Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015"

Transcriptie

1 Notulen PKvV-overleg vrijdag 23 januari 2015 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ), Florith Jansen (Compositum Communis Opinio ), Rosa Hendrikx, (Compositum Communis Opinio ), Marijn Albus (Contractus Wageningen)m Wilmer Smook (PKvV Leiden), Marlou Kerssens (MKvV), Stephanie Hoogendoorn (PKvV FACT), Eline Croes (FACT f.t.), Laurens Baars (FACT f.t.), Stephan Braams (FACT f.t.), Ralph Peters (F.U.G.), Sam Scholten (F.U.G.), Florine Verhallen (SOTS), Anne Engels (SOTS), Duco Postma (Contractus Groningen), Milou Peters (Contractus Groningen), Charley Robbers (BOS Nijmegen), Nina van Kalker (BOS Nijmegen), Johan Schrier (VeRa), Emma Kolk (VeRa f.t.) Afwezig: - 1. Opening Floris-Jan ter Bruggen heet iedereen welkom op sociëteit PhRM van het U.S.C. bij het PKvV-overleg van vrijdag 23 januari 2015 en opent de vergadering om uur. 2. Mededelingen Floris-Jan heeft sinds het vorige PKvV-overleg van 28 november de volgende mededelingen: Op zaterdag 6 december was het dagelijks bestuur aanwezig bij de openingsceremonie van het lustrum van R.S.V. Sanctus Laurentius; Op maandag 8 december zijn Alanya en Bas naar de Audentis Ambitiedag geweest; Op woensdag 10 december en 7 januari is het Dagelijks Bestuur naar Young Colfield gegaan om met hun te werken aan een vernieuwd Meerjarenplan voor de LKvV. Op donderdag 11 december heeft de Tour de Delft plaats gevonden. Wij willen bij dezen de Vera en de Delftse verenigingen van harte bedanken voor de organisatie van deze mooie dag; Op woensdag 14 januari zijn Bas en Josephine aanwezig geweest bij de HO tour. Dit ging over de aansluiting op de arbeidsmarkt en vond plaats in Amsterdam; Op donderdag 15 januari heeft er een convenantenoverleg plaatsgevonden; Op vrijdag 16 januari heeft het Dagelijks Bestuur deelgenomen aan de besturendag van McKinsey in Amsterdam; Op dinsdag 20 januari zijn Bas, Josephine en Floris-Jan aanwezig geweest bij het plenair debat in de Eerste Kamer over het Leenstelsel; Op woensdag 21 januari hebben Bas en Floris-Jan een vergadering bijgewoond op L.V.V.S. Augustinus met het bestuur en de PKvV-Leiden over het werkbezoek van Minister Bussemaker, welke op 27 februari zal plaatsvinden bij L.V.V.S. Augustinus; Op vrijdag 23 januari hebben Bas en Floris-Jan kennisgemaakt met Sander Schaap, de Personal Assistant van Bussemaker; Het Dagelijks Bestuur is aanwezig geweest bij de constitutieborrels van: A.S.G. Cleopatra, de UIT en NoNoMes; Het Dagelijks Bestuur heeft diners en borrels gehad met de besturen van de AKvV, het E.S.C., Vindicat atque Polit, N.S.V. Carolus Magnus, HSV, SSR-R en de LSVb; Op vrijdag 30 januari vindt de Plenaire Vergadering plaats op het U.S.C.; Op vrijdag 13 februari zal de Sociëteitsdag plaatsvinden. Bavaria faciliteert de dag en regelt onder andere een bus tussen het station en het brouwerscafé waar iedereen ontvangen wordt met koffie en thee. De dag zal geopend worden door mevrouw Swinkels, waarna een lunch met bierproverij volgt. De workshops zullen hierna van

2 start gaan. STIVA en Bavaria zullen workshops over verantwoord alcohol gebruik geven. STIVA zal tijdens de workshop inventariseren welke bestuurders interesse hebben in de bijeenkomst welke in maart georganiseerd zal worden. Deze bijeenkomst zal over alcoholbeleid op verenigingen gaan en er zal naar de visies van de bestuurders gevraagd worden. STIVA, de Nederlandse Brouwes en Sijmen en Alanya zullen aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. Verder zullen de acquisitieworkshops verzorgt worden door de acquisitietrainers van Qompas en Kenneth Smit. Na de workshops worden alle deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan de biertour, welke zal afsluiten met een borrel in het brouwhuis. Ten slotte faciliteert Bavaria nog een diner en een bus naar Eindhoven waar een café is afgehuurd voor een afsluitende borrel. Het congres wordt zoals onze contactpersonen al zeiden Bavariaans aangepakt. Dus zorg dat je erbij bent! Op 27 februari komt de Minister bij L.V.V.S. Augustinus langs in het kader van haar HO tours. Zij zal dan een dialoog voeren met Leidse verenigingsstudenten over wat zij belangrijk vinden wat betreft de toekomst van het onderwijs. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de PKvV Leiden en L.V.V.S. Augustinus. Ralph Peters (F.U.G.) vraagt of de HO tour in Utrecht was. Bas zegt dat die er inderdaad was, maar dat de LKvV hier niet bij aanwezig was. Ralph Peters zegt dat er bijna geen promotie was voor deze HO tour. Bas zegt dat dit klopt. Er was geen campagne, dat is jammer. Ralph Peters zegt dat ze graag hier naartoe gewild hadden, maar te laat op de hoogte waren. 3. Actiepunten De actiepunten voortkomend uit het vorige PKvV-overleg worden nu behandeld: Actiepuntenlijst LKvV - Lobbybrief sturen naar de PKvV s gedaan Alle PKvV s - Overzicht sturen van de goede doelen acties van verenigingen een deel gedaan - Overzicht sturen van de onderlinge afspraken tussen disputen en verenigingen met bijbehorende convenanten een deel gedaan - Nadenken over verwachtingen en behoeften van de LKvV en deze opsturen nog niet door iedereen gedaan. Kan nog tot en met volgende week donderdag. - Nadenken over specifieke suggesties wat betreft Politieke Lobby: dit betekent politieke speerpunten waarvan PKvV s vinden dat de LKvV meer mee aan de slag moet gaan laten we open voor de rondvraag Compositum Communis Opinio : - Datum doorgeven aan de LKvV voor bijwonen vergadering niet gedaan. Die van Enschede is tevens niet doorgegaan, dus hier moet een nieuwe datum voor gepland worden. PKvV Leiden: - Versturen definitieve Algemene Plaatselijke Verordeningen naar de LKvV niet gedaan

3 4. Vaststellen van de agenda Floris-Jan vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op de agenda. Er zijn geen vragen over of opmerkingen op de agenda. De agenda wordt goedgekeurd. Floris-Jan vraagt of iemand een w.v.t.t.k. wit indienen. Dit is niet het geval. 5. Post Alanya vertelt dat er sinds het PKvV-overleg op 28 november 2014 de volgende relevante poststukken zijn binnengekomen: Alanya vraagt of er poststukken missen. Dit is niet het geval. 6. Notulen vorige vergadering Alanya vertelt dat we tijdens het PKvV-overleg van 28 november 2015het volgende besproken hebben: Tijdens het PKvV-overleg van 28 november heeft Bas jullie een update gegeven over de Hoger Onderwijspolitiek, waarin verteld werd dat het leenstelsel door de Tweede Kamer ingestemd was en wat de LKvV vervolgens gedaan heeft. Verder heeft Sijmen jullie verteld over de Redactiecommissie van Word Lid! en de ideeën rondom promotiemateriaal en de campagne met betrekking tot de verschillende steden. Floris-Jan heeft kort gevraagd wat jullie mening was omtrent de manifestatie en Bas heeft ons idee verteld over studentenverenigingen en de cultuuragenda, waarbij we graag willen dat studentenverenigingen op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed komen. Ten slotte hebben we het na het rondje steden gehad over de interesse van NSU voor lidmaatschap bij de F.U.G. en de LKvV en het organiseren van recruitmentdiners, waar de AKvV al enige ervaring mee heeft. Alanya vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen van het PKvV-overleg van 28 november. Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen. De notulen worden goed gekeurd. 7. Financiën Josephine geeft de volgende financiële update: In het kader van financiële transparantie van de LKvV wil ik jullie kort wat vertellen over de financiën van de LKvV. Tijdens de Wissel Plenaire Vergadering is de realisatie van vorig jaar en de begroting van dit jaar gepresenteerd. Voor degenen die daar niet bij waren bestaat er misschien nog wat onduidelijkheid, dus ik hoop hiermee wat te verduidelijken. Inkomsten De LKvV genereert haar inkomsten uit sponsoring (acquisitie), uit de contributie van de verenigingen (deze wordt bepaald aan de hand van het aantal leden), de bijdragen van de PKvV s en tot slot uit additionele inkomsten, zoals de verkochte abonnementen voor de Instructie Verantwoordelijk Alcoholschenken (IVA). De acquisitie inkomsten zijn dit jaar begroot op 8000 euro. Een ambitieus doel, maar naar ons idee haalbaar. De contributie die door de 48 lidverenigingen betaald wordt is afhankelijk van het ledenaantal van de vereniging en zal in december gefactureerd worden. Ook de twaalf plaatselijke kamers

4 betalen een bijdrage aan de LKvV. Tot slot genereert de LKvV additionele inkomsten. Een groot gedeelte hiervan zijn de inkomsten die verkregen worden uit de verkoop van IVA abonnementen. Niet-lidverenigingen kunnen voor honderd euro bij de LKvV een jaarabonnement afsluiten om onbeperkt IVA certificaten te behalen. Zoals te lezen in ons beleid zijn de inkomsten uit de eerste zeven abonnementen naar de Word Lid!-actie gegaan. Deze inkomsten staan dan ook op de post inkomsten Word Lid!-actie. De rest van de inkomsten zijn additionele inkomsten, maar zullen conform ons beleid besteedt worden aan de organisatie van werkbezoeken. Uitgaven De lasten van de LKvV bestaan uit een aantal posten. De meeste kostenposten zijn kosten die gemaakt worden om de LKvV draaiende te houden. Denk hierbij aan huurkosten, abonnementskosten zoals internet en telefonie, en kantoor- en postkosten. Voor de rest worden uitgaven altijd bewust gemaakt en getoetst aan het beleid dat het Dagelijks Bestuur aan het begin van het jaar heeft opgesteld. Zo hebben wij in ons beleid nadruk gelegd op het organiseren van werkbezoeken, maar heeft ook de manifestatie en de petitie geld gekost: kosten die wij als LKvV noodzakelijk achtten om onze werkzaamheden, de belangenbehartiging, zo goed mogelijk uit te voeren. Congressen Voor elk congres dat de LKvV organiseert wordt een aparte begroting en realisatie gemaakt. Omdat de kosten bij het maken van de begroting nog niet bekend waren, staat overal P.M: pro memorie. Het streven is om met de congressen quitte te draaien; wanneer met de een winst wordt behaald, kan dit het verlies van een ander congres compenseren. Dit jaar is er veel verlies gedraaid op het BOM weekend, namelijk meer dan 3000 euro. We hopen dit te compenseren met winst van andere congressen. Voor het Introductieperioden- congres krijgen we subsidie vanuit de overheid. Dit komt door het karakter van het congres. Raad van toezicht Tot slot wil ik aangeven dat zo n vijf keer per jaar een Raad van Toezicht vergadering plaatsvindt. Hier zitten zowel oud LKvV quaestoren als ook oud-verenigingsbestuurders (quaestoren) in. Zij controleren en adviseren over de uitgaven van de LKvV. Jullie mogen me tussentijds altijd bellen. Zijn er vragen? Er zijn geen vragen. 8. Politiek Forum Floris-Jan geeft de volgende update: Op dit moment is de LKvV in samenwerking met de AKvV en L.A.N.X bezig om een Politiek Forum of landelijk studentendebat op te zetten, welke gehouden gaat worden op de sociëteit van L.A.N.X op 4 maart a.s. Het idee is om dit debat tussen alle fractievoorzitters van de grote partijen uit de Eerste Kamer te houden. Hier worden enkele stellingen naar voren gebracht waarover de Kamerleden met elkaar, maar vooral met de aanwezige leden, op een informele manier met elkaar in discussie kunnen gaan. Zo zal bijvoorbeeld gesproken worden over de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer in het huidige bestuursklimaat en andere hot topic s. Op dit moment hebben wij contact met alle grote partijen op de PVV na. Hiervoor zijn alle leden van alle verenigingen uitgenodigd en wij zouden het dan ook op prijs stellen als jullie dit kunnen promoten onder jullie achterban wanneer de activiteit definitief doorgang zal vinden.

5 Bas zegt dat hij een vraag heeft voor de PKvV s; achten jullie het van meerwaarde als de PVV er ook bij betrokken wordt? Ralph Peters (F.U.G.) zegt dat dit wel van toegevoegde waarde is. Johan Schier (VeRa) vraagt waar het debat precies over zal gaan. Floris-Jan zegt dat we dat nog moeten bepalen. Er worden vragen gezet bij de positie van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft een controlerende functie en er zullen onderwerpen besproken worden die straks bij de verkiezingen ook hot topics zijn. Bas zegt dat het inderdaad in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen plaats zal vinden. Ralph vraagt of er dus ook Eerste Kamerleden komen spreken? Bas zegt dat er inderdaad Eerste Kamerleden komen. Sijmen zegt dat deze activiteit vrij uitzonderlijk is. Het zal niet snel weer voorkomen dat Eerste Kamerleden zoiets doen en uit hun comfort zone treden, dus wees erbij. Floris-Jan zegt dat we besloten hebben om er geen media bij te betrekken. Floris-Jan vraagt of er nog vragen zijn. Dit is niet het geval. 9. Update Hoger Onderwijspolitiek Bas geeft de volgende update: Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn; het debat over het leenstelsel in de Eerste Kamer afgelopen dinsdag 20 januari en de instemming met het leenstelsel die daar, na dertien uur debatteren, uit voort kwam. Voordat ik ga toelichten wat belangrijk is voor verenigingen n.a.v. dat debat is het goed om even een recent stukje geschiedenis van onze lobby te vertellen. Sinds het wetsvoorstel voor het leenstelsel in de Tweede Kamer is aangenomen op 11 november jl. zijn alle ogen gericht geweest op de behandeling in de Eerste Kamer. De senatoren hebben zich sceptisch getoond, niet alleen tijdens het debat maar ook daarvoor; dit blijkt niet alleen uit het feit dat besloten was het wetsvoorstel pas na het kerstreces in behandeling te nemen maar ook uit de kritische geluiden die zij hebben laten horen tijdens het deskundigengesprek, dat op verzoek van de Eerste Kamer op 2 december jl. is gehouden. Bij dit gesprek zaten het Sociaal Cultureel Planbureau, NIBUD, het CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies) van Universiteit Twente en een onderwijsjuriste aan tafel om toe te lichten waar destijds de pijnpunten in het voorstel nog lagen. Ook de LKvV heeft voor dit gesprek input geleverd maar helaas was het besloten voor studentenorganisaties. Voorts heeft de zorgcrisis vlak voor de kerst ook veel stof doen opwaaien, zeker binnen de PvdA-fractie. De LKvV heeft ondertussen een position paper naar alle Eerste Kamerfracties gestuurd met daarin haar standpunten. Deze standpunten zijn meegenomen op 9 december j.l.: de deadline voor de schriftelijke inbreng in de Eerste Kamer. Gezien de geschiedenis in de Tweede Kamer was het ook weinig verrassend dat de antwoorden op deze vragen binnen 48 uur werden geretourneerd. Door het CDA en de SP werd daarna een tweede vragenronde over het leenstelsel in het leven geroepen, omdat zij met te veel onbeantwoorde vragen bleven zitten na de eerste respons van de Minister. In onze Eerste

6 Kamerlobby heeft de LKvV prioriteit gegeven aan het uitbreiden van de regeling Collegegeldvrij besturen; dit zou landelijke doorvoering en lenen bij DUO mogelijk moeten maken voor studentenbestuurders. Daarnaast hamert zij op het belang van het profileringsfonds en de ondeugd van de huidige prestatieafspraken en het studierendement. Ook zijn er persoonlijke brieven naar verschillende senatoren toegestuurd. Voorts hebben wij, samen het met het ISO en de LSVb, het vraagstuk over de cohortgarantie aangekaart waar we het in het vorige PKvV overleg over hebben gehad. Op de vraag waarom huidige bachelorstudenten in hun vierde jaar geen recht meer hebben op studiefinanciering bij invoering van het leenstelsel is door de minister na herhaaldelijk aandringen heel matig geantwoord, namelijk en ik citeer: Dat dit voor een WO-Bachelorstudent die voor een masteropleiding geen basisbeurs meer krijgt geen leuke boodschap is, realiseer ik mij terdege. Mijns inziens past dit echter zeer goed bij de bredere verantwoordelijkheid van de student voor onze samenleving.( ) Hoofdregel één is dat alle studenten in het hoger onderwijs die nu een opleiding volgen, die opleiding mogen afmaken met behoud van de basisbeurs. We maken daarbij wel een onderscheid tussen de bachelor en de master. Hoofdregel twee is dat de reeds toegekende basisbeurs niet achteraf wordt opgenomen. Het blijft dus bij het technische onderscheid van bachelor en master hangen helaas. Verder is de LKvV erg tevreden met de punten die uitvoerig zijn aangekaart bij het debat als gevolg van gesprekken met senatoren van onder meer GroenLinks. PvdA hamerde op het landelijke kader voor het profileringsfonds en haalde uit naar het rendementsdenken, maar ook D66 en GroenLinks gingen in op de aard en omvang van het profileringsfonds, met de vraag of dit niet transparanter moet worden. D66 ging door op de grote verschillen tussen bestuursbeurzen en de landelijke doorvoering van collegegeldvrij besturen. Maar wat hebben we overgehouden aan dit gepraat? Een aantal nuttige toezeggingen van de minister omtrent de monitoring van het leenstelsel zodra het is ingevoerd en een dialoog met studentenorganisaties zoals de LKvV, om ook de randvoorwaarden aan te pakken. Zo heeft zij het volgende gesteld: - toezegging op een monitorende rol van studentenorganisaties bij invoering van het leenstelsel en hoe de kwaliteitsinvestering precies moet gaat gebeuren+ welke criteria er voor deze kwaliteitsimpuls moeten worden opgesteld; - toezegging op specificeren van het instemmingsrecht; hoe loopt het lijntje van medezeggenschap naar het profileringsfond; - toezegging om rechtspositie van de student te onderzoeken en rechtsbescherming in het onderwijs beter te maken voor o.a. bestuursbeurzen; -toezegging op overleg met studentenbestuurders om Collegeldvrij besturen te specificeren. Het is nu onze taak om bovenop deze toezeggingen te blijven zitten in onze overleggen met het ministerie. Wij zitten in een communicatiecyclus met OCW om de juiste voorlichting over het leenstelsel te verspreiden naar onze achterban en hier zal tot aan de zomer dan ook veel werk van worden gemaakt. Naast het leenstelsel zal de LKvV zich nu ook gaan focussen op lokale lobbyprojecten zoals in Utrecht, waar Collegeldvrij

7 besturen de facto is afgeschaft. Wij zullen hierover in gesprek gaan met Vidius en de Universiteitsraad. Ralph Peters (F.U.G.) zegt dat hij het debat in de Eerste Kamer gevolgd heeft. Het viel mij op dat de LSVb vaak naar voren kwam. Hebben jullie bewust de LKvV niet ter sprake laten komen of mag de LKvV wat meer op de voorgrond komen? Bas zegt dat we wel direct betrokken zijn geweest, maar vooral op de randvoorwaarden hebben gefocust. Het is een soort onuitgesproken afspraak dat wij de nadruk leggen op de punten waar het ISO en de LSVb niet per se op focussen. Zij hebben de hoofdrol, omdat zij dat ook moeten doen. Dat is hun taak. Ralph Peters zegt dat het misschien goed is wanneer de LKvV bestuursbeurzen expliciet op agenda gezet had. Bas zegt dat de punten die we ingediend hebben wel exact genoemd zijn tijdens het debat. Ralph zegt dat hij nog een puntje heeft. D66 had het over het verschil in bestuursbeurzen. Hier is ook een motie over aangenomen. Wordt er een nationaal kader gesteld voor berstuursbeurzen? Bas zegt dat dit een motie van de PvdA was, welke we nog verder willen uitbreiden. Wij gaan ook kijken naar de verschillen in profileringsfonds en op basis daarvan moet er een kader komen in overleg met OCW. Bestuursbeurzen zijn dus een onderdeel waar wij ons op gaan focussen. Daar hebben ook studenten mee te maken die vertraging oplopen door handicap bijvoorbeeld, maar daar gaat de LSVb over. Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) zegt dat over informatievoorziening veel gesproken is. Er zijn veel brieven verstuurd naar de aankomende studenten. Ik vraag me af hoe het met de informatievoorziening zit naar de huidige student, bij wie het vierde jaar komt te vervallen. Ik heb net iemand gesproken die dat níet wist namelijk. Bas zegt dat de focus inderdaad puur op de nieuwe aanwas ligt. Het feit dat de vierdejaars beurs is komen te vervallen is een ondergeschoven kindje op dit moment. Wij hebben dit ook tegen DUO gezegd. Charley Robbers (BOS Nijmegen) zegt dat er ook voorlichting is op middelbare scholen. Marlou Kerssens (MKvV) zegt dat ze een heeft gehad met wat er veranderd voor huidige studenten. Nina van Kalker (BOS Nijmegen) zegt dat er ook gekeken moet worden naar medezeggenschapsraden. Wij gaan met de medezeggenschapsraad in Nijmegen rondlopen op de Universiteit en we gaan dan in gesprek met studenten. Je kunt kijken of jullie medezeggenschapraden dat ook kunnen doen. Bas zegt dat de rol van medezeggenschapsraden inderdaad belangrijk is. Verder zijn ze bij OCW van plan om Hogescholen en Universiteiten te bezoeken. Ralph Peters (F.U.G.) zegt dat de communicatie heel slecht is. Bas zegt dat 15 januari de deadline was voor het inschrijven voor de decentrale selectie van geneeskunde. De Minister gooit het heel makkelijk op het feit de communicatie al jaren op weg was en dat studenten dat al hadden kunnen weten. Nina van Kalker (BOS Nijmegen) zegt dat Bas zei dat je bij DUO bij kan lenen. Bas vraagt of Nina bedoeld tijdens collegegeldvrij besturen. Nina zegt dat ze dat inderdaad bedoeld. Bas zegt dat wanneer iedere normale student kan gaan lenen, bestuurders ook deze mogelijkheid moeten hebben. Het probleem zit in de wet. In de begripsbepaling student staat dat een student iemand is die studeert maar niet maatschappelijk betrokken is. Daar moet dus een verandering in komen.

8 Nina van Kalker vraagt of het dan over fulltime bestuurders gaat die zich uitschrijven. In Nijmegen is het namelijk heel anders geregeld. In Nijmegen is collegegeldvrij besturen niet mogelijk en we kennen geen full time bestuurders. Je moet vijftien punten halen tijdens een bestuursjaar. Charley Robbers zegt dat ze Bas hier nog over gaat en. Florine Verhallen (SOTS) vraagt of er wel gekeken wordt naar de verschillende steden. Bas zegt dat mensen vaak niet collegegeld vrij willen besturen, omdat je in dat geval niet kan lenen en geen OV-kaart hebt. Daarnaast zijn er vaak mensen die nog studiepunten willen halen. Bas zegt dat het contextgevoelig is. Het werkt overal anders, dat is het probleem. Het is een eeuwige strijd tussen de individuele Universiteiten en Den Haag. Het is telkens de vraag hoe autonoom de Universiteiten blijven en hoeveel er vanuit Den Haag geregeld wordt. Charley Robbers (BOS Nijmegen) zegt dat toen Collegegeldvrij Besturen in 2011 werd ingevoerd de rector magnificus van Nijmegen heel duidelijk gezegd heeft dat ze dat niet in willen voeren omdat het teveel af zou leiden van de focus op studie. Het is bizar dat het per instelling verschilt. Bas zegt dat dit is waar de transparantie beter moet. Ralph Peters (F.U.G.) vraagt of de LKvV iets gaat doen wat betreft voorlichting toegespitst op huidige studenten. Bas zegt dat we inderdaad een infographic gaan maken. Ralph Peters vraagt of de LKvV daar afgestudeerden in mee wil nemen, met informatie over wanneer je je lening moet terug betalen. Sommigen willen na hun Master gaan reizen of werken. Moet je dan meteen je lening afbetalen? Bas zegt dat studenten daar ook zelf een keuze in hebben. Je wordt niet gedwongen om meteen aan aflossing te beginnen. Het hangt van de specifieke casus van de student af. Hier gaat DUO problemen mee krijgen, aangezien ze veel moeten toespitsten op specifieke casussen. Johan Schrier (VeRa) zegt dat hij twee vragen heeft, maar wil allereerst een compliment geven aan de LKvV, aangezien hij vindt dat de LKvV er vooral in het begin harder achteraan is gegaan dan de LSVb. Ik heb een vraag over de tweejarige masters. Hoe is daar naar gekeken? Bas zegt dat zowel de CU als GroenLinks dit hebben aangekaart. De conclusie was dat het veelal aan de persoonlijke motivatie van de student ligt om aan een tweejarige master te beginnen. Johan zegt dat hij nog een vraag heeft omtrent het profileringsfonds en vraagt of de LKvV een algemeen document op kan opsturen over bestuursbeurzen, welke vervolgens naar de Universiteit gestuurd kan worden. Het College van Bestuur wil namelijk niets zeggen en wil geen deadline stellen. Bas zegt dat hier wel schot in de zaak zit. OCW heeft in het kader van transparantie een deadline gesteld in de zomer. Vanuit OCW moet het naar de Universiteiten gecommuniceerd worden. Ralph Peters zegt dat de bestuursbeurzen voor dit jaar en komend jaar al vergeven zijn. Bas zegt dat dit klopt, maar dat het niet op de omvang van de beurs gaat, maar om de criteria om te bepalen wel deel van het profileringsfonds waar naartoe gaat. Wilmer Smook (PKvV Leiden) zegt dat ze hier vanuit Leiden ook druk mee bezig zijn. We zijn ons ervan bewust dat de wettelijke achtergrond gebonden is aan de basisbeurs. Deze koppeling verdwijnt dus. Je moet er rekening mee houden dat wanneer die achtergrond verdwijnt, je met een systeem te maken krijgt waarbij geld vanuit overheid een lening wordt en geen gift meer zal zijn. De beurs wordt dan in feite gratis. De vraag is of je dan

9 nog wel belasting vrij kunt ontvangen. Dat is ook de reden waarom de Universiteiten terughoudend zijn. Het kan dus ook veel gaan kosten wanneer die koppeling wegvalt. Bas zegt dat inderdaad dan ook de fiscale aftrek wegvalt. Nina van Kalker zegt dat ze de begroting niet te zien krijgen van de Universiteit. Bas zegt dat het instemmingsrecht is gebaseerd op de hoofdlijnen van de begroting. Het profileringsfonds valt hier ook onder. Nina van Kalker vraagt of ze dus achter de begroting aan moeten. Bas zegt dat dat inderdaad een goed idee is. Ralph Peters vraagt of de moties aangenomen zijn. Bas zegt dat er veel toezeggingen gedaan zijn en dat de LKvV daar strak op zit. Floris-Jan vraagt of er nog meer vragen zijn. Dit is niet het geval. 10. Update Word Lid! Sijmen geeft de volgende update voor Word Lid! Er zijn een paar kleine voorderingen met Word Lid! Geboekt, maar er zijn ook twee tegenslagen geweest. Zo zal LAKS dit jaar geen posters verspreiden en gaat het waarschijnlijk niet meer lukken om voor elke stad apart een flyer af te hebben vóór de tweede ronde van de open dagen plaats zal vinden. Nu het positieve nieuws: - Er is eindelijk een afspraak tussen Drukbedrijf en Word Lid! Drukbedrijf zal officieel partner worden en zal al het drukwerk tegen inkoopprijs drukken; - Ik heb twee mensen voor de redactie gevonden en ook zal er iemand uit Groningen zeer binnen kort aanhaken. Zij zullen alles gaan schrijven wat met verenigingen te maken heeft. Denk hierbij aan positieve verhalen over het verenigingsleven; - De agenda loopt erg goed, verenigingen vullen deze als een trein in; - Studiekeuze123 zal waarschijnlijk verenigingen gaan toevoegen op hun website en vanaf daar doorverwijzen naar Wordlid.com. Verder zullen we geholpen worden bij extra exposure. Verenigingen kunnen extra content aanleveren, evenals PKvV s; - De site gaat een make over krijgen, waarover ik later meer zal vertellen. Ralph Peters (F.U.G.) zegt dat hij gisteren met de het Aller Heiligen Convent (AHC) gesproken heeft tijdens een vergadering. Zij zaten te denken om zelf een website op te richten om het AHC te promoten. Ik vraag me af in hoeverre jullie contact hebben met alle koepelorganisaties zoals het AHC. Sijmen zegt dat we dat nu niet hebben, maar wel het idee is om hun ook op de website te noemen. Ralph Peters zegt dat zij nu denken dat ze dit wel zelf kunnen. Charley Robbers (BOS Nijmegen) vraagt of er al concrete beslissingen zijn over het promotiemateriaal wat de LKvV gaat leveren. Sijmen zegt dat er folders zijn voor de specifieke steden. Hier staat in waarom studenten lid moeten worden en waarom ze lid moeten worden in die specifieke stad. Er staat een stukje over iedere vereniging van die stad. Charley Robbers zegt dat ze vorig jaar bijvoorbeeld bierviltjes gekregen hebben. Krijgen we dit jaar weer iets soortgelijks? De viltjes zijn goed bevallen.

10 Sijmen zegt dat deze viltjes wel prijzig zijn, maar dat hij gaat kijken of dit weer mogelijk is. De kaarten zullen waarschijnlijk wel weer gedrukt worden. Deze slaan niet overal even goed aan, maar bij de meeste steden wel. Sijmen zegt dat het promotiemateriaal afhangt van hoeveel geld hij ophaalt. Ik wil sowieso met logo op zo veel mogelijk evenementen staan, waar ook studenten komen die niet lid zijn en scholieren komen. Denk hierbij aan the race of the classics en de Batavierenrace. Nina van Kalker vraagt of Sijmen al contacten heeft voor de Batavierenrace. Charley Robbers zegt dat ze iemand uit het bestuur van de Batavierenrace kent. Nina van Kalker zegt dat ze de contactgegevens van een team uit Nijmegen heeft. Sijmen zegt dat dat heel fijn zou zijn. Sijmen zegt dat misschien ook hockeyteams bijvoorbeeld te porren zijn. Charley Robbers zegt dat zij ook een idee hadden met de BOS Nijmegen. Wij zaten te denken aan poncho s met het Word Lid! Logo erop. Sijmen zegt dat hij dit een leuk idee vindt. Nina van Kalker zegt dat het vorig jaar heel hard regende tijdens de introductieweek. Sijmen zegt dat hij gaat kijken of dit mogelijk is. Stephanie Hoogendoorn (FACT) vraagt in hoeverre het promotie idee over de introductieweken gaat. Sijmen zegt dat het idee nu wordt geschreven. Het zal niet volledig op de introductieweken gefocust zijn, want die is bestemd voor de verenigingen. We moeten wel een goeie omslag maken van het promoten om lid te worden naar het promoten om lid te worden bij een specifieke vereniging. Ik ben nu aan het bekijken hoe we van het moment net voor de examens tot aan de introductieweken kunnen promoten. Stephanie Hoogendoorn vraagt of er dan meer gedaan worden dan alleen en en tasjes uitdelen. Sijmen zegt dat ook social media een grote rol zal spelen. Stephanie Hoogendoorn zegt dat er een groot verschil zit tussen het uitdelen van folders en grote exposure. Sijmen zegt dat het er om gaat dat Word Lid! Vaker zichtbaar is. Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) zegt dat ze nu met de invoering van het leenstelsel veel tegengas verwachten vanuit ouders. Reijn van den Burg vraagt of er ook op ouders gefocust zal worden. Sijmen zegt dat het inderdaad het idee is om op de website ook meer aandacht aan de ouders van toekomstige studenten te besteden. Johan Schier (VeRa) zegt dat zij altijd leuke dingen doen tijdens de introductieweek. We lopen altijd met shirts, maar die zijn nu verouderd. Sijmen zegt dat hij niet weet of deze shirt in het verleden betaald zijn door de LKvV. Sijmen zegt dat hij graag wil dat op al het drukwerk van de PKvV s het logo van Word Lid! Komt te staan. Het logo is vrij beschikbaar via onze website. In het verleden hadden we veel geld. Nu willen we het centraler aanpakken, alles wat je daarbij verzint is voor jezelf. Johan Schier zegt dat dit voor hen geen probleem is. Sijmen zegt dat hij graag wilt helpen als dat nodig is. Florine Verhallen (SOTS) vraagt hoe wij de effectiviteit van Word Lid! bepalen. Sijmen zegt dat het iets is wat een tijdje moet lopen voordat je hier iets over kunt zeggen. Stichting Studenten Steden zal de evaluatie pas na mijn jaar terugkoppelen. We hebben nu een plan waar we helemaal inzitten. De daadwerkelijke evaluatie zal wel met mij zijn, maar zal niet per se over mijn jaar gaan. De website staat pas sinds eind juli 2014 online. We hebben nog nooit een heel jaar gedraaid met dit concept van Word Lid! Het bestaat al

11 heel lang, maar zoals het er nu is bestaat het nog niet lang. Pas na twee jaar zal er een evaluatie over de effectiviteit zijn en zullen we weten hoeveel mensen we bereiken. Tussentijds doen we ook wel wat evaluaties, maar de grote evaluatie zal pas na twee jaar plaatsvinden. Duco vraagt hoe gaat met de stagiair van Sijmen gaat. Sijmen zegt dat de stagiair nu de agenda aan het invullen is. Ze gaat binnenkort weg, maar ik krijg weer een nieuwe stagiair. 11. Onderzoek Alanya geeft de volgende update omtrent het extra onderzoek: Vanuit het Dagelijks Bestuur is contact gelegd met onderzoeksbureau I&O Research om een breed imago onderzoek naar studentenverenigingen uit te laten voeren. Op deze manier kan duidelijkheid worden verschaft over het imago van studentenverenigingen, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het imago in het land, maar ook onderzocht wordt of dit imago overeenkomt met de werkelijkheid of uit vooroordelen bestaat. Het huidige Dagelijks Bestuur hecht naast het imago van verenigingen veel waarde aan de toegevoegde waarde van het lidmaatschap. Om die reden is het accent van het onderzoek enigszins verschoven en zullen de nevenactiviteiten van studenten, de effecten van het opgebouwde netwerk en de ervaring in het verdere verloop van de carrière speerpunten binnen het onderzoek zijn. I&O Research is een bureau voor beleids- en marktonderzoek en beschikt over een groot en divers panel alsook over de middelen om dit onderzoek uit te voeren (zie ook Voor het onderzoek zullen diverse doelgroepen worden benaderd. De Nederlandse bevolking (het panel van I&O Research), scholieren (indien mogelijk), leden en reünisten. Zij zullen benaderd worden middels een gepersonaliseerde online enquête. De thema s die bij de Nederlandse bevolking naar voren zullen komen zijn lidmaatschap,studietijd en houding ten opzichte van studentenverenigingen, waar de scholieren naast hun houding ten opzichte van verenigingen ook gevraagd zal worden naar hun beoogd lidmaatschap met reden daarvoor en hun achtergrond. De enquêtevragen voor de leden en reünisten zullen zich richten op de redenen van lidmaatschap,studieverloop (bijvoorbeeld studievertraging of niet), achtergronden voor de reünisten de ervaren effecten na de studententijd. I&O Research is bereid dit onderzoek kosteloos voor de LKvV uit te voeren, onder een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat alle berichten van de LKvV over de uitkomsten van het onderzoek worden opgesteld in samenspraak met I&O Research. Derhalve zullen zowel negatieve als positieve uitkomsten gepubliceerd worden. Daarnaast dienen andere mediacontacten altijd in overleg te gaan met I&O Research en zullen zij het onderzoek presenteren op een van de bijeenkomsten van de LKvV, waarbij de pers wordt uitgenodigd. Het uitvoeren van het onderzoek zien wij zeker als een grote kans aangezien het een professioneel onderzoeksbureau betreft, welke hier bovendien geen vergoeding voor vraagt. Door het vaste panel van I&O Research is het mogelijk uitspraken te doen over de Nederlandse bevolking. In de enquête zal daarbij een vraag opgesteld zijn die refereert naar de achtergrond van de deelnemer, om zo te kijken of er een verband is tussen het opleidingsniveau en de kijk op studentenverenigingen. De verwachting is dat hogeropgeleiden die tijdens hun studententijd met verenigingen te maken hebben gehad (ongeacht of zij zelf ergens lid zijn geweest), op een andere manier tegen verenigingen aankijken dan mensen die niet gestudeerd hebben. Wanneer er een positieve uitkomst

12 wat betreft het imago van studentenverenigingen zal zijn, zal dit een bijdrage kunnen leveren aan het ontkrachten van het eventuele negatieve beeld van studentenverenigingen. Het Dagelijks Bestuur ziet veel voordelen aan het onderzoek, maar aangezien het onderzoek het imago van studentenverenigingen betreft, ongeacht de uitkomst gepubliceerd dient te worden, alsook wij enige inspanning van onze lidverenigingen vragen omdat er leden en reünisten benaderd moeten worden, achten wij het noodzakelijk dit voor te leggen tijdens de Plenaire Vergadering en u te laten stemmen. Ralp Peters (F.U.G.) vraagt wat voor vragen er gesteld zullen worden. Josephine zegt dat de vragen in samenspraak met het bureau zullen worden opgesteld. Ze hebben een groot panel en we willen graag de achtergrond van de bevolking weten. Wanneer iemand gestudeerd heeft kan dat het beeld beïnvloeden. De resultaten zullen op die manier dus gelinkt worden aan de achtergrond van die persoon. Florine Verhallen vraagt wat de LKvV gaat doen in het geval de uitkomst negatief is. Floris-Jan zegt dat we de resultaten moeten publiceren ongeacht de uitkomst. Wij denken echter dat er al een negatief beeld heerst over studentenverenigingen. Wanneer dit bevestigd wordt door het onderzoek zal dit geen nieuwswaarde hebben. Wanneer er een positieve uitkomst zal zijn zal dat wél nieuwswaarde hebben. Josephine zegt dat we de vragen wel genuanceerd gaan opstellen. Vooral van de PKvVs, willen we steun. We willen naast leden ook reünisten benaderen. Om die reden brengen we dit onderzoek ook tijdens de Plenaire Vergadering van volgende week aan bod. Er zal dan gestemd worden, aangezien dit onderzoek zonder toestemming en medewerking van de verenigingen niet mogelijk zal zijn. Wilmer Smook (PKvV Leiden) zegt dat hij benieuwd is naar de manier waarop we aan de populatie gaan komen. Onze Universiteit heeft getracht een onderzoek op te stellen over studieresultaten van leden en van niet-leden. Dit was een groot probleem, aangezien sommige verenigingen zeiden dat het verboden was om gegevens van leden prijs te geven. Daarnaast hadden de leden op de verenigingen waar dit wél mogelijk vaak geen zin om mee te werken aan het onderzoek. De verenigingen zijn vaak zeer gesteld op privacy. Josephine zegt dat we geen gegevens hoeven krijgen. We vragen alleen van de verenigingen of zij de enquête door willen sturen naar hun leden en reünisten. Het is dus de vraag of verenigingen bereidt zijn een direct mail te sturen. Floris-Jan vraagt wat de aanwezigen denken over het algehele onderzoek. Ralph Peters (F.U.G.) zegt dat hij zou zeggen dat we een evaluatie doen. Mocht het resultaat negatief zijn, dan is dat een reden om een campagne op te zetten om het tegendeel te bewijzen. Je kan dan meer transparantie geven. Verenigingen weten dan waar ze iets aan moeten doen. Sijmen zegt dat het onderzoek naar zijn mening niet negatief kan uitpakken. Het kan zijn dat de mening van de normale man is dat verengingen een negatieve connotatie hebben. We kunnen dit onderzoek doen, omdat we ons bewust willen zijn van hoe we overkomen en hoe we hier mee om willen gaan. Het zal waarschijnlijk niet negatief zijn. Wanneer de uitslag wel negatief is, kunnen we hier mee aan de slag. Ralph Peters vraagt of ook ouders mee genomen zullen worden in het onderzoek. Josephine zegt dat het een goed idee is om deze vraag te stellen, evenals de vraag of ze kinderen hebben die ergens lid zijn.

13 Johan Schier zegt dat het mooi is dat dit een gratis onderzoek is, maar vraagt wat ons onderbuik gevoel is. Gaan ze dit doen omdat ze ons tof vinden of omdat ze een negatief bericht de wereld in willen brengen en zelf hun naamsbekendheid daarmee willen vergroten? Josephine zegt dat het voor hun puur naamsbekendheid is. Voor alle berichten die wij naar buiten willen brengen, moeten we de naam van het onderzoeksbureau vermelden. Het is waarschijnlijk wel een aantrekkelijk onderwerp voor het bureau, aangezien studentenverenigingen altijd een hot topic zijn. Het gaat dus puur om publiciteit en ze denken dat dit een onderzoek is waar ze dat kunnen halen. Wilmer Smook (PKvV Leiden) vraagt of het dan wel een goed onderzoeksbureau is. Josephine zegt dat ze een panel hebben en dat ze de tools hebben om dit onderzoek uit te voeren zoals wij dat zelf niet kunnen. Ze gaan het onderzoek ook schrijven. Het enige wat wij doen is het helpen opstellen van vragen. Wilmer Smook zegt dat hij meer bedoeld of het goed bureau is, gezien het feit dat ze dit kosteloos kunnen doen. Tom Schlagwein (AkvV) zegt dat het wel handig is om heel goed over die vragen na te denken. Misschien kan de vragenlijst ook naar de PKvV s gestuurd worden? Josephine zegt dat dat kan wanneer daar behoefte aan is. Misschien kan er een panel gemaakt worden, waar Johan Schrier en Tom Schlagwein inzitten, zodat ze kunnen helpen met het opstellen van de vragen. Stephanie vraagt of er afgesproken is hoe groot het panel minimaal moet zijn. Josephine zegt dat zij een groot panel hebben en dat een panel bij 100 personen enigszins betrouwbaar is, bij 200 personen redelijk betrouwbaar en bij 300 personen betrouwbaar. Zij gaan ervoor zorgen dat die aantallen gelijk oplopen. Als we onder een x-aantal komen kunnen we de groep verwijderen. Het zal twee maanden duren om de data te verzamelen. Na de stemming volgende week vrijdag kunnen we beginnen. Johan Schrier (VeRa) zegt dat je niet veel respondenten nodig hebt om een betrouwbaar onderzoek uit te kunnen voeren. 12. Rondje steden Amsterdam Tom Schlagwein (AKvV) zegt dat ze vorige week een gesprek hebben gehad met de Hogeschool van Amsterdam. Ze zijn negatief over verenigingen. Sinds drie jaar is er een goed gesprek geweest tussen de AKvV en de HvA en nu waren ze positief. Verder zijn we bezig met de recruitmentdiners die op 5 of 6 februari plaatsvinden bij SSR-A. Het benaderen van bedrijven is vrij moeilijk, dus als er andere steden zijn die ook van plan zijn een recruitmentdiner te organiseren kunnen ze contact opnemen met een van ons. Eindhoven Rosa Hendrikx zegt dat het allemaal goed gaat in Eindhoven. De overleggen met de Universiteit voor de introductieweken zijn in volle gang. We hebben zelf een programma aangeleverd met aanbevelingen. Verder zijn we begonnen met de na-examendagen en is de commissie gevormd. Leiden Wilmer Smook (PKvV Leiden) zegt dat het best druk is in Leiden. Ten eerste zijn we in gesprek met het College van Bestuur over de bestuursbeurzen. Het leenstelsel biedt mogelijkheden om uit te breiden en het instemmingsplan te bespreken. Ik zal geen details geven, het gaat over de standaard rendementsmaatregelen. Verder zijn we bezig

14 met de HO tour. Minister Bussemaker zal een bezoek brengen aan L.V.V.S. Augustinus. We zijn twee dagen geleden nog in gesprek geweest met de LKvV. Verder zijn er twee grote open weken in Leiden, een van V.S.L. Catena en een van SSR- Leiden. Bij dezen is iedereen van harte uitgenodigd. Dit zijn de twee meest drukke feestweken van het jaar, waarbij vijf dagen gefeest wordt. Verder wil het 4 mei comité verenigingen betrekken bij dodenherdenking. Dit is een mooi idee wat betreft betrokkenheid. Daarnaast zijn we bezig geweest om het studentenverenigingsleven in Den Haag te stimuleren. Dit gaat allemaal goed en we zijn druk in overleg met de verenigingen daar. De introductiecommissie is klaar met het weekprogramma. Het is ons gelukt om het programma verenigingscentrisch te maken. Vorig jaar was dat nogal een probleem, aangezien de personen van deze commissie totaal niet gefocust waren op verenigingen. Dit jaar is dat wel het geval. Verder zijn we bezig met een commissie voor de MASQ verenigingen. We willen een zogenaamde MASCQ-week organiseren, met o.a. een debat. Verenigingen zijn hier heel enthousiast over. Tot slot hebben we laatst een rondje verenigingen gehad na de vergadering. De afgelopen keer waren de wethouder en de ceremoniemeester mee. We waren zeer verheugd dat ze naar alle vijf de verenigingen meegingen. Ze gingen om half vier s nachts naar huis en de wethouder zij bij een borrel dat ze hele weekend nodig gehad hebben om bij te komen van dit rondje verenigingen. Maastricht Marlou Kerssens (MKvV) zegt dat ze een aantal tegenslagen gehad hebben. De INKOM heeft namelijk een plan waarbij verenigingen op een laag pitje staan en waarbij onafhankelijke disputen juist in the picture staan. Hier hebben we dus overleggen voor. Op de open dag hebben we gesproken met de Rector Magnificus. Hij is heel erg tegen verenigingen en we mogen niks meer organiseren tijdens de open dag. We mogen niets uitdelen, aangezien ze vinden dat dit de internationale studenten afschrikt. De gemeente heeft het idee om een international club op te zetten waar ze heel erg veel in investeren. Verder is er een boomplantdag gepland. Vanaf september kan een nieuwe lichting studenten een boom planten. Afgelopen woensdag is er een groot feest geweest met de drie en de carnavalsvereniging. Dit was een groot succes. Enschede Stephanie Hoogendoorn (FACT) zegt dat ze drie personen meegenomen heeft. De Universiteit wil tentamens in de avonden inlassen. Ook het onderwijsmodel sinds een paar jaar is niet heel soepel. De samenwerking met een parttime bestuur werkt niet. Verder is het Enschede programma wegbezuinigd. Ik hoop dat dit jaar het eten bij studentenverenigingen en studentenhuizen weer kan plaatsvinden. Utrecht Ralph Peters (F.U.G.) zegt dat ze bezig zijn met het opstellen van een commissie voor de Tour de France. Er komt een apart stuk voor studenten, waar studentenverenigingen bij horen. Het zal een ultieme exposure zijn voor miljoenen mensen over de hele wereld. Mochten mensen goede ideeën hebben voor het promoten van studentenverenigingen, mail mijn dan vooral. We gaan het op de gezellige kant van verenigingen gooien, niet op de serieuze kant. Verder zijn we in gesprek met NSU, over lidmaatschap bij de FUG. We hebben ook contact met de Universiteit over de UIT-week en we merken steeds meer dat ze de verenigingen gelijk willen trekken met de kleine verenigingen zoals de wakeboard vereniging. We zijn dus in gesprek, waarbij we het belang van de studentenverenigingen benadrukken. We zijn daarom ook bezig met het documenteren van alles wat de FUG besluit, om beter zicht te krijgen.

15 Zoals Bas net zei ging er een gerucht dat bestuursbeurzen helemaal afgeschaft zouden worden. Dit is gelukkig niet zo, maar we zitten wel bovenop het College van Bestuur voor opheldering over de plannen nu het leenstelsel is ingevoerd. Tilburg Florine Verhallen (SOTS) zegt dat het redelijk rustig is in Tilburg. Wij zijn samen met de bestuurders ook in gesprek met de Universiteit over bestuursbeurzen. Binnenkort is er meer bekend. Wat leuk is, is dat we een evaluatie hebben op de open dag. Ze gaan onze input meenemen, dus dat is goed nieuws. Verder zijn we aan het nadenken over een activiteit met Fontys Hogescholen, want hier worden studentenverenigingen in hoekje gedrukt. Niemand staat hierbij stil en daarom hebben we binnenkort een gesprek hierover. We hebben binnenkort ook een borrel met de fracties van de Universiteit. Goede vooruitzichten dus. Nijmegen Charley Robbers (BOS Nijmegen) zegt dat ze sinds twee maanden een nieuwe website hebben. Deze is een stuk beter. Sinds oktober heeft de Radboud Universiteit een nieuwe rector magnificus. We zijn hier erg blij mee, want de vorige rector was zeer conservatief. De nieuwe rector heet Theo Engelen en is zelf niet lid geweest. We hebben hem daarom uitgenodigd voor een diner met verenigingen. Dit was zeer geslaagd. Iedereen heeft zich goed gedragen en het hele diner ging perfect. Echter, toen hij naar buiten ging bij N.S.V. Carolus Magnus, stond er heel groot een penis op de muur getekend. Dat was wel heel jammer. We hopen dat de rector door dit diner welwillend is over studentenverenigingen. Waarschijnlijk gaan we dit diner komende jaren weer organiseren. Verder zijn we bezig met de open introductieweek. Het eerste gesprek over de campusdagen heeft plaatsgevonden. Verder is de HAN bij ons een lastig punt. Je krijgt alleen een bestuursbeurs als je enorme vertraging oploopt. De eerste vereniging ontvangt dit jaar al geen bestuursbeurzen. We gaan dit nu proberen te regelen via de medezeggenschapraad. Dit is een groot actiepunt. Verder wilden we een activiteit organiseren voor scholieren over het leenstelsel. Dit is echte niet gelukt. We wilden voorlichting geven op de Universiteit met aansluitend een feest. De scholen hadden echter geen interesse. Hun reden was dat DUO zelf ook veel doet op dit gebied op scholen. Verder zijn we bezig met een carrière-event, maar onze verenigingen stonden er niet achter. Nu doen we het zelf, maar dit gaat moeizaam. Bedrijven zijn terughoudend met het sponsoren van studentenverenigingen, dus dit wordt spannend. Delft Johan Schrier (VeRa) zegt dat het heel gezellig is in Delft. We wisselen in februari. Onze opvolgers hebben een half jaar de tijd om nieuwe kennis op te doen via de verenigingsbestuurders die nu zitten. Op die manier kunnen ze de nieuwe verenigingsbestuurders straks beter begeleiden. Mijn opvolger is Emma. Verder zijn we bezig met de OWEE ontvangst week. We merken dat de nadruk meer moet komen te liggen op hoeveel leden je binnenhaalt als vereniging. Hier hebben we extra overleggen voor. Ten slotte hebben we een plek gekregen in het college van toezicht. Groningen Milou Peters (Contractus Groningen) zegt dat ze bezig zijn met het organiseren van recruitmentdiners. Verder is er een voorstel van KI, over een cantus. Dit is helaas afgewezen, aangezien het programma te vol zou worden anders. Nu kijken we of we alsnog iets kunnen regelen vanuit Contractus Groningen. Duco zegt dat ze waarschijnlijk een treintje gaan regelen waarmee je langs de verenigingen kan. Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) zegt dat Bavaria zo n ding heeft. Milou zegt dat ze verder bezig zijn met het organiseren van de BAZES in mei. Dit loopt

16 allemaal. We gaan ook nog iets met het RODE Kruis doen voor bejaarden. Verder hebben we een besturendag gehad met de besturen van de verenigingen en hebben we over twee weken een diner met de RUG. We willen misschien een onderzoek doen waarom HANZE studenten minder positief zijn dan RUG studenten. De fractie HANZE heeft een speciale onderzoekscommissie. Wageningen Marijn Albus (Contractus Wageningen) zegt dat het goed gaat in Wageningen. We hebben laatst een rondje verenigingen gehad. We hebben over internationalisering gesproken en over de tentamens op 5 mei. Ze gaan er waarschijnlijk voor zorgen dat we geen tentamen hebben de dag na 5 mei. Verder hebben we gesproken over het profileringsfonds, maar daar kan ik nog niets over zeggen. We zijn tevens met de introductie commissie bezig. Verder zijn er wat media-incidenten geweest, een Isis club van SSR-W, een blacklight incident en lid van Ceres dat op de vuist is gegaan met een Argo-lid. 13. W.v.t.t.k. Politieke Lobby punten vanuit de PKvV s. Er zijn geen politieke lobby punten vanuit de PKvV s. 14. Rondvraag Duco Postma (Contractus Groningen) zegt dat ze tijdens een vergadering er achter kwamen dat verenigingen niet weten wat Contractus Groningen precies is. Nu willen we een nieuwsbrief sturen. Doen andere PKvV s dit ook? Charley Robbers (BOS Nijmegen) zegt dat ze dat gedaan hebben in het verleden, maar dat dit weer is afgeschaft omdat niemand et interessant vond. Milou Peters vraagt hoe anderen inspelen op internationalen Dit vroeg de rector, omdat studieverenigingen dit wel doen. Marlou Kerssens (MKvV) zegt dat er bijna alleen Duitsers in Maastricht zitten en dat die bijna nergens bijzitten. Dat is ook de reden dat er een international student club opgericht is, aangezien ze voor veel overlast zorgden. Een klein deel van de internationalen gaat naar de ontgroening, maar valt uiteindelijk af. Er zijn bij ons alleen een paar Belgen lid. Milou vraagt hoe dit bij andere verenigingen is. Charley Robbers zegt dat er in Nijmegen hier en daar een Duitser lid is. Vooral Duitsers en HAN ers die psychologie doen. Mensen die Duits zijn spreken ook goed Nederlands inmiddels. Stephanie Hoogendoorn (FACT) zegt dat ze in Enschede een toelatingstest moeten doen en halen om lid te worden, maar het boeit internationalen meestal niet. Sijmen zegt dat het veel met cultuur te maken heeft. Als je in Duitsland studentenverenigingen noemt zit je in een andere schaal. Hetzelfde geld voor Engeland, waar het echt anders is. In België is het ook anders, maar in Spanje komt het een beetje overeen met de situatie in Nederland. Alle verenigingen staan wel open in principe, maar de voertaal is Nederlands. Milou Peters vraagt of er dan wel speciale feesten zijn voor internationalen. Wilmer Smook zegt dat alle internationalen in Den Haag zitten. Soms willen verenigingen wel eens een extern feest organiseren, maar verder niet. Er is een aparte week voor internationalen. Toevallig was ik vorig jaar bestuur van een Leidse verenging en ik werd toen ook uitgenodigd op een markt. Alle informatie was Nederlands. Ik spreek goed

17 Engels dus ik kon het wel uitleggen, maar ze hebben er geen behoefte aan. Ze zien het als allemaal verplichtingen. Ze komen langs tijdens de introductieweek om te zuipen, maar ze hebben geen culturele reden om lid te worden. Bas zegt het voor verenigingen inspanning kost om internationalen naar zich toe te trekken. Internationalen snappen niet dat je driewielers mee moet nemen naar een ontgroening. Verenigingen willen niet verder gaan dan het organiseren van zoiets als een international night. Milou zegt dat ze ook niet positief zijn over het aantrekken van internationalen, maar dat ze deze vraag kregen van de rector magnificus. Tom Schlagwein (AKvV) zegt dat de internationalen in Amsterdam nauwelijks lid zijn bij een studentenvereniging. Er is wel een international student network, dat zich op internationalen focust. Milou Peters zegt dat de Universiteit wil promoten dat internationalen een week eerder komen en ook de KEI week meelopen. Ze willen dat studentenverenigingen zich daar ook voor inzetten. Milou Peters vraagt of het klopt dat de BHV cursus bij Unitas S.R. te Utrecht vanuit de Universiteit wordt vergoed. Nina van Kalker (BOS Nijmegen) zegt dat alle bestuurders in Nijmegen een uitnodiging krijgen van de Universiteit. We krijgen sowieso veel cursussen van de Universiteit. Wilmer Smook (PKvV Leiden) zegt dat de Universiteit ook de klos is wanneer er iets gebeurd. De grote vijf verenigingen krijgen bij twee externe partijen een best wel prijzige mediatraining. Dat betaalt de Universiteit gewoon. Nina van Kalker (BOS Nijmegen) zegt dat hun panden ook van de Universiteit zijn. Charley Robbers (BOS Nijmegen) zegt dat de Universiteit wil dat wij het goed doen. Bestuurders krijgen ook een soort boekhoudcursussen e.d. Stephanie Hoogendoorn (FACT) zegt dat studieverenigingen sowieso alles krijgen, ook met herhaling. Of studentenverenigingen dit ook krijgen weet ik niet zeker. Tom Schlagwein (AKvV) zegt dat de verenigingen in Amsterdam dit zelf moeten uitzoeken en betalen. Wij bieden het aan de verenigingen aan, maar ze moeten wel zelf betalen. Ralph Peters (F.U.G.) vraagt om een update omtrent studentenverenigingen en immaterieel cultureel erfgoed. Bas zegt dat we de vorige keer besproken hebben dat we studentenverenigingen op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed willen hebben. Half februari hebben we een gesprek met het instituut, wat een sub-instituut is van OCW en daarom nog logger dan OCW zelf. Dit wordt dus vervolgd. Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) zegt dat Bas de vorige keer zei dat verenigingen een ANBI-status kunnen verkrijgen. Sijmen zegt dat een vereniging die in principe aan kan vragen. Reijn van den Burg (Compositum Communis Opinio ) zegt dat je dan namelijk ook publicatieplicht hebt, tot aan je financiële documenten aan toe. Sijmen zegt dat je dat als vereniging dus moet afwegen. Er wordt een voorstelrondje gehouden: Floris-Jan ter Bruggen zegt dat hij de Praeses is van de LKvV en lid is bij het T.S.C. Sint Olof te Tilburg.

18 Sijmen Mülder zegt dat hij Assessor is van de LKvV en lid is bij L.A.N.X. in Amsterdam. Alanya den Boer zegt dat ze ab Actis is van de LKvV en lid is bij de W.S.V. Ceres in Wageningen. Bas Evers zegt dat hij Vice Praeses is van de LKvV en lid is bij C.S. Veritas in Utrecht. Wilmer Smook zegt dat hij Assessor Politiek & Vice Praeses is van de PKvV Leiden en lid is bij V.S.L. Catena. Tom Schlagwein zegt dat hij Quaestor is van de AKvV. Stephanie Hoogendoorn zegt dat ze ab Actis is van PKvV FACT. Rosa Hendrikx zegt dat ze van Compositum Communis Opinio is en lid van SSR-E. Florith Jansen verteld dat ze ook van Compositum Communis Opinio is en lid is bij het E.S.C. Marijn Albus is lid bij SSR-W in Wageningen en is contactpersoon binnen Contractus Wageningen. Florine Verhallen is lid bij T.S.V. Plato in Tilburg en contactpersoon van SOTS. Anne Engels zegt dat ze secretaris is van T.S.V. Plato in Tilburg Milou Peters zegt dat ze voorzitter is van Contractus Groningen en lid is bij R.K.S.V. Albertus Magnus. Duco Postma verteld dat hij secretaris van Contractus Groningen en lid is bij A.S.V. Dizkartes. Marlou Kerssens zegt dat ze lid is van M.S.V. Tragos en contactpersoon is van de MKvV. Eline de Croes zegt dat ze lid is van DSCC/DJCR Audentis et Virtutis en de opvolger van Stephanie Hoogendoorn is. Charley Robbers zegt dat ze lid is van N.S.V. Ovum Novum en voorzitter is van BOS Nijmegen. Nina van Kalker zegt dat ze Politiek Commissaris van BOS Nijmegen is. Sam Scholten zegt dat ze lid is van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. en ab Actis is van de F.U.G. in Utrecht. Ralph Peters verteld dat hij lid is bij C.S. Veritas en voorzitter is van de F.U.G. in Utrecht. Laurens Baars zegt dat hij aankomend lid is van het bestuur van FACT in Enschede en lid is bij A.S.V. Taste. Johan Schier zegt dat hij voorzitter is van de VeRa in Delft en lid is bij C.S.R. Emma Kolk zegt dat ze de opvolger van Johan Schrier is en lid is bij D.S.V. Sint Jansbrug.

19 Stephan Baars zegt dat hij aankomend bestuur is van FACT in Enschede en lid is van A.S.V. Taste. Josephine Damstra zegt dat ze Quaestor is van de LKvV en lid is bij U.V.S.V./N.V.S.U. in Utrecht. 15. Sluiting Floris-Jan bedankt iedereen voor de komst en sluit het overleg om uur. Actiepuntenlijst Alle PKvV s - Verenigingen op het onderzoek attenderen, zodat ze naar de PV komen om te stemmen of een andere vereniging machtigen. PKvV Leiden: - Versturen definitieve Algemene Plaatselijke Verordeningen naar de LKvV Compositum Communis Opinio : - Datum doorgeven aan de LKvV voor bijwonen vergadering

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 5 september 2014 Aanwezig: Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen (LKvV), Alanya den Boer (LKvV), Bas Evers (LKvV),

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 28 november 2014 Aanwezig: Floris-Jan ter Bruggen, Alanya den Boer (LKvV), Josephine Damstra (LKvV), Bas Evers (LKvV), Sijmen Mülder (LKvV), Tom Schlagwein (AKvV), Thom Johannesma

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012

Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Notulen PKvV-overleg Vrijdag 5 oktober 2012 Aanwezig: Jan Boers (Praeses Landelijke Kamer van Verenigingen), Loes Rosendaal (ab Actis Landelijke Kamer van Verenigingen), Jan van t Westende (f.t. Praeses

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 13 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV), Karen

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

LVSA Studiedag 29 mei 2015

LVSA Studiedag 29 mei 2015 LVSA Studiedag 29 mei 2015 Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Frank Peters, studentendecaan Universiteit Utrecht Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Voor wie geldt deze wet? Veranderingen

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 20 juni 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 21 juni 2013 Aanwezig: Jan van t Westende (LKvV), Vera Van den Hof (LKvV), Rick van Dorp (LKvV), Laurentine van den Hoven (LKvV), Nina Hover (LKvV), Floor de Nooij (AKvV),

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013

Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Notulen PKvV-overleg vrijdag 8 november 2013 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Birk Jonker (AKvV), Daphne

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Juni 2016 Inhoud Aanleiding... 3 Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6 Tevreden...

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht.

Anne Kamp opent de vergadering om 15:11 uur en heet iedereen van harte welkom op de sociëteit Symposion van Unitas S.R. te Utrecht. Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 12 september 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag 3 oktober 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Floris-Jan ter Bruggen

Nadere informatie

Rector On Tour. Draaiboek. Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen

Rector On Tour. Draaiboek. Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen Rector On Tour Draaiboek Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen 1. Doelstelling Het bevorderen van de voeling tussen studenten en de rector magnificus als voorman onderwijs en onderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 3211.-S42B De agenda is onder voorbehoud als volgt: 1. Opening 2. Vaststellen van

Nadere informatie

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014

Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Notulen PKvV-overleg vrijdag 24 januari 2014 Aanwezig: Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Annelies Goldhoorn (AKvV),

Nadere informatie

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging!

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! 2015 Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! Landelijk Overleg Fracties (LOF) Contactpersoon: Leonie Kuhlmann Vacature: Coo rdinator Landelijk Overleg Fracties (LOF) 20 of 40 uur per week

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 De TU Delft is een topuniversiteit. Althans, dat willen we graag geloven. Internationaal heeft de TU een naam

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014

Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Notulen Plenaire Vergadering vrijdag4 april 2014 Aanwezig:Anne Kamp (LKvV), Joost van der Biezen (LKvV), Jord ten Bulte (LKvV), Irene Eijkelenboom (LKvV), Eline van Hoek (LKvV), Sharon Feijen (Unitas S.A.),

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers

swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers De kracht van de Batavierenrace De grootste estafetteloop ter wereld 185 km, 25 etappes, 7.800 deelnemers, 600

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194

ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 ECLI:NL:RBDHA:2016:1194 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 21-04-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7854 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Facultaire Studentenraad studentenraad.nl/fnwi ~

Facultaire Studentenraad studentenraad.nl/fnwi ~ Vergadering PV 15 maart 2016 Tijd 18.00 Voorzitter Micha de Groot Aanwezig Micha de Groot, Catharina de Weerd, Sybrig Smit, Tycho van der Ouderaa, Johnny Vogel, Reimer van den Hoek, Ya gel Schoonderbeek,

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS)

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Geachte heer / mevrouw, Jaarlijks wordt er door de Stichting Utrechtsch Studenten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Initiatief Collegegeldvrij Besturen Lijst Calimero, 2011-2012

Initiatief Collegegeldvrij Besturen Lijst Calimero, 2011-2012 Adresgegevens Sint Walburgstraat 22/C 9712 HX GRONINGEN LijstCalimero T: (050) 363 51 67 E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Initiatief Collegegeldvrij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs & Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven

Het geluid van de actieve student. Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Petitie betreffende knelpunten binnen het studievoorschot vanuit het Nederlandse verenigingsleven Aangeboden door de Landelijke Kamer van Verenigingen 4 november 2014 Deze petitie is tot stand gekomen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Wie zijn wij? A.E.J. Dirks afdelingsleider HAVO 4, 5 Ch. Custers MEd MSEN afdelingsleider VWO 4, 5, 6 drs. H. Van Ommen, rector / bestuurder

Nadere informatie