Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiskennis van het bedrijfsbeheer"

Transcriptie

1 Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke hulpbronnen Basiskennis van het bedrijfsbeheer Module Dubbele boekhouding als beleidsinstrument Naam:

2 WOORD VOORAF De cursus Basiskennis van het bedrijfsbeheer bestaat uit 3 modules: Administratie en vereenvoudigde boekhouding in de zeer kleine onderneming; Dubbel boekhouden als beleidsinstrument; Ondernemersbeleid. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op de omzendbrief SO 44 Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs. Doorheen de cursus wordt er gewerkt met spilbedrijfjes om de werking van een zeer kleine onderneming zo realistisch mogelijk voor te stellen. Er kan gekozen worden uit volgende spilbedrijfjes: De Schoofzak: broodjeszaak Tamusement: taverne GMB: plaatsen van wanden en plafonds Alltigla: plaatsen van vloer- en wandtegels Carmo: carrosseriewerken Elektrobob : plaatsen van elektrische installaties, domotica en beveiliging Kate s Line: kapsalon Jacaranda: bloemen en planten Fono Harmoniek: cd-shop Het cursusmateriaal is samengesteld uit een algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte, afhankelijk van het gekozen spilbedrijf. Het leent zich uitstekend tot gedifferentieerd lesgeven aan een groep deelnemers uit verschillende studiegebieden. In het kader van deze cursus werden ook volgende ICT-toepassingen ontwikkeld: ondernemerstest; facturatieprogramma; pakket voor vereenvoudigde boekhouding; website Dit cursusmateriaal kwam tot stand met medewerking van: DBO-medewerkers; leerkrachten: Marleen Baeten, Michel Evers, Joris Tettelin, Lida Craeninckx, Maria Van den Bergh, Margriet Lamoen, Peter Rademakers en Martine Rulens. Kopieerrecht: dit cursusmateriaal mag enkel vrij gekopieerd worden voor educatieve doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is expliciet verboden. Al het lesmateriaal ontwikkeld in het kader van het RYS-project blijft eigendom van de Dienst Beroepsopleiding departement Onderwijs. Eindversie september

3 PICTOGRAMMEN De volgende pictogrammen maken je wegwijs doorheen de cursus. Doe-opdracht algemeen. In deze cursus zal je een flinke portie zelfstandig werk moeten verrichten. Dit figuurtje leidt een algemene oefening, taak of opdracht in. Er is niet onmiddellijk een link met het spilbedrijf. Doe-opdracht specifiek voor het spilbedrijf. Deze tekening verwijst naar een oefening, taak of opdracht die rechtstreeks verband houdt met het spilbedrijf. Het is dus best mogelijk dat andere leerlingen/cursisten in je groep een andere opgave voorgeschoteld krijgen. Te onthouden. Bij dit pictogram worden formules, regels, werkwijzen vermeld die heel belangrijk zijn. Tracht ze dan ook goed te onthouden. Bezoek de website. Hier wordt een website vermeld die zeker een bezoekje waard is. Ook kan je gevraagd worden een opdracht uit te voeren met behulp van de vermelde website. ICT-toepassing. Hier wordt verwezen naar een bepaalde informaticatoepassing die kan gebruikt worden. Dit moet je kennen. Bij deze tekening vind je een samenvatting van het hoofdstuk. Dit is de minimumleerstof die je zeker moet kennen. Herhalingsvragen. Deze herhalingsvragen kunnen je zeker helpen bij het verwerken van de leerstof. Voor wie wat meer wil. Als jij je wat meer wil verdiepen, specialiseren vind je hier extra oefeningen en doe-opdrachten. 2

4 1 Inleiding tot de dubbele boekhouding A Het vermogen Wanneer we het hebben over het vermogen van een onderneming, dan gaat het om de bezittingen en schulden van die onderneming (uitgedrukt in EUR). We spreken ook over de middelen van een onderneming. 1 Vermogen van de ondernemer Dit is het privé-vermogen van de ondernemer. De ondernemer heeft een deel van zijn privévermogen permanent in de onderneming ingebracht. Het overige deel noemen we het niet ingebracht kapitaal. Vermogen van de ondernemer = deel van zijn privévermogen dat permanent ingebracht wordt + niet ingebracht kapitaal 2 Vermogen van de onderneming Middelen uit het privé-vermogen van de ondernemer die permanent in de onderneming ingebracht werden, vormen het eigen vermogen (kapitaal) van de onderneming. Middelen afkomstig van derden (leningen, onbetaalde leveranciers) vormen de schulden van de onderneming. Samen vormen deze twee middelen het vermogen van de onderneming. Vermogen van de onderneming = eigen vermogen (kapitaal) + schulden 3

5 Anissa Amri wil een Marokkaans restaurantje openen. Ze beschikt over ,00 EUR. Hiervan wil ze een deel investeren in haar zaak. Om van start te kunnen gaan, kocht ze reeds het volgende: allerlei zaken voor de inrichting van haar restaurant voor ,00 EUR; een voorraad voedingsmiddelen, kruiden, wijn, dranken voor 8 750,00 EUR. Ze heeft een zichtrekening geopend met daarop 4 750,00 EUR. In de kassa ligt voor 135,00 EUR aan wisselgeld. De factuur van de wijnaankoop (3 360,00 EUR) werd nog niet betaald. Voor de inrichting van haar zaak ging Anissa een lening aan van ,00 EUR. Vul deze gegevens in op onderstaand schema en bereken het niet ingebrachte kapitaal. 4

6 Vul onderstaande tabel verder aan. Vermogen van de onderneming Eigen vermogen Schulden Vermogen van de ondernemer Niet ingebracht geld ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 9 000,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 5 200,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 6 100,00 EUR 5

7 B Wat is dubbel boekhouden? Bij dubbel boekhouden wordt het vermogen van de onderneming vanuit een dubbel standpunt bekeken: oorsprong van de middelen (eigen vermogen, schulden ); aanwending van de middelen (uitrusting, meubilair, handelsgoederen ). 6

8 C Het verschil tussen de vereenvoudigde boekhouding en de dubbele boekhouding Bij de vereenvoudigde boekhouding beperkt men zich tot het bijhouden van: een inkoopdagboek; een verkoopdagboek; een financieel dagboek; een inventarisboek. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het privé-vermogen van de ondernemer en het vermogen van de onderneming. Bij de dubbele boekhouding is er sprake van een volledige boekhouding waarbij alle verrichtingen op een efficiënte manier worden geregistreerd met ingebouwde controlesystemen en volgens de regels van het dubbel boekhouden. Er wordt gebruik gemaakt van een aangepast rekeningstelsel. Er moet een jaarrekening worden opgesteld volgens een wettelijk model en bestaande uit: een balans; een resultatenrekening; een toelichting; een sociale balans. Er is een duidelijke scheiding tussen het privé-vermogen van de ondernemers en het vermogen van de onderneming. Dat heeft uiteraard alles te maken met de beperkte aansprakelijkheid van de ondernemers. Leg uit waarom het privé-vermogen van de ondernemers en het vermogen van de onderneming gescheiden moeten blijven

9 D Het nut van een dubbele boekhouding De ondernemer krijgt meer en gedetailleerde informatie over o.a.: openstaande vorderingen en schulden; kosten en opbrengsten; het resultaat. Op elk moment is een duidelijk overzicht van alle bezittingen en schulden beschikbaar. Het bepalen van het resultaat is gemakkelijk doordat kosten en opbrengsten afzonderlijk worden bijgehouden. Alle gegevens nodig voor het invullen van de BTW-aangifte zijn gemakkelijk terug te vinden. Door de ingebouwde controlesystemen worden foute boekingen zoveel mogelijk vermeden. E Wie moet een dubbele boekhouding voeren? Kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook alle vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, zijn verplicht een dubbele boekhouding bij te houden. Ga naar Bedrijvengids vademecum van de onderneming. Via formaliteiten boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen categorieën van ondernemingen en toepasselijke voorschriften verplichtingen der kleine en grote ondernemingen kan je een overzichtelijke tabel raadplegen i.v.m. de boekhoudkundige verplichtingen (Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen) 8

10 Zoek via de website van het Ministerie van Economische Zaken in de bedrijvengids (tabel met boekhoudkundige verplichtingen) volgende gegevens op: Welke wet op de volledige boekhouding is van toepassing?... Welke Koninklijke besluiten (KB) i.v.m. de boekhouding en vennootschappen zijn van toepassing?... 9

11 Dit moet je kennen. Het vermogen Vermogen van de ondernemer: deel van het privé-vermogen dat permanent werd ingebracht in de onderneming; niet ingebrachte geld. Vermogen van de onderneming: eigen vermogen (kapitaal): deel van het privé-vermogen dat door de ondernemers permanent werd ingebracht in de onderneming; schulden: leningen + leveranciers (nog niet betaalde aankopen). Dubbel boekhouden Bij dubbel boekhouden wordt het vermogen van de onderneming vanuit een dubbel standpunt bekeken: oorsprong van de middelen; aanwending van de middelen. Een dubbele boekhouding is een volledige boekhouding, gevoerd volgens wettelijk voorgeschreven regels. Een dubbele boekhouding bestaat uit: een inventaris; een jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans); een aangepast rekeningstelsel. Bij dubbel boekhouden is er een duidelijke scheiding tussen het privé-vermogen en het vermogen van de onderneming. Nut van de dubbele boekhouding: meer informatie; ingebouwde controle; steeds een duidelijk overzicht tussen bezit en schulden; gemakkelijke resultatenrekening; gemakkelijker invullen van de BTW-aangifte. Wie moet een dubbele boekhouding voeren? Kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook alle vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. (info via: Bedrijvengids vademecum) 10

12 1 Waaruit bestaat het vermogen van de ondernemer? 2 Waaruit bestaat het vermogen van de onderneming? 3 Verklaar het begrip dubbel boekhouden. 4 Waaruit bestaat een dubbele boekhouding? 5 Wat is het nut van een dubbele boekhouding? 6 Waarom is er een duidelijke scheiding tussen het privé-vermogen en het vermogen van de onderneming? 7 Wie moet een dubbele boekhouding voeren? Waar kan ik hierover meer info vinden? 11

13 2 De inventaris Iedere handelaar moet éénmaal per jaar een gedetailleerde lijst opmaken van alle bezittingen en schulden van de onderneming met hun waarde. De inventaris: geeft een duidelijk beeld van de samenstelling van het vermogen van de onderneming; laat toe de gegevens in de boekhouding in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Hoe je een inventaris moet opstellen, zag je reeds in de module Basiskennis van het bedrijfsbeheer. We hernemen hieronder de oefeningen op de inventaris, als opfrisser. Stel aan de hand van de volgende gegevens de inventaris op (datum van vandaag). Maak hierbij gebruik van onderstaand schema. Teakterras, een kleinhandel in terrasmeubilair in teak, is gevestigd in de zonstraat 37 te 8870 Izegem in een handelspand ter waarde van ,00 EUR. De eigenaar ging een hypothecaire lening aan bij Dexia. Hiervan moet nog ,00 EUR afbetaald worden. De zaakvoerder stelde van zijn privé-vermogen ,00 EUR ter beschikking van zijn zaak. Er zijn nog voor 1 750,00 EUR onbetaalde aankoopfacturen. In het magazijn en de winkelruimte staan volgende handelsgoederen gestockeerd: 8 banken Olga à 215,00 EUR per stuk; 4 tafels Berta à 179,00 EUR per stuk; 12 ligbedden Gerda à 155,00 EUR per stuk; 10 vouwstoelen Lana à 49,00 EUR per stuk. De kantoor- en winkelruimte werden uitgerust met volgend meubilair: 1 bureau à 239,00 EUR; 4 stoelen à 35,00 EUR per stuk; 1 toonbank à 144,00 EUR; 2 kasten à 199,00 EUR per stuk. Verder beschikt men over een computer à 1 521,00 EUR en een kassa ter waarde van 320,00 EUR. Teakterras bezit een kleine bestelwagen Mazda ter waarde van ,00 EUR. Er zijn nog voor 1 035,00 EUR onbetaalde verkoopfacturen. Op de zichtrekening bij ING staat een tegoed van ,00 EUR. In de kassa ligt voor 442,00 EUR aan wisselgeld. 12

14 INVENTARIS van op I BEZITTINGEN 1 Gebouwen 2 Uitrusting 3 Meubilair 4 Rollend Materieel 5 Handelsgoederen 6 Handelsdebiteuren 7 Bank 8 Kas II SCHULDEN 9 Lening 10 Leveranciers TOTAAL BEZITTINGEN: III EIGEN VERMOGEN 11 Kapitaal (totaal bezittingen totaal schulden) TOTAAL SCHULDEN: 13

15 Stel de inventaris op van bloemenzaak JACARANDA, op datum van vandaag. De bloemenzaak Jacaranda oefent haar activiteiten uit in een gebouw ter waarde van ,00 EUR. De eigenares, Jacoba, heeft hiervoor een hypothecaire lening aangegaan bij de KBC. Er moet hierop nog ,00 EUR worden afbetaald. In het magazijn, in de toonzaal en de serre liggen voor ,00 EUR aan goederen waarvan nog 1 250,00 EUR niet betaald zijn. In de showroom bevinden zich een toonbank met een waarde van 1 050,00 EUR, 6 houten rekken van elk 150,00 EUR en 5 kasten voor een waarde van 559,00 EUR elk. De inrichting van de koelruimte voor de verse snijbloemen heeft een totale waarde van 8 750,00 EUR. Voor de boekhouding beschikt de eigenares over een computer met software ter waarde van 1 950,00 EUR. De totale waarde van de voorraad kamerplanten en snijbloemen bedraagt 1 250,00 EUR. Verder zijn er nog voor 1 995,50 EUR aan vorderingen op klanten en in onze kassa steekt voor 225,00 EUR aan wisselgeld. Onze zichtrekening bij de KBC vertoont een tegoed van 2 125,00 EUR. Onze bestelwagen heeft een waarde van ,22 EUR, waarvan de autofinanciering nog een openstaand saldo vertoont van 2 945,00 EUR. Mevrouw Jacoba stelde van haar privé-vermogen een kapitaal van ,72 EUR ter beschikking van haar zaak. 14

16 INVENTARIS van op

17 Dit moet je kennen. De inventaris Wat? Een inventaris is een gedetailleerde lijst van alle bezittingen en schulden van een onderneming met hun waarde, die minstens één maal per jaar moet opgemaakt worden. Nut De inventaris: geeft informatie over de samenstelling van het vermogen van de onderneming; laat toe boekhoudgegevens in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Elementen De inventaris bestaat uit 3 delen: de bezittingen; de schulden; het eigen vermogen. 1 Wat is een inventaris? 2 Wat is het nut van een inventaris? 3 Uit welke elementen bestaat een inventaris? 16

18 3 De balans Bij dubbel boekhouden wordt het vermogen van de onderneming vanuit een dubbel standpunt bekeken. (Weet je nog welk?) Je kan deze 2 standpunten weergeven in een schema: LINKS maak je een opsomming van al de bezittingen van de onderneming. We spreken ook van de werkmiddelen van de onderneming (wat heeft de onderneming met haar vermogen gedaan?) We noemen dit het actief van de onderneming. maak je een opsomming van het eigen vermogen en de schulden van de onderneming. We spreken ook van de financieringsmiddelen van de onderneming (waar haalde de onderneming haar vermogen?) RECHTS We noemen dit het passief van de onderneming. Vermits het op beide zijden van je schema over één en hetzelfde vermogen gaat moet de linkerzijde ALTIJD gelijk zijn aan de rechterzijde. Beide zijden zijn dus met andere woorden in evenwicht. Daarom noemen we dit schema een balans. Actief = Passief 17

19 De inventaris vormt de basis voor het opmaken van de balans. Elk deeltje van de opsomming in het schema noemen we een balanspost. Zowel de benaming als de volgorde van weergave van deze balansposten ligt vast. Actiefposten staan langs de linkerzijde van de balans (actiefzijde); passiefposten staan langs de rechterzijde van de balans (passiefzijde). Aan de actiefzijde vinden we o.a.: Gebouwen Uitrusting Meubilair Rollend materieel Handelsgoederen Handelsdebiteuren Bank Kas Kapitaal Leningen Leveranciers Aan de passiefzijde vinden we o.a.: De balans geeft de toestand weer op één bepaald ogenblik; het is een momentopname. De datum waarop de balans werd opgesteld, wordt in het midden vermeld. 18

20 Stel aan de hand van de gegevens uit de inventaris van Teakterras, op blz. 12 en 13 de balans op (datum van vandaag). Gebruik hiervoor onderstaand schema. Actief Balans op - - Passief Stel aan de hand van de gegevens uit de inventaris van je spilbedrijf op blz. 14 en 15 de balans op (datum van vandaag). Gebruik hiervoor onderstaand schema. Actief Balans op - - Passief 19

21 Dit moet je kennen. De balans Wat? De balans is een schema waarin het vermogen van een onderneming vanuit twee standpunten weergegeven wordt. Links (actiefzijde) worden de werkmiddelen weergegeven; rechts (passiefzijde) worden de financieringsmiddelen weergegeven. De balans geeft de toestand weer op één bepaald moment. Principe Een balans moet altijd in evenwicht zijn vermits het op beide zijden over één en hetzelfde vermogen gaat. Elementen Elk element op de balans noemt men een balanspost. Actiefposten zijn o.a.: gebouwen, uitrusting, meubilair, rollend materieel, handelsgoederen, handelsdebiteuren, bank, kas. Passiefposten zijn o.a.: kapitaal, leningen, leveranciers. De inventaris vormt de basis voor het opmaken van de balans. 1 Wat is een balans? 2 Welk principe geldt steeds bij een balans? Waarom? 3 Hoe noemt men de elementen die op een balans voorkomen? 4 Welke 2 soorten balansposten tref je aan op een balans? Geef van elk 3 voorbeelden. 20

22 4 De rubrieken van de balans De wet schrijft voor hoe de verschillende actiefposten en passiefposten op een balans moeten ingedeeld worden in rubrieken. Deze indeling maakt de balans overzichtelijker en vergemakkelijkt de leesbaarheid en de interpretatie. Elke rubriek wordt aangeduid met een Romeins cijfer Aan beide zijden zijn er 10 rubrieken. (In deze cursus zullen niet alle rubrieken aan bod komen; daarom zullen de Romeinse cijfers niet mooi op elkaar volgen). A De actiefzijde Op de actiefzijde treffen we twee groepen aan. Vaste activa: hier worden de investeringsgoederen genoteerd: werkmiddelen die voor lange tijd (vast) aanwezig zullen blijven in de onderneming. De meest voorkomende rubriek is hier: III Materiële vaste activa Dit zijn tastbare investeringsgoederen zoals: gebouwen, uitrusting, meubilair, rollend materieel. Vlottende activa: hier worden de werkmiddelen die voortdurend wijzigen (vlotten) genoteerd. Bij deze groep treffen we o.a. volgende rubrieken aan: VI Voorraden Hier worden de voorraden van o.a. grondstoffen en handelsgoederen genoteerd. VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Hier treffen we de vorderingen aan die binnen het jaar zullen geïnd worden zoals handelsdebiteuren. IX Liquide middelen Dit zijn financiële middelen die onmiddellijk beschikbaar (liquide) zijn: tegoeden in kas, op bank- en/of postrekeningen. B De passiefzijde Op de passiefzijde treffen we twee groepen aan. Eigen vermogen: deel van het privé-vermogen van de ondernemer(s) ingebracht in de onderneming. Hieronder wordt de eerste rubriek genoteerd: I Kapitaal: het ingebrachte/geplaatste kapitaal. Schulden: de schulden van de onderneming. Hieronder vinden we volgende rubrieken: 21

23 VIII Schulden op meer dan één jaar Hier treffen we de schulden aan die niet binnen het jaar volledig moeten vereffend worden zoals leningen. IX Schulden op ten hoogste één jaar Hier worden de schulden genoteerd die binnen het jaar vervallen zoals leveranciers. C Schematische voorstelling Balans op - - Actief Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III Materiële vaste activa I Kapitaal Gebouwen Geplaatst kapitaal Uitrusting SCHULDEN Meubilair VIII Schulden op meer dan één jaar Rollend Materieel Leningen VLOTTENDE ACTIVA IX Schulden op ten hoogste één jaar VI Voorraden Leveranciers Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsdebiteuren IX Liquide middelen Bank Post Kas 22

24 Stel aan de hand van onderstaande gegevens de balans op in rubrieken, op datum van vandaag. (Let op de juiste volgorde van de balansposten!) Reisbureau De Valieze is gevestigd in een winkelpand dat haar eigendom is: waarde ,57 EUR. De meubelen hebben een waarde van ,27 EUR. Er zijn nog voor 3 277,35 EUR aan onbetaalde aankoopfacturen. Op de zichtrekening bij ING staat ,07 EUR. Het busje dat voor het luchthavenvervoer wordt gebruikt, heeft een waarde van 6 906,50 EUR. De computers, printers en een fotokopiemachine zijn 5 125,30 EUR waard. Er zijn nog voor 4 126,29 EUR aan onbetaalde verkoopfacturen. Het reisbureau biedt ook allerlei reisgidsen te koop aan; de waarde van deze voorraad is 1 894,42 EUR. Er loopt een lening voor ,50 EUR over 15 jaar. In de kassa ligt 281,25 EUR aan wisselgeld. Het eigen vermogen kan je zelf berekenen. Actief Balans op - - Passief 23

25 Deel de balans van je spilbedrijf uit de oefening op blz.19 in in rubrieken. Actief Balans op - - Passief 24

26 Dit moet je kennen. De rubrieken van de balans Nut De balans wordt ingedeeld in rubrieken omdat: de wet het voorschrijft; de balans overzichtelijker wordt; dit de leesbaarheid van de balans bevordert; dit de interpretatie van de gegevens vergemakkelijkt. Groepen Op de actiefzijde treffen we 2 grote groepen aan: vaste activa: werkmiddelen die voor lange tijd aanwezig blijven in de onderneming (investeringsgoederen); vlottende activa: werkmiddelen die voortdurend wijzigen. Op de passiefzijde treffen we 2 grote groepen aan: eigen vermogen: deel van het privé-vermogen van de ondernemer(s) ingebracht in de onderneming; schulden: alle schulden van de onderneming. Rubrieken Op elke zijde van de balans komen 10 rubrieken voor, genummerd met een Romeins cijfer. De belangrijkste zijn: op de actiefzijde: III Materiële vaste activa: tastbare investeringsgoederen; VI Voorraden: wat de onderneming in voorraad heeft; VII Vorderingen op ten hoogste één jaar: vorderingen die binnen het jaar geïnd zullen worden; IX Liquide middelen: geldmiddelen die onmiddellijk beschikbaar zijn; op de passiefzijde: I Kapitaal: het ingebrachte/geplaatste kapitaal; VIII Schulden op meer dan één jaar: schulden die dit jaar nog niet vervallen; IX Schulden op ten hoogste één jaar: schulden die binnen het jaar vervallen. 25

27 1 Waarom wordt de balans ingedeeld in rubrieken? 2 Wat zijn de 2 grote groepen op de actiefzijde? Verklaar. 3 Wat zijn de 2 grote groepen op de passiefzijde? Verklaar. 4 Geef een schematische voorstelling van een ingedeelde balans; noteer de belangrijkste rubrieken. 26

28 5 Wijzigingen in actief en passief De balans geeft de toestand van de onderneming weer op één bepaald moment. Voortdurend veranderen de gegevens doordat men niet stil zit: schulden worden betaald, vorderingen worden geïnd, er wordt aan- en verkocht Al deze verrichtingen worden in de boekhouding geregistreerd aan de hand van verantwoordingsstukken (facturen, rekeninguittreksels, kassatickets ). Na elke verrichting zou de balans moeten gewijzigd worden. Aan de hand van enkele verrichtingen onderzoeken we welke wijzigingen in actief en/of passief mogelijk zijn. (Opgelet: bij aan- en verkopen dient BTW betaald te worden; de registratie hiervan laten we voorlopig buiten beschouwing). Stel telkens na elke verrichting de gewijzigde balans op. We gaan uit van volgende beginbalans van Cadoosje, kleinhandel in geschenkartikelen. Balans op Actief Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III Materiële vaste activa I Kapitaal Gebouwen ,00 Geplaatst kapitaal ,75 Uitrusting 2 105,00 SCHULDEN Meubilair 3 009,00 VIII Schulden op meer dan één jaar Rollend Materieel ,00 Leningen ,00 VLOTTENDE ACTIVA IX Schulden op ten hoogste één jaar VI Voorraden Leveranciers 681,50 Handelsgoederen ,00 VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsdebiteuren 875,00 IX Liquide middelen Bank 5 384,00 Kas 529, , ,25 27

29 Verrichting : een leverancier wordt betaald met een bankoverschrijving (AF 23, RU 56): 94,95 EUR. Balans op.- - Actief Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III Materiële vaste activa I Kapitaal Gebouwen Geplaatst kapitaal Uitrusting SCHULDEN Meubilair VIII Schulden op meer dan één jaar Rollend Materieel Leningen VLOTTENDE ACTIVA IX Schulden op ten hoogste één jaar VI Voorraden Leveranciers Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsdebiteuren IX Liquide middelen Bank Kas Verrichting : er worden 2 bureaustoelen aangekocht (AF 24), te betalen op het einde van de maand: 357,50 EUR. Balans op.- - Actief Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III Materiële vaste activa I Kapitaal Gebouwen Geplaatst kapitaal Uitrusting SCHULDEN Meubilair VIII Schulden op meer dan één jaar Rollend Materieel Leningen VLOTTENDE ACTIVA IX Schulden op ten hoogste één jaar VI Voorraden Leveranciers Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsdebiteuren IX Liquide middelen Bank Kas 28

30 Verrichting : een klant betaalt zijn nog openstaande factuur cash (VF 17, kasdoc. 92): 322,60 EUR. Balans op.- - Actief Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III Materiële vaste activa I Kapitaal Gebouwen Geplaatst kapitaal Uitrusting SCHULDEN Meubilair VIII Schulden op meer dan één jaar Rollend Materieel Leningen VLOTTENDE ACTIVA IX Schulden op ten hoogste één jaar VI Voorraden Leveranciers Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsdebiteuren IX Liquide middelen Bank Kas Verrichting : er ligt teveel geld in kas; 400,00 EUR wordt op de bankrekening gezet (RU 57, kasdoc. 93). Balans op.- - Actief Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III Materiële vaste activa I Kapitaal Gebouwen Geplaatst kapitaal Uitrusting SCHULDEN Meubilair VIII Schulden op meer dan één jaar Rollend Materieel Leningen VLOTTENDE ACTIVA IX Schulden op ten hoogste één jaar VI Voorraden Leveranciers Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsdebiteuren IX Liquide middelen Bank Kas 29

31 Verrichting : de aankoopfactuur van de bureaustoelen wordt betaald met een bankoverschrijving (AF 24, RU 58). Balans op.- - Actief Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III Materiële vaste activa I Kapitaal Gebouwen Geplaatst kapitaal Uitrusting SCHULDEN Meubilair VIII Schulden op meer dan één jaar Rollend Materieel Leningen VLOTTENDE ACTIVA IX Schulden op ten hoogste één jaar VI Voorraden Leveranciers Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsdebiteuren IX Liquide middelen Bank Kas Zoals je zelf zult gemerkt hebben, verandert de samenstelling van de balans na iedere verrichting.toch blijft actief altijd gelijk aan passsief! Volgende verschillende mogelijkheden van balanswijzigingen kwamen in de verrichtingen aan bod: Er zijn echter nog andere mogelijkheden. Actief - en Passief - Actief + en Passief + Actief + en Actief - 30

32 Dit moet je kennen. Wijzigingen in actief en passief Alle activiteiten binnen de onderneming zorgen voor een wijziging in de samenstelling van het vermogen. De balans zou dus na elke verrichting moeten gewijzigd worden. Volgende balanswijzigingen kunnen zich voordoen: Actief Passief + + Actief Passief - - Actief Passief + - Actief Passief + - Opgelet: actief blijft altijd gelijk aan passief! Het registreren van een verrichting gebeurt altijd aan de hand van een verantwoordingsdocument: een factuur, een rekeninguittreksel, een kasdocument 1 Waarom kan een balans wijzigen? Verklaar. 2 Welke mogelijke balanswijzigingen kunnen zich voordoen? 3 Waarop steunt de registratie van een verrichting? Geef 3 voorbeelden. 31

33 6 Van balans naar rekeningen A Rekeningen Zoals je zelf gemerkt hebt, is het opstellen van een nieuwe balans telkens na elke verrichting onbegonnen werk. Er zullen immers dagelijks tientallen verrichtingen moeten geregistreerd worden. Het registreren kan echter sneller en eenvoudiger: wijzig enkel de elementen die betrokken zijn bij een verrichting en laat alle andere elementen ongemoeid. Na elke verrichting telkens een nieuwe balans opstellen is overbodig. Een voorbeeld: : een leverancier wordt betaald met een bankoverschrijving (AF 23, RU 56): 94,95 EUR. Leveranciers Bank 681,50 EUR 5 384,00 EUR - 94,95 EUR - 94,95 EUR 586,55 EUR 5 289,05 EUR Om praktisch tewerk te gaan wordt voor elk element van de balans een apart balansje of rekening gemaakt. Het geheel van al deze rekeningen vormt het grootboek. Een rekening heeft, net zoals een balans, de vorm van een T. De linkerzijde noemt men debetzijde (D); de rechterzijde noemt men creditzijde (C). Bovenaan vermeldt men op welk element de gegevens slaan = naam van de rekening. D Leveranciers C linkerzijde = debetzijde rechterzijde = creditzijde Voor elk element op de balans wordt dus een rekening geopend. 32

34 A Balans op - - P Debet (= D) Credit (= C) D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C 33

35 Elementen op de actiefzijde van de balans worden op actiefrekeningen geplaatst. Elementen op de passiefzijde van de balans worden op passiefrekeningen geplaatst. Balans op - - Actief Passief actiefrekeningen passiefrekeningen D C D C A BALANS P Moeder balans met haar baby-rekeningen 34

36 B Boekingsregels Actiefrekeningen worden geopend door het balansbedrag in te schrijven langs de debetkant. We spreken van beginwaarde of beginsaldo (BS). Passiefrekeningen worden geopend door het balansbedrag in te schrijven langs de creditkant. (Beginwaarde of beginsaldo) Vermeerderingen worden genoteerd op dezelfde zijde als het beginsaldo. Voor actiefrekeningen is dat dus de debetkant. Voor passiefrekeningen is dat dus de creditkant. Verminderingen worden genoteerd op de tegenovergestelde zijde van het beginsaldo. Voor actiefrekeningen is dat dus de creditkant. Voor passiefrekeningen is dat dus de debetkant. Boeken wil zeggen een bedrag inschrijven op de rekening. Debiteren wil zeggen een bedrag inschrijven langs de debetkant van de rekening. Crediteren wil zeggen een bedrag inschrijven langs de creditkant van de rekening. actiefrekeningen passiefrekeningen D C D C Beginsaldo (BS) Beginsaldo (BS) Vermeerderen Verminderen Verminderen Vermeerderen

37 Bekijk opnieuw de gegevens van de beginbalans van Cadoosje op blz. 27. Breng deze gegevens nu over op rekeningen. D C D C _ D C D C _ D C D C _ D C D C _ D C _ D C _ D C _ 36

38 C Een rekening afsluiten 1 Het saldo van de rekening bepalen Om de exacte waarde te kennen die op een bepaald ogenblik op een rekening staat, moet je het saldo van de rekening maken. Dit is het verschil tussen het totaal van de debetkant en het totaal van de creditkant. De rekening Kas in een onderneming ziet er op een bepaald ogenblik als volgt uit: Kas D C BS 1 500,00 233,57 193,05 502,25 36,50 Wanneer we nu willen weten hoeveel geld er nog in kas is, moeten we het saldo berekenen. We gaan als volgt te werk: Totaal van de debetkant: 1 693,05 Totaal van de creditkant: 772,32 We trekken van het grootste totaal het kleinste af: 1 693,05-772,32 = 920,73 Dit is het saldo van de rekening; vermits de debetkant het grootst is, spreken we van een debetsaldo (DS). Op dit ogenblik is er dus 920,73 EUR in kas. Het saldo wordt langs de zijde met het kleinste totaal geschreven. In dit geval is dat de creditzijde. We schrijven er de letters DS (debetsaldo) voor. Schrijf hierboven het saldo op de rekening Kas. De rekening Leveranciers in een onderneming ziet er op een bepaald ogenblik als volgt uit: D Leveranciers C 15,09 BS 922,45 74,50 37

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

zijn de principes van het dubbel boekhouden?

zijn de principes van het dubbel boekhouden? focus 4 Wat zijn de principes van het dubbel boekhouden? Focus 4.1 Wat versta je onder boekhouden en een balans? Beschrijf wat je op de cartoon ziet. Eigen antwoord leerlingen Wat ga je leren? Je leert:

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1.1. De balans 1.1.1. Verrichtingen op balansen We beginnen een zaak met 80.000 EUR, dit geld komt uit ons persoonlijk fortuin. We plaatsen dit geld op de bankrekening

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor BOEKHOUDEN MOET JE LEREN ÉN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor Dit leerde je in het 3 e jaar 1 1 Goederen en diensten Goederen zijn tastbare zaken (materieel) Diensten zijn ontastbare zaken

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Pepijn Mistiaen 3ELOT1 16-06-2005 1 De balans 1.1 Werk- en financieringsmiddelen 1.1.1 Financieringsmiddelen Dit zijn de middelen die de onderneming kan gebruiken

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Elke ondernemer is verplicht een boekhouding of bedrijfsadministratie te voeren. In de eerste

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1.

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1. 2. De verkoopcyclus Een periodieke afstemming van de saldi op de btw-rekeningen, met de gegevens van de btw-aangifte (opgemaakt op basis van de dagboeken), is aangewezen (zie p. 131: btw-overboeking).

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING

2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING 2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING 2.1. Aankopen en verkopen van handelsgoederen (met BTW) Voorbeeld: 1/12/N0: We kopen voor 20.000 EUR handelsgoederen aan bij Mandlikova,

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

kleinhandelaars verplichte boeken

kleinhandelaars verplichte boeken 2 Vereenvoudigde boekhouding kleinhandelaars verplichte boeken Zeer kleine ondernemingen nl. natuurlijke personen of vennootschappen onder firma of gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet

Nadere informatie

Tafelgroep 1 en 2: Boekhouding

Tafelgroep 1 en 2: Boekhouding Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gert-Jan de de Boer 08 juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/60998 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens Info-books HO31 Toegepaste Informatica Deel 31: Dubbel boekhouden E. Goossens T. Janssens Hoofdstuk 9 Het omzetbaar actief 9.1 Probleemstelling Tot nog toe hadden wij het, wat het omzetbaar actief betreft,

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Wat zou het CS van de rekening Leveranciers kunnen betekenen? 3 De saldi van de balansrekeningen neem je op in de eindbalans.

Wat zou het CS van de rekening Leveranciers kunnen betekenen? 3 De saldi van de balansrekeningen neem je op in de eindbalans. Wat zou het CS van de rekening Leveranciers kunnen betekenen? 3 De saldi van de balansrekeningen neem je op in de eindbalans. Oefeningen 1 Saldeer de rekeningen van de vorige oefening. (oef. 5 blz. 99)

Nadere informatie

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475 Herhalingsoefening intracommunautaire handel en medecontractant p. 148 15/4 1 604 4110 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen 8 000 1 680 440 4512 aan Leveranciers aan Versch. btw ICV 8 000 1 680 AF/641

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden ISBN 978 90 3723 449 7 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING De beginbalans op 1.1. 2015 is 100 Kapitaal 100 000 130 Wettelijke reserve 8 000 133 Beschikbare reserve 31 200 Lening > 1 jaar 225 000 2210

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat verstaan we onder een inventarislijst? 2.

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

de balans en de resultatenrekening

de balans en de resultatenrekening de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Administratief bediende in de boekhouding A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief Actief Balans Passief 6 Resultatenrekening 7 6 7 zeer

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Herhalingsoefening 1

Herhalingsoefening 1 Herhalingsoefening 1 1 01-10-x1 230 IMU, AW 200.000,00 240 Meubilair en rollend materieel, AW 175.000,00 5500 KI, R/C 200.000,00 100 @ Geplaatst kapitaal 575.000,00 Oprichting & RU/01 2 30-09-x1 61x D&DG

Nadere informatie

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek p. 13 De verschillende btw-tarieven - Herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen 6 % tot eind 2010. - Tijdelijke verlaging van 21%

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM NAAM KLAS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK TITEL PAGINA 1 DE INVENTARISLIJST 3 2 DE BALANS 10 3 VERANDERINGEN IN DE BALANS (1) 17 4 VERANDERINGEN IN DE BALANS

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen paragraaf 1.1 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. 3. Noem een aantal functies van boekhouden. 4. In de Wet op de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Vijfde druk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014 omslagontwerp:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen).

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen). Sectie economie 2012-2013 1 Antwoorden opgave 1 1. Wat zijn crediteuren? Leveranciers op rekening 2. Wat zijn debiteuren? Afnemers op rekening 3. Wat is een hypotheek? Een lening met een onroerend goed

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Boekingsregels BAARHVILLE STUDIEHULP July 26, 2016 Auteur: Deborah Martina-Baarh Bedrijfsadministratie Thema Les GROOTBOEK & DE BOEKINGSREGELS VOOR B EZIT EN SCHULD I SKIT-MODEL Startfase

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie