Beginbalans. Grootboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beginbalans. Grootboek"

Transcriptie

1 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen moet openen en hoe je de mutaties dient te verwerken op de grootboekrekeningen. Verder worden in dit hoofdstuk de hulprekeningen van het eigen vermogen behandeld. ij deze hulprekeningen maak je tevens kennis met een aantal nieuwe boekingsregels. We breiden het stappenplan verder uit met enkele nieuwe kolommen. Met behulp van de boekingsregels gaan we het stappenplan invullen. In de cirkel zijn de vlakken grootboek en financiële feiten geaccentueerd. De financiële feiten gaan we verwerken in het grootboek.

2 3.1 Grootboekrekeningen openen In hoofdstuk 2 hebben we geleerd hoe een balans moet worden opgesteld. Daarnaast hebben we ook gezien dat elke transactie door de onderneming gevolgen heeft voor de bezittingen en schulden. Met andere woorden: door de transacties veranderen elke keer de gegevens op de balans. In hoofdstuk 2 heb je omwille van de oefening steeds na elke transactie een nieuwe balans gemaakt. In de praktijk gebeurt dit uiteraard niet! Om toch een duidelijk overzicht per bezitting en schuld te behouden en niet steeds een nieuwe balans te hoeven maken, is men in de praktijk gaan werken met grootboekrekeningen. In het verleden gebeurde dit op losse kaarten in een boek dat grootboek wordt genoemd. is dus een verzameling van alle grootboekrekeningen. Iedere grootboekrekening wordt geopend vanaf de balans. Dit doen we aan de hand van de openingsregels. Openingsregels Regel A Een rekening van bezit wordt bij opening van het grootboek gedebiteerd voor het bedrag waarvoor die rekening debet op de balans staat. Regel Een rekening van schuld wordt bij opening van het grootboek gecrediteerd voor het bedrag waarvoor die rekening credit op de balans staat. Regel C De rekening wordt bij opening van de grootboekrekening gecrediteerd voor het bedrag waarvoor het eigen vermogen credit op de balans staat. Opmerkingen 1. Debiteren = het noteren van geldbedragen of aantallen aan de debetzijde. 2. Crediteren = het noteren van geldbedragen of aantallen aan de creditzijde. 3. Muteren = het aanbrengen van veranderingen in bezittingen, schulden of eigen vermogen. 4. Voor iedere bezitting en voor iedere schuld wordt meestal één grootboekrekening geopend. Op deze rekening worden dan alle financiële feiten die betrekking hebben op deze rekening, geboekt. Grootboekrekeningen worden aan dezelfde zijde en met hetzelfde bedrag geopend waarmee ze op de balans staan. Hoofdstuk 3

3 In de praktijk hebben alle grootboekrekeningen naast een naam ook een nummer. In hoofdstuk 5 worden de grootboekrekeningnummers besproken; deze nummers worden ook wel codes genoemd. In de bijlage tref je de grootboekrekeningen aan die je moet gebruiken bij de opgaven. Voorbeeld Debet alans van P. Pronk per 1 januari 2009 Credit Winkelpand , , Inventaris , Hypotheek o/g , Voorraad goederen , Crediteuren , Debiteuren , Rabobank 8.000, ING ank 5.000, Kas , , , Deze balans bevat aan de debetzijde zes posten en aan de creditzijde vier posten. De boekhouding gaan we nu openen door voor elk van deze tien balansposten een grootboekrekening aan te leggen. Mutaties die zich in de loop der tijd voordoen kunnen dan op deze kaarten worden aangetekend. Als we de grootboekrekeningen van de heer Pronk openen aan de hand van de openingsregels, ziet het grootboek er als volgt uit: Winkelpand Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Inventaris Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans ,

4 Voorraad goederen Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Debiteuren Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , ING ank Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans 5.000, Kas Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Hypotheek o/g Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Crediteuren Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans , Hoofdstuk 3

5 Rabobank Datum Stuknr. Omschr. edrag Datum Stuknr. Omschr. edrag 1/1 van alans 8.000, Opmerkingen 1. Het totaal van de debetzijden van de grootboekrekeningen moet gelijk zijn aan het balanstotaal. 2. Het totaal van de creditzijden van de grootboekrekeningen moet gelijk zijn aan het balanstotaal. De liniatuur die bij bovenstaande grootboekrekeningen is gekozen, wordt de scontrovorm genoemd. Een andere liniatuur, die vandaag de dag meer wordt gehanteerd, is de gewijzigde scontrovorm. ij deze vorm wordt de rekening niet verdeeld in een debet- en creditzijde maar worden de bedragen van de debet- en creditzijde rechts naast elkaar geplaatst. Het aantal kolommen wordt daardoor verminderd; de kolommen Datum, Stuknr. en Omschrijving komen maar één keer voor. In dit boek maken we de grootboekrekeningen steeds in de gewijzigde scontrovorm op. van de heer Pronk ziet er dan als volgt uit: Winkelpand 1/1 van alans , Inventaris 1/1 van alans , Voorraad goederen 1/1 van alans , Debiteuren 1/1 van alans ,

6 ING ank 1/1 van alans 5.000, Kas 1/1 van alans , 1/1 van alans , Hypotheek o/g 1/1 van alans , Crediteuren 1/1 van alans , Rabobank 1/1 van alans 8.000, 3.2 Veranderingen in de grootboekrekeningen In de praktijk worden veranderingen (mutaties) geboekt op de betreffende grootboekrekeningen van bezit en schuld of op de rekening Eigen vermogen. Dit boeken gebeurt volgens bepaalde regels: de boekingsregels. Voor het correct boeken van veranderingen is het daarom absoluut noodzakelijk dat je de boekingsregels goed kent! Hoofdstuk 3

7 oekingsregels Regel 1 Een rekening van bezit wordt gedebiteerd voor het ontstaan en als het bezit toeneemt. Regel 2 Een rekening van bezit wordt gecrediteerd als het bezit afneemt. Regel 3 Een rekening van schuld wordt gecrediteerd voor het ontstaan en als de schuld toeneemt. Regel 4 Een rekening van schuld wordt gedebiteerd als de schuld afneemt. Regel 5 De rekening wordt gedebiteerd als het eigen vermogen afneemt. Regel 6 De rekening wordt gecrediteerd als het eigen vermogen toeneemt. Ook bij het toepassen van deze boekingsregels maken we gebruik van een stappenplan. Stappenplan Stap 3 Welke grootboekrekening ondergaat een verandering? epaal of de grootboekrekening een rekening van bezit, schuld of eigen vermogen is. Geef aan of de rekening toe- of afneemt. epaal of de rekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd en voor welk bedrag. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Als we de laatste stap hebben doorlopen, moeten we ten slotte de betreffende grootboekrekeningen nog debiteren en/of crediteren. We spreken daarbij af dat de rekening(en) die wordt/worden gedebiteerd het eerst wordt/worden vermeld en de rekening(en) die wordt/ worden gecrediteerd als laatste wordt/worden genoteerd. Voorbeeld We gaan nu zeven transacties in de grootboekrekeningen van de heer Pronk aan de orde stellen. We maken daarbij gebruik van bovenvermeld stappenplan en passen de boekingsregels toe. We gebruiken de volgende afkortingen: K: Kas I: ING ank IF: Inkoopfactuur VF: Verkoopfactuur

8 (I2) Debiteur A. van Piggelen heeft zijn rekening ad 3.100, per ING ank aan de heer Pronk voldaan op 10 januari Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit ING Debiteuren 3.100, 3.100, (K4) De heer Pronk heeft op 10 januari 2009 de vordering van crediteur Idee Huis ad 5.000, per kas voldaan. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Crediteuren Kas S 5.000, 5.000, (I4) De heer Pronk lost op 12 januari 2009 per ING ank 3.100, af van zijn hypothecaire lening. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Hypoth. lening o/g ING S 3.100, 3.100, (IF2) Op 15 januari 2009 worden op rekening goederen gekocht bij de firma Hansen voor 3.000,. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Voorraad goederen Crediteuren S 3.000, 3.000, Hoofdstuk 3

9 (K6) Op 16 januari 2009 verkoopt de heer Pronk contant goederen voor 6.000, aan de firma eneke. De goederen waren ingekocht voor 4.000,. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Kas Voorraad goederen EV 6.000, 4.000, 2.000, (I7) Op 19 januari 2009 betaalt de heer Pronk voor drukwerk 110, per ING ank. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename () Afname () Debet Credit ING EV 110, 110, (VF2) Op 20 januari 2009 verkoopt de heer Pronk op rekening goederen voor 4.000,. Inkoopprijs 3.000,. Rekening ezit/schuld/ Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Debiteuren Voorraad goederen EV 4.000, 3.000, 1.000, Je kunt nu de opgaven 1 t/m 5 van paragraaf 3.1 en 3.2 maken. 3.3 Hulprekeningen van het eigen vermogen In het vorige hoofdstuk hebben we de balans besproken. Het eigen vermogen zorgt er steeds voor dat de balans in evenwicht is.

10 Telkens wanneer er winst gemaakt wordt, heeft de ondernemer geld verdiend waardoor zijn eigen vermogen is toegenomen. Uitgaven, bijvoorbeeld de reparatie van de zakenauto, kosten de ondernemer geld. Hierdoor zal zijn eigen vermogen afnemen. Ook als een ondernemer geld aan de zaak onttrekt dat hij gebruikt voor privédoeleinden, neemt het eigen vermogen af. We spreken in dit geval van privéopnamen. Echter, wanneer hij geld uit zijn privévermogen in de zaak stort neemt het eigen vermogen toe. Dit noemen we privéstortingen. De grootboekrekening Privé bespreken we uitgebreid in paragraaf 4.2. Als de ondernemer alle veranderingen direct op de rekening verwerkt, ziet hij aan het einde van een periode alleen hoe groot de verandering van het eigen vermogen is. Waaruit deze veranderingen bestaan, kan hij echter niet zien. We willen dit illustreren aan de hand van een voorbeeld. Voorbeeld Ondernemer K. Laars heeft op 1 december 2008 een eigen vermogen van ,. Op 31 december 2008 is zijn eigen vermogen toegenomen met 5.000,. De heer Laars had verwacht, gezien de grote omzet in de maand december, dat zijn eigen vermogen een grotere stijging had ondergaan. Hij gaat onderzoeken hoe deze stijging van het eigen vermogen is ontstaan. De netto-omzet bedroeg ,. De inkoopwaarde van de omzet was ,. De kosten bedroegen ,. De privéopnamen bedroegen 5.000,. op , Opbrengst verkopen , Inkoopwaarde van de omzet , rutowinst verkopen , Kosten , -/- Nettowinst december , / Privéopnamen 5.000, -/- op , Hoofdstuk 3

11 Uit bovenstaand voorbeeld blijkt echter niet waaruit de kosten, groot ,, bestaan. Voor elke ondernemer is het echter zeer belangrijk te weten hoeveel omzet hij heeft behaald in een bepaalde periode en welke kosten daarmee gepaard gingen. Daarom zal hij de veranderingen niet rechtstreeks op de rekening boeken maar op de hulprekeningen van het eigen vermogen. Als de heer Laars aparte grootboekrekeningen zou gebruiken voor alle kosten, opbrengsten, privéopnamen en -stortingen, zou hij op eenvoudige wijze de bovengenoemde cijfers kunnen achterhalen. De heer Laars besluit dan ook aparte grootboekrekeningen aan te leggen. De rekening gaf over december het volgende beeld: 1 dec Van balans , 5 dec Inkopen , 9 dec Huurkosten , 27 dec Huisvestingskosten 4.000, 29 dec Autokosten 1.000, 30 dec Privéopname 5.000, 31 dec Opbrengst verkopen , 31 dec Naar balans , , , Voor alle kosten en opbrengsten kan de heer Laars aparte kosten- en opbrengstenrekeningen aanleggen. Welke grootboekrekeningen de heer Laars aanlegt bepaalt hij zelf. Het ligt voor de hand dat hij die grootboekrekeningen aanlegt die vaak een verandering ondergaan. In dit boek maken we dan ook gebruik van een aantal grootboekrekeningen. We komen hierop terug in hoofdstuk 4. We hebben in paragraaf 3.2 kennisgemaakt met zes boekingsregels. Deze boekingsregels hadden betrekking op de rekeningen van bezit en schuld en op de rekening. Voor de boekingsregels 5 en 6 komen nu twee nieuwe boekingsregels in de plaats. Deze twee boekingsregels luiden als volgt:

12 Regel 5 Regel 6 Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gecrediteerd als het eigen vermogen toeneemt. Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gedebiteerd als het eigen vermogen afneemt. Dus in plaats van de rekening wordt nu de betreffende hulprekening van het eigen vermogen gedebiteerd of gecrediteerd. Als de heer Laars de veranderingen van de rekening in de maand december op aparte grootboekrekeningen had geboekt, had dit het volgende beeld gegeven: Datum Omschrijving Debet Credit 1/12 Van balans , Kostprijs verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 5/12 Factuur , Huurkosten Datum Omschrijving Debet Credit 9/12 4e kwartaal , Huisvestingskosten Datum Omschrijving Debet Credit 27/12 Schilder 4.000, Autokosten Datum Omschrijving Debet Credit 29/12 eurt km 16 FR ZX 1.000, Privé Datum Omschrijving Debet Credit 30/12 Opname mevr. Laars 5.000, Hoofdstuk 3

13 Opbrengst verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 31/12 December , We zien dat de rekening alleen maar wordt geopend met het bedrag van de beginbalans. Alle andere wijzigingen met betrekking tot het eigen vermogen worden geboekt op de hulprekeningen van het eigen vermogen. We komen nog eens terug op het eerdere voorbeeld waarbij de bruto- en nettowinst over de maand december wordt bepaald voor de heer Laars. In hoofdstuk 2 werd de brutowinst geboekt op de rekening (verkoopprijs -/- inkoopprijs). Een ondernemer wil echter in zijn boekhouding ook een duidelijk beeld van de inkoopprijs. We noemen dit ook wel de inkoopwaarde van de verkopen. Voortaan zullen we deze rekening echter niet Inkoopwaarde van de verkopen noemen maar Kostprijs verkopen, omdat deze rekening het totaal aan kosten weergeeft die men maakt bij een inkoop. De brutowinst is dus het verschil tussen de rekeningen Opbrengst verkopen (omzet) en Kostprijs verkopen (inkoopwaarde van de verkopen). Schematisch geeft dit het volgende beeld: Kostprijs verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 31/12 December , Opbrengst verkopen Datum Omschrijving Debet Credit 31/12 December , De heer Laars kan nu in één oogopslag zien hoeveel zijn brutowinst op verkopen is. Indien we de brutowinst verminderen met alle kosten resulteert de nettowinst. Voor de heer Laars geeft dit het volgende beeld:

14 Opbrengst verkopen , Kostprijs verkopen , rutowinst , Kosten , Nettowinst , We zullen de winkelverkopen voor de maand december nog eens doorlopen via ons stappenplan. Stappenplan Welke grootboekrekening ondergaat een verandering? epaal of de grootboekrekening een rekening van of hulprekening van het eigen vermogen ( )is. Stap 3 Geef aan of de rekening toe- of afneemt. epaal of de rekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd en voor welk bedrag. Voorbeeld De heer Laars heeft dus per 31 december contant goederen verkocht voor ,. De inkoopwaarde bedroeg ,. Stappenplan Welke grootboekrekening ondergaat een verandering? De rekening verandert, doordat we contant goederen verkopen. De rekening hulprekening van het eigen vermogen) verandert, doordat er een verkoop plaatsvindt. De rekening verandert, doordat we goederen verkopen. De rekening gebruiken we als hulprekening van het eigen vermogen om de brutowinst te kunnen bepalen. epaal of de grootboekrekening een rekening van, of hulprekening van het eigen vermogen ( )is. Stap 3 Geef aan of de rekening toe- of afneemt. epaal of de rekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd en voor welk bedrag. Hoofdstuk 3

15 Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Kas Opbrengst verkopen HEV , , Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Stap 3 Toename/Afname (/) Debet Credit Kostprijs verkopen Voorraad goederen HEV , , In plaats van de rekening gebruiken we nu twee nieuwe hulprekeningen van het eigen vermogen, te weten Opbrengst verkopen en Kostprijs verkopen. Indien de heer Laars de goederen op rekening had verkocht, dienden we in plaats van de rekening Kas de rekening Debiteuren te hanteren. We willen de nieuwe boekingsregels nog eens aan de orde stellen aan de hand van een voorbeeld. Gemakshalve zetten we alle boekingsregels opnieuw op een rijtje: Openingsregels Regel A Een rekening van bezit wordt bij opening van het grootboek gedebiteerd voor het bedrag waarvoor die rekening debet op de balans staat. Regel Een rekening van schuld wordt bij opening van het grootboek gecrediteerd voor het bedrag waarvoor die rekening credit op de balans staat. Regel C De rekening wordt bij opening van de grootboekrekening gecrediteerd voor het bedrag waarvoor het eigen vermogen credit op de balans staat. oekingsregels Regel 1 Een rekening van bezit wordt gedebiteerd als het bezit toeneemt. Regel 2 Een rekening van bezit wordt gecrediteerd als het bezit afneemt.

16 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Een rekening van schuld wordt gecrediteerd als de schuld toeneemt. Een rekening van schuld wordt gedebiteerd als de schuld afneemt. Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gecrediteerd als het eigen vermogen toeneemt. Een hulprekening van het eigen vermogen wordt gedebiteerd als het eigen vermogen afneemt. Voorbeeld Mevrouw P. van den osch is eigenaresse van een drogisterij. Haar balans geeft op 1 september 2009 het volgende beeld: Debet alans drogisterij P. van den osch per Credit edrijfspand , , Inventaris , 6% Hypotheek o/g , Voorraad goederen , Crediteuren , Debiteuren 4.000, SNS ank 5.000, Rabobank 2.000, Kas 6.000, , , In de maand september doen zich de volgende mutaties voor: etaald per kas voor postzegels 41,50 (K1) etaald per kas de jaarlijkse contributie voor het reclamebord van de plaatselijke atletiekvereniging 250, (K2) Opgenomen uit de kas voor huishoudgeld 200, (K3) Op rekening goederen verkocht aan de firma Graus voor 500,. De goederen hadden een inkoopwaarde van 300, (VF1) Per Rabobank de nota betaald voor schilderwerk 1.100, (1) Per kas goederen verkocht aan de firma Nelissen voor 600,. De inkoopwaarde van deze goederen bedroeg 350, (K4). ovenstaande transacties zouden ook in de vorm van boekingsdocumenten kunnen worden aangeboden. a. Open het grootboek. b. Geef via het stappenplan aan welke rekeningen worden gedebiteerd en welke worden gecrediteerd. c. Verwerk vervolgens via de uitwerkingen van het stappenplan de mutaties in het grootboek. Hoofdstuk 3

17 Uitwerkingen b Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Portokosten Kas HEV 41,50 41,50 Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Reclamekosten Kas HEV 250, 250, Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Privé Kas HEV 200, 200, Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Debiteuren Opbrengst verkopen Kostprijs verkopen Voorraad goederen HEV HEV 500, 300, 500, 300, Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Huisvestingskosten Rabobank HEV 1.100, 1.100,

18 Stap 3 Datum Rekening ezit/schuld/ Hulprekening eigen vermogen Toename/ Afname (/) Debet Credit Kas Opbrengst verkopen Kostprijs verkopen Voorraad goederen HEV HEV 600, 350, 600, 350, Uitwerkingen a en c edrijfspand Van balans , Inventaris Van balans , Voorraad goederen Van balans , VF1 Graus 300, K4 Nelissen 350, Debiteuren Van balans 4.000, VF1 Graus 500, SNS ank Van balans 5.000, Rabobank Van balans 2.000, Schilder 1.100, Hoofdstuk 3

19 Kas Van balans 6.000, K1 Portokosten 41, K2 Reclamekosten 250, K3 Privé 200, K4 Nelissen 600, Van balans , 6% Hypotheek o/g Van balans , Crediteuren Van balans , Portokosten K1 Postzegels 41,50 Reclamekosten K2 Contributie atletiekvereniging 250, Privé K3 Huishoudgeld 200, Opbrengst verkopen VF1 Graus 500, K4 Nelissen 600,

20 Kostprijs verkopen VF1 Graus op rekening 300, K4 Nelissen contant 350, Huisvestingskosten Schilder 1.100, Maak eerst de kennisvragen van hoofdstuk 3 en vervolgens de opgaven 1 t/m 10 van paragraaf Samenvatting hoofdstuk 3 is een verzameling van alle grootboekrekeningen. Iedere grootboekrekening wordt geopend vanaf de balans. Dit doen we aan de hand van de openingsregels. Deze staan achter in het boek en op de losse inlegkaart. Debiteren: het noteren van geldbedragen of aantallen aan de debetzijde. Crediteren: het noteren van geldbedragen of aantallen aan de creditzijde. Muteren: het aanbrengen van veranderingen in bezittingen, schulden of eigen vermogen. Het boeken van veranderingen in de grootboekrekeningen van bezit en schuld en de rekening gebeurt volgens boekingsregels. Deze staan achter in het boek en op de losse inlegkaart. Hoofdstuk 3

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis 9 juni 2015 Mr. G. (Gerrie) de Hoop Wie ben je? Wat is je functie? Wat verwacht je van deze dag? Docent Mr. G. (Gerrie) de Hoop Werkzaam in het vakgebied

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Tafelgroep 1 en 2: Boekhouding

Tafelgroep 1 en 2: Boekhouding Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gert-Jan de de Boer 08 juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/60998 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 3 Open vragen Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000 Bank 90.000

Nadere informatie

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM

LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM LEERLINGEN WERKBOEK BOEKHOUDEN 2 E LEERJAAR DOORSTROOM NAAM KLAS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK TITEL PAGINA 1 DE INVENTARISLIJST 3 2 DE BALANS 10 3 VERANDERINGEN IN DE BALANS (1) 17 4 VERANDERINGEN IN DE BALANS

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat een balans een staat is die aan de debetzijde

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden ntwoordenboek Hoofdstuk 2 Open vragen Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen).

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen). Sectie economie 2012-2013 1 Antwoorden opgave 1 1. Wat zijn crediteuren? Leveranciers op rekening 2. Wat zijn debiteuren? Afnemers op rekening 3. Wat is een hypotheek? Een lening met een onroerend goed

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Vijfde druk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014 omslagontwerp:

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Boekingsregels BAARHVILLE STUDIEHULP July 26, 2016 Auteur: Deborah Martina-Baarh Bedrijfsadministratie Thema Les GROOTBOEK & DE BOEKINGSREGELS VOOR B EZIT EN SCHULD I SKIT-MODEL Startfase

Nadere informatie

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren.

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren. Introductie in boekhouden. Boekhouden wordt wel eens als saai en soms onnodig vak gezien. Je huurt later als je een eigen bedrijf hebt toch een boekhouder of een accountant in. Of je besteedt de boekhouding

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden ISBN 978 90 3723 449 7 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen paragraaf 1.1 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. 3. Noem een aantal functies van boekhouden. 4. In de Wet op de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat verstaan we onder een inventarislijst? 2.

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8.

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8. en kortingen Paragraaf 8.3 en 8.4 Ontvangst van eerder verkochte goederen door o.a. kwaliteitsafwijkingen of te grote beschadigingen. De verkoper verstuurt een creditnota!! Kopie-verkoopfactuur 1.. Debiteuren

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen.

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen. De Balans Wat is een balans? Een balans laat zien hoe een onderneming er op een bepaald moment voor staat. Je kunt het vergelijken met een foto. Aan de linkerkant (debet) staan de bezittingen. Aan de rechterkant

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Elke ondernemer is verplicht een boekhouding of bedrijfsadministratie te voeren. In de eerste

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen 137 8. Belastingen Iedere burger moet belasting betalen. Maar ook ondernemingen krijgen te maken met belastingen. Voor de overheid zijn belastingen inkomsten die worden gebruikt om overheidstaken uit te

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg

TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg Naam van de leerling Klas Boekingsgang Stap 1 De grootboekrekeningen openen Stap 2 De boekingsstempels invullen Stap 3 De grootboekrekeningen bijwerken SCHULD MINDER

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg

TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg Naam van de leerling Klas Boekingsgang Stap 1 De grootboekrekeningen openen Stap 2 De boekingsstempels invullen Stap 3 De grootboekrekeningen bijwerken Boekingsregels

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: MAANDAG 05 JULI 2010 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79.

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79. Opgave 9.1 a. 420 Huisvestingskosten 1.500 080 Aan Voorziening onderhoud 1.500 b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: 70.000 + 6 maanden 1.500 = 79.000 080 Voorziening onderhoud 79.000 420 Huisvestingskosten

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

Computerboekhouden: Kernbegrippen Boekhouden

Computerboekhouden: Kernbegrippen Boekhouden Accountant Een accountant is een adviseur op het gebied van financiële zaken van ondernemingen. Een heeft de bevoegdheid om officiële verklaringen af te geven. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie