Beginbalans. Grootboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beginbalans. Grootboek"

Transcriptie

1 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen moet openen en hoe je de mutaties dient te verwerken op de grootboekrekeningen. Verder worden in dit hoofdstuk de hulprekeningen van het eigen vermogen behandeld. ij deze hulprekeningen maak je tevens kennis met een aantal nieuwe boekingsregels. We breiden het stappenplan verder uit met enkele nieuwe kolommen. Met behulp van de boekingsregels gaan we het stappenplan invullen. In de cirkel zijn de vlakken grootboek en financiële feiten geaccentueerd. De financiële feiten gaan we verwerken in het grootboek.

2 3.1 Grootboekrekeningen openen In hoofdstuk 2 hebben we geleerd hoe een balans moet worden opgesteld. Daarnaast hebben we ook gezien dat elke transactie door de onderneming gevolgen heeft voor de bezittingen en schulden. Met andere woorden: door de transacties veranderen elke keer de gegevens op de balans. In hoofdstuk 2 heb je omwille van de oefening steeds na elke transactie een nieuwe balans gemaakt. In de praktijk gebeurt dit uiteraard niet! Om toch een duidelijk overzicht per bezitting en schuld te behouden en niet steeds een nieuwe balans te hoeven maken, is men in de praktijk gaan werken met grootboekrekeningen. In het verleden gebeurde dit op losse kaarten in een boek dat grootboek wordt genoemd. is dus een verzameling van alle grootboekrekeningen. Iedere grootboekrekening wordt geopend vanaf de balans. Dit doen we aan de hand van de openingsregels. Openingsregels Regel A Een rekening van bezit wordt bij opening van het grootboek gedebiteerd voor het bedrag waarvoor die rekening debet op de balans staat. Regel Een rekening van schuld wordt bij opening van het grootboek gecrediteerd voor het bedrag waarvoor die rekening credit op de balans staat. Regel C De rekening wordt bij opening van de grootboekrekening gecrediteerd voor het bedrag waarvoor het eigen vermogen credit op de balans staat. Opmerkingen 1. Debiteren = het noteren van geldbedragen of aantallen aan de debetzijde. 2. Crediteren = het noteren van geldbedragen of aantallen aan de creditzijde. 3. Muteren = het aanbrengen van veranderingen in bezittingen, schulden of eigen vermogen. 4. Voor iedere bezitting en voor iedere schuld wordt meestal één grootboekrekening geopend. Op deze rekening worden dan alle financiële feiten die betrekking hebben op deze rekening, geboekt. Grootboekrekeningen worden aan dezelfde zijde en met hetzelfde bedrag geopend waarmee ze op de balans staan. Hoofdstuk 3

3 In de praktijk hebben alle grootboekrekeningen naast een naam ook een nummer. In hoofdstuk 5 worden de grootboekrekeningnummers besproken; deze nummers worden ook wel codes genoemd. In de bijlage tref je de grootboekrekeningen aan die je moet gebruiken bij de opgaven. Voorbeeld Debet alans van P. Pronk per 1 januari 2009 Credit Winkelpand , , Inventaris , Hypotheek o/g , Voorraad goederen , Crediteuren , Debiteuren , Rabobank 8.000, ING ank 5.000, Kas , , , Deze balans bevat aan de debetzijde zes posten en aan de creditzijde vier posten. De boekhouding gaan we nu openen door voor elk van deze tien balansposten een grootboekrekening aan te leggen. Mutaties die zich in de loop der tijd voordoen kunnen dan op deze kaarten worden aangetekend. Als we de grootboekrekeningen van de heer Pronk openen aan de hand van de openingsregels, ziet het grootboek er als volgt uit: Winkelpand Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Inventaris Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans ,

4 Voorraad goederen Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Debiteuren Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , ING ank Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans 5.000, Kas Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Hypotheek o/g Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Crediteuren Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Hoofdstuk 3

5 Rabobank Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans 8.000, Opmerkingen 1. Het totaal van de debetzijden van de grootboekrekeningen moet gelijk zijn aan het balanstotaal. 2. Het totaal van de creditzijden van de grootboekrekeningen moet gelijk zijn aan het balanstotaal. De liniatuur die bij bovenstaande grootboekrekeningen is gekozen, wordt de scontrovorm genoemd. Een andere liniatuur, die vandaag de dag meer wordt gehanteerd, is de gewijzigde scontrovorm. ij deze vorm wordt de rekening niet verdeeld in een debet- en creditzijde maar worden de bedragen van de debet- en creditzijde rechts naast elkaar geplaatst. Het aantal kolommen wordt daardoor verminderd; de kolommen Datum, Stuknr. en Omschrijving komen maar één keer voor. In dit boek maken we de grootboekrekeningen steeds in de gewijzigde scontrovorm op. van de heer Pronk ziet er dan als volgt uit: Winkelpand 1/1 van alans , Inventaris 1/1 van alans , Voorraad goederen 1/1 van alans , Debiteuren 1/1 van alans ,

6 ING ank 1/1 van alans 5.000, Kas 1/1 van alans , 1/1 van alans , Hypotheek o/g 1/1 van alans , Crediteuren 1/1 van alans , Rabobank 1/1 van alans 8.000, 3.2 Veranderingen in de grootboekrekeningen In de praktijk worden veranderingen (mutaties) geboekt op de betreffende grootboekrekeningen van bezit en schuld of op de rekening Eigen vermogen. Dit boeken gebeurt volgens bepaalde regels: de boekingsregels. Voor het correct boeken van veranderingen is het daarom absoluut noodzakelijk dat je de boekingsregels goed kent! Hoofdstuk 3

7 oekingsregels Regel 1 Een rekening van bezit wordt gedebiteerd voor het ontstaan en als het bezit toeneemt. Regel 2 Een rekening van bezit wordt gecrediteerd als het bezit afneemt. Regel 3 Een rekening van schuld wordt gecrediteerd voor het ontstaan en als de schuld toeneemt. Regel 4 Een rekening van schuld wordt gedebiteerd als de schuld afneemt. Regel 5 De rekening wordt gedebiteerd als het eigen vermogen afneemt. Regel 6 De rekening wordt gecrediteerd als het eigen vermogen toeneemt. Ook bij het toepassen van deze boekingsregels maken we gebruik van een stappenplan. Stappenplan Stap 3 Welke grootboekrekening ondergaat een verandering? epaal of de grootboekrekening een rekening van bezit, schuld of eigen vermogen is. Geef aan of de rekening toe- of afneemt. epaal of de rekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd en voor welk bedrag. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Als we de laatste stap hebben doorlopen, moeten we ten slotte de betreffende grootboekrekeningen nog debiteren en/of crediteren. We spreken daarbij af dat de rekening(en) die wordt/worden gedebiteerd het eerst wordt/worden vermeld en de rekening(en) die wordt/ worden gecrediteerd als laatste wordt/worden genoteerd. Voorbeeld We gaan nu zeven transacties in de grootboekrekeningen van de heer Pronk aan de orde stellen. We maken daarbij gebruik van bovenvermeld stappenplan en passen de boekingsregels toe. We gebruiken de volgende afkortingen: K: Kas I: ING ank IF: Inkoopfactuur VF: Verkoopfactuur

8 (I2) Debiteur A. van Piggelen heeft zijn rekening ad 3.100, per ING ank aan de heer Pronk voldaan op 10 januari Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit ING Debiteuren 3.100, 3.100, (K4) De heer Pronk heeft op 10 januari 2009 de vordering van crediteur Idee Huis ad 5.000, per kas voldaan. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Crediteuren Kas S 5.000, 5.000, (I4) De heer Pronk lost op 12 januari 2009 per ING ank 3.100, af van zijn hypothecaire lening. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Hypoth. lening o/g ING S 3.100, 3.100, (IF2) Op 15 januari 2009 worden op rekening goederen gekocht bij de firma Hansen voor 3.000,. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Voorraad goederen Crediteuren S 3.000, 3.000, Hoofdstuk 3

9 (K6) Op 16 januari 2009 verkoopt de heer Pronk contant goederen voor 6.000, aan de firma eneke. De goederen waren ingekocht voor 4.000,. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Kas Voorraad goederen EV 6.000, 4.000, 2.000, (I7) Op 19 januari 2009 betaalt de heer Pronk voor drukwerk 110, per ING ank. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename () Afname () Debet Credit ING EV 110, 110, (VF2) Op 20 januari 2009 verkoopt de heer Pronk op rekening goederen voor 4.000,. Inkoopprijs 3.000,. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Debiteuren Voorraad goederen EV 4.000, 3.000, 1.000, Je kunt nu de opgaven 1 t/m 5 van paragraaf 3.1 en 3.2 maken. 3.3 Hulprekeningen van het eigen vermogen In het vorige hoofdstuk hebben we de balans besproken. Het eigen vermogen zorgt er steeds voor dat de balans in evenwicht is.

10 Telkens wanneer er winst gemaakt wordt, heeft de ondernemer geld verdiend waardoor zijn eigen vermogen is toegenomen. Uitgaven, bijvoorbeeld de reparatie van de zakenauto, kosten de ondernemer geld. Hierdoor zal zijn eigen vermogen afnemen. Ook als een ondernemer geld aan de zaak onttrekt dat hij gebruikt voor privédoeleinden, neemt het eigen vermogen af. We spreken in dit geval van privéopnamen. Echter, wanneer hij geld uit zijn privévermogen in de zaak stort neemt het eigen vermogen toe. Dit noemen we privéstortingen. De grootboekrekening Privé bespreken we uitgebreid in paragraaf 4.2. Als de ondernemer alle veranderingen direct op de rekening verwerkt, ziet hij aan het einde van een periode alleen hoe groot de verandering van het eigen vermogen is. Waaruit deze veranderingen bestaan, kan hij echter niet zien. We willen dit illustreren aan de hand van een voorbeeld. Voorbeeld Ondernemer K. Laars heeft op 1 december 2008 een eigen vermogen van ,. Op 31 december 2008 is zijn eigen vermogen toegenomen met 5.000,. De heer Laars had verwacht, gezien de grote omzet in de maand december, dat zijn eigen vermogen een grotere stijging had ondergaan. Hij gaat onderzoeken hoe deze stijging van het eigen vermogen is ontstaan. De netto-omzet bedroeg ,. De inkoopwaarde van de omzet was ,. De kosten bedroegen ,. De privéopnamen bedroegen 5.000,. op , Opbrengst verkopen , Inkoopwaarde van de omzet , rutowinst verkopen , Kosten , -/- Nettowinst december , / Privéopnamen 5.000, -/- op , Hoofdstuk 3

11 Uit bovenstaand voorbeeld blijkt echter niet waaruit de kosten, groot ,, bestaan. Voor elke ondernemer is het echter zeer belangrijk te weten hoeveel omzet hij heeft behaald in een bepaalde periode en welke kosten daarmee gepaard gingen. Daarom zal hij de veranderingen niet rechtstreeks op de rekening boeken maar op de hulprekeningen van het eigen vermogen. Als de heer Laars aparte grootboekrekeningen zou gebruiken voor alle kosten, opbrengsten, privéopnamen en -stortingen, zou hij op eenvoudige wijze de bovengenoemde cijfers kunnen achterhalen. De heer Laars besluit dan ook aparte grootboekrekeningen aan te leggen. De rekening gaf over december het volgende beeld: 1 dec Van balans , 5 dec Inkopen , 9 dec Huurkosten , 27 dec Huisvestingskosten 4.000, 29 dec Autokosten 1.000, 30 dec Privéopname 5.000, 31 dec Opbrengst verkopen , 31 dec Naar balans , , , Voor alle kosten en opbrengsten kan de heer Laars aparte kosten- en opbrengstenrekeningen aanleggen. Welke grootboekrekeningen de heer Laars aanlegt bepaalt hij zelf. Het ligt voor de hand dat hij die grootboekrekeningen aanlegt die vaak een verandering ondergaan. In dit boek maken we dan ook gebruik van een aantal grootboekrekeningen. We komen hierop terug in hoofdstuk 4. We hebben in paragraaf 3.2 kennisgemaakt met zes boekingsregels. Deze boekingsregels hadden betrekking op de rekeningen van bezit en schuld en op de rekening. Voor de boekingsregels 5 en 6 komen nu twee nieuwe boekingsregels in de plaats. Deze twee boekingsregels luiden als volgt:

12 Regel 5 Regel 6 Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gecrediteerd als het eigen vermogen toeneemt. Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gedebiteerd als het eigen vermogen afneemt. Dus in plaats van de rekening wordt nu de betreffende hulprekening van het eigen vermogen gedebiteerd of gecrediteerd. Als de heer Laars de veranderingen van de rekening in de maand december op aparte grootboekrekeningen had geboekt, had dit het volgende beeld gegeven: Datum Omschrijving Debet Credit 1/12 Van balans , Kostprijs verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 5/12 Factuur , Huurkosten Datum Omschrijving Debet Credit 9/12 4e kwartaal , Huisvestingskosten Datum Omschrijving Debet Credit 27/12 Schilder 4.000, Autokosten Datum Omschrijving Debet Credit 29/12 eurt km 16 FR ZX 1.000, Privé Datum Omschrijving Debet Credit 30/12 Opname mevr. Laars 5.000, Hoofdstuk 3

13 Opbrengst verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 31/12 December , We zien dat de rekening alleen maar wordt geopend met het bedrag van de beginbalans. Alle andere wijzigingen met betrekking tot het eigen vermogen worden geboekt op de hulprekeningen van het eigen vermogen. We komen nog eens terug op het eerdere voorbeeld waarbij de bruto- en nettowinst over de maand december wordt bepaald voor de heer Laars. In hoofdstuk 2 werd de brutowinst geboekt op de rekening (verkoopprijs -/- inkoopprijs). Een ondernemer wil echter in zijn boekhouding ook een duidelijk beeld van de inkoopprijs. We noemen dit ook wel de inkoopwaarde van de verkopen. Voortaan zullen we deze rekening echter niet Inkoopwaarde van de verkopen noemen maar Kostprijs verkopen, omdat deze rekening het totaal aan kosten weergeeft die men maakt bij een inkoop. De brutowinst is dus het verschil tussen de rekeningen Opbrengst verkopen (omzet) en Kostprijs verkopen (inkoopwaarde van de verkopen). Schematisch geeft dit het volgende beeld: Kostprijs verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 31/12 December , Opbrengst verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 31/12 December , De heer Laars kan nu in één oogopslag zien hoeveel zijn brutowinst op verkopen is. Indien we de brutowinst verminderen met alle kosten resulteert de nettowinst. Voor de heer Laars geeft dit het volgende beeld:

14 Opbrengst verkopen , Kostprijs verkopen , rutowinst , Kosten , Nettowinst , We zullen de winkelverkopen voor de maand december nog eens doorlopen via ons stappenplan. Stappenplan Welke grootboekrekening ondergaat een verandering? epaal of de grootboekrekening een rekening van of hulprekening van het eigen vermogen ( )is. Stap 3 Geef aan of de rekening toe- of afneemt. epaal of de rekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd en voor welk bedrag. Voorbeeld De heer Laars heeft dus per 31 december contant goederen verkocht voor ,. De inkoopwaarde bedroeg ,. Stappenplan Welke grootboekrekening ondergaat een verandering? De rekening verandert, doordat we contant goederen verkopen. De rekening hulprekening van het eigen vermogen) verandert, doordat er een verkoop plaatsvindt. De rekening verandert, doordat we goederen verkopen. De rekening gebruiken we als hulprekening van het eigen vermogen om de brutowinst te kunnen bepalen. epaal of de grootboekrekening een rekening van, of hulprekening van het eigen vermogen ( )is. Stap 3 Geef aan of de rekening toe- of afneemt. epaal of de rekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd en voor welk bedrag. Hoofdstuk 3

15 Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Kas Opbrengst verkopen HEV , , Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Kostprijs verkopen Voorraad goederen HEV , , In plaats van de rekening gebruiken we nu twee nieuwe hulprekeningen van het eigen vermogen, te weten Opbrengst verkopen en Kostprijs verkopen. Indien de heer Laars de goederen op rekening had verkocht, dienden we in plaats van de rekening Kas de rekening Debiteuren te hanteren. We willen de nieuwe boekingsregels nog eens aan de orde stellen aan de hand van een voorbeeld. Gemakshalve zetten we alle boekingsregels opnieuw op een rijtje: Openingsregels Regel A Een rekening van bezit wordt bij opening van het grootboek gedebiteerd voor het bedrag waarvoor die rekening debet op de balans staat. Regel Een rekening van schuld wordt bij opening van het grootboek gecrediteerd voor het bedrag waarvoor die rekening credit op de balans staat. Regel C De rekening wordt bij opening van de grootboekrekening gecrediteerd voor het bedrag waarvoor het eigen vermogen credit op de balans staat. oekingsregels Regel 1 Een rekening van bezit wordt gedebiteerd als het bezit toeneemt. Regel 2 Een rekening van bezit wordt gecrediteerd als het bezit afneemt.

16 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Een rekening van schuld wordt gecrediteerd als de schuld toeneemt. Een rekening van schuld wordt gedebiteerd als de schuld afneemt. Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gecrediteerd als het eigen vermogen toeneemt. Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gedebiteerd als het eigen vermogen afneemt. Voorbeeld Mevrouw P. van den osch is eigenaresse van een drogisterij. Haar balans geeft op 1 september 2009 het volgende beeld: Debet alans drogisterij P. van den osch per Credit edrijfspand , , Inventaris , 6% Hypotheek o/g , Voorraad goederen , Crediteuren , Debiteuren 4.000, SNS ank 5.000, Rabobank 2.000, Kas 6.000, , , In de maand september doen zich de volgende mutaties voor: etaald per kas voor postzegels 41,50 (K1) etaald per kas de jaarlijkse contributie voor het reclamebord van de plaatselijke atletiekvereniging 250, (K2) Opgenomen uit de kas voor huishoudgeld 200, (K3) Op rekening goederen verkocht aan de firma Graus voor 500,. De goederen hadden een inkoopwaarde van 300, (VF1) Per Rabobank de nota betaald voor schilderwerk 1.100, (1) Per kas goederen verkocht aan de firma Nelissen voor 600,. De inkoopwaarde van deze goederen bedroeg 350, (K4). ovenstaande transacties zouden ook in de vorm van boekingsdocumenten kunnen worden aangeboden. a. Open het grootboek. b. Geef via het stappenplan aan welke rekeningen worden gedebiteerd en welke worden gecrediteerd. c. Verwerk vervolgens via de uitwerkingen van het stappenplan de mutaties in het grootboek. Hoofdstuk 3

17 Uitwerkingen b Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Portokosten Kas HEV 41,50 41,50 Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Reclamekosten Kas HEV 250, 250, Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Privé Kas HEV 200, 200, Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Debiteuren Opbrengst verkopen Kostprijs verkopen Voorraad goederen HEV HEV 500, 300, 500, 300, Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Huisvestingskosten Rabobank HEV 1.100, 1.100,

18 Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Kas Opbrengst verkopen Kostprijs verkopen Voorraad goederen HEV HEV 600, 350, 600, 350, Uitwerkingen a en c edrijfspand Van balans , Inventaris Van balans , Voorraad goederen Van balans , VF1 Graus 300, K4 Nelissen 350, Debiteuren Van balans 4.000, VF1 Graus 500, SNS ank Van balans 5.000, Rabobank Van balans 2.000, Schilder 1.100, Hoofdstuk 3

19 Kas Van balans 6.000, K1 Portokosten 41, K2 Reclamekosten 250, K3 Privé 200, K4 Nelissen 600, Van balans , 6% Hypotheek o/g Van balans , Crediteuren Van balans , Portokosten K1 Postzegels 41,50 Reclamekosten K2 Contributie atletiekvereniging 250, Privé K3 Huishoudgeld 200, Opbrengst verkopen VF1 Graus 500, K4 Nelissen 600,

20 Kostprijs verkopen VF1 Graus op rekening 300, K4 Nelissen contant 350, Huisvestingskosten Schilder 1.100, Maak eerst de kennisvragen van hoofdstuk 3 en vervolgens de opgaven 1 t/m 10 van paragraaf Samenvatting hoofdstuk 3 is een verzameling van alle grootboekrekeningen. Iedere grootboekrekening wordt geopend vanaf de balans. Dit doen we aan de hand van de openingsregels. Deze staan achter in het boek en op de losse inlegkaart. Debiteren: het noteren van geldbedragen of aantallen aan de debetzijde. Crediteren: het noteren van geldbedragen of aantallen aan de creditzijde. Muteren: het aanbrengen van veranderingen in bezittingen, schulden of eigen vermogen. Het boeken van veranderingen in de grootboekrekeningen van bezit en schuld en de rekening gebeurt volgens boekingsregels. Deze staan achter in het boek en op de losse inlegkaart. Hoofdstuk 3

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 2014-06 ZM

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 2014-06 ZM BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 2014-06 ZM Tab Start Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website : www.boekinex.nl

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie