OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling"

Transcriptie

1 OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans die is afgedrukt in het handboek op p. 452) 2. Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling 3. De definitieve proef- en saldibalans (de optelling van alle 7-rekeningen min het totaal van alle 6-rekeningen geeft het resultaat (winst) van het boekjaar weer: EUR; het verschil van de totale saldi van de rekeningen 1 tot 5 moet net hetzelfde bedrag geven in spiegelbeeld) 4. De definitieve proef- en saldibalans ná resultaatverdeling (hier is het totaal van alle 7 rekeningen precies gelijk aan het totaal van alle 6 rekeningen 5. De historieken van de boekhouding. Dat is niets anders dan het volledige grootboek.

2 OPENINGSJOURNAAL Datum: 21/12/2004 Lead Tijd: 03:08:01 Aanvrager: JV 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken LOVENDEGEM Tel: 09/ Fax: 09/ Web: OPENINGSJOURNAAL 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 1 Nr Datum Soort, nummer en naam van de gebruikte rekening Debet Credit EUR Overdracht G Aankopen van handelsgoederen G Gebouwen G Handelsdebiteuren G Handelsgoederen G Rollend materieel G Installaties machines en uitrusting G Rente commissies en kosten van schulden G Meubilair G Terreinen G Inkomende retouren G Terugvorderbare BTW bij aankopen G Dubieuze debiteuren G Betalingskortingen aan klanten G Vergoedingen aan derden G Bezoldigingen bedienden G Bezoldigingen arbeiders G Kassen contanten G Postcheque en girodienst G Werkgeversbijdrage RSZ G Huur en huurlasten G aan Bezoldigingen G Ingehouden bedrijfsvoorheffing G Te betalen RSZ G Kredietinstellingen rekening courant G Regularisaties terugvorderbare BTW G Wisselresultaten G Geboekte waardeverminderingen G Geboekte afschrijvingen op meubilair G Geboekte afschrijvingen installaties en machines G Verkopen vaste activa G Verschuldigde BTW bij verkopen G Geboekte afschrijvingen op rollend materieel G Geboekte afschrijvingen op gebouwen G Leveranciers G Overige leningen (A) G Overgedragen resultaat G Geplaatst kapitaal G Kredietinstellingen schulden op rekening (A) G Omzet onderneming Voorlopige saldibalans op Over te dragen P.Boek is ontwikkeld door Jan VERHOEYE 2

3 DIVERS JOURNAAL Datum: 21/12/2004 Lead Tijd: 02:57:48 Aanvrager: JV 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken LOVENDEGEM Tel: 09/ Fax: 09/ Web: DIVERS JOURNAAL 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 1 Nr Datum Soort, nummer en naam van de gebruikte rekening Debet Credit EUR Overdracht G Kredietinstellingen schulden op rekening (A) G aan Kredietinstellingen schulden op rekening (A) Overboeking van 17 naar 42 deel hoofdsom dat volgend jaar vervalt G Rente commissies en kosten van schulden G aan Toe te rekenen kosten Toerekenen interest op krediet A ( x x 1/12) G Overige leningen (A) G aan Overige leningen (A) Overboeking van 17 naar 42 volledige hoofdsom (volgend jaar vervalt alles) G Verkopen vaste activa G Geboekte afschrijvingen installaties en machines G aan Meerwaarden op de realisatie vaste activa G Installaties machines en uitrusting Regularisatie verkoop vast actief G Afschrijvingen op materiële vaste activa G aan Geboekte afschrijvingen installaties en machines Boeking afschrijving machines ( ) x 0.20) G Afschrijvingen op materiële vaste activa G aan Geboekte afschrijvingen op meubilair Boeking afschrijving meubilair ( ) x G Afschrijvingen op materiële vaste activa G aan Geboekte afschrijvingen op rollend materieel Boeking afschrijving rollend materieel ( x 0.20) G Handelsgoederen G aan Voorraadwijziging van handelsgoederen Boeking voorraadstijging: dus kosten verminderen, actief verhogen G Andere uitzonderlijke kosten G aan Handelsgoederen geboekte waardeverminderingen Boeking verlies voorraad (is uitzonderlijk vermits fout van onderneming) G Aankopen van handelsgoederen G aan Te ontvangen facturen Nog te ontvangen factuur, goederen al in magazijn geleverd G Inkomende retouren G aan Op te maken creditnota's Inkomende retouren waarvan CN nog moet gemaakt worden G Handelsdebiteuren G aan Dubieuze debiteuren Pauwels in niet langer dubieus: hij gaat betalen! G Geboekte waardeverminderingen G aan Waardeverminderingen handelsvordering terugneming Terugname van waardevermindering op Pauwels die niet langer dubieus is G Dubieuze debiteuren G aan Handelsdebiteuren Makalux NV is dubieus geworden G Waardeverminderingen op handelsvorderingen G aan Geboekte waardeverminderingen Makalux is dubieus en we boeken alles weg ( / 1.21; dus niet op BTW) G Positieve omrekeningsverschillen G aan Leveranciers Boeking positief omrekeningsverschil: geen opbrengst (voorzichtigheidsbeg.) Over te dragen

4 DIVERS JOURNAAL 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 2 Nr Datum Soort, nummer en naam van de gebruikte rekening Debet Credit Overdracht G Vakantiegeld bedienden G aan Vakantiegeld Vakantiegeld bedienden (geen vorig boekjaar; x 0.188) G Vakantiegeld arbeiders G aan Vakantiegeld Vakantiegeld arbeiders (geen vorig boekjaar; x 1.08 x 10.27) G Op te maken facturen G aan Omzet onderneming Reeds aan Verspaille geleverde goederen, maar nog geen factuur gemaakt G Over te dragen kosten G aan Huur en huurlasten Huur vooruitbetaald voor januari en februari volgend jaar: overdragen G Over te dragen kosten G aan Vergoedingen aan derden Vooruitbetaalde brandverzekering: overdragen G Vergoedingen aan derden G aan Toe te rekenen kosten Anticipatie op factuur Belgacom maanden november en december dit boekjaar G Verschuldigde BTW bij verkopen G Regularisaties terugvorderbare BTW G aan Te betalen BTW G Terugvorderbare BTW bij aankopen Regulariseren BTW: = te betalen aan BTW G Kredietinstellingen rekening courant G aan Kredietinstellingen schulden in rekening courant Bank heeft op CS, dus overboeken naar passiedrekening (43) G Afschrijvingen op materiële vaste activa G aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen Boeking afschrijving gebouwen ( x 0.05) G Overgedragen resultaat G aan Overgedragen winst van het vorige boekjaar In resultaat nemen van overgedragen verlies vorig(e) boekja(a)r(en) G Vergoeding van het kapitaal eigenaar G aan Dividenden over het boekjaar Uitkering van dividend volgens beslissing algemene vergadering Over te dragen P.Boek is ontwikkeld door Jan VERHOEYE 4

5 PROEF- EN SALDIBALANS Datum: 21/12/2004 Lead Tijd: 02:42:08 Aanvrager: JV 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken LOVENDEGEM Tel: 09/ Fax: 09/ Web: PROEF- EN SALDIBALANS 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 1 Nummer en naam van de rekening Beginsaldo Debet Credit Eindsaldo Overdracht Geplaatst kapitaal Subtotaal groep Overgedragen resultaat Subtotaal groep Kredietinstellingen schulden op rekening (A) Subtotaal groep Totaal klasse EUR Terreinen Gebouwen Geboekte afschrijvingen op gebouwen Subtotaal groep Installaties machines en uitrusting Geboekte afschrijvingen installaties en machines Subtotaal groep Meubilair Geboekte afschrijvingen op meubilair Rollend materieel Geboekte afschrijvingen op rollend materieel Subtotaal groep Totaal klasse Handelsgoederen Handelsgoederen geboekte waardeverminderingen Subtotaal groep Totaal klasse Handelsdebiteuren Op te maken facturen Dubieuze debiteuren Geboekte waardeverminderingen Subtotaal groep Kredietinstellingen schulden op rekening (A) Overige leningen (A) Subtotaal groep Kredietinstellingen schulden in rekening courant Subtotaal groep Leveranciers Te ontvangen facturen Op te maken creditnota's Subtotaal groep Te betalen BTW Ingehouden bedrijfsvoorheffing Te betalen RSZ Over te dragen

6 PROEF- EN SALDIBALANS 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 2 Nummer en naam van de rekening Beginsaldo Debet Credit Eindsaldo Overdracht Bezoldigingen Vakantiegeld Subtotaal groep Over te dragen kosten Toe te rekenen kosten Positieve omrekeningsverschillen Subtotaal groep Totaal klasse Postcheque en girodienst Subtotaal groep Kassen contanten Subtotaal groep Totaal klasse Aankopen van handelsgoederen Voorraadwijziging van handelsgoederen Subtotaal groep Huur en huurlasten Vergoedingen aan derden Subtotaal groep Bezoldigingen bedienden Vakantiegeld bedienden Bezoldigingen arbeiders Vakantiegeld arbeiders Werkgeversbijdrage RSZ Subtotaal groep Afschrijvingen op materiële vaste activa Waardeverminderingen op handelsvorderingen Waardeverminderingen handelsvordering terugneming Subtotaal groep Rente commissies en kosten van schulden Betalingskortingen aan klanten Subtotaal groep Andere uitzonderlijke kosten Subtotaal groep Totaal klasse Omzet onderneming Inkomende retouren Subtotaal groep Wisselresultaten Subtotaal groep Meerwaarden op de realisatie vaste activa Subtotaal groep Totaal klasse Over te dragen P.Boek is ontwikkeld door Jan VERHOEYE 6

7 PROEF- EN SALDIBALANS Datum: 21/12/2004 Lead Tijd: 02:56:09 Aanvrager: JV 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken LOVENDEGEM Tel: 09/ Fax: 09/ Web: PROEF- EN SALDIBALANS 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 1 Nummer en naam van de rekening Beginsaldo Debet Credit Eindsaldo Overdracht Geplaatst kapitaal Subtotaal groep Kredietinstellingen schulden op rekening (A) Subtotaal groep Totaal klasse EUR Terreinen Gebouwen Geboekte afschrijvingen op gebouwen Subtotaal groep Installaties machines en uitrusting Geboekte afschrijvingen installaties en machines Subtotaal groep Meubilair Geboekte afschrijvingen op meubilair Rollend materieel Geboekte afschrijvingen op rollend materieel Subtotaal groep Totaal klasse Handelsgoederen Handelsgoederen geboekte waardeverminderingen Subtotaal groep Totaal klasse Handelsdebiteuren Op te maken facturen Dubieuze debiteuren Geboekte waardeverminderingen Subtotaal groep Kredietinstellingen schulden op rekening (A) Overige leningen (A) Subtotaal groep Kredietinstellingen schulden in rekening courant Subtotaal groep Leveranciers Te ontvangen facturen Op te maken creditnota's Subtotaal groep Te betalen BTW Ingehouden bedrijfsvoorheffing Te betalen RSZ Bezoldigingen Vakantiegeld Subtotaal groep Over te dragen

8 PROEF- EN SALDIBALANS 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 2 Nummer en naam van de rekening Beginsaldo Debet Credit Eindsaldo Overdracht Dividenden over het boekjaar Subtotaal groep Over te dragen kosten Toe te rekenen kosten Positieve omrekeningsverschillen Subtotaal groep Totaal klasse Postcheque en girodienst Subtotaal groep Kassen contanten Subtotaal groep Totaal klasse Aankopen van handelsgoederen Voorraadwijziging van handelsgoederen Subtotaal groep Huur en huurlasten Vergoedingen aan derden Subtotaal groep Bezoldigingen bedienden Vakantiegeld bedienden Bezoldigingen arbeiders Vakantiegeld arbeiders Werkgeversbijdrage RSZ Subtotaal groep Afschrijvingen op materiële vaste activa Waardeverminderingen op handelsvorderingen Waardeverminderingen handelsvordering terugneming Subtotaal groep Rente commissies en kosten van schulden Betalingskortingen aan klanten Subtotaal groep Andere uitzonderlijke kosten Subtotaal groep Vergoeding van het kapitaal eigenaar Subtotaal groep Totaal klasse Omzet onderneming Inkomende retouren Subtotaal groep Wisselresultaten Subtotaal groep Meerwaarden op de realisatie vaste activa Subtotaal groep Overgedragen winst van het vorige boekjaar Over te dragen

9 PROEF- EN SALDIBALANS 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz. 3 Nummer en naam van de rekening Beginsaldo Debet Credit Eindsaldo Overdracht Subtotaal groep Totaal klasse Over te dragen P.Boek is ontwikkeld door Jan VERHOEYE 9

10 HISTORIEKEN GROOTBOEK Datum: 21/12/2004 Lead Tijd: 02:58:39 Aanvrager: JV 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken LOVENDEGEM Tel: 09/ Fax: 09/ Web: HISTORIEKEN GROOTBOEK 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz Geplaatst kapitaal OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN CS EUR Kredietinstellingen schulden op rekening (A) OJN Voorlopige saldibalans op DIV Overboeking van 17 naar 42 deel hoofdsom dat volgend jaar vervalt TOTALEN CS Terreinen OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Gebouwen OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Geboekte afschrijvingen op gebouwen OJN Voorlopige saldibalans op DIV Boeking afschrijving gebouwen ( x 0.05) TOTALEN CS Installaties machines en uitrusting OJN Voorlopige saldibalans op DIV Regularisatie verkoop vast actief TOTALEN DS Geboekte afschrijvingen installaties en machines OJN Voorlopige saldibalans op DIV Regularisatie verkoop vast actief DIV Boeking afschrijving machines ( ) x 0.20) TOTALEN CS

11 HISTORIEKEN GROOTBOEK 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz Meubilair OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Geboekte afschrijvingen op meubilair OJN Voorlopige saldibalans op DIV Boeking afschrijving meubilair ( ) x TOTALEN CS Rollend materieel OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Geboekte afschrijvingen op rollend materieel OJN Voorlopige saldibalans op DIV Boeking afschrijving rollend materieel ( x 0.20) TOTALEN CS Handelsgoederen OJN Voorlopige saldibalans op DIV Boeking voorraadstijging: dus kosten verminderen, actief verhogen TOTALEN DS Handelsgoederen geboekte waardeverminderingen DIV Boeking verlies voorraad (is uitzonderlijk vermits fout van onderneming) TOTALEN CS Handelsdebiteuren OJN Voorlopige saldibalans op DIV Pauwels in niet langer dubieus: hij gaat betalen! DIV Makalux NV is dubieus geworden TOTALEN DS Op te maken facturen DIV Reeds aan Verspaille geleverde goederen, maar nog geen factuur gemaakt TOTALEN DS

12 HISTORIEKEN GROOTBOEK 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz Dubieuze debiteuren OJN Voorlopige saldibalans op DIV Pauwels in niet langer dubieus: hij gaat betalen! DIV Makalux NV is dubieus geworden TOTALEN DS Geboekte waardeverminderingen OJN Voorlopige saldibalans op DIV Terugname van waardevermindering op Pauwels die niet langer dubieus is DIV Makalux is dubieus en we boeken alles weg ( / 1.21; dus niet op BTW) TOTALEN CS Kredietinstellingen schulden op rekening (A) DIV Overboeking van 17 naar 42 deel hoofdsom dat volgend jaar vervalt TOTALEN CS Overige leningen (A) DIV Overboeking van 17 naar 42 volledige hoofdsom (volgend jaar vervalt alles) TOTALEN CS Kredietinstellingen schulden in rekening courant DIV Bank heeft op CS, dus overboeken naar passiedrekening (43) TOTALEN CS Leveranciers OJN Voorlopige saldibalans op DIV Boeking positief omrekeningsverschil: geen opbrengst (voorzichtigheidsbeg.) TOTALEN CS Te ontvangen facturen DIV Nog te ontvangen factuur, goederen al in magazijn geleverd TOTALEN CS Op te maken creditnota's DIV Inkomende retouren waarvan CN nog moet gemaakt worden TOTALEN CS

13 HISTORIEKEN GROOTBOEK 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz Te betalen BTW DIV Regulariseren BTW: = te betalen aan BTW TOTALEN CS Ingehouden bedrijfsvoorheffing OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN CS Te betalen RSZ OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN CS Bezoldigingen OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN CS Vakantiegeld DIV Vakantiegeld bedienden (geen vorig boekjaar; x 0.188) DIV Vakantiegeld arbeiders (geen vorig boekjaar; x 1.08 x 10.27) TOTALEN CS Dividenden over het boekjaar DIV Uitkering van dividend volgens beslissing algemene vergadering TOTALEN CS Over te dragen kosten DIV Huur vooruitbetaald voor januari en februari volgend jaar: overdragen DIV Vooruitbetaalde brandverzekering: overdragen TOTALEN DS Toe te rekenen kosten DIV Toerekenen interest op krediet A ( x x 1/12) DIV Anticipatie op factuur Belgacom maanden november en december dit boekjaar TOTALEN CS

14 HISTORIEKEN GROOTBOEK 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz Positieve omrekeningsverschillen DIV Boeking positief omrekeningsverschil: geen opbrengst (voorzichtigheidsbeg.) TOTALEN DS Postcheque en girodienst OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Kassen contanten OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Aankopen van handelsgoederen OJN Voorlopige saldibalans op DIV Nog te ontvangen factuur, goederen al in magazijn geleverd TOTALEN DS Voorraadwijziging van handelsgoederen DIV Boeking voorraadstijging: dus kosten verminderen, actief verhogen TOTALEN CS Huur en huurlasten OJN Voorlopige saldibalans op DIV Huur vooruitbetaald voor januari en februari volgend jaar: overdragen TOTALEN DS Vergoedingen aan derden OJN Voorlopige saldibalans op DIV Vooruitbetaalde brandverzekering: overdragen DIV Anticipatie op factuur Belgacom maanden november en december dit boekjaar TOTALEN DS Bezoldigingen bedienden OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS

15 HISTORIEKEN GROOTBOEK 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz Vakantiegeld bedienden DIV Vakantiegeld bedienden (geen vorig boekjaar; x 0.188) TOTALEN DS Bezoldigingen arbeiders OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Vakantiegeld arbeiders DIV Vakantiegeld arbeiders (geen vorig boekjaar; x 1.08 x 10.27) TOTALEN DS Werkgeversbijdrage RSZ OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Afschrijvingen op materiële vaste activa DIV Boeking afschrijving machines ( ) x 0.20) DIV Boeking afschrijving meubilair ( ) x DIV Boeking afschrijving rollend materieel ( x 0.20) DIV Boeking afschrijving gebouwen ( x 0.05) TOTALEN DS Waardeverminderingen op handelsvorderingen DIV Makalux is dubieus en we boeken alles weg ( / 1.21; dus niet op BTW) TOTALEN DS Waardeverminderingen handelsvordering terugneming DIV Terugname van waardevermindering op Pauwels die niet langer dubieus is TOTALEN CS Rente commissies en kosten van schulden OJN Voorlopige saldibalans op DIV Toerekenen interest op krediet A ( x x 1/12) TOTALEN DS

16 HISTORIEKEN GROOTBOEK 1-Z9001 OEF DEEL I 5-18 ( ) Blz Betalingskortingen aan klanten OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN DS Andere uitzonderlijke kosten DIV Boeking verlies voorraad (is uitzonderlijk vermits fout van onderneming) TOTALEN DS Vergoeding van het kapitaal eigenaar DIV Uitkering van dividend volgens beslissing algemene vergadering TOTALEN DS Omzet onderneming OJN Voorlopige saldibalans op DIV Reeds aan Verspaille geleverde goederen, maar nog geen factuur gemaakt TOTALEN CS Inkomende retouren OJN Voorlopige saldibalans op DIV Inkomende retouren waarvan CN nog moet gemaakt worden TOTALEN DS Wisselresultaten OJN Voorlopige saldibalans op TOTALEN CS Meerwaarden op de realisatie vaste activa DIV Regularisatie verkoop vast actief TOTALEN CS Overgedragen winst van het vorige boekjaar DIV In resultaat nemen van overgedragen verlies vorig(e) boekja(a)r(en) TOTALEN CS P.Boek is ontwikkeld door Jan VERHOEYE 16

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Inzicht in uw cijfers

Inzicht in uw cijfers Welkom! Inzicht in uw cijfers Opbouw van uw boekhouding Balans Overzicht van de bezittingen en schulden Toont vermogen van de vennootschap Resultatenrekening Overzicht van kosten en opbrengsten Steeds

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475 Herhalingsoefening intracommunautaire handel en medecontractant p. 148 15/4 1 604 4110 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen 8 000 1 680 440 4512 aan Leveranciers aan Versch. btw ICV 8 000 1 680 AF/641

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

Actief-passief balans / Resultatenrekening VZW Jongerenatelier

Actief-passief balans / Resultatenrekening VZW Jongerenatelier ACTIVA Vaste Activa 21/28 267.265,76 208.269,69 Materiële vaste activa 22/27 267.265,76 208.269,69 Installaties, machines en uitrusting 23 2.833,97 4.044,89 231100 Metaalbewerkingsmachines 34.371,94 34.371,94

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING De beginbalans op 1.1. 2015 is 100 Kapitaal 100 000 130 Wettelijke reserve 8 000 133 Beschikbare reserve 31 200 Lening > 1 jaar 225 000 2210

Nadere informatie

DRAFT na input 4Q17 voor audit Boekjaar 2017

DRAFT na input 4Q17 voor audit Boekjaar 2017 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 105.657,61 Immateriële vaste activa 21 38.275,72 21100000 21100009 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 117.987,10 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE (79.711,38) Materiële vaste

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap) donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92 SOLECO - Pagina. 1/5 BALANS EUR PER 31 DECEMBER 2010 ACTIEF OPRICHT.KOST,V.A.&VORDER.>1JR 157.493,55 IMMATERIELE VASTE ACTIVA -33,60 211209 Afschr. Licenties -33,60 TERREINEN EN GEBOUWEN -421,90 221019

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Terreinen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Proefbalans 26/10/2016 1

Proefbalans 26/10/2016 1 Proefbalans 26/10/2016 1 Periode: 25/10/16 Pagi 109_NOVOVIL PMVGROUP\ Grootboekrekening: Datumfilter: 25/10/16, Saldo: 0 Mutatie Saldo Nr. Naam Debet Credit Debet Credit 1 EV, VOORZ, UITG BEL, SCHULD>1J

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

VP BALANS DRAFT!

VP BALANS DRAFT! Pagina : 1 VASTE ACTIVA 20/28 134.524,57 101.972,48 Immateriële vaste activa 21 47.370,00 4.870,00 21100000 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 165.317,10 122.817,10 21100009 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE

Nadere informatie

Interne Balans VZW VEGAPLAN VZW HAVENLAAN 86C/202B BE-1000 BRUSSEL 1 BE Pagina : 1 05/11/2018. Volledige schema

Interne Balans VZW VEGAPLAN VZW HAVENLAAN 86C/202B BE-1000 BRUSSEL 1 BE Pagina : 1 05/11/2018. Volledige schema Pagina : 1 VASTE ACTIVA 20/28 135.492,79 101.972,48 Immateriële vaste activa 21 47.370,00 4.870,00 21100000 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 165.317,10 122.817,10 21100009 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging) dinsdag 26 februari 2019 11:50 Bedrijf: 86 - Hippische Regionale van Oost Vlaanderen Pagina 1 van 8 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4 305,95 2 685,31 Oprichtingskosten (toelichting 4.1)

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Bridgeboetiek VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Bridgeboetiek VZW Jaarrapport Onderneming Bridgeboetiek VZW 0445.163.781 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 5 Resultaatverwerking 7 afschrijvingstabel 2016 9 Toelichtingen

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Interne Balans VZW VEGAPLAN VZW HAVENLAAN 86C/202B BE-1000 BRUSSEL 1 BE Pagina : 1 07/03/2019. Volledige schema

Interne Balans VZW VEGAPLAN VZW HAVENLAAN 86C/202B BE-1000 BRUSSEL 1 BE Pagina : 1 07/03/2019. Volledige schema Pagina : 1 VASTE ACTIVA 20/28 130.447,63 101.972,48 Immateriële vaste activa 21 44.110,00 4.870,00 21100000 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 165.317,10 122.817,10 21100009 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE

Nadere informatie

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Kind en Gezin BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 13.409.234 12.996.862 Immateriële vaste activa (+) 426.175 251.716 Materiële vaste activa 12.972.845 12.734.932 Terreinen en gebouwen (+)

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2017

Interne Balans VZW Boekjaar 2017 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 101.972,48 Immateriële vaste activa 21 4.870,00 21100000 21100009 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 122.817,10 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE (117.947,10) Materiële vaste

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer.

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: BOEKHOUDEN Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks

Nadere informatie

BE (in euros)

BE (in euros) VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Immateriële vaste activa CASE 1

Immateriële vaste activa CASE 1 5. Cases Immateriële vaste activa CASE 1 Gegeven De BVBA ABC sluit een licentieovereenkomst af met haar buitenlandse moedermaatschappij voor een prijs die als volgt is bepaald: 1.Bij de ondertekening van

Nadere informatie

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen OPLOSSING OEFENINGENBLOK 3 (p. 114) 3.3 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. activazijde 3 Regularisaties i.v.m. aan- en verkopen 1 Stel de redeneringsschema s op. Document Divers document nr. 26 Verrichting:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald.

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. Deel 4 A: Officiëel Minimum Algemeen Rekeningenstelsel volgens Koninklijke Besluiten (beperkt tot 1 t/m 7) Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Interne balans (2jaar)

Interne balans (2jaar) Interne balans (2jaar) Actief Vaste activa 2.847,00 4.531,30 I. Oprichtingskosten 0,00 0,00 200000 Oprichtingskosten 1.000,00 1.000,00 200090 Afschr.opricht.kost.&kap.verh. -1.000,00-1.000,00 II. Immateriële

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING

2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING 2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING 2.1. Aankopen en verkopen van handelsgoederen (met BTW) Voorbeeld: 1/12/N0: We kopen voor 20.000 EUR handelsgoederen aan bij Mandlikova,

Nadere informatie

Inventarisverrichtingen

Inventarisverrichtingen Inventarisverrichtingen Handboek p. 209 tot 247 INVENTARISVERRIHTINGEN Verrichtingen van het boekjaar zijn op basis van verantwoordingstukken geboekt in de diverse boeken: aankoop verkoop financiële verrichtingen

Nadere informatie

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2013_XX

Nadere informatie

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011)

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011) Balans per 31/12/2011 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/29 136 030 109 193 194 994 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0 0 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21 0 0 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 0 0 A. Terreinen en gebouwen 22

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000Installaties, machines en uitrusting 2,776.11 230009Afschrijvingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0822.880.197 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ecofest Rechtsvorm: VZW Adres: Ferdinand Coosemansstraat Nr.: 145 Postnummer: 2600 Gemeente:

Nadere informatie

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 87.030.208 76.438.607 Immateriële vaste activa (+) 31.303.323 20.907.614 Materiële vaste activa 46.687.016

Nadere informatie

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1.1. De balans 1.1.1. Verrichtingen op balansen We beginnen een zaak met 80.000 EUR, dit geld komt uit ons persoonlijk fortuin. We plaatsen dit geld op de bankrekening

Nadere informatie