Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)"

Transcriptie

1 Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een zicht te krijgen op de: O a. waarde van de onderneming O b. overgedragen resultaten + de resultaten van het boekjaar O c. winst of het verlies van het boekjaar O d. financiële situatie van de onderneming 2. Kapitaalsubsidies worden: O a. volledig in de resultatenrekening van het boekjaar als opbrengsten geboekt O b. op het passief uitgedrukt en pro rata temporis als opbrengsten geboekt O c. op het passief uitgedrukt en pro rata temporis als kosten geboekt O d. in de resultatenrekening uitgedrukt wanneer ze worden ontvangen 3. Een proef- en saldibalans: O a. wordt eenmaal opgesteld na de jaarlijkse inventaris O b. geeft de debetbewegingen, creditbewegingen, debetsaldi- en creditsaldi weer O c. geeft een overzicht van alle journaalposten O d. geeft een overzicht van de inventarisverrichtingen 4. Einde vorig boekjaar bedraagt kapitaal 6 mln., wettelijke reserves en overgedragen resultaten 1 mln. De winst van het boekjaar is 2 mln. Hoeveel bedraagt de toevoeging aan de wettelijke reserve? O a. 0, want geen toevoeging verplicht omdat overgedragen resultaat meer dan de wettelijke reserve bedraagt O b O c O d

2 5. Het journaal: O a. is een dagboek waarin d.m.v. journaalposten alle boekingen geregistreerd worden O b. wordt eens per jaar ingevuld bij de inventarisatie O c. geeft een overzicht van elke boekhoudkundige rekening met haar wijzigingen O d. is een andere vorm van de jaarrekening 6. Een materieel vast actief van EUR dat 5 jaar meegaat wordt aangekocht op 15 december 20N0. Hoeveel wordt er afgeschreven in 20N0?: O a. 250 zijnde 1/24 van want pro rata temporis is het meest logische O b want dit is het meest gebruikelijk O c. 0 want de periode in 20N0 is te kort om nog af te schrijven O d. het hangt af van de vastgelegde waarderingsregel en die kan zijn: 250, of 0 7. Voorzieningen: O a. moeten worden aangelegd wanneer kosten zich voordoen in het boekjaar en de afwikkeling onzeker is O b. mogen worden aangelegd wanneer dit past in het beleid van de onderneming O c. zijn eigenlijk hetzelfde als reserves want gelden op het einde van het jaar O d. moeten worden aangelegd wanneer onzekere kosten zich volgend jaar zullen voordoen 8. De aankoop van een bestelwagen: O a. is altijd een vast actief omdat hij langer meegaat dan 1 jaar O b. is altijd een voorraad omdat de bestelwagen gemakkelijk kan verder verkocht worden O c. moet niet worden geboekt wanneer de bestelwagen niet wordt gebruikt O d. wordt bij verwerving altijd geboekt aan aanschaffingswaarde 9. Een ijzeren voorraadstelsel betekent O a. hetzelfde als LIFO omdat de oudste voorraden geacht worden te blijven liggen O b. voorraden van vaste goederen (staalconstructie) die een stabiele waarde vertonen O c. dat aankopen geboekt worden op de rekening voorraden en verkopen afgeboekt worden van de rekening voorraden O d. voorraden die aan een vaste aanschaffingsprijs in de boekhouding worden geboekt zonder rekening te houden met hun effectieve voorraadbewegingen 10. Het boekjaar wordt altijd afgesloten: O a. per einde boekjaar dat per 31/12/20N0 is O b. per einde boekjaar dat per einde maand is O c. altijd afgesloten per 30/6/20N0 of per 31/12/20N0 O d. per einde boekjaar dat op gelijk welke dag kan vallen

3 Vraag I.2: Stel de balans van het huidige boekjaar op aan de hand van volgende gegevens waarbij je het bijgevoegd balansmodel invult: Janssens baat een slagerij uit met een winkelgebouw met een aanschaffingswaarde van ,00 EUR en geboekte afschrijvingen van ,00 EUR. Hij beschikt over een werkbank, frigo s en uitrusting met een boekwaarde van ,00 EUR. De beginvoorraad handelsgoederen bedraagt 5.500,00 EUR en de eindvoorraad 5.000,00 EUR. Slagerij Janssens heeft tijdens het jaar 60% van de aandelen van vleesbedrijf nv FRESHBSE voor een bedrag van ,00 EUR verworven. Hoewel alle klanten contant betalen, staat er toch nog een handelsvordering open van 800,00 EUR en Janssens schat op basis van ervaring de inbaarheid op 50%. De kas van de slagerij bedraagt op het einde van het jaar 300,00 EUR. De resultatenrekening van de slagerij sluit af met een over te dragen winst van 6.000,00 EUR. Slagerij Janssens heeft een investeringslening bij KBC op 5 jaar van met een nog openstaand bedrag van ,00 EUR waarvan volgend jaar ,00 EUR zal worden afgelost. Dit jaar werd aan KBC voor de lening de som van ,00 EUR betaald waarvan ,00 EUR aflossing en 4.000,00 EUR interest. Op het einde van dit jaar zijn er nog voor 4.700,00 EUR te betalen facturen (incl.btw).

4 Vraag I.3: Antwoord beknopt in de voorziene ruimte! 1. * Wat betekent "lower of cost or market"? 2. * Onder welke voorwaarden moet een V.O.F. of Comm. V of CVOA haar jaarrekening openbaar maken en waarom dergelijke voorwaarden? 3. * Wat is de onderneming waard: Vast actief?, Eigen Vermogen? of Totaal Vermogen? Verklaar. 4. * Zijn vorderingen op meer dan één jaar vaste activa of vlottende activa? Motiveer kort. 5. * Het Belgisch boekhoudrecht gaat gedeeltelijk de weg op van IAS, verklaar!

5 Vraag I.4: Duid hierna aan wat de impact van de volgende transacties is op de balans en/of op de resultatenrekening met behulp van de bijgevoegde schema s. a. Aankoop van een vrachtwagen om in de onderneming te gebruiken: ,00 EUR + 21% BTW Stijging of daling balans- en resultaten-rekeningrubrieken (+)(-) Nr rubriek Naam rubriek + of - Bedragen b. Verkoop van een partij handelsgoederen: 4.000,00 EUR + 21% BTW, contant betaald Stijging of daling balans- en resultaten-rekeningrubrieken (+)(-) Nr rubriek Naam rubriek + of - Bedragen c. Leningcontract wordt aangegaan waarbij de onderneming de hoofdsom verwerft van ,00 op 3 februari 20N0, terug te betalen op 8 jaar en waarvan volgend boekjaar op 15 juli er ,00 afgelost moet worden. Stijging of daling balans- en resultaten-rekeningrubrieken (+)(-) Nr rubriek Naam rubriek + of - Bedragen

6 Vraag I.5 Antwoord beknopt in de voorziene ruimte! 1. Wat bedoelen we met: "Boekhoudprincipes hangen af van een conceptual accounting framework"? 2. De % of completion method en de completed contract method zijn twee waarderingsmethodes voor bestellingen in uitvoering. Geef wat uitleg bij beide methodes. Veel geluk!

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens Info-books HO31 Toegepaste Informatica Deel 31: Dubbel boekhouden E. Goossens T. Janssens Hoofdstuk 9 Het omzetbaar actief 9.1 Probleemstelling Tot nog toe hadden wij het, wat het omzetbaar actief betreft,

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie