Proefhoofdstuk Basis Boekhouden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be"

Transcriptie

1 Proefhoofdstuk Basis Boekhouden

2 Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, Maak van je opleiding basis boekhouden een succes! Beste toekomstige student, Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding basis boekhouden aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs. Op de volgende pagina s vind je een hoofdstuk en de volledige inhoudstafel van deze thuisstudie terug. Ook krijg je alle nodige informatie over de werking van onze school. Neem deze info rustig door, zo krijg je een goed beeld van de inhoud van de cursus en weet je zeker dat je voor de opleiding kiest die het beste bij jou past. Noteer alvast dat alle diploma s die je via het CVA behaalt erkend zijn en uitermate praktijk- en dus jobgericht! Heb je na het inkijken van dit proefhoofdstuk nog vragen? Geef ons gerust een seintje op het nummer of mail ons op. Onze opleidingsconsulenten beantwoorden al jouw vragen en geven je persoonlijk advies omtrent je studiekeuze. Blader je graag door de volledige cursus? Ook dat kan. Het Centrum voor Afstandsonderwijs geeft je op vier plaatsen in België de mogelijkheid om de cursussen geheel vrijblijvend in te kijken. Je kan de cursussen inkijken in de campussen van Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW in Antwerpen, Gent en Hasselt of in Brussel. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken, kom gewoon vrijblijvend langs. Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie! Jo Vandevelde Opleidingsconsulent Centrum Voor Afstandsonderwijs

3 basis boekhouden: erkende opleiding en praktijkgerichte cursus Deze moderne en praktijkgerichte opleiding kwam tot stand in samenwerking tussen het Centrum Voor Afstandsonderwijs en zelfstandige beroepsdeskundigen met jarenlange ervaring. Een duidelijke structuur maakt deze cursus zeer overzichtelijk. Op deze manier garanderen wij je een vlot studietraject. Op de volgende pagina s vind je de volledige inhoudstafel van de opleiding en een gratis onderdeel uit de cursus terug.

4 1 De startende ondernemer 1.1 Zich vestigen als zelfstandige Wat zijn de startvoorwaarden? Wat moet ik in orde brengen om te mogen starten? Begin ik een eenmanszaak of een vennootschap? Wat zijn de gevolgen bij een huwelijk of samenwonen? 1.2 Persoonlijke en commerciële vaardigheden Wat zijn de persoonlijke vaardigheden bij het onder-nemerschap? Waarom toch starten met een eigen zaak? Wie helpt mij verder op weg? 2 Basisbegrippen betreffende boekhouden 2.1 Basisbegrippen betreffende boekhouden Wat is boekhouden? Waarom een boekhouding voeren? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Aan welke vormvoorschriften moeten de boeken voldoen? Hoe lang moeten de bewijsstukken bewaard worden? 2.2 De BTW Wat is BTW? Wie moet er BTW aanrekenen? Wanneer en hoe moet de aangifte gebeuren? Wat zijn de BTW tarieven? Hoe berekenen we de BTW? Wat is de maatstaf van heffing? Is de BTW altijd aftrekbaar voor een handelaar? Wanneer moet er geen BTW aangerekend worden? Wat is een BTW-listing?

5 3 De vereenvoudigde boekhouding 3.1 Het boeken van de ingaande facturen Wat is een factuur/creditnota en wat zijn de wettelijke bepalingen? Hoe boeken wij verrichtingen in het aankoopfacturenboek? Hoe worden de leveranciersgegevens bijgehouden? 3.2 Het boeken van de uitgaande facturen Hoe boeken wij verrichtingen in het verkoopfacturenboek? Hoe worden de klantengegevens bijgehouden? 3.3 Het boeken van de financiële verrichtingen Waar moeten wij op letten bij betalingen in speciën of via de bank? Hoe boeken wij de financiële verrichtingen? 3.4 Het bijhouden van de inventaris Wat is een inventaris? Wat is het belang van de goedereninventaris? 3.5 De berekening van het resultaat Hoe berekenen wij het resultaat aan de hand van de dagboeken? 3.6 De BTW-aangifte Hoe vullen wij de BTW-aangifte in aan de hand van de dagboeken? 4 Dubbel boekhouden 4.1 De balans en de inventaris Wat is het vermogen van de onderneming? Wat is een balans? Wat zijn de meest voorname rubrieken van een balans? Wat is het verschil tussen een balans en een inventaris? 4.2 Het grootboek Hoe wijzigt een balans na iedere verrichting? Wat is het grootboek? Wat zijn balansrekeningen? Wat is het minimum algemeen rekeningenstelsel (MAR)? Hoe is het minimum algemeen rekeningenstelsel ingedeeld? Wat zijn resultatenrekeningen?

6 4.3 Het journaal Wat is een journaal of een dagboek? Hoe gebeuren de boekingen in het journaal? 4.4 De proef- en saldibalans Wat is een proef- en saldibalans? Hoe wordt de proefbalans samengesteld? Hoe wordt de saldibalans samengesteld? Hoe komen wij tot de eindbalans? 4.5 De jaarrekening Wat is een jaarrekening? Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? 5 Investeringen en financieringen 5.1 Vaste activa Wat zijn de meest voorname posten van het vast actief? Hoe boeken wij de aankoop van een vast actief? Wat is een afschrijving? Hoe boeken wij een afschrijving? Hoe boeken wij de verkoop van een vast actief? 5.2 Financieringen Hoe kunnen eigen middelen worden ingebracht? Wat zijn de voordelen om met eigen vermogen te werken? Wat zijn de voor- en nadelen van vreemde middelen? Welke kredieten zijn er op lange termijn? Welke kredieten zijn er op korte termijn? Hoe gebeurt de intrestberekening? Hoe boeken wij het eigen vermogen en het vreemd vermogen?

7 6 Aan- en verkopen 6.1 Aankopen van handelsgoederen en van diensten en diverse goederen Hoe boeken wij de aankopen van handelsgoederen? Hoe boeken wij de aankopen van diensten en diverse goederen? 6.2 Verkopen van handelsgoederen Hoe boeken wij de verkopen van handelsgoederen? 6.3 Ontvangsten en uitgaven Hoe boeken wij de ontvangsten? Hoe boeken wij betalingen? Hoe boeken wij overdrachten tussen post, bank en kas? 7 Bezoldigingen van het personeel 7.1 Berekening van de personeelskosten Hoe gebeurt de berekening van bruto naar netto-bezoldiging? Welke andere personeelskosten dient de werkgever nog te betalen? 7.2 Boekhoudkundige verwerking Hoe boeken wij personeelskosten? Hoe boeken wij de schulden en betalingen met betrekking tot de personeelskosten 8 Eindejaarsverrichtingen 8.1 Boekingen op het einde van het boekjaar Hoe maken wij de voorlopige proef- en saldibalans op? Wat zijn overlopende rekeningen? Wat zijn inventarisverrichtingen (regularisatieposten)? Wat zijn inventarisverrichtingen met betrekking tot de voorraden (voorraadwijzigingen)? 8.2 Het bepalen van het resultaat van het boekjaar Hoe maken wij de tweede voorlopige proef- en saldibalans op? Hoe wordt het resultaat bepaald? Hoe boeken wij het bedrag van de verschuldigde belastingen? Hoe boeken wij de bestemming van het resultaat?

8 8.3 De eindbalans Hoe maken wij de definitieve proef- en saldibalans op? Hoe maken wij de eindbalans op? Hoe maken wij de jaarrekening op? 9 Herhalingstoepassing 9.1 Van begin- tot eindbalans 10 Aspecten van bedrijfsbeleid 10.1 Het ondernemingsplan Hoe gebeurt de projectomschrijving? Wat is een marktanalyse? Wat is een marketingplan? 10.2 Het financieel plan Hoe wordt een financieel plan opgemaakt? Wat is de hoofdregel van de financiering? 10.3 Kosten en kostprijsberekeningen Waarom maken wij een kostprijsberekening? Wat zijn de elementen van de kostprijs? Wat is het onderscheid tussen directe en indirecte kosten? Hoe maken wij een eenvoudige kostprijsberekening? Hoe maken wij een kostenanalyse? 10.4 Omzet en verkoopprijsprijsberekening Wat zijn de elementen van de verkoopprijs? Hoe berekenen wij de verkoopprijs? Wat is omzet? Wat is het verschil tussen vaste en variabele kosten? Wat is de doodpuntomzet (of break-evenpoint)

9 10.5 Netto- en brutowinst en winstmarge Wat is de netto- en brutowinst? Wat is de winstmarge? Wat is de rentabiliteit? Wat is de cash-flow? 10.6 Voorraadbeleid Wat is een goed voorraadbeleid? 11 Bijlage: het minimum algemeen rekenstelsel

10 HOOFDSTUK 8: EINDEJAARSVERRICHTINGEN 8.1 Boekingen op het einde van het boekjaar Op het einde van ieder boekjaar sluiten wij dit af. Zo wordt het resultaat van het boekjaar berekend en krijgt dit een bestemming. Verder moet er ook goed nagegaan worden of de gegevens van de boekhouding in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. 8.2 Hoe maken wij de voorlopige proef- en saldibalans op? 01 Waarom en hoe worden er controles uitgevoerd? Tijdens de boekjaar is het zeer belangrijk om regelmatig na te gaan of er fouten voorkomen in de boekhouding. Bij iedere boeking van een financiële verrichting wordt er nagegaan of het saldo van de kas of bank nog overeenstemt met de werkelijkheid. Vooraleer wij starten met de eindejaarsverrichtingen is het aangewezen om een proef- en saldibalans op te maken. Als je de boekhouding met de computer voert dan is dit zeer eenvoudig. Op basis van alle boekingen kan je een proef- en saldibalans over een periode naar eigen keuze afdrukken Wanneer de boekhouding met de hand gebeurt is het zeker aan te bevelen om een proef- en saldibalans te maken vooraleer er gestart wordt met de eindejaarsverrichtingen. In deze proef- en saldibalans komen de totalen van alle rekeningen (balans-, kosten- en opbrengsten-rekeningen) waarop een beginsaldo staat en/of waarop tijdens het jaar geboekt werd. 02 Waarom een voorlopige proef- en saldibalans opmaken? De proef- en saldibalans geeft je de gelegenheid om twee zeer belangrijke controles te doen, nl. Eerste controle: 1 debet proefbalans = credit proefbalans = debet journaal = credit journaal; 2 debet eindbalans = credit eindbalans. Tweede controle: cijfers van de eindbalans moeten overeenstemmen met de werkelijkheid (m.a.w. er dient nagegaan te worden of de cijfers van de boekhouding in overeenstemming zijn met de cijfers van de inventaris).

11 03 Hoe verlopen de boekingen met betrekking tot de eindejaarsverrichtingen? Vooraleer je een eindbalans kan opmaken moet je: 1 nagaan of er overlopende rekeningen zijn 2 nagaan of er inventarisverrichtingen zijn 3 de eindvoorraad boeken 4 het resultaat voor de belastingen berekenen 5 de belastingen op het resultaat berekenen 6 de bestemming van het resultaat boeken. 8.3 Wat zijn overlopende rekeningen? 01 Welke overlopende rekeningen zijn er? 49. Overlopende rekeningen 4900 Over te dragen kosten 4910 Verkregen opbrengsten 4920 Toe te rekenen kosten 4930 Over te dragen opbrengsten 02 Waarvoor worden de overlopende rekeningen gebruikt? Voorbeeld: Je laat dit jaar voor 600,00 euro (excl. BTW) briefpapier drukken. Hiervan is op het einde van het jaar de helft opgebruikt. Het is niet logisch dat je de volledige kost hiervan ten laste van dit boekjaar neemt. Journaalpost bij de aankoop van het briefpapier (tijdens het jaar) Nr. Datum Rek.nr. Rekening Debet Credit xx xxx Kantoor- en administratiekosten Terug te vorderen Leveranciers Ingaande factuur xx aankoop briefpapier bij xxx 600,00 126,00 726,00

12 Journaalpost op het einde van het jaar (= overdracht van een deel van de kosten naar volgend jaar): Nr. Datum Rek.nr. Rekening Debet Credit xx xxx Over te dragen Kantoor- en administratiekosten Over te dragen kosten briefpapier 300,00 300,00 Betekenis: De rekening kantoor- en administratiekosten werd bij aankoop gedebiteerd voor 600,00 euro en op het einde van het jaar gecrediteerd voor 300,00 euro. Bijgevolg bedraagt de werkelijke kost voor dit boekjaar 300,00 euro. De rekening over te dragen kosten : 1 wordt gebruikt voor kosten waarvoor je dit jaar de factuur hebt ontvangen maar die je pas volgend boekjaar ge- of verbruikt; 2 is een actiefrekening Bij het begin van het volgende boekjaar gebeurt de omgekeerde boeking. Hierdoor komt de rekening over te dragen kosten terug op 0,00 euro en staat er 300,00 euro geboekt op de kostenrekening 6100: Kantoor en administratiekosten. 03 Waarvoor worden de overige overlopende rekeningen gebruikt? 4900: Over te dragen kosten (= activa) Kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar (of tijdens een vorig boekjaar), maar die ten laste van volgend boekjaar moeten worden gebracht Vb. zie hiervoor / briefpapier voor meerdere boekjaren. 4910: Verkregen opbrengsten (= activa) Opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar Vb. je verhuurt een gebouw waarbij de huur pas in het begin van de volgende maand betaald wordt; De huur voor december is een opbrengst voor dit boekjaar terwijl je het bedrag pas volgend boekjaar ontvangt.

13 4920: Toe te rekenen kosten (=passiva) Kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald, maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar Vb. je hebt in november een lening aangegaan; volgens de overeenkomst van de lening betaal je de intresten van december begin januari; de intresten voor december zijn een kost voor dit boekjaar, terwijl de betaling pas volgend boekjaar zal gebeuren. 4930: Over te dragen opbrengsten (passiva) Opbrengsten die in de loop van het boekjaar zijn geïnd, maar die betrekking hebben op een later boekjaar Vb. je ontvangt in december al huishuur voor januari => de ontvangst gebeurt dit boekjaar terwijl de opbrengst betrekking heeft op volgend boekjaar. 8.4 Wat zijn inventarisverrichtingen (regularisatieposten)? 01 Hoe kunnen wij nagaan of de cijfers van de boekhouding in overeenstemming zijn met de cijfers van de inventaris? Hierbij overloop je alle rekeningen. Vb. Klasse 1: ingebracht kapitaal: Is er tijdens het jaar een kapitaalsverhoging of verlaging geweest? Schulden op meer dan 1 jaar Stemt het saldo overeen met het bedrag van de aflossingstabel van de bank? Klasse 2: materiële vaste activa: Zijn alle nieuwe aankopen geboekt en zijn er buiten gebruikstellingen geweest? Klasse 3: handelsgoederen Op deze rekening staat enkel het beginsaldo dat overeenstemt met het cijfer van de goedereninventaris van eind vorig jaar (alle aankopen tijdens het jaar zijn geboekt op de rekening 6040 en alle verkopen op de rekening 7000). Klasse 4: handelsdebiteuren 1 Kunnen alle handelsvorderingen nog geïnd worden of zijn er sommige klantenvorderingen oninvorderbaar (omdat de klant met de noorderzon verdwenen is of omdat hij failliet is verklaard)? 2 Waarom zijn de openstaande creditnota s nog niet betaald of verrekend? 3 Is het saldo van de rekening handelsdebiteuren exact gelijk aan het totaal van de saldi van alle individuele klantenrekeningen?

14 btw-rekeningen stemt het saldo overeen met het saldo van de BTW-aangifte? leveranciers 1 hoe komt het dat sommige schulden aan de leveranciers al een lange tijd openstaan en waarom werden deze niet betaald? 2 waarom zijn de openstaande creditnota s nog niet betaald of verrekend? 3 is het saldo van de rekening leveranciers exact gelijk aan het totaal van de saldi van alle leveranciersrekeningen? 4 schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: stemmen de openstaande saldi overeen met de werkelijkheid en kan je deze staven? Klasse 5: liquide middelen Stemmen de saldi overeen met de rekeninguittreksels en met het geld in de kas? Klasse 6 en klasse 7: kosten en opbrengsten Zijn er sommige rekeningen met een opvallend hoog- of laag saldo? 02 Welke boeking dient er op het einde van het jaar te gebeuren met betrekking tot leningen? Voorbeeld: Je bent een lening aangegaan van ,00 euro over een periode van 5 jaar. Je betaalt deze terug door gelijke kapitaalsdelgingen (wat wil zeggen dat je ieder jaar eenzelfde bedrag terugbetaalt). In dit voorbeeld betaal je ieder jaar 4.000,00 euro terug. Journaalpost bij het verkrijgen van de lening: Nr. Datum Rek.nr. Rekening Debet Credit xx xxx R/C Kredietinstellingen schulden > 1 jaar Kredietinstellingen schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen Rekeninguittreksel xx lening voor de financiering van xxx , , ,00

15 Op het einde van het boekjaar staat er nog: ,00 euro op de rekening 1730: Kredietinstellingen schulden > 1 jaar 4.000,00 euro op de rekening 4230: Kredietinstellingen schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen bij de aflossing tijdens het jaar werd deze rekening telkens gedebiteerd voor het deel van het terugbetaalde kapitaal. Op het einde van het eerste boekjaar dien je te bekijken hoeveel van de schuld er tijdens het tweede boekjaar moet terug betaald worden. Journaalpost bij het verkrijgen van de lening: Nr. Datum Rek.nr. Rekening Debet Credit xx xxx 1730 Kredietinstellingen schulden > 1 jaar 4.000,00 Kredietinstellingen schulden > 1 jaar 4.000,00 die binnen het jaar vervallen Overdracht deel van de lening dat in de loop van volgend boekjaar moet terugbetaald worden. Toelichting: Je ging een lening aan van ,00 euro Van deze lening is er in de loop van het eerste jaar 4.000,00 euro terugbetaald, Hierdoor blijft er nog een schuld van ,00 euro over (= geboekt op de rekening 1730: Kredietinstellingen schulden op > 1 jaar) Op het einde van het boekjaar pas je de rekening aan aan de feitelijke toestand, nl. schulden op meer dan 1 jaar: , ,00 = ,00. schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen: 4.000,00 euro.

16 03 Welke boeking dient er op het einde van het jaar te gebeuren met betrekking tot afschrijvingen? In deel 5 van deze cursus leerde je over afschrijvingen. Wij herhalen hier even. In onze boekhouding heeft het rollend materieel een waarde van ,00 euro. Jaarlijks wordt er 5.000,00 euro afgeschreven. Ontleding van de verrichting: Er ontstaat een kost van 5.000,00 euro (= afschrijvingen op materiële vaste activa) Kostenrekening die stijgt Bedrag: 5.000,00 euro Het totale bedrag van de afschrijvingen van de wagen stijgt Actiefrekening die daalt (correctierekening) Bedrag: 5.000,00 euro Journaalpost: Nr. Datum Rek.nr. Rekening Debet Credit xx xxx Afschrijvingen materiële vaste Afschrijvingen rollend materieel Afschrijvingen van het boekjaar - rollend materieel 5.000, , Wat zijn inventarisverrichtingen met betrekking tot de voorraden (voorraadwijzigingen)? 01 Wat is het belang van een goedereninventaris? In deel 3 (= de vereenvoudigde boekhouding) leerde je dat de goedereninventaris uitermate belangrijk is voor het bepalen van het resultaat. boekjaar. De eindvoorraad is immers geen kost voor het desbetreffende 02 Hoe boeken wij de eindvoorraad? Voorbeeld 1: Beginvoorraad: 5.000,00 euro (= rekening 3400) Aankopen tijdens het jaar: ,00 euro (= rekening 6040) Verkopen tijdens het jaar: ,00 euro (= rekening 7000)

17 Debet 3400: Handelsgoederen Credit Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Dat. Nr. Omschrijving Bedrag 1/1 1 Beginbalans 5.000,00 0,00 0,00 Debet 6040: Aankopen Credit Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Aankopen tijdens xx xx het ,00 jaar (div. boekingen) ,00 0,00 Debet 7000: Omzet Credit Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Verkopen tijdens xx xx het ,00 jaar (div. boekingen) 0, ,00 Vervolg voorbeeld: - eindvoorraad: euro Op de rekening 3400: Handelsgoederen staat een beginsaldo van 5.000,00 euro. De boekhouding dient aangepast te worden aan de werkelijke gegevens. Gezien er volgens de goedereninventaris een eindsaldo is van 7.500,00 euro dienen wij de rekening 3400: Handelsgoederen te debiteren met 2.500,00. Zoals wij dit zagen in bouwsteen 3 dient de aankoopprijs met dit bedrag verminderd te worden. gebruiken hiervoor de rekening 6094: Voorraadwijziging van handelsgoederen. Wij

18 De nieuwe boekhoudkundige situatie ziet eruit als volgt: Debet 3400: Handelsgoederen Credit Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Dat. Nr. Omschrijving Bedrag 1/1 1 Beginbalans 5.000,00 31/12 xx Voorraadwijziging 2.500,00 DEBETSALDO 7.500, ,00 0,00 Debet 6040: Aankopen Credit Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Aankopen tijdens xx xx het ,00 jaar (div. boekingen) ,00 0,00 Debet 6094: Voorraadwijzigingen van handelsgoederen Credit Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Dat. Nr. Omschrijving Bedrag 31/12 xx Voorraadwijziging 2.500,00 0,00 0,00 Debet 7000: Omzet Credit Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Dat. Nr. Omschrijving Bedrag Verkopen tijdens xx xx het ,00 jaar (div. boekingen) 0,00 0,00 Het resultaat met betrekking tot de aankopen = , , ,00 =24.500,00 euro

19 Voorbeeld 2: Beginvoorraad: ,00 Eindvoorraad: 7.500,00 Journaalpost boeking van de eindvoorraad: Nr. Datum Rek.nr. Rekening Debet Credit xx 31/ Voorraadwijzigingen van 2.500,00 handelsgoederen Handelsgoederen 2.500,00 Goedereninventaris op 31 dec. xx Toelichting: In het begin van het jaar bedroeg de voorraad ,00 euro; Op het eind van het jaar is het eindsaldo van de rekening 3400: Handelsgoederen 7.500,00 euro; Om tot dit eindsaldo te komen moet je de deze rekening crediteren met 2.500,00 euro; Door deze voorraadvermindering moeten wij de kostenrekening met 2.500,00 euro verhogen; Hierdoor wordt de rekening 6090: Voorraadwijziging van handelsgoederen gedebiteerd.

20 TEST JE INZICHT! Deel 8: toepassing 01 - boekingen van eindejaarsverrichtingen Boek volgende eindejaarsverrichtingen in het journaal: december Op het eind van het jaar blijkt dat er nog voor 850,00 euro briefomslagen zijn. Nr Dat Rek.nr. Omschrijving Debet Credit december In december van dit boekjaar betaalden wij de brandverzekering van volgend jaar. (= 450,00 euro inclusief taksen). Nr Dat Rek.nr. Omschrijving Debet Credit

21 december In december van dit jaar ontvingen wij de huishuur van een pand voor de maand januari (= 750,00 euro) Nr Dat Rek.nr. Omschrijving Debet Credit december Er werd een lening bij de bank aangegaan. Op het einde van het eerste boekjaar moest je nog ,00 euro betalen, waarvan volgend jaar 2.750,00 euro moet terugbetaald worden. Nr Dat Rek.nr. Omschrijving Debet Credit december Afschrijving auto: 5.000,00 euro Nr Dat Rek.nr. Omschrijving Debet Credit

22 december Afschrijving kantoorgebouw: 2.500,00 euro Nr Dat Rek.nr. Omschrijving Debet Credit december Beginvoorraad handelsgoederen: ,00 euro ,00 euro. Eindvoorraad handelsgoederen: Nr Dat Rek.nr. Omschrijving Debet Credit

23 Afstandsonderwijs = studeren op je eigen tempo Een thuisstudie volgen aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de meest flexibele manier om je erkend diploma te behalen. Met een thuiscursus start je namelijk wanneer het jou het beste uitkomt. Je studeert waar en wanneer je wil, en legt examen af wanneer jij er klaar voor bent. Erg handig als jouw leven meer is dan studeren alleen! Tijdens je studie kan je rekenen op de professionele begeleiding van een persoonlijke docent. Met de taken die je docent aan elk hoofdstuk heeft toegevoegd, oefen je jezelf in de praktijk, en bereid je je optimaal op het examen voor. Heb je vragen, of wil je je gemaakte oefeningen uit de cursus laten verbeteren? Dan stuur je je docent een mailtje via het online leerplatform (je krijgt een toegangscode bij inschrijving). In het inschrijvingsgeld is twaalf maanden begeleiding van je docent inbegrepen. Klaar met studeren? Dan leg je examen af op één van onze campussen in Antwerpen, Brussel, Gent of Hasselt. Je hebt vijf jaar de tijd om je examen af te leggen en je beslist zelf wanneer je dit wil doen. Dit kan bijvoorbeeld al na drie maanden, maar ook na een jaar; de keuze is aan jou! Geslaagd? Dan krijg je je diploma binnen de 14 dagen. Je kan hiermee meteen solliciteren als werknemer of als zelfstandige starten (mits je ook een attest bedrijfsbeheer hebt). Al onze diploma s zijn erkend en zijn een fikse meerwaarde op de arbeidsmarkt. Niet van de eerste keer geslaagd? Geen nood. Je kijk je examen in, en leert van je fouten. Vervolgens mag je gratis herexamen afleggen. Examen afleggen is trouwens nooit verplicht.

24 Zes ijzersterke redenen om te studeren aan het CVA 1. Je behaalt een erkend diploma Het Centrum Voor Afstandsonderwijs bezit het ISO certificaat. Dit is een onafhankelijk kwaliteitslabel dat elk jaar opnieuw, na een grondige audit, moet worden toegekend. Zowel ons cursusmateriaal als de docenten en de secretariaatswerking kregen en krijgen een positieve beoordeling. Dit is jouw beste garantie voor een kwaliteitsvolle en degelijke opleiding. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is door een groot aantal beroepsfederaties erkend. Je kan je met je diploma bij deze federaties aansluiten en genieten van allerlei voordelen. Bij werkgevers in verschillende sectoren heeft het diploma een grote troef bij je sollicitatie en biedt het je vaak werkzekerheid. Bovendien zijn onze diploma s internationaal erkend door de International Association of Professional Education (IAPE), die alle beroepsopleidingen wereldwijd registreert en accrediteert. De IAPE controleert en beoordeelt de kwaliteit van professioneel onderwijs van instellingen zoals universiteiten, hogescholen, publieke en private opleidingsverstrekkers, docenten en onderwijsinstellingen voor volwassenen. 2. Je kiest voor een praktijk- en jobgerichte opleiding Al onze opleidingen en cursussen worden ontwikkeld en geschreven door zelfstandige specialisten met jarenlange beroepservaring. Je gaat er meteen mee aan de slag. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we precies welke onderwerpen, extra uitleg of praktijkvoorbeelden het verschil maken. Hierdoor bereik je snel je doel: je carrière een boost geven of een nieuwe job vinden. Het contact tussen jou en je docent is maximaal door gebruik van ons online studentenplatform. Al je vragen zullen binnen de 48 uren worden beantwoord. Momenteel is er in het bedrijfsleven veel vraag naar goed opgeleide werknemers. Het diploma dat je behaalt is een internationaal erkend diploma. Deze cursus biedt daarom zeer goede perspectieven op de arbeidsmarkt en een groot voordeel tijdens je sollicitatie. Veel afgestudeerde studenten startten reeds hun eigen succesvolle zaak na het volgen van een opleiding bij het CVA. Wij zijn dan ook een echte ondernemersschool die startende

25 ondernemers met veel plezier begeleidt in hun eerste stappen naar een carrière als zelfstandig ondernemer. 3. Je kiest voor maximale flexibiliteit Thuisstudie is uiterst flexibel. Jij bepaalt zelf wanneer je studeert, hoe lang, en wanneer je examen aflegt. Je hebt je toekomst dus zélf in de hand! Ideaal als je je studie wil combineren met een job, kinderen of andere activiteiten. 4. Je weet zeker dat je de opleiding kiest die bij je past Nog vragen? Extra informatie nodig? Kom dan gewoon langs op onze secretariaten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt) voor een adviserend gesprek met één van onze professionele opleidingsconsulenten. Zij helpen jou met veel plezier bij het ontwikkelen van een studietraject dat volledig aan jouw eisen en wensen voldoet. Je kan er ook je volledige cursus inkijken! 5. Je kan boeiende stages lopen Het CVA helpt je carrière op weg! Heel wat studenten kiezen ervoor om tijdens hun opleiding stage te lopen, ook al is dat in de meeste gevallen geen verplichting. Je docent begeleidt je in jouw keuze van een stageplaats en jouw opleidingsconsulenten brengen de nodige papieren in orde. Een handige manier om praktijkervaring op te doen, waardevolle referenties te krijgen en connecties te leggen! 6. Dit aan een uiterst scherpe prijs! Wist je dat het CVA elk jaar meer dan studenten telt? Door die schaalgrootte kunnen we jouw cursus tegen een bijzonder scherpe prijs laten drukken en verzenden. Zonder in te boeten op de kwaliteit van het lesmateriaal. Het examen dat je aflegt op onze school is in je inschrijvingsgeld inbegrepen (inclusief herkansingen!). Geen verborgen kosten bij het CVA! Je kan mogelijk genieten van extra financiële voordelen bij je inschrijving, zoals de Ondernemerskorting voor startende ondernemers, korting indien familieleden dezelfde opleiding volgen, korting bij het volgen van een studietraject dat bestaat uit meerdere cursussen enz. Bel onze opleidingsconsulenten () tijdens je inschrijving om te weten voor welke korting jij in aanmerking komt.

26 Overtuigd? Start vandaag nog! Schrijf je snel en eenvoudig in: Wie studeert aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs heeft een streepje voor. Moderne werkgevers hechten veel belang aan permanente bijscholing en een praktijkgerichte kennis. Onze school bouwde in de loop der jaren op dit vlak een ijzersterke reputatie op. Alle diploma s die je behaalt via het Centrum Voor Afstandsonderwijs zijn erkend, en verhogen je kansen op de arbeidsmarkt. Jouw keuze gemaakt? Dan hoef je je alleen nog in te schrijven. Je hebt hiervoor 3 opties: 1. Je vult het inschrijvingsformulier in op 2. OF je mailt naar 3. OF je maakt gebruik van het inschrijvingsformulier op de volgende pagina (als je je rechtstreeks op één van onze locaties komt inschrijven). Je inschrijving is pas definitief nadat we ook je cursusgeld ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor de cursus basis boekhouden bedraagt 219 en bevat de kostprijs van het cursusboek, de begeleiding van jouw docent en het (her)examen bij ons op school. Na ontvangst van je inschrijvingsgeld krijg je van ons een bevestigingsmail. Je krijgt je cursus dan binnen de week toegestuurd, zodat je meteen aan de slag kan! Veel succes!

27 INSCHRIJVINGSFORMULIER BASIS BOEKHOUDEN Naam: Voornaam: Straat + Huisnummer: Postcode + Gemeente: Telefoon: GSM: adres: Geboortedatum: Heb je bij ons al een cursus gevolgd? Wens je een factuur na je betaling? JA - NEE JA - NEE Bij ja, vul hier je bedrijfsnaam en BTW-nummer in: O Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden zoals ze vermeld staan op onze website. (handtekening) Je inschrijving is pas definitief nadat we ook je inschrijfgeld ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor de cursus basis boekhouden bedraagt 219 en bevat de kostprijs van de cursus, de begeleiding van je docent en je examen bij ons op school (en eventuele herexamens). Veel succes met je opleiding en je verdere carrière!

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Marketing Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Renovatiecoördinator. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Renovatiecoördinator. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Renovatiecoördinator Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

UIT DE PRAKTIJK. 32 De h@ndel en wij 6.1

UIT DE PRAKTIJK. 32 De h@ndel en wij 6.1 UIT DE PRAKTIJK Carrefour Belgium werkt samen met IBO, Independent Barge Operator, om containers met nonfood-producten in eigen land te vervoeren. 85 % van de containers die o.a. vanuit het Verre Oosten

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie