekeuzeprogramma Studiemogelijkheden Financiën I. Decanenwebsite

Nadere informatie